DATA CENTER CONVERGED 2012 WARSAW

Pawel Wawrzyniak
Pawel WawrzyniakSenior Technology Risk Manager at Nordea
Data Centre pod kontrolą
Monitoring infrastruktury, procesy i
narzędzia wspomagające zarządzanie
data centre
Opracował: Paweł Wawrzyniak, Nordea Bank Polska S.A., 2012
Data Centre Services Team
w Nordea BP S.A.
Data Centre Services Team
Zakres odpowiedzialności
• Zespół 6 osób
• Odpowiedzialnośd za:
– Utrzymanie infrastruktury data centre w Polsce, w tym:
• Primary Data Centre – utrzymanie za pomocą zasobów własnych
• Service Management i nadzór nad jakością usługi Disaster Recovery Centre
• Service Management i nadzór nad jakością usługi Primary Data Centre (nowy ośrodek)
• Obsługa zleceo serwisowych dotyczących infrastruktury technicznej serwerowni w placówkach
na terenie Polski, a także bieżące utrzymanie (planowe przeglądy).
– Definiowanie standardów w dziedzinie data centre w ramach Organizacji (Polska, Kraje Bałtyckie).
– Wsparcie projektów (przedsięwzięd) realizowanych w powyższych obszarach odnośnie definicji
wymagao, definicji standardów i zgodności projektów oraz ich wykonania z wymaganiami Banku
– Wsparcie procesów outsourcingowych związanych z data centre
• Realizacja zmian w zakresie infrastruktury technicznej IT (zasilanie gwarantowane,
klimatyzacja serwerowni, okablowanie) na terenie całej Polski
• Współpraca w ramach powyższych obszarów z innymi jednostkami w ramach Grupy Nordea
Data Centre Services Team
Wyzwania
• Bardzo szeroki zakres odpowiedzialności
• Ogromna ilośd dokumentów powstających w czasie pracy (w różnych formatach:
.docx, .xlsx, .pdf, .dwg, .jpg itd.), dokumentacje projektowe, wykonawcze i
powykonawcze, protokoły z przeglądów, harmonogramy prac, specyfikacje
wymagao, raporty z awarii, ekspertyzy
• Bieżąca dokumentacja infrastruktury data centre – tworzenie, aktualizacja i
utrzymanie
• Efektywna komunikacja, przekazywanie informacji, planowanie i rejestracja działao
Data Centre Services Team
Kontekst zmian vs pomysły i narzędzia wsparcia
• Od roku 2008 w Organizacji:
– Rozbudowa Podstawowego Ośrodka Przetwarzania
– Szybki rozwój Banku w zakresie otwieranych placówek na terenie całej Polski (docelowo
– utrzymanie całości)
– Budowa nowego Disaster Recovery Centre
– Początki projektu budowy nowego Primary Data Centre
• Ponadto:
– Rozbudowa systemów monitorowania infrastruktury, sieci i systemów
– Dedykowany Zespół (24/7) odpowiedzialny za monitorowanie (integracja systemów
monitorowania, wspólny punkt zbierania alarmów i kontaktu)
– Dojrzewanie procesów w IT – zwiększenie świadomości w zakresie ITIL v3 pośród
wszystkich pracowników IT
Data Centre Services Team
Kontekst zmian vs pomysły i narzędzia wsparcia
• W ramach Zespołu DCS:
– Dalsza rozbudowa i rozszerzenie funkcjonalności systemu monitorowania
infrastruktury – SNMPc. Integracja z systemem Zabbix (poziom Organizacji)
– Wdrożenie systemu BMS – TAC Vista – w Primary Data Centre
– Wdrożenie systemu zarządzania infrastrukturą fizyczną data centre – DCPIM,
Data Centre Physical Infrastructure Manager
Data Centre Physical
Infrastructure Manager
Uporządkowad chaos
Data Centre Physical Infrastructure Manager
Początki…
• Wymagania zdefiniowane przez Zespół Data Centre Services
• System wdrożony i uruchomiony pierwszego dnia pracy przebudowanego Primary Data
Centre
• Ciągły rozwój i zmiana funkcjonalności w miarę definiowania nowych wymagao. Obecnie
praktycznie brak zmian – ustabilizowana funkcjonalnośd
• Gromadzenie całości wiedzy i dokumentacji na temat podległego obszaru
• Wsparcie realizacji i planowania prac:
– Awarie, zmiany, prace planowane, przeglądy zgodne z harmonogramem itp.
