Ang kinabuhi sa Yunuko

118
-1

Published on

Published in: Spiritual, Travel, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
118
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Ang kinabuhi sa Yunuko

  1. 1. What will happen if one week withoutGod?Monday- Mourn dayTuesday- Tear dayWendesday- Waste dayThursday- Thirst dayFriday- Fight daySaturday-shatter daySunday-sin dayOne week without God will make one weak.
  2. 2. 26 Unya usa ka anghel sa Ginoo miingon kangFelipe, “lakaw ngadto sa habagatan didto sadalan nga gikan sa Jerusalem paingon sagasa.27 busa milakaw si felipe niadtonghigayuna may usa ka Yonuko nga taga Etiopianga nagpanaw pauli sa ila.siya usa kasinaligang opisyal ug tresorero ni Candace,rayna sa etiopia. 28 miadto siya sa jerusalemaron pagsimba sa Dios, ug sa iyang pagpaulinga nagsakay sa karwahe, nagbasa siya sabasahon nga sinulat ni propeta Isaias. 29 Angespirito miingon kang felipe, “Adtua ug abayiang karwahi.Acts 8;26-29
  3. 3. Theme; Ang Kinabuhi sa YunokoKinsa man kini si Yonuko?27 busa milakaw si Felipeniadtong higayuna may usaka yonuko nga tagaEtiopia nga nagpanawpauli sa ila.siya usa kasinaligang opisyal ugtresorero ni Candace,rayna sa Etiopia
  4. 4.  Kini nga Yonuko Adunay A; Maayo nga Lugar ngagigikanan mao ang Etiopia- B; Siya adunay maayo kaayonga trabaho isip usa ka dakunga opisyal sa mga sundalo. C; siya adunahan tungod kayang tanang kabtangan sa raynasa Etiopia siya maoy piniyalan. Kita susama sa Yunoko, dilimanagsama ang atong trabaho,lugar nga gigikanan, ugkahimtang sa finances but stillania kita aron nga matumanang kabubut on sa Dios atongkinabuhi.Ethiopia
  5. 5. Unsa man Ang gihimo sa Yonukodidtong dapita?28 miadto siya sa Jerusalem aron pagsimba saDios, ug sa iyang pagpauli nga nagsakay sakarwahe, nagbasa siya sa basahon ngasinulat ni propeta IsaiasUnsa man Ang gihimo sa Yonukodidtong dapita?28 miadto siya sa Jerusalem aron pagsimba saDios, ug sa iyang pagpauli nga nagsakay sakarwahe, nagbasa siya sa basahon ngasinulat ni propeta Isaias
  6. 6.  A; siya Padulong na nga mouli gikansa iyang Pagsimba sa Jerusalem. B; Siya wala ning relax kondili gitukiniya ang kasulatan samtang siyanaglingkod sa iyang Karwahi. Sa imo karon… kumusta man angimong bakanti nga oras… giunsa nimopaggamit?
  7. 7.  Unsa man ang mensahi saBalaang Espirito kang Felipe?  29 Ang Espirito miingon kang Felipe, “Adtua ug abayi ang karwahi.
  8. 8.  Application; Human sa simba unsa angsunod nimo buhaton?Ayaw ibilin ang imong nakat unan dinhi.sports Outing Back to work

×