Social Bookmarking Gaitanou

3,102 views

Published on

Published in: Technology

Social Bookmarking Gaitanou

 1. 1. “ Βιβλιοθήκη 2.0: το Web 2.0 στις διαδικτυακές υπηρεσίες της βιβλιοθήκη ς ” Social Bookmarking-Tagging-Folksonomies Πανωραία Γαϊτάνου Βιβλιοθηκονόμος MSc (Υποψήφια Διδάκτωρ Ιονίου Πανεπιστημίου) [email_address]
 2. 2. Δομή παρουσίασης <ul><li>Web 1.0  Web 2.0 </li></ul><ul><li>Social bookmarking (ορισμός, χαρακτηριστικά) </li></ul><ul><li>Υπηρεσίες Social bookmarking ( Del.icio.us-Connotea-CiteUlike- άλλες) </li></ul><ul><li>Search engines # Social bookmarking </li></ul><ul><li>Tagging (ορισμός, λόγοι χρήσης) </li></ul><ul><li>Folksonomies ( τυπολογίες, χαρακτηριστικά, μειονεκτήματα) </li></ul><ul><li>Εφαρμογές σε βιβλιοθήκες (εξωτερικό και Ελλάδα!!!) </li></ul>
 3. 3. Web1.0  Web 2.0 (1/2) <ul><li>Πλοήγηση στο Διαδίκτυο : περίπλοκη </li></ul><ul><li> εμπόδια στην ικανή και αποτελεσματική χρήση </li></ul><ul><li>Λόγοι: </li></ul><ul><li>δυσκολία οργάνωσης περιεχομένου </li></ul><ul><li>γοργοί ρυθμοί ανάπτυξης και εμπλουτισμού υλικού </li></ul>
 4. 4. Web1.0  Web 2.0 (2/2) <ul><li>2 δυνατότητες αντιμετώπισης : </li></ul><ul><ul><li>αναδημιουργία δομής Διαδικτύου </li></ul></ul><ul><ul><li>έλευση ενός επαναστατικού τρόπου οργάνωσης του διαθέσιμου online πληροφοριακού υλικού, με έμφαση στις εξατομικευμένες ανάγκες (personalization) </li></ul></ul><ul><ul><li>Η δεύτερη λύση πιο πιθανή </li></ul></ul><ul><ul><li> Με την βοήθεια των εφαρμογών του Web 2.0 (social bookmarking services) </li></ul></ul>
 5. 5. Web 2.0
 6. 6. B ookmarking <ul><li>Α ποθήκευση της διεύθυνσης μιας ιστοσελίδας στον υπολογιστή για μελλοντική χρήση. </li></ul>
 7. 7. Social Bookmarking <ul><li>Ορισμός : </li></ul><ul><li>Aποθήκευση bookmarks σε μια δημόσια ιστοσελίδα, κατά την οποία πολύ σημαντική είναι η διαδικασία του tagging, δηλ . η προσθήκη ετικετών στην πηγή (προσθήκη λέξε ων -κλειδι ών για την περιγρ αφή το υ περιεχ ο μ έ νο υ) </li></ul><ul><li>Α πό τις μεγαλύτερες προκλήσεις της εποχής </li></ul><ul><li> μ εγάλη η ανάγκη για διαχείριση και ανάδειξη πληροφοριών. </li></ul>
 8. 8. Social bookmarking <ul><li>Social bookmarking services (κοινωνικές υπηρεσίες σελιδοσήμανσης) </li></ul><ul><li>εργαλεία αποθήκευσης, συλλογές σελιδοδεικτών προς ιστοσελίδες προσωπικής προτίμησης για ατομική χρήση ή διάθεση στην αντίστοιχη κοινότητα χρηστών. </li></ul><ul><li>S ocial citations </li></ul><ul><li>(κοινωνικές υπηρεσίες βιβλιογραφικής αναφοράς) για βιβλιογραφικά στοιχεία περιεχομένου ακαδ. ενδιαφέροντος (π.χ. επιστημονική αρθρογραφία) προς ατομική ή κοινή χρήση (CiteUlike) </li></ul>