– Dane historyczne na potrzeby analiz
– Aktualna dokumentacja ośrodków
• System pierwotnie wdrożony – na próbę – w ramach Zespołu (in-house development),
obecnie znaczne rozwinięty, jeżeli chodzi o zakres funkcjonalności, architekturę rozwiązania i
zasięg
• Bardzo łatwa modyfikacja i możliwośd integracji z innymi narzędziami
Data Centre Physical Infrastructure Manager
Ogólna architektura aplikacji
Data Centre Physical Infrastructure Manager
Obecny stan systemu
• Zasięg geograficzny systemu:
– Wszystkie ośrodki przetwarzania i placówki Banku na terenie:
• Polski
• Litwy
• Łotwy
• Estonii
• Zarządzanie data centre i dokumentowanie zmian, awarii, prac itd.
• Dokumentacje operacyjne sprzętu (wsparcie przeglądów i obsługi awarii)
• Kilkanaście kont dla użytkowników, możliwośd dostępu R/O
• W trakcie integracji z systemem CMDB (osobny projekt w ramach
Organizacji), po udanych testach interfejsu integracyjnego w ramach PoC
(Proof-of-Concept)
Data Centre Services Team
Wsparcie procesów
• Kontrola dostępu / bezpieczeostwo
fizyczne
• Zarządzanie środkami trwałymi
• Zarządzanie zmianą
• Zarządzanie konfiguracją
• Zarządzanie pojemnością
• Zarządzanie zdarzeniami
• Zarządzanie incydentami
• Zarządzanie problemami
• Zarządzanie poziomem usług /
negocjacja i kontrola SLA,
kontraktów
Data Centre Physical
Infrastructure Manager
Prezentacja aplikacji
Data Centre Physical Infrastructure Manager
Ekran główny i widok planowanych prac
Data Centre Physical Infrastructure Manager
Ekran główny… Planowany przegląd UPS
Data Centre Physical Infrastructure Manager
Ekran główny… Zarządzanie środkami trwałymi
Data Centre Physical Infrastructure Manager
Zarządzanie środkami trwałymi
Data Centre Physical Infrastructure Manager
Zarządzanie środkami trwałymi… Protokoły przeglądów i napraw
Data Centre Physical Infrastructure Manager
Zarządzanie środkami trwałymi… Inne dokumenty
Data Centre Physical Infrastructure Manager
Zarządzanie środkami trwałymi… Widok szaf IT
Data Centre Physical Infrastructure Manager
Ekran główny… Zarządzanie UPS
Data Centre Physical Infrastructure Manager
Zarządzanie UPS… Ewidencja urządzeo wraz z umowami
Data Centre Physical Infrastructure Manager
Zarządzanie UPS… Podgląd danych wybranego urządzenia
Data Centre Physical Infrastructure Manager
Zarządzanie UPS… Szczegółowe dane urządzenia
Data Centre Physical Infrastructure Manager
Zarządzanie UPS… Podgląd parametrów pracy (SNMP)
Data Centre Physical Infrastructure Manager
Zarządzanie UPS… Napięcie wejściowe (faza 1)
Data Centre Physical Infrastructure Manager
Zarządzanie UPS… Obciążenie na wyjściu (faza 1)
Data Centre Physical Infrastructure Manager
Zarządzanie UPS… Temperatura i wilgotnośd
Data Centre Physical Infrastructure Manager
Ekran główny… Wyszukiwanie środków trwałych
Data Centre Physical Infrastructure Manager
Ekran główny… Zarządzanie UPS
Data Centre Physical Infrastructure Manager
Ekran główny… Zarządzanie realizacją wniosków o zmianę
Data Centre Physical Infrastructure Manager
Ekran główny… Zarządzanie realizacją wniosków o zmianę
Data Centre Physical Infrastructure Manager
Ekran główny… Przegląd wszystkich zdarzeo serwisowych
Data Centre Physical Infrastructure Manager
Przegląd wszystkich zdarzeo serwisowych
Pozostałe narzędzia wspierające
Monitorowanie data centre
i rozległej infrastruktury
Building Management
System
TAC Vista
• Building Management
System/SCADA. TAC Vista:
• Monitorowanie
parametrów pracy
infrastruktury PDC:
• Agregat prądotwórczy,
UPS, klimatyzacja,
parametry pomieszczeo,
kontaktrony, nagrywanie
Video.
