Bajet 2013

2,791 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,791
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
16
Actions
Shares
0
Downloads
50
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bajet 2013

 1. 1. BAJET 2013 Kementerian Kewangan Malaysia
 2. 2. ISBN 978-983-99978-4-2 Teks: Kementerian Kewangan MalaysiaPusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62592 PUTRAJAYA Rekabentuk dan dicetak oleh: Percetakan Nasional Malaysia Berhad
 3. 3. Kandungan Muka SuratMUQADDIMAH 2PRESTASI EKONOMI 2012 DAN PROSPEK 42013PERUNTUKAN BAJET 2013 5FOKUS BAJET 2013 7FOKUS PERTAMA:MERANGSANG AKTIVITI PELABURAN 7 Menggalak Pelaburan Domestik 8 Mempergiat Perusahaan Kecil dan 8 Sederhana Malaysia Sebagai Hab Minyak dan Gas 10 Merancak Sektor Pelancongan 11 Meningkat Aktiviti Pertanian 11 Kelestarian Jaminan Bekalan Makanan 12 Membela Nasib Petani dan Nelayan 13 Mencergaskan Pasaran Modal dan 14 Kewangan Menggalakkan Amanah Perniagaan 16 Wakaf Korporat 18 Pembangunan Usahawan Bumiputera 19 iii
 4. 4. Muka SuratFOKUS KEDUA:MEMPERKASA PENDIDIKAN DAN LATIHAN 20 Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 20 2013-2025 Memperkukuh Pendidikan Awal Kanak- 22 Kanak Latihan dan Kemahiran 23FOKUS KETIGA:M E M B U D AYA I N O VA S I , M E N I N G K AT 26PRODUKTIVITI Harta Intelek (IP) Sebagai Cagaran 26 Penyelidikan dan Pembangunan 26 Mempergiat Pelaburan Modal Teroka oleh 27 Pelabur Individu Menyemarak Inovasi Inklusif 28 Pembangunan Teknologi Hijau 28FOKUS KEEMPAT:KONSOLIDASI FISKAL DAN MEMPERCEKAP 29PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN AWAM Konsolidasi Fiskal 29 Penambahbaikan Skim Perkhidmatan 31 Angkatan Tentera MalaysiaFOKUS KELIMA:MENSEJAHTERAKAN RAKYAT 34 Mewujud Kejiranan yang Selamat dan 34 Harmoni iv
 5. 5. Muka Surat Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 37 Memacu Transformasi Komuniti 37 Pusat Transformasi Bandar 38 Pusat Transformasi Luar Bandar 38 Pembangunan Luar Bandar dan Masyarakat 39 Orang Asli Kesihatan Asas Kesejahteraan 40 P e m b a n g u n a n Wa n i t a , K e l u a r g a d a n 40 Masyarakat Belia dan Sukan 42 Mengiktiraf Karyawan dan Seniman 44 Memperluas Jaringan Pengangkutan Awam 45 Bandar Perumahan untuk Rakyat 45 Kajian Semula Cukai Keuntungan 48 Hartanah Galakan Cukai untuk Memulih Projek 48 Perumahan Terbengkalai Bantuan dan Insentif Rakyat 49 Bantuan Rakyat 1Malaysia (BR1M) 50 Penyeragaman Harga 51 Mempermudah Ibadah Haji 52 Kajian Semula Cukai Pendapatan Individu 53 dan Koperasi Meringankan Beban Pengusaha Bas 54 Sekolah Mengurangkan Kos Pembelajaran Pelajar 54 Program Jalur Lebar untuk Rakyat Termiskin 56 di Bandar Menggalakkan Aktiviti Tanggungjawab Sosial 57 KorporatPENUTUP 59 v
 6. 6. “Kerajaan ini adalah Kerajaan rakyat,dari rakyat untuk rakyat. Kemakmurannegara dan kesejahteraan rakyat adalahobjektif tertinggi..... Sesungguhnya, kitamahukan Malaysia yang tersanjungdi persada antarabangsa. Malaysiayang makmur dan aman. Malaysiayang menjadi cahaya dan oasis ditengah-tengah ketidaktentuan global.Mudah-mudahan dengan izin-Nyadan sokongan padu rakyat, kita bakalmembina sebuah realiti dari impian.Kepada Allah kita berserah.” YAB Dato’ Sri Mohd Najib Tun Haji Abdul Razak Perdana Menteri dan Menteri Kewangan Malaysia vi
 7. 7. YAB Dato’ Sri Mohd Najib Tun Haji Abdul RazakPerdana Menteri dan Menteri Kewangan Malaysia vii
 8. 8. EKONOMI NEGARA 2013 PADA HARGA MALAR 2005 PENGELUARAN PERMINTAAN DALAM NEGERI EKSPORT DALAM NEGERI IMPORT PERTANIAN PERKHIDMATAN PERKHIDMATAN 3.9% PERLOMBONGAN 7.4% 8.3% 4.5% PEMBUATAN PENGGUNAAN 13.5% SWASTA 27.4% PEMBINAAN 1.9%viii RM1,457,276 RM1,457,276 juta juta PENGGUNAAN AWAM 7.1% IMPORT PERKHIDMATAN PELABURAN 29.8% EKSPORT BARANGAN SWASTA1 BARANGAN PELABURAN 38.1% 8.4% 43.7% AWAM1 6.0% IMPORT PERMINTAAN LUAR NEGERI 1 Termasuk perubahan stok. Sumber: Kementerian Kewangan Malaysia.
 9. 9. BAJET KERAJAAN PERSEKUTUAN 2013 DARI MANA DATANGNYA KE MANA DIBELANJAKAN PINJAMAN PERBELANJAAN PEMBANGUNAN KESELAMATAN PINJAMAN DAN PENGGUNAAN PERKHIDMATAN 1.8% ASET KERAJAAN PENTADBIRAN AM SOSIAL 18.9% 0.8% PERKHIDMATAN 4.5% EKONOMI EMOLUMEN CUKAI PENDAPATAN 12.0% 23.5% 46.4% DUTI EKSPORTix 1.0% 1 RM249,667 2 RM249,667 juta DUTI juta IMPORT 0.9% BAYARAN KHIDMAT HUTANG 8.9% PERBELANJAAN LAIN CUKAI TIDAK 12.0% BEKALAN DAN LANGSUNG LAIN SUBSIDI PERKHIDMATAN HASIL BUKAN CUKAI DAN 13.0% 15.1% PENCEN DAN 13.5% CUKAI-CUKAI LAIN GANJARAN 19.8% PEMBERIAN DAN 5.4% SERAHAN KEPADA HASIL KERAJAAN NEGERI PERBELANJAAN 2.5% MENGURUS 1 Terdiri daripada hasil, pinjaman dan penggunaan aset Kerajaan. 2 Tidak termasuk simpanan luar jangka. Sumber: Kementerian Kewangan Malaysia.
 10. 10. UCAPAN BAJET TAHUN 2013 OlehYAB DATO’ SRI MOHD NAJIB TUN HAJI ABDUL RAZAK PERDANA MENTERI DAN MENTERI KEWANGAN KETIKA MEMBENTANG RANG UNDANG-UNDANG PERBEKALAN (2013) DI DEWAN RAKYAT PADA JUMAAT, 28 SEPTEMBER 2012 “MEMAKMUR NEGARA, MENSEJAHTERA RAKYAT: SEBUAH JANJI DITEPATI”Tuan Yang di-Pertua,Saya mohon mencadangkan supaya Rang Undang-undangbertajuk “Suatu Akta bagi menggunakan sejumlah wangdaripada Kumpulan Wang Disatukan untuk perkhidmatanbagi tahun 2013 dan bagi memperuntukkan wang ituuntuk perkhidmatan bagi tahun itu” dibaca bagi kalikedua. 1
 11. 11. MUQADDIMAHSaya mulakan lafaz ucapan Bajet 2013 dengan kalimahmulia Bismillahirrahmanirrahim dan memetik sepotongayat dari Surah Al-Baqarah yang diturunkan di Madinah,bahawa:“Berlumba-lumbalah kamu mengerjakan kebaikan, kerana dimana sahaja kamu berada pasti Allah akan menghimpunkankamu semua pada hari kiamat untuk menerima balasan.Sesungguhnya Allah Maha Berkuasa atas tiap-tiapsesuatu.”Tuan Yang di-Pertua,1. Saya berdiri di dewan yang mulia pada petang Jumaatyang berbahagia, penghulu segala hari, untuk membentangkanbajet kelima bagi pihak Kerajaan semenjak mula memegangamanah selaku Menteri Kewangan Malaysia pada tahun2008. Syukur ke hadrat Allah SWT kerana di atas limpahrahmatNya jua, kita telah menyaksikan sepanjang tempohtersebut, melalui usaha kolektif rakan-rakan anggotapentadbiran dengan sokongan ahli-ahli parlimen, penjawatawam dan seluruh rakyat Malaysia, negara tercinta ini telahberjaya dilindungi daripada kesan terburuk akibat kegawatankewangan global. Bahkan, ekonomi negara telah diletakkandi atas landasan pertumbuhan mapan ke arah transformasisebagai sebuah negara maju berpendapatan tinggi. Manakalakesejahteraan rakyat pula telah dipertingkatkan secaraberterusan.2. Sesungguhnya, Bajet 2013 ini sebagai penerus tradisiterbaik Kerajaan Barisan Nasional memakmurkan negaradan membawa kesejahteraan kepada semua rakyat. Iamanifestasi sebuah janji yang ditepati. Sejak 55 tahun lalu,pada setiap peringkat pembangunan negara, rakyat Malaysia 2
 12. 12. telah meletakkan kepercayaan mereka kepada Kerajaanyang sama. Terima kasih kita ucapkan atas kepercayaantersebut. Sekali-kali sepanjang masa dan musim bergulingia tidak pernah dikhianati, sebaliknya pada setiap ketika iatelah dibalas dengan laba pada julat berganda.3. Kerajaan ini hakikatnya tidak pernah menjanjikanbulan, bintang mahupun cakerawala. Kita tidak pernahmelakar lukisan yang pada hari ini tampak muluk-mulukdan indah tetapi sebenarnya berupa racun yang berbisa.Sebagai Kerajaan yang bertanggungjawab, kita tetapmenceritakan kebenaran biarpun kelat. Kita tidak pernahmendodoi rakyat dengan dogengan lipurlara sebaliknyasentiasa menawarkan penyelesaian serta kepimpinan bitaraterhadap segala permasalahan rakyat.4. Telah terbukti tanpa tersanggah lagi bahawa ekonomiMalaysia merupakan ekonomi berteraskan rakyat. Ia hasilwawasan dan aspirasi rakyat. Ia merupakan manifestasi kerjakeras dan jerih payah rakyat. Ia sumbangan masyarakatdesa dan bandar, golongan profesional serta pekerja kolarbiru, petani, buruh, peladang, pekebun kecil, nelayan, guru,pensyarah dan karyawan. Didukung pula para penjawatawam dan usahawan. Di atas segalanya, ia diuruskandengan teliti dan berhemah oleh Kerajaan yang meletakkankebajikan rakyat di atas jemalanya. Inilah formula kejayaanMalaysia.5. Sayugia, mengurus sebuah negara majmuk yangkompleks seperti Malaysia bukan perkara yang mudah. Iamemerlukan keikhlasan dan kebijaksanaan kerana rakyatMalaysia amat cerdik menilai yang mana intan dan yangmana kaca. Hakikatnya rakyat telah memberi mandat kepadaKerajaan ini sebanyak 12 kali tanpa putus semenjak 1959bermakna sesuatu yang betul telah dilakukan oleh Kerajaanyang sedia ada. 3
 13. 13. 6. Sesungguhnya waad yang wujud itu, di antara rakyatdan Kerajaan selama ini mana mungkin mampu dipunahkanwaima sekuat mana pun fitnah dan mehnah melanda.Sehubungan itu, naskah bajet yang akan saya persembahkanini merupakan sebuah penghargaan kepada seluruh rakyatMalaysia lantaran terus meletakkan kepercayaan kepadakami di sepanjang ketika.PRESTASI EKONOMI 2012 DAN PROSPEK 2013Tuan Yang di-Pertua,7. Kerajaan komited dalam memastikan pertumbuhanekonomi negara terus berkembang meskipun dalampersekitaran global yang tidak menentu dan mencabar.Asas ekonomi yang kukuh serta didokong oleh sistemmonetari akomodatif telah membolehkan ekonomi negaraberada di landasan teguh. Dalam tempoh separuh pertama2012, ekonomi negara tumbuh pada kadar 5.1 peratusdidorong, terutamanya oleh kekukuhan aktiviti pelaburan danpenggunaan swasta. Negara terus menerima kemasukanpelaburan langsung asing bersih berjumlah 13.6 bilion ringgitselaras dengan peningkatan keyakinan pelabur terhadapMalaysia sebagai destinasi pelaburan pilihan utama.8. Bagi keseluruhan tahun 2012, walaupun pertumbuhanekonomi dan perdagangan dunia sederhana, pertumbuhanekonomi negara dijangka berkembang kukuh pada kadar4.5 peratus hingga 5 peratus. Pertumbuhan ini dipacu olehpelaburan swasta sebanyak 11.7 peratus atau mencapai127.9 bilion ringgit. Prestasi ini jauh lebih besar berbandingjumlah pelaburan sebanyak 81 bilion ringgit pada tahun2009. Trend ini menunjukkan aktiviti pelaburan domestiksemakin rancak, terutama dengan pelaksanaan projek-projekdi bawah Program Transformasi Ekonomi. Ini mendorong 4