 9. 9. Social Bookmarking Υπηρεσίες (1/4) <ul><li>Λόγοι χρήσης: </li></ul><ul><li>Αναγνώριση ( Identification) </li></ul><ul><li>Ταξινόμηση με την προσθήκη ετικετών ( Tagging ) </li></ul><ul><li>Οργάνωση (Organization) </li></ul><ul><li>Αποθήκευση (Storage) </li></ul><ul><li>Αναζήτηση (Search) </li></ul><ul><li>Διαμοιρασμός (Sharing) </li></ul>
 10. 10. Social Bookmarking Υπηρεσίες (2/4) <ul><li>Δημιουργία συλλογών με social bookmarks ; </li></ul><ul><li>E γγραφή σε συγκεκριμένες σελίδες που υποστηρίζουν bookmarks, π.χ. del.icio.us, Furl, Simpy κλπ. </li></ul><ul><li>Νέοι ορίζοντες στην οργάνωση της πληροφορίας και την κατηγοριοποίηση των πηγών </li></ul><ul><li>Δυνατότητα να γνωρίζουμε ποιος έχει δημιουργήσει κάθε bookmark  πρόσβαση σε όλες τις πηγές που έχει επιλέξει  διαδικτυακή σύνδεση χρηστών με κοινά ενδιαφέροντα. </li></ul><ul><li>Δυνατότητα χρηστών να δουν πόσα άτομα έχουν χρησιμοποιήσει μία ετικέτα και να αναζητηθούν οι πηγές με την ίδια ετικέτα. </li></ul>
 11. 11. Social Bookmarking Υπηρεσίες (3/4) <ul><li>Poor tagging </li></ul><ul><li> παράλειψη σημαντικών ετικετών, προσθήκη ετικετών ήσσονος σημασίας (δε βοηθά στην περιγραφή ενός πόρου, μιας πηγής). </li></ul><ul><li> χάνεται πολύτιμη πληροφορία. </li></ul>
 12. 12. Social Bookmarking Υπηρεσίες (4/4) <ul><li>Del.icio.us </li></ul><ul><li>(http://del.icio.us/) </li></ul><ul><li>Connotea </li></ul><ul><li>(http://www.connotea.org/) </li></ul><ul><li>CiteULike </li></ul><ul><li>(http://www.citeulike.org/) </li></ul>
 13. 13. Del.icio.us (1/2) <ul><li>Joshua Schrachter, τέλη 2003 </li></ul><ul><li>3 εκατομμύρια χρήστες (περισσότερα από 100 εκατομμύρια bookmarked URLs). </li></ul><ul><li>Αρχειοθέτηση, αποθήκευση, διαμοιρασμό και οργάνωση επιλεγμένων ιστοσελίδων και πηγών πληροφόρησης. </li></ul><ul><li>Δωρεάν στο διαδίκτυο </li></ul><ul><li>Εύχρηστο και κατανοητό  κατηγοριοποίηση ιστοσελίδων με προσθήκη ετικετών  ευκολότερη πρόσβαση στην επιθυμητή πληροφορία. </li></ul><ul><li>Δημιουργία κοινού δικτύου μεταξύ επιστημόνων με κοινούς ερευνητικούς στόχους  προώθηση επικοινωνίας, συνεργατική επεξεργασία </li></ul>
 14. 14. Del.icio.us (2/2) <ul><li>Μη ιεραρχικό σύστημα κατηγοριοποίησης λέξεων-κλειδιών </li></ul><ul><li> οι χρήστες εισάγουν ετικέτες στις επιλεγμένες πηγές τους μέσα από ένα μεγάλο σύνολο επιλεγμένων όρων (folksonomies) </li></ul><ul><li>Καινοτόμα χαρακτηριστικά: </li></ul><ul><ul><li>απλό περιβάλλον διεπαφής με το χρήστη </li></ul></ul><ul><ul><li>RSS feeds για διάχυση στον ιστό </li></ul></ul><ul><li>Αναρτήσεις θεατές και διαθέσιμες δημοσίως </li></ul><ul><li>Δυνατότητα ιδιωτικής αποθήκευσης bookmarks </li></ul><ul><li>Youtube (τρόποι χρήσης και λειτουργίας) http://www.youtube.com/watch?v=A1pOsYjCvE 8 </li></ul>