Network Management System
SNMPc Enterprise Edition
• Monitorowanie infrastruktury na terenie Polski, w zakresie:
• Parametry pracy UPS:
• Napięcie WE/WY (wszystkie fazy), V
• Obciążenie (wszystkie fazy), W
• Napięcie bypassu (wszystkie fazy) V
• Pojemnośd baterii
• Parametry środowiskowe:
• Temperatura i wilgotnośd w pomieszczeniach technicznych
• Nagrywanie video
• NMS (Network Management Systems) – SNMPc Enterprise Edition
• SNMP (v1, v2, v3)
• Urządzenia sieciowe – ping;
• Usługi nie są monitorowane w tym systemie
• Podział na lokalizacje krytyczne i mniej priorytetowe (szachownica)
• Zintegrowany z systemem Zabbix, który działa w Centrum Monitorowania (24/7) –
alarmowanie SMS po przekroczeniu wartości progowych lub po nieoczekiwanym zdarzeniu
(notyfikacje SNMP) oraz telefon do administratora na dyżurze
Data Centre Physical Infrastructure Manager
SNMPc… Niestandardowa organizacja ekranu konsoli
Lokalizacje
krytyczne
Lokalizacje mniej
priorytetowe
Zarządzanie data centre
Przyszłośd?
• Dalsza integracja narzędzi i urządzeo do monitorowania z systemami zarządzania
infrastrukturą data centre
• Podejście procesowe (ITILv3) i traktowanie data centre jako całości, sumy zasobów
podlegających zarządzaniu (konwergencja)
• Dalszy rozwój i popularyzacja systemów DCIM – Data Centre Infrastructure Management
• Dlaczego?
– Większa kontrola nad podległym obszarem
– Efektywne wykorzystanie zasobów, przyjaznośd środowisku
– Mniejsze koszta utrzymania (regularny serwis i kontrola)
– Jeden wspólny punkt zarządzania całością
• Plany na przyszłośd?
– Integracja DCPI Manager z CMDB – zasilenie danymi z obszaru data centre
– Wdrożenie systemu DCIM dla kluczowych lokalizacji
– Dalszy rozwój systemu DCPI Manager
– Dalszy rozwój systemu SNMPc w ramach kompleksowego systemu monitorowania serwerowni (KMS)
Pytania
Dziękuję
1 of 40

Recommended

Kilka mniej oczywistych zagrożeń dla ciągłości operacyjnej centrum przetwarza... by
Kilka mniej oczywistych zagrożeń dla ciągłości operacyjnej centrum przetwarza...Kilka mniej oczywistych zagrożeń dla ciągłości operacyjnej centrum przetwarza...
Kilka mniej oczywistych zagrożeń dla ciągłości operacyjnej centrum przetwarza...Pawel Wawrzyniak
2.1K views37 slides
Zarządzanie usługami centrum danych. Od inwestycji do eksploatacji by
Zarządzanie usługami centrum danych. Od inwestycji do eksploatacjiZarządzanie usługami centrum danych. Od inwestycji do eksploatacji
Zarządzanie usługami centrum danych. Od inwestycji do eksploatacjiPawel Wawrzyniak
1.6K views32 slides
Bezpieczeństwo i optymalizacja kosztów - virtual Disaster Recovery by
Bezpieczeństwo i optymalizacja kosztów - virtual Disaster RecoveryBezpieczeństwo i optymalizacja kosztów - virtual Disaster Recovery
Bezpieczeństwo i optymalizacja kosztów - virtual Disaster RecoveryBeyond.pl
519 views21 slides
DATACENTER DYNAMICS CONVERGED 2013. Doświadczenia Nordea w zakresie budowy i ... by
DATACENTER DYNAMICS CONVERGED 2013. Doświadczenia Nordea w zakresie budowy i ...DATACENTER DYNAMICS CONVERGED 2013. Doświadczenia Nordea w zakresie budowy i ...
