Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Maarifa - KenTa Informatie2007 Workshop Web 2.0

2,213 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

Maarifa - KenTa Informatie2007 Workshop Web 2.0

 1. 1. Workshop Web 2.0 <ul><ul><li>Het laatste woord van de gebruiker </li></ul></ul>
 2. 2. To do <ul><li>Web 2.0 – social software </li></ul><ul><li>Blog </li></ul><ul><li>Podcast </li></ul><ul><li>Wiki </li></ul><ul><li>Social Bookmark </li></ul><ul><li>Conclusie </li></ul>
 3. 3. 1. Web 2.0 en social software
 4. 4. Web 2.0 : wat ? <ul><li>Tweede generatie van internet-diensten </li></ul><ul><li>Social software/Social-networking </li></ul><ul><li>User generated content </li></ul><ul><li>Interactiviteit </li></ul><ul><li>Iedereen wordt zelf journalist, schrijver, uitgever, muzikant, regisseur, ... en bibliothecaris . </li></ul>
 5. 5. Web 2.0 : voorbeelden <ul><li>Weblogs </li></ul><ul><li>Podcasts </li></ul><ul><li>Syndicatie (RSS) </li></ul><ul><li>Wiki’s </li></ul><ul><li>Photo en video-sharing </li></ul><ul><li>Social bookmarking </li></ul>
 6. 6. Web 2.0 : voorbeelden (2) <ul><li>Iets ouder dan het Web2.0 concept, maar worden wel onder de noemer social software geplaatst : </li></ul><ul><ul><li>Internet forums </li></ul></ul><ul><ul><li>expert-sites (ask-an-expert) </li></ul></ul><ul><ul><li>Instant Messaging, IRC en VoIP (Skype) </li></ul></ul>
 7. 7. <ul><ul><li>2. Blog </li></ul></ul>
 8. 8. Wat is een blog? <ul><li>Een website waar berichten chronologisch worden gepubliceerd </li></ul><ul><li>Geeft commentaar en nieuwsberichten over specifieke onderwerpen of is een persoonlijk dagboek </li></ul><ul><li>Combineert tekst met multimedia en links </li></ul><ul><li>Lezers kunnen commentaar geven op de berichten </li></ul><ul><li>Eind 2006 waren er zo'n 70.000.000 blogs </li></ul>
 9. 9. Corporate blog <ul><li>Weblog van een organisatie of bedrijf </li></ul><ul><li>Interne blogs </li></ul><ul><ul><li>Participatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Kennisdeling </li></ul></ul><ul><ul><li>Communicatie tussen verschillende ' lagen' </li></ul></ul><ul><ul><li>Groepsgevoel </li></ul></ul>
 10. 10. Corporate blog (2) <ul><li>Externe blogs </li></ul><ul><ul><li>Nieuwe producten en diensten </li></ul></ul><ul><ul><li>Communicatie van het beleid </li></ul></ul><ul><ul><li>Reactie op kritiek/klachten </li></ul></ul><ul><ul><li>Beeld van de bedrijfscultuur </li></ul></ul><ul><ul><li>Minder formeel dan persberichten </li></ul></ul><ul><ul><li>Biblog Lommel , Informatiebeheer.be </li></ul></ul><ul><li>CEO blogs </li></ul>
 11. 11. Blog lezen <ul><li>URL </li></ul><ul><li>RSS (Rich Site Summary) </li></ul><ul><ul><li>Titel </li></ul></ul><ul><ul><li>Samenvatting </li></ul></ul><ul><ul><li>Abonneren </li></ul></ul><ul><ul><li>Reader/Aggregator </li></ul></ul>
 12. 12. Blog lezen (2) <ul><li>Nieuwssites, blogs, podcasts, vlogs, ... </li></ul><ul><li>Pull ipv push </li></ul><ul><li>Webapplicaties: Google Reader, Bloglines, Netvibes </li></ul><ul><li>Client software: Thunderbird, Outlook 2007, Firefox, Internet Explorer </li></ul>
 13. 13. Blog lezen (3)
 14. 14. Bloggen <ul><li>'Blogdiensten' </li></ul><ul><ul><li>Blogger </li></ul></ul><ul><ul><li>Typepad </li></ul></ul><ul><ul><li>WordPress </li></ul></ul><ul><li>Demo Blogger </li></ul>
 15. 15. Blogtips <ul><li>Hou een onderwerp aan </li></ul><ul><li>Informeer </li></ul><ul><li>Wees actueel </li></ul><ul><li>Publiceer regelmatig </li></ul><ul><li>Kwantiteit is van belang </li></ul><ul><li>Helder, kort en duidelijk </li></ul><ul><li>Spelling </li></ul>
