Słomiana motywacja / Rafał Kraśnicki

422 views
319 views

Published on

Poznaj sposób na to, jak mieć asa w rękawie, gdy dopada Cię zniechęcenie i w połowie rezygnujesz z wyznaczonego przez siebie, lub przez Twoją pracę, zadania.

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
422
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Słomiana motywacja / Rafał Kraśnicki

 1. 1. Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Słomiana motywacja" Darmowa publikacja dostarczona przez ebooki24.org Copyright by Złote Myśli & Rafał Kraśnicki, rok 2011 Autor: Rafał Kraśnicki Tytuł: Słomiana motywacja Data: 12.08.2012 Złote Myśli Sp. z o.o. ul. Toszecka 102 44-117 Gliwice www.zlotemysli.pl email: kontakt@zlotemysli.pl Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgody Wydawcy. Zabrania się jej odsprzedaży, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśli. Autor oraz Wydawnictwo Złote Myśli dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo Złote Myśli nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
 2. 2. Spis treściWstęp..........................................................................................................................7Rozdział I..................................................................................................................13 Osobista Baza Motywacji?...........................................................................13 Korzenie motywacji.......................................................................................17 Skup się na pragnieniach............................................................................23 Czy widzisz swoje cele?................................................................................31 Wszystko za darmo...............................................................................32 Nie swoje cele.........................................................................................33 Tylko cele..................................................................................................33 Jak tylko…...............................................................................................34 Cele warte osiągania.....................................................................................34 Cel spełnienia wszelkich pragnień...........................................................36 Po co mi to? Wewnętrzny krytyk .............................................................38Rozdział II................................................................................................................45 Budujemy Osobistą Bazę Motywacji.......................................................45 Dynamika motywacji — cudowna przemiana....................................49 Metoda wzrostu sumarycznego......................................................59 W skrócie..................................................................................................63 Co mi to da? Twoje korzyści.......................................................................64 . Metoda odkrywania korzyści............................................................65 Kategorie Twoich korzyści.................................................................69 Czego unikniesz, osiągając cel? ...............................................................72 Połączenie korzyści z uczuciami przyjemności...................................77 Serce systemu Osobistej Bazy Motywacji.............................................86 . Drugi, arcyistotny element Osobistej Bazy Motywacji.....................89 Główny mechanizm motywacji na przykładzie sprzedaży.............90
 3. 3. Osobiste nastawienie..........................................................................92 Idealny obraz — ćwiczenie................................................................93 Zaufanie do siebie — ćwiczenie......................................................95 Osobista wartość — ćwiczenie........................................................96 Praca z elementami submodalnymi — ćwiczenie....................97 Potęgowanie elementów submodalnych — ćwiczenie...... 103 Wskaźnik postępów................................................................................... 104 Połącz straty z cierpieniem...................................................................... 107 System zmiany własnych odczuć.......................................................... 108 Dwie drogi..................................................................................................... 112 A czy powinnam?............................................................................... 112 Moc elementów submodalnych............................................................ 115 Negatywne skojarzenia............................................................................. 116 Warsztat cierpienia..................................................................................... 118 Wykorzystaj fobie........................................................................................ 