Maison wozo

602 views

Published on

Yon istwa sou vizyon PACA: Konpetitivite Local

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
602
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
9
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Maison wozo

 1. 1. Kay ki fèt an Wozo yo Yon istwa sou vizyon PACA, enspire apre yon misyon konsiltasyon nan peyi Salvador nan mwa Fevriye 2003. Ti vil sa te twouve l bò yon gwo larivyè. Abitan yo tap viv nan kay ki byen solid e tap mennen aktivite yo trankilman.
 2. 2. Se konsa lavi tap koule dous jiskaske yon gwo tranbleman d’tè frape vil la. Pandan twa jou e twa nwit, latè te tranble e sekous yo te tèlman fò menm pi gwo bilding yo te tonbe plat atè takou yon chato kat. Tout moun ki pat gen tan chape pou l yo te antere anba tout pil tè sa yo.
 3. 3. Pandan tranbleman d’tè sa tap kontinye fè ravaj, chak moun tap fè sa l kapab pou ede sove viktim yo.
 4. 4. Gason tankou fanm nan ti vil sa te degaje yo mete sou pye yon lopital ak sa yo jwen pou ede pran swen moun ki blese epi pataje sa yo te jwen kòm manje.
 5. 5. Kèk jou te finn pase, lè lòt moun te sòti nan vil vwazinaj yo, te gen menm ki te sòti byen lwen, vinn pote sekou a moun sila yo. Nou pa bezwen mande jan abitan yo te kontan jwenn sipò sa. Moun ki te pèdi kay yo tap viv kounye a anba tant annatandan lòt solisyon.
 6. 6. Apre kèk tan, lè moman ijans yo finn pase, moun ki te vinn bay kout men yo tounen lakay yo. Abitan yo pat konn kote yo gad e tap poze tèt yo kesyon: “Sak kap rive nou si nou pa jwen lòt èd pou nou kenbe?”
 7. 7. Moun ki tap viv anba tant yo tap plenyen: “Nou bezwen bon jan kay pou nou rete! Si nou pa jwen lòt moun vinn ede nou, nou chire! Talè konsa sezon fredi a ap vini, nou tout ap mouri ak fredi anba lanèj!”
 8. 8. Alòske abitan yo te finn dezespere nèt e yo pat konn kisa pou yo fè yon ti demwazèl te poze kesyon sa: “Pouki nou pa eseye konstwi pwòp kay nou nou menm?” Apre yon ti silans, tout moun tonbe ri.
 9. 9. ”Ki tenten wap di la!", di yon gwo machann byen fache, “pou fè kay, nou bezwen brik ki vann chè e nou pa gen mwayen pou achte yo si lòt vil ki pi rich yo pa vinn pote n sekou.”
 10. 10. Se konsa yon jenn ti atis pran lapawòl: “Si nou pa gen brik, poukisa nou pa konstwi kay yo ak wozo kap pouse pa bò isit an kantite?"
 11. 11. Pèsonn potko janm tande koze sila. Direktè planifikasyon amenajman vil la di konsa: ‘Nap di nepòt tenten! Depi tout tan, nap konstwi kay nou yo anbrik.’
 12. 12. Yon ti granmou kise Mèt asosyasyon atizan nan vil la reponn, li di konsa: “Se pa paske nou poko janm fè yon bagay ki fè li pa posib“.
 13. 13. “Se sèlman trese pou nou byen trese wozo yo pou nou kreye yon baz solid”, madanm ki abitye trese a deklare.
 14. 14. Se konsa diskisyon tap kontinye sou menm lanse an e tout asanble a te komanse enterese a sa kap di a. Kèk moun te déjà ap gade kijan pou yo mete lide a anpratik e finalman yon gwoup te dakò konstwi yon ‘kay temwen’ an wozo. Nan demen maten, atizan yo ak medam ki abitye trese yo mete tèt yo ansanm pou diskite kijan yo pral bati kay wozo sa pou li solid e bèl an mèm tan.
 15. 15. Apre gwo diskisyon gwoup la tonbe dakò e kiltivatè yo te twò kontan fè moun yo jwenn kantite wozo yo te bezwen an. Se konsa tout moun te mete tèt ansanm, atizan, medam kap trese yo, kiltivatè yo te kòmanse travay. Twa mwa apre sa, se te tout fyète yo pou yo te prezante popilasyon an nouvo kay an wozo sila. Abitan yo ou ti jan gade l dwòl e yo tap poze tèt yo tout kalte kesyon.
 16. 16. Fanmi jenn ti atis la te vinn enstale l nan nouvo kay la.
 17. 17. Alòske moun yo te kòmanse ap viv byen alèz nan kay an wozo yo, lòt moun te vle gen pwòp kay pa yo tou. Se konsa anpil lòt kay an wozo te vinn ap konstwi. Apre yon ti tan, tout fanmi yo te retounen gen kay yo.
 18. 18. Nou dwe konfese: kay la pat finn bon nèt paske van te travèse l epi dlo tap koule nan fetay la. Sepandan, tout defo sa yo te motive atizan yo jwenn Solisyon pou rezoud pwoblèm yos
 19. 19. Lè moun yo gade yo wè kay wozo yo kanpe djanm aprè yon lòt tranbleman d’tè vinn pase, san yo pa gen krik, tout lòt sa ki potko kwè yo vinn wè reyalite a. Se konsa pèsonn pat regrèt lòt vye kay anbrik yo ankò.
 20. 20. Tout vil la te fyè e moun te sòti tout kote vinn gade kay an wozo yo. Atizan ki te gen lide a, li te kòmanse granmoun, te deja ap gade kijan pou yo ta vann lide kay anwozo yo byen lwen andeyò ti vil yo a.... Fen.
 21. 21. Kont sila “Kay an Wozo yo”© jwenn enspirasyon l apre yon misyon konsiltasyon nan peyi Salvador, an Fevriye 2003. Lide ak tèks la se Ulrich Harmes-Liedtke ki te ekri l Ilistrasyon yo se Arnoldo Baltodano Cuadra Tradiksyon kreole la se WORLD VISION HAITI avèk sipò ‘Coopération Technique Allemande (GTZ)’ San Juan del Sur, Nicaragua 1/2004

×