 15. 20. Γρήγορη αναζήτηση στο Del.icio.us (1/2) <ul><li>Για συγκεκριμένο tag : http://del.icio.us/tag/keyword </li></ul><ul><li>Για 2 ή περισσότερα tags: http://del.icio.us/tag/keyword+keyword </li></ul><ul><li>Π.χ. πηγές και σελίδες που αφορούν οντολογίες : http://del.icio.us/tag/ontologies </li></ul><ul><li>Για συνδυασμό 2 όρων, π.χ. οντολογίες και μεταδεδομένα: </li></ul><ul><li>http://del.icio.us/tag/ontologies+metadata </li></ul>
 16. 21. Γρήγορη αναζήτηση στο Del.icio.us (2/2) <ul><li>Για δημοφιλείς ιστοσελίδες: </li></ul><ul><li>http://del.icio.us/rss/popular/ tag </li></ul><ul><li>Για παράδειγμα, οι πιο δημοφιλείς ιστοσελίδες για οντολογίες: </li></ul><ul><li>http:// del.icio.us/popular/ontologies </li></ul><ul><li>Για τις πιο πρόσφατες πηγές και σελίδες: </li></ul><ul><li>http:// del.icio.us /recent </li></ul>
 17. 22. Πλεονεκτήματα και Μειονεκτήματα Del.icio.us <ul><li>Πλεονεκτήματα </li></ul><ul><li> πρόσβαση σε φιλτραρισμένη πληροφορία </li></ul><ul><li> RSS feeds </li></ul><ul><li>Μειονέκτημα </li></ul><ul><li> περιορισμός χαρακτήρων στο πεδίο “Notes” (255 χαρακτήρες) </li></ul>
 18. 23. Λίστα βιβλιοθηκών που χρησιμοποιούν το delicious <ul><li>http://angelacw.wordpress.com/2007/06/04/delicious-libraries/ </li></ul>
 19. 25. Connotea (1/2) <ul><li>Aπευθύνεται σε επιστήμονες και ερευνητές ( σημαντικό για τους επαγγελματίες της πληροφόρησης που ασχολούνται με την ιατρική βιβλιοθηκονομία ) </li></ul><ul><li>Δ ε διαχειρίζεται γενικά bookmarks , εστιάζει κυρίως σε αναφορές και συλλογές επιστημονικών άρθρων. </li></ul><ul><li>Eύκολο στη χρήση . </li></ul><ul><li>H εγγραφή στο σύστημα ακολουθεί την τυπική διαδικασία (όνομα, όνομα χρήστη, κωδικό πρόσβασης και e-mail.) </li></ul>
 20. 26. Connotea (2/2) <ul><li>Προσθήκη αναφορών με ποικίλους τρόπους </li></ul><ul><li> Ο ευκολότερος είναι με την εγκατάσταση ενός browser button στον υπολογιστή, ώστε να είναι εφικτή η άμεση προσθήκη αναφορ ών, με ένα κλικ. </li></ul><ul><li>Π αραπομπές που έχουν ήδη εισ αχθεί σε διάφορα εργαλεία διαχείρισης βιβλιογραφικών προτύπων ( EndNote, BibTex, MODS κ λπ.) </li></ul><ul><li>Α ποθ ήκευση τ ων πλήρη στοιχεί ων των βιβλιογραφικών παραπομπών άρθρων περιοδικών, βιβλίων, blogs, λοιπού πληροφοριακ ού υλικ ού . </li></ul>