122 Sprawdzian mocy negatywnych emocji.................................... 125 Główna przeszkoda — źródła cierpienia............................................ 126 Źródła przyjemności.................................................................................. 129Rozdział III............................................................................................................ 139 Praca z Osobistą Bazą Motywacji.......................................................... 139 . Zbieraj i dodawaj motywy....................................................................... 139 Usuwaj i eliminuj motywy........................................................................ 141 Uświadamiaj sobie i pogłębiaj motywy własnych poczynań..... 142 . Praca nad uczuciami.................................................................................. 143 Głębia uczuć.................................................................................................. 144 Uczucia i elementy submodalne........................................................... 146 Praca nad główną umiejętnością — odgrywanie roli.................... 148 Użyj wskaźnika.................................................................................... 149
 4. 4. Praca ze skojarzeniami.............................................................................. 150Praca ze źródłami przyjemności i cierpienia..................................... 151Praca z celem................................................................................................ 153Wyrabianie nawyku.................................................................................... 155Punkt docelowy........................................................................................... 162Synteza pracy z Osobistą Bazą Motywacji.......................................... 162 Praca z Osobistą Bazą Motywacji................................................. 163 W drodze do celu............................................................................... 164
 5. 5. Rozdział IIBudujemy Osobistą Bazę MotywacjiW tym rozdziale zajmiemy się budowaniem OsobistejBazy Motywacji. Dla jasności podzieliłem ten procesna kolejne proste kroki.Najważniejsze na tym etapie jest to, by poznać i zro-zumieć istotę kolejnych etapów budowania. Robiąctak, szybko nauczysz się stosować tę wiedzę w prak-tyce, by motywować się do osiągnięcia każdego celu,który postanowisz zrealizować.Dlatego proponuję Ci już teraz zastanowić się i  wy-brać najważniejszy cel, jaki chcesz osiągnąć. Wtedyprzechodząc kolejne etapy budowy Osobistej BazyMotywacji, będziesz pracował nad poziomem zaan-gażowania w  odniesieniu do tego konkretnego celu.Przygotuj też sobie kilka czystych kartek papieru i cośdo pisania.W kolejnych rozdziałach pokażę Ci, jak zarządzać wła-sną bazą motywacji w ten sposób, by była ona „żywa”,motywując Cię wciąż do działania. Pierwsze 2 etapyzwiązane będą bardziej z  zaangażowaniem intelek-tu. Trzeba będzie niemal na zimno użyć własnego 45
 6. 6. Rafał Kraśnickiumysłu. Natomiast w kolejnych ważna będzie Twojaumiejętność pracy z uczuciami i emocjami. Wszystkopo to, by świadomie obudzić i wzmocnić siłę motywa-cji do osiągnięcia wybranego uprzednio przez Ciebieokreślonego celu. W związku z tym, iż każdy Czytel-nik może wybrać różne cele, pracując z Osobistą BaząMotywacji, postanowiłem dawać przykłady i ćwicze-nia związane z osiąganiem ich na głównych płaszczy-znach życia. Będą więc przykłady z życia osobistego,zawodowego, dotyczące zdrowia i związków.Jak pewnie wiesz, na osiągnięcia człowieka mająnajwiększy wpływ nie umiejętności przyrodzone czynabyte, lecz postawa, z  jaką podchodzi on do życiai  danego zadania. Oznacza to, że świetny specjali-sta o  korzystnych cechach wrodzonych i  nabytychnieprezentujący jednak odpowiedniej postawy, nieosiągnie tego, co człowiek o niższym poziomie umie-jętności i przeciętnych zdolnościach, jednak niezwy-kle pozytywnie nastawiony do swojego celu. Jeśli bę-dziesz podekscytowany, będziesz w  stanie osiągnąćwięcej niż inni przez wiele lat ciągnięcia za sobą wła-snej egzystencji. Proszę Cię więc, byś zaangażowałsię w zgłębienie kolejnych etapów budowy OsobistejBazy Motywacji. Gdy będziesz czytał, myślał i noto-wał na bieżąco swoje spostrzeżenia i refleksje, szybkoodczujesz silniejszą motywację do działania w stronęupragnionego przez Ciebie celu. Efekt, jaki osiągniesz,przechodząc cały proces budowy Osobistej Bazy Mo-tywacji, w ogromnej mierze zależy od Ciebie. 46
