STRAITÉIS 20 BLIAIN DON GHAEILGE<br />ForléargasarphríomhfhorálachanaStraitéise<br />SeimineárEolais<br />28 MeánFómhair 2...
CúlranaStraitéise<br />Seoltaag an Taoiseach ar an 21 Nollaig 2010.<br />Faomhthaag an Rialtasaran 30 Samhain 2010.  <br /...
CuspóiríSonrachanaStraitéise<br />an líon daoine a labhraíonn Gaeilge gach lá lasmuigh den chóras oideachais a ardú ó 83,0...
Straitéis Chéimnithe<br />Céim an Bhunaithe<br />Céim Feidhmithe I – Na Bunsraitheanna a leagan síos<br />Céim Feidhmithe ...
FeidhmiúnaStraitéise<br />CoisteRialtaisar an nGaeilgeagusar an nGaeltacht.<br />An Taoiseach mar Chathaoirleachar an gCoi...
FeidhmiúnaStraitéise<br />Go praiticiúil<br />Coimeádfaidhan RoinnEalaíon, OidhreachtaagusGaeltachtaan phríomhfhreagrachtm...
Réimsí Gnímh<br />Oideachas<br />An Ghaeltacht<br />An Teaghlach ag Cur na Teanga ar Aghaidh -<br />Idirghabháil go Luath<...
Oideachas<br />Naisc le húsáid na teanga lasmuigh den scoil<br />Páirt-Tumadh <br />Measúnú Náisiúnta<br />Curaclam do mhú...
An Ghaeltacht<br />Stádas teanga pobal Gaeltachta – reachtaíocht nua<br />Pleanáil Teanga sa Ghaeltacht<br />Seirbhísíá so...
An Teaghlach ag cur na teanga ar aghaidh – Idirghabháil Luath<br />Scéimna gCúntóirí Teanga atáag feidhmiú i scoileanna Ga...
An Teaghlach ag cur na teanga ar aghaidh – Idirghabháil Luath<br />Béimníosmóar thaithí foghlama teanga do theaghlaighsnaC...
Riarachán, Seirbhísí agus Pobal<br />Athruithe Struchtúrtha<br />Bearta don Ghaeilge sa tSeirbhís Phoiblí<br />Tionscnaimh...
Na Meáin agus an Teicneolaíocht<br />Léamh, Scríobh agus Labhairt<br />Teicneolaíocht Faisnéise agus Cumarsáide (TFC)<br />
Foclóirí<br />Foclóirí Béarla-Gaeilge agus Gaeilge-Béarla cothrom le dáta a fhorbairt <br />Acmhainní corpais agus uirlísí...
Reachtaíocht agus Stádas<br />Seasamh Dlí<br />Stádas AE<br />Reachtaíocht Nua<br />Tuaisceart Éireann<br />
An Saol Eacnamaíochta<br />Scéimeanna Deonacha Teanga<br />Lipéadú agus Pacáistiú Dátheangach<br />Gníomhaíocht Eacnamaíoc...
Tionscnaimh Leathana<br />Meitheal Smaointe<br />Suíomh Tairsí<br />Ról an AE ó thaobh na Gaeilge de<br />Clár Digitithe<b...
Go raibh maith agaibh as ucht bhur gcuid ama.<br />
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Straitéis 20 bliain don ghaeilge pmc - mf2011

356 views
305 views

Published on

Thug Pádraig Mac Criostail léargas ar phríomhfhorálacha na Straitéise 20 Bliain don Ghaeilge.

Pádraig Mac Criostail gave a presentation highlighting the main provisions of the 20 Year Strategy for the Irish language.
