• Share
 • Email
 • Embed
 • Like
 • Save
 • Private Content
отчет на кмет - 2007 2011
 

отчет на кмет - 2007 2011

on

 • 616 views

 

Statistics

Views

Total Views
616
Views on SlideShare
616
Embed Views
0

Actions

Likes
0
Downloads
0
Comments
0

0 Embeds 0

No embeds

Accessibility

Categories

Upload Details

Uploaded via as Microsoft PowerPoint

Usage Rights

© All Rights Reserved

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Processing…
Post Comment
Edit your comment

  отчет на кмет - 2007 2011 отчет на кмет - 2007 2011 Presentation Transcript

  • Отчет на кмета на община Троян за мандат 2007 – 2011 г.
  • Ръководни принципи
   • Откритост в управлението;
   • Отговорност към проблемите;
   • Ефективност;
   • Диалог с обществеността;
   • Активно използване на европейските фондове;
   • Гарантиране на обществения интерес при използване на бюджетните средства.
  • Реализирани цели
   • Разработени проекти за благоустрояване на града;
   • Възстановени, в голяма степен, спортни и младежки бази, както и изградени нови такива;
   • Ефективно използване на природното и културно-историческо наследство, за опазване на историческите забележителности;
   • Управлявани проекти за интеграция на лицата в неравностойно физическо, социално и етническо положение;
   • Максимално събиране, рационално планиране и разумно разходване на бюджетните средства за образование, здравеопазване, инфраструктура, благоустрояване, култура, спорт и много други дейности;
   • Ефективно стопанисване и управление на общинската собственост.
  • Управление на финансите – активно, прозрачно, целесъобразно
   • Ефективно планиране;
   • Ясно определени обществено значими приоритети;
   • Ефикасно и законосъобразно разходване
   • Насочени инвестиции към:
   • Образование;
   • Здравеопазване;
   • Техническа инфраструктура;
   • Общозначими и полезни инфраструктурни обекти.
  • Инвестиционна дейност
   • През 2008 г. – инвестиции за 5 099 391 лв.
   • 21 172 кв.м. нови асфалтови настилки;
   • 2 606 кв.м. тротоарни настилки;
   • Основни обекти (1):
   • Саниране и ремонт на ЦДГ “Здравец” – 230 108 лв.;
   • Разширение на НУ “Хр. Ботев” – 610 000 лв.;
   • Реконструкция на ул. “Хр. Ботев” – 1 230 000 лв.;
   • Реконструкция на водопроводна мрежа в с. Борима – 337 480 лв.;
   • Реконструкция на път “Зеленика” – 800 000 лв.;
  • Инвестиционна дейност
   • Основни обекти (2):
   • Разширение на мост в с. Бели Осъм и подпорна стена “Зеленика” – 210 000 лв.;
   • Реконструкция на път “Гумощник – Лъкарево” – 122 000 лв.;
   • Реконструкция на път “Калейца, Коман – Терзийско – Коман” – 127 000 лв.;
   • Преасфалтиране на ул. “Ген. Карцов” (от Дъскотина до мост “Витекс”);
   • Разплатени проекти за обходен път на гр. Троян;
   • Преасфалтиране на улици в с. Борима, с. Орешак, с. Балканец, мах. Миревски, мах. Попишка и др.
  • Инвестиционна дейност
   • През 2009 г. – инвестиции за 5 671 063 лв.
   • 39 132 кв.м. нови асфалтови настилки;
   • 1 388 кв.м. тротоарни настилки;
   • Основни обекти (1):
   • Възстановяване на ОУ “Л. Каравелов”, с. Дебнево – 276 881 лв.;
   • Реконструкция на спортни площадки в СОУ “Кл. Охридски” – 107 480 лв.;
   • Дом за стари хора в с. Добродан – 118 000 лв.;
   • Рехабилитация на ул. “Опълченска” – 229 170 лв.;
   • Реконструкция на път “Троян – Балабанско” – 182 812 лв.;
  • Инвестиционна дейност
   • Основни обекти (2):
   • Реконструкция на път Балканец – 105 616 лв.;
   • Изграждане на площадка, ограда на трасето и проходи за медицинско осигуряване на мотополигон Троян – 189 773 лв.;
   • Саниране на 7 училища и детски градини по МФ “Козлодуй” – 3 200 000 лв.;
   • Преасфалтиране на улици в с. Орешак, с. Бели Осъм, с. Голяма Желязна, с. Белиш и др.;
   • Реконструкция на канализационни колектори – 1 477 м.;
   • Канализационни колектори по ул. “Христо Ботев”, ул. “Симеон Велики” и др.
  • Инвестиционна дейност
   • През 2010 г. – инвестиции за 5 671 063 лв.
   • 47 510 кв.м. нови асфалтови настилки;
   • 1 895 кв.м. тротоарни настилки;
   • Основни обекти (1):
   • Канализация по ул. “Опълченска” – 220 595 лв.;
   • Реконструкция на ул. “Д. Икономов” – 144 630 лв.;
   • Канализация и водопровод в кв.318 на Троян – 190 541 лв.;
   • Реконструкция на път в с. Орешак – 169 965 лв.;
   • Реконструкция на път LOV 2142, Троян – 82 000 лв.;
  • Инвестиционна дейност