 14. 14. sektor pembinaan terus melonjak tinggi sebanyak 15.5peratus berbanding 4.6 peratus pada tahun 2011.9. Persekitaran ekonomi domestik yang mantapjuga mendorong bursa saham mencatat prestasi yangmenggalakkan. Ini terbukti dengan Indeks Komposit BursaMalaysia telah mencecah rekod tertinggi 1,654.11 mata pada4 September 2012. Nilai modal pasaran telah meningkatsebanyak 44 peratus daripada 999 bilion ringgit pada akhirtahun 2009 kepada 1.43 trilion ringgit pada akhir Julai 2012.Pendapatan per kapita pula meningkat kepada hampir 31ribu ringgit pada tahun 2012 berbanding 25 ribu ringgitpada tahun 2009. Rizab antarabangsa pada 14 September2012 pula kekal kukuh mencatat 432.2 bilion ringgit, mampumembiayai 9.5 bulan import tertangguh dan 3.9 kali hutangluar jangka pendek.10. Pada tahun 2013, berdasarkan persekitaran ekonomiglobal yang dijangka lebih baik, pertumbuhan ekonomi negaradiunjur berkembang lebih kukuh pada kadar 4.5 peratushingga 5.5 peratus. Julung kalinya, Keluaran Dalam NegeriKasar (KDNK) nominal dijangka melepasi paras 1 trilionringgit. Pertumbuhan lebih baik ini didorong oleh pelaburandan penggunaan swasta sebanyak 13.3 peratus dan 5.7peratus. Sektor pembinaan dijangka terus meningkat kukuh11.2 peratus diikuti oleh sektor perkhidmatan pada kadar5.6 peratus.PERUNTUKAN BAJET 2013Tuan Yang di-Pertua,11. Bajet 2013 akan menyediakan peruntukan sebanyak251.6 bilion ringgit bagi melaksanakan semua langkah, programdan projek pembangunan, menumpukan kepada kesejahteraan 5
 15. 15. rakyat dan pembangunan negara. Daripada jumlah tersebut,201.9 bilion ringgit adalah bagi perbelanjaan mengurus dan49.7 bilion ringgit bagi peruntukan pembangunan.12. Di bawah peruntukan mengurus, sejumlah 58.6bilion ringgit adalah bagi Emolumen dan 33.7 bilion ringgitdisediakan bagi Perkhidmatan dan Bekalan. Manakala, 107.3bilion ringgit diperuntukkan kepada Pemberian dan KenaanBayaran Tetap. Sejumlah 1.1 bilion ringgit disediakan untukPembelian Aset dan baki 1.2 bilion ringgit untuk perbelanjaanlain.13. Bagi peruntukan pembangunan pula, sejumlah 30 bilionringgit disediakan bagi sektor ekonomi untuk menampungkeperluan infrastruktur, perindustrian serta pertanian danpembangunan luar bandar. Sejumlah 11.1 bilion ringgitdiperuntukkan bagi sektor sosial, termasuk pendidikan danlatihan, kesihatan, kebajikan, perumahan serta pembangunanmasyarakat. Seterusnya, 4.6 bilion ringgit diperuntukkanbagi pembangunan sektor keselamatan, 2 bilion ringgitbagi pentadbiran am dan 2 bilion ringgit untuk simpananluar jangka.14. Dari segi kutipan hasil Kerajaan Persekutuan bagitahun 2013, jumlahnya dianggarkan 208.6 bilion ringgit,berbanding 207.2 bilion ringgit pada tahun 2012. Denganmengambil kira anggaran hasil dan perbelanjaan, defisitKerajaan Persekutuan akan terus berkurangan kepada4.0 peratus daripada KDNK bagi tahun 2013, berbanding4.5 peratus pada tahun 2012. Ini menunjukkan Kerajaankomited untuk terus mengurangkan defisit fiskal ke paraslebih rendah. 6
 16. 16. FOKUS BAJET 2013Tuan Yang di-Pertua,15. Bajet 2013 digubal dengan fokus untuk meningkatkantaraf hidup rakyat di seluruh negara, memastikan pertumbuhanekonomi mapan, perbelanjaan berhemah dan mengurangkandefisit fiskal negara dengan matlamat keseluruhanmengutamakan kesejahteraan rakyat. Kerajaan akanmemastikan rakyat mendapat perkhidmatan terbaik sertamanfaat maksimum hasil daripada pelaksanaan programdan projek pembangunan. Oleh itu, Bajet 2013 dirangkabertemakan “MEMAKMUR NEGARA, MENSEJAHTERARAKYAT: SEBUAH JANJI DITEPATI” dengan memberipenekanan kepada lima fokus utama.FOKUS PERTAMA: MERANGSANG AKTIVITI PELABURANTuan Yang di-Pertua,16. Pertumbuhan ekonomi negara akan terus dipacu olehpelaburan langsung asing dan domestik. Dalam tempohseparuh pertama 2012, pelaburan swasta meningkat kepada75.3 bilion ringgit berbanding 59.8 bilion ringgit bagi tempohyang sama tahun 2011. Trend ini dijangka berterusan dalamtahun 2013 dengan pelaburan swasta dijangka meningkatkepada 148.4 bilion ringgit.17. Kerajaan akan terus memperhebatkan pelaksanaan 12Bidang Utama Ekonomi Negara (NKEA). Sejumlah 3 bilionringgit diperuntukkan bagi pelaksanaan projek permulaanbagi tahun 2013. Ini termasuk 1.5 bilion ringgit bagi projekpertanian seperti kelapa sawit, getah, herba bernilai tinggidan padi. Sebanyak 500 juta ringgit diperuntukkan untukprojek River of Life bagi mengindahkan Sungai Klang. 7
 17. 17. Manakala, 300 juta ringgit lagi untuk projek pemulihanrangkaian paip dan pembentungan bagi perkhidmatan dankemudahan air.Menggalak Pelaburan DomestikTuan Yang di-Pertua,18. Seterusnya, bagi merangsang pelaburan domestikdan mempercepatkan penyertaan syarikat Malaysia dalamrantaian bekalan global, Kerajaan telah menyediakanDana Strategik Pelaburan Domestik bernilai 1 bilion ringgitdi bawah Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia.Dana ini bertujuan memanfaatkan aktiviti penyumberanluar dan pemerolehan teknologi oleh syarikat tempatan.Selain itu, Kerajaan juga memperkenalkan semula insentifpengambilalihan syarikat asing dan kadar cukai khas bagimenggalakkan penyedia perkhidmatan tempatan bergabungmenjadi entiti lebih besar.Mempergiat Perusahaan Kecil dan Sederhana19. Seperti kita maklum, Perusahaan Kecil dan Sederhana(PKS) memainkan peranan penting dalam transformasi ekonominegara. Bagi mempercepatkan pertumbuhan industri PKS danperluasan skop kawasan industri di seluruh negara, danasebanyak 1 bilion ringgit akan disediakan di bawah SkimPembangunan PKS bawah kendalian SME Bank. Langkahini memudahkan akses PKS untuk mendapat pembiayaandan seterusnya memajukan perniagaan mereka.20. Ini selari dengan Pelan Induk PKS (2012 - 2020) yangtelah dilancarkan yang bertindak sebagai ‘game changer’untuk mempercepatkan pertumbuhan PKS melalui inovasi 8
 18. 18. dan produktiviti. Pelan induk ini melibatkan pelaksanaan32 inisiatif termasuk 6 Program Berimpak Tinggi denganperuntukan 30 juta ringgit.21. Dalam mempergiatkan Industri Halal, terutamanyamembangunkan produk-produk halal berimpak tinggiuntuk tujuan eksport, SME Bank dengan kerjasama BankPembangunan Islam akan menyediakan Dana Industri Halalsebanyak 200 juta ringgit bagi membiayai modal kerja PKSterlibat.22. Pada masa ini, terdapat 1.5 juta penjaja dan peniagakecil menjalankan perniagaan secara tradisional denganstruktur perniagaan kecil dan pendapatan harian tidakmenentu. Sehubungan itu, sebagai tanda keprihatinan dengankekangan yang dihadapi oleh mereka sekiranya berlakukemudaratan diri, hilang upaya serta kematian, Kerajaanmencadangkan skim perlindungan insurans berkelompokkepada penjaja dan peniaga kecil yang berdaftar denganSuruhanjaya Syarikat Malaysia. Skim ini akan memberihad perlindungan maksimum sehingga 5,000 ringgit. Buatpertama kalinya, Kerajaan akan membiayai skim ini denganperuntukan sebanyak 16 juta ringgit setahun.23. Di samping itu, Perbadanan Nasional Berhad (PNS)akan memperkenalkan program Business In Transformationbagi menyokong usaha bersepadu memodenkan perniagaangolongan penjaja dan peniaga kecil kepada standard yanglebih tinggi dan berdaya saing dengan menggunakan modellicensing atau franchising. Program ini akan memberi bimbingandan khidmat nasihat ke atas konsep perniagaan baru sepertikedai bergerak, kiosk dan perniagaan atas talian. Untuk ini,PNS akan menyediakan kemudahan kepada penjaja danpeniaga kecil dengan pinjaman sehingga 25 ribu ringgitbagi licensee dan 500 ribu ringgit kepada licensor. 9
 19. 19. Malaysia Sebagai Hab Minyak dan GasTuan Yang di-Pertua,24. Kita bersyukur kerana dikurniakan punca galianberharga iaitu minyak dan gas asli di pesisir pantai.Kerajaan bermatlamat menjadikan Malaysia daripada sekadarpengeluar, kepada salah satu hab dagangan minyak dangas bersepadu utama dunia.25. Jadi, Kerajaan telah mengambil beberapa langkahstrategik meningkatkan keupayaan negara terutamanyadalam menyediakan ekosistem yang berupaya menyokongpembangunan rantaian penapisan, penyimpanan dandagangan. Bagi mendokong penglibatan pengusahaswasta dalam pembangunan industri minyak dan gas,pelbagai insentif cukai dan insentif bukan cukai istimewatelah dirangka. Ini termasuk bantuan kos pengambilalihantanah dan bantuan kewangan sebagai tipping point projekperkongsian awam swasta, pengecualian cukai pendapatan100 peratus untuk tempoh 10 tahun, pengecualian cukaipegangan dan pengecualian duti setem.26. Bagi pelaburan dalam aktiviti penapisan produkpetroleum, Elaun Cukai Pelaburan sebanyak 100 peratusuntuk tempoh 10 tahun diberi kepada yang layak. Hasilinsentif, pelbagai projek pelaburan minyak dan gas bernilai20 bilion dolar US telah dimulakan termasuk projek PetronasRefinery and Petrochemical Integrated Development atauRAPID, Terminal Simpanan Minyak dan Gas di Johor, LojiRegasifikasi di Melaka dan terminal minyak serta gas diSipitang, Sabah.27. Pada tahun lepas, Kerajaan juga telah melancarkanProgram Global Incentive for Trading atau GIFT dengangalakan cukai pada kadar 3 peratus. Sehubungan dengan 10
 20. 20. permintaan global Gas Asli Cecair (LNG) yang dijangkamencecah 400 juta tan setahun pada tahun 2025, programGIFT ditambah baik dengan pengecualian cukai pendapatan100 peratus ke atas pendapatan berkanun untuk tempoh 3tahun pertama operasi bagi syarikat dagangan. Dagangankomoditi yang diluluskan akan diperluaskan kepada lain-lainkomoditi seperti pertanian, bahan mentah bertapis, logamasas dan kimia.Merancak Sektor PelanconganTuan Yang di-Pertua,28. Indus tr i pelancongan merupakan satu sektorpertumbuhan ekonomi penting yang menyumbang hampir12 peratus KDNK. Jumlah pendapatan daripada sektorpelancongan dianggar akan meningkat kepada 62 bilionringgit pada tahun 2012. Sempena Tahun Melawat Malaysia2013/2014, Kerajaan akan memperuntukkan sebanyak358 juta ringgit di bawah perbelanjaan pembangunan iaitupeningkatan peruntukan sebanyak 42 peratus dengansasaran pelancong seramai 26.8 juta orang. Kerajaan jugamencadangkan lanjutan pengecualian cukai pendapatanselama 3 tahun bagi pengusaha pelancongan yangmengendalikan sekurang-kurangnya 750 pelancong asingatau 1,500 pelancong tempatan setahun.Meningkat Aktiviti Pertanian29. Di sudut lain, Kerajaan akan terus memberi penekanankepada sektor pertanian dalam usaha untuk meningkatkanpendapatan negara dan memastikan kelestarian jaminanbekalan makanan. Diperuntukkan sebanyak 5.8 bilion ringgit,kepada Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani. 11
