Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

отчет на кмет - 2007 2011

536 views

Published on

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

отчет на кмет - 2007 2011

 1. 1. Отчет на кмета на община Троян за мандат 2007 – 2011 г.
 2. 2. Ръководни принципи <ul><li>Откритост в управлението; </li></ul><ul><li>Отговорност към проблемите; </li></ul><ul><li>Ефективност; </li></ul><ul><li>Диалог с обществеността; </li></ul><ul><li>Активно използване на европейските фондове; </li></ul><ul><li>Гарантиране на обществения интерес при използване на бюджетните средства. </li></ul>
 3. 3. Реализирани цели <ul><li>Разработени проекти за благоустрояване на града; </li></ul><ul><li>Възстановени, в голяма степен, спортни и младежки бази, както и изградени нови такива; </li></ul><ul><li>Ефективно използване на природното и културно-историческо наследство, за опазване на историческите забележителности; </li></ul><ul><li>Управлявани проекти за интеграция на лицата в неравностойно физическо, социално и етническо положение; </li></ul><ul><li>Максимално събиране, рационално планиране и разумно разходване на бюджетните средства за образование, здравеопазване, инфраструктура, благоустрояване, култура, спорт и много други дейности; </li></ul><ul><li>Ефективно стопанисване и управление на общинската собственост. </li></ul>
 4. 4. Управление на финансите – активно, прозрачно, целесъобразно <ul><li>Ефективно планиране; </li></ul><ul><li>Ясно определени обществено значими приоритети; </li></ul><ul><li>Ефикасно и законосъобразно разходване </li></ul><ul><li>Насочени инвестиции към: </li></ul><ul><li>Образование; </li></ul><ul><li>Здравеопазване; </li></ul><ul><li>Техническа инфраструктура; </li></ul><ul><li>Общозначими и полезни инфраструктурни обекти. </li></ul>
 5. 5. Инвестиционна дейност <ul><li>През 2008 г. – инвестиции за 5 099 391 лв. </li></ul><ul><li>21 172 кв.м. нови асфалтови настилки; </li></ul><ul><li>2 606 кв.м. тротоарни настилки; </li></ul><ul><li>Основни обекти (1): </li></ul><ul><li>Саниране и ремонт на ЦДГ “Здравец” – 230 108 лв.; </li></ul><ul><li>Разширение на НУ “Хр. Ботев” – 610 000 лв.; </li></ul><ul><li>Реконструкция на ул. “Хр. Ботев” – 1 230 000 лв.; </li></ul><ul><li>Реконструкция на водопроводна мрежа в с. Борима – 337 480 лв.; </li></ul><ul><li>Реконструкция на път “Зеленика” – 800 000 лв.; </li></ul>
 6. 6. Инвестиционна дейност <ul><li>Основни обекти (2): </li></ul><ul><li>Разширение на мост в с. Бели Осъм и подпорна стена “Зеленика” – 210 000 лв.; </li></ul><ul><li>Реконструкция на път “Гумощник – Лъкарево” – 122 000 лв.; </li></ul><ul><li>Реконструкция на път “Калейца, Коман – Терзийско – Коман” – 127 000 лв.; </li></ul><ul><li>Преасфалтиране на ул. “Ген. Карцов” (от Дъскотина до мост “Витекс”); </li></ul><ul><li>Разплатени проекти за обходен път на гр. Троян; </li></ul><ul><li>Преасфалтиране на улици в с. Борима, с. Орешак, с. Балканец, мах. Миревски, мах. Попишка и др. </li></ul>
 7. 7. Инвестиционна дейност <ul><li>През 2009 г. – инвестиции за 5 671 063 лв. </li></ul><ul><li>39 132 кв.м. нови асфалтови настилки; </li></ul><ul><li>1 388 кв.м. тротоарни настилки; </li></ul><ul><li>Основни обекти (1): </li></ul><ul><li>Възстановяване на ОУ “Л. Каравелов”, с. Дебнево – 276 881 лв.; </li></ul><ul><li>Реконструкция на спортни площадки в СОУ “Кл. Охридски” – 107 480 лв.; </li></ul><ul><li>Дом за стари хора в с. Добродан – 118 000 лв.; </li></ul><ul><li>Рехабилитация на ул. “Опълченска” – 229 170 лв.; </li></ul><ul><li>Реконструкция на път “Троян – Балабанско” – 182 812 лв.; </li></ul>
