Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Інвестиційна політика у сфері відновлювальних джерел енергії (ВДЕ)

2,114 views

Published on

Інвестиційна політика у сфері відновлювальних джерел енергії (ВДЕ) (03.03.2018)

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

Інвестиційна політика у сфері відновлювальних джерел енергії (ВДЕ)

 1. 1. НКРЕКП лютий 2018 Інвестиційна політика в сфері ВДЕ Україна
 2. 2. НКРЕКП лютий 2018 Зміст 1. Огляд світових трендів в сфері ВДЕ 1.1. Встановлена потужність ВДЕ 1.2. Інвестиційні тренди у ВДЕ 2. LCOE (приведена вартість електричної енергії) 2.1. Фактори, що впливають на LCOE 2.2. Фактори, що впливають на WACC 2.3. Умови для зменшення LCOE 2.4. Аналіз чутливості LCOE 3. Пропозиції щодо запровадження системи аукціонів для ВДЕ 3.1. Схема запровадження аукціонів 3.2. Пропозиція щодо моделі аукціону 3.3. Переваги запровадження аукціонів
 3. 3. НКРЕКП лютий 2018 Загальна встановлена потужність ВДЕ у світі становить – 2012,9 ГВт Незважаючи на незначну частку ВДЕ в Україні у порівнянні із загальносвітовими потужностями, Україна - один із лідерів серед країн СНД із впровадження ВДЕ та є привабливим майданчиком для інвестицій у зв’язку із:  зобов’язанням по Нац. плану дій щодо збільшення частки ВДЕ до 11% до 2020 року (Станом на 2017 рік – 7,3%);  зносом генеруючих потужностей близько 80%;  піковим споживанням електричної енергії в 2017 році на рівні 22,8 ГВт. 817 331 91 94 485 193 1,37 Азія Середній Схід Євразія Інші Європа Південна Америка Україна В Україні частка електричної енергії з ВДЕ становить – 7,3% (з урахуванням великих ГЕС > 10 МВт) 1.1 Встановлена потужність ВДЕ ВстановленапотужністьВДЕ,ГВт Джерело: IRENA Renewable Power Generation Costs in 2017 , IRENA Global landscape Renewable Energy finance 2018
 4. 4. НКРЕКП лютий 2018 Загальні інвестиції у ВДЕ протягом 2012- 2016 років в світі склали 1092 млрд EUR. В Україні інвестиції у ВДЕ склали 2,55 млрд EUR, що становить лише 0,3% від обсягу загальносвітових інвестицій з а к р ы т о З ак р ы вт о Загальні інвестиції у СЕС та ВЕС складають 92 % від загальносвітових. Схожа тенденція до інвестування у ВДЕ складається і в Україні 1.2 Основні тренди у ВДЕ 10913911796113 7268 88 97 101 -8% 253 20162014 206 2013 2015 190 +12% 13 21 218 2017 12 225 2012 25 21 +19% -14% Інші СЕС ВЕС 51 7147 47 66 50 56 39 39 +2% 37 117 126 32 +29% +6% -1% 124 123 38 13 162 3630 Інвестиції, млрдEUR Потужність, ГВт Світ 462 172 247 22 18 30 -84% 34 2017 162 129 61 16 +45% 2015 +164% 236 39 0 20162012 95 52 2014 12 158 1,135 90 140 387 2013 569 835 377 211183 99 10 10 3030 20 12 70 87 -84% +305% 4,922 187 0 5 +113% 257 27 626 229 20 121 4,734 19 Інвестиції, млнEUR Потужність, МВт Україна ВЕС Інші СЕС СЕС ВЕС Інші Інші ВЕС СЕС Джерело: IRENA Renewable Power Generation Costs in 2017 , IRENA Global landscape Renewable Energy finance 2018, дані НКРЕКП
 5. 5. НКРЕКП лютий 2018 LCOE – приведена вартість електричної енергії Капітальні витрати на будівництво Операційні витрати КВВП Строк експлуатації обладнання WACC 1. 2. 3. 4.5. 2. LCOE (приведена вартість електричної енергії)
 6. 6. НКРЕКП лютий 2018 63% 37% СЕС* Вартість генеруючого обладнання Інші 75% 25% ВЕС* 1. 72% 9% 19% СЕС** 7% 61% 3% 29% ВЕС** Оренда землі Обслуговування Заробітна плата інші  Капітальні витрати на будівництво 1 кВт потужності СЕС складають 708,8 євро  Капітальні витрати на будівництво 1 кВт потужності ВЕС складають 1248,3 євро 2.  Операційні витрати на експлуатацію 1 кВт потужності СЕС складають 4,1 євро  Операційні витрати на експлуатацію 1 кВт потужності ВЕС складають 45,1 євро *Дані для розрахунків були взяті з договорів на закупівлю обладнання, які подаються ліцензіатами для встановлення «зеленого» тарифу **Дані для розрахунків були взяті із форм звітності 6-НКРЕ-енерговиробництво (звіт про ліцензовану діяльність), які щоквартально надаються ліцензіатами 2.1 Фактори, що впливають на LCOE з енергії сонячного випромінювання та енергії вітру КАПІТАЛЬНІ ЗАТРАТИ ОПЕРАЦІЙН ЗАТРАТИ
