SPCA Norge, nasjonal brosjyre 2011

859 views

Published on

Vi ønsker alle to- og firbente riktig god lesning. Takk for at du følger oss :)

Med vennlig hilsen
Pet Reklamebyrå
Daglig leder
Lena Pettersen

Published in: Lifestyle
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
859
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

SPCA Norge, nasjonal brosjyre 2011

  1. 1. +Dyrevelferd i praksis.. Foto: Lena Pettersen www.spca.no 1
  2. 2. Våre verdier: 1. SPCA er forkortelse for “Society for the Prevention of Cruelty to Animals” 2. SPCA Norge er en frittstående selvstendig nasjonal forening basert på 185 års erfaring innen dyrehelse og velferd fra hoved- organisasjonen RSPCA, som ble etablert i Fotograf Monica Johansen. 1824 i England. I dag er SPCA representert i 123 land verden over. 3. SPCA Norge er en fagorganisasjon som arbeider med praktisk løsning av dyrevelferds- problemer i Norge. 4. SPCA Norge arbeider til enhver tid etter Norsk Lov og Mattilsynets regelverk.SPCA ble opprettet i England i 1824. 5. SPCA Norge uttaler seg ikke politisk,Formålet med foreningen, var i starten å ta vare da SPCA Norge er en nøytral og fagpregetpå arbeidshester som var utslitt etter lang tid forening som har fokus rettet mot praktiskmed arbeid. Dette vekket et stort engasjement arbeid med å hjelpe dyr.som medførte at Dronning Victoria på et tidligstadie gikk inn som kongelig beskytter av SPCA. 6. SPCA Norge utviser generelt samfunns- engasjement og fremmer faglig dyrevelferdDet er grunnen til at England i dag har en "R" som står med objektivt syn.for "Royal" foran selve organisasjonsnavnet SPCA. SPCAkonseptet er i dag verdensomspennende og dekker 7. SPCA Norge viser ansvar for dyrenes helsehele 123 land. SPCA er internasjonalt anerkjent for og velferd.sitt fagmiljø og profesjonelle holdning til dyrevelferd. 8. SPCA Norge skal utøve god yrkesetikk, ha fokus på likestilling og opptre troverdig medOm SPCA Norge nøytralt fokus.SPCA Norge har etablert sin organisasjon på RSPCAsine prinsipper og retningslinjer, som igjen er blitt just- 9. SPCA Norge er lojal mot dens lover ogert i henhold til norske lover og forskrifter. SPCA Norge forskrifter samt lovlig fattede vedtak og skalhar som mål å få opprettet krisemottak for hjemløse fremme god intern kultur og økonomi samtog mishandlede dyr i alle fylker. Vi ønsker å være et utvikling basert på godt lederskap.naturlig felles krisemotttak for alle typer dyr i hvert fylke. 10. SPCA Norge arbeider med fokus påGjennom informasjon og faglig utdanning av frivillige, trivsel og inkludering og skal derfor arbeideskal SPCA Norge bevisstgjøre dyreeiere det ansvar og for å forhindre diskriminering og mobbingde plikter som ligger i det å eie et dyr. Det overordnede i foreningen, samt aktivt arbeide med fore-formål skal være å skape god velferd og livskvalitet for byggende tiltak.dyrene.SPCA Norge er en upolitisk frivillig organisasjon som tilenhver tid arbeider etter gjeldende forskrifter og lov-verk fra Mattilsynet. SPCA Norge satser på fagkunnskapetter etiske retningslinjer med objektivt syn i arbeidet. 2
