Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Belonings canvas

Meer informatie over het community canvas: http://mathijsvanmeerkerk.nl/communitycanvas.html
Dit document is onderdeel van de scriptie “beloning binnen communities”: http://www.slideshare.net/Mathijsje/scriptie-5055747

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Belonings canvas

  1. 1. Doel Vertrouwen Fans Beloning Taken Verspreiding De Creative Commons Attribution-NonCommercial- ShareAlike 3.0 Netherlands Licentie is van toepassing op dit werk. Ga naar http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/nl/ of stuur een brief naar Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California, 94105, VS om deze licentie te bekijken. Community Canvas Meer informatie over het community canvas: http://student.cmd.hro.nl/0782426/communitycanvas.html Dit document is onderdeel van de scriptie“beloning binnen communities”: http://www.slideshare.net/Mathijsje/scriptie-5055747

×