 21. 21. 30. Kerajaan menyediakan sebanyak 30 juta ringgit bagipembangunan program pertanian merangkumi aplikasipenggunaan teknologi tinggi dalam pengeluaran buahdan sayuran, peningkatan pembekalan benih berkualiti,penstabilan harga melalui jualan terus dari ladang, pewujudanpasar ikan rakyat serta penambahbaikan institusi latihanpertanian. Kerajaan juga mempersiapkan sebanyak 75 jutaringgit bagi meningkatkan pengeluaran produk makanandan kesihatan.31. Bagi sektor perladangan pula, di bawah NKEA, sebanyak432 juta ringgit disediakan untuk program penanaman semulapokok kelapa sawit. Langkah ini akan meningkatkan tuaianhasil buah sawit setahun pada kadar 26.2 tan sehektarpada tahun 2020 berbanding 21 tan sehektar pada masaini. Di samping itu, sebanyak 127 juta ringgit disediakanuntuk pembangunan bahan terbitan oleo bernilai tinggiyang dapat mengubah komposisi industri hiliran ke arahpengeluaran lebih banyak bahan terbitan.Kelestarian Jaminan Bekalan MakananTuan Yang di-Pertua,32. Berkaitan kelestarian jaminan bekalan makanan padamasa akan datang, kawasan jelapang padi sedia ada akanditambahbaik dengan sistem pengurusan tanamannya secarasistematik. Sebagai tambahan, 4 kawasan jelapang padibaru akan dibuka dan diperluas iaitu di Kota Belud, BatangLupar, Rompin dan Pekan. Pada masa ini, kawasan jelapangpadi bertanam adalah seluas 389 ribu hektar yang mampumenghasilkan sebanyak 1.8 juta tan metrik. Pertambahan4 lagi kawasan jelapang padi baru seluas 19 ribu hektardengan penyertaan seramai 12,237 pesawah dijangkamenghasilkan 104 ribu tan metrik dengan perbelanjaansebanyak 140 juta ringgit. 12
 22. 22. Membela Nasib Petani dan Nelayan33. Kerajaan amat menghargai sumbangan para nelayandan sentiasa memastikan kedudukan sosioekonomi golonganini bertambah baik dan pendapatan mereka meningkat. Padamasa ini, Kerajaan memberi elaun bantuan sara hidup 200ringgit sebulan yang dapat memanfaatkan 55 ribu nelayanberdaftar. Kerajaan juga menyediakan insentif pada kadar10 sen hingga 20 sen sekilo bagi menggalakkan nelayanmendaratkan hasil tangkapan di jeti-jeti berdaftar seluruhnegara.34. Kerajaan juga telah memperkenalkan skim perlindunganinsurans nelayan dengan perlindungan maksimum 100 riburinggit. Meneruskan hasrat ini, bagi tahun 2013, Kerajaanakan memperuntukkan 230 juta ringgit sebagai insentiftangkapan ikan dan bayaran elaun bantuan sara hidupnelayan. Di samping itu, berdasarkan peruntukan 300juta ringgit pada Bajet 2012, program pembangunan danpembaikan rumah nelayan sedang giat dijalankan.35. Bagi membantu para petani mengurangkan kospengeluaran pula, Kerajaan akan meneruskan pemberiansubsidi dan insentif pertanian sedia ada berjumlah 2.4 bilionringgit. Bantuan ini termasuk subsidi dan insentif untuksektor padi yang merangkumi Pemberian Subsidi HargaPadi - 480 juta ringgit, Pemberian Subsidi Baja Padi - 465juta ringgit, Insentif Peningkatan Hasil Padi - 80 juta ringgit,Insentif Pengeluaran Padi - 563 juta ringgit, Subsidi HargaBeras - 528 juta ringgit dan Subsidi Benih Padi Sah - 85juta ringgit.36. Selaras dengan komitmen untuk menjaga kebajikanrakyat, terutama pengusaha sawah, buat julung kalinya,Kerajaan akan memperkenalkan Skim Perlindungan TakafulPadi. Skim ini memberi kemudahan perlindungan kepadapengusaha sawah di bawah 10 hektar dan dijangka dapat 13
 23. 23. memanfaatkan 172 ribu pesawah. Jumlah pampasan yangdapat diterima dianggarkan bernilai 13 ribu ringgit setiappesawah. Buat permulaan, Kerajaan akan memperuntukkan50 juta ringgit.37. Selain itu, Kerajaan akan meneruskan Projek AzamTani yang diperkenalkan pada tahun 2011. Program ini telahberjaya mengeluarkan seramai 1,234 keluarga daripadagaris kemiskinan dengan purata pendapatan meningkat diantara 200 hingga 2,000 ringgit sebulan malah beberapapeserta telah berjaya mendapat pendapatan melebihi 10ribu ringgit sebulan. Untuk memperkasakan lagi usaha ini,sebanyak 41 juta ringgit akan diperuntukkan bagi memberimanfaat kepada 6,730 peserta.Mencergaskan Pasaran Modal dan KewanganTuan Yang di-Pertua,38. Pasaran modal negara berkembang pesat walaupunterdapat ketidaktentuan dalam ekonomi global. Malaysiaterus menerajui terbitan sukuk dengan menyumbang 71peratus atau 171 bilion ringgit daripada jumlah terbitansukuk global dalam tempoh tujuh bulan pertama 2012. Initerbukti dengan terbitan sukuk tunggal terbesar di duniaoleh PLUS Berhad bernilai 30.6 bilion ringgit.39. Di samping itu, industri pengurusan dana dan amanahsaham menunjukkan pertumbuhan kukuh dalam tempohpertama 2012 dengan aset yang diuruskan meningkatkepada 451.9 bilion ringgit dan nilai aset bersih sebanyak277.8 bilion ringgit. 14
 24. 24. Tuan Yang di-Pertua,40. Pada tahun 2012, pasaran ekuiti negara telah mencatatpeningkatan yang monumental dengan menyaksikan tawaranawam awal atau IPO yang bernilai 17.4 bilion ringgit. Iamerupakan peningkatan 162 peratus berbanding 2011.Sejarah tercipta apabila dua daripada tiga IPO terbesar didunia iaitu Felda Global Ventures Holdings (FGVH) dengannilai 9.9 bilion ringgit dan IHH Healthcare Berhad dengannilai 6.3 bilion ringgit telah diterbitkan. Terkini, Astro akandisenaraikan pada bulan Oktober 2012 dengan jangkaannilai terbitan yang besar.41. Untuk terus mencergaskan pasaran modal dan ekuitinegara, Suruhanjaya Sekuriti (SC) akan menyediakan rangkakerja bagi terbitan AgroSukuk untuk syarikat yang terlibatdalam sektor pertanian, terutamanya dengan kejayaanpenyenaraian FGVH. Dengan terdapatnya instrumenseperti AgroSukuk, ia dapat mengumpulkan modal bagimembiayai syarikat-syarikat pertanian dan industri asastani. Justeru, untuk menggalakkan terbitan AgroSukuk,Kerajaan mencadangkan perbelanjaan bagi menerbitkansukuk tersebut diberi potongan cukai dua kali bagi tempoh4 tahun mulai tahun taksiran 2012 hingga 2015.42. Selain daripada pelabur institusi, buat pertama kalinya,Kerajaan menggalakkan pelabur runcit menyertai pasaranmodal. Bagi tujuan ini, SC telah menyediakan satu rangkakerja terbitan bon dan sukuk runcit untuk membolehkanpelabur-pelabur runcit memiliki pegangan dalam pasaran bondan sukuk. Sebagai permulaan, DanaInfra Nasional Berhadakan menerbitkan bon runcit bernilai 300 juta ringgit padaakhir tahun 2012 untuk membiayai pembangunan projekMRT. 15
 25. 25. 43. Bagi mendorong syarikat menerbitkan bon dan sukukruncit, Kerajaan mencadangkan perbelanjaan tambahanmenerbitkan bon dan sukuk runcit tersebut diberi potongancukai dua kali mulai tahun taksiran 2012 hingga 2015. Padamasa yang sama, pelabur individu pula, diberi pengecualianduti setem ke atas surat cara yang terlibat dalam urusniaga bon dan sukuk runcit.44. Suruhanjaya Sekuriti akan menubuhkan Pusat PromosiPasaran Modal bagi memastikan keberkesanan dan promosisecara holistik pasaran modal Malaysia di peringkatantarabangsa. Pusat ini akan memastikan pendekatanbersepadu dengan menyediakan inisiatif yang konsistenuntuk menempatkan Malaysia sebagai destinasi pelaburandan pendanaan.45. Bagi meningkatkan penawaran golongan profesionaluntuk menyokong pertumbuhan pasaran modal, SC akanmemperkenalkan inisiatif Graduate Representative Program.Program ini akan dilaksanakan dengan kerjasama sektorswasta bagi melatih 1,000 graduan supaya dapat memenuhikeperluan industri sekuriti dan derivatif.Menggalakkan Amanah PerniagaanTuan Yang di-Pertua,46. Pengendalian perniagaan melalui suatu entiti amanahmempunyai kelebihan tertentu, terutamanya dari segimeningkatkan keupayaan untuk memperoleh sumber kewanganberdasarkan aset yang dimiliki. Dengan itu, Kerajaan telahmeminda Akta Pasaran Modal dan Perkhidmatan 2007untuk menyediakan pilihan pengendalian perniagaan melaluistruktur baru iaitu amanah perniagaan (business trust). 16
 26. 26. 47. Selaras dengan ini, Kerajaan mencadangkan amanahperniagaan diberi layanan cukai sama seperti sesebuahsyarikat. Seterusnya, bagi menggalakkan pembangunanamanah perniagaan, adalah dicadangkan pindah milikperniagaan, aset dan hartanah milik syarikat kepadaamanah perniagaan diberi pengecualian duti setem danpengecualian cukai keuntungan harta tanah di peringkatawal penubuhan amanah perniagaan.48. Kerajaan telah menubuhkan Danajamin Nasional Berhad(Danajamin) agar syarikat yang berdaya maju mendapatdana melalui pasaran bon pada kos yang munasabah.Danajamin telah meluluskan jaminan berjumlah 9.3 bilionringgit nilai terbitan bon kepada 30 syarikat dengan 4.2bilion ringgit bon dan sukuk telah diterbitkan. Langkahini telah membolehkan syarikat menjana aktiviti ekonomidalam pelbagai sektor termasuk hartanah, infrastruktur,perladangan, minyak dan gas, pembinaan, perkilanganserta penerbangan.49. Bagi merancakkan lagi akses syarikat ke pasaran modal,Kerajaan akan menambah peruntukan modal Danajaminsebanyak 400 juta ringgit dalam tempoh 2 tahun. Suntikanini dapat melipatgandakan nilai terbitan antara 4 hingga 6bilion ringgit.50. Kerajaan turut mengumumkan penubuhan YayasanPasaran Modal sebagai usaha bersepadu meningkatkankompetensi dan keupayaan untuk bersaing dalam landskappasaran modal yang lebih dinamik. Yayasan ini akan memberifokus kepada 3 aspek utama iaitu pembangunan PKS,menggalak dan menyokong produk inovasi dan pembangunanmodal insan. Sehubungan dengan itu, sejumlah 100 jutaringgit akan disediakan kepada Yayasan ini melalui TabungPembangunan Pasaran Modal di bawah kawal selia SC. 17
 27. 27. 51. Sebagai salah satu inisiatif untuk menjadikan Malaysiasebagai hab kewangan antarabangsa serta menarik FDI,Kerajaan telah melancarkan Tun Razak Exchange atauTRX pada 30 Julai 2012 dengan nilai pembangunan kasarsebanyak 26 bilion ringgit. TRX akan memberi peluangpelaburan baru dengan menghubungkan komuniti perniagaandan pasaran global. TRX dijangkakan menarik 250 syarikatperkhidmatan kewangan antarabangsa dan menawarkan 40ribu peluang pekerjaan mahir dan berpengetahuan.52. Untuk mengalakkan institusi kewangan antarabangsautama menjadikan Kuala Lumpur sebagai pilihan pelaburan,pengecualian cukai pendapatan bagi tempoh 10 tahunkepada syarikat berstatus TRX, pengecualian duti setem,elaun bangunan industri, elaun modal dipercepatkan kepadasyarikat berstatus TRX Marquee dan pengecualian cukaibagi pemaju hartanah telah diberikan. Kerja pembinaan awalTRX berjalan lancar mengikut jadual. Manakala, pengalihankemudahan utiliti sedia ada di tapak TRX pula sedang giatdijalankan dan dijangka selesai pada Oktober 2012.Wakaf KorporatTuan Yang di-Pertua,53. Kerajaan mengambil maklum bahawa Majlis AgamaIslam Negeri merupakan pemegang amanah tunggal bagisemua wakaf dan dana wakaf dalam sesebuah negeri.Institusi wakaf di Malaysia tidak hanya tertumpu padapembangunan tanah semata-mata tetapi juga merangkumiwakaf dalam bentuk tunai, saham dan instrumen kewanganlain yang dikategorikan sebagai wakaf korporat. Selarasdengan itu, Yayasan Wakaf Malaysia di bawah JabatanWakaf Zakat dan Haji akan diberi tanggungjawab untukmerangka pelan induk Wakaf Korporat mengambil kira 18