 7. 7. Rozdział IIPamiętam, jak nie raz brałem udział w różnych, niezawsze interesujących prelekcjach, wykładach i  wy-stąpieniach. Czasem musiałem się zmuszać, by byćnastawionym na przyswajanie wiedzy. Nierzadkoteż spotykałem osoby, które z przekory czy lenistwaz góry zakładały, iż nic ze spotkania nie wyniosą. Ta-kie założenie oczywiście w ich wypadku się sprawdza.Ponieważ gdy nie chcesz czegoś osiągnąć, to po pro-stu tego nie zrobisz. Inaczej ma się sprawa z aktyw-nie prowadzonymi warsztatami. Uważam, że akty-wizujące formy warsztatowe fenomenalnie wpływająna przyswajanie wiedzy praktycznej, ponieważ to, cosię naprawdę liczy, to nie sama wiedza, ale wiedzastosowana. Piszę o tym dlatego, że budowa OsobistejBazy Motywacji to warsztat. Oznacza to, że musisz sięosobiście zaangażować w  jej stworzenie dla samegosiebie. Otrzymasz tu niezbędne wskazówki oraz po-dam Ci zasady, jednak tylko od Ciebie będzie zależećefekt końcowy. Z konferencją czy wykładem jest tak,że wystarczy, byś na nich był i często nie jest ważne,czy słuchasz czy też nie. Ważna jest jedynie Twojaobecność. Natomiast podczas uczestnictwa w jakim-kolwiek warsztacie, gdy sam zabierasz się do działa-nia, a  trener podaje Ci tylko niezbędne wskazówkii  prowadzi przez kolejne zadania, czujesz, że wynikw dużej mierze zależy od Ciebie. To, co przećwiczyszna warsztacie, jest Twoje i nikt Ci tego nie zabierze.Ta mobilizująca myśl niosła mnie jak na skrzydłachprzez różne warsztaty. Podobnie jest z tym dziełem.Jeżeli uświadomisz sobie, że to, co przećwiczysz i cze-go się nauczysz, będzie tylko Twoje i nikt Ci tego nie 47
 8. 8. Rafał Kraśnickizabierze, będziesz starał się wykorzystać każdą chwi-lę efektywnie.Istnieje słowo klucz, które prowadzi do sukcesu. Za-mieniając je w  codzienną rzeczywistość, będzieszw  stanie osiągnąć niebywałe rezultaty. To słowobrzmi: poświęcenie. Każde osiągnięcie będzie wy-magało poświęcenia, bez niego to, co robisz, staje siębolesną rutyną. Dzięki motywacji i  wierze w  sukcesjesteś w  stanie osiągać swoje cele o  wiele szybciej.Aby zbudować podstawy silnej motywacji, kieruj sięsłowem: „poświęcenie” i wzmocnij je pełnym zaanga-żowaniem. Poświęcenie z  pełnym zaangażowaniemto świetna postawa, prowadząca do fenomenalnychefektów. Stań się mistrzem prezentowania pozytyw-nej postawy, pełnej zaangażowania i poświęcenia wo-bec ludzi, problemów czy wydarzeń. Wspaniałą cechąprezentowanej postawy jest to, że możesz ją dowolniekształtować. Oznacza to, że jesteś w  stanie ulepszaćją w nieskończoność. Dobra wiadomość jest taka, żepostawę możesz zmienić natychmiast. Ponieważ jestona bezpośrednio kontrolowana przez wolę, w każdejchwili możesz zdecydować, jaka będzie. Przystępującdo budowy Osobistej Bazy Motywacji, postanów, żeTwoja postawa będzie pełna poświęcenia i zaangażo-wania. Następnie z zapałem zacznij realizować krokpo kroku cały proces wynoszenia własnej motywacjina wysoki poziom, ucząc się jednocześnie nawyko-wego podkręcania jej godzina po godzinie, dzień podniu. Tak więc przygotuj kartki, długopis, umysł,swój wybrany cel i z poświęceniem przystąp do budo-wania Osobistej Bazy Motywacji. 48
 9. 9. Rozdział IIDynamika motywacji —cudowna przemianaAndrew Carnegie powiedział kiedyś: „Ludzie, którzynie są w stanie się zmotywować, muszą zadowolić sięmiernością, bez znaczenia jest, jakie wrażenie wywo-łują ich inne talenty”.Każdy z  nas został wyposażony przez naturę w  róż-ne mechanizmy psychofizyczne ułatwiające namprzetrwanie w  trudnych warunkach życia na Ziemi.Oprócz nich posiadamy mechanizmy pchające ludz-kość do rozwoju, do „przekraczania” siebie, do two-rzenia korzystniejszych warunków życia. Dzięki tymmocom ludzie obejmują panowanie na Ziemi. Jed-nym z  naturalnych mechanizmów umożliwiającychszybki rozwój tak jednostki, jak i całych społeczeństw,jest mechanizm motywacji. Bez motywacji ludzkośćnie umiałaby się rozwijać i  nikogo nie byłoby staćna przekraczanie kolejnych ograniczeń. Mechanizmmotywacji dotyczy tylko ludzi i  jest związany z  całąbogatą fizyczno-psychiczno-duchową strukturą czło-wieka, gdyż impulsy motywujące do działania mogąpochodzić z  każdej z  tych płaszczyzn. Dotyczy onasfery fizycznej, psychicznej i  duchowej. Odwrotniezaś, każda z tych sfer może być również zapalnikiemwzbudzającym lub podtrzymującym wysoki jej po-ziom. Moc motywacji skierowana na osiągnięcie celujest oczywista. Osoby przejawiające taki kierunek mo-tywacji w  życiu są cenne dla społeczeństwa. Zobaczjakiekolwiek ogłoszenie o  pracę: niemal w  każdym 49
 10. 10. Rafał Kraśnickidoszukać się można zapotrzebowania na ludzi zmo-tywowanych do osiągnięcia celu. Osoba zmotywo-wana wewnętrznie, która potrafi się zdyscyplinować,by efektywnie osiągać cele, ma przed sobą świetlanąprzyszłość. Ten natomiast, kto nie chce się pozbyćwyuczonego systemu wymówek, sam skazuje się naprzeciętność i brak wyników. Motywacja ma bezpo-średni związek z podjęciem i kontynuowaniem dzia-łania. Jej wpływ skraca czas potrzebny do osiągnięciacelu, mobilizuje do przełamywania barier. Świetnymtego przykładem jest historia biegów sprinterskich na100 metrów. Tu niemożliwe do przekroczenia barierynie tylko za sprawą lepszych diet, treningów, sprzę-tu czy nawierzchni, ale przede wszystkim za sprawąsilnej motywacji i  talentu, dziś pozostały już w  tyle.Choć obecnie najlepszym sprinterem jest Usain Bolt,a  jego wynik biegu 9,58 s wydaje się nieosiągalny,pierwszym, który przełamał niemożliwą do przekro-czenia barierę 10 sekund, był Amerykanin Jim Hines.Otóż 14 października 1968 roku osiągnął on podczasigrzysk olimpijskich w  Meksyku wynik 9,95 s, bijącrekord świata i  stając się pierwszym człowiekiem,który przy pomiarze elektronicznym zszedł poniżejtej bariery7. Dzięki motywacji dochodziło równieżdo wspaniałych odkryć technologicznych i  geogra-ficznych. Nieocenioną rolę odegrała np. motywacja7  B. Drach, Christophe Lemaitre, pierwszym białym człowie-kiem poniżej 10 s na 100 metrów, 9,98! [dok. elektr.] http://belchatowbiega.pl/index.php?option=com_content&view=ar-ticle&id=181:christophe-lemaitre-pierwszym-biaym-czowie-kiem-poniej-10-s-na-100-metrow-998-&catid=56:inne [dostęp:24.02.2011]. 50
