Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Golimumab 2014 wiki

409 views

Published on

Fitxa Golimumab

Published in: Health & Medicine
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Golimumab 2014 wiki

  1. 1. Golimumab Golimumab és un fàrmac immunosupressor, inhibidor del factor de necrosis tumoral alfa, indicat pel tractament de l’artritis reumatoide, en combinació am metotrexat; de l’artritis psoriàsica, sol o en combinació amb metotrexat; de l’espondilitis anquilosant i en la colitis ulcerosa activa moderada-greu. És un anticòs monoclonal humà que forma complexes estables de gran afinitat amb les dues formes bioactives del TNF-α humà, la soluble i la transmembrana, impedint així la unió del TNF-α als seus receptors. No hi ha evidència de que els anticossos de golimumab s’uneixin a altres lligands de la superfamília del TNF, ni tampoc s’uneixen ni neutralitzen la limfotoxina humana. La unió de golimumab al TNF humà neutralitza l’expressió induïda pel TNF-α de la molècula d’adhesió selectina E, la molècula d’adhesió endotelial 1 (VCAM-1) i la molècula d’adhesió intercel·lular 1 (ICAM-1) de les cèl·lules endotelials humanes. In vitro, el golimumab també inhibeix la secreció induïda per TNF de les interleucines 6 i 8 (Il-6, IL-8) i el factor estimulant de les colònies de granulocits-macrofags (GM-CSF) per part de les cèl·lules endotelials humanes. Tot això implica una disminució en la resposta immunològica de l’organisme, que representa la base pel tractament d’aquest tipus de malalties ja que el seu origen és autoimmunològic. La reacció adversa (RA) més freqüent notificada en el període controlat en els assaigs pivotals va ser la infecció del tracte respiratori superior. Les reaccions adverses més greus que s’han notificat amb golimumab són infeccions greus (sepsis, pneumònia, tuberculosis, infeccions fúngiques invasives i infeccions oportunistes), trastorns desmielinitzants, limfoma, reactivació del virus de la hepatitis B (VHB), insuficiència cardíaca congestiva, processos autoimmunològics (síndrome tipus lupus) i reaccions hematològiques. La marca comercial és Simponi® i la seva presentació són plomes precargades de 0,5ml que contenen 50mg de golimumab (Simponi 50mg®) o d’1ml que contenen 100mg de golimumab (Simponi 100mg®). S’administra per via subcutània i la dosis dependrà de la malaltia en qüestió i de la gravetat d’aquesta.
  2. 2. Bibliografia Fitxa tècnica de Simponi® (golimumab) [En línea] AEMPS [consultat juny de 2014] https://sinaem4.agemed.es/consaem Golimumab. Informe a la Comissió Farmacoterapèutica Vall d’Hebron, de Juliol de 2014 Autors: Maria Roch Santed . Llicenciada en Farmàcia. Joan Carles Juárez-Giménez. Doctor en Farmàcia

×