 8. 8. Инвестиционна дейност <ul><li>Основни обекти (2): </li></ul><ul><li>Реконструкция на път Балканец – 105 616 лв.; </li></ul><ul><li>Изграждане на площадка, ограда на трасето и проходи за медицинско осигуряване на мотополигон Троян – 189 773 лв.; </li></ul><ul><li>Саниране на 7 училища и детски градини по МФ “Козлодуй” – 3 200 000 лв.; </li></ul><ul><li>Преасфалтиране на улици в с. Орешак, с. Бели Осъм, с. Голяма Желязна, с. Белиш и др.; </li></ul><ul><li>Реконструкция на канализационни колектори – 1 477 м.; </li></ul><ul><li>Канализационни колектори по ул. “Христо Ботев”, ул. “Симеон Велики” и др. </li></ul>
 9. 9. Инвестиционна дейност <ul><li>През 2010 г. – инвестиции за 5 671 063 лв. </li></ul><ul><li>47 510 кв.м. нови асфалтови настилки; </li></ul><ul><li>1 895 кв.м. тротоарни настилки; </li></ul><ul><li>Основни обекти (1): </li></ul><ul><li>Канализация по ул. “Опълченска” – 220 595 лв.; </li></ul><ul><li>Реконструкция на ул. “Д. Икономов” – 144 630 лв.; </li></ul><ul><li>Канализация и водопровод в кв.318 на Троян – 190 541 лв.; </li></ul><ul><li>Реконструкция на път в с. Орешак – 169 965 лв.; </li></ul><ul><li>Реконструкция на път LOV 2142, Троян – 82 000 лв.; </li></ul>
 10. 10. Инвестиционна дейност <ul><li>Основни обекти (2): </li></ul><ul><li>Свлачище “Стадион” и срутище “Римски път” – 980 000 лв.; </li></ul><ul><li>Реконструкция на тротоари по ул. “Ген. Карцов” – 32 344 лв.; </li></ul><ul><li>Реконструкция на тротоари, Троянски манастир, с. Орешак – 30 000 лв.; </li></ul><ul><li>Завършени обекти по ОП “Околна среда” на обща стойност 5 406 400 лв. </li></ul>
 11. 11. Инвестиционна дейност <ul><li>През 201 1 г. – инвестиции за 2 860 000 лв. </li></ul><ul><li>29 434 кв.м. нови асфалтови настилки; </li></ul><ul><li>3 270 кв.м. тротоарни настилки; </li></ul><ul><li>Основни обекти (1): </li></ul><ul><li>Дом за стари хора в с. Добродан – 211 865 лв.; </li></ul><ul><li>Реконструкция на кръстовище при кооп. пазар и участък на ул.”Раковски” – 253 000 лв.; </li></ul><ul><li>Рехабилитация на ул.”Васил Левски”, кв.”Велчевски” – 185 413 ЛВ.; </li></ul><ul><li>Рехабилитация на ул.”Раковски” от кръстовището с ул.”Опълченска”до мост при “Елма” – 147 885 лв.; </li></ul><ul><li>Жилищни сграда “Охрид” в кв.313 – 470 000 лв.; </li></ul>
 12. 12. Инвестиционна дейност <ul><li>Основни обекти (2): </li></ul><ul><li>Изграждане на бюст-паметник на Иван Хаджийски – 65 000 лв.; </li></ul><ul><li>Реконструкция на участък от пътя от с. Добродан до с. Врабево – 218 000 лв.; </li></ul><ul><li>Реконструкция на участък от път в с. Калейца - 41 217 лв.; </li></ul><ul><li>Улица в кв.318 – 124 364 лв.; </li></ul><ul><li>Реконструктция на канализационен колектор 260 м. и други. </li></ul>
 13. 13. Инвестиционна дейност <ul><li>“ Интегриран проект за подобряване на градската среда на град Троян” по ОП “Регионално развитие” </li></ul><ul><li>Стойност 3 950 735,80 лв., в т.ч. </li></ul><ul><ul><li>съфинансиране от Общината 188 270,71 лв. </li></ul></ul><ul><li>Проектът включва: </li></ul><ul><li>Цялостна реконструкция на уличните и тротоарните платна на обходната улица в ж.к. “Младост”, ул.”Балкан”, ул.”Мизия”, ул.”Христо Ботев”, три улици в кв.”Лъгът” и три детски площадки; </li></ul><ul><li>Преасфалтиране на 27 596 кв.м.; </li></ul><ul><li>Направа на тротоари 13 285 кв.м. </li></ul>
 14. 14. <ul><li>Проект “Техническа помощ за подготовка на интегриран проект за водния цикъл на град Троян” по ОПОС </li></ul><ul><li>Проектиране на 18 302 м. водопроводна мрежа; </li></ul><ul><li>Проектиране на 20 895 м. канализационна мрежа </li></ul><ul><li>Проект “Техническа помощ за подготовка на интегриран проект за водния цикъл на с. Орешак, община Троян” по ОПОС </li></ul><ul><li>Проектиране на 15 600 м. водопроводна мрежа; </li></ul><ul><li>Проектиране на 20 563 м. битова канализационна мрежа; </li></ul><ul><li>Проектиране на 12 109 м. дъждовна канализация; </li></ul><ul><li>Доказана целесъобразност от отвеждане и пречистване на отпадъчните води до ПСОВ – Троян; </li></ul>Развитие на водоснабдителната и канализационната мрежи в община Троян