 11. 11. Rozdział IIThomasa Edisona powtarzającego w nieskończonośćpróby stworzenia genialnej w swej idei żarówki próż-niowej. To jednak nie wszystko, miał on w sobie tylemotywacji do dokonywania nowych odkryć, że jesz-cze za swego życia otrzymał patenty na wynalazki,z  których 1052 zostało wdrożonych do produkcji zajego życia8. Bez tego zapału zaprzestałby swoich dzia-łań o wiele dla nas za wcześnie. Jednak wszelka pasjai determinacja do osiągania niebotycznych sukcesówma związek z motywacją na wysokim poziomie.Można rzec, iż tym, co oddziela ludzi sukcesu od lu-dzi przeciętnych i miernych, jest siła motywacji, któ-ra u tych pierwszych osiągnęła poziom pochłaniającejwszystko pasji. Umieją oni wykorzystać tak naturalneimpulsy motywacyjne pochodzące ze swego wnętrza,jak i  wywierać na siebie samych presję, zwiększają-cą siłę motywacji, czego przeciętni ludzie unikają jakognia. Jednak jedni, jak i drudzy doświadczają tegosamego mechanizmu motywacji naturalnej. Są topewne wewnętrzne impulsy związane z determinacjąpopychającą do działania wraz z  odczuwaniem po-zytywnych, często porywających emocji. Przypomnijsobie, ile razy miałeś tak, że zapalałeś się do jakiejśsprawy czy idei i  przystępowałeś do działania pełenmocy oraz optymizmu? Jest to naturalny proces wła-ściwy tylko ludziom. Polega on na tym, że gdy widziszjakąś korzyść, cel czy pomysł, budzi się w Tobie zapał.Czujesz się zdeterminowany do działania. Jest to nie-samowite uczucie. Często, rozpoczynając coś nowego,8  B. Tracy, Maksimum osiągnięć, Warszawa 2011. 51
 12. 12. Rafał Kraśnickiczujemy ekscytację, duży optymizm i przede wszyst-kim motywację do działania. Jak dalej przebiega tennaturalny proces „iskrzenia”? Podczas dalszego prze-żywania tego stanu wykonujesz naprawdę kawał ro-boty i to utrzymując wysoki poziom motywacji. StaćCię na poświęcenie i wysiłki, o które byś siebie nigdynie posądzał. Czujesz się wspaniale. Ile może trwaćtaki okres? W zależności od celu oraz od cech danejosoby: od kilku dni aż do kilku tygodni. Potem jednaknastępuje naturalnie kolejny etap. Jest nim niemalniezauważalny, jednak regularny spadek tak moty-wacji, jak i siły działań. Gdy pierwszy raz zauważasz,że trochę się zaniedbałeś, starasz się działać tak jakpoprzednio, nic nie zmieniając. Spadek motywacjinastępuje jednak nieubłaganie. W  końcu zauważaszznaczne zaniedbanie w  pracy nad celem. Działanianiepostrzeżenie stały się mało regularne, czujesz, żecoraz więcej Cię to kosztuje, motywacja jakby osłabła,choć jeszcze czujesz jej moc.Wtedy zazwyczaj ma miejsce działanie jednostkiw kierunku powrotu do poprzedniej korzystnej sytu-acji. Następuje w  tym momencie próba utrzymaniaefektywności na wysokim poziomie. Odbywa się to nazasadzie rzutu na taśmę i ostrego zrywu. Najczęściejjednak dochodzi do zderzenia z rzeczywistością, nie-zbyt przyjemną. Osoba ta zauważa, że te same czyn-ności kosztują ją więcej psychicznie i fizycznie, a dotego zaczyna być dziwnie leniwa, chcąc zabrać siędo działania. Naturalna motywacja ustaje, po czymnastępuje ostatni etap, czyli zaniechanie działań i za-trzymanie w  drodze do celu. Działanie naturalnego 52
 13. 13. Rozdział IImechanizmu motywacji można porównać do wzbu-dzania iskry w silniku samochodowym podczas jegouruchamiania. Iskra się pojawia, jarzy się, dając świa-tło i dużą energię cieplną, po czym gaśnie. Naturalnądynamikę motywacji przedstawia poniższy wykres:Wykres autorski na podstawie własnych badań, wywiadów i  obserwacji za-chowań osób prezentujących podleganie krótkotrwałym impulsom motywa-cji. Wszystkie wykresy pochodzą od autora.Legenda:1–2 — Gwałtowny wzrost motywacji i  rozpoczęciedziałań.2–3 — Utrzymanie stanu wysokiej motywacji i efek-tywności działań.3–4 — Niezauważalny spadek motywacji i  efektyw-ności działań. 53