 28. 28. struktur perundangan Agama Islam Negeri. Pelan indukini bakal menjadi platform pembangunan wakaf korporatdi Malaysia.Pembangunan Usahawan BumiputeraTuan Yang di-Pertua,54. Kerajaan sentiasa komited dalam memastikansyarikat Bumiputera dapat bersaing secara seimbang dalampemilikan syarikat besar, pekerjaan berpendapatan tinggiserta pelaburan dalam sektor utama ekonomi. Pada tahun2010, ekuiti Bumiputera telah meningkat kepada 23 peratusberbanding 22 peratus pada tahun 2008. Salah satu usahaialah meningkatkan penglibatan syarikat Bumiputera dalampelaksanaan jajaran pertama projek MRT. Sesungguhnya,penglibatan syarikat Bumiputera dalam projek berimpak tinggiseperti MRT akan meningkatkan keupayaan dan kemahiransyarikat Bumiputera tempatan. Justeru, sebanyak 9 bilionringgit atau 43 peratus daripada nilai kos infrastruktur projekMRT diperuntukkan kepada syarikat Bumiputera.55. Usaha juga akan diambil bagi membantu syarikatPKS Bumiputera untuk berkembang dan mempertingkatkanpegangan ekuiti dalam sektor ekonomi. Sehubungan ini,Dana Pembiayaan Bumiputera berjumlah 1 bilion ringgit akandisediakan oleh SME Bank. Dana ini dijangka dapat membantuPKS tempatan bagi tujuan membiayai pengambilalihan anaksyarikat milik GLC yang menjalankan aktiviti bukan terasdan telah dikenal pasti untuk dijual. Setakat ini, 2 GLCtelah mengenal pasti anak-anak syarikat yang berpotensiuntuk dijual kepada pelabur-pelabur Bumiputera.56. Kerajaan telah memperkenalkan Skim Jaminan ModalKerja dengan dana sebanyak 10 bilion ringgit bagi membantu 19
 29. 29. syarikat PKS mendapatkan akses pembiayaan modal kerja.Skim ini memberi jaminan maksimum sehingga 2.5 jutaringgit bagi setiap syarikat yang layak. Pada masa ini, danaSkim ini yang dikhaskan kepada syarikat Bumiputera masihberbaki 900 juta ringgit. Bagi menarik lebih banyak syarikatBumiputera menikmati kemudahan Skim ini, Kerajaan akanmelanjutkan tempoh tamat program Skim ini sehingga 31Disember 2013, memperluas Skim ini kepada syarikatBumiputera Berprestasi Tinggi dan meningkatkan kelayakandana pemegang saham syarikat daripada 10 juta ringgitkepada tidak melebihi 20 juta ringgit.57. Kemudahan pinjaman secara mudah dan cepat seringkali menjadi kekangan kepada usahawan kecil terutamaBumiputera. Dengan tertubuhnya Tabung Ekonomi KumpulanUsaha Niaga (TEKUN), usahawan kecil kini mampu memulakandan memajukan lagi perniagaan mereka. Sehingga kini,TEKUN telah menyalurkan pinjaman sebanyak 2.24 bilionringgit kepada 224,175 usahawan kecil di seluruh negaratermasuk sejumlah 34.5 juta ringgit kepada 4,212 usahawanmasyarakat India di bawah Skim Pembangunan UsahawanMasyarakat India. Bagi tahun 2013, Kerajaan menyediakanperuntukan sebanyak 350 juta ringgit, termasuk daripadanya50 juta ringgit kepada masyarakat India.FOKUS KEDUA: MEMPERKASA PENDIDIKAN DAN LATIHANTuan Yang di-Pertua,Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-202558. Sememangnya sejak merdeka, Kerajaan telahmenjadikan bidang pendidikan sebagai agenda utamanegara. Kerajaan juga menyedari pelaburan dalam 20
 30. 30. bidang ini adalah prasyarat kepada sebuah negara yangmakmur dan pembangunan rakyat yang sejahtera. Lalu,setiap tahun menyaksikan peruntukan besar dan kali ini21 peratus daripada keseluruhan bajet. Namun, didapatihasil yang diperolehi tidak setara dengan pelaburan yangtelah dibuat. Maka, pada 11 September lepas, Kerajaanmelalui Kementerian Pelajaran telah melancarkan LaporanAwal Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025bagi memastikan sistem pendidikan negara akan mampumengoptimumkan potensi setiap anak Malaysia.59. Bagi Bajet 2013, sebanyak 38.7 bilion ringgit telahdiperuntukkan kepada Kementerian Pelajaran meliputiperuntukan mengurus dan pembangunan.60. Berbicara tentang itu, langkah meningkat upayakompetensi dan kualiti guru merupakan prasyarat kritikalyang menunjang kejayaan sistem pendidikan negara. Olehitu, bagi menjana mula prakarsa ini, di samping 38.7 bilionringgit peruntukan kepada Kementerian Pelajaran bagiperbelanjaan mengurus dan pembangunan, Kerajaan akanmenyediakan peruntukan tambahan sebanyak 500 jutaringgit bagi meningkatkan kemahiran guru dalam pengajaransubjek-subjek teras, yakni Bahasa Kebangsaan, BahasaInggeris, Sains dan Matematik melalui pendekatan HigherOrder Thinking Skills. Peruntukan ini juga merangkumipenubuhan Unit Pelaksanaan Pendidikan atau EducationDelivery Unit bagi memantau dan menilai keberkesananpelaksanaan transformasi pelan tersebut.Tuan Yang di-Pertua,61. Pada pembentangan Bajet 2012, Kerajaan telahmenyediakan sebanyak 1 bilion ringgit di bawah TabungKhas Pembinaan, Penambahbaikan dan PenyelenggaraanSekolah khusus bagi keperluan mendesak untuk membaik-pulih 21
 31. 31. bangunan sekolah, penyelenggaraan, pembelian peralatandan pembinaan blok tambahan. Untuk meneruskan komitmenKerajaan, sukacita saya mengumumkan tambahan 1 bilionringgit lagi kepada Tabung khas ini. Daripada jumlah ini, 400juta ringgit akan disalurkan kepada Sekolah Kebangsaan,100 juta ringgit kepada Sekolah Jenis Kebangsaan Cina,100 juta ringgit Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil, 100 jutaringgit Sekolah Mubaligh, 100 juta ringgit Sekolah AgamaBantuan Kerajaan, 100 juta ringgit Sekolah BerasramaPenuh dan 100 juta ringgit kepada Maktab Rendah SainsMARA.Memperkukuh Pendidikan Awal Kanak-KanakTuan Yang di-Pertua,62. Melangkah ke ruang pendidikan awal kanak-kanak,kualiti pendidikan prasekolah amat penting sebagai platformmelengkapkan kanak-kanak dengan pendidikan asas. Untukini, sebanyak 1.2 bilion ringgit disediakan bagi tujuanpendidikan prasekolah termasuk kepada Jabatan KemajuanMasyarakat, Kementerian Pelajaran, PERMATA dan JabatanPerpaduan dan Integrasi Nasional. Sebagai tambahan,sebanyak 380 juta ringgit disediakan di bawah KementerianPelajaran untuk penempatan guru prasekolah.63. Berhubung perkhidmatan taska dan pusat jagaan kanak-kanak yang berkualiti pula, demi memastikan kanak-kanakmendapat penjagaan sempurna di samping membangunkanperkembangan minda yang positif, Kerajaan mencadangkaninsentif-insentif berikut:Pertama: Geran pelancaran 10 ribu ringgit kepada penyedia Pusat Pendidikan Awal Kanak- kanak (ECCE) swasta untuk membantu 22
 32. 32. mereka membuka taska baru yang berkualiti. Dianggarkan 1,000 ECCE swasta baru akan mendapat manfaat;Kedua: Potongan cukai 2 kali ke atas elaun atau subsidi yang diberi kepada pekerja dan perbelanjaan penyelenggaraan kemudahan taska dan pusat jagaan kanak-kanak akan diberi kepada majikan;Ketiga: Pengecualian cukai pendapatan bagi tempoh 5 tahun dan elaun bangunan industri pada kadar 10 peratus setahun diberi kepada pengusaha taska dan pusat jagaan kanak- kanak swasta; danKeempat: Pengecualian cukai pendapatan untuk tempoh 5 tahun dan elaun bangunan industri pada kadar 10 peratus setahun kepada pengusaha pra-sekolah swasta.64. Pada masa ini, kita dapati ramai kanak-kanak kurangupaya dari keluarga berpendapatan rendah yang tidakmendapat pendidikan awal kerana kekurangan taska OKU.Untuk ini Kerajaan akan melaksanakan projek perintis taskaOKU bagi 6 kategori kanak-kanak OKU yang merangkumidown syndrome, autisme, penglihatan, pekak dan bisu,fizikal dan OKU masalah pembelajaran.Latihan dan Kemahiran65. B e r g a n j a k k e p a d a s o a l m o d a l i n s a n , y a n gberpengetahuan, kreatif dan inovatif, program latihanakan dibentuk untuk mengasah kemahiran baru selarasdengan keperluan industri masa depan ke arah ekonomi 23
 33. 33. berpendapatan tinggi dan maju. Bagi tujuan ini, pada tahun2013, sejumlah 3.7 bilion ringgit akan disediakan untukmelatih pelajar dalam bidang teknikal dan vokasional.66. Setiap tahun hampir 180 ribu graduan berkelulusandiploma dan sarjana muda menamatkan pengajian daripadainstitusi pengajian tinggi. Untuk membantu mereka yangmasih menganggur, maka Kerajaan akan melancarkanGraduate Employability Blueprint pada penghujung tahun2012. Rangka kerja ini akan memberi tumpuan untukmemperkukuh kebolehpasaran graduan. Dalam hal ini,Kerajaan akan menubuhkan Graduate Employability Taskforcedengan peruntukan 200 juta ringgit.67. Kerajaan telah melaksanakan Program Skim Latihan1Malaysia atau dikenali sebagai SL1M yang bertujuan untukmeningkatkan tahap kebolehpasaran graduan melalui latihansoft-skills dan on-job-training di syarikat swasta melaluigalakan potongan cukai dua kali ke atas perbelanjaan olehpihak syarikat. Galakan ini telah diberi mulai 1 Jun 2012sehingga tahun 2016.68. Kerajaan juga memperuntukkan 440 juta ringgitkepada Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran bagimemberi pinjaman kepada pelatih untuk menjalani latihankemahiran. Langkah ini akan dapat memanfaatkan hampir40 ribu pelatih di peringkat Sijil Kemahiran Malaysia tahap1 hingga 5. Kerajaan juga memperuntukkan 366 juta ringgitbagi menaik taraf serta pembelian peralatan Institut LatihanPerindustrian dan Institut Kemahiran Belia Negara.69. Pelbagai program latihan kemahiran akan dilaksanakanselaras dengan matlamat mentransformasikan industri utamanegara berteras kepada teknologi tinggi, berinovatif sertaberpendapatan tinggi. Ke arah ini, tumpuan akan diberibagi melahirkan tenaga kerja profesional dan berbakat di 24
 34. 34. dalam industri terpilih termasuk industri minyak dan gas,perkapalan, ICT, kreatif serta bioteknologi. Bagi tahun2013, dijangka seramai 5,000 pelatih akan menyertainya.Di samping itu, Petronas akan menggunakan kemudahanInstitut Kemahiran Belia Negara di Pengerang, Johor untukmelatih seramai 300 orang belia menjelang akhir tahun inidalam bidang minyak dan gas bagi memenuhi keperluanprojek RAPID.70. Kerajaan sedar tentang pelajar miskin masyarakatIndia, terutamanya dari estet-estet yang tidak memperolehikeputusan yang baik dalam peperiksaan dan tidakberpeluang untuk mendapat pekerjaan. Selaras dengan itu,Kerajaan akan menyediakan peruntukan sebanyak 50 jutaringgit untuk melatih 3,200 pelajar masyarakat India bagimemperlengkapkan mereka dengan kemahiran, selaraspermintaan pasaran. Latihan ini akan dikendalikan olehInstitut Latihan Perindustrian dan kolej-kolej di bawah SkimLatihan Dual Nasional.71. Bagi memastikan golongan pekerja swasta adalahsentiasa sihat dan produktif dalam menyumbang kepadapembangunan syarikat dan ekonomi negara, aspekkesihatan mesti diberi keutamaan. Untuk ini, PERKESOakan menyediakan peruntukan sebanyak 200 juta ringgitbagi membolehkan ahlinya seramai 1.4 juta orang menjalanipemeriksaan kesihatan secara percuma di hospitalKerajaan atau klinik panel PERKESO. Pemeriksaan kesihatanini bertujuan untuk mengesan penyakit tidak berjangkit,kepada semua pekerja yang berumur antara 40 hingga55 tahun. 25