DATACENTER DYNAMICS CONVERGED 2013. Doświadczenia Nordea w zakresie budowy i ...Robert Gronberski
445 views38 slides
Decision making process and risk assessment for data center infrastructure ou... by
Decision making process and risk assessment for data center infrastructure ou...Decision making process and risk assessment for data center infrastructure ou...
Decision making process and risk assessment for data center infrastructure ou...Marcin Mazurek
384 views28 slides

More Related Content

Similar to DATA CENTER CONVERGED 2012 WARSAW

PLNOG16: Nowe założenia dla zbieranie logów, statystyk i alertów, Maciej Kałk... by
PLNOG16: Nowe założenia dla zbieranie logów, statystyk i alertów, Maciej Kałk...PLNOG16: Nowe założenia dla zbieranie logów, statystyk i alertów, Maciej Kałk...
PLNOG16: Nowe założenia dla zbieranie logów, statystyk i alertów, Maciej Kałk...PROIDEA
130 views31 slides
SQL Server 2008 Tips & tricks administracji by
SQL Server 2008 Tips & tricks administracjiSQL Server 2008 Tips & tricks administracji
SQL Server 2008 Tips & tricks administracjiSQLExpert.pl
981 views40 slides
PLNOG22 - Krzysztof Krawczyk i Wojciech Kaniewski - Minimalizacja czasu przes... by
PLNOG22 - Krzysztof Krawczyk i Wojciech Kaniewski - Minimalizacja czasu przes...PLNOG22 - Krzysztof Krawczyk i Wojciech Kaniewski - Minimalizacja czasu przes...
PLNOG22 - Krzysztof Krawczyk i Wojciech Kaniewski - Minimalizacja czasu przes...PROIDEA
32 views12 slides
PLNOG 21: Piotr Szczepanek - Elastic w Treatnet. Innowacyjny system wykrywani... by
PLNOG 21: Piotr Szczepanek - Elastic w Treatnet. Innowacyjny system wykrywani...PLNOG 21: Piotr Szczepanek - Elastic w Treatnet. Innowacyjny system wykrywani...
PLNOG 21: Piotr Szczepanek - Elastic w Treatnet. Innowacyjny system wykrywani...PROIDEA
55 views7 slides
IT od kuchni w Nokaut.pl by
IT od kuchni w Nokaut.pl IT od kuchni w Nokaut.pl
IT od kuchni w Nokaut.pl 3camp
1.4K views26 slides
It od kuchni w nokaut.pl by
It od kuchni w nokaut.plIt od kuchni w nokaut.pl
It od kuchni w nokaut.plPrzemyslaw Wroblewski
968 views26 slides

Similar to DATA CENTER CONVERGED 2012 WARSAW(20)

PLNOG16: Nowe założenia dla zbieranie logów, statystyk i alertów, Maciej Kałk... by PROIDEA
PLNOG16: Nowe założenia dla zbieranie logów, statystyk i alertów, Maciej Kałk...PLNOG16: Nowe założenia dla zbieranie logów, statystyk i alertów, Maciej Kałk...
PLNOG16: Nowe założenia dla zbieranie logów, statystyk i alertów, Maciej Kałk...
PROIDEA130 views
SQL Server 2008 Tips & tricks administracji by SQLExpert.pl
SQL Server 2008 Tips & tricks administracjiSQL Server 2008 Tips & tricks administracji
SQL Server 2008 Tips & tricks administracji
SQLExpert.pl981 views
PLNOG22 - Krzysztof Krawczyk i Wojciech Kaniewski - Minimalizacja czasu przes... by PROIDEA
PLNOG22 - Krzysztof Krawczyk i Wojciech Kaniewski - Minimalizacja czasu przes...PLNOG22 - Krzysztof Krawczyk i Wojciech Kaniewski - Minimalizacja czasu przes...