Further information available on www.gaelport.com

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
356
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • D’eascair an Straitéis 20 Bliain don Ghaeilgeseoas an stádas atá ag an teanga sa Bhunreacht agus tógtar ar Ráiteas an Rialtais i leith na Gaeilge a foilsíodh i mí na Nollag 2006.Dhearbhaigh an Ráiteastacaíocht an Rialtaisd’fhorbairt agus do chaomhnú na Gaeilge agus naGaeltachtaagusleagséamach 13 cuspóir ó thaobh polasaí maidir leis sin:Is Státdátheangach í Éire inarb í an Ghaeilge an chéadteangaoifigiúil de réirairteagal 8de BhunreachtnahÉireann;Is í an Ghaeilge an teangalabharthaliteartha is ársa san Eoraip i gcomhthéacsár n-oidhreachtaEorpaíDe réirDhaonáireamh 2006, tácumasáiritheag 42% de dhaonranahÉireann an Ghaeilge a labhairt - is ionann sin agusthartar 1.66 milliún duine in aois na 3 bliana nó os a chionn as daonracónaitheachiomlán de thartar 4.2 milliún;Is í an Ghaeilge an phríomhtheangaphobailagus theaghlaigh de 3% de dhaonra na tíre;De réirsuirbhéannaaguspobalbhreitheannacreideann an chuid is mó den daonra go mbaineanntábhachtfaoileith leis an nGaeilgeónadtaobhféin go pearsantaagus/nó don tírtríd is tríd;Rinne an Rialtas an Straitéis 20 Bliain don Ghaeilge a fhaomhadhar an 30 Samhain 2010.  Rinne an Taoiseach an Straitéisa lainseáilar 21 Nollaig 2010.  Rinne FIONTAR in OllscoilChathairBhaileÁthaCliathtaighdetharceannnaRoinneGnóthaíPobail, ComhionannaisagusGaeltachtaagusfoilsíodh a thuarascáil i míFeabhra 2009.  RinneAcadamhnahOllscolaíochtaGaeilge in OllscoilnahÉireann, GaillimhtaighdetharceannnaRoinneGnóthaíPobail, ComhionannaisagusGaeltachtaagusfoilsíodh a thuarascáil in 2007. PróiseasComhairliúcháin – curtha i gcríchag an Roinnfhéin,agusag an gComhchoisteOireachtais [An comhchoiste um GhnóthaÍTurasóireachta, Cultúir, Spóirt, Pobail, ComhionannaisagusGaeltachta].Bhítacaíochttras-pháirtí mar thoradhar an gcomhairliúchán sin.
 • Leagtaramachaidhmpholasaí an Rialtais i leithnaGaeilgesaStraitéisNáisiúntaseo.Meastargurbionainn an 250,000 cainteoirlaethúilagus an maischriticiúilatá de dhíthchun go mbeidh an Ghaeilge mar theangabheo i measc an phobail.
 • LeagtaramachfaoinStraitéis go –ndíreofarsachéadbhliainarfheasacht an phobail a ardúmaidir le spriocannaagusábharnaStraitéisemaraon leis nastruchtúireagraíochtúlaagusoibríochtúlaargá a bhunú; ndéanfarcuidmhaith de nabeartafadtéarmachafaoinStraitéis a fheidhmiú go hiomlánnó a thosú le linnbliantatosaighnaStraitéise;‘Séardatá i gceist le leathnúagusdoimhniú (CéimFeidhmithe II) nálánfheidhmiúnambeartábharthaar fad.Beidhan chéimcomhdhlúitedírithearnabeartaar fad a phríomhshruthú.Maidir le hacmhainní, tá €1M curthaarfáil don Roinn i mbliana do chur i bhfeidhmnaStraitéise. Beidhgá le níosmóná sin snabliantaromhainn le Straitéis a chur i bhfeidhm go ráthúil.