 7. 7. НКРЕКП лютий 2018 3. Вдале географічне розташування України позитивно впливає на обсяги електричної енергії, що виробляється з енергії сонця та енергії вітру, та призводить до зменшення LCOE. Рівні КВВП для СЕС та ВЕС в Україні наближаються до світових. 2.1 Фактори, що впливають на LCOE з енергії сонячного випромінювання та енергії вітру КВВП,% 5,0% ВЕС 18,0% СЕС -4,3% 30,0% 13,7% 35,0% Україна Світ
 8. 8. НКРЕКП лютий 2018 WACC (середньозважена вартість капіталу) – середня вартість власних та позикових ресурсів Вартість власного капіталу Вартість запозиченого капіталу (після сплати податків) 4. Ситуація на фондовому ринку Базова ставка ринку Ставка податку на прибуток Відсоткова ставка по безризикових кап. інвестиціях Країновий ризик Зменшення WACC можливо досягти:  здешевленням капіталу, що залучається із відповідних джерел фінансування;  зменшення відсоткової ставки по запозиченим коштам;  покращення ситуації на фондових ринках;  підвищення економічної привабливості України для інвестування, зростання в позиціях Doing business. 2.1 Фактори, що впливають на LCOE з енергії сонячного випромінювання та енергії вітру WACC,%
 9. 9. НКРЕКП лютий 2018 2.2 Фактори, що впливають на WACC* 20,0% Зростання UA в позиціях Doing Business -0,5% -0,5% Прогнозний рівень WACC Удосконалення регуляторного поля Нормалізація роботи Регулятора -1,0% Здешевлення позикового капіталу 15,0% 10,0% -1,5% Діючий WACC Спрощення приєднання Оптимістичний WACC -10% -1,5% -1,5% Базовий WACCПрийняття PPA Запровадження аукціонів -1,5% -2,0% 18,0% Покращення економічної ситуації в UA Зменшення WACC можливо досягти:  здешевленням капіталу, що залучається із відповідних джерел фінансування;  зменшення відсоткової ставки по запозиченим коштам;  покращення ситуації на фондових ринках;  підвищення економічної привабливості України для інвестування, зростання в позиціях Doing business. * За основу були взяті дані зі звіту UNDP «De-risking Renewable Energy Investment” для країн, що розвиваються
 10. 10. НКРЕКП лютий 2018 Зменшення LCOE можливо досягти: - зменшенням CAPEX: • здешевлення внаслідок розвитку технологій; • здійснення конкурентних закупівель; • прямі знижки від виробників, за умов, наприклад, стратегічних цілей щодо виходу на ринок України. - зменшенням WACC: • зростання України в позиціях Doing business; • удосконалений PPA; • удосконалення регуляторного поля; • проекти «під ключ» з усією дозвільною документацією (земля, інші дозвільні документи) та зрозумілим ціноутворенням (підключення, кошти на соціальний розвиток місцевих бюджетів, тощо); • запровадження аукціонів. 2.3 Умови для зменшення LCOE
 11. 11. НКРЕКП лютий 2018 Оптимістичний прогнозний рівень LCOE у разі запровадження аукціонів (€c за 1 кВт.год) Прогнозний рівень LCOE у разі запровадження аукціонів (€c за 1 кВт.год) Розрахунковий рівень LCOE на 2017 рік (€c за 1 кВт.