Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ravendb@swedenprogressive

901 views

Published on

Slides from a RavenDb talk given on Sweden Progressive .Net NoSQL evening hosted by Valtech.

Published in: Technology

Ravendb@swedenprogressive

 1. 1. RavenDb<br />Mikael Östberg, inloop.se<br />
 2. 2. Vad är RavenDb?<br />
 3. 3. Vad är en dokumentdatabas?<br />
 4. 4. Vad är ett dokument?<br />
 5. 5.
 6. 6.
 7. 7.
 8. 8. Vad är en dokumentdatabas?<br />
 9. 9. Vad är RavenDb?<br />
 10. 10. Raven arkitektur<br />Client<br />HTTP<br />Background workers<br />Raven Http Server<br />Indexing<br />Reducing<br />Tasks<br />HTTP Server<br />DocumentStore<br />IndexStore<br />ESENT / Raven.Munin<br />
 11. 11. Demo<br />
 12. 12. Index<br />Dynamiska / Temp / Auto<br />Map/Reduce<br />Live Projections<br />Lucene.NET<br />
 13. 13. Transaktioner <br />Singel<br />Batch<br />Multioperation (System.Transactions)<br />Cross shard<br />
 14. 14. Deployment & Drift<br />Installationer<br /><ul><li>Console app
 15. 15. Windows Service
 16. 16. IIS / Azure
 17. 17. Embedded / OEM</li></ul>Tools<br /><ul><li> Smuggler
 18. 18. Backup
 19. 19. Raven Studio
 20. 20. Plugins</li></li></ul><li>Vad mer?<br />Sharding<br />Replikering<br />Rättigheter<br />Patchning<br />Versioning<br />Expiration<br />Set based operations<br />
 21. 21. Mer information<br />ravendb.net<br />ayende.com/blog<br />groups.google.com/group/ravendb<br />github.com/ravendb<br />
 22. 22. RavenDb?<br />
 23. 23. Frågor?<br />
 24. 24. Tack!<br />Mikael Östberg, inloop.se<br />@mikaelostberg<br />mikael@inloop.se<br />
 25. 25.
 26. 26.
 27. 27. Availability<br />A<br />CA<br /><ul><li> RDBMS
 28. 28. SQL Server etc</li></ul>AP<br /><ul><li> Amazon Dynamo
 29. 29. CouchDB</li></ul>Välj två<br />P<br />C<br />CP<br /><ul><li> BigTable
 30. 30. MongoDB</li></ul>Consistency<br />Partition Tolerance<br />
 31. 31. Raven arkitektur<br />

×