 • TáStruchtúirFeidhmitheleagthaamachfaoinStraitéis, mar atá:Déanfaidh an CoisteRialtaisar an nGaeilgeagusar an nGaeltacht, a mbeidh an Taoiseach inachathaoirleach air,maoirseachtardhulchuncinnnaStraitéiseagustabharfaidhsiadtuairisc don Rialtas mar is gá. TabharfaidhGrúpaOifigeachSinsearachinambeidhoifigighardleibhéil ó RannaRialtaisábharthatacaíocht don ChoisteRialtais. BeidhAireSinsearachagusRoinnRialtaisar a mbeidhlárfhreagrachtmaidir le cúrsaíGaeilgefós ann.TáCoisteRialtaisbunaithefaoichathaoirleacht an Taoisigh chundíriúarghnóthaíGaeilgeagusGaeltachta, rud a thuganntosaíochtarleith do chur i bhfeidhmnaStraitéise. Tionóltarcruinnithe an ChoisteRialtaisfaoinngnáth-rúndacht a bhaineann le cruinnitheRialtais. TánachéadcéimeannatógthachunAonadStraitéise a churar bun saRoinnGnóthaíPobail, ComhionannaisagusGaeltachta, an RoinnEalaíon, OidhreachtagusGnóthaíGaeltachta mar atáanois. TáAonadStraitéisenaRoinnefreagrach as:maoirseacht a dhéanamhar an bpróiseaspleanálastraitéise;monatóireacht a dhéanamharfhorbairtacmhainní;a chinntiú go ndéantarfeidhmiútras-rannacharthionscnaimh;sainchomhairle a sholáthar;maoirseacht a dhéanamharphleanannaoibríochta mar a bheidh forbartha ag na comhlachtaíforfheidhmithe; tuairiscícothrom le dátaaguscáipéisíochtchuí a fhoilsiú mar eolas don phobal.Táfoireann an Aonaidagobair go dlúthfaoiláthairarfhorfheidhmiúnaStraitéiseagusarreachtaíocht a bhaineann le hathbhreithniúarshainmhíniúnalimistéirGhaeltachta.  Tápleanforfheidhmithe don chéadtríbhliainromhainn á réiteachag an Roinn don Straitéis, d’fhonnnaspriocannaindéanta a chur i gcrích, agus go bhfuilseo le cur faoibhráid an Aire. Chuigeseotátríghrúpaoibrebunaithenóartí a bheithbunaitheag an Roinn i gcomhar le páirtitheleasmhara, mar atá; Grúpa 1: An RoinnmóideÚdarásnaGaeltachtaagusForasnaGaeilgeGrúpa 2: An Roinnmóide An RoinnAirgeadaisagus An RoinnFiontar, Post agusNuálaíochtaGrúpa 3: An Roinnmóide An RoinnOideachaisagusScileannaBunaíodhGrúpa 1, chundeighiltnagcumhachtaífaoinStraitéisidir an tríghrúpaseo a shoiléiriúagusaontrasnáil a sheachaint. BunaíodhGrúpa 2, chundul i ngleic le cúrsaífiontraíochtasaGhaeltacht. Tá an grúpaseobunaithe le tamallagusiadagcomhoibriú le chéile go leanúnach.  Luíonn an phríomhfhreagrachtmaidir le múineadhnaGaeilgear an RoinnOideachaisagusScileanna, agus is í sin an chúis go bhfuil An Roinnagiarraidh an grúpaoibreseo a bhunú, d’fhonn go mbeadh an comhoibriúatáriachtanachann leis an RoinnOideachaisagusScileanna i dtaca leis an nGaeilgesachórasoideachais. Tátéarmaítagartha an ghrúpaseo á aontú i láthairnahuaire.Tá An Roinnagbreathnúar an Straitéischríochnúil a chur i bhfeidhmlaistigh de chlár an Rialtais, agglacadh leis i gcónaígurStraitéis 20 bliainatá i gceist.
 • NB.Mairfidh an status quo maidir le feidhmeannareatha an Údaráis go ginearálta.
 • Leagtar 9 réimsegnímhamachsastraitéislena n-áirítearoideachas, an Ghaeltacht, an teaghlach, seirbhísípoiblí, an geilleagar, nameáinagus an reachtaíocht.