PLNOG22 - Krzysztof Krawczyk i Wojciech Kaniewski - Minimalizacja czasu przes...
PROIDEA32 views
PLNOG 21: Piotr Szczepanek - Elastic w Treatnet. Innowacyjny system wykrywani... by PROIDEA
PLNOG 21: Piotr Szczepanek - Elastic w Treatnet. Innowacyjny system wykrywani...PLNOG 21: Piotr Szczepanek - Elastic w Treatnet. Innowacyjny system wykrywani...
PLNOG 21: Piotr Szczepanek - Elastic w Treatnet. Innowacyjny system wykrywani...
PROIDEA55 views
IT od kuchni w Nokaut.pl by 3camp
IT od kuchni w Nokaut.pl IT od kuchni w Nokaut.pl
IT od kuchni w Nokaut.pl
3camp1.4K views
SQLDay 2014 - Change Tracking & Change Data Capture by Kamil Nowinski
SQLDay 2014 - Change Tracking & Change Data CaptureSQLDay 2014 - Change Tracking & Change Data Capture
SQLDay 2014 - Change Tracking & Change Data Capture
Kamil Nowinski822 views
PLNOG15: Security and applications control in Next-Gen Data Center - Seweryn ... by PROIDEA
PLNOG15: Security and applications control in Next-Gen Data Center - Seweryn ...PLNOG15: Security and applications control in Next-Gen Data Center - Seweryn ...
PLNOG15: Security and applications control in Next-Gen Data Center - Seweryn ...
PROIDEA221 views
Nowa wersja systemu - upgrade czy re-implementacja by BARTEKWACHNIK
Nowa wersja systemu - upgrade czy re-implementacjaNowa wersja systemu - upgrade czy re-implementacja
Nowa wersja systemu - upgrade czy re-implementacja
BARTEKWACHNIK44 views
20181004 Hubert Kobierzewski - Jakość danych w organizacji by Hubert Kobierzewski
20181004 Hubert Kobierzewski - Jakość danych w organizacji20181004 Hubert Kobierzewski - Jakość danych w organizacji
20181004 Hubert Kobierzewski - Jakość danych w organizacji
PLNOG 8: Maciej Kubat - Nowe możliwości w zarządzaniu sieciami by PROIDEA
PLNOG 8: Maciej Kubat - Nowe możliwości w zarządzaniu sieciami PLNOG 8: Maciej Kubat - Nowe możliwości w zarządzaniu sieciami
PLNOG 8: Maciej Kubat - Nowe możliwości w zarządzaniu sieciami
PROIDEA29 views
Maintenance_Plans_Zupełnie_Znienacka by Tobias Koprowski
Maintenance_Plans_Zupełnie_ZnienackaMaintenance_Plans_Zupełnie_Znienacka
Maintenance_Plans_Zupełnie_Znienacka
Tobias Koprowski779 views
Zastosowania systemu BCC ECM by BCC_Group
Zastosowania systemu BCC ECMZastosowania systemu BCC ECM
Zastosowania systemu BCC ECM
BCC_Group1.2K views
Analizy danych w chmurze by nubitech
Analizy danych w chmurzeAnalizy danych w chmurze
Analizy danych w chmurze
nubitech943 views
Talex S.A. - B&F, IMACD, Rollout - Usługi by Sebastian Swigon
Talex S.A. - B&F, IMACD, Rollout - UsługiTalex S.A. - B&F, IMACD, Rollout - Usługi
Talex S.A. - B&F, IMACD, Rollout - Usługi
Sebastian Swigon1.6K views
infraxstructure: Rafał Stańczak "Postępujący rozwój infrastruktury na potrze... by PROIDEA
infraxstructure: Rafał Stańczak "Postępujący rozwój infrastruktury na potrze...infraxstructure: Rafał Stańczak "Postępujący rozwój infrastruktury na potrze...
infraxstructure: Rafał Stańczak "Postępujący rozwój infrastruktury na potrze...