 16. 16. <ul><ul><li>3. Podcast </li></ul></ul>
 17. 17. Podcast : wat ? <ul><li>Podcasting = </li></ul><ul><ul><li>iPod (de draagbare MP3-speler van Apple) + broadcasting. </li></ul></ul><ul><ul><li>Een audiobestand (of videobestand) via software automatisch bij de gebruiker laten komen. </li></ul></ul><ul><ul><li>Geïnteresseerden nemen een abonnement op de uitzendingen (pull) of besluisteren of bekijken de uitzending op de website (push). </li></ul></ul>
 18. 18. Podcasten : mogelijkheden voor de bibliotheek <ul><li>Sprekers in de bibliotheek, ook voor de niet-aanwezigen </li></ul><ul><li>Interviews </li></ul><ul><li>(Oude volks-)verhalen vertellen </li></ul><ul><li>Muziekinformatie </li></ul><ul><li>Informatie voor personen met visuele beperkingen </li></ul><ul><li>... </li></ul>
 19. 19. Podcast : voorbeeld <ul><li>DOK (De DiscOtake, Openbare Bibliotheek en het Kunstcentrum Delft) http://www.dok.info/ </li></ul>
 20. 22. Gebruikerszijde <ul><li>Nodig om te abonneren : </li></ul><ul><li>Aangepaste aggregator (zie ook Blog) </li></ul><ul><li>Een keuze : </li></ul><ul><li>http://juicereceiver.sourceforge.net/ </li></ul><ul><li>http://www.apple.com/itunes/overview/ </li></ul>
 21. 25. Aanbiederszijde <ul><li>Nodig om te publiceren : </li></ul><ul><ul><li>Syndicatie (bijv. Blog) </li></ul></ul><ul><ul><li>Digitaal bestand (bijv. MP3) </li></ul></ul><ul><ul><li>Aandachtspunt : aanbieden bij podcastoverzichten (zoals iTunes). </li></ul></ul>
 22. 26. Aanbiederszijde : praktisch <ul><li>stap 1: </li></ul><ul><ul><li>creëren van een MP3-bestand </li></ul></ul><ul><ul><li>Mogelijkheden : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Via opnameapparatuur (ev. converteren) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Rechtstreeks op computer </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Een keuze : </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>opnemen en monteren met “Audacity” (gratis open-source-software) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>http://audacity.sourceforge.net/ </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>aandachtspunt : MP3-formaat is gepatenteerd ! </li></ul></ul>
 23. 28. <ul><li>Muziek : </li></ul><ul><ul><li>opgelet : auteursrechten </li></ul></ul><ul><ul><li>databanken met vrij te gebruiken muziek (“podsafe”) </li></ul></ul><ul><ul><li>Een keuze : http://creativecommons.org/ </li></ul></ul>
 24. 29. <ul><li>Stap 2 : publiceren op het web </li></ul><ul><ul><li>Keuze 1 : kiezen voor de eigen website </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>voordeel : volledige vrijheid in vormgeving en functionaliteiten </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>nadeel : veel “tuning” </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Benodigdheden : Podcast Generator </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Indien je werkt met een contentmanagementsysteem (cms) (voorbeeld : Joomla!), is dit misschien beschikbaar. </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Indien niet : </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Een keuze : </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>http://podcastgen.sourceforge.net/ </li></ul></ul></ul></ul>