 • Aithnítearan córasoideachais mar bhunchloch do bhaintamachpríomhspriocannanaStraitéise. Is tríd an córasoideachais go príomhdha a fhorbrófar an cumasteanga a bhfuil an Straitéisbunaithe air.DéantarforáilsaStraitéis don chórasoideachais a fheabhsúarnabealaíseo a leanas:Beocht a chursaGhaeilgetaobhamuigh de gheataínascoiletríchórasnagColáistíSamhraidh a fhorbairt;Go mbeidhábhairbhreise átheagaisctrímheánnaGaeilge;Go mbeidhionstraimítástálacaighdeánaithe don iar-bhunleibhéalchuninniúlachtéisteachtaaguslabhartha i nGaeilge a mheas;Go mbeidhleibhéald’oideachasGaeilgeréamhscoilearfáil;TeagascnaGaeilge a threisiú i mbunoiliúintmúinteoiríagussocrúcháinchuntréimhsíníosfaide a chaitheamhsaGhaeltacht a churarfáil do mhúinteoirí;Cuirfearthartar 20% de naháiteanna i gColáistíOideachais i leataobh do mhicléinn a gcuirtearoideachasorthutrímheánnaGaeilge i scoileannaGaeltachtaagus i ngaelscoileannaagusdóibhsiúd a bhaineannardleibhéalcumaisamach i scrúdúGaeilgenahArdteistiméireachta; Déanfarinfheistíochtníostreise san oiliúintinseirbhíse a chuirteararmhúinteoiríagus i scéimeannanascoláireachtaíGaeltachtaatádírithearmhúinteoiríatáagteagasccheanaféin; Tabharfartacaíocht don Údarás um Ard-Oideachaschunclár a bhunúchunoideachastríúleibhéaltríGhaeilge a fhorbairt;Clárfoghlamateanganáisiúntacomhaontaithe do dhaoinefásta a sholáthar;Acmhainní don Ghaeilge a sholátharatáoiriúnach do riachtanaisleanaílenambaineanncumasteangaéagsúla i scoileannaGaeltachtaagus do Ghaelscoileanna;IonadacmhainníoideachaisGhaeilgefaoicoimirce COGG a fhorbairt??Aitheantas do phríomhról COGG maidir le feidhmiúnaStraitéise san earnáiloideachais;Stádasnateangatharlear a ardú.
 • Aithnítear go bhfuilghéarchéimtheangeolaíochsaGhaeltacht. Tugadh le fiossaStaidéarCuimsitheachTeangeolaíocharÚsáidnaGaeilgesaGhaeltacht (2007) nachmairfidh an Ghaeilge mar theangaphobailagustheaghlaighsaGhaeltacht ach arfeadh 15 nó 20 bliaineile. BeartaítearsaStraitéisaghaidh a thabhairtar an tsaincheist sin tríghníomhaíochtaínabpríomhinstitiúidíStáitatáfreagrach as an nGaeltacht a chur san áireamh i gcreatcomhtháite um pleanáilstraitéiseachteanga do phobailGhaeltachta. Chuige sin,táReachtaíochtnua á ullmhúag an Roinnfaoilathair - BilleGaeltachtaatá le foilsiú de réirchlárreachtaíochta an Rialtais i 2012.‘Séardatá i gceist leis an reachtaíochtnuaseoná go ndéanfarforáilreachtúil:Go mbeidhstádasnaGaeltachtabunaithearchritéirteanga (de réirmholtaísaStaidéarCuimsitheacharÚsáidnaGaeilgesaGhaeltacht).Go ndéanfarPleanannateanga a ullmhúagleibhéal an phobail do gachceantairGaeltachta a chuimsíonngachgné de shaol an phobailsnacheantairfaoiseachlenafaomhadhagan AireEalaíon, OidhreachtaagusGaeltachta; [Déanfarathbhreithniúarphleanannateangagach 7 mbliana.]I gcáspobalnachbhfuilábaltanacritéirsareachtaíochtnua a chomhlíonadh, tabharfar 2 bhliaindóibhchunpleanannateanga a fhorbairtchun a stádas mar phobailGhaeltachta a choinneáil; I gcás go dteipfidharphobailpleanannateangainghlacthainbhuanaithe a fhorbairtlaistigh den tréimhse 2 bhliain sin, níáireofarsaGhaeltachtiadníosmó;agusGo ndéanfarforáilreachtúil do BhailteSeirbhíseGaeltachta, i.e. bailteinagcuirfearseirbhísíarfáil do cheantairGhaeltachta.Chomhmaith leis sin, tá i gceist go n-ullmhóidh an RoinnComhshaoilagusRialtasÁitiúiltreoirlíntepleanálachuncuidiú leis nahÚdaráisÁitiúlamaidir le feidhmiú an AchtaPleanálaagusForbarthasaGhaeltacht.TánótaónRoinnmaidir leis nanitheseosaphacáisteeolaisatáagaibh.