 15. 15. <ul><li>Проект “Изпълнение на първи етап на интегриран проект за водния цикъл на гр. Троян” по ОПОС </li></ul>Развитие на водоснабдителната и канализационната мрежи в община Троян <ul><li>580 м. нова канализационна мрежа; </li></ul><ul><li>350 м. реконструирана и подменена канализационна мрежа; </li></ul><ul><li>400 м. реконструирани и подменени профили. </li></ul><ul><li>Изграден ІІ-ри етап, биологично пречистване, на ПСОВ - Троян </li></ul><ul><li>Стойност 7 803 750,97 лв., в т.ч. съфинансиране от общината 293 909,50 лв. </li></ul>
 16. 16. <ul><li>Проект “Интегриран проект за водния цикъл на с. Шипково, община Троян” по ПРСР </li></ul><ul><li>Изграждане на пречиствателно съоръжение; </li></ul><ul><li>Главни колектори І и ІІ и профили ІV и V </li></ul><ul><li>Реконструкция на съществуваща водопроводна мрежа; </li></ul><ul><ul><li>2 447 м. канализация; </li></ul></ul><ul><ul><li>2 652 м. водопровод; </li></ul></ul><ul><ul><li>Стойност 3 529 544 лв. </li></ul></ul>Развитие на водоснабдителната и канализационната мрежи в община Троян
 17. 17. <ul><li>Със средства от ПУДООС бяха реализирани проекти “Канализационен колектор в кв.318” и реконструкция на “Канализационен колектор по ул. “Опълченска”, Троян; </li></ul><ul><li>2008 г. – подменена 8 412 м. водопроводна мрежа в общината (по ул.”Ген. Карцов”, ул.”Балкан”, Троян, с. Балканец, с. Бели Осъм, Зеленика, с. Балканец, с. Голяма Желязна, с. Старо село, с. Борима и др.); </li></ul><ul><li>2009 г. – подменени 6 923 м. водопроводна мрежа в общината (мах. Райковска, мах. Миревска, Стойченски рът, ул.”Симеон Велики”, Троян, с. Голяма Желязна, Беклеме, с. Шипково, с. Белиш и др.); </li></ul><ul><li>2010 г. – подменени 11 805 м. водопроводи на територията на общината (Червянска лъка, по ул. “Димитър Икономов”, с. Голяма Желязна, с. Терзийско, с. Орешак, Стойченски рът, кв. Търнето и др. </li></ul>Развитие на водоснабдителната и канализационната мрежи в община Троян
 18. 18. <ul><li>Проект “Корекция на р. Бели Осъм в централната градска част за предотвратяване на ерозията на речния бряг и овладяване на риска от наводнения” по ОП “Регионално развитие” </li></ul><ul><li>Разширяване на 210 м. от речното корито с 10 и 20 м. в различните профили; </li></ul><ul><li>Изграждане на 303 м. крайбрежни стени; </li></ul><ul><li>Обща стойност 1 002 882,89 лв., в т.ч. съфинансиране от Общината 50 144,14 лв. </li></ul>Дейности по опазване на околната среда
 19. 19. Дейности по опазване на околната среда <ul><li>Проект “Изграждане и укрепване на дребномащабна инфраструктура на територията на град Троян за предотвратяване на рисковете и щетите за живота и имуществото на гражданите” по ОП “Регионално развитие” </li></ul><ul><li>Стойност 782 988,20 лв. </li></ul>- Срутище “Римски път” - Свлачище на Стадиона
 20. 20. <ul><li>Проект “Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности в землището на с. Голяма Желязна” </li></ul><ul><li>Възстановителни дейности (залесяване) на площ от 50 дка; </li></ul><ul><li>Оборудване за противопожарни депа в с. Голяма Желязна, с. Шипково и гр. Троян; </li></ul><ul><li>Реконструиране на 1 451 м. горски път в м. Сойченското, землище Голяма Желязна; </li></ul><ul><li>Стойност 308 491,20 лв. </li></ul>Дейности по опазване на околната среда
 21. 21. <ul><li>2008 г. – Комплектно разрешително, съгласно Закона за опазване на околната среда и водите, на Регионално депо за твърди битови (неопасни) отпадъци Троян – Априлци; </li></ul><ul><li>2008 и 2011 г. участие в Национална кампания “За чиста околна среда”, ПУДООС; </li></ul><ul><li>2009 г. финансиран от ПУДООС и изпълнен проект “Почистване, озеленяване и облагородяване на зелени площи, находящи се на територията на с. Врабево”, на стойност 6 617 лв. </li></ul><ul><li>2009 г. финансиран от ПУДООС и изпълнен проект “За чиста околна среда”, вкл. реновиране на десния бряг на р. Бели Осъм (м/у пешеходен мост в ЦГЧ и мост и мост при Полицията) </li></ul>Дейности по опазване на околната среда
