John 10:7-9
7 Muli ngang sinabi sa kanila ni
Jesus, Katotohanan, katotohanang
sinasabi ko sa inyo, Ako ang
pintuan ng mga ...
9 Ako ang pintuan; ang sinomang
taong pumasok sa akin, ay siya'y
maliligtas, at papasok at lalabas, at
makasusumpong ng pa...
Deuteronomy 4:39
Talastasin mo nga sa araw na ito at
isapuso mo, na ang Panginoon ay
siyang Dios sa itaas sa langit at sa
...
Deuteronomy 6:4-9
4 Dinggin mo, Oh Israel: ang
Panginoon nating Dios ay isang
Panginoon:
5 At iyong iibigin ang Panginoon
...
6 At ang mga salitang ito, na aking
iniuutos sa iyo sa araw na ito, ay
sasa iyong puso;
7 At iyong ituturo ng buong sikap
...
8 At iyong itatali na pinakatanda
sa iyong kamay at mga magiging
pinakatali sa iyong noo.
9 At iyong isusulat sa itaas ng
...
Matthew 7:21-27
21 Hindi ang bawa't nagsasabi sa
akin, Panginoon, Panginoon, ay
papasok sa kaharian ng langit;
kundi ang g...
22 Marami ang mangagsasabi sa
akin sa araw na yaon, Panginoon,
Panginoon, hindi baga
nagsipanghula kami sa iyong
pangalan,...
23 At kung magkagayo'y
ipahahayag ko sa kanila, Kailan
ma'y hindi ko kayo nangakilala:
magsilayo kayo sa akin, kayong
mang...
24 Kaya't ang bawa't dumirinig ng
aking mga salitang ito at
ginaganap, ay matutulad sa isang
taong matalino, na itinayo an...
26 At ang bawa't dumirinig ng
aking mga salitang ito at hindi
ginaganap, ay matutulad sa isang
taong mangmang, na itinayo ...
Matthew 16:13-19
13 Nang dumating nga si Jesus sa
mga sakop ng Cesarea ni Filipo, ay
itinanong niya sa kaniyang mga
alagad...
15 Kaniyang sinabi sa kanila,
Datapuwa't, ano ang sabi ninyo
kung sino ako?
16 At sumagot si Simon Pedro at
sinabi, Ikaw a...
17 At sumagot si Jesus at sa kaniya'y
sinabi, Mapalad ka, Simon Bar-
Jonas: sapagka't hindi ipinahayag sa
iyo ito ng laman...
19 Ibibigay ko sa iyo ang mga susi
ng kaharian ng langit: at anomang
iyong talian sa lupa ay tatalian sa
langit; at anoman...
Isaiah 9:6
Sapagka't sa atin ay ipinanganak
ang isang bata, sa atin ay ibinigay
ang isang anak na lalake; at ang
pamamahal...
Isaiah 9:6
Kamanghamangha,
Tagapayo,
Makapangyarihang Dios,
Walang hanggang Ama,
Pangulo ng Kapayapaan.
Ephesians 4:4-6
4May isang katawan, at isang
Espiritu, gaya naman ng
pagkatawag sa inyo sa isang
pagasa ng pagtawag sa iny...
The Right Door
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

The Right Door

284

Published on

Powerful message about One God Doctrine

Published in: Spiritual
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
284
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