 35. 35. FOKUS KETIGA: MEMBUDAYA INOVASI, MENINGKAT PRODUKTIVITITuan Yang di-Pertua,Harta Intelek (IP) Sebagai Cagaran72. Bagi membolehkan PKS menggunakan harta inteleksebagai nilai komersial dan instrumen untuk mendapatkanpembiayaan memajukan perniagaan, satu model penilaianharta intelek akan diwujudkan bagi membenarkan ia dinilaisecara komersial dan seterusnya digunakan sebagai cagaranmemperoleh pembiayaan dari institusi kewangan. Bagimaksud ini, langkah-langkah berikut akan dilaksanakan:Pertama: Mewujudkan skim Dana Pembiayaan Harta Intelek berjumlah 200 juta ringgit. Skim ini akan ditawarkan oleh Malaysia Debt Ventures. Kerajaan akan memberi subsidi kadar faedah sebanyak 2 peratus dan jaminan sebanyak 50 peratus melalui Credit Guarantee Corporation; danKedua: Menyediakan peruntukan sebanyak 19 juta ringgit bagi program latihan penilai harta intelek tempatan kendalian Perbadanan Harta Intelek serta mewujudkan platform pasaran harta intelek.Penyelidikan dan PembangunanTuan Yang di-Pertua,73. Aktiviti RD pula akan terus diberi penekanan.Pelbagai penemuan dan hasil RD institusi penyelidikanawam berpotensi untuk dikomersialkan. Maka, Kerajaan 26
 36. 36. memperuntukkan sebanyak 600 juta ringgit kepada 5buah universiti penyelidikan bagi menjalankan penyelidikanberimpak tinggi dalam bidang strategik seperti nano teknologi,automatif, bio-teknologi serta aero-angkasa.74. Untuk merancakkan aktiviti pengkomersialan penemuanRD institusi penyelidikan awam, Kerajaan mencadangkangalakan cukai sedia ada bagi pengkomersialan penemuanRD berasaskan aktiviti sumber diperluaskan kepada aktivitiberasaskan bukan sumber yang digalakkan di bawah AktaPenggalakan Pelaburan 1986. Galakan cukai tersebutadalah:Pertama: Syarikat yang melabur dalam syarikat subsidiarinya yang menjalankan aktiviti mengkomersialkan penemuan RD diberi potongan cukai bersamaan dengan jumlah pelaburan yang dibuat dalam syarikat subsidiari tersebut; danKedua: Syarikat subsidiari yang menjalankan aktiviti mengkomersialkan penemuan RD diberi pengecualian cukai pendapatan sebanyak 100 peratus ke atas pendapatan berkanun untuk tempoh 10 tahun.Mempergiat Pelaburan Modal Teroka oleh PelaburIndividu75. Merujuk usahawan muda tempatan, sememangnyadidapati mereka mempunyai idea dan produk inovatif yangboleh diketengahkan ke peringkat antarabangsa namunberhadapan sumber pembiayaan terhad. Oleh itu, sebagaisumber pembiayaan alternatif, penglibatan secara langsungpelabur pemangkin atau angel investors di peringkat awalperniagaan adalah amat penting bagi merealisasikan 27
 37. 37. pelaburan dan daya saing syarikat teroka. Sehubungan itu,Kerajaan mencadangkan potongan cukai bersamaan jumlahpelaburan oleh pelabur pemangkin dalam syarikat terokadibenarkan ditolak daripada semua jenis pendapatannya.Menyemarak Inovasi InklusifTuan Yang di-Pertua,76. Bagi memastikan pembangunan inklusif, Kerajaanakan terus merancang dan melaksanakan program sertaaktiviti berintensifkan pengetahuan, kreativiti dan inovasi.Menuju ke tahun 2020, menjadi sebuah negara majuberpendapatan tinggi, inovasi akan terus diperkukuh dandiarusperdanakan dalam semua sektor dan segenap lapisanmasyarakat. Melalui Bajet 2013, inisiatif ini akan diambiloleh Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi dengankerjasama Agensi Inovasi Malaysia dan Pertubuhan BukanKerajaan (NGO).Pembangunan Teknologi Hijau77. Dalam Bajet 2010, Kerajaan telah mewujudkan SkimPembiayaan Teknologi Hijau (SPTH) dengan dana berjumlah1.5 bilion ringgit untuk tempoh 3 tahun, yang akan berakhirpada 31 Disember 2012. Dana ini membolehkan syarikatpengeluar dan syarikat pengguna teknologi hijau membuatpinjaman mudah dengan Kerajaan menanggung subsidi2 peratus daripada jumlah kadar faedah dan jaminanKerajaan 60 peratus. Sehingga kini, hampir 800 jutaringgit telah diluluskan kepada 50 syarikat tempatan. Bagimerancakkan lagi pengeluaran dan penggunaan produkberasaskan teknologi hijau, dana Skim ini akan ditambahsebanyak 2 bilion ringgit dan tempoh permohonan SPTHini dilanjutkan untuk tempoh 3 tahun lagi iaitu sehingga31 Disember 2015. 28
 38. 38. FOKUS KEEMPAT: KONSOLIDASI FISKAL DAN MEMPERCEKAP PENYAMPAIAN PERKHIDMATAN AWAMKonsolidasi FiskalTuan Yang di-Pertua,78. Sesungguhnya, Kerajaan komited dalam memastikandefisit fiskal terus berkurangan dan negara berada padalandasan yang betul bagi mencapai bajet berimbang.Dalam hal ini, semua kementerian dan agensi perlumemastikan peruntukan mengurus dan pembangunandibelanjakan bagi perkara yang benar-benar perlu danpenting dalam menyokong pelaksanaan dasar dan programnegara.79. Kerajaan akan memastikan hutang Kerajaan Persekutuantidak melebihi paras 55 peratus kepada KDNK dan defisitfiskal terus berkurangan kepada 3 peratus menjelang 2015.Antara langkah yang akan dan telah diambil termasukmemastikan kutipan hasil ditingkatkan dengan mengukuhkansistem percukaian dan memastikan semua perolehan danpembelian Kerajaan adalah berdasarkan prinsip value formoney.80. Selain daripada peralihan sistem subsidi pukalkepada subsidi bersasar, kajian semula sistem percukaiankebangsaan akan diteruskan bagi memastikan sistem cukainegara akan lebih menggambarkan kedudukan kewangansetiap isi rumah. Peralihan daripada sistem cukai berasaskanpendapatan kepada sistem cukai yang lebih menyeluruhserta saksama akan pada analisa akhirnya memanfaatkansemua rakyat Malaysia. 29
 39. 39. 81. Langkah ini tidak dilaksanakan secara tergesa-gesa mahupun semberono tetapi setelah kajian teliti danpelaksanaan penuh tertib. Ia tidak akan mengesankanrakyat terbanyak khususnya golongan berpendapatan rendahserta sederhana kerana perkara-perkara asas sama adamakanan, perumahan mahupun pengangkutan awam akanterus dilindungi.82. Pelaksanaan struktur baru cukai ini sudah menjadisebagai satu imperatif nasional bagi memastikan kelestariansistem kewangan negara terus utuh untuk generasi masadepan Malaysia. Kerajaan tidak akan mengelak dari mengambiltindakan yang betul walaupun ianya penuh liku.83. Walau bagaimanapun, ruang masa yang mencukupiakan tetap disediakan oleh Kerajaan agar semua pihakdapat membuat persiapan yang sewajarnya. Penerimaanrakyat ke atas inisiatif baru ini akan diperoleh denganprogram penerangan, pendidikan serta rundingan secaraekstensif.Tuan Yang di-Pertua,84. Dalam memberi perkhidmatan terbaik, penjawatawam mesti menerapkan budaya produktiviti, kreativitidan inovasi. Amalan kerja pula mestilah cepat, tepat danberintegriti. Langkah ini akan mencetuskan paradigma barudan seterusnya meningkatkan keyakinan rakyat terhadapprestasi perkhidmatan awam lebih efisien dan efektif sertalebih responsif.85. Kerajaan tidak lupa akan jasa pesara yang pernahmencurahkan khidmat bakti dalam memberi perkhidmatanterbaik kepada negara. Sehubungan itu, Kerajaan akanmenyelaras semula pencen pesara Kerajaan yang telahberkhidmat sekurang-kurangnya 25 tahun dengan menaikkanpencen minimum daripada 720 ringgit kepada 820 ringgit. 30
 40. 40. Pelarasan pencen ini akan mengambil kira bayaran pencenbermula 1 Januari 2012. Langkah ini melibatkan seramai50,371 pesara, termasuk penerima pencen terbitan, denganperuntukan tambahan sebanyak 60 juta ringgit setahun.86. Sebagai pengiktirafan kepada golongan warga emas,Kerajaan mencadangkan caj bayaran pemprosesan pasportantarabangsa dikurangkan sebanyak 50 peratus iaitu daripada300 ringgit kepada 150 ringgit untuk tempoh sah laku 5tahun. Manakala, bagi caj bayaran pengurusan pasportuntuk tempoh dua tahun dikurangkan kepada 80 ringgit.Pengurangan caj bayaran pasport ini juga diperluaskankepada kanak-kanak yang berumur 12 tahun ke bawah.Kadar bayaran baru ini akan berkuat kuasa pada Januari2013.Penambahbaikan Skim Perkhidmatan Angkatan TenteraMalaysiaTuan Yang di-Pertua,87. Bagi memastikan Angkatan Tentera Malaysia mempunyaimodal insan berpengetahuan dan berkemahiran tinggi,serta merealisasikan visi dan hala tuju strategik ATMsesuai dengan keperluan semasa, Kerajaan bersetuju untukmenambah baik skim perkhidmatan ATM. Sehubungan itu,syarat lantikan bagi skim perkhidmatan ATM telah ditambahbaik dengan kelayakan masuk bagi pegawai ditingkatkankepada Ijazah Sarjana Muda Kepujian dan bagi askar laskarkelayakan masuk minimum ditingkatkan ke peringkat SPMdan Diploma berdasarkan skop tugas.88. Mengambil kira keunikan perkhidmatan ATM, Kerajaanbersetuju untuk meningkatkan peluang kenaikan pangkatanggota ATM melalui kaedah kenaikan secara time-based anggota berpangkat prebet ke Lans Koperal dan 31
 41. 41. Lans Koperal ke Koperal dalam tempoh 8 tahun denganmemenuhi syarat-syarat serta prestasi yang memuaskan.Ini adalah bagi meningkatkan peluang kemajuan kerjayaserta motivasi anggota ATM. Usaha ini akan memberifaedah kepada seramai 78,123 anggota dan melibatkanperuntukan sebanyak 107 juta ringgit.89. Di samping itu, Kerajaan juga bersetuju memberikanbayaran insentif khas dengan kadar 200 ringgit sebulankepada semua pegawai dan anggota ATM seramai 125,708orang berkuat kuasa 1 Januari 2013. Langkah ini akanmelibatkan implikasi kewangan sebanyak 301 juta ringgit.90. Kerajaan menghargai peranan pasukan simpananangkatan tentera sebagai pelengkap dan sokongan kepadaangkatan tetap ATM. Bagi menghargai sumbangan mereka,Kerajaan bersetuju untuk menyelaras elaun khidmat bertugasdaripada RM4 sejam bagi anggota biasa kepada RM6 sejamdan bagi pegawai, RM5.80 sejam kepada RM7.80 sejammelibatkan 65 ribu anggota simpanan angkatan tenteramerangkumi Askar Wataniah serta Pasukan Simpanan SukarelaTentera Laut dan Udara di seluruh negara. Kadar baru initelah pun dikuatkuasakan untuk RELA, Jabatan PertahananAwam Malaysia (JPAM) dan Pasukan Sukarelawan Polis(PVR) sebelum ini.91. Kerajaan juga tidak lupa jasa bakti pahlawan negara.Untuk membantu bekas tentera yang bersara awal keranaberkhidmat kurang daripada 21 tahun serta tidak berpencen,Kerajaan bersetuju untuk memberi sumbangan sebanyak1 ribu ringgit secara one-off kepada mereka. Peruntukansebanyak 224 juta ringgit yang melibatkan 224 ribu bekastentera ini, tetapi tidak melibatkan mereka yang ditamatkandi atas kes tindakan tatatertib atau jenayah, akan dikongsibersama oleh Kerajaan dan Lembaga Tabung AngkatanTentera. 32