 21. 28. CiteULike <ul><li>Μοντέλο «gather-collect-share» </li></ul><ul><li>Διαθέσιμο δωρεάν από τον Νοέμβριο του 2004. </li></ul><ul><li>Περισυλλογή βιβλιογραφίας  διευκολύνει τον τελικό χρήστη στην οργάνωση του περιεχομένου </li></ul><ul><li>Εξάγει ταυτόχρονα όλα τα σχετικά δεδομένα για τη δημιουργία μιας σωστής βιβλ. εγγραφής. </li></ul><ul><li>Υποστηρίζει τους περισσότερους εκδότες </li></ul>
 22. 30. Social bookmarking Υπηρεσίες <ul><li>Digg - www.digg.com </li></ul><ul><li>Furl - www.furl.net/ </li></ul><ul><li>Lookmarks - www.lookmarks.com / </li></ul><ul><li>Magnolia - ma.gnolia.com / </li></ul><ul><li>Tecnorati - http:// technorati.com / </li></ul><ul><li>Simpy - www.simpy.com/ </li></ul><ul><li>BibSonomy - http:// www.bibsonomy.org / </li></ul><ul><li>Reddit - http:// reddit.com / </li></ul><ul><li>Excites – http://www.excites.com/ </li></ul><ul><li>Spurl – http:// www.spurl.net / </li></ul><ul><li>Blinklist – http:// www.blinklist.com / </li></ul><ul><li>Taggly – http:// www.taggly.com / </li></ul><ul><li>Wists – http:// www.wists.com / </li></ul><ul><li>Online Bookmark Manager– http:// www.onlinebookmarkmanager.com / </li></ul><ul><li>Blogmarks - www.blogmarks.net/ </li></ul><ul><li>Bookmarkz – http:// www.bookmarkz.net / </li></ul>
 23. 38. Google και Social bookmarking <ul><li> Google Bookmarks </li></ul><ul><li> Google Shared Stuff </li></ul><ul><ul><li>Έ ννοια κοινότητας </li></ul></ul><ul><ul><li>Δ υνατότητα διαμοιρασμού links, με τη βοήθεια ενός bookmarklet που ενσωματώνεται στη γραμμή εργαλείων του browser </li></ul></ul><ul><ul><li>Δη μοσίευση links σε άλλες υπηρεσίες ( Facebook, Furl, del.icio.us, Reddit , Digg κλπ.) </li></ul></ul><ul><ul><li>Ε νσωμάτωση με το Gmail ( κάθε χρήστης μπορεί να παρακολουθεί και τα links που προσθέτουν οι επαφές του ) </li></ul></ul>
 24. 39. Social bookmarking Υπηρεσίες # Παραδοσιακές μηχανές Αναζήτησης <ul><li>Μηχανές αναζήτησης </li></ul><ul><li> Σύμφωνα με έρ ευνα το 70-80% όλων των πληροφοριακών ερωτημάτων στο Διαδίκτυο γίνεται μέσω των μηχανών αυτών (Google κλπ. ) </li></ul><ul><li> Δ υνατότητ α να ευρετηριάζουν αυτόματα τις πληροφορίες και να τις παρέχουν σε ένα μεγάλο ποσοστό χρηστών, ανεξαρτήτως τόπου και χρόνου </li></ul><ul><li> Μ όνο το 20-45% των αποτελεσμάτων είναι σχετικό  ποιότητα αποτελεσμάτων αρκετά χαμηλή. </li></ul><ul><li>Social bookmarking services </li></ul><ul><li> Λ ειτουργούν συμπληρωματικά , δεν απειλούν την ύπαρξη και την λειτουργία τους (φιλτράρισμα πληροφορίας) </li></ul>
 25. 40. Social software + Tags !!!