год) WACC 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20% Капітальнівитрати(єврона 1кВтпотужності) 600 5,92 6,30 6,69 7,09 7,49 7,90 8,31 8,73 9,15 9,58 10,01 620 6,11 6,50 6,90 7,31 7,73 8,15 8,58 9,01 9,45 9,89 10,34 640 6,30 6,70 7,12 7,54 7,97 8,40 8,84 9,29 9,74 10,20 10,66 660 6,48 6,90 7,33 7,76 8,20 8,65 9,11 9,57 10,04 10,51 10,98 680 6,67 7,10 7,54 7,99 8,44 8,91 9,38 9,85 10,33 10,82 11,30 700 6,86 7,30 7,75 8,21 8,68 9,16 9,64 10,13 10,62 11,12 11,63 720 7,04 7,50 7,96 8,44 8,92 9,41 9,91 10,41 10,92 11,43 11,95 740 7,23 7,70 8,18 8,66 9,16 9,66 10,17 10,69 11,21 11,74 12,27 760 7,42 7,90 8,39 8,89 9,40 9,92 10,44 10,97 11,51 12,05 12,60 780 7,60 8,10 8,60 9,11 9,64 10,17 10,71 11,25 11,80 12,36 12,92 800 7,79 8,30 8,81 9,34 9,88 10,42 10,97 11,53 12,10 12,67 13,24 820 7,98 8,50 9,03 9,57 10,11 10,67 11,24 11,81 12,39 12,98 13,57 840 8,16 8,70 9,24 9,79 10,35 10,93 11,50 12,09 12,68 13,28 13,89 LCOE СЕС У зв’язку з недосконалою регуляторною політикою та ризиками, пов'язаними з інвестиціями у ВДЕ, розрахунковий рівень LCOE становить 13,24 (€c за 1 кВт.год). Покращення регуляторної політики та запровадження системи аукціонів дасть змогу для реалізації проектів значної потужності, в свою чергу це вплине на можливість отримати знижки від виробників генеруючого обладнання та призведе до зменшення капітальних витрат. Рівень LCOE за таких умов становитиме 9,41 (€c за 1 кВт.год). Покращення інвестиційного клімату в Україні та можливість залучення дешевого капіталу призведе до зменшення LCOE до 6,11 (€c за 1 кВт.год). Діючий «зелений» тариф для СЕС 15,03 €c за 1 кВт·год  WACC – 20% (10% доходність по капіталу, 10% ризики)  Строк експлуатації – 20 років  КВВП – 13,7 %  операційні витрати – 4,1 євро на 1 кВт потужності 2.4 Аналіз чутливості LCOE при зміні CAPEX та WACC* Оптимістичний Базовий Діючий
 12. 12. НКРЕКП лютий 2018 Оптимістичний прогнозний рівень LCOE у разі запровадження аукціонів (€c за 1 кВт.год) Прогнозний рівень LCOE у разі запровадження аукціонів (€c за 1 кВт.год) Розрахунковий рівень LCOE на 2017 рік (€c за 1 кВт.год) WACC Капітальнівитрати(єврона1кВт потужності) 10% 11% 12% 13% 14% 15% 16% 17% 18% 19% 20% 900 4,36 4,65 4,94 5,23 5,52 5,81 6,10 6,39 6,68 6,97 7,26 950 4,52 4,83 5,13 5,44 5,75 6,05 6,36 6,67 6,97 7,28 7,58 1000 4,68 5,00 5,33 5,65 5,97 6,29 6,62 6,94 7,26 7,58 7,91 1050 4,84 5,18 5,52 5,86 6,20 6,54 6,87 7,21 7,55 7,89 8,23 1100 5,00 5,36 5,71 6,07 6,42 6,78 7,13 7,49 7,84 8,20 8,55 1150 5,17 5,54 5,91 6,28 6,65 7,02 7,39 7,76 8,13 8,50 8,87 1200 5,33 5,71 6,10 6,49 6,87 7,26 7,65 8,04 8,42 8,81 9,20 1250 5,49 5,89 6,29 6,70 7,10 7,50 7,91 8,31 8,71 9,12 9,52 1300 5,65 6,07 6,49 6,91 7,33 7,75 8,17 8,58 9,00 9,42 9,84 1350 5,81 6,25 6,68 7,12 7,55 7,99 8,42 8,86 9,29 9,73 10,17 1400 5,97 6,42 6,87 7,33 7,78 8,23 8,68 9,13 9,58 10,04 10,49 1450 6,13 6,60 7,07 7,54 8,00 8,47 8,94 9,41 9,87 10,34 10,81 1500 6,29 6,78 7,26 7,75 8,23 8,71 9,20 9,68 10,17 10,65 11,13 1550 6,46 6,96 7,46 7,96 8,46 8,96 9,46 9,96 10,46 10,96 11,46 LCOE ВЕС У зв’язку з недосконалою регуляторною політикою та ризиками, пов’заними з інвестиціями у ВДЕ, розрахунковий рівень LCOE становить 9,52 (€c за 1 кВт.год). Покращення регуляторної політики, запровадження системи аукціонів, розроблення логістичних маршрутів для доставки вітрових турбін, запровадження системи прогнозування та моніторингу вітрового потенціалу, дасть змогу підвищити ефективність генеруючого обладнання та реалізовувати проекти значної потужності, в свою чергу це вплине на можливість отримати знижки від виробників генеруючого обладнання та призведе до зменшення капітальних витрат. Рівень LCOE за таких умов становитиме 7,02 (€c за 1 кВт.год). Покращення інвестиційного клімату в Україні, можливість залучати дешевий капітал, ефективно прогнозувати вітровий потенціал, що призведе до зменшення LCOE до 4,68 (€c за 1 кВт.год).  WACC – 20% (10% доходність по капіталу, 10% ризики)  Строк експлуатації – 20 років  КВВП – 35 %  операційні витрати – 45,1 євро на 1 кВт потужності Діючий «зелений» тариф для для ВЕС > 2000 кВт 10,18 €c за 1 кВт.год 2.4 Аналіз чутливості LCOE при зміні CAPEX та WACC* Оптимістичний Базовий Діючий
