Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Eboksläsning kultur skåne

624 views

Published on

Från Region Skåne Kulturs 3 seminarium om eböcker, 2013-02-14.

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Eboksläsning kultur skåne

  1. 1. Appar för läsning –läsning i apparINGELA WAHLGREN, INTERNATIONELLA MILJÖINSTITUTETS BIBLIOTEK, LUB
  2. 2. Detta tänkte jag tala om • Hur läser man en (kommersiell) ebok? Appar för läsning, läsning i appar. • Varför läsa en ebok? Varför inte? Flickr foto CC-BY Wiertz Sä@bastien
  3. 3. Tre tydliga trender • Strömmande • Socialt • Snyggt Upplevelser Flickr:l ittlemaiba CC:By, non commercial, no deriv.
  4. 4. Tre tydliga trender • Strömmande – 24symbols • Socialt- Readmill, Kobo • Snyggt Upplevelser – Natti Natti!, Papercut Flickr:l ittlemaiba CC:By, non commercial, no deriv.
  5. 5. Varför läser vi eböcker?• Varför läser vi INTE eböcker?• Varför läser vi? – Nostalgi? – Hög status? – Vi kan det?• Varför läser vi INTE? – För att vi inte kan/har möjlighet? – För att det finns så mycket annat man kan göra?
  6. 6. Några lästips• Carl-Johan Malmberg, Kärleken till boken, Svenska Dagbladet, 2012- 12-28, http://www.svd.se/kultur/karleken-till-boken_7783412.svd• Julia Pennlert, Blir inte själva boken osynlig? Uppsala Nya Tidning, http://mobil.unt.se/?id=2046659• Sam Sundberg, Vad är det läsarna väntar på?, Svenska dagbladet, 2013-01-10, http://www.svd.se/kultur/vad-ar-det-lasarna- vantar-pa_7810802.svd• Svenskarna och Internet 2012, .SE , http://www.internetstatistik.se/rapporter/svenskarna-och-internet-2012/• Kids and Family Reading Report, Scholastic, 2013, http://mediaroom.scholastic.com/kfrr
  7. 7. Tack!Ingela.wahlgren@iiiee.lu.se@ingyplingy

×