 22. 22. Дейности по опазване на околната среда <ul><li>2011 г. – финансирани от ПУДООС 4 проекта за възстановяване на детски площадки в общината и проект на училището в с. Черни Осъм. </li></ul><ul><li>Проектите на общината са (1): </li></ul><ul><ul><li>Проект за озеленяване и възстановяване на зона за отдих в кв. “Буковец”, Троян, градина “Иван Памукчиев”, на стойност 6 387,50 лв.; </li></ul></ul><ul><ul><li>Проект за почистване, озеленяване и възстановяне на зона за отдих в Троян, алея “Дъскотина”, на стойност 8 007 лв.; </li></ul></ul>
 23. 23. Дейности по опазване на околната среда <ul><li>Проектите на общината са (2): </li></ul><ul><ul><li>Проект за озеленяване и създаване на зона за отдих в ж.к. “Лъгът”, Троян, градина “Троянка”, на стойност 9 609,40 лв.; </li></ul></ul><ul><ul><li>Проект на СОУ “В. Левски”, с. Черни Осъм, “Училищен двор – рай за децата”, на стойност 4 997 лв. </li></ul></ul><ul><li>Изграден, регистриран и работещ Общински приют за временно пребиваване на безстопанствени кучета. </li></ul>
 24. 24. Работа на Общината с неправителствени организации, Обществен форум <ul><li>2008 г. – 8 проекта на обща стойност 25 829 лв. </li></ul><ul><ul><li>Закупуване на нова фотографска техника на МНХЗПИ – Троян; </li></ul></ul><ul><ul><li>Направа на детска площадка и ремонт на шадраван в центъра на с. Черни Осъм; </li></ul></ul><ul><ul><li>Перфектен звук – свобода на идеите, НЧ “Наука” </li></ul></ul><ul><ul><li>други. </li></ul></ul><ul><li>2009 г. – 9 проекта на обща стойност 43 434 лв. </li></ul><ul><ul><li>Алея за отдих, естетика и възпитание на МИГ – Троян и Априлци; </li></ul></ul><ul><ul><li>Озеленяване и ремонт на стълбището и ската пред СОУ “В. Левски”; </li></ul></ul><ul><ul><li>Нашият разказ за теб на МНХЗПИ – Троян; </li></ul></ul><ul><ul><li>Детски кът с паркови съоръжения, с. Калейца; </li></ul></ul><ul><ul><li>Озеленяване на центъра на с. Орешак; </li></ul></ul><ul><ul><li>Озеленяване на централната част на с. Борима; </li></ul></ul><ul><ul><li>други </li></ul></ul>
 25. 25. Работа на Общината с неправителствени организации, Обществен форум <ul><li>2010 г. – 8 проекта на обща стойност 30 910 лв. </li></ul><ul><ul><li>С модерна сцена в Европа, НЧ “Наука”, Троян; </li></ul></ul><ul><ul><li>Едно красиво “Добре дошли в Троян”, Читалище в кв. Велчевски; </li></ul></ul><ul><ul><li>Озеленяване на централната част на с. Терзийско; </li></ul></ul><ul><ul><li>Съхраняване и популяризиране на културно-историческото наслество в с. Дебнево; </li></ul></ul><ul><ul><li>Други. </li></ul></ul><ul><li>2011 г. – 8 проекти на обща стойност 35 090 лв. </li></ul><ul><ul><li>Реновиране на площадното пространство и изграждане на детска площадка в с. Голяма Желязна; </li></ul></ul><ul><ul><li>Благоустрояване и озеленяване в ОУ “Ив. Хаджийски”; </li></ul></ul><ul><ul><li>Естетизиране на дворното пространство в ДГ в с. Черни Осъм; </li></ul></ul><ul><ul><li>Ремонт на площадки и тротоари в ОУ “Васил Левски”, с. Борима; </li></ul></ul><ul><ul><li>Реконструкция на двора на комплекса за социални услуги в с. Дълбок дол; </li></ul></ul><ul><ul><li>Други. </li></ul></ul>
 26. 26. Устройствено планиране <ul><li>Подробен устройствен план (ПУП) “Буковец”, Троян; </li></ul><ul><li>ПУП “Турлата”, Троян; </li></ul><ul><li>ПУП “Центъра”, Орешак; </li></ul><ul><li>Общ устройствен план “Парк Лъгът”, Троян; </li></ul><ul><li>ПУП “Ливадето”, Троян; </li></ul><ul><li>ОУП “Къпинчо”, Троян; </li></ul><ul><li>ПУП, кв. 146 – ул. “Димитър Икономов”, ул. “Опълченска”. </li></ul><ul><li>Увеличен брой на издадени разрешителни за строеж и одобрени инвестиционни проекти на производствени сгради, хотели, къщи за отдих, магазини и други обслужващи сгради, както и за инфраструктури обекти. </li></ul><ul><li>Оцифряване на действащите регулационни планове на Троян, кв. “Кнежки лъг и Василевско”, кв. “Велчевски”, регулационните планове на с. Чифлик и с. Шипково – надземна инфраструктура. </li></ul>
