Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

EAFI Empresa de Asesoramiento Financiero Independiente en España

829 views

Published on

El sector del Asesoramiento financiero en España es relativamente joven. Desde mediados de la década pasada la CNMV optó por regular la figura de la Empresa de Asesoramiento Financiero Independiente EAFI. Se trata de una figura similar a la de Investment Financial Advisor británica (IFA) pero con menor presencia y visibilidad.

En nuestro país en este momento subsisten alrededor de 160 licencias, con algunas bajas significativas por mala praxis o sobre todo por no alcanzar los volúmenes suficientes para sobrevivir. En el Reino Unido son más de 10.000 las existentes.

Esta figura viene al calor de la normativa Europea MIFID que separaba y clarificaba las funciones dentro del sistema financiero, relegando a la banca minorista al papel de comercializadora de productos y nunca de ASESORA. Desgraciadamente lo que la normativa establece todavía no ha sido interiorizado por el cliente ya que sigue acudiendo a la banca para que le “asesore”.

En un sistema financiero en reconstrucción como es el español, con fusiones y adquisiciones, absorciones bancarias y nacionalizaciones, las EAFIs españolas no se van a quedar atrás. Pese a la corta vida de la industria, la implementación del MIFID 2 supondrá la consolidación de grupos para ganar tamaño y la desaparición de más EAFIs. En el Reino Unido cuando se decidió que los IFAs no podían cobrar de las gestoras ni de la banca desapareció un 20% de las licencias.

La figura del consultor financiero independiente dentro de la empresa de asesoramiento financiero independiente (EAFI) nace para vencer dos procesos que se dan con la banca tradicional

-Conflicto de Interés

-Información Asimétrica

El conflicto de interés está presente en tanto en cuanto los grandes grupos financieros están muy integrados abarcando desde la generación del producto financiero (gestoras) hasta las comercializadoras (sucursales bancarias)

La información asimétrica está presente debido a la falta de cultura financiera en nuestro país. Las empresas de asesoramiento financiero independiente (EAFIs) suponen salvar ese escalón y dejar que el cliente no se sienta sólo enfrente al banco, reciba y se le explique toda la información necesaria.

Gracias al papel vigilante de la CNMV, las licencias EAFIs son otorgadas a los actores adecuados que presentan una sobrada preparación técnica y ética. El Mifid 2 eliminará cualquier atisbo de conflicto de interés del sector,

Existe una asociación de empresas de asesoramiento independiente a nivel nacional ASEAFI, esta organización está sufriendo unos cambios muy positivos que dotarán de una mayor visibilidad al sector y una mayor presencia en medios y redes sociales.