 26. 41. Tags <ul><li>Ορισμός : </li></ul><ul><li>λέξη κλειδί ή περιγραφικός όρος που συνδέεται με ένα στοιχείο ως μέσο ταξινόμησης </li></ul><ul><li>Tags </li></ul><ul><li>Επιλέγονται ανεπίσημα και προσωπικά από το συντάκτη/δημιουργό του αντικειμένου και όχι ως τμήμα κάποιου τυπικά καθορισμένου σχεδίου ταξινόμησης. </li></ul><ul><li>Χρησιμοποιούνται σε δυναμικές, εύκαμπτες και αυτόματα παραγόμενες ταξινομίες του Διαδικτύου για online πόρους πχ. Ιστοσελίδες κλπ. </li></ul>
 27. 42. Tagging <ul><li>Tagging = Social tagging = collaborative tagging = social classification = social indexing </li></ul><ul><li>Διαδικασία προσθήκης ετικετών επισήμανσης ( tags) / λέξεων-κλειδιών σε αντικείμενα. </li></ul>
 28. 43. Tagging (source: http://www.pui.ch/phred/archives/2007/05/tag-history-and-gartners-hype-cycles.html )
 29. 44. Γιατί δημιουργούμε tags? <ul><li>Λόγοι οργανωτικοί </li></ul><ul><li>Έλλειψη μεταδεδομένων στο περιεχόμενο, ευκολότερη αναζήτηση πηγών, δημιουργία νέας πληροφορίας-γνώσης </li></ul><ul><li>Λόγοι κοινωνικοί </li></ul><ul><li>Επικοινωνιακή φύση του tagging  προσπάθεια χρηστών να εκφράσουν με αυτό το μέσο τις απόψεις τους και τις συγκεκριμένες ιδιότητες των αντικειμένων </li></ul>
 30. 45. Μειονεκτήματα tags <ul><li>Α) Δεν υπάρχει καμιά πληροφορία για την έννοια ή τη σημασιολογία τους. </li></ul><ul><li>Π.χ. Apple </li></ul><ul><li>Φρούτο? </li></ul><ul><li>Εταιρεία υπολογιστών Apple? </li></ul><ul><li>Εταιρεία μουσικής των Beatles??? </li></ul><ul><li>Β) Η επιλογή τους ατομικιστική και προσωπική υπόθεση. </li></ul><ul><li>Διαφορετικοί άνθρωποι  χρησιμοποιούν διαφορετικούς όρους για την ίδια έννοια </li></ul>
 31. 46. Flickr <ul><li>Κοινότητα διαμοιρασμού φωτογραφιών  χρήστες «ανεβάζουν» υλικό και δίνουν tags σε κάθε εικόνα </li></ul><ul><li>Δυνατότητα σχολιασμού </li></ul><ul><li>Σημειώσεις (περιοχές πάνω στη φωτογραφία όπου μπορούν να κρύβουν σχόλια) </li></ul><ul><li>Δυνατότητα σύνδεσης μιας φωτογραφίας με ένα χάρτη που δείχνει το μέρος στο οποίο τραβήχτηκε (ομάδες των οποίων τα μέλη μοιράζονται το ίδιο tag , ανεβάζουν εικόνες με παρόμοιο περιεχόμενο) </li></ul>
 32. 47. Tag Cloud ( Flickr)
 33. 48. Folksonomies <ul><li>Νέο αναδυόμενο φαινόμενο στο Social Web . </li></ul><ul><li>Folksonomy = folks (φίλοι) + taxonomy (ταξινομία). </li></ul><ul><li>Εμπνευστές όρου: </li></ul><ul><li>Joshua Schrafer (2001 δημιούργησε το del . icio . us ., το πρώτο site που χρησιμοποίησε folksonomies ) </li></ul><ul><li>Thomas Vander Wal </li></ul>
 34. 49. Folksonomies <ul><li>Ορισμός: </li></ul><ul><li>Είδος ταξινομίας που παράγεται από τον ίδιο το χρήστη για την κατηγοριοποίηση και ανάκτηση του περιεχομένου στο Διαδίκτυο, όπως είναι ιστοσελίδες, εικόνες, φωτογραφίες, σύνδεσμοι ιστού, χρησιμοποιώντας ανοικτού τύπου ετικέτες. </li></ul>