 14. 14. Rafał Kraśnicki4–5 — Zauważony spadek motywacji i efektywnościdziałań.5–6 — Próba powrotu do poprzedniej korzystnej sy-tuacji.6–7 — Wygaśnięcie motywacji i zaniechanie działań.Ile razy rozpoczynałeś zmianę swojego życia, z  za-pałem przystępując do osiągania upragnionego celuczy rozpoczynając walkę ze złym nałogiem, jednakpo pewnym czasie poddawałeś się, zaprzestając dzia-łań? Nie ma w tym nic dziwnego, ponieważ jak każdypodlegasz temu samemu mechanizmowi motywacjinaturalnej, który posiada swoją dynamikę. Mecha-nizm ten był i  jest potrzebny nie tylko do rozwojuludzkości, ale i do przetrwania w warunkach światazewnętrznego. Motywacja ma silny związek z psychi-ką i  inteligencją jednostki. Na siłę motywacji mająwpływ zarówno argumenty racjonalne, jak i  uczu-ciowe, stan obecny, jak i przewidywany, świadomośćkorzyści i  strat. Jeżeli wytworzysz w  sobie właściwypozytywny stan motywacyjno-emocjonalny, zabez-pieczysz się przy okazji przed depresją. Będzie tak,ponieważ ciężko jest być jednocześnie w  depre-sji i  w  stanie silnej motywacji. Problem jest jednaktaki, iż naturalna dynamika motywacji najczęściejnie trwa na tyle długo, by podczas jej oddziaływaniaosiągnąć jakiś większy cel. Dlatego właśnie tylko nie-liczni cieszą się wielkimi osiągnięciami. Czyli możeszz  wysokim poziomem naturalnej motywacji napisaćw godzinę ciekawy artykuł na temat, który Cię zain-teresował. Jednak napisanie 100 podobnych artyku- 54
 15. 15. Rozdział IIłów nie zajmie Ci w sumie 100 godzin pasjonującegopisania. Tu właśnie leży przyczyna tego, iż niektórzyosiągają wielkie sukcesy, podczas gdy inni miotają sięod działania do działania. Pewnie nie raz spotkałeśw swoim życiu osoby, które szybko „napalają się” nacoś. Następnie w krótkim czasie zarzucają to, by zarazponownie rozpocząć coś innego pod wpływem kolej-nego chwilowego zapału. Właśnie tzw. słomiany za-pał świetnie opisuje naturalną dynamikę motywacji.Czy więc postrzegać te impulsy jako utrapienie ludz-kości, targające ludźmi raz na lewo, raz na prawo?Zdecydowanie nie, ponieważ za wielkimi osiągnięcia-mi i wspaniałymi osobowościami stoi moc motywa-cji rozwinięta do pasji. Zauważ, że w świecie wszyst-ko istnieje jako celowe, również impulsy motywacjiw każdym z nas mają swój cel. Dlatego warto spojrzećna to zjawisko jak na wspaniały dar. Zwróć uwagę nato, że tylko my, ludzie, możemy doświadczać wspa-niałej mocy motywacji, „przekraczając” siebie i dążącku wspaniałym celom. Jak każdy dar, tak i  natural-ne impulsy motywacji oraz zapału należy umiejętniewykorzystywać i  rozwijać. Dlatego jedni, posiadającgo, osiągają sukcesy, podczas gdy inni zachowują sięjak chorągiewka na wietrze. Możesz sprawić, by mo-tywacja była Ci pożytecznym sługą, a możesz stać sięjej poddanym. Skoro można przyrównać naturalneimpulsy motywacji i zapału do pierwszej iskry w sil-niku samochodowym, to ta książka jest praktycznympodręcznikiem na temat tego, jak sprawić, by silnikrówno pracował, stale stwarzając kolejne iskry peł-ne żaru i mocy i mając nieprzerwany dopływ paliwa. 55
 16. 16. Rafał KraśnickiOsobista Baza Motywacji jest receptą na problem do-tyczący naturalnego spadku motywacji.Wykorzystując zawarte w  tej książce narzędzie, na-uczysz się świadomie angażować swoją motywację dowłasnych celów. Nauczysz się również, jak zapobie-gać naturalnemu jej spadkowi. Dołączysz do gronanajlepszych, którzy umiejętnie kontrolują i przedłu-żają działanie własnej motywacji, by osiągać wszel-kie cele, jakie sobie wyznaczą. Niektórym już samouświadomienie działania naturalnych impulsów mo-tywacji pomaga zrozumieć wiele swoich zachowań.Być może i dla Ciebie teraz stanie się jasne, dlaczegotyle razy rozpoczynałeś regularne ćwiczenia fizyczne,lecz w krótkim czasie zaprzestawałeś treningu i wra-całeś do poprzedniego stylu życia? Być może w tymmechanizmie tkwi odpowiedź, dlaczego tyle razy roz- 56
 17. 17. Rozdział IIpoczynałeś naukę języka obcego, walkę ze złymi na-wykami czy po prostu nowe życie, by po niedługimczasie niby niepostrzeżenie powrócić na dawne tory?Taka świadomość jest pierwszym i niezbędnym wa-runkiem zmiany. Poznaj przyczyny, a wszystko staniesię łatwiejsze.Przyczyna leży w tym wypadku w naturze, natomiastpożądany skutek w  inteligencji ludzkiej. Jeżeli niechcesz stać się niewolnikiem ślepego impulsu, mio-tany z  jednego niedokończonego działania w  dru-gie, musisz nauczyć się kontrolować i  kierować siłąwłasnej motywacji. Jak odbywa się taki proces? Całasztuka polega na tym, by zaangażować w tę pracę siłyumysłu oraz uczucia. Cała Twoja osoba winna przejąćów dar naturalnej motywacji i zapału, przekształcającgo w  strumień świadomej motywacji nakierowanejna wybrany cel, zgodny z wyznawanymi przez siebiewartościami. Motywacja działa zawsze w służbie ce-lom, nie ma jej dla niej samej. Dlatego pisząc słowo„motywacja”, mam zawsze na myśli jej odniesieniedo całej drogi prowadzącej do celu.Gdy „zapaliłeś się” do ważnej dla Ciebie sprawy i jakna skrzydłach przystąpiłeś do działań, to wiedz, żerozpoczął się pierwszy etap, czyli moment startu na-turalnego impulsu motywacji. Ta świadomość jestniezwykle ważna. Wiesz już, że stan ten jest krótki,dlatego należy coś przedsięwziąć, by ochronić sięprzed skutkami naturalnego wygaśnięcia impulsu.Na tym etapie musisz zrobić 2 rzeczy. Po pierwsze,polubić główną umiejętność związaną z  osiąganiem 57
