Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

із ЗВІТУ СЕКРЕТАРІАТА ЕНЕРГЕТИЧНОГО СПІВТОВАРИСТВА ПРО РОБОТУ НКРЕКП

352 views

Published on

Секретаріат Енергетичного Співтовариства опублікував перший Звіт про забезпечення незалежного аудиту НКРЕКП, 21.03.2018.

Published in: Data & Analytics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

із ЗВІТУ СЕКРЕТАРІАТА ЕНЕРГЕТИЧНОГО СПІВТОВАРИСТВА ПРО РОБОТУ НКРЕКП

  1. 1. ЗВІТ СЕКРЕТАРІАТУ ЕНЕРГЕТИЧНОГО СПІВТОВАРИСТВА ПРО РОБОТУ НКРЕКП  Майже всі особи, з якими проводили інтерв'ю для цілей цього звіту, визнали швидкість набуття паном Вовком глибоких знань у галузі енергетики та регулювання з моменту його призначення. Almost all persons interviewed for the purpose of the present report conceded Mr Vovk a steep learning curve in developing profound knowledge on the energy sector and its regulation since his appointment.  Майже всі опитані визнали, що після прийняття Закону про НКРЕКП, і навіть раніше, Регулятор став набагато прозорішим. Almost all interviewed persons conceded that the regulator has become much more transparent following the adoption of the Law on NEURC and even before.  Обнадійливим є і те, що всі опитані особи визнали, що Регулятор став набагато прозорішим після прийняття Закону про НКРЕКП. It is encouraging that all interviewed persons conceded that the regulator became much more transparent following the adoption of the Law on NEURC.  Секретаріат отримав кілька скарг, в яких стверджується, що члени Комісії повинні надавати більш якісні обґрунтування та аргументацію щодо зауважень, отриманих щодо проектів рішень. Всупереч цим твердженням, Секретаріат виявив декілька випадків добре викладеної аргументації щодо деяких рішень, опублікованих на веб-сайті НКРЕКП, наприклад: Secretariat received several complaints stating that more qualitative justification and argumentation should be provided by the members of the Commission on comments received on draft decisions. Contrary to this, the Secretariat found several cases of well established argumentation on several decisions published on the website of NEURC, cf e.g.: • http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/Materialy_zasidan/2017/govten/12.10.2017/p18_12-10-2017.pdf • http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/Materialy_zasidan/2017/gruden/28.12.2017/p23_28-12-17.pdf • http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/Materialy_zasidan/2017/gruden/28.12.2017/p30_28-12-17.pdf • http://www.nerc.gov.ua/data/filearch/Materialy_zasidan/2018/sichen/24.01.2018/p6_24-01-18.pdf  Інший приклад впливу на незалежність Комісії, стосується публікації рішень НКРЕКП газетою Урядовий Кур'єр. У 2017 році НКРЕКП подала в Урядовий кур'єр 219 рішень для публікації. З них було опубліковано лише 177 рішень. У решти 76% максимальний період для публікації було перевищено на 15 днів. Ще 42 рішення (20%) все ще чекають публікації, у тому числі 20 рішень із затримкою публікації в 74-123 дня. Багато з опитаних вважають "Урядовий кур'єр" адміністративним інструментом Кабінету Міністрів для блокування рішень НКРЕКП. Another case affecting the Commission’s independence concerns the publication of the decisions of NEURC by the Uriadovy Kurier. In 2017, NEURC submitted 219 decisions for publication to the Uriadovy Kurier. Out of them, only 177 decisions were published. In 76% of the latter, the maximum period of 15 days for publication was exceeded. Another 42 decisions (20%) are still waiting for publication, including 20 decisions with a publication delay of 74 to 123 day. A lot of interviewed persons considered Uriadovy Kurier an administrative tool of the Cabinet of Ministers to block the decisions of NEURC.

×