Závěrečný úkol modulu č.13

224 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
224
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Závěrečný úkol modulu č.13

  1. 1. VZNIK VESMÍRUAnotaceText pojednává o vzniku vesmíru a popisuje procesy, které se děly bezprostředně po jehozrodu, dále jaké fyzikální veličiny a částice se vytvořily. Zmiňuje možný Higgsův boson advě verze vzniku hmoty a částic a to inflaci a teorii strun. Popisuje, jaké síly působily přivelkém třesku a následně po něm. Objasňuje důležité pojmy související se začátkem vesmíru.Klíčová slovaVesmír, vznik, velký třesk, inflace, teorie strun, fyzikální sílyDůvod výběru Vesmír mě odjakživa fascinoval a myslím si, že je důležité vědět, jak vzniknul.Důvodem výběru je jeho tajuplnost, krása a dočasná nepoznatelnost. Vesmír je něco naprostoúžasného, bohužel se nám zřejmě nikdy nepodaří prozkoumat všechny jeho zákoutí. Protože studuji pedagogické občanství zeměpisu, tak to bylo jedno z prvních témat,které mě napadly. A zaměřením se jen na určitou část vesmíru, v tomto případě na jeho vznik,už název tématu lehce vyplynul.
  2. 2. Vesmír vznikl asi před deseti až třinácti miliardami roků explozí nazývanou Velkýtřesk. ,,Při velmi prudkém počátečním rozepnutí – tzv. inflaci, která trvala mezi 10-35 a 10-32sekundy, vznikla energie ve formě fotonů gama a hmotných částic – kvarků, elektronů,protonů a jejich antičástic. Inflace je slovo latinského původu a znamená ,,nafouknutí“.Rychlost rozepnutí byla mnohem větší než rychlost světla. Šlo o rozepnutí prostoru mezičásticemi, nikoliv o pohyb hmotných částic. Energii potřebnou k inflaci dodávala odpudiváantigravitace. Díky inflaci můžeme předpokládat, že vesmír byl původně mnohem menší, aproto mohl dosáhnout jednotné teploty předtím, než rozpínání začalo. Další rozpínání vesmírupokračuje setrvačností až dodnes a gravitační přitažlivost mezi galaxiemi ho jen poněkudzbrzdila.“ (Kleczek 2005, s. 201) (Zdroj: http://akademon.cz/article.asp?source=hist) ,,Vědci jsou přesvědčeni, že v první bilióntině sekundy po velkém třesku byl vesmírobrovskou směsicí částic bez hmotnosti, které létaly rychlostí světla. Až interakcí sHiggsovým polem získaly hmotnost, a nakonec utvořily vesmír, jak ho známe. Higgsovo poleje zatím teoretické a neviditelné energetické pole, které proniká celým vesmírem. Některéčástice, jako třeba fotony, které vytvářejí světlo, pole neovlivňuje, a proto nemají žádnouhmotnost. Další částice ale pole přitahuje a hmotnost jim dodává. Higgsův boson je posledním chybějícím článkem v takzvaném základním modelučásticové fyziky, který popisuje základní stavební kameny vesmíru. Ostatních 11 částic, které
  3. 3. model předpokládá, již bylo nalezeno. Objev Higgsova bosonu by tak potvrdil platnost celéhomodelu. Pokud by nebyl nalezen, museli by vědci přehodnotit současné teorie o vznikuvesmíru.“ (Redakce/ČTK 2012) Během inflace bylo vytvořeno všechno záření, všechna hmota a energie. Někteří vědcivšak s touto teorií nesouhlasí. Například jako Martin Schnabl, který se zabývá takzvanouteorií strun. ,,Podle ní nejsou základními stavebními kameny přírody částice, alejednorozměrné struny, které vibrují. Z nich se podle pětatřicetiletého vědce skládá vesmír.Jejich různé chvění pak určuje, jaká hmota vznikne.“ (Benešová 2009) ,,Žhavý, rozpínající se vesmír trval první desítitisícinu sekundy po inflaci. Nebyly vněm ještě ani protony a neutrony, neboť nemohly vzniknout pro nesmírně vysokou teplotu.Moderní věda nedokáže popsat nebo vysvětlit všechno, co se stalo v prvních 10-43 sekundy povelkém třesku. Tento interval, 10-43 sekundy, je znám jako tzv. Planckův čas, který jepojmenován po německém vědci Maxi Karlu Ernstu Planckovi. Je to období, v němž seudálosti odehrávaly v rozměru menším než tzv. Planckova délka (10-33 cm). Při této délcepřestávají platit fyzikální zákony prostoročasu. Tak malý prostoročas přestává být hladký a jepodroben divokým změnám. Říká se tomu Planckova pěna. Podle odborníků, vznikl vesmír zrozměru 10-33 cm. Odborníci této velikosti říkají singularita. Je to velmi malé místo, kdeneplatí fyzikální zákony. Singularitou je např. střed černé díry. Planckova délka je stotrilionkrát menší než proton. Lze ji vypočítat ze tří základních přírodních konstant, tj. zrychlosti světla, gravitační konstanty a Planckovy konstanty. Jako obrázek velkého třesku si člověk může představit jeden výbuch, při němž vzniklprostor, čas i hmota.