 27. 27. Здравеопазване, социални дейности и трудова заетост <ul><li>Осигуряване на качествено и достъпно здравеопазване; </li></ul><ul><li>Подобряване условията на живот на жителите на общината; </li></ul><ul><li>Намаляване на безработицата; </li></ul><ul><li>Създаване на алтернативна заетост на хората в трудоспособна възраст. </li></ul>
 28. 28. <ul><li>“ Многопрофилна болница за активно лечение”- ЕООД, гр. Троян </li></ul>Здравеопазване, социални дейности и трудова заетост ІІ-ро ниво на компетентност
 29. 29. <ul><li>“ Многопрофилна болница за активно лечение”- ЕООД, гр. Троян </li></ul><ul><li>Изплащане с общински средства 440 090 лв., на: </li></ul><ul><li>Енергоспестяващи дейности – инженеринг, 292 416 лв. за периода 2008 – 2011 г.; </li></ul><ul><li>Ремонт на хирургично отделение, 2008 г., 71 733 лв.; </li></ul><ul><li>Закупуване на два улстразвукови апарата през 2009 и 2010 г. на обща стойност 46 760 лв. </li></ul><ul><li>Паркинг, втори етап 2009 г. – 30 000 лв. </li></ul>Здравеопазване, социални дейности и трудова заетост
 30. 30. Здравеопазване, социални дейности и трудова заетост <ul><li>Здравни кабинети в детските градини и училища; </li></ul><ul><li>Предоставяни услуги, държавно делегирани дейности в с. Дълбок дол: </li></ul><ul><ul><li>Център за временно настаняване; </li></ul></ul><ul><ul><li>Дневен център за деца с увреждания; </li></ul></ul><ul><ul><li>Защитено жилище. </li></ul></ul>
 31. 31. Здравеопазване, социални дейности и трудова заетост <ul><li>Дом за стари хора в с. Добродан/ Стартиране на услугата в край на 2011 г. </li></ul><ul><li>2009 г. – 486 105 лв. по проект към СИФ за ремонтни дейности, в т.ч. общинско съфинансиране 129 850 лв.; </li></ul><ul><li>2010 г. – кандидатства по проект “Красива България” и през 2011 г. спечели финансиране за довършителни работи на стойност 269 927 лв.; </li></ul><ul><li>2011 г. - Кандидатствано пред Японското правителство за финансиране на оборудване и обзавеждане за 140 000 лв. (осигурено алтернативно финансиране от общинския бюджет) </li></ul>
 32. 32. <ul><li>Дейности, общинска отговорност </li></ul><ul><li>Домашен социален патронаж </li></ul><ul><ul><li>Обслужва средно 150-160 лица (90 х.лв. ежегодно от общинския бюджет); </li></ul></ul><ul><ul><li>През зимните месеци на 2009, 2010 и 2011 г. е предоставяна храна-обяд на 100 социално слаби граждани от частна фирма, спечелила проект, финансиран от МТСП за социалната услуга “Обществена трапезация”. </li></ul></ul><ul><li>Център за хора с увреждания – обслужва 250 хора с увреждания </li></ul>Здравеопазване, социални дейности и трудова заетост
 33. 33. <ul><li>Национална програма “От социални помощи към осигуряване за заетост” , работни места по години: </li></ul><ul><ul><li>2007 г. – 9 лица; </li></ul></ul><ul><ul><li>2008 г. – 10 лица; </li></ul></ul><ul><ul><li>2009 г. – 11 лица; </li></ul></ul><ul><ul><li>2010 г. – 5 лица. </li></ul></ul><ul><li>Дейности: ремонт на детски съоръжения, обособяване на детски площадки, поддържане на сгради, общинска собственост, посичстване и поддържане на гробищните паркове и почистване на речните корита. </li></ul>Здравеопазване, социални дейности и трудова заетост
 34. 34. <ul><li>Регионални програми за заетост, 2010 – 2011 г. </li></ul><ul><ul><li>2010 г. – 40 лица; </li></ul></ul><ul><ul><li>2011 г. – 10 лица; </li></ul></ul><ul><li>Дейности: поддържане на терена, разбиване, изваждане и товарене на фундаменти от трибуни на стадиона; поддържане на паркове и зелени площи. </li></ul>Здравеопазване, социални дейности и трудова заетост