   • Основни обекти (2):
   • Свлачище “Стадион” и срутище “Римски път” – 980 000 лв.;
   • Реконструкция на тротоари по ул. “Ген. Карцов” – 32 344 лв.;
   • Реконструкция на тротоари, Троянски манастир, с. Орешак – 30 000 лв.;
   • Завършени обекти по ОП “Околна среда” на обща стойност 5 406 400 лв.
  • Инвестиционна дейност
   • През 201 1 г. – инвестиции за 2 860 000 лв.
   • 29 434 кв.м. нови асфалтови настилки;
   • 3 270 кв.м. тротоарни настилки;
   • Основни обекти (1):
   • Дом за стари хора в с. Добродан – 211 865 лв.;
   • Реконструкция на кръстовище при кооп. пазар и участък на ул.”Раковски” – 253 000 лв.;
   • Рехабилитация на ул.”Васил Левски”, кв.”Велчевски” – 185 413 ЛВ.;
   • Рехабилитация на ул.”Раковски” от кръстовището с ул.”Опълченска”до мост при “Елма” – 147 885 лв.;
   • Жилищни сграда “Охрид” в кв.313 – 470 000 лв.;
  • Инвестиционна дейност
   • Основни обекти (2):
   • Изграждане на бюст-паметник на Иван Хаджийски – 65 000 лв.;
   • Реконструкция на участък от пътя от с. Добродан до с. Врабево – 218 000 лв.;
   • Реконструкция на участък от път в с. Калейца - 41 217 лв.;
   • Улица в кв.318 – 124 364 лв.;
   • Реконструктция на канализационен колектор 260 м. и други.
  • Инвестиционна дейност
   • “ Интегриран проект за подобряване на градската среда на град Троян” по ОП “Регионално развитие”
   • Стойност 3 950 735,80 лв., в т.ч.
    • съфинансиране от Общината 188 270,71 лв.
   • Проектът включва:
   • Цялостна реконструкция на уличните и тротоарните платна на обходната улица в ж.к. “Младост”, ул.”Балкан”, ул.”Мизия”, ул.”Христо Ботев”, три улици в кв.”Лъгът” и три детски площадки;
   • Преасфалтиране на 27 596 кв.м.;
   • Направа на тротоари 13 285 кв.м.
   • Проект “Техническа помощ за подготовка на интегриран проект за водния цикъл на град Троян” по ОПОС
   • Проектиране на 18 302 м. водопроводна мрежа;
   • Проектиране на 20 895 м. канализационна мрежа
   • Проект “Техническа помощ за подготовка на интегриран проект за водния цикъл на с. Орешак, община Троян” по ОПОС
   • Проектиране на 15 600 м. водопроводна мрежа;
   • Проектиране на 20 563 м. битова канализационна мрежа;
   • Проектиране на 12 109 м. дъждовна канализация;
   • Доказана целесъобразност от отвеждане и пречистване на отпадъчните води до ПСОВ – Троян;
   Развитие на водоснабдителната и канализационната мрежи в община Троян
   • Проект “Изпълнение на първи етап на интегриран проект за водния цикъл на гр. Троян” по ОПОС
   Развитие на водоснабдителната и канализационната мрежи в община Троян
   • 580 м. нова канализационна мрежа;
   • 350 м. реконструирана и подменена канализационна мрежа;
   • 400 м. реконструирани и подменени профили.
   • Изграден ІІ-ри етап, биологично пречистване, на ПСОВ - Троян
   • Стойност 7 803 750,97 лв., в т.ч. съфинансиране от общината 293 909,50 лв.
   • Проект “Интегриран проект за водния цикъл на с. Шипково, община Троян” по ПРСР
   • Изграждане на пречиствателно съоръжение;
   • Главни колектори І и ІІ и профили ІV и V
   • Реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа;
    • 2 447 м. канализация;
    • 2 652 м. водопровод;
    • Стойност 3 529 544 лв.
   Развитие на водоснабдителната и канализационната мрежи в община Троян
   • Със средства от ПУДООС бяха реализирани проекти “Канализационен колектор в кв.318” и реконструкция на “Канализационен колектор по ул. “Опълченска”, Троян;
   • 2008 г. – подменена 8 412 м. водопроводна мрежа в общината (по ул.”Ген. Карцов”, ул.”Балкан”, Троян, с. Балканец, с. Бели Осъм, Зеленика, с. Балканец, с. Голяма Желязна, с. Старо село, с. Борима и др.);
   • 2009 г. – подменени 6 923 м. водопроводна мрежа в общината (мах. Райковска, мах. Миревска, Стойченски рът, ул.”Симеон Велики”, Троян, с. Голяма Желязна, Беклеме, с. Шипково, с. Белиш и др.);
   • 2010 г. – подменени 11 805 м. водопроводи на територията на общината (Червянска лъка, по ул. “Димитър Икономов”, с. Голяма Желязна, с. Терзийско, с. Орешак, Стойченски рът, кв. Търнето и др.
   Развитие на водоснабдителната и канализационната мрежи в община Троян
   • Проект “Корекция на р. Бели Осъм в централната градска част за предотвратяване на ерозията на речния бряг и овладяване на риска от наводнения” по ОП “Регионално развитие”
   • Разширяване на 210 м. от речното корито с 10 и 20 м. в различните профили;
   • Изграждане на 303 м. крайбрежни стени;