 18. 18. Rafał Kraśnickicelu, a po drugie, odkryć wszystkie możliwe korzyściz  przebycia całej drogi do jego realizacji. Zaraz po-tem bowiem zostaniesz postawiony przed poważnymwyborem kształtującym Twój charakter i  mającymwpływ na Twoje przyszłe losy. Będzie to wybór cier-pienia, jakie stanie się Twoim udziałem. Będzieszmusiał wybrać pomiędzy drogą powrotu do swojegostarego życia i  nawyków, schodząc z  drogi do celu,lub wybrać cierpienie, które jest skutkiem zmianyi  początkiem drogi prowadzącej do osiągnięć. Imwiększe to cierpienie, tym zmiana większa i głębsza,a nagroda w postaci osiągnięcia celu wspaniała. Jeże-li zrezygnujesz z cierpienia, zejdziesz również z drogido celu i przyjmiesz wszelkie konsekwencje swojegowyboru. Często w ten sposób narażasz się na później-sze długotrwałe cierpienie. Jednak nie będzie to cier-pienie wynikające z pozytywnej zmiany, a cierpieniez  powodu wyrzutów sumienia i  rozczarowania sa-mym sobą. Najczęściej właśnie w tym punkcie ludziezaczynają się dzielić na tych, którzy są silni i osiągająsukcesy, i  na wiecznych nieudaczników skazującychsię na szarość egzystencji. Tak więc decyzja o wybra-niu cierpienia jest niezwykle ważna dla późniejszegopoziomu motywacji i osiągnięcia celu. Na tym etapieniezbędne jest też, byś odnalazł i przedstawił własnejświadomości wszystkie możliwe konsekwencje będą-ce Twoim udziałem, gdy zaniechasz dążenia do celu.Szczególnie ważna jest świadomość negatywnychdługofalowych konsekwencji związanych z opuszcze-niem drogi do celu. Będziesz musiał stać się wrażli-wym na dostrzeganie najmniejszych sukcesów w dro- 58
 19. 19. Rozdział IIdze do celu. Jest to niezwykle ważne ze względu namotyw nagradzania siebie. Zawsze wtedy, gdy wyko-nasz kolejny krok i posuniesz się naprzód, daj sobienagrodę. Szanuj siebie i  postępuj ze sobą mądrze,doceniając własne osiągnięcia i  ciesząc się małymisukcesami. Metoda wzrostu sumarycznegoNa marginesie przedstawię Ci dobrą metodę na na-uczenie się dostrzegania małych sukcesów w drodzedo celu. Metoda ta świetnie nadaje się we wszelkie-go rodzaju pracach, których wyznacznikiem jest ilośći  policzalność, np. gdy w  Twojej pracy liczy się, ilepodpiszesz umów w  ciągu dnia, liczba napisanychwierszy tekstu, liczba metrów ułożonej glazury czyliczba umówionych spotkań. Kiedy zajmujesz siętworzeniem tekstów wierszy, co jest sztuką niełatwą,i zbliża się termin ich oddania, możesz czuć frustra-cję, patrząc na swoje notatki. Wtedy warto wypróbo-wać metodę ciągłego wzrostu. Polega ona na tym, żepod koniec każdego dnia czy nawet 2 razy dziennierobisz podsumowanie i liczysz, ile zdań, znaków czyzwrotek udało Ci się stworzyć. Załóżmy, że pierwszegodnia napisałeś 3500 znaków, drugiego 1450, trzecie-go 1200, a czwartego 420. W piątek zaś poprawiałeśpoprzednie, nie tworząc nic nowego, czyli osiągnąłeśwspaniałe 0. Patrząc na taki wynik, mógłbyś miećczarne myśli na temat zbliżającego się terminu odda-nia materiału, co podcinałoby Ci skrzydła. Wystarczyjednak nieco inaczej spojrzeć na taki wynik, by ura-tować swoją motywację, a dodatkowo dostrzec nawet 59
 20. 20. Rafał Kraśnickimały sukces, nagradzając się za niego, umacniającjednocześnie zapał do pracy. By to osiągnąć, bierzeszwszystkie wyniki, sumujesz je i wyliczasz z tego śred-nią. W tym wypadku będzie to: 3500 + 1450 + 1200+ 420 + 0 = 6570 ÷ 5 = 1314.Oznacza to, że każdego dnia faktycznie poruszałeś sięwe właściwym kierunku, pisząc średnio po 1314 zna-ków, co odpowiada średnio około 200 słowom. JeśliTwoją pracą jest pisanie wierszy, nie jest to zły wynik.Najważniejsze jednak jest to, że Twój umysł otrzymu-je motywującą informację o  regularnych postępach,pomimo że nie każdy dzień jest tak samo owocnyi  bogaty w  wenę twórczą. Jest to niewątpliwie małysukces, przynajmniej w  tym sensie, że wiesz jasno,iż nie zboczyłeś z  drogi prowadzącej do osiągnięciacelu.Po zdobyciu tej ważnej informacji o  swoich postę-pach, rysujesz prosty wykres z linią czasu X oraz li-nią osiągnięć Y, w tym wypadku z liczbą napisanychznaków. Pod koniec pierwszego dnia zamieszczaszwynik napawający optymizmem, czyli 3500 znaków.Drugiego dnia było 1450 znaków, jednak po dodaniudo poprzednich mamy już 4950. Trzeci dzień pomi-mo 1200 znaków oznacza sumaryczny wynik 6150.Prowadząc taki zapis i  mając wykres przed oczyma,nie sposób oprzeć się wrażeniu, że faktycznie wynikwciąż rośnie i posuwa się w czasie. Napawa to opty-mizmem i  budzi motywację. Nawet wynik zerowypiątego dnia przedstawia się w innym świetle. 60
 21. 21. Rozdział IILegenda wykresu sumarycznego wzrostu:1. dzień — 3500 znaków.2. dzień — 4950 znaków.3. dzień — 6150 znaków.4. dzień — 6570 znaków.5. dzień — 6570 znaków.Wracając do głównego wątku: gdy dokonasz świa-domego wyboru cierpienia, które wliczasz w  kosztaosiągnięcia wartościowego celu, musisz zrobić cośniezwykle istotnego. Ostatnim bowiem krokiem wy-magającym od Ciebie dużego zaangażowania jeststworzenie nawyku powtarzania głównej umiejętno-ści przybliżającej Cię do celu. Jest to w istocie skarb 61