 • - Chun gurféidirgréasáinina n-úsáidtear an Ghaeilge go nádúrtha a churchuncinntrímheicníochtaíinaleanfarleo sin i measc teaghlach agus grúpaí cairde nuair a bhíonn an tréimhsesaCholáisteSamhraidhthart
 • Bhí i gceist go ndéanfaíathruithestruchtúrthamaidir le forfheidhmiúnaStraitéise vis-à-vis rólFhorasnaGaeilgeagusÚdarásnaGaeltchta – ach tásé sin pléiteagamcheana.FaoinmBilleGaeltachtaatá le foilsiú de réirchlárreachtaíochta an Rialtais i 2012 (luaitecheanaarshleamhnán 9), tá i gceist go ndéanfarforáilreachtúil go mbunófarcineálnua de cheantair ‘Gaeltachtgréasáin’ a bheidhlasmuigh de naceantairGhaeltachtareachtúlaatáannfaoiláthair. Is ceantairiadseo a mbeidh a bhformhór i bpobailuirbeachaagus a mbeidhcnapbunúsachcriticiúil de thacaíochtphobailagusStáitacu don Ghaeilge. (féachnótaónRoinn)Féadfarlimistéirnua a áireamh mar GhaeltachtmáchomhlíonannsiadnacritéirtheangeolaíochanuafaoinAchtnuaGaeltachta. Aithnítear an “tábhachtmhórshiombalach” a bhaineann le húsáidnaGaeilgesaphríomhchathair. Tá i gceist, dáréir, go bhforbrófarmórphlean do churchuncinnnaGaeilge i mBÁCsachéadtréimhse de ChéimFeidhmithe II.Tugtaraitheantas do rólnahearnáladeonaí go háitiúilmaidir leis seo. Tá i gceist go bhforbrófarionaidfhisiciúlaacmhainnísnapríomhcheantairuirbeachaar a laghad a chuimseoidhspásamharclainne, siopa, caifé, oifigíd’eagraíochtaíGaeilge, seomraícruinnithe / comhdhála, srl. Ní léir gofóill an mbeidhséseoindéanta de bharr an droch-aeráideacnamaíochtareatha.MoltarstádasnaGaeilgesaGharda Síochána agussnaFórsaíCosanta a fhorbairt – baineannséseo leis an tábhachtshiombalach go mbeadhseirbhístríGhaeilgearfáil don phobal ó naheagraíochtaí sin.