   • Обща стойност 1 002 882,89 лв., в т.ч. съфинансиране от Общината 50 144,14 лв.
   Дейности по опазване на околната среда
  • Дейности по опазване на околната среда
   • Проект “Изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура на територията на град Троян за предотвратяване на рисковете и щетите за живота и имуществото на гражданите” по ОП “Регионално развитие”
   • Стойност 782 988,20 лв.
   - Срутище “Римски път” - Свлачище на Стадиона
   • Проект “Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности в землището на с. Голяма Желязна”
   • Възстановителни дейности (залесяване) на площ от 50 дка;
   • Оборудване за противопожарни депа в с. Голяма Желязна, с. Шипково и гр. Троян;
   • Реконструиране на 1 451 м. горски път в м. Сойченското, землище Голяма Желязна;
   • Стойност 308 491,20 лв.
   Дейности по опазване на околната среда
   • 2008 г. – Комплектно разрешително, съгласно Закона за опазване на околната среда и водите, на Регионално депо за твърди битови (неопасни) отпадъци Троян – Априлци;
   • 2008 и 2011 г. участие в Национална кампания “За чиста околна среда”, ПУДООС;
   • 2009 г. финансиран от ПУДООС и изпълнен проект “Почистване, озеленяване и облагородяване на зелени площи, находящи се на територията на с. Врабево”, на стойност 6 617 лв.
   • 2009 г. финансиран от ПУДООС и изпълнен проект “За чиста околна среда”, вкл. реновиране на десния бряг на р. Бели Осъм (м/у пешеходен мост в ЦГЧ и мост и мост при Полицията)
   Дейности по опазване на околната среда
  • Дейности по опазване на околната среда
   • 2011 г. – финансирани от ПУДООС 4 проекта за възстановяване на детски площадки в общината и проект на училището в с. Черни Осъм.
   • Проектите на общината са (1):
    • Проект за озеленяване и възстановяване на зона за отдих в кв. “Буковец”, Троян, градина “Иван Памукчиев”, на стойност 6 387,50 лв.;
    • Проект за почистване, озеленяване и възстановяне на зона за отдих в Троян, алея “Дъскотина”, на стойност 8 007 лв.;
  • Дейности по опазване на околната среда
   • Проектите на общината са (2):
    • Проект за озеленяване и създаване на зона за отдих в ж.к. “Лъгът”, Троян, градина “Троянка”, на стойност 9 609,40 лв.;
    • Проект на СОУ “В. Левски”, с. Черни Осъм, “Училищен двор – рай за децата”, на стойност 4 997 лв.
   • Изграден, регистриран и работещ Общински приют за временно пребиваване на безстопанствени кучета.
  • Работа на Общината с неправителствени организации, Обществен форум
   • 2008 г. – 8 проекта на обща стойност 25 829 лв.
    • Закупуване на нова фотографска техника на МНХЗПИ – Троян;
    • Направа на детска площадка и ремонт на шадраван в центъра на с. Черни Осъм;
    • Перфектен звук – свобода на идеите, НЧ “Наука”
    • други.
   • 2009 г. – 9 проекта на обща стойност 43 434 лв.
    • Алея за отдих, естетика и възпитание на МИГ – Троян и Априлци;
    • Озеленяване и ремонт на стълбището и ската пред СОУ “В. Левски”;
    • Нашият разказ за теб на МНХЗПИ – Троян;
    • Детски кът с паркови съоръжения, с. Калейца;
    • Озеленяване на центъра на с. Орешак;
    • Озеленяване на централната част на с. Борима;
    • други
  • Работа на Общината с неправителствени организации, Обществен форум
   • 2010 г. – 8 проекта на обща стойност 30 910 лв.
    • С модерна сцена в Европа, НЧ “Наука”, Троян;
    • Едно красиво “Добре дошли в Троян”, Читалище в кв. Велчевски;
    • Озеленяване на централната част на с. Терзийско;
    • Съхраняване и популяризиране на културно-историческото наслество в с. Дебнево;
    • Други.
   • 2011 г. – 8 проекти на обща стойност 35 090 лв.
    • Реновиране на площадното пространство и изграждане на детска площадка в с. Голяма Желязна;
    • Благоустрояване и озеленяване в ОУ “Ив. Хаджийски”;
    • Естетизиране на дворното пространство в ДГ в с. Черни Осъм;
    • Ремонт на площадки и тротоари в ОУ “Васил Левски”, с. Борима;
    • Реконструкция на двора на комплекса за социални услуги в с. Дълбок дол;
    • Други.
  • Устройствено планиране
   • Подробен устройствен план (ПУП) “Буковец”, Троян;
   • ПУП “Турлата”, Троян;
   • ПУП “Центъра”, Орешак;
   • Общ устройствен план “Парк Лъгът”, Троян;
   • ПУП “Ливадето”, Троян;
   • ОУП “Къпинчо”, Троян;
   • ПУП, кв. 146 – ул. “Димитър Икономов”, ул. “Опълченска”.