PROIDEA62 views
Citrix provisioning services by Pawel Serwan
Citrix provisioning servicesCitrix provisioning services
Citrix provisioning services
Pawel Serwan976 views
Porównanie wdrożeń SAP HANA - cloud computing w data center vs. model zakupowy by Polcom
Porównanie wdrożeń SAP HANA - cloud computing w data center vs. model zakupowy Porównanie wdrożeń SAP HANA - cloud computing w data center vs. model zakupowy
Porównanie wdrożeń SAP HANA - cloud computing w data center vs. model zakupowy
Polcom669 views
PLNOG15: Data Center Ecosystem - yesterday, today, tomorrow - Sylwester Biern... by PROIDEA
PLNOG15: Data Center Ecosystem - yesterday, today, tomorrow - Sylwester Biern...PLNOG15: Data Center Ecosystem - yesterday, today, tomorrow - Sylwester Biern...
PLNOG15: Data Center Ecosystem - yesterday, today, tomorrow - Sylwester Biern...
PROIDEA102 views

DATA CENTER CONVERGED 2012 WARSAW

 • 1. Data Centre pod kontrolą Monitoring infrastruktury, procesy i narzędzia wspomagające zarządzanie data centre Opracował: Paweł Wawrzyniak, Nordea Bank Polska S.A., 2012
 • 2. Data Centre Services Team w Nordea BP S.A.
 • 3. Data Centre Services Team Zakres odpowiedzialności • Zespół 6 osób • Odpowiedzialnośd za: – Utrzymanie infrastruktury data centre w Polsce, w tym: • Primary Data Centre – utrzymanie za pomocą zasobów własnych • Service Management i nadzór nad jakością usługi Disaster Recovery Centre • Service Management i nadzór nad jakością usługi Primary Data Centre (nowy ośrodek) • Obsługa zleceo serwisowych dotyczących infrastruktury technicznej serwerowni w placówkach na terenie Polski, a także bieżące utrzymanie (planowe przeglądy). – Definiowanie standardów w dziedzinie data centre w ramach Organizacji (Polska, Kraje Bałtyckie). – Wsparcie projektów (przedsięwzięd) realizowanych w powyższych obszarach odnośnie definicji wymagao, definicji standardów i zgodności projektów oraz ich wykonania z wymaganiami Banku – Wsparcie procesów outsourcingowych związanych z data centre • Realizacja zmian w zakresie infrastruktury technicznej IT (zasilanie gwarantowane, klimatyzacja serwerowni, okablowanie) na terenie całej Polski • Współpraca w ramach powyższych obszarów z innymi jednostkami w ramach Grupy Nordea
 • 4. Data Centre Services Team Wyzwania • Bardzo szeroki zakres odpowiedzialności • Ogromna ilośd dokumentów powstających w czasie pracy (w różnych formatach: .docx, .xlsx, .pdf, .dwg, .jpg itd.), dokumentacje projektowe, wykonawcze i powykonawcze, protokoły z przeglądów, harmonogramy prac, specyfikacje wymagao, raporty z awarii, ekspertyzy • Bieżąca dokumentacja infrastruktury data centre – tworzenie, aktualizacja i utrzymanie • Efektywna komunikacja, przekazywanie informacji, planowanie i rejestracja działao
 • 5. Data Centre Services Team Kontekst zmian vs pomysły i narzędzia wsparcia • Od roku 2008 w Organizacji: – Rozbudowa Podstawowego Ośrodka Przetwarzania – Szybki rozwój Banku w zakresie otwieranych placówek na terenie całej Polski (docelowo – utrzymanie całości) – Budowa nowego Disaster Recovery Centre – Początki projektu budowy nowego Primary Data Centre • Ponadto: – Rozbudowa systemów monitorowania infrastruktury, sieci i systemów – Dedykowany Zespół (24/7) odpowiedzialny za monitorowanie (integracja systemów monitorowania, wspólny punkt zbierania alarmów i kontaktu) – Dojrzewanie procesów w IT – zwiększenie świadomości w zakresie ITIL v3 pośród wszystkich pracowników IT