 • Straitéis 20 bliain don ghaeilge pmc - mf2011

  1. 1. STRAITÉIS 20 BLIAIN DON GHAEILGE<br />ForléargasarphríomhfhorálachanaStraitéise<br />SeimineárEolais<br />28 MeánFómhair 2011<br />
  2. 2. CúlranaStraitéise<br />Seoltaag an Taoiseach ar an 21 Nollaig 2010.<br />Faomhthaag an Rialtasaran 30 Samhain 2010.  <br />Bunaithear<br />thaighde a rinne FIONTAR, OllscoilChathairBhaileÁthaCliathi gcomhar le saineolaitheidirnáisiúnta;<br />comhairliúchánle páirtitheleasmhara.<br />Cuimsíonn an StraitéismoltaíóndTaighdeCuimsitheachTeangeolaíocharúsáidnaGaeilgesaGhaeltacht (D. Fómhair 2007).<br />Tógann an Straitéisarchuspóiríleagthasíos i Ráiteas an Rialtais i leithnaGaeilge (Nollaig 2006)<br />
  3. 3. CuspóiríSonrachanaStraitéise<br />an líon daoine a labhraíonn Gaeilge gach lá lasmuigh den chóras oideachais a ardú ó 83,000 go 250,000.<br />an líon daoine a labhraíonn Gaeilge sa Ghaeltacht gach lá a ardú faoi 25% tríd is tríd, mar beidh borradh a chur faoin nGaeltacht fíorthábhachtach don Straitéis fhoriomlán. <br />Táthar ag súil leis go mbeidh spriocanna sonracha do cheantair Ghaeltachta ar leith leagtha amach sna pleananna teanga áitiúla atá molta.<br />an líon daoine a úsáideann seirbhísí Stáit trí Ghaeilge agus atá in ann teilifís, raidió agus na meáin chlóite a rochtain tríd an teanga a ardú.<br />
  4. 4. Straitéis Chéimnithe<br />Céim an Bhunaithe<br />Céim Feidhmithe I – Na Bunsraitheanna a leagan síos<br />Céim Feidhmithe II – LeathnúagusDoimhniú<br />CéimFeidhmithe III - Comhdhlúthú<br />
  5. 5. FeidhmiúnaStraitéise<br />CoisteRialtaisar an nGaeilgeagusar an nGaeltacht.<br />An Taoiseach mar Chathaoirleachar an gCoiste sin. <br />GrúpaOifigeachSinsearacha bhunúinambeidhoifigighardleibhéil ó RannaRialtais.<br />AonadStraitéise a churar bun saRoinnGnóthaíPobail, ComhionannaisagusGaeltachta. <br />
  6. 6. FeidhmiúnaStraitéise<br />Go praiticiúil<br />Coimeádfaidhan RoinnEalaíon, OidhreachtaagusGaeltachtaan phríomhfhreagrachtmaidir le gnóthaíGaeilge;<br />LeanfaidhForasnaGaeilgeagcomhlíonadh a dhualgasi gcomhthéacsuile-oileáin mar áisíneacht den bhForasTeanga ForfheidhmitheThuaidhTheas;<br />Beidhan fhreagrachtmaidir le forfheidhmiúnaStraitéiselasmuighden Ghaeltachtar an Roinn i gcomhpháirtíocht le páirtnéiríStáitábhartha. <br />Féachfararnaféidearthachtaí go bhféadfadhForasnaGaeilgeseachadadh a dhéanamhareilimintíáirithe den Straitéisarbhonncomhaontaithe; agus<br />BeidhÚdarásnaGaeltachtafreagrach as cur i bhfeidhmnaStraitéisesaGhaeltacht<br />
  7. 7. Réimsí Gnímh<br />Oideachas<br />An Ghaeltacht<br />An Teaghlach ag Cur na Teanga ar Aghaidh -<br />Idirghabháil go Luath<br />Riarachán, Seirbhísí agus Pobal<br />Na Meáin agus an Teicneolaíocht<br />Foclóirí<br />Reachtaíocht agus Stádas<br />Saol Eacnamaíochta<br />Tionscnaimh Leathana<br />
  8. 8. Oideachas<br />Naisc le húsáid na teanga lasmuigh den scoil<br />Páirt-Tumadh <br />Measúnú Náisiúnta<br />Curaclam do mhúineadh na Gaeilge<br />Cláir thacaíochta do thuismitheoirí agus don réamhscolaíocht<br />Soláthar Sainábhar<br />Oideachas Múinteoirí<br />Oideachas Príomhshrutha – An Córas Bunscoile<br />Oideachas trí mheán na Gaeilge – An Córas Bunscoile<br />Oideachas trí mheán na Gaeilge – An Córas Iar-bhunscoile<br />Oideachas Ardleibhéil in Éirinn<br />Daoine Fásta ag Foghlaim Teanga<br />Seirbhísí Comhairle agus Tacaíochta<br />Oideachas sa Ghaeltacht<br />An Chomhairle um OideachasGaeltachtaagusGaelscolaíochta (COGG) <br />BunúScoileannaNua<br />Cúrsaí Gaeilge Tríú Leibhéal Thar Lear <br />