 35. 50. Τυπολογίες folksonomies (1/2) <ul><li>Γενικά folksonomies ( broad folksonom ies): </li></ul><ul><li>Πολλοί χρήστες δίνουν tags στο ίδιο/α αντικείμενο/πηγή (με διαφορετικό τρόπο, λεξιλόγιο, γλώσσα ( Del.icio.us) </li></ul><ul><li>Εργαλεία για την εξερεύνηση των τάσεων σε μεγάλες ομάδες χρηστών που περιγράφουν ένα σύνολο πηγών  επιλογή προτιμώμενων όρων ή εξαγωγή ελεγχόμενου λεξιλογίου. </li></ul><ul><li>Δυνατό σημείο : ο πλούτος/αφθονία της μάζας  οι χρήστες εκθέτουν ρητά το προσωπικό τους κόσμο για τον ορισμό και την περιγραφή των τεκμηρίων. </li></ul>
 36. 51. Τυπολογίες folksonomies (2/2) <ul><li>Ειδικά folksonomies (n arrow folksonom ies): </li></ul><ul><li>Μικρότερος αριθμός χρηστών δίνουν tags ( ένα ή περισσότερα) σε πηγές/αντικείμενα  μεταγενέστερη ανάκτηση (Flickr) </li></ul><ul><li>Χάνουν τον πλούτο της μάζας. </li></ul><ul><li>Βοηθούν στην κατηγοριοποίηση πηγών/αντικειμένων που δεν ανακτώνται εύκολα με τα παραδοσιακά εργαλεία (π.χ. Full-text αναζήτηση) ή δεν περιγράφονται εύκολα στα τρέχοντα λογισμικά που βασίζονται σε κείμενο. </li></ul>
 37. 52. Χαρακτηριστικά Folksonomies (1/6) <ul><li>Περιεκτικά </li></ul><ul><li>Ταξινομίες : ελεγχόμενα λεξιλόγια </li></ul><ul><li>Folksonomies : ελεύθερα λεξιλόγια, αντικατροπτίζουν τις ανάγκες του κάθε χρήστη, χωρίς κοινωνικές, πολιτικές ή πολιτισμικές προκαταλήψεις, αντιπροσωπεύουν τόσο τις εναλλακτικές όσο και τις πιο δημοφιλείς απόψεις των χρηστών. </li></ul><ul><li>Νέες ανακαλύψεις </li></ul><ul><li>Ταξινομίες : σχεδιάζονται για την ανεύρεση ειδικών πηγών Folksonomies : προδιατίθενται προκειμένου να ανακαλυφθούν άγνωστες και απροσδόκητες πηγές , προωθούν την εξερεύνηση και την εκμάθηση, καθώς οι χρήστες φυλλομετρούν σχετικά θέματα και tags . </li></ul>
 38. 53. Χαρακτηριστικά Folksonomies (2/6) <ul><li>Επίκαιρα </li></ul><ul><li>Ρευστότητα (οι χρήστες δημιουργούν tags αμέσως μόλις δημιουργούν και το περιεχόμενο και το συνδέουν έτσι άμεσα με αυτό). </li></ul><ul><li>Ευκαμψία: άμεσες και γρήγορες απαντήσεις σε αλλαγές που αφορούν στην ορολογία και τα διάφορα γεγονότα. </li></ul><ul><li> </li></ul><ul><li>Κινδύνοι: διαδίκτυο ευμετάβλητο, μεταβολές συνεχείς και πολλές φορές αρκετά προβληματικές. </li></ul><ul><li>Έννοια κοινότητας </li></ul><ul><li>Πνεύμα διαμοιρασμού, αποτελούν μια συλλογική προσπάθεια. </li></ul>