 22. 22. Rafał Kraśnickinieoceniony. Problem w tym, że nie można go kupić,a jedynie wypracować. Jeżeli przejdziesz cały procesbudowy Osobistej Bazy Motywacji krok po kroku,pracując z  nią na co dzień, zauważysz jedną istotnązmianę. Mianowicie będziesz mógł ujrzeć cud prze-miany smutku w  radość, cierpienia w  przyjemność,słabości w  siłę. Zobaczysz, jak Twoja motywacja,poczynając od momentu zrodzenia jej w  Tobie podwpływem impulsu, przeobraża się karmiona siłamiumysłu i  uczuć, zmieniając Cię w  człowieka sukce-su, spójnego z  wyznawanymi wartościami i  silnego.By bardziej Ci uświadomić moc tej zmiany, podamteraz wręcz prozaiczny, jednak wyraźny tego przy-kład. Mój znajomy Robert, gdy rozpoczynał swojąprzygodę z  siłownią, cierpiał nie tylko na zakwasy,ale walczył z samym sobą podczas wyrabiania nawy-ku regularnych ćwiczeń i stałego przestrzegania die-ty. Zastosował też wtedy cały arsenał Osobistej BazyMotywacji i  miał szczęście odczuć swoją cudownązmianę. Ćwiczenia, dotąd trudne i powodujące częstofizyczny ból i  niechęć, stały się źródłem przyjemno-ści i odprężenia. Fizyczny ból związany z ćwiczeniamizaczął mu sprawiać satysfakcję, motywując do dalszejwalki o  kilogramy na sztandze. Dieta stała się gwa-rancją zdrowia, świetnego wyglądu i  samopoczucia.Zdrowe odżywianie stało się stylem życia, natomiastmyśl o niezdrowych pokarmach powodowała niechęći  wręcz obrzydzenie. Gdy kiedyś w  zimowy, ciemnyporanek nigdy by nie pomyślał o niczym innym, jako przedłużonym pozostawaniu w ciepłym łóżku, terazpierwszy biegł na trening. Dostrzegał w ćwiczeniach 62
 23. 23. Rozdział IIfizycznych źródło większej odporności organizmui łatwy sposób na świetne samopoczucie oraz „ocie-plenie” go. To wszystko, co niegdyś było dla niegosmutkiem, dziś stało się radością. To, co było cięż-kie, stało się łatwe, to, co było słabością, stało się siłą.Robert dokonał na początku wyboru cierpienia, jakieświadomie przyjmie, by osiągnąć swój cel, zamiastwyboru łatwej drogi przyjemności i  lenistwa, któreowocuje długotrwałym i bezsensownym późniejszymcierpieniem i poczuciem winy.Jak widzisz, naturalny impuls motywacji i  zapału,świadomie kształtowany, owocuje świetnymi efekta-mi. Czegoś takiego nie da się kupić za żadne pienią-dze, lecz każdy musi zdobyć to sam własnym wysił-kiem. W skróciePozwól, że w skrócie powtórzymy cykl kontrolowanejmotywacji. W 7 punktach zawarłem kolejne kroki po-mocne w jej wydłużaniu, aż do osiągnięcia celu.Zapamiętaj, że naturalny impuls motywacji i zapaługwałtownie wybucha w  umyśle, lecz równie szybkogaśnie. Gdy polegasz tylko na jego sile, rozpoczynającdziałanie, najprawdopodobniej go nie dokończysz.Wiedząc o tym, powinieneś świadomie kontrolowaći kierować darem naturalnej motywacji.Zapalając się do wybranego przez siebie celu, wyko-naj następujące kroki: 63
 24. 24. Rafał Kraśnicki1. Polub główną umiejętność prowadzącą Cię do celu.2. Znajdź jak najwięcej korzyści wynikających z osią- gnięcia celu, jak i z przebycia drogi do celu.3. Dokonaj wyboru cierpienia.4. Znajdź możliwie wszystkie straty i  szkody, które staną się Twoim udziałem, gdy zaniechasz dąże- nia do celu.5. Dostrzegaj najmniejsze sukcesy, postępy i nagra- dzaj się za nie.6. Wyrób w  sobie nawyk regularnego powtarzania głównej umiejętności.7. Odnawiaj w  swojej świadomości kroki zawarte w powyższych punktach.Pamiętaj: cudowna przemiana wewnętrzna prowa-dząca do celu jest skutkiem wprowadzenia w  życiepowyższych punktów. Zmiana ta przygotowuje Ciędo objęcia w posiadanie celu, do którego zmierzasz.W  dalszej części zajmiemy się oddzielnie każdymz powyższych etapów.Co mi to da? Twoje korzyściZa nami 3 ważne etapy w budowaniu Osobistej BazyMotywacji. W pierwszym pracowaliśmy nad wyklaro-waniem konkretnych celów i kierunków dążeń w zgo-dzie z  własnymi wartościami i  tożsamością. W  dru-gim rozprawialiśmy się z obiekcjami, zastrzeżeniamii  wątpliwościami. W  trzecim etapie zapoznałeś sięz dynamiką naturalnej motywacji. Kolejny krok jest 64
 25. 25. Rozdział IIjuż bardziej szczegółowy i niezmiernie ważny. W teji w następnych fazach budowania Osobistej Bazy Mo-tywacji najlepiej pracować tylko nad jednym konkret-nym dążeniem. Jest to niezwykle istotne założenie.Każdy ważny życiowo cel musi mieć swoją oddziel-ną bazę motywacji. Dlatego następne rozdziały będąoznaczać pracę nad jednym z  Twoich celów. ProszęCię więc, byś już teraz obrał sobie jedno konkretnedążenie, jakie musisz zrealizować w swoim życiu. Ce-lowo piszę, że musisz, ponieważ coś, co mógłbyś czyewentualnie chciałbyś osiągnąć, nie ma jeszcze zna-mion konkretnego celu i cechy determinacji. Zapytajsiebie: co rzeczywiście musisz osiągnąć? Jaki cel niemoże być przez Ciebie zaniechany? Może to być na-uka jakiegoś języka, znalezienie partnera życiowego,doprowadzenie do doskonałości istniejącego związ-ku, rzucenie w końcu jakiegoś nałogu, zrzucenie nie-potrzebnego tłuszczu czy osiągnięcie jakiegoś stanufinansów czy pozycji zawodowej. Ważne, by był toTwój osobisty cel, który jest ważny dla Ciebie. Metoda odkrywania korzyściSkoro wybrałeś już swój osobisty cel, zastanów sięchwilę. Jak byś go opisał? Zacznij od prostego stwier-dzenia, np.: „Chcę nauczyć się języka francuskiegoalbo chcę zrzucić x kilogramów”9. Pragnienie może9  Dla ścisłości, w celu uzyskania świetnego wyglądu i smukłej syl-wetki ciała nie tyle chodzi o samą wagę i kilogramy, co o procen-towy poziom tkanki tłuszczowej w  stosunku do całkowitej wagiciała. Dlatego cel brzmiący: chcę zrzucić x kilogramów, winienbrzmieć: chcę osiągnąć x% tkanki tłuszczowej. Więcej np. w mojejksiążce Zaklinacz wagi, Gliwice 2011. 65