  9. 9. An Ghaeltacht<br />Stádas teanga pobal Gaeltachta – reachtaíocht nua<br />Pleanáil Teanga sa Ghaeltacht<br />Seirbhísíá soláthar chuig pobailGhaeltachta<br />PleanáilagusForbairtsaGhaeltacht - treoirlínte<br />
  10. 10. An Teaghlach ag cur na teanga ar aghaidh – Idirghabháil Luath<br />Scéimna gCúntóirí Teanga atáag feidhmiú i scoileanna Gaeltachtaa leathnúchuiggach gaelscoil;<br />Tacaíochtníos fearr do ghréasáin de theaghlaigh a labhraíonn Gaeilge ag an leibhéal áitiúil;<br />Tacófar le cláir chun cuidiú le seantuistí agus le daoine scothaosta eile an teanga a chur ar aghaidh go dtí an chéad ghlúin eile;<br />Socrófar deiseanna foghlama teanga a bheidh dírithe d’fhonn cuidiú le teaghlaigh nach labhraíonn ach tuismitheoir amháin iontu an Ghaeilge;<br />
  11. 11. An Teaghlach ag cur na teanga ar aghaidh – Idirghabháil Luath<br />Béimníosmóar thaithí foghlama teanga do theaghlaighsnaColáistíSamhraidhGaeltachta;<br />Feasacht a ardúfaoina buntáistí a bhaineann leis an dátheangachas in obair phríomhshrutha gairmithe sláinte agus cúraim shóisialta a bhíonn ag obair le teaghlaigh óga; agus<br />Ról leathnaithe d’Údarás na Gaeltachta maidir le feidhmeannana gcoistí contae cúram leanaí maidir leis an earnáil réamhscolaíochta ar fud an Stáit.<br />
  12. 12. Riarachán, Seirbhísí agus Pobal<br />Athruithe Struchtúrtha<br />Bearta don Ghaeilge sa tSeirbhís Phoiblí<br />Tionscnaimh agus Pleananna Teanga Áitiúla lasmuigh den Ghaeltacht<br />Pleananna Teanga Contae<br />Plean Teanga do Chomhairlí Cathrach agus Contae Bhaile Átha Cliath<br />Ról Tábhachtach na hEarnála Deonaí<br />Ionaid Fhisiciúla Acmhainní<br />An Garda Síochána agus na Fórsaí Cosanta<br />
  13. 13. Na Meáin agus an Teicneolaíocht<br />Léamh, Scríobh agus Labhairt<br />Teicneolaíocht Faisnéise agus Cumarsáide (TFC)<br />
  14. 14. Foclóirí<br />Foclóirí Béarla-Gaeilge agus Gaeilge-Béarla cothrom le dáta a fhorbairt <br />Acmhainní corpais agus uirlísí foclóireachta d’fhorbairt foclóireachta Gaeilge, a thacóidh le foclóirí aonteangacha<br />(stairiúla) agus cinn dhátheangacha (comhaimseartha);<br />Foclóir Gaeilge Stairiúil atá á fhorbairt ag Acadamh Ríoga na hÉireann i gcrích faoi 2037;<br />Téarmaíocht nua-aimseartha i nGaeilge a fhorbairt agus a scaipeadh<br />An Caighdeán Oifigiúil do litriú agus do ghramadach na Gaeilge a athbhreithniú go tréimhsiúil.<br />
  15. 15. Reachtaíocht agus Stádas<br />Seasamh Dlí<br />Stádas AE<br />Reachtaíocht Nua<br />Tuaisceart Éireann<br />
  16. 16. An Saol Eacnamaíochta<br />Scéimeanna Deonacha Teanga<br />Lipéadú agus Pacáistiú Dátheangach<br />Gníomhaíocht Eacnamaíochta<br />
  17. 17. Tionscnaimh Leathana<br />Meitheal Smaointe<br />Suíomh Tairsí<br />Ról an AE ó thaobh na Gaeilge de<br />Clár Digitithe<br />
  18. 18. Go raibh maith agaibh as ucht bhur gcuid ama.<br />

  ×