ndikimi pozitiv dhe negativ i njeriut ne mjedis ndikimi pozitiv i njriut ne mjedis ndikimi pozitiv i njeriut ne mjedis ndikimi i njeriut ne mjedis ndotja e mjedisit mjedisi ndryshimi i java script me vb shqip vb visualbasic javascript javascript vs visual basic green campaign virtual
See more