 35. 35. <ul><li>Други национални програми за заетост: </li></ul><ul><li>“ Старт в кариерата”: </li></ul><ul><ul><li>2007 г . – 2 лица; </li></ul></ul><ul><ul><li>2008 г. – 2 лица; </li></ul></ul><ul><ul><li>2010 г. – 1 лице; </li></ul></ul><ul><ul><li>2011 г. – 1 лице. </li></ul></ul><ul><li>“ Заетост на хора с трайни увреждания”: </li></ul><ul><ul><li>2007 г . – 1 лице; </li></ul></ul><ul><ul><li>2008 г. – 1 лице; </li></ul></ul><ul><ul><li>2009 г. – 1 лице; </li></ul></ul><ul><ul><li>2010 г. – 1 лице; </li></ul></ul><ul><ul><li>2011 г. – 1 лице </li></ul></ul><ul><li>“ Нова възможност за заетост”, 2009 г. – 4 лица </li></ul><ul><li>“ Асистенти на хора с увреждания”: </li></ul><ul><ul><li>2007 г . – 2 лица; </li></ul></ul><ul><ul><li>2008 г. – 1 лице; </li></ul></ul><ul><li>“ Социални услуги в семейна среда”, 2009 г. – 3 лица </li></ul>Здравеопазване, социални дейности и трудова заетост
 36. 36. <ul><li>“ Заетост на младежи с висше образование”, 2007 г. – 8 лица; </li></ul><ul><li>“ Стажуване след обучение”: </li></ul><ul><ul><li>2007 г . – 2 лица; </li></ul></ul><ul><ul><li>2008 г. – 2 лица; </li></ul></ul><ul><li>По ОП “Развитие на човешките ресурси”, проект “Нов избор – развитие и реализация” </li></ul><ul><ul><li>Обучени по 5 професии и назначени на работа в общината 95 безработни лица, в т.ч.: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>45 градинари; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>25 помощник пътни строители; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>13 пътни строители; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>4 спасители при бедствия и аварии; </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>6 еколози. </li></ul></ul></ul>Здравеопазване, социални дейности и трудова заетост
 37. 37. <ul><li>Общината партнира на Агенцията за социално подпомагане в проект “Подкрепа за достоен живот” за дейност “Личен асистент” </li></ul><ul><ul><li>Продължителност 17 месеца, считано от края на 2010 г.; </li></ul></ul><ul><ul><li>Назначени 21 лични асистенти за обслужване на 20 тежко инвалидизирани лица за срок от 14 месеца; </li></ul></ul><ul><ul><li>Стойност на проекта 74 000 лв. </li></ul></ul><ul><li>Проект “Независим и достоен живот на хората с увреждания и самотно живеещи хора – дейности “Социален асистент” и “Домашен помощник” по ОП “РЧР: </li></ul><ul><ul><li>Назначени 28 лица за социални асистенти и домашни помощници на 65 болни или самотни хора; </li></ul></ul><ul><ul><li>Стойност на проекта 180 854 лв. </li></ul></ul>Здравеопазване, социални дейности и трудова заетост
 38. 38. <ul><li>Ръст на безработицата </li></ul><ul><ul><li>2007 г. – 4,91% </li></ul></ul><ul><ul><li>2009 г. – 10,5% </li></ul></ul><ul><ul><li>2010 г. – 10,88% </li></ul></ul><ul><ul><li>Към 30.06.2011 г. – 5,82% </li></ul></ul><ul><li>Отпустани еднократни помощи, по години: </li></ul><ul><ul><li>2007 г. – 7 045 лв; </li></ul></ul><ul><ul><li>2008 г. – 17 591 лв.; </li></ul></ul><ul><ul><li>2009 г. – 13 232 лв.; </li></ul></ul><ul><ul><li>2010 г. – 8 656 лв.; </li></ul></ul><ul><ul><li>Към 30.06.2011 г. – 7 118 лв. </li></ul></ul><ul><li>Изплащани са 75% от стойността на лекарствата на ветераните от войните; </li></ul><ul><li>Изплащани са разходи за погребения на ветераните от войните и социално слаби без близки и роднини: </li></ul><ul><ul><li>2007 г. – 1 427 лв; </li></ul></ul><ul><ul><li>2008 г. – 1 950 лв.; </li></ul></ul><ul><ul><li>2009 г. – 1 603 лв.; </li></ul></ul><ul><ul><li>2010 г. – 613 лв.; </li></ul></ul><ul><ul><li>Към 30.06.2011 г. – 190 лв. </li></ul></ul>Здравеопазване, социални дейности и трудова заетост
