Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

EduWiki 2013 Gareth Morlais.

778 views

Published on

Technoleg a Chyfryngau Digidol. Getting more Welsh online.

Published in: Social Media, Technology, Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

EduWiki 2013 Gareth Morlais.

  1. 1. Cynllun Gweithredu Technoleg a Welsh-language Technology and Chyfryngau Digidol Cymraeg Digital Media Action Plan Marchnata a chodi ymwybyddiaeth Marketing and awareness raising Ysgogi’r prif gwmnïau technoleg Motivating the main technology companies Ysgogi datblygiad o becynnau meddalwedd a gwasanaethau digidol Cymraeg newydd Encouraging the development of new Welsh-language software applications and digital services Stimulating the creation, sharing and consumption of Welshlanguage digital content Supporting good practice in the public, private and third sectors Ysgogi creu, rhannu a defnyddio cynnwys digidol Cymraeg Cefnogi arfer da yn y sector cyhoeddus, y sector preifat a’r trydydd sector
  2. 2. Ysgogi’r prif gwmnïau technoleg Motivating the main technology companies
  3. 3. Ysgogi creu, rhannu a defnyddio cynnwys digidol Cymraeg Stimulating the creation, sharing and consumption of Welsh-language digital content

×