  3. 3. Hva gjør et fosterhjem? SPCA Norge ønsker å ha så mange fosterhjem som mulig. Fosterhjemmets rolle er uhyre viktig for de dyrene vi redder. Det er foster- hjemmet som gir dyret den pleien, kjærlig- heten, omsorgen og treningen det trenger for å kunne vende tilbake til samfunnet igjen. Mange av de dyrene vi kommer i kontakt med, har hatt en belastet fortid, eller opplevd enkelt- hendelser som gjør at dyret trenger ekstra trening eller omsorg på enkelte områder. Alle dyr vi redder, blir kjørt rett i et fosterhjem etter veterinærbesøket. Hvilket fosterhjem dyret kommer til, avhenger helt etter dyrets behov. I noen tilfeller er det best dersom det er dyr i fosterhjemmet fra før, mens det i andre til- feller er slik at dyrets behov er best ivaretatt dersom fosterhjemmet er ”fri” fra dyr fra før.Foto: Lena Pettersen 3
  4. 4. Ønsker du å være fosterhjem Kontrakten forklarer fosterhjemmets plikter ogfor SPCA Norge? retningslinjer, og før den underskrives, vil fosterhjems- ansvarlig gå igjennom den med deg.For at du kan bli fosterhjem for SPCANorge, er du nødt til å oppfylle visse krav Koster det noe å være fosterhjem for SPCA Norge?som vi stiller. Noen av disse kravene er: Det koster ingen ting å være fosterhjem for SPCA Norge. Dette fordi vi ønsker at så mange som- Du er nødt til å ha et godt miljø for dyr å være i. mulig kan hjelpe oss å redde flere dyr. Vi dekker- Du må være pålitelig og samarbeidsvillig. veterinærutgifter, nødvendig utstyr og fôr. Det- Du er nødt til å ha plass til å ha et dyr. eneste som kreves av deg som fosterhjem er at- Du er nødt til å ha tid til å være fosterhjem. du tar med fosterdyret til veterinæren når det- Du er nødt til å inneha kunnskap om dyrearten trengs, og gir fosterdyret de fysiske og psykiske du ønsker å være fosterhjem for. behovene det trenger. Ta kontakt med fosterhjemsansvarlig Hvor lenge varer en fosterhjemsperiode? hos SPCA Norge i ditt fylke, dersom Hvert dyr vi i SPCA Norge redder, har forskjellige du kan bidra med å være behov. Det er dyrets behov som for oss står i sentrum. fosterhjem for et dyr. Dette medfører at fosterhjemsperioden avhenger helt av dyrets tilstand når det kommer i kontakt med oss. Erfaringsmessig er en fosterhjems- periode på ca. en til to måneder. Fosterdyret blirDu melder din interesse, og oppgir hvilken dyre- ikke adoptert bort før helsetilstanden tilsier atart du ønsker å kunne være fosterhjem for. dyret er fysisk og psykisk klar til en ny adoptivfamilie. Leveringsalder på kattunger er 12 uker, ogDet å bli godkjent som fosterhjem er en prosess. 8 uker for valper.Dette fordi vi i SPCA Norge ønsker å kvalitetssikrefosterhjemmene så godt vi kan. Hvor lang tid Hvor ofte blir man kontaktet med spørsmål om å tadenne prosessen tar, avhenger helt av arbeids- en ny fosterhjemsperiode?mengden ellers. Vanlig prosedyre er at du først Det kommet helt an på hvor mange meldinger vi fårtar kontakt med oss per mail. Deretter tar vi inn. Men vi i SPCA Norge har full forståelse om at detkontakt per telefon, hvor dere avtaler et møte ikke passer hver gang vi eventuelt tar kontakt, men vihjemme hos deg som ønsker å bli fosterhjem. krever at du gjør ditt beste for å samarbeide med oss. “Det koster ingen ting å være fosterhjem for SPCA Norge. Dette fordi vi ønsker at så mange som mulig kan hjelpe oss å redde flere dyr. Vi dekker veterinærutgifter, nødvendig utstyr og fôr.” Bella på helsesjekk hos 4 Åssiden Dyreklinikk.