 39. 39. Образование – реконструкция и развитие на материалната база <ul><li>Привеждане в състояние, адекватно на потребностите на социално-икономическия живот; </li></ul><ul><li>Развитие на предучилищното и училищното образование и създаване на условия за качествано и достъпно образование; </li></ul><ul><li>Постигната реална децентрализация на процеса на управление на образователната система; </li></ul><ul><li>Постепенно подобряване на остарялата материално-техническа база. </li></ul>
 40. 40. Образование – реконструкция и развитие на материалната база <ul><li>Постепенно подобряване на остарялата материално-техническа база за осигуряване на безопасни и здравословни условия за обучение, възпитание и труд, чрез: </li></ul><ul><ul><li>Саниране на сградите на училища и детски градини (подмяна на дограма, отоплителна инсталация, ремонт на покриви и топлоизолация); </li></ul></ul><ul><ul><li>Ремонт на санитарни възли, сервизни помещения и ВиК инсталации; </li></ul></ul><ul><ul><li>Ремонт и увеличаване на спортните бази; </li></ul></ul><ul><ul><li>Осигуряване на достъпна среда за обучение на деца и ученици със специфични образователни потребности. </li></ul></ul>
 41. 41. Образование – реконструкция и развитие на материалната база <ul><li>Реализирани инвестиции в образователната инфраструктура по различни програми, в размер на 4,3 млн.лв. </li></ul><ul><li>2007 г. по Проект “Красива България”, ремонт на фасада на Детска ясла в Троян на стойност 156 395 лв., в т.ч. финансов принов на Общината 81 326 лв. </li></ul><ul><li>2008 г. по Проект към Национални програми 2007 г. към МОМН е извършено разширение на НУ “Хр. Ботев” на стойност 770 000 лв. </li></ul>
 42. 42. Образование – реконструкция и развитие на материалната база <ul><li>2008 г. по проект “Красива България” е санирана и ремонтирана ЦДГ “Здравец” на стойност 205 000 лв. </li></ul><ul><li>2009 г. по МФ “Козлодуй” са извършени основни ремонти на 5 учебни и 2 детски заведения, болницата и спортна зала “Чавдар” на стойност над 3 млн.лв. </li></ul>
 43. 43. Образование – реконструкция и развитие на материалната база <ul><li>2009 г. беше възстановено опожареното ОУ “Любен Каравелов”, с. Дебнево, със средства в размер на 250 000 лв. от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към МС. </li></ul>
 44. 44. Образование – реконструкция и развитие на материалната база <ul><li>“ Интегриран проект за образователната инфраструктура на община Троян, включващ обектите: СОУ “В. Левски”, с. Черни Осъм; ОУ “В. Левски”, с. Орешак; ЦДГ в с. Орешак; СДГ в с. Калейца; ЦДГ в с. Борима; ОДЗ “Буковец” в гр. Троян” по ОП “Регионално развитие” </li></ul><ul><li>Стойност 5 600 х.лв. </li></ul><ul><li>Краен срок – м. Септември 2012 г. </li></ul>
 45. 45. Образование – реконструкция и развитие на материалната база <ul><li>Проектиране, основни и текущи ремонти на сгради на детски и учебни заведения, извън финансираните по програми, на стойнсто общо за периода 2 млн.лв., по-големи от които са: </li></ul><ul><li>2008 г. </li></ul><ul><ul><li>Изготвени проекти за реконструкция и модернизация на детски и учебни заведения във връзка с кандидатстване по Оперативна програма “Регионално развитие”; </li></ul></ul><ul><ul><li>Ремонти на: ЦДГ “Здравец”, СДГ с. Калейца, СОУ “В. Левски”, с. Черни Осъм; </li></ul></ul><ul><li>2009 г. </li></ul><ul><ul><li>Реконструкция на покрив на НУ “Св. Св. Кирил и Методий”; </li></ul></ul><ul><ul><li>Реконструкция на открита спортна площадка на СОУ “Св. Кл. Охридски”; </li></ul></ul><ul><ul><li>Изграждане на склад за метан в СОУ “Св. Кл. Охридски”; </li></ul></ul><ul><ul><li>Ремонт на санитарни помещения в СОУ “Св. Кл. Охридски”. </li></ul></ul>