 39. 54. Χαρακτηριστικά Folksonomies (3/6) <ul><li>Σχήμα πολυφασετικό </li></ul><ul><li>Παραδοσιακά ταξιν. σχήματα : προηγείται η ύπαρξη ενός ελεγχόμενου λεξιλογίου, προσδιορίζεται εξαρχής η συγκεκριμένη κατηγορία ένταξης </li></ul><ul><li>Folksonomies: δυνατότητα ένταξης σε πολλαπλές κατηγορίες </li></ul><ul><li>Έκφραση αναγκών και επιθυμιών χρηστών για άμεση πληροφόρηση </li></ul><ul><li>Παραδοσιακά συστήματα ταξινόμησης : οι καταλογογράφοι δημιουργούν προσδιορισμούς με βάση τις εκτιμήσεις τους για τις ανάγκες των χρηστών. </li></ul><ul><li>Έλλειψη ιεραρχικών σχέσεων </li></ul><ul><li>Δεν υπάρχουν σχέσεις γονέα-παιδιού, κατηγορίες και υποκατηγορίες. </li></ul>
 40. 55. Χαρακτηριστικά Folksonomies (4/6) <ul><li>Ελεύθερα προς χρήση </li></ul><ul><li>Κάθε χρήστης που έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο έχει τη δυνατότητα να προσθέσει κάτι στο σύνολο. </li></ul><ul><li>Επίγνωση στη συμπεριφορά των χρηστών </li></ul><ul><li>Είδη ασυνήθιστων κατηγοριών, π.χ. λειτουργικά tags , όπως “ to _ read ” και “ to _ watch ”  προσωρινά tags , αντιπροσωπεύουν την προσαρμόσιμη φύση αυτού του είδους των ταξινομιών. </li></ul><ul><li>Παρατήρηση συμπεριφοράς χρηστών και των tagging προτύπων που ακολουθούν. </li></ul>
 41. 56. Χαρακτηριστικά Folksonomies (5/6) <ul><li>Χαμηλού κόστους εναλλακτικές </li></ul><ul><li>Βασίζονται στους χρήστες, παρέχουν μία εναλλακτική χαμηλού κόστους για την καταλογογράφηση των πηγών του Ιστού. </li></ul><ul><li>Χρηστικότητα </li></ul><ul><li>Κλασικά σχήματα ταξινόμησης: απαιτούν έμπειρο χρήστη, αρκετά ειδικευμένο. </li></ul><ul><li>Folksonomies : δε χρειάζονται ιδιαίτερη εκμάθηση, κατανοητά και απλά στο μέσο χρήστη. </li></ul>
 42. 57. Χαρακτηριστικά Folksonomies (6/6) <ul><li>Προβλήματα στην ανάκληση της πληροφορίας . </li></ul><ul><li>Ανάκληση: ικανότητα συστήματος να επιστρέφει όλα τα τεκμήρια που σχετίζονται με έναν όρο. </li></ul><ul><li>Έλλειψη ελέγχου συνωνύμων  λιγότερα αποτελέσματα στην αναζήτηση. (π.χ. αναζήτηση με τον όρο cat , δε θα φέρει όσα τεκμήρια έχουν τα tags kitten , tabby , ή cats ) </li></ul><ul><li>Χαμηλός βαθμός ακρίβειας </li></ul><ul><li>Για αναζήτηση σε συγκεκριμένη πληροφορία. </li></ul><ul><li>Έλλειψη ελέγχου λεξιλογίου. </li></ul><ul><li>Ελεύθερη επιλογή όρων. </li></ul>
 43. 58. Προβλήματα folksonomies <ul><li>Πολυσημία ( polysemy): Π.χ. mac. </li></ul><ul><li>Πληθυντικός/Ενικός αριθμός. </li></ul><ul><li>Έλλειψη ιεραρχίας </li></ul><ul><li>Διφορούμενοι όροι ( ambiguity) π.χ. Perl </li></ul><ul><li>Φράσεις με 2 όρους, π.χ. «Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες», και όχι «Ακαδημαϊκές» «Βιβλιοθήκες» </li></ul><ul><li>Συνωνυμία ( Synonymy) </li></ul><ul><li>Οδηγίες χρήσης/ Σημειώσεις σκοπού ??? </li></ul>
 44. 59. Προτεινόμενες λύσεις <ul><li>Guy and Tomkin (2006) </li></ul><ul><li>γενικές οδηγίες για τον τρόπο χρήσης και επιλογής των tags. </li></ul><ul><li>π.χ.  χρήση πληθυντικού αριθμού </li></ul><ul><li>  χρήση ενωτικού σημείου (_) στους διπλούς όρους ( academic_libraries) </li></ul>