 25. 30. <ul><ul><li>Keuze 2 : kiezen voor de eigen blog </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>voordeel : geen probleem met syndicatie </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>nadeel : beperkte serverruimte, beperkte vormgeving </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Keuze 3 : linken naar een externe site </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>vb. : www.youtube.com (video) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>voordeel : eigen serverruimte blijft gespaard </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>nadeel : linking </li></ul></ul></ul><ul><li>Verder lezen : http://www.ossinhetonderwijs.nl/ </li></ul>
 26. 31. <ul><ul><li>4. Wiki </li></ul></ul>
 27. 32. Wiki : wat ? <ul><li>Een Wiki is (web)toepassing, waarmee documenten gezamenlijk kunnen worden gemaakt of bewerkt, zonder de tussenkomst van een centrale redactie. Het woord wiki wiki komt uit het Hawaïaans en heeft de betekenis van 'snel, vlug, beweeglijk'. </li></ul><ul><li>(bron : Wikipedia) </li></ul><ul><li>cfr. : versiebeheer in een tekstverwerker </li></ul>
 28. 34. Wiki : mogelijkheden voor de bibliotheek <ul><li>Intern : uitwisseling expertise personeel </li></ul><ul><ul><li>Voorbeeld : Library Success http://www.libsuccess.org/ </li></ul></ul><ul><li>Extern : uitbouw lokale en participerende encyclopedie </li></ul><ul><li>Extern : ondersteuning inlichtingenwerk </li></ul>
 29. 36. Opzetten wiki <ul><li>Keuze 1 : wiki-farms (om zelf een wiki te maken zonder een eigen hosting/server te hebben) </li></ul><ul><ul><li>Een keuze : http://www.wikia.com/ </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Gebruikt de wikimedia-software (Wikipedia) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Gratis, wel advertenties. </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Zelf kiezen via : http://www.wikimatrix.org/ </li></ul></ul>
 30. 39. <ul><li>Keuze 2 : Laten draaien op eigen server met afzonderlijke software </li></ul><ul><ul><li>Een keuze : http://www.mediawiki.org/ de software van de Wikipedia http://wiki.splitbrain.org/wiki:dokuwiki geen database nodig ! </li></ul></ul>
 31. 40. <ul><li>Keuze 3 : Integratie in een Contentmanagement Systeem (CMS) </li></ul><ul><ul><li>De mogelijkheid is meestal reeds aanwezig in bekende CMS-sen. </li></ul></ul><ul><li>Een CMS (of blog- en wiki-software) uitproberen ? http://www.opensourcecms.com/ </li></ul>
 32. 42. <ul><ul><li>5. Social Bookmark </li></ul></ul>
 33. 43. Wat is social bookmarking? <ul><li>Manier om Internet bookmarks op te slaan, te ordenen, te delen en te doorzoeken </li></ul><ul><li>Toegankelijk voor het publiek of een bepaalde groep </li></ul><ul><li>Tagging </li></ul><ul><li>Sociaal netwerk: gebruikers met zelfde interesses </li></ul><ul><li>Betekenis – menselijke activiteit </li></ul><ul><li>Geen gecontroleerde 'trefwoordenlijst' (folksonomy) </li></ul>
 34. 44. Social bookmarking vb <ul><li>Delicous </li></ul><ul><li>Furl </li></ul><ul><li>Connotea (social citations) </li></ul>
 35. 47. <ul><ul><li>En tot slot ook nog... </li></ul></ul>
 36. 48. Web3.0 <ul><li>Virtuele werelden... SecondLife </li></ul>
 37. 49. Conclusie <ul><li>Web2.0 is geen hype </li></ul><ul><li>Participerende gebruiker </li></ul><ul><li>Aanbieder van diensten dichter bij de gebruiker </li></ul><ul><li>Kennis over de evolutie van informatiebeheer > Web3.0? </li></ul><ul><li>Handige tools </li></ul>
 38. 50. Contact <ul><li>Alexander Stierman </li></ul><ul><li>www.kenta.be </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul><ul><li>Jan Van Hee </li></ul><ul><li>www.maarifa.be </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul>www.informatiebeheer.be

×