   • Увеличен брой на издадени разрешителни за строеж и одобрени инвестиционни проекти на производствени сгради, хотели, къщи за отдих, магазини и други обслужващи сгради, както и за инфраструктури обекти.
   • Оцифряване на действащите регулационни планове на Троян, кв. “Кнежки лъг и Василевско”, кв. “Велчевски”, регулационните планове на с. Чифлик и с. Шипково – надземна инфраструктура.
  • Здравеопазване, социални дейности и трудова заетост
   • Осигуряване на качествено и достъпно здравеопазване;
   • Подобряване условията на живот на жителите на общината;
   • Намаляване на безработицата;
   • Създаване на алтернативна заетост на хората в трудоспособна възраст.
   • “ Многопрофилна болница за активно лечение”- ЕООД, гр. Троян
   Здравеопазване, социални дейности и трудова заетост ІІ-ро ниво на компетентност
   • “ Многопрофилна болница за активно лечение”- ЕООД, гр. Троян
   • Изплащане с общински средства 440 090 лв., на:
   • Енергоспестяващи дейности – инженеринг, 292 416 лв. за периода 2008 – 2011 г.;
   • Ремонт на хирургично отделение, 2008 г., 71 733 лв.;
   • Закупуване на два улстразвукови апарата през 2009 и 2010 г. на обща стойност 46 760 лв.
   • Паркинг, втори етап 2009 г. – 30 000 лв.
   Здравеопазване, социални дейности и трудова заетост
  • Здравеопазване, социални дейности и трудова заетост
   • Здравни кабинети в детските градини и училища;
   • Предоставяни услуги, държавно делегирани дейности в с. Дълбок дол:
    • Център за временно настаняване;
    • Дневен център за деца с увреждания;
    • Защитено жилище.
  • Здравеопазване, социални дейности и трудова заетост
   • Дом за стари хора в с. Добродан/ Стартиране на услугата в край на 2011 г.
   • 2009 г. – 486 105 лв. по проект към СИФ за ремонтни дейности, в т.ч. общинско съфинансиране 129 850 лв.;
   • 2010 г. – кандидатства по проект “Красива България” и през 2011 г. спечели финансиране за довършителни работи на стойност 269 927 лв.;
   • 2011 г. - Кандидатствано пред Японското правителство за финансиране на оборудване и обзавеждане за 140 000 лв. (осигурено алтернативно финансиране от общинския бюджет)
   • Дейности, общинска отговорност
   • Домашен социален патронаж
    • Обслужва средно 150-160 лица (90 х.лв. ежегодно от общинския бюджет);
    • През зимните месеци на 2009, 2010 и 2011 г. е предоставяна храна-обяд на 100 социално слаби граждани от частна фирма, спечелила проект, финансиран от МТСП за социалната услуга “Обществена трапезация”.
   • Център за хора с увреждания – обслужва 250 хора с увреждания
   Здравеопазване, социални дейности и трудова заетост
   • Национална програма “От социални помощи към осигуряване за заетост” , работни места по години:
    • 2007 г. – 9 лица;
    • 2008 г. – 10 лица;
    • 2009 г. – 11 лица;
    • 2010 г. – 5 лица.
   • Дейности: ремонт на детски съоръжения, обособяване на детски площадки, поддържане на сгради, общинска собственост, посичстване и поддържане на гробищните паркове и почистване на речните корита.
   Здравеопазване, социални дейности и трудова заетост
   • Регионални програми за заетост, 2010 – 2011 г.
    • 2010 г. – 40 лица;
    • 2011 г. – 10 лица;
   • Дейности: поддържане на терена, разбиване, изваждане и товарене на фундаменти от трибуни на стадиона; поддържане на паркове и зелени площи.
   Здравеопазване, социални дейности и трудова заетост
   • Други национални програми за заетост:
   • “ Старт в кариерата”:
    • 2007 г . – 2 лица;
    • 2008 г. – 2 лица;
    • 2010 г. – 1 лице;
    • 2011 г. – 1 лице.
   • “ Заетост на хора с трайни увреждания”:
    • 2007 г . – 1 лице;
    • 2008 г. – 1 лице;
    • 2009 г. – 1 лице;
    • 2010 г. – 1 лице;
    • 2011 г. – 1 лице
   • “ Нова възможност за заетост”, 2009 г. – 4 лица
   • “ Асистенти на хора с увреждания”:
    • 2007 г . – 2 лица;
    • 2008 г. – 1 лице;
   • “ Социални услуги в семейна среда”, 2009 г. – 3 лица
   Здравеопазване, социални дейности и трудова заетост
   • “ Заетост на младежи с висше образование”, 2007 г. – 8 лица;
   • “ Стажуване след обучение”:
    • 2007 г . – 2 лица;
    • 2008 г. – 2 лица;
   • По ОП “Развитие на човешките ресурси”, проект “Нов избор – развитие и реализация”
    • Обучени по 5 професии и назначени на работа в общината 95 безработни лица, в т.ч.:
     • 45 градинари;
     • 25 помощник пътни строители;
     • 13 пътни строители;
     • 4 спасители при бедствия и аварии;
     • 6 еколози.