 42. 42. 92. Kerajaan juga akan memperkenalkan Skim PerlindunganInsurans Berkelompok kepada anggota tentera dan polisyang sedang berkhidmat dengan peruntukan 12 juta ringgit.Skim ini akan memberi had perlindungan maksimum sehingga15 ribu ringgit kepada hampir 242 ribu anggota tentera danpolis.Tuan Yang di-Pertua,93. Pada masa ini, Kerajaan meminjam sebanyak 6bilion ringgit setahun untuk membiayai keperluan pinjamanperumahan penjawat awam yang diuruskan oleh BahagianPinjaman Perumahan (BPP), Kementerian Kewangan.Sebagai sebahagian daripada usaha konsolidasi fiskal danmengurangkan beban tanggungan kewangan Kerajaan, BPPakan disusun semula di mana Kerajaan akan melantik panelbank komersial untuk menguruskan pinjaman perumahanKerajaan yang baru berkuat kuasa Januari 2013. Segalamanfaat dan bantuan sedia ada yang dinikmati oleh penjawatawam akan tetap dikekalkan malah ditambah baik. Penjawatawam masih tetap membayar 4 peratus kadar faedah keatas pinjaman perumahan.94. Selain itu, pada masa ini, wang proses yang dikenakanbagi setiap permohonan pinjaman perumahan penjawatawam adalah sebanyak 1 ringgit bagi setiap 1,000 ringgitpinjaman yang dipohon bagi pinjaman kali pertama dan 2ringgit bagi pinjaman kali kedua. Bagi mengurangkan bebankewangan dan memudahkan proses kelulusan pinjaman,Kerajaan bersetuju untuk menetapkan wang proses ini padakadar 100 ringgit bagi setiap permohonan tanpa mengambilkira jumlah pinjaman yang dipohon.95. Kerajaan turut memberi perhatian untuk meringankanbeban kos sara hidup bagi pelatih-pelatih yang mengikutikursus pra perkhidmatan di peringkat ijazah, diploma dan 33
 43. 43. sijil. Dengan ini, Kerajaan bersetuju menaikkan kadar elaunpra perkhidmatan yang melibatkan 31,135 pelatih. Skimperkhidmatan yang terlibat adalah Pegawai PerkhidmatanPendidikan Siswazah, Penolong Pegawai KesihatanPersekitaran, Penolong Pegawai Perubatan, PenolongPegawai Farmasi, Juru X-Ray, Jururawat, Jururawat Pergigian,Jurupulih Perubatan, Juruteknologi Makmal Perubatan,Juruteknologi Pergigian, Jururawat Masyarakat, PembantuKesihatan Awam dan Pembantu Pembedahan Pergigian.Untuk ini, sebanyak 84.2 juta ringgit akan disediakan.FOKUS KELIMA: MENSEJAHTERAKAN RAKYATTuan Yang di-Pertua,96. Kerajaan juga akan menyediakan 6 bilion ringgit padatahun 2013 di bawah Inisiatif Pembiayaan Swasta yakni PFI2 untuk melaksanakan pelbagai projek dan program untukmemastikan kesejahteraan rakyat dan memacu pertumbuhanekonomi negara. Antara projek yang telah dikenal pastitermasuk membaik pulih dan menyelenggara sekolahserta klinik kesihatan, projek perumahan, projek tangkiair, rancangan tebatan banjir dan penyediaan kemudahansukan.Mewujud Kejiranan yang Selamat dan HarmoniTuan Yang di-Pertua,97. Kerajaan telah memperkenalkan langkah mengurangkankadar jenayah sebagai salah satu inisiatif di bawahNKRA. Usaha mengurangkan kadar jenayah akan terusdipertingkatkan. Untuk tujuan ini, peruntukan sejumlah591 juta ringgit akan disediakan bagi tahun 2013 untukmelaksanakan langkah-langkah berikut: 34
 44. 44. Pertama: Menambah bilangan perjawatan baru Polis DiRaja Malaysia pada 2013 untuk melaksanakan tugas-tugas rondaan dan pencegahan jenayah serta menaik taraf infrastruktur dan menyediakan peralatan moden;Kedua: Menubuhkan Unit Rondaan Bermotosikal memantau kawasan perumahan. Untuk ini, Kerajaan akan menyediakan 1,000 buah motosikal dengan peruntukan sebanyak 20 juta ringgit;Ketiga: Menambah bilangan ahli Pasukan Sukarelawan Polis seramai 10,000 orang dengan peruntukan 70 juta ringgit bagi membantu polis membanteras jenayah; danKeempat : Menambah pemasangan Sistem Kamera Litar Tertutup atau CCTV sebanyak 496 unit di 25 buah Pihak Berkuasa Tempatan di Semenanjung, Sabah dan Sarawak.Tuan Yang di-Pertua,98. Kerajaan sedar akan tugas dan tanggungjawab beratpegawai dan anggota Polis DiRaja Malaysia. Kepada wargaPDRM saya mendengar rintahan saudari dan saudari sekeliantentang beberapa anomali yang wujud terutamanya dalamperjawatan untuk para pegawai. Kerajaan mendengar danmengambil maklum kita tidak sekali-kali mengambil mudahtentang soal ini. Kerajaan telahpun mengarahkan pihak JabatanPerkhidmatan Awam agar kajian komprehensif dilakukanuntuk menambahbaik laluan kerjaya warga PDRM. Kajiandan segala cadangan yang dibuat hendaklah merundingisemua “stakeholder” dan hendaklah diselesaikan dalammasa secepat mungkin. 35
 45. 45. 99. Kerajaan komited memastikan setiap rakyat yangdituduh di mahkamah mempunyai pembelaan sesuai denganhak mereka yang dijamin oleh Perlembagaan dan telahmemberi geran pelancaran sebanyak 14 juta ringgit kepadaYayasan Bantuan Guaman Kebangsaan. Kerajaan denganini menambah 20 juta ringgit lagi peruntukan untuk tahun2013.Tuan Yang di-Pertua,100. Penglibatan swasta dan komuniti setempat secaramenyeluruh bersama Kerajaan adalah penting bagi memastikanMalaysia menjadi sebuah negara yang selamat. Sehubunganitu, Kerajaan akan melaksanakan inisiatif-inisiatif berikut:Pertama : Menyokong peranan persatuan penduduk bagi tujuan menggalakkan aktiviti rondaan di kawasan kejiranan. Untuk ini, Kerajaan bercadang memberi geran berjumlah 10,000 ringgit kepada 4,025 persatuan penduduk yang berdaftar dengan Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia, dengan kos sebanyak 40 juta ringgit;Kedua : Mempertingkatkan peranan rukun tetangga dalam membantu menjaga keselamatan kawasan perumahan. Untuk ini, Kerajaan mensasarkan 6,500 penubuhan Kawasan Rukun Tetangga (KRT) menjelang tahun 2013. Kerajaan akan memperuntukkan 39 juta ringgit bagi membiayai aktiviti KRT;Ketiga : Menyediakan sepasang pakaian seragam untuk 300,000 anggota RELA yang aktif dengan peruntukan sebanyak 90 juta ringgit; dan 36
 46. 46. Keempat : Tolakan sepenuhnya perbelanjaan pemasangan alat kawalan keselamatan bagi syarikat-syarikat dalam tahun yang sama ia dibelanjakan, berbanding dengan tolakan semasa iaitu 8 tahun, di bawah galakan Elaun Modal Dipercepatkan. Kerajaan juga bersetuju galakan yang menarik ini turut diberi kepada syarikat pemaju perumahan.Suruhanjaya Pencegahan Rasuah MalaysiaTuan Yang di-Pertua,101. Pastinya, Kerajaan terus komited untuk membasmigejala rasuah. Bagi tahun 2013, sebanyak 276 juta ringgitakan diperuntukkan kepada SPRM bagi membanterasrasuah. Untuk ini, Kerajaan bersetuju menambah sebanyak150 perjawatan tambahan setiap tahun sehingga mencapai5,000 anggota. Langkah ini diharap akan dapat menyokongusaha Kerajaan memperbaiki kedudukan negara dalamIndeks Persepsi Rasuah.Memacu Transformasi KomunitiTuan Yang di-Pertua,102. Kerajaan telah melancarkan Program TransformasiLuar Bandar atau RTP bagi mengukuhkan pembangunankawasan luar bandar. Untuk komuniti di bandar pula,sukacita saya mengumumkan Program Transformasi Bandaratau UTP. Sejumlah 200 juta ringgit akan disediakan bagimaksud ini. Bagi memastikan penyelarasan strategik diantara RTP dan UTP, National Strategic Coordination Unitakan diwujudkan di bawah Kementerian Kewangan. 37
 47. 47. Pusat Transformasi Bandar103. Urban Transformation Centre (UTC) atau PusatTransformasi Bandar adalah inisiatif Kerajaan dalampembangunan komuniti bandar bagi memastikankesinambungan perkhidmatan Kerajaan dan swasta yangefisien, cepat dan mudah diakses. UTC dilaksanakandengan mengubahsuai bangunan Kerajaan sedia ada yangkosong atau mengoptimumkan penggunaan bangunandengan kos yang minimum. Sebagai contoh, di UTC,rakyat boleh membuat pasport antarabangsa dalamtempoh satu jam sahaja, membayar zakat, bil utiliti,cukai pintu, membeli kain dan buku serta menjalankanaktiviti riadah seperti futsal dan gim. Keunikan UTC ini,ia beroperasi bermula dari 8.30 pagi hingga 10 malam,7 hari seminggu.104. Di bawah UTP, Kerajaan telah melancarkan 2 UTCiaitu di Melaka dan Kuala Lumpur. Terkini, UTC KL telahmenerima purata seramai 4,000 orang sehari. PelaksanaanUTC akan diperhebatkan dan dilaksanakan secara berperingkatdi 6 bandar utama, iaitu Alor Setar, Kuantan, Ipoh, JohorBahru, Kota Kinabalu dan Kuching.Pusat Transformasi Luar Bandar105. Di luar bandar, Kerajaan telah membuka pula PusatTransformasi Luar Bandar atau RTC di Gopeng, Perak danWakaf Che Yeh, Kelantan bagi menyediakan sebuah pusatintegrasi perkhidmatan meliputi pengumpulan, pemprosesandan pengedaran hasil pengeluaran pertanian, perbankandan insurans, khidmat nasihat perniagaan, latihan dankemahiran, klinik serta ruang niaga. Berdasarkan manfaatyang diterima, Kerajaan akan terus memperluaskan RTCke Melaka, Johor, Pahang, Sabah dan Sarawak. Selain itu,Kerajaan juga akan menaik taraf Medan Info Desa seluruhnegara sebagai Mini-RTC. 38
 48. 48. Pembangunan Luar Bandar dan Masyarakat OrangAsli106. Kawasan luar bandar akan terus dibangunkan bagimengurangkan jurang pembangunan bandar dan luar bandar.4.5 bilion ringgit akan disediakan bagi melaksanakan pelbagaiprojek pembangunan pada tahun 2013 termasuk:Pertama : Sebanyak 1.2 bilion ringgit disediakan untuk melaksanakan 441 kilometer projek jalan luar bandar dan jalan perhubungan desa yang memanfaatkan 220 ribu penduduk;Kedua : Sebanyak 1.6 bilion ringgit diperuntukkan untuk projek infrastruktur utiliti luar bandar bagi projek bekalan air kepada 24 ribu buah rumah dan projek penyambungan bekalan elektrik kepada 19 ribu buah rumah;Ketiga : Sebanyak 137 juta ringgit diperuntukkan bagi membiayai Program Desa Lestari melibatkan 29 buah kampung di seluruh negara dan memanfaatkan 38 ribu penduduk. Program utama termasuk menaik taraf kilang pemprosesan hasil laut dan makanan, pembinaan jeti baru, pembinaan pusat pemasaran, menambah baik pakej dan aktiviti homestay serta rekreasi;Keempat : Sebanyak 88 juta ringgit diperuntukkan bagi melaksanakan program pembangunan ekonomi dan projek bekalan air bagi masyarakat Orang Asli; danKelima : Sebanyak 100 juta ringgit bagi membekal 40 ribu tangki air menggunakan kaedah tadahan air hujan khususnya di kawasan pedalaman di Sabah dan Sarawak. 39
 49. 49. Kesihatan Asas KesejahteraanTuan Yang di-Pertua,107. Kerajaan akan terus memastikan rakyat dapat menikmatiperkhidmatan kesihatan yang memuaskan. Bagi tahun 2013,Kerajaan memperuntukkan sebanyak 19.3 bilion ringgituntuk perkhidmatan mengurus dan pembangunan.108. Pembukaan Klinik 1Malaysia telah mendapat sambutanbaik dan memberi manfaat dalam meringankan kos rawatanselain memudahkan akses bagi mendapatkan rawatan.Justeru, Kerajaan akan memperuntukkan 20 juta ringgitbagi membuka tambahan 70 klinik pada tahun 2013. Klinik1Malaysia juga akan mula menyediakan perkhidmatan ujiankolesterol dan glukosa serta ujian urin kepada mereka yangmemerlukan. Selain itu, sebanyak 100 juta ringgit akandiperuntukkan untuk membaik pulih 350 klinik di seluruhnegara, di samping menambah 150 buah mesin dialisis dipusat hemodialisis Kerajaan seluruh negara.109. Di samping itu, untuk meringankan beban pekerja-pekerja yang menghidap penyakit terminal (terminalillness), Kerajaan telah bersetuju supaya pekerja-pekerjayang mencarum boleh mengeluarkan simpanan merekasepenuhnya dengan KWSP tertakluk kepada syarat-syaratyang akan ditentukan.Pembangunan Wanita, Keluarga dan MasyarakatTuan Yang di-Pertua,110. Memang benar, wanita bukan sahaja penting dalampembentukan keluarga bahagia malah turut menyumbangkepada pembangunan ekonomi negara. Untuk itu, Kerajaan 40