 • 6. Data Centre Services Team Kontekst zmian vs pomysły i narzędzia wsparcia • W ramach Zespołu DCS: – Dalsza rozbudowa i rozszerzenie funkcjonalności systemu monitorowania infrastruktury – SNMPc. Integracja z systemem Zabbix (poziom Organizacji) – Wdrożenie systemu BMS – TAC Vista – w Primary Data Centre – Wdrożenie systemu zarządzania infrastrukturą fizyczną data centre – DCPIM, Data Centre Physical Infrastructure Manager
 • 7. Data Centre Physical Infrastructure Manager Uporządkowad chaos
 • 8. Data Centre Physical Infrastructure Manager Początki… • Wymagania zdefiniowane przez Zespół Data Centre Services • System wdrożony i uruchomiony pierwszego dnia pracy przebudowanego Primary Data Centre • Ciągły rozwój i zmiana funkcjonalności w miarę definiowania nowych wymagao. Obecnie praktycznie brak zmian – ustabilizowana funkcjonalnośd • Gromadzenie całości wiedzy i dokumentacji na temat podległego obszaru • Wsparcie realizacji i planowania prac: – Awarie, zmiany, prace planowane, przeglądy zgodne z harmonogramem itp. – Dane historyczne na potrzeby analiz – Aktualna dokumentacja ośrodków • System pierwotnie wdrożony – na próbę – w ramach Zespołu (in-house development), obecnie znaczne rozwinięty, jeżeli chodzi o zakres funkcjonalności, architekturę rozwiązania i zasięg • Bardzo łatwa modyfikacja i możliwośd integracji z innymi narzędziami
 • 9. Data Centre Physical Infrastructure Manager Ogólna architektura aplikacji
 • 10. Data Centre Physical Infrastructure Manager Obecny stan systemu • Zasięg geograficzny systemu: – Wszystkie ośrodki przetwarzania i placówki Banku na terenie: • Polski • Litwy • Łotwy • Estonii • Zarządzanie data centre i dokumentowanie zmian, awarii, prac itd. • Dokumentacje operacyjne sprzętu (wsparcie przeglądów i obsługi awarii) • Kilkanaście kont dla użytkowników, możliwośd dostępu R/O • W trakcie integracji z systemem CMDB (osobny projekt w ramach Organizacji), po udanych testach interfejsu integracyjnego w ramach PoC (Proof-of-Concept)
 • 11. Data Centre Services Team Wsparcie procesów • Kontrola dostępu / bezpieczeostwo fizyczne • Zarządzanie środkami trwałymi • Zarządzanie zmianą • Zarządzanie konfiguracją • Zarządzanie pojemnością • Zarządzanie zdarzeniami • Zarządzanie incydentami • Zarządzanie problemami • Zarządzanie poziomem usług / negocjacja i kontrola SLA, kontraktów
 • 12. Data Centre Physical Infrastructure Manager Prezentacja aplikacji
 • 13. Data Centre Physical Infrastructure Manager Ekran główny i widok planowanych prac
 • 14. Data Centre Physical Infrastructure Manager Ekran główny… Planowany przegląd UPS
 • 15. Data Centre Physical Infrastructure Manager Ekran główny… Zarządzanie środkami trwałymi
 • 16. Data Centre Physical Infrastructure Manager Zarządzanie środkami trwałymi
 • 17. Data Centre Physical Infrastructure Manager Zarządzanie środkami trwałymi… Protokoły przeglądów i napraw
 • 18. Data Centre Physical Infrastructure Manager Zarządzanie środkami trwałymi… Inne dokumenty
 • 19. Data Centre Physical Infrastructure Manager Zarządzanie środkami trwałymi… Widok szaf IT
 • 20. Data Centre Physical Infrastructure Manager Ekran główny… Zarządzanie UPS
 • 21. Data Centre Physical Infrastructure Manager Zarządzanie UPS… Ewidencja urządzeo wraz z umowami
