Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Innowacje Społeczne - Kuba Wygnański

664 views

Published on

Sektor 3.0

Published in: Education
  • Login to see the comments

Innowacje Społeczne - Kuba Wygnański

  1. 1. Kuba Wygnański PRACOWNIA BADAŃ I INNOWACJI SPOŁECZNYCH „STOCZNIA”
  2. 2. KUBA WYGNAŃSKI PRACOWNIA BADAŃ I INNOWACJI SPOŁECZNYCH „STOCZNIA” Innowacje społeczne
  3. 3. KTO WPROWADZA NOWE IDEE? Indywidualne osoby - społeczni przedsiębiorcy • Owen (New Institution) • Young (Open Univeristy) • Jose Maria Arizmendiarrieta (Mondragon) • Yumnus (Grameen Bank) • Korczak (Mały Przegląd) • Dorothy Day (Catholic Worker) Ruchy społeczne / struktury / paradygmaty • Abolicjonizm • Sufrażystki • Prawa człowieka • Ekologia • Minimalizm, „enoughpsim”, „mniej znaczy więcej” Tłum (?) Oburzeni?
  4. 4. PRZYKŁADY INNOWACJI SPOŁECZNYCH • Wikipedia • Bank obietnic – pledge bank • AA • Creative Commons • Big Issue • Fair Traide • Mikrokredyty • Personal budgets
  5. 5. POLSKIE PRZYKŁADY INSPIRACJE • Korczak • Latające Uniwersytety • Stowarzyszenie Flandria • Banki Czasu – Systemy wzajemnościowe • Małe Szkoły • Maraton Pisania Listów Amnesty International
  6. 6. SPIRALNY CYKL ŻYCIA INNOWACJI SPOŁECZNYCH (OPEN BOOK OF SOCIAL INNOVATION) 1. Iskra, inspiracja, iluminacja, marzenie, sformułowanie problemu 2. Sformułowanie propozycji – projektu 3. Tworzenie prototypów, pilotaż, wiarygodnie testowanie 4. Podtrzymania działania, test trwałości 5. Skalowanie, dyfuzja, dystrybucja modelu 6. Systemowa zmiana
  7. 7. INNOWACJE A SPRAWA POLSKA
  8. 8. INNOVATION IN EUROPE + USA + JAPAN Źródło: Pro Inno Europe. 2011. Innovation Union Scoreboard 2010. The Innovation Union's performance scoreboard for Research and Innovation. Brussels: European Commission.

×