“ (Kleczek 2005, 216-217) ,,Až na samý časový okraj vzniku vesmíru nahlédla americká sonda WMAP. Podlejejího měření se vesmír rozepnul do obrovských rozměrů v triliontině sekundy a nesl v sobětepelné rozdíly, které daly zárodek jeho budoucí struktuře v podobě planet, hvězd a galaxií.Důkaz o rychlém počátečním rozpínání vesmíru získala sonda z měření takzvaného reliktníhozáření, které vzniklo asi 300.000 let po velkém třesku jako doznívající záblesk exploze.“(vesmir.info 2006) ,,V prvém okamžiku po vzniku vesmíru byla jen jediná síla: supergravitace. V ní sespojovaly všechny dnes známé interakce. Tato síla už dávno neexistuje, rozložila se hned napočátku inflace na tři síly (interakce): jadernou, elektrickou a gravitační. Elementární částicejsou ve věcech vázány a uspořádány právě těmito třemi silami. Částice dostaly základní sílypři svém vzniku. Proton má všechny tři síly, neutron má sílu jadernou a gravitační, a elektronmá sílu elektrickou a gravitační.
  4. 4. Gravitační síla působí mezi všemi elementárními částicemi. Je velice slabá. Působí všakna obrovské vzdálenosti a dává planetám a hvězdám kulový tvar. Nelze ji odstínit jako síluelektrickou. Jaderná síla je ze všech nejmohutnější. Působí jen na velmi malou vzdálenost. Spojujekvarky do nukleonů (protonů a elektronů) a nukleony v atomové jádro. Jaderná síla v nitruhvězd vytvářela atomy všech prvků. Elektrická síla působí mezi nabitými částicemi - kladnými protony a zápornýmielektrony. Je důležitá pro stavbu atomů, molekul, krystalů, minerálů, živých organismů amenších těles – komet, planetek a měsíců. Elektrická síla spojovala atomy do molekul amolekuly do pevných zrn. Tak vznikla uspořádaná společenství elementárních částic, kterýmříkáme systémy (soustavy), neboli věci. Elektrická síla je nepostradatelná pro vznik a vývojhvězd. Bez ní by hvězdy v jediném okamžiku explodovaly. Tato síla tvoří malá tělesa – např.kámen, strom, člověka. Vědci se dokonce domnívají, že na samotném počátku vesmíru byla jen jediná síla(supergravitace), která se o něco později v chladnoucím vesmíru rozlišila do tří druhů.“(Kleczek 2006, s. 206-210)
  5. 5. SEZNAM POUŽITÉ LITERATURYBENEŠOVÁ, Petra. Vesmír je rozpínavý balon, říká fyzik. Hospodářské noviny [online].2009 [cit. 2013-01-06]. Dostupné z: http://hn.ihned.cz/c1-37674420-vesmir-je-rozpinavy-balon-rika-fyzik  zajímavý článek  podle mého názoru relevantní internetová stránka, jíž jsou Hospodářské noviny  fyzik, který je zmíněn v článku, je velmi talentovaný  článek zmiňuje různorodost názorů na základní stavební kameny přírody  článek podává obraz o výzkumu fyzika Martina SchnablaKLECZEK, Josip. Náš vesmír. 1. vyd. Praha: Albatros, 2005. ISBN 80-00-01425-4.  je to moje vlastní kniha  popisuje problematiku ohledně vesmíru obsáhle, jasně a výstižně  už jsem s ní dříve pracovala  autor je odborníkem v této oblasti  podle mě je to vhodná knížka, z níž jsem mohla čerpatREDAKCE/ČTK. Vědci zřejmě našli chybějící článek v teorii o vzniku vesmíru. Božskoučástici neboli Higgsův boson. National Geographic Česko [online]. 2012 [cit. 2013-01-06].Dostupné z: http://www.national-geographic.cz/detail/vedci-zrejme-nasli-chybejici-clanek-v-teorii-o-vzniku-vesmiru-bozskou-castici-neboli-higgsuv-boson-23925/  článek pochází z důvěryhodného zdroje, jímž je National Geographic Česko  váže se k mému textu o vzniku vesmíru  snaha o nalezení Higgsova bosonu je v dnešní době jedním z cílů fyziky  Higgsův boson by mohl vysvětlit, jak získaly částice hmotnost a mohl by tak potvrdit teorie, které jsou v mém textu zmíněny  autor článku se opírá o zprávy z CERNu
  6. 6. Vesmír se prý zrodil ve velmi krátkém okamžiku. Vesmir.info [online]. 2006 [cit. 2013-01-06]. Dostupné z: http://www.vesmir.info/vznik-vesmiru/vesmir-se-pry-zrodil-ve-velmi-kratkem-okamziku.htm  zajímavý článek zmiňující se o sondě, která nahlédla téměř až do doby vzniku vesmíru  autor stránek vypadá, že je určitým způsobem znalý v tomto tématu  článek obsahuje kvalitní doplňující grafické prvky  informace o projektu sondy citovala agentura Reuters americkou NASU  přestože na stránce několik let nepřibývají nové články, obsahuje spoustu zajímavých článků

×