 • 22. Data Centre Physical Infrastructure Manager Zarządzanie UPS… Podgląd danych wybranego urządzenia
 • 23. Data Centre Physical Infrastructure Manager Zarządzanie UPS… Szczegółowe dane urządzenia
 • 24. Data Centre Physical Infrastructure Manager Zarządzanie UPS… Podgląd parametrów pracy (SNMP)
 • 25. Data Centre Physical Infrastructure Manager Zarządzanie UPS… Napięcie wejściowe (faza 1)
 • 26. Data Centre Physical Infrastructure Manager Zarządzanie UPS… Obciążenie na wyjściu (faza 1)
 • 27. Data Centre Physical Infrastructure Manager Zarządzanie UPS… Temperatura i wilgotnośd
 • 28. Data Centre Physical Infrastructure Manager Ekran główny… Wyszukiwanie środków trwałych
 • 29. Data Centre Physical Infrastructure Manager Ekran główny… Zarządzanie UPS
 • 30. Data Centre Physical Infrastructure Manager Ekran główny… Zarządzanie realizacją wniosków o zmianę
 • 31. Data Centre Physical Infrastructure Manager Ekran główny… Zarządzanie realizacją wniosków o zmianę
 • 32. Data Centre Physical Infrastructure Manager Ekran główny… Przegląd wszystkich zdarzeo serwisowych
 • 33. Data Centre Physical Infrastructure Manager Przegląd wszystkich zdarzeo serwisowych
 • 34. Pozostałe narzędzia wspierające Monitorowanie data centre i rozległej infrastruktury
 • 35. Building Management System TAC Vista • Building Management System/SCADA. TAC Vista: • Monitorowanie parametrów pracy infrastruktury PDC: • Agregat prądotwórczy, UPS, klimatyzacja, parametry pomieszczeo, kontaktrony, nagrywanie Video.
 • 36. Network Management System SNMPc Enterprise Edition • Monitorowanie infrastruktury na terenie Polski, w zakresie: • Parametry pracy UPS: • Napięcie WE/WY (wszystkie fazy), V • Obciążenie (wszystkie fazy), W • Napięcie bypassu (wszystkie fazy) V • Pojemnośd baterii • Parametry środowiskowe: • Temperatura i wilgotnośd w pomieszczeniach technicznych • Nagrywanie video • NMS (Network Management Systems) – SNMPc Enterprise Edition • SNMP (v1, v2, v3) • Urządzenia sieciowe – ping; • Usługi nie są monitorowane w tym systemie • Podział na lokalizacje krytyczne i mniej priorytetowe (szachownica) • Zintegrowany z systemem Zabbix, który działa w Centrum Monitorowania (24/7) – alarmowanie SMS po przekroczeniu wartości progowych lub po nieoczekiwanym zdarzeniu (notyfikacje SNMP) oraz telefon do administratora na dyżurze
 • 37. Data Centre Physical Infrastructure Manager SNMPc… Niestandardowa organizacja ekranu konsoli Lokalizacje krytyczne Lokalizacje mniej priorytetowe
 • 38. Zarządzanie data centre Przyszłośd? • Dalsza integracja narzędzi i urządzeo do monitorowania z systemami zarządzania infrastrukturą data centre • Podejście procesowe (ITILv3) i traktowanie data centre jako całości, sumy zasobów podlegających zarządzaniu (konwergencja) • Dalszy rozwój i popularyzacja systemów DCIM – Data Centre Infrastructure Management • Dlaczego? – Większa kontrola nad podległym obszarem – Efektywne wykorzystanie zasobów, przyjaznośd środowisku – Mniejsze koszta utrzymania (regularny serwis i kontrola) – Jeden wspólny punkt zarządzania całością • Plany na przyszłośd? – Integracja DCPI Manager z CMDB – zasilenie danymi z obszaru data centre – Wdrożenie systemu DCIM dla kluczowych lokalizacji – Dalszy rozwój systemu DCPI Manager – Dalszy rozwój systemu SNMPc w ramach kompleksowego systemu monitorowania serwerowni (KMS)