education senior high school filipino english literature senior high pagsulat pagbasa edukasyon asignaturang filipino pagbasa at pananaliksik literature subject 21st century presentation research piling larang shs senior highschool language pananaliksik sulatin tekbok teknikal bokasyunal gabay sa pagsulat teksto pagbasa at pagsusuri pamamahayag pagaaral university pagbasa at pagsususuri pagpapahayag filipino sa piling larang komunikasyon at pananaliksik kompan filipinowika module modyul filipino subject senior filipinong asignatura philippines story storytelling english subjectc seniorhigh professionaljourney ppt powerpoint lesson performance task task performance reading activity interactive engagement higher education gamit ng wika wika
See more