 26. 26. Rafał Kraśnickibyć większe, np.: „Chcę stać się najlepszym chirur-giem w kraju” albo „Pragnę, by to, co robię, było mo-ralne, i uczyć tego innych”. Takie proste stwierdzenieto jasny przekaz dostępny dla podświadomości. Zrób-my teraz jeszcze jeden zabieg, by uaktywnić wybranycel. Sformułuj to swoje dążenie w  czasie teraźniej-szym, tak jakbyś je już zrealizował. Może to brzmiećnp.: zarabiam x zł, jestem mistrzem Formuły 1, sta-łem się fenomenalnym współmałżonkiem i  ojcem.Czas teraźniejszy wydaje polecenie podświadomości,by uruchomiła mechanizmy ułatwiające osiągnięciestanu opisanego przez Ciebie. Zrób to teraz, określi sformułuj jak najbardziej konkretnie swój cel.Dlatego weź czystą kartkę i zapisz w formie nagłówkaswoje skonkretyzowane pragnienie w czasie teraźniej-szym. Napisz to wielkimi literami, z  całą pewnościąsiebie. Podkreśl, po czym pod spodem zacznij wypi-sywać korzyści, jakie będą Twoim udziałem, gdy osią-gniesz to, czego pragniesz. Dobra i sprawdzona prak-tyka mówi o minimalnej liczbie wypisanych korzyści,by ćwiczenie rzeczywiście wpłynęło na poziom Twojejmotywacji. Zapisz 20 konkretnych korzyści. Nie 10,18, ale minimum 20. Możesz zapisać 30 i więcej, jed-nak nie mniej niż 20. Możliwe, że na początku takaliczba może Cię przerażać, jednak robiąc to, tworzyszpodstawy Twojej Osobistej Bazy Motywacji. Zapre-zentuję Ci za chwilę sposób, jak szybko można upo-rać się z tym zadaniem. Jak się później przekonasz,napisanie tych odpowiedzi to nie koniec budowaniaOsobistej Bazy Motywacji. Od tego kroku trzeba jed-nak rozpocząć i  jest on niezbędny do dalszej pracy. 66
 27. 27. Rozdział IIGdybyś zapisał te korzyści i  tak sprawę zostawił, tonajprawdopodobniej nic by się nie wydarzyło. To takjakbyś wsiadł do samochodu, lecz nie włożył kluczykado stacyjki. Jak możesz sobie pomóc, by uporać sięz tym zadaniem?Na początku wypisz korzyści, jakie będziesz miał poosiągnięciu celu — takie, jakie narzucają Ci się w spo-sób oczywisty. Potem pogłówkuj i zapisz jeszcze parępozycji. Następnie staraj się szukać korzyści wedługkategorii. Pomyśl zarówno o  korzyściach material-nych, jak i niematerialnych. Szukaj korzyści ilościo-wych i jakościowych. Szukaj korzyści krótkotermino-wych i długoterminowych. Szukaj korzyści dla siebiei  korzyści dla swoich bliskich czy nawet nieznajo-mych.Zaangażuj w to zadanie cały swój intelekt. Nie pytajsiebie: „W jaki sposób zdobędę te korzyści”, tylko: „Comogę uzyskać, osiągając wybrany cel?”. Szukając ko-lejnych motywów swoich działań, nastaw swój umysłna zdobycie określonych rzeczy, a nie na analizowa-nie możliwości osiągnięcia celu. Motywacja żyje po-przez zestaw motywów. Od Ciebie więc zależy, ile ichwydobędziesz, korzystając ze swego intelektu. Wiemz  własnego doświadczenia, że każde nowe działanieczy propozycja działania wiąże się ze znalezieniemmotywu. Czasem jest to niezwykle proste, innymrazem wymaga to zastanowienia, by „mieć motyw”.Muszę mieć osobisty motyw, myślę, że i Ty również.Jeżeli np. chcesz stać się supersprzedawcą, to wypiszwszystkie korzyści związane z osiągnięciem tego celu. 67
 28. 28. Rafał KraśnickiWażne jest, byś wszystkie je przedstawił swojej świa-domości. Spisać pewną liczbę korzyści materialnychprzyjdzie Ci dosyć łatwo. Nie zapomnij jednak o tymwszystkim, co związane jest z  dobrami niematerial-nymi. Do takich należą: umocnienie cech osobistych,dobre nawyki, wartościowe zachowania i lepsze spo-soby postrzegania rzeczywistości, choćby jako szansyna lepszą zmianę i  wartościowe działanie. Wypisujje szczegółowo, zadając sobie pytanie w stylu: „Jakiekonkretnie cechy mnie udoskonalą, gdy osiągnę swójcel?”. Takie pytanie naprowadzi Cię na korzyści, któ-re zapiszesz w tabeli Osobistej Bazy Motywacji. Zwróćuwagę również na to, jak osiągnięcie celu wpłynie naTwoje relacje z innymi. Co w nich ulegnie zmianie nalepsze, gdy osiągniesz ten cel? To pytanie jest niezwy-kle ważne, ponieważ zwraca się ku dobru Twoich bli-skich. Gdy przewidujesz, że osiągnięcie zamierzonegoprzez Ciebie celu nie odbije się pozytywnie na Twojejrodzinie, zastanów się, jak można by go zmodyfiko-wać lub nawet zaniechać. Cel, który krzywdziłby ko-goś z  Twoich bliskich, nie jest w  ogóle wart uwagi.Aby pomóc Ci uporządkować zapisywanie poszcze-gólnych korzyści, stworzyłem 7 grup. System 7 grupjest o  tyle skuteczny, iż wystarczy, byś zapisał dlakażdej z nich tylko po 3 konkretne korzyści, a Twojalista zapełni się ponad 20 motywami działania. Uży-cie tego systemu przy zapisywaniu kolejnych pozycjina Twojej liście jest niezwykle pomocne, gdy już nicnie przychodzi Ci do głowy. Poniżej przedstawiamCi zestaw kategorii możliwych korzyści, związanychz osiągnięciem przez Ciebie zamierzonego celu. 68
 29. 29. Dlaczego warto mieć pełną wersję? Pełną wersję książki zamówisz na stronie wydawnictwa Złote Myśli http://www.zlotemysli.pl/prod /10043/slomiana-motywacja- rafal-krasnicki.htmlPowered by TCPDF (www.tcpdf.org)

×