 50. 50. memperuntukkan 50 juta ringgit bagi menyokong dwiperanan wanita ini dengan melaksanakan langkah-langkahberikut:Pertama : Seramai 500 wanita akan dilatih di bawah Program Pengarah Wanita untuk diketengahkan sebagai ahli lembaga pengarah syarikat;Kedua : Program Inkubator Keusahawanan Ibu Tunggal (I-KIT) akan dipertingkatkan untuk memberi khidmat nasihat dan latihan kepada ibu tunggal dalam bidang keusahawanan;Ketiga : Program Get Malaysian Business Online (GMBO) bagi membantu 50 ribu usahawan kecil, terutamanya wanita melonjakkan perniagaan dengan meningkatkan jualan secara atas talian dengan geran seribu ringgit melalui peruntukan 50 juta ringgit oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia (SKMM); danKeempat : Peruntukan sebanyak 25 juta ringgit untuk kemudahan pemeriksaan percuma ujian Mamogram. Langkah ini dijangka dapat memanfaatkan seramai 100 ribu wanita berumur 40 tahun dan ke atas.111. Sesungguhnya Kerajaan amat menitikberatkan golonganyang kurang bernasib baik dan berpendapatan rendahdalam memastikan mereka ini tidak ketinggalan dalamarus pembangunan negara. Justeru, program KebajikanRakyat 1Malaysia atau KAR1SMA di bawah KementerianPembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat akandiperuntukkan sebanyak 1.2 bilion ringgit meliputi programbantuan warga emas, bantuan kanak-kanak, elaun pekerjaorang kurang upaya serta bantuan penyakit kronik. 41
 51. 51. 112. Kerajaan telah melancarkan program 1AZAM atauAkhiri Zaman Miskin yang bertujuan menyediakan peluangmenjana pendapatan kepada golongan berpendapatanrendah. Antara program di bawah inisiatif ini adalah AzamKerja, Azam Tani, Azam Niaga dan Azam Khidmat. Untuk ini,Kerajaan memperuntukkan sejumlah 400 juta ringgit yangdijangka dapat memanfaatkan seramai 58,330 peserta.113. Selain itu, Kerajaan telah menyediakan 2 pusat AnjungSinggah bertujuan untuk menempatkan warga emas, kanak-kanak jalanan dan mereka yang memerlukan tempat tinggalsementara sebelum mereka mendapat pekerjaan ataukemudahan tempat tinggal yang tetap. Seterusnya, Kerajaanmenambah lagi 6 pusat Anjung Singgah. Kerajaan jugaakan mewujudkan 5 Anjung Kasih di Hospital Sibu, Miri,Temerloh, Seremban dan Ipoh bagi menyediakan tempatpenginapan sementara dan selesa kepada pesakit miskinatau ahli keluarga yang mengiringi pesakit yang sedangmenerima rawatan di hospital Kerajaan.Belia dan SukanTuan Yang di-Pertua,114. Sukan adalah pemangkin perpaduan nasional yangterbaik kerana melibatkan semua golongan masyarakat. Nama-nama seperti Lee Chong Wei, Nicol Anne David, PandelelaRinong, Azizulhasni Awang dan Muhamad Ziyad adalahantara wira dan wirawati sukan yang dikagumi. Kejayaandan pencapaian mereka di peringkat antarabangsa cukupmembanggakan. Kerajaan sentiasa memberi penekanandalam memastikan pembangunan sukan dilaksanakansecara berterusan. Untuk itu, bagi tahun 2013 sebanyak738 juta ringgit diperuntukkan bagi pembangunan belia dansukan. 42
 52. 52. 115. Kerajaan akan memperuntukkan 15 juta ringgit bagimempersiapkan para atlet ke kejohanan sukan antarabangsatermasuk Sukan SEA 2013, Sukan Para ASEAN 2013,Sukan Komanwel serta Sukan Asia tahun 2014. Sebagaitambahan juga, 50 juta ringgit lagi diperuntukkan untuktempoh 4 tahun khusus bagi persiapan Sukan Olimpik Rio2016 di bawah program Road to Rio.116. Bagi menggalakkan perkembangan sukan lumbabasikal dan badminton, Kerajaan akan membina sebuahvelodrom tertutup di Seremban dan Akademi Badminton diBukit Kiara dengan peruntukan sebanyak 80 juta ringgit.Tuan Yang di-Pertua,117. Dalam usaha melahirkan generasi belia yangberpersonaliti tinggi, berintegriti, kreatif dan berinovasi sertaberdaya saing, Kerajaan melancarkan program Y-Creativeyang melibatkan persatuan belia di seluruh negara. Kerajaanjuga akan menganjurkan Festival Belia Putrajaya yangmerupakan perhimpunan belia terbesar negara bersempenadengan perisytiharan tahun 2013 sebagai tahun kesukarelaannasional.118. Bagi membantu usahawan muda dalam bidang ICT,sebuah yayasan dengan nama New Enterpreneur Foundationakan ditubuhkan dengan peruntukan permulaan sebanyak50 juta ringgit. NEF akan menjadi platform bagi programlatihan dan bimbingan.119. Selain itu, Young Entrepreneur Fund juga diwujudkandengan peruntukan sebanyak 50 juta ringgit akan disediakanoleh SME Bank. Dana pinjaman mudah ini adalah untukbelia berumur 30 tahun ke bawah dengan subsidi kadarfaedah pinjaman sebanyak 2 peratus dan had maksimumpinjaman sebanyak 100 ribu ringgit serta tempoh bayaranbalik selama 7 tahun. 43
 53. 53. 120. K e r a j a a n m e n g i k t i r a f p e r a n a n b e l i a d a l a mmengaspirasikan pembangunan negara. Untuk itu, Kerajaanakan melancarkan Pertandingan Lautan Biru 1MalaysiaFor Youth atau 1M4U untuk mereka mempersembahkanidea-idea kreatif dan inovatif menerusi pertandingan diperingkat tempatan, negeri dan kebangsaan. Tiga idea terbaikakan diberikan peruntukan daripada Dana Sukarelawan1Malaysia.Tuan Yang di-Pertua,121. Sebahagian besar daripada 22 peratus rakyat Malaysiayang menggunakan telefon pintar untuk melayari internetadalah golongan belia. Oleh itu, bagi membuka aksesgolongan muda kepada lebuhraya maklumat, satu pakejkhas akan diperkenalkan oleh Kerajaan melalui kerjasamaantara SKMM serta syarikat telekomunikasi. Melalui PakejKomunikasi Belia, rebat 200 ringgit akan diberi secaraone-off bagi pembelian satu unit telefon mudah alih pintar3G melalui pengedar-pengedar rasmi. Ia terbuka kepadabelia yang berumur 21 hingga 30 tahun berpendapatanbulanan 3,000 ringgit dan ke bawah. Sebanyak 300 jutaringgit telah disediakan dan akan memanfaatkan 1.5 jutabelia.Mengiktiraf Karyawan dan SenimanTuan Yang di-Pertua,122. Menjengah peranan karyawan, budayawan danseniman dalam proses pembangunan negara, kita maklumbahawa kemajuan Malaysia tidak diukur semata-mata padapendapatan perkapita dan pertumbuhan ekonomi. Ia turutdiukur menggunakan pelbagai dimensi. Para karyawanmemainkan peranan penting dalam meningkatkan peradabannasional. Sebagai menghargai peranan mereka ini, Kerajaan 44
 54. 54. bersetuju memperuntukkan sejumlah 6 juta ringgit sebagaibantuan pentadbiran dan kegiatan kepada semua persatuanyang berdaftar.Memperluas Jaringan Pengangkutan Awam BandarTuan Yang di-Pertua,123. Bercakap pula ehwal perkhidmatan pengangkutanawam yang baik, ia adalah nadi kepada pembangunansesebuah komuniti. Lanjutan daripada kejayaan pengenalanRapidKL dan RapidPenang, Kerajaan akan melancarkanRapidKuantan mulai 1 Disember 2012 bagi menyediakanperkhidmatan pengangkutan bas berkualiti di Kuantan yangdapat memanfaatkan rakyat teramai. Syarikat Prasaranajuga dalam proses untuk memperluaskan perkhidmatan inidi bandar lain seperti Ipoh, Seremban, Kuching dan KotaKinabalu.124. Kerajaan memandang serius kepentingan pengangkutanbagi orang ramai terutamanya mereka yang tinggal danbekerja di bandar besar. Pada masa ini, golongan OKU,pesara dan pelajar telah menikmati diskaun 50 peratuskadar tambang apabila menggunakan perkhidmatan komuterKTMB. Sebagai lanjutan, suka saya mengumumkan, bahawaKerajaan bersetuju untuk memperluaskan diskaun 50 peratuskadar tambang ini, kepada semua warganegara Malaysiayang berpendapatan 3,000 ringgit dan ke bawah.Perumahan untuk RakyatTuan Yang di-Pertua,125. Kerajaan sedar, perumahan selesa dan mampu milikadalah keperluan asas paling utama kepada rakyat. Kerajaan 45
 55. 55. komited untuk memastikan setiap rakyat Malaysia berpeluanguntuk memiliki rumah mereka sendiri. Ini bukan sahaja satuimperatif yang bersifat ekonomi, malahan ia adalah imperatifmoral bagi sebuah Kerajaan yang bertanggungjawab. Olehitu, Kerajaan akan menjadikan hasrat ini sebagai prioritiberterusan. Bagi tahun 2013 sahaja, suka saya umumkan,Kerajaan akan memperuntukkan 1.9 bilion ringgit bagimembina 123 ribu unit rumah dengan harga berpatutan dikawasan-kawasan strategik. Inisiatif ini akan dilaksanakanoleh PR1MA, Syarikat Perumahan Nasional Berhad (SPNB)dan Jabatan Perumahan Negara.126. Sebanyak 500 juta ringgit akan dibelanjakan olehPR1MA untuk membina 50 ribu unit rumah di bandar-bandarutama di seluruh negara dengan harga jualan antara 100hingga 400 ribu ringgit seunit. Antara bandar-bandar utamatersebut adalah Kuala Lumpur, Shah Alam, Johor Bharu,Seremban dan Kuantan.127. Di samping itu, PR1MA juga akan menyediakan DanaPemudah Cara Perumahan berjumlah 500 juta ringgit untukmembina 30 ribu unit rumah secara usaha sama denganpemaju perumahan swasta. Harga rumah yang ditawarkan dibawah program ini adalah 20 peratus lebih rendah berbandingdengan harga di pasaran dan proses pengagihan rumahakan dilaksanakan secara sistem pengundian terbuka.128. Manakala sebanyak 320 juta ringgit diperuntukkanmelalui SPNB untuk membina sebanyak 22,855 unit kediamantermasuk apartmen kos rendah dan sederhana, rumahmesra rakyat serta rumah mampu milik. Projek perumahanSPNB yang akan dilaksanakan segera termasuk membinasebanyak 1,855 unit apartmen kos sederhana dengankeluasan 850 kaki persegi di Shah Alam dan Sungai Buloh.Unit kediaman ini akan dijual pada harga sekitar 120 ribuhingga 220 ribu ringgit seunit. 46
 56. 56. 129. Bagi program Rumah Mesra Rakyat pula, SPNB akanmembina sebanyak 21,000 unit rumah untuk tahun 2013. Dibawah program ini, SPNB akan membina rumah berharga65 ribu ringgit dengan subsidi sebanyak 20 ribu ringgitserta subsidi kadar faedah ke atas pinjaman sebanyak2 peratus.130. Selain itu, peruntukan sejumlah 543 juta ringgit akandisediakan kepada Jabatan Perumahan Negara melaksanakan45 projek di bawah Program Perumahan Rakyat melibatkan20,454 unit rumah yang akan dibina menggunakan kaedahIndustrialised Building System. Kesemua unit kediaman iniakan dijual antara 30 hingga 40 ribu ringgit seunit berbandingharga pasaran sekitar 120 ribu ringgit seunit. 20 peratusdaripada keseluruhan unit rumah PPR diperuntukkan kepadapenjawat awam dan sebahagian kepada golongan OKU.131. Bagi membolehkan lebih ramai rakyat Malaysiamemiliki rumah yang pertama, Skim Rumah Pertamaku yangtelah dilancarkan melalui bajet yang lalu, akan ditambahbaik dengan meningkatkan had pendapatan peminjamperseorangan daripada 3,000 ringgit kepada 5,000 ringgitsebulan atau 10,000 ringgit sebulan bagi pinjaman bersamasuami isteri. Di samping itu, syarat keperluan simpanan 3bulan deposit serta tempoh minimum bekerja 6 bulan jugaakan dimansuhkan.Tuan Yang di-Pertua,132. Dalam Bajet 2009, Kerajaan telah pun memberipengecualian duti setem 50 peratus ke atas surat caraperjanjian pindah milik dan pinjaman sebuah rumah kediamanpertama yang berharga sehingga 350 ribu ringgit. Kerajaanbercadang melanjutkan pengecualian duti setem sedia adasehingga 31 Disember 2014 dengan had kelayakan hargarumah dinaikkan sehingga 400 ribu ringgit. 47