  5. 5. Hvordan foregår en adopsjon Hvor lang tid denne prosessen tar, avhengeri SPCA Norge? helt av arbeidsmengde generelt, og hvor mange som ønsker å adoptere det aktuelle dyret.Det å påta seg ansvaret for et dyr er en stor opp-gave. Du som dyreeier har ansvaret for et liv, og Hunder som blir adopter bort av SPCA Norgeer nødt til å være forberedt på at dyret trenger Hunder som blir adoptert bort av SPCA Norge vil blideg i lang tid fremover. Viktige momenter å ta levert ferdig chippet, førstegangs – og annengangs-med i en vurdering før du anskaffer deg et dyr er: vaksine og med ormkur. Leveringstiden på valper er 8 uker, men ellers er det ingen regulering forHar du økonomi til å ha dyret? leveringstid dersom hunden er eldre enn dette.Et dyr er nødt til å ha vaksiner, ormkur, veterinærbesøk Dersom hunden er syk, går på medisiner eller erregelmessig, mat, noen leker etc. under behandling vil ikke hunden bli levert til nytt adoptivhjem før den er helt frisk og ferdig medHar du tid til å ha et dyr? behandlingen.Dette momentet er også veldig viktig å ha med.Tidsspørsmålet har noe forskjellig vinkling av- Katter som blir adoptert bort av SPCA Norgehengig av hvilke type kjæledyr du ønsker å anskaffe, Katter som blir adoptert bort av SPCA Norgemen dog kommer det alltid med i betraktningen. vil bli levert ferdig chippet, med ormkur ogHund og hest er de kjæledyrene som krever mest førstegang – og annengangsvaksine. Dersom alderfysisk tid. Dette er begge dyrearter som er av- tilsier det, vil katter bli levert kastrert/sterilisert også.hengig av mosjon og regelmessig stell. Katt, Aldersgrensen på dette er ca. 5 – 6 mnd.smådyr, fisk og fugler trenger regelmessig stell,men har ikke det fysiske behovet fra mennesket som Hva innebærer adopsjonsgebyret?hund og hest har. Alle som ønsker å adoptere et dyr fra SPCA Norge er nødt til å betale et adopsjonsgebyr. DetteHar du et godt miljø for dyret å være i? gebyret inneholder de utgifter vi har hatt på dyret.Ulike dyrearter har ulike tilpasningsevner og behov Vi har ekstremt gode samarbeidsavtaler medfor miljøet rundt. For at et dyr skal trives, er det veterinærer, så dersom du som privatpersonveldig viktig at dyret har det miljøet rundt som skulle ha tatt disse kostnadene selv, ville det blittpasser det best. Eksempelvis kan nevnes en nervøs veldig mye dyrere enn hva det blir ved åhund passer ikke så godt inn i en urolig barnefamilie. adoptere et dyr fra oss. For at SPCA Norge skal kunne fortsette sin videre drift, er vi nødtI hvert fylke skal du finne minst en adopsjonsansvarlig til å gå noen kroner i overskudd. Dette over-hos SPCA Norge. Vi setter opp egne fylkesoversikter. skuddet går direkte og uavkortet til videreDersom du ønsker å adoptere et dyr fra oss, så tar redning av dyr.du kontakt med oss per mail. I denne mailen erdet flott om du skriver ned så mye informasjon som Fordelene ved å adoptere et dyr fra SPCA Norge.mulig om deg og hjemmeboende familie. Det er SPCA Norge har stor fokus på adopsjonsarbeidet,absolutt ikke minus dersom du legger ved bilder. og det er kun mennesker med mye kompetanse som innehar dette ansvarsområdet. I hver avdelingDen adopsjonsansvarlige kommer da til å ta er det en adopsjonsansvarlig.kontakt med deg, for å avtale en dag hun/hankan møte deg og din familie. På dette møtet Når du adopterer et dyr fra oss, vil du få enønsker vi å bli kjent med deg og miljøet dyret skal ”ferdig pakke”. Med dette menes at dyret blirbo i. Adopsjonsansvarlig vil fortelle litt om selve levert helt friskt m/papir på helsekontroll + helsebok,adopsjonsprosessen og om dyret generelt. med alle vaksinasjoner som trengs, chippet, med papirer på adferdskontroll og evt kastrert/For SPCA Norge er det viktig at vi finner det adoptiv- sterilisert. Vi har utrolige gode samarbeids-hjemmet som passer best mulig til det enkelte dyr. avtaler med dyreklinikker rundt i landet, og detteHvert dyr er et enkelt individ, og har egne behov. gjør at det adopsjonsgebyret du betaler er vesentligVår jobb er med andre ord å finne den familien mindre enn den summen du hadde vært nødtsom kan gi dyret et best mulig liv. til å betale om du skulle ha gjort dette privat. 5
  6. 6. Vi samarbeider med Vegard Nordby, ved Nordbys ansvarlig hjelper med å legge forholdene til rette i Hundesenter. Dette medfører at alle som adopterer hjemmet og gir gode tips og råd før et nytt dyr hund fra oss, får med seg en rabattkupong på kurs kommer i hus. Etter selve adopsjonen er gjennom- hos Nordby. De instruerer flere steder i landet. Besøk ført, følger adopsjonsansvarlig opp adoptivhjemmet. de gjerne på: www.nordbys.no. Vi stiller vår kunnskap og tid til rådighet, slik at du som adoptivhjem slipper å konfrontere mulige Før selve adopsjonen skjer, vil vår adopsjons- problemer alene. Vi adopterer selvfølgelig bort ansvarlig hjelpe deg som nytt adoptivhjem så andre dyr enn hunder og katter. Her er dette godt som mulig. Dette betyr at adopsjons- bare nevnt som et eksempel.Foto: Trond Erik Steine 6
  7. 7. Hva vil det si å være frivillig rednings-arbeider i SPCA Norge? Alle som arbeider som frivillige for SPCA Norge er nødt til å følge følgende yrkesetikk:Alle som ønsker å bidra til SPCA Norgegjennom frivillig arbeid gjør dette ulønnet. 1. En SPCA frivillig skal vise omsorg forFor å kunne bli godkjent som frivillig, er du dyrenes velferd og helse, og gjennom sittnødt til å inneha viktige kvaliteter, og her arbeid bidra til å utvikle fagområdenefølger et utdrag av momenter det blir med sine erfaringer.lagt vekt på: 2. En SPCA frivillig skal vise god yrkes- etikk i sitt forhold til organisasjonen og de • Du er nødt til å være blid og ha personer i sine ulike arbeidsoppgaver som en god fremtoning. påtreffes i arbeidet samt Norsk Lov, Mat- tilsynets regelverk og organisatoriske lover • Du må være høflig og løsningsorientert. og bestemmelser. • Du må ha tid til å ha vakter i ukedager og helger. 3. En SPCA frivillig skal ikke benytte eller anbefale metoder som ikke er faglig • Du må være pålitelig og engasjert i dyr. dokumentert av veterinærer og andre eksperter som faller utenfor SPCA Norge • Du er nødt til å inneha noe sin arbeidsmal for dyrenes velferd og bakgrunnskunnskaper om noen helse. dyrearter. 4. En SPCA frivillig skal vise kollegial • Du kan ikke ha blitt anmeldt eller dømt respekt og yrkesetisk fremferd. Faglig for dyremishandling. uenighet mellom frivillige må holdes på et saklig plan. Uløselig uenighet skal • Vi foretar bakgrunnsundersøkelser. holdes internt i foreningen.Etter du har blitt godkjent som frivillig rednings- 5. En SPCA frivillig skal gi korrekt ogarbeider, er du nødt til å gjennomgå obligatorisk kurs- saklig informasjon til sine kolleger oging. Kursene vil bli holdt i helgene, og du får beskjed i overordnede og skal ikke påføre SPCAgod tid før kurset starter. Kursene