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

EAFI Empresa de Asesoramiento Financiero Independiente en España

 1. 1. L’ASSESSORAMENT FINANCER INDEPENDENT A ESPANYA. Alternatives a les inversions tradicionals “TOT EL MÓN HAURIA DE TINDRE UN ASSESSOR FINANCER I EL GOVERN HAURIA DE SUBVENCIONAR-HO” ROBERT SCHILLER. NOBEL ECONOMÍA 2013 23 ABRIL 2015 CASA DE LA CULTURA CARLET. PRESENTA GUILLERMO RAMÓN, CFA I MBA
 2. 2. ASSESSORAR-SE ÉS REBRE CONSELL D’UN EXPERT INVERTIR ÉS UTILITZAR UNA QUANTITAT DE DINERS PER A OBTINDRE BENEFICI VECTORS-DEFINICIONS
 3. 3. QUÉ ÉS UNA EAFI I QUÉ POT FER PER TU?  Una EAFI és una Empresa d’Assessorament Financer Independent regulada per la CNMV  Les EAFIS només assessoren (capacitat tècnica). No són depositaris de fons (Solvencia)  Les EAFIS poden ser els interlocutors del client davant les entitats financeres per a buscar millor condicions. Vetllaran exclusivament per l’interés del client.  Triaran el millor producte en cada moment per a l’inversor, que s’adapte a ell a la seua tolerància al risc, depenent de com estiguen els mercats de capitals, el cicle de vida del client i si te contingències futures.  L’ EAFI explica en cada moment que ens ofereixen les entitats financeres  L’ EAFI pot establir un pla d’inversió integral de tot el patrimoni.  L’ EAFI pot assessorar sobre un determinat tipus d’actiu, fer anàlisi sobre mercats i productes concrets  L’ EAFI optimitza fiscalment les inversions  L’ EAFI pot buscar descorrelació o baixades de volatilitat amb la resta de la cartera utilitzant estratègies com divises, Opcions o CFDs
 4. 4. ¿PER QUÉ ES NECESSARIA UNA EAFI? CONFLICTE D’INTERÉS INFORMACIÓ ASIMÈTRICA EAFI
 5. 5. EL SISTEMA FINANCER A ESPANYA Banca GESTORES D’ACTIUS AGENCIES DE BORSA BANCA- ASSEGURADORES EAFIS CLIENTS
 6. 6. COS LEGISLATIU, ORGANISMES REGULADOS, SUPERVISORS I SOCIETATS DE GARANTIA Normativa MIFID 1 Reial Decret 217/2008 Circular 10/2008 CNMV BDE BCE MINISTERI ECONOMIA FGD FOGAIN CONSORCI DE COMPENSACIÓ D’ASSEGURANCES
 7. 7. REQUISITS PER TINDRE LA LLICÈNCIA EAFI HONORABILITAT CAPACITAT TECNICA. FORMACIÓ MITJANS DISPONIBLES ADEQUATS EXPERIÈNCIA LABORAL HAVENT ESTAT SUPERVISAT
 8. 8. LES EAFIS EN XIFRES  En el nostre país existeixen al voltant de160 EAFIs entre persones físiques i jurídiques. Són més de 15.000 milions d’euros assessorats.  En el Regne Unit existeixen mes de 10.000 assessors. Quan entrà en vigor el equivalent al mifid 2, desaparegueren mes de 3000 assessors.  En Suïssa estem en xifres superiors als 200 (AMB CINC VEGADES MENYS HABITANTS).  En els altres països d’Europa existeix la figura però la regulació no es la mateixa.
 9. 9. EL PROCÉS DE L’EAFI Pla D’inversió Visió de l’assessor dels mercats de capitals Anàlisi de l’inversor: Capacitat, fiscalitat, contingències futures, aversió al risc i Trets emocionals a l’hora d’invertir
 10. 10. COMPORTAMENT DELS INVERSORS TRADICIONALS  EN L’ANY 2010 AMB UNS TIPUS D’INTERÉS BAIXETS I AMB PERSPECTIVES DE BAIXAR ENCARA MÉS, ELS DEPOSITS A LES ENTITATS FINANCERES EREN DE MÉS D’ 1,1 BILLONS D’EUROS. SOLS SUPERATS EN EUROPA PER ALEMANYA  NOMÉS LA CAIGUDA DE LA RENTABILITAT DELS DEPOSITS HA “OBLIGAT” A MOLTS ESTALVIADORS A BUSCAR ALTERNATIVES ALS DEPOSITS AMB EL CONSEGUENT BENEFICI PER ALS BANCS TRADICIONALS  MOLTA GENT, ERRÒNEAMENT PREFERIX DEIXAR ELS DINERS AMB UNA REMUNERACIÓ RIDÍCULA QUE SOFRIR UN POC DE VOLATILITAT EN ELS SEUS ESTALVIS.  ELS FONS D’INVERSIÓ HAN SIGUT ELS GRANS GUANYADOR PERQUE LA BANCA ELS COMERCIALITZA AMB GRAN INTERÉS, EL PROBLEMA VE EN LA SEGMENTACIÓ DEL CLIENT I LA SEUA AVERSIÓ AL RISC. S’ESTÀ ENTRANT EN FONS NO ÒPTIMS NOMÉS PER EIXA AVERSIÓ AL RISC
 11. 11. ¿LES EAFIS SON SOLS PER A GRAN FORTUNES?  Indiscutiblement NO.  Les EAFIs tenen una tarifa mitjana al voltant del 0,5%  Com a referència, el sector de la gestió d’actius en el nostre país està per damunt del 200.000 milions de euros. A una mitja del 1% en comissions suposen mes de 2000 milions de euros al any.  El problema és que en el nostre país es preferiex no pagar al ASSESSOR (TRANSPARENCIA) i deixem que ens cobren via comissions implicites (OPACITAT)  Els problemes que sofreix l’estalviador xicotet son més ((acuciants?????)) com futures pensions insuficients o perduda del poder adquisitiu per l’inflació. JUSTIFIQUEN DE SOBRA LA RECERCA D’UN ASSESSORAMENT.

×