 13. 13. НКРЕКП лютий 2018 Дизайн аукціону / Запит на лот Визначення обсягів (МВт, МВт·год, млн €, €с/кВт·год) та виду генерацій або їх кількісний розподіл, відповідно до яких буде відбуватись аукціон Кваліфікаційні вимоги Мінімальний рівень вимог до майбутніх учасників аукціону Відповідальність за реалізацію Встановлення спеціальних правил для досягнення високого рівня реалізації проектів, що перемогли на аукціоні Вибір переможця Визначення процедури збору заявок та критеріїв, за якими відбувається вибір переможця 3.1 Схема запровадження аукціонів
 14. 14. НКРЕКП лютий 2018 Висновок: необхідно внести зміни до діючого законодавства в частині запровадження аукціонів, актуалізації «зелених» тарифів, зобов'язання органів місцевого самоврядування надати пропозиції по виділенню земельних ділянок для будівництва об'єктів ВДЕ Попит/ Запит на лот Проведення аукціону за принципом «one stop shopping»: відведена земельна ділянка, розрахована вартість підключення, підготовлена необхідна дозвільна документація, визначені платежі в місцеві бюджети тощо Потужність обʼєкта генерації: Сонячні ≥ 5 МВт; Вітрові ≥ 10 МВт Кваліфікаційні вимоги Певна величина активів (або фінансова гарантія), наявність досвіду реалізації проектів, попередні домовленості щодо фінансування з МФО, строк експлуатації обʼєкта, граничний рівень ціни (наприклад, -10% від «зеленого» тарифу) тощо Вибір переможця Найнижча запропонована ціна за 1 кВт·год протягом строку дії РРА (15- 20 років) Відповідальність за реалізацію Штрафні санкції за затримку/відмову від реалізації проекту (фіксована ставка за 1 МВт встановленої потужності). Строк впровадження проекту після оголошення переможця: Сонячні ≤ 1 рік; Вітрові ≤ 2 роки. 3.2 Пропозиція щодо моделі аукціону
 15. 15. НКРЕКП лютий 2018 ПОДАТКИ ДОДАТКОВІ РОБОЧІ МІСЦЯ ЗМЕНШЕННЯ ВІДКЛЮЧЕНЬ ЗНИЖЕННЯ ТЕМПІВ ЗРОСТАННЯ ВАРТОСТІ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ До місцевих бюджетів надходитимуть додаткові кошти від податків:  Податок на прибуток підприємств з 1 МВт встановленої потужності СЕС складає 600 тис. грн.  ЄСВ з 1 МВт потужності складає 2 тис. грн.  Внески на соціальний розвиток з 1 МВт встановленої потужності – наприклад, 75 тис. грн. Реалізація проекту з будівництва об’єкта потужністю 10 МВт створює в регіоні додаткові робочі місця:  СЕС – 8 робочих місць  ВЕС – 12 робочих місць У віддалених регіонах або в регіонах із зношеними електричними мережами будуть створені додаткові генеруючі потужності (відновлюватись електричні мережі), які будуть розташовані безпосередньо біля споживача Запровадження аукціонів зменшить вартість електричної енергії, виробленої з ВДЕ, тим самим знизить темпи зростання вартості електричної енергії для кінцевого споживача ОРЕНДА ЗЕМЛІ Вартість оренди землі для СЕС складає приблизно 80 тис. грн. за 1 МВт потужності на рік Запровадження моделі аукціону «one stop shopping» дозволить залучити найбільшу кількість інвесторів відносно інших моделей аукціону та унеможливить зловживання владою на місцях при виділенні земельної ділянки під будівництво електростанцій 3.2 Переваги запровадження аукціонів
 16. 16. НКРЕКП лютий 2018 МФО ПЕК НЕК МПЕ Девелопери НКРЕКП Круглий стіл – обговорення з ключовими учасниками Попередня редакція законопроекту протягом 2 місяців Аукціони: наступні кроки

×