gjør at du som frivillig Norge overflødig eller unødig kostbartredningsarbeider kan takle enhver situasjon som kan arbeid. Dokumenter og rapporter skaloppstå når du jobber med dyreredning. Kursene går utføres faglig korrekt og upartisk.på kunnskap om dyrearter, analysere situasjoner med 6. En SPCA frivillig skal ikke tilegnedyr, akuttredning og lignende. Dersom du ikke møter seg yrkesmessig, økonomisk eller oppnåopp på de kursene du blir innkalt til, er du nødt til personlige fordeler gjennom sitt arbeid.å vente til neste pulje skal kurses. Unnlater du å møte Det vil betraktes som å misbruke sinopp tre ganger blir du fjernet fra SPCA Norge sitt stilling eller posisjon.frivillighetsregister. 7. Det er en plikt som SPCA frivillig åEtter du er ferdig med alle kursene, blir du sertifisert utøve sitt arbeid faglig og samvittighets-som frivillig redningsarbeider for SPCA Norge. Det fullt og holde tilegnet kunnskap vedlike.som gjør SPCA Norge til en annerledes dyrevern- 8. En SPCA frivillig skal utøve taushets-organisasjon er at det til enhver tid er frivillige rednings- plikt og vise diskresjon i forhold til opp-arbeidere på vakt. Vaktordningen er slik at man har lysninger han blir kjent med gjennomvakt to og to sammen av sikkerhetsmessige årsaker. sitt arbeid og aldri uttale seg til mediaAkkurat hvor lenge hver vakt varer, kommer helt an under noen omstendigheter.på vaktlisten. Vaktlisten blir satt opp av operativ lederi samråd med de frivillige redningsarbeidere. Denne 9. SPCA Norge sitt kontrollutvalgvaktlisten er bindene. Hvor lenge en vakt pleier å være, er avgjørende myndighet i alle tviste-kommer helt an på hva du og operativ leder har spørsmål. Har du andre spørsmål omavtalt. Minimumskravet er likevel at du kan ha vakt i ett frivillig redningsarbeid, ta kontakt meddøgn sammenhengende. oss på: post@spca-norge.no 7
  8. 8. Følg oss på Facebook: Om jeg ikke passer til noe av dette, hva kan jeg hjelpe SPCA med? SPCA Norge + i hvert fylke. Som en frivillig organisasjon er vi avhengig av økonomisk støtte fra publikum for å Tapt/Funnet Kjæledyr i Norge: overleve. Dette gjøres i form av penge- Kontakt: Pet Reklamebyrå v/Lena Pettersen gaver, sponsorer og støttemedlemmer. +SPCA Buskerud er det første fylket som ble etablert etter at testprosjektet ble iverksatt i Aust-Agder. Utviklingener formidabel og vi opplever stor pågang i fra alle parter med dyr som er i nød. Vi opplever en enorm positivholdning til SPCA Norge. Fagmessig har vi fått etablert oss med flere veterinærer i distriktet, samt at vi er under etspennende prosjekt som handler om organisert dyreredning på skadested. Se egen kontaktliste for fylkesansvarlige.            UNERA arbeidsklær og verneutstyr Stoaveien 3A - 4848 Arendal Tlf: 97 17 79 15 - unera@unera.no www.unera.no Trude Mostue Veterinær - Nasjonal rådgiver. www.moero.no Vi tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil - SPCA Norge © 2011 Pet Reklamebyrå - Tlf.: (+47) 93 00 31 16 Tlf.: (+47) 23 14 15 40 - Fax: (+47) 23 14 15 41 post@petgrafiskdesign.no office@royalcanin.no - www.royalcanin.no www.petgrafiskdesign.no Ønsker din bedrift å bistå Ønsker du å delta i SPCA Norge og dens utvikling? våre innsamlingsaksjoner som privatperson, lag, bedrift eller Ta kontakt med nasjonal adm. leder forening? på mail; adm.leder@spca-norge.no eller tlf.: (+47) 47 93 50 11 Ta kontakt med oss på mail: post@spca-norge.no 8

×