   Здравеопазване, социални дейности и трудова заетост
   • Общината партнира на Агенцията за социално подпомагане в проект “Подкрепа за достоен живот” за дейност “Личен асистент”
    • Продължителност 17 месеца, считано от края на 2010 г.;
    • Назначени 21 лични асистенти за обслужване на 20 тежко инвалидизирани лица за срок от 14 месеца;
    • Стойност на проекта 74 000 лв.
   • Проект “Независим и достоен живот на хората с увреждания и самотно живеещи хора – дейности “Социален асистент” и “Домашен помощник” по ОП “РЧР:
    • Назначени 28 лица за социални асистенти и домашни помощници на 65 болни или самотни хора;
    • Стойност на проекта 180 854 лв.
   Здравеопазване, социални дейности и трудова заетост
   • Ръст на безработицата
    • 2007 г. – 4,91%
    • 2009 г. – 10,5%
    • 2010 г. – 10,88%
    • Към 30.06.2011 г. – 5,82%
   • Отпустани еднократни помощи, по години:
    • 2007 г. – 7 045 лв;
    • 2008 г. – 17 591 лв.;
    • 2009 г. – 13 232 лв.;
    • 2010 г. – 8 656 лв.;
    • Към 30.06.2011 г. – 7 118 лв.
   • Изплащани са 75% от стойността на лекарствата на ветераните от войните;
   • Изплащани са разходи за погребения на ветераните от войните и социално слаби без близки и роднини:
    • 2007 г. – 1 427 лв;
    • 2008 г. – 1 950 лв.;
    • 2009 г. – 1 603 лв.;
    • 2010 г. – 613 лв.;
    • Към 30.06.2011 г. – 190 лв.
   Здравеопазване, социални дейности и трудова заетост
  • Образование – реконструкция и развитие на материалната база
   • Привеждане в състояние, адекватно на потребностите на социално-икономическия живот;
   • Развитие на предучилищното и училищното образование и създаване на условия за качествано и достъпно образование;
   • Постигната реална децентрализация на процеса на управление на образователната система;
   • Постепенно подобряване на остарялата материално-техническа база.
  • Образование – реконструкция и развитие на материалната база
   • Постепенно подобряване на остарялата материално-техническа база за осигуряване на безопасни и здравословни условия за обучение, възпитание и труд, чрез:
    • Саниране на сградите на училища и детски градини (подмяна на дограма, отоплителна инсталация, ремонт на покриви и топлоизолация);
    • Ремонт на санитарни възли, сервизни помещения и ВиК инсталации;
    • Ремонт и увеличаване на спортните бази;
    • Осигуряване на достъпна среда за обучение на деца и ученици със специфични образователни потребности.
  • Образование – реконструкция и развитие на материалната база
   • Реализирани инвестиции в образователната инфраструктура по различни програми, в размер на 4,3 млн.лв.
   • 2007 г. по Проект “Красива България”, ремонт на фасада на Детска ясла в Троян на стойност 156 395 лв., в т.ч. финансов принов на Общината 81 326 лв.
   • 2008 г. по Проект към Национални програми 2007 г. към МОМН е извършено разширение на НУ “Хр. Ботев” на стойност 770 000 лв.
  • Образование – реконструкция и развитие на материалната база
   • 2008 г. по проект “Красива България” е санирана и ремонтирана ЦДГ “Здравец” на стойност 205 000 лв.
   • 2009 г. по МФ “Козлодуй” са извършени основни ремонти на 5 учебни и 2 детски заведения, болницата и спортна зала “Чавдар” на стойност над 3 млн.лв.
  • Образование – реконструкция и развитие на материалната база
   • 2009 г. беше възстановено опожареното ОУ “Любен Каравелов”, с. Дебнево, със средства в размер на 250 000 лв. от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС.
  • Образование – реконструкция и развитие на материалната база
   • “ Интегриран проект за образователната инфраструктура на община Троян, включващ обектите: СОУ “В. Левски”, с. Черни Осъм; ОУ “В. Левски”, с. Орешак; ЦДГ в с. Орешак; СДГ в с. Калейца; ЦДГ в с. Борима; ОДЗ “Буковец” в гр. Троян” по ОП “Регионално развитие”
   • Стойност 5 600 х.лв.
   • Краен срок – м. Септември 2012 г.
  • Образование – реконструкция и развитие на материалната база
   • Проектиране, основни и текущи ремонти на сгради на детски и учебни заведения, извън финансираните по програми, на стойнсто общо за периода 2 млн.лв., по-големи от които са:
   • 2008 г.
    • Изготвени проекти за реконструкция и модернизация на детски и учебни заведения във връзка с кандидатстване по Оперативна програма “Регионално развитие”;
    • Ремонти на: ЦДГ “Здравец”, СДГ с. Калейца, СОУ “В. Левски”, с. Черни Осъм;
   • 2009 г.