The Right Door

 1. 1. John 10:7-9 7 Muli ngang sinabi sa kanila ni Jesus, Katotohanan, katotohanang sinasabi ko sa inyo, Ako ang pintuan ng mga tupa. 8 Ang lahat ng nangauna sa aking nagsiparito ay mga magnanakaw at mga tulisan: datapuwa't hindi sila dininig ng mga tupa.
 2. 2. 9 Ako ang pintuan; ang sinomang taong pumasok sa akin, ay siya'y maliligtas, at papasok at lalabas, at makasusumpong ng pastulan.
 3. 3. Deuteronomy 4:39 Talastasin mo nga sa araw na ito at isapuso mo, na ang Panginoon ay siyang Dios sa itaas sa langit at sa ibaba sa lupa; wala nang iba pa.
 4. 4. Deuteronomy 6:4-9 4 Dinggin mo, Oh Israel: ang Panginoon nating Dios ay isang Panginoon: 5 At iyong iibigin ang Panginoon mong Dios ng iyong buong puso, at ng iyong buong kaluluwa, at ng iyong buong lakas.
 5. 5. 6 At ang mga salitang ito, na aking iniuutos sa iyo sa araw na ito, ay sasa iyong puso; 7 At iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak, at iyong sasalitain tungkol sa kanila pagka ikaw ay nakaupo sa iyong bahay, at pagka ikaw ay lumakad sa daan, at pagka ikaw ay nahihiga at pagka ikaw ay bumabangon.
 6. 6. 8 At iyong itatali na pinakatanda sa iyong kamay at mga magiging pinakatali sa iyong noo. 9 At iyong isusulat sa itaas ng pintuan ng iyong bahay at sa iyong mga pintuan-daan.
 7. 7. Matthew 7:21-27 21 Hindi ang bawa't nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit; kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit
 8. 8. 22 Marami ang mangagsasabi sa akin sa araw na yaon, Panginoon, Panginoon, hindi baga nagsipanghula kami sa iyong pangalan, at sa pangalan mo'y nangagpalayas kami ng mga demonio, at sa pangalan mo'y nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan?
 9. 9. 23 At kung magkagayo'y ipahahayag ko sa kanila, Kailan ma'y hindi ko kayo nangakilala: magsilayo kayo sa akin, kayong manggagawa ng katampalasanan.
 10. 10. 24 Kaya't ang bawa't dumirinig ng aking mga salitang ito at ginaganap, ay matutulad sa isang taong matalino, na itinayo ang kaniyang bahay sa ibabaw ng bato: 25 At lumagpak ang ulan, at bumaha, at humihip ang mga hangin, at hinampas ang bahay na yaon; at hindi nabagsak: sapagka't natatayo sa ibabaw ng bato.
 11. 11. 26 At ang bawa't dumirinig ng aking mga salitang ito at hindi ginaganap, ay matutulad sa isang taong mangmang, na itinayo ang kaniyang bahay sa buhanginan: 27 At lumagpak ang ulan, at bumaha, at humihip ang mga hangin, at hinampas ang bahay na yaon; at nabagsak: at kakilakilabot ang kaniyang pagkabagsak.
 12. 12. Matthew 16:13-19 13 Nang dumating nga si Jesus sa mga sakop ng Cesarea ni Filipo, ay itinanong niya sa kaniyang mga alagad, na sinasabi, Ano baga ang sabi ng mga tao kung sino ang Anak ng tao? 14 At kanilang sinabi, Anang ilan, Si Juan Bautista; ang ilan, Si Elias; at ang mga iba, Si Jeremias, o isa sa mga propeta.
 13. 13. 15 Kaniyang sinabi sa kanila, Datapuwa't, ano ang sabi ninyo kung sino ako? 16 At sumagot si Simon Pedro at sinabi, Ikaw ang Cristo, Ang anak ng Dios na buhay.
 14. 14. 17 At sumagot si Jesus at sa kaniya'y sinabi, Mapalad ka, Simon Bar- Jonas: sapagka't hindi ipinahayag sa iyo ito ng laman at ng dugo, kundi ng aking Ama na nasa langit. 18 At sinasabi ko naman sa iyo, na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia; at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kaniya.
 15. 15. 19 Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit: at anomang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit; at anomang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit.
 16. 16. Isaiah 9:6 Sapagka't sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalake; at ang pamamahala ay maaatang sa kaniyang balikat: at ang kaniyang pangalan ay tatawaging…..
 17. 17. Isaiah 9:6 Kamanghamangha, Tagapayo, Makapangyarihang Dios, Walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan.
 18. 18. Ephesians 4:4-6 4May isang katawan, at isang Espiritu, gaya naman ng pagkatawag sa inyo sa isang pagasa ng pagtawag sa inyo; 5Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, 6Isang Dios at Ama ng lahat, na siyang sumasa ibabaw sa lahat, at sumasa lahat, at nasa lahat.
 1. A particular slide catching your eye?

  Clipping is a handy way to collect important slides you want to go back to later.

Ă—