 46. 46. Образование – реконструкция и развитие на материалната база <ul><li>2010 г. </li></ul><ul><ul><li>Проекти за разширение на ЦДГ “8-ми март” и за реконструкция на тяло “Б” в СОУ “Св. Кл. Охридски” във връзка със задължителна предучилищна подготовка на 6-годишни деца; </li></ul></ul><ul><ul><li>Основен ремонт на 4 класни стаи и реконструкция на санитарни възли в НУ “Св. Св. Кирил и Методий”; </li></ul></ul><ul><ul><li>Преасфалтиране на двор на СОУ “В. Левски”, Троян; </li></ul></ul><ul><ul><li>Изграждане на вътрешни санитарни помещения и проектиране в ОУ “Иван Хаджийски”; </li></ul></ul><ul><ul><li>Доставка и монтаж на нови водогрейни котли в ОУ “В. Левски”, с. Борима и ОУ “Хр. Ботев”, с. Врабево. </li></ul></ul>
 47. 47. Образование – реконструкция и развитие на материалната база <ul><li>Влагат се собствени средства за подобряване на материалната си база – за извършване на текущи и съфинансиране на основни ремонти, закупуване на компютърна техника, оборудване на кабинети, обзавеждане. </li></ul><ul><li>По проекти за извънкласни и извънучилищни дейности то МОМН през 2008 г. са привлечени допълнително 39 153 лв. </li></ul>
 48. 48. Образование – реконструкция и развитие на материалната база <ul><li>Прилагане на системата на делегираните бюджети, даваща възможност за по-ефективно разходване на средствата по единните разходни стандарти. </li></ul><ul><li>За успешно прилагане на системата е дадена положителна оценка през 2008 г. и 2009 г., за което са получени допълнително 220 223 лв. </li></ul><ul><li>Извън единните разходни стандарти за образование за периода са привлечени общо над 3 300 хил.лв. Тези средства са използвани с една цел – подобряване качеството на образование в община Троян. </li></ul>
 49. 49. Образование – реконструкция и развитие на материалната база <ul><li>Общински педагогически център, открит 2009 г. </li></ul><ul><ul><li>Обединява дейността на учебно-възпитателните заведения; </li></ul></ul><ul><ul><li>Организиране на извънкласна и извънучилищна дейност по време на учебната година и през ваканциите ; </li></ul></ul><ul><ul><li>Общинска комисия по закрила на детето; </li></ul></ul><ul><ul><li>Общинска комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. </li></ul></ul><ul><ul><li>Други неправителствени организации </li></ul></ul><ul><li>2009 г. по проект “Красива България” е извършен ремонт на обща стойност 48 319 лв., в т.ч. финансов принос на Общината 25 126 лв. </li></ul>
 50. 50. Образование – реконструкция и развитие на материалната база <ul><li>Субсидиране на извънкласни форми “Пътуващо училище” и “Училище в природата”. Ежегодно заделяне на средства в размер на 50 000 лв. </li></ul><ul><li>Подпомагане на деца с изявени дарби, заели призови места в олимпиади, състезания и конкурси в областта на науката, изкуствата и спорта, а 10 деца – с едногодишни национални стипендии от държавния бюджет. </li></ul><ul><li>Изплащане на еднократни помощи на абитуриенти – сираци и полусираци. За периода са подпомогнати 62-ма ученици на стойност 12 810 лв. </li></ul>
 51. 51. Културно развитие <ul><li>20 читалища; </li></ul><ul><li>2 музея – Музей на занаятите – Троян и Природонаучен музей в с. Черни Осъм; </li></ul><ul><li>Представителен общински младежки духов оркестър с мажоретки; </li></ul><ul><li>Национално изложение на художествени занаяти и изкуства с. Орешак; </li></ul><ul><li>Дружество на троянските художници; </li></ul><ul><li>Дружество на троянските писатели. </li></ul>
 52. 52. Културно развитие <ul><li>Читалища </li></ul><ul><li>Разработват и печелят проекти към Министерство на културата за допълваща целева субсидия за подпомагане на дейността им, в т.ч. текущ ремонт, художествено-творческа дейност, компютърна техника и софтуер. </li></ul><ul><li>2009 г. – Четиристранно споразумение за сутрудничество между Община Троян, Министерство на културата, Програмата на ООН за развитие и съответното читалище за включване на читалищните библиотеки от общината в програма “