Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ftk Wres Presentation Apr 2011 Agk

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Ftk Wres Presentation Apr 2011 Agk

 1. 1. FTK Wing Reserve FTK WRES Præsentation APR 2011
 2. 2. FLV har seks Wing ReservesReserven i Flyvevåbnet er siden 2006organiseret i seks Wing Reserves, sommatcher FW SKP, HW KAR, ATW AAL,ACW, AFTC samt FTK Stab.
 3. 3. FTK WRESPrincippet for aktivering af PSN-R i FLV WRESer ’’One point of contact’’ fra FTK Stab: FLV stiller opgaver til CH/WRES eller en LD SEK i FTK WRES WRES har opgaver, produktionsmål, budget og deadlines svarende til øvrige af FLV MYN.
 4. 4. FTK Wing Reservetræner VME for FTK Stab
 5. 5. FTK WRES organisation CH M401 SBH M 232 NK M331 VME SEK LESEK-R Specialist SEK M331 M 331 M 331 2 SBH M 321 SBH M 231 VME besætning VME besætning 4 M 321 4 M 321
 6. 6. FTK WRES CH: OL-R Axel G. Kristiansen NK: MJ-R Michael BorreFTK WRES og hver af de tre SEK har følgende generelle opgaver:Budget for kommende år samt løbende opfølgning af forbrugUdvikling af SEK opgaver sammen med FTK StabAftaler med PSN-R om TJ i årets løbUdvikling af medarbejdere, FOKUS samtaler Indgåelse og opsigelse af PSN-R kontrakterKoordinere og samarbejde med fast FTK Stab, som p.t. er: STCH FTK-HR FTK-PL FTK-SSS LESEK FTK-PKF og PUO FTK-OO og OOX FTK-FK
 7. 7. FTK WRES VME SEK LD: MJ-R Pierre L. Jensen VME – SEK skal: Planlægge og gennemføre årets VME - forløb Tilpasse aktiviteterne til FTK behov Udvikle og tænke nye MIL færdigheder til understøttelse af NATO ICCS – kravene. Give input til Wing-AKOS og øvrige Wings VME AKOS Koordinere med FTK – PKF, FTK-SSS, AFTC, CSW og øvrige WRES omkring hensigtsmæssig ressourse- styring
 8. 8. FTK WRES LESEK-R LD: KN-R Christian BieringLESEK - R skal: Tilrettelæggelse, planlægning, gennemførsel og evaluering af FTK PIC/VOB opgaver i FLV, fx:  TFW  OPEVAL  Åbent Hus på Wings  Internationale og nationale øvelser Opstille og bemande FTK MOBPIC og foretage udrykning både internationalt og nationalt. Formidler nyheder til FTK WRES Levere web – master til www.ftk.dk og udarbejde præsentationer Tilrettelægge og planlægge uddannelser for personel til FTK MOBPIC. Deltage i diverse Arbejdsgrupper i FTK- regi eller som repræsentant for FTK. Udarbejde årsplaner for arbejdet i PIC/VOB i forhold til planlagte aktiviteter i ind- og udland.
 9. 9. FTK WRES SPEC SEK LD: MJ-R Niels Henrik OlesenSPEC – R SEK skal: Være ansvarlig for gennemførelse af planlagte aktiviteter Rekruttere og fastholde specialister med efterspurgte kompetencer Medvirke ved deltagelse i løsning af konkrete opgaver for FTK Indsamle og tilvejebringe oversigt over kontaktdata og de samlede kompetencer i FLV reserve Implementere internet baseret IT systemer til generel brug i FLV reserve, p.t. www.ftk.autoit.dk Arbejde med og vedligeholde netværk, så reservens kompetencer synliggøres overfor FTK Bidrage aktivt til VME i FTK Stab Sikre træning af specialister, herunder sikre viden, videndeling, færdigheder og holdninger Give input til nyudvikling, herunder nye typer af specialer, faggrupper og netværk
 10. 10. FTK Wing Reserve hjælper FTK på forskellige måder:Reserven er klar til nye opgaver, f. eks:  Branding af FLV, MVV, BSC, FSM  Fylde huller hjemme, når fast PSN er udsendt  Site Survey Officer ved kommende INTOPS  Juridisk assistance, MJUR ved INT OPS  Support til EAS, CSW, AFTC og andre Wings  Rådgive FTK ved valg af konsulenter  Organisationsudvikling: BPM, KvalitetssystemerReserven er FLV ambassadører i det civilesamfund
 11. 11. Eksempler på TJ i FTK WRES
 12. 12. Pistolskydning ogadskillelse af GV M/96
 13. 13. VME førstehjælp
 14. 14. FTK Stab på grønne opgaver
 15. 15. Sprængningskursus Skive Kaserne
 16. 16. FTK Wing Reserve besøger ACW mobile radar
 17. 17. FTK Wing Reserve aflægger årlig TTP
 18. 18. CH FTK tildeler 25 års fortjensttegn tiltre OF-R ved en FTK WRES samling
 19. 19. VIP escorte til HW Karup
 20. 20. FLV reserve har både operative og ’’grønne’’ kompetencer
 21. 21. FTK WRES internationalt:Møder med Chief of Air Reserves Washington 2011 Pentagon København 2010 Kastellet Berlin 2008 Luftwaffe HQ
 22. 22. FTK WRES indeholder andre end MIL kompetancer… Sandra Heise, PL-R Civil uddannelse: Geofysiker/meteorolog Journalistisk uddannelse Civilt job : Sales Manager i FLS Projektkoordinator på byggeprojekter i Afrika og Mellemøsten Militære opgaver: PIO i FTK WRES LESEK-R (Bl.a. HELDET i IRAK)
 23. 23. Eksempler på civile kompetencer i hele FLV reserveAccount Manager, IT Chef, Praktiserende dyrlæge,Administrerende direktør, IT medarbejder, Projektchef,Advokat, IT-projektchef, Projektkoordinator,Afdelingsdirektør, Jobkonsulent, Projektleder, Pædagog,Afdelingsleder, Journalist Pædagogisk konsulent,Air Traffic Management, Kommunikationsrådgiver, Regnskabschef,Analytiker, Kontorchef, Reservelæge,Arkitekt, Kunde- & Personalekonsulent, Røgdykker,Brandmand, Lagerchef, Sagsbehandler,Business Development Manager, Leder af genoptræningscenter, Salgs konsulent,Business Unit Direktør, Logistik koordinator, Salgschef,Chief Technology Officer, Læge, Sekretariatschef,Elektriker, Lærer i folkeskolen, Selvstændig,Elektronikfagtekniker, Luftaptajn, Socialpædagog,Falckredder, Marketingchef, Specialkonsulent,Forskning & undervisning, Maskinmester, Stationsleder,Fuldmægtig, Miljøtekniker, Studerende,Fængselsfunktionær, Politibetjent, System Planlægger,Head of Offshore Operations, Pilot, Systemingeniør,Hhx-lærer, Planlægningschef, Systemudvikler,Indkøber, Politiassistent, Teknisk Projektleder,IT Advisor, Porteføljemanager, Udviklingsdirektør, PR & Projektledelse, Underviser
 24. 24. FTK Wing ReserveCH FTK Wing Reserve, OL-R A.G. Kristiansen, udtaler:  Vi kombinerer civile og militære færdigheder: KOMPETENTE  Vi løser opgaver til tiden: PARATE  Vi er en billig ressource: COST EFFECTIVE Kontakt: e-mail: FTK@mil.dk Telefon: 99 624950

×