 45. 60. Εφαρμογές σε βιβλιοθήκες <ul><li>University of Michigan Library (MTagger) </li></ul><ul><li>Opacial – Πάντειος Βιβλιοθήκη </li></ul>
 46. 61. University of Michigan Library <ul><li>MTagg er ( social bookmarking service) ενσωματωμένο σε πολλές υπηρεσίες της βιβλιοθήκης </li></ul><ul><li>Εγγεγραμμένοι χρήστες πανεπιστημίου : χρήση tags </li></ul><ul><li>Έ ννοια της &quot;Συλλογής« (περιορισμός αναζητήσεων σε τεκμήρια που έχουν παρόμοια tags σε συγκεκριμένες συλλογές π.χ. εγγραφές καταλόγου ) . </li></ul><ul><li>Διαμοιρασμός γνώσης (προσωπικό, φοιτητές, καθηγητές), επικοινωνία ερευνητών (ατομικά tag clouds ) </li></ul><ul><li>Γρήγορη παραγωγή «θεματικών επικεφαλίδων» </li></ul><ul><li>RSS feeds </li></ul>
 47. 65. Opacial Βιβλιοθήκη Πάντειου Πανεπιστημίου
 48. 69. Ενδεικτική βιβλιογραφία <ul><li>Hammond, T. (et.al.) (2005). Social bookmarking tools (I). D - Lib Magazine , διαθέσιμο στο http :// www . dlib . org / dlib / april 05/ hammond /04 hammond . html </li></ul><ul><li>Lund, B. (2005). Social bookmarking tools (II): a case study - Connotea. D - Lib Magazine , διαθέσιμο στο http :// www . dlib . org / dlib / april 05/ lund /04 lund . html </li></ul><ul><li>Kroski, E. (2005). The hive mind: folksonomies and user-based tagging, διαθέσιμο στο http://infotangle.blogsome.com/2005/12/07/the-hive-mind-folksonomies-and-user-based-tagging/ </li></ul><ul><li>Maurissens, Isabel de (2006) Folksonomy: una classificazione sociale del web, διαθέσιμο στο http://eprints.rclis.org/archive/00007574/01/Folksonomy9bis.pdf </li></ul><ul><li>Guy, M and Tonkin, E. (2006). Folksonomies. Tidying up tag? D - Lib Magazine , 12(1), διαθέσιμο στο http :// www . dlib . org / dlib / january 06/ guy /01 guy . html </li></ul><ul><li>Voß, Jakob (2007). Tagging, Folksonomy & Co - Renaissance of Manual Indexing? Delivered at 10th international Symposium for Information Science , Cologne, Germany, διαθέσιμο στο http://arxiv.org/PS_cache/cs/pdf/0701/0701072v2.pdf </li></ul><ul><li>Spiteri, L. F. (2007). Structure and form of folksonomy tags: the road to the public library catalogue. Webology , Vol.4, No.2, διαθέσιμο στο http://webology.ir/2007/v4n2/a41.html </li></ul><ul><li>Weinberger, D. (2005). Tagging and why it matters, Berkman Center Research Publication No. 2005-07 , διαθέσιμο στο http://cyber.law.harvard.edu/home/uploads/507/07-WhyTaggingMatters.pdf </li></ul><ul><li>Noruzi, A. (2006). Folksonomies: (Un)Controlled vocabulary? Knowledge Organization 33(4):pp. 199-203, διαθέσιμο στο http://eprints.rclis.org/archive/00011286/01/Folksonomy,_UnControled_Vocabulary.pdf </li></ul>

×