 57. 57. Kajian Semula Cukai Keuntungan Hartanah133. Menyangkut hal penawaran hartanah yang terhadterutamanya di kawasan bandar, ia membuka ruang kepadaaktiviti spekulasi. Dengan itu, Kerajaan mencadangkan cukaikeuntungan harta tanah (CKHT) ke atas keuntungan pelupusanhartanah yang dibuat dalam tempoh tidak melebihi duatahun dari tarikh perolehan hartanah berkenaan, dikenakanpada kadar 15 peratus dan 10 peratus bagi pelupusanhartanah dalam tempoh 2 hingga 5 tahun. Bagi hartanahyang dilupuskan selepas tempoh 5 tahun daripada tarikhperolehannya, CKHT tidak dikenakan. Sementelahan itu,keuntungan daripada pelupusan sebuah rumah kediamansekali dalam seumur hidup dan pelupusan hartanah atasdasar kasih sayang antara suami dan isteri, ibu bapa dananak, datuk atau nenek dan cucu dikecualikan daripadaCKHT.Galakan Cukai untuk Memulih Projek PerumahanTerbengkalai134. Selanjutnya, bagi tahun 2013, Kerajaan memperuntukkan100 juta ringgit kepada Kementerian Perumahan danKerajaan Tempatan yang dijangka dapat memulihkan30 projek rumah terbengkalai. Sebagai tambahan untukmenggalakkan penyertaan sektor swasta, Kerajaan akanmenyediakan insentif cukai seperti berikut:Pertama: Institusi perbankan diberi pengecualian cukai ke atas pendapatan faedah yang diterima daripada kontraktor penyelamat;Kedua : Kontraktor penyelamat diberi potongan cukai 2 kali ke atas bayaran faedah dan semua kos langsung dalam mendapatkan pinjaman; 48
 58. 58. Ketiga : Kontraktor penyelamat diberi pengecualian duti setem ke atas semua jenis surat cara yang disempurnakan bagi tujuan pindah milik tanah atau rumah dan surat cara pinjaman bagi membiayai kos pemulihan; danKeempat : Pembeli asal rumah terbengkalai diberi pengecualian duti setem ke atas semua jenis surat cara yang disempurnakan bagi tujuan mendapat pembiayaan tambahan dan pindah milik rumah.Bantuan dan Insentif RakyatTuan Yang di-Pertua,135. Sesungguhnya, Kerajaan ini adalah Kerajaanrakyat, dari rakyat untuk rakyat. Kemakmuran negara dankesejahteraan rakyat adalah objektif tertinggi. Kerajaan initidak akan sekali-kali melakukan sebarang tindakan yangakan membahayakan masa depan orang ramai. Bukanseperti sesetengah pihak, yang sanggup mengatakan apasahaja, ini percuma, itupun percuma, hutang tak perlu bayar,hatta menjanjikan syurga semata-mata untuk berkuasa.Namun Kerajaan ini tidak akan menyembunyikan kebenaran,sekalipun ia pahit. Kerajaan ini tidak akan mengaburi matarakyat.136. Menyedari hakikat inilah, Kerajaan sedang melaksanakaninisiatif rasionalisasi subsidi dan mengalih secara berperingkatkaedah pemberian subsidi daripada subsidi pukal yangmembawa kepada banyak ketirisan dan sehingga orangyang berada pun memperoleh, kepada subsidi yangbersasar. Di bawah prinsip ini, subsidi akan diteruskantetapi akan diberi hanya kepada kelompok yang betul-betulmemerlukannya. Hakikatnya, jika Kerajaan terus memberi 49
 59. 59. subsidi secara pukal, ia akan menghancurkan kedudukankewangan negara sehingga akhirnya rakyat menanggungakibat, seperti mana yang berlaku di sesetengah negara didunia. Sebagai sebuah Kerajaan yang bertanggungjawab,kita tidak rela perkara tersebut berlaku.Bantuan Rakyat 1Malaysia (BR1M)137. Bersesuaian dengan peralihan kepada dasar pelaksanaansubsidi bersasar, Kerajaan komited bagi memastikan setiapsegmen rakyat Malaysia dapat berkongsi kemakmuran negara.Ini hanya akan berlaku, sekiranya ekonomi nasional terustumbuh secara mapan dan kekayaan negara dapat terusdijana. Sukacita saya mengumumkan pemberian BantuanRakyat 1Malaysia atau BR1M 2.0. Kriteria penerima tetapsama iaitu ketua isi rumah yang berpendapatan 3,000ringgit dan ke bawah. Sebagai tambahan, sukacita jugasaya mengumumkan pemberian BR1M 2.0 ini diperluaskankepada individu bujang berumur 21 tahun dan ke atasyang berpendapatan tidak melebihi 2 ribu ringgit sebulan.Pemberian bantuan kepada individu bujang ini adalahsebanyak 250 ringgit.138. Hakikatnya, bantuan kepada isi rumah dan individubujang ini bukanlah satu langkah populis malah manifestasisebuah Kerajaan bertanggungjawab dan mampu menguruskewangan negara dengan berhemah. Ia memanfaatkan4.3 juta isi rumah dan 2.7 juta individu bujang melibatkanperuntukan 3 bilion ringgit. Ia akan dibayar mulai awaltahun 2013. Bagi memudahkan pelaksanaan, penerimaBR1M sedia ada tidak lagi perlu mendaftar untuk kalikedua manakala pemohon baru boleh mula mendaftar mulaiNovember 2012 secara atas talian atau melalui kaunter diPejabat Pembangunan Negeri, Pejabat Daerah dan pejabatLembaga Hasil Dalam Negeri seluruh negara. 50
 60. 60. Tuan Yang di-Pertua,139. Gula yang diambil secara berpatutan adalah baik,namun sekiranya diambil secara berlebihan ia mampu menjadiracun. Setakat ini, sekitar 2.6 juta rakyat Malaysia mengidapdiabetes. Oleh itu, Kerajaan bercadang mengurangkan subsidigula sebanyak 20 sen sekilogram mulai 29 September 2012.Kerajaan menyeru kepada para peniaga bahawa janganlahmembebankan saudara se-Malaysia dengan kenaikan harga.Sebaliknya kurangkanlah kandungan gula.140. Saya ingin menegaskan bahawa Kerajaan masih lagimenanggung subsidi gula sebanyak 34 sen satu kg yangmelibatkan perbelanjaan sebanyak 278 juta ringgit. Malahpengurangan subsidi ini disokong oleh persatuan-persatuanpengguna dan pengamal kesihatan.141. Selanjutnya, untuk menampung perbezaan harga dankuota penggunaan minyak masak yang semakin meningkat,Kerajaan akan menyediakan peruntukan sebanyak 1.5bilion ringgit bagi menstabilkan harga minyak masak dipasaran.Penyeragaman HargaTuan Yang di-Pertua,142. Secara umumnya, harga barangan keperluan diSabah dan Sarawak adalah lebih mahal berbanding diSemenanjung Malaysia disebabkan kos penghantarandan pengagihan yang lebih tinggi. Bagi memastikan kosdan harga barangan dapat dikurangkan, Kerajaan telahmemperkenalkan pelbagai inisiatif termasuk ProgramPenyeragaman Harga, pemberian subsidi pengangkutanserta pembukaan Kedai Rakyat 1Malaysia. Untuk ini, 51
 61. 61. Kerajaan akan memperuntukkan sebanyak 386 juta ringgitbagi memastikan harga barangan keperluan di Sabah danSarawak serta Labuan dijual pada harga yang lebih rendahdan lebih seragam dengan membuka sebanyak 57 buahKR1M dan menanggung kos penghantaran produk dariSemenanjung Malaysia ke Sabah, Sarawak serta Labuantermasuk penghantaran ke kawasan pedalaman. Sebagaicontoh di Ba’kalalan, Sarawak, harga gas memasak14 kg setong dijual pada harga RM70. Dengan programpenyeragaman harga, gas memasak tersebut boleh dibelihanya dengan RM26.60 setong.143. Sebagai tambahan, bagi meringankan beban rakyatyang berulang alik menggunakan perkhidmatan feri dariLabuan ke Sabah dan Sarawak, Kerajaan akan memberidiskaun tambang kepada semua penumpang sebanyak 50peratus. Di samping itu, diskaun sebanyak 50 peratus turutdiberi ke atas tambang feri untuk kenderaan komersialyang mengangkut barang keperluan asas dan binaan keLabuan.Mempermudah Ibadah Haji144. Sekali lagi kita memasuki musim panggilan Haji menujuBaitullah. Dalam Bajet 2012, saya telah mengumumkanpencarum KWSP boleh membuat pendaftaran awal menunaikanrukun ke 5 ini melalui penghadangan Akaun 2 sebanyak1,300 ringgit. Alhamdulillah, setakat ini, seramai 51,528pencarum telah menggunakan inisiatif ini. Sebagai langkahtambahan untuk membantu bakal-bakal haji, saya inginmengumumkan bahawa bakal-bakal haji yang mencarum diKWSP, kini dibenarkan mengeluarkan simpanan dari Akaun 2mereka bagi menampung kekurangan kos tambang. Inisiatifini terhad kepada jemaah muassasah dengan maksimumpengeluaran sehingga 3 ribu ringgit. 52
 62. 62. Kajian Semula Cukai Pendapatan Individu danKoperasi145. Kerajaan prihatin ke atas peningkatan kos sara hiduprakyat serta tanggungan cukai pendapatan mereka. Kerajaantelah pun menyediakan sebanyak 20 jenis pelepasan cukaiindividu dan 2 rebat cukai. Berikutan pelepasan dan rebatcukai ini, hanya 1.7 juta orang sahaja yang perlu membayarcukai berbanding keseluruhan guna tenaga iaitu seramai12 juta orang.146. Dalam proses peralihan daripada sistem cukai sediaada yang berasaskan pendapatan kepada sistem cukai yanglebih adil dan saksama, Kerajaan mencadangkan kadarcukai pendapatan individu diturunkan 1 mata peratusanbagi setiap kumpulan pendapatan bercukai tahunan melebihi2,500 ringgit sehingga 50 ribu ringgit. Langkah ini akanmengeluarkan seramai 170 ribu pembayar cukai daripadamembayar cukai serta pembayar cukai pendapatan sediaada juga menikmati penjimatan bayaran cukai mereka.Sebagai contoh, golongan profesional muda yang belumberkahwin dengan pendapatan bulanan 5 ribu ringgit, akanmenikmati penjimatan cukai pendapatan sehingga 425ringgit seorang.147. Pada masa yang sama, bagi terus memacu transformasigerakan koperasi, Kerajaan mencadangkan kadar cukaipendapatan koperasi juga dikurangkan antara 1 hingga 7mata peratusan di semua kumpulan pendapatan bercukai.Dengan ini, seramai 7 juta ahli koperasi akan menikmatimanfaat sebagai galakan untuk meningkatkan keupayaankeusahawanan dalam bidang perniagaan. 53
 63. 63. Meringankan Beban Pengusaha Bas SekolahTuan Yang di-Pertua,148. Kerajaan mengambil berat akan keselamatan anak-anak yang menaiki bas ke sekolah dan pemandu-pemandubas berikutan kualiti segelintir bas sekolah yang kurangmemuaskan. Keadaan ini disebabkan pengusaha bas sekolahtidak dapat menampung beban kos penyelenggaraan yangsemakin meningkat sedangkan sebahagian besar bas yangdimiliki telah melebihi jangka hayat ekonomi. Untuk itu,Kerajaan mencadangkan pengusaha bas sekolah diberipertamanya, pemberian rebat tunai 10 ribu ringgit dansubsidi kadar faedah 2 peratus ke atas pinjaman penuhuntuk menggantikan bas sekolah lama berusia melebihi25 tahun kepada bas baru yang berkapasiti 12 hingga18 tempat duduk. Skim pinjaman ini diuruskan oleh BSNditawarkan untuk tempoh permohonan 2 tahun bermula1 Januari 2013.149. Keduanya, penyediaan Skim Perlindungan InsuransKemalangan Diri, hilang upaya kekal dan kematian kepadasemua murid sekolah yang menggunakan perkhidmatan bassekolah berpermit. Usaha ini akan memanfaatkan seramai2 juta pelajar dengan perlindungan maksimum sebanyak100 ribu ringgit dan kos premium sebanyak 40 juta ringgituntuk tempoh 2 tahun yang akan diselia oleh SuruhanjayaPerkhidmatan Awam Darat.Mengurangkan Kos Pembelajaran PelajarTuan Yang di-Pertua,150. Kerajaan amat prihatin terhadap kebajikan pelajarterutama mereka yang datang daripada keluarga berpendapatanrendah. Kerajaan sentiasa menyediakan peruntukan khusus 54

×