    • Реконструкция на покрив на НУ “Св. Св. Кирил и Методий”;
    • Реконструкция на открита спортна площадка на СОУ “Св. Кл. Охридски”;
    • Изграждане на склад за метан в СОУ “Св. Кл. Охридски”;
    • Ремонт на санитарни помещения в СОУ “Св. Кл. Охридски”.
  • Образование – реконструкция и развитие на материалната база
   • 2010 г.
    • Проекти за разширение на ЦДГ “8-ми март” и за реконструкция на тяло “Б” в СОУ “Св. Кл. Охридски” във връзка със задължителна предучилищна подготовка на 6-годишни деца;
    • Основен ремонт на 4 класни стаи и реконструкция на санитарни възли в НУ “Св. Св. Кирил и Методий”;
    • Преасфалтиране на двор на СОУ “В. Левски”, Троян;
    • Изграждане на вътрешни санитарни помещения и проектиране в ОУ “Иван Хаджийски”;
    • Доставка и монтаж на нови водогрейни котли в ОУ “В. Левски”, с. Борима и ОУ “Хр. Ботев”, с. Врабево.
  • Образование – реконструкция и развитие на материалната база
   • Влагат се собствени средства за подобряване на материалната си база – за извършване на текущи и съфинансиране на основни ремонти, закупуване на компютърна техника, оборудване на кабинети, обзавеждане.
   • По проекти за извънкласни и извънучилищни дейности то МОМН през 2008 г. са привлечени допълнително 39 153 лв.
  • Образование – реконструкция и развитие на материалната база
   • Прилагане на системата на делегираните бюджети, даваща възможност за по-ефективно разходване на средствата по единните разходни стандарти.
   • За успешно прилагане на системата е дадена положителна оценка през 2008 г. и 2009 г., за което са получени допълнително 220 223 лв.
   • Извън единните разходни стандарти за образование за периода са привлечени общо над 3 300 хил.лв. Тези средства са използвани с една цел – подобряване качеството на образование в община Троян.
  • Образование – реконструкция и развитие на материалната база
   • Общински педагогически център, открит 2009 г.
    • Обединява дейността на учебно-възпитателните заведения;
    • Организиране на извънкласна и извънучилищна дейност по време на учебната година и през ваканциите ;
    • Общинска комисия по закрила на детето;
    • Общинска комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.
    • Други неправителствени организации
   • 2009 г. по проект “Красива България” е извършен ремонт на обща стойност 48 319 лв., в т.ч. финансов принос на Общината 25 126 лв.
  • Образование – реконструкция и развитие на материалната база
   • Субсидиране на извънкласни форми “Пътуващо училище” и “Училище в природата”. Ежегодно заделяне на средства в размер на 50 000 лв.
   • Подпомагане на деца с изявени дарби, заели призови места в олимпиади, състезания и конкурси в областта на науката, изкуствата и спорта, а 10 деца – с едногодишни национални стипендии от държавния бюджет.
   • Изплащане на еднократни помощи на абитуриенти – сираци и полусираци. За периода са подпомогнати 62-ма ученици на стойност 12 810 лв.
  • Културно развитие
   • 20 читалища;
   • 2 музея – Музей на занаятите – Троян и Природонаучен музей в с. Черни Осъм;
   • Представителен общински младежки духов оркестър с мажоретки;
   • Национално изложение на художествени занаяти и изкуства с. Орешак;
   • Дружество на троянските художници;
   • Дружество на троянските писатели.
  • Културно развитие
   • Читалища
   • Разработват и печелят проекти към Министерство на културата за допълваща целева субсидия за подпомагане на дейността им, в т.ч. текущ ремонт, художествено-творческа дейност, компютърна техника и софтуер.
   • 2009 г. – Четиристранно споразумение за сутрудничество между Община Троян, Министерство на културата, Програмата на ООН за развитие и съответното читалище за включване на читалищните библиотеки от общината в програма “Глобални библиотеки – България”.
    • Одобрени библиотеки на І-ви етап – Троян, Борима, Дебнево, Черни Осъм и Шипково; През 2010 г. е доставено компютърно оборудване и отпуснати 4 допълнителни субсидирани бройки.
    • Одобрена библиотека на ІІ-ри етап – с. Орешак;
    • Одобрени библиотеки на ІІІ-ти етап – Врабево, Бели Осъм и Голяма Желязна.
  • Културно развитие
   • Ежегодно отделяне на средства за ремонтни дейности;
   • 2010 г. – отремонтирани 11 читалища общо за 30 000 лв.
   • 2010 г. – извършена реконструкция на сцена на НЧ “Наука”, Троян, за 10 000 лв.
  • Културно развитие
   • Природонаучен музей в с. Черни Осъм
   • По програма “Обществен форум” е реализиран проект “Изграждане на мултимедийна система – електронен екскурзовод” на стойност 1 950 лв.
   • С цел проектиране на отопление е извършено геофизично проучване на подземни води около музея.
   • Монтирана е пожароизвестителна техника.
   • 2010 г. – подменена дограма и извършен частичен ремонт на покрив на стойност 20 000 лв.
  • Културно развитие
   • Музей на народните художествени занаяти и приложни изкуства – Троян
   • 2008 г. – 40-годишнина от откриване на експозицията;
   • Изградена рампа за хора с двигателни увреждания;
   • Монтиране на стълбищна платформа до достъп до втория етаж;
   • Текущи ремонти на покривите на двете музейни сгради;
   • Извършена е профилактика на фондохранилищата;
   • Монтирано е насочено осветление;
   • Реставрирана е иконата на Николай Павлович “Богородица с младенеца”
  • Културно развитие
   • Музей на народните художествени занаяти и приложни изкуства – Троян
   • Реализирани музейни инициативи – създаване на атракционен и детски кът със средства от туристическата такса и финансиран проект от общински форум;
   • Разработени проекти за изграждане на зала за временни изложи и реставрация на керамика, за финансиране пред Министерство на културата;
   • Проведени множество експозиционни изложби от регионално и национално значение;
  • Културно развитие
   • Музей на народните художествени занаяти и приложни изкуства – Троян
   • 2008 – 2011 г. продължи договора за сътрудничество между Община Троян, Националния исторически музей и Ротари клуб с цел реализиране на дългосрочната програма, свързана с проучването, консервацията и реставрацията на археологически обект “Состра” – паметник на културата от национално значение.
  • Културно развитие
   • Национално изложение на художествените занаяти и изкуствата – Орешак
   • Организиране на множество изложби;
   • Възстановка на традиционни обичаи;
   • Провеждане на традиционен панаир през м. Август и Празник на сливата;
   • 2010 г. проведен пленер за детска рисунка;
   • 2011 г. – честване на 40 години от създаването си.
  • Културно развитие
   • Национално изложение на художествените занаяти и изкуствата – Орешак
   • 2011 г. реализиране на проект “Развитие на туристическите акракции в община Троян” по ОП “Регионално развитие”
   • Стойност 1 465 108,68 лв., в т.ч. съфинансиране 219 766,30 лв.
   • Дейности по проекта:
    • Ремонт на зали №№1, 2, 3 и 7, обслужваща сграда, главен вход и двор;
    • Закупуване на ново оборудване;
    • Промоционални дейности;
    • Обучение на персонала по професия “Екскурзовод”
  • Културно развитие
   • Галерия “Серякова къща”
   • Осъществени редица изложби, в т.ч. традиционните Великденска и Есенна изложби;
   • 2008 г. – ремонт на вътрешната част за 700 лв.
   • Реализиран проект по “Обществен форум” за осигуряване на нов реквизит за постоянни и временни експозиции на стойност 2 920 лв.;
   • 2010 г. – Основен ремонт по проект “Красива България” на стойност 90 268 лв.
  • Културно развитие
   • Представителен младежки духов оркестър с мажоретки
   • 2010 г. – 30-годишен юбилей
   • Културен календар
   • 2008 г. – 140-годишнина от обявяването на Троян за град;
   • Ежегодно отбелязване на празника на Троян;
   • Празник на сливата и троянската сливова ракия;
   • М. Август – Национален събор – надпяване;
   • 2011 г. – спечелен проект “Провеждане на иновативно културно събитие в община Троян – бългаски фестивал на сливата” на стойност 352 956 лв. по ОП “Регионално развитие”
  • Туризъм
   • Подобряване на туристическата и техническата инфраструктури
   • Изработване и поставяне на спирки по направление Троян – Черни Осъм и пред “Состра”; ремонтирани са при разклон с. Калейца, по пътя за Чифлик и Шипково. Рамонтирани са мостове по посоченото направление;
   • Поставени са нови пейки и отремонтирани стари;
   • Реализирани мероприятия по кметства при откриване на туристическия сезон;
   • Ремонт на път от центъра до вилната зона в Шипковски минерални бани; отремонтиране на обществена тоалетна и премахване на павилиони от центъра на курурта;
   • Рехабилитация на екопътека с възстановяване на чешма в местността “Жална”
  • Туризъм
   • Информационно и маркетингово обезпечаване на туристическия продукт
   • Изготвянена указателни табели – пред Музей в Троян, туристически център, с. Орешак и др.
   • Изготвяне на билбордове, информационни табели, рекламни пана, брошури, справочници, карти и др. подобни; участие в туристически борси; изготвяне на филм; откриване на туристически сезони; изготвяне на нов туристически сайт
  • Туризъм
   • Дейности за подобряване на туристическия потенциал
   • Празник на билките, планината и туризма;
   • Празник на сливата и троянската сливова ракия;
   • Празник Петковден;
   • Туристически мероприятия в галерия “Серякова къща”;
   • Мепроприятия за подпомагане на свещения туризъм.
  • Туризъм
   • Провеждане на политика за стимулиране развитието на туристическия бизнес
   • 25% от събраната туристическа такса се разпределя за кметството от територията на което е събрана. Това дава възможност кметствата да реализират собствени местни мероприятия;
   • 2011 г. – спортна площадка в курорта Чифлик.
  • Спорт
   • 2008 г. - 300 000 лв. за завършване на СМР на Мотополигона;
   • 2009 г. – ремонтирана спортна зала “Чавдар”, като са извършени енергоспестяващи дейности на стойност 100 000 лв. по МФ “Козлодуй”;
   • 2010 г. – укрепване на стадион “Чавдар” по ОП “Регионално развитие”, на стойност 600 000 лв. като се спира свлачището и се възстановява пътя над стадиона; До м.септември ще се възстановят седалките
   • 2011 г. – завършен е закрития спортен комплекс при мотополигона, на стойност 30 000 лв.
  • Спорт
   • Ученически игри – детски спортен празник “Пламъчета сини”;
   • Ежегодно разпределяне на 10 000 лв. за закупуване на спортни пособия и организиране на дейности;
   • Ежегодни спортни мероприятия с деца през лятото “Здравей ваканция без дрога”
   • 2009 г. са възстановени мъжките отбори по футбол и баскетбол
  • Спорт
   • Значими спортни събития
   • Световен и европейски шампионат по мотокрос “Гранд приз България”;
   • Етап от колоездачната обиколка на България;
   • Източноевропейски и републикански шампионат по мотокрос;
   • Пролетен турнир по футбол;
   • Новогодишен турник по футбол в зала;
   • Общински ученически игри;
   • Турнир по джудо за купа “Троян”
  • Спорт
   • Най-често спечелили международни и републикански награди са възпитаниците на:
   • Спортен клуб “Троян мотор спорт”;
   • Колоездаче клуб “Хемус 1896 – Вивело”;
   • Спортен клуб по карате “Атнес”;
   • Спортен клуб “Джудо и самбо”;
   • Спортен клуб по биатлон “Аякс”;
   • Клуб по ориентиране “Хемус”
  • Общинска собственост
   • Ръководни документи, очертаващи целите, принципите, приоритетите и намеренията в областта на общинската собственост
   • Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2009 – 2011 г.
   • Програма за управлание на общинската собственост по години 2009, 2010 и 2011 г.
  • Общинска собственост
   • За периода от декември 2007 г. до настощия момент са съставени 293 акта за общинска собственост;
   • Продажба на имоти, които не са необходими за дейността на общината и има проявен реален инвестиционен интерес; продажби на съсобствени имоти или предаваеми места;
   • Отадаване под наем само на офиси на политическите партии;
   • Придобити новопостроени обекти (3 апартамента със складови помещения и гаражи);
   • След 5-годишни усилия са възстановени земеделски земи на кметство Балабанско, 36 бр. имоти с площ 1193 дка;
   • 80 договора за отдаване под аренда на земеделски земи;
   • 2008 г. завърши лесоустрояването на горите, общинска собственост, с обща площ 1420.9 ха
   • В края на 2008 г. Общината се снабди с решения и скици от ОС “ЗГ” и за останалите 5 235.837 дка гори на кметство Терзийско.
  • Общинска собственост
   • Извършени структурни промени в общинските търговски дружества
   • “ Общински пазари”- ЕООД и “Стоково тържище – Троян”- ЕООД, бяха преобазувани чрез вливане, като приемащото дружество е “Общински пазари”- ЕООД;
   • “ Комунални услуги”- ЕООД е ликвидирано и създадено ново общинско предприятие “Комунални услуги – Троян”
  • Подобряване и усъвършенстване на системата за услуги на гражданите и бизнеса – повече доверие, минимална загуба на време и средства
   • Основен приоритет – подоряване откритостта и качеството на административните услуги.
   • Създадена и поддържана работеща, гъвкава, открита към гражданите администрация, предлагаща бързо, точно и безкористно административни услуги.
   • ОБЩИНА ТРОЯН –
   • РЕГИОН, ДОСТОЕН ЗА ЕВРОПЕЙСКАТА СИ ПРИНАДЛЕЖНОСТ
   Отчет на кмета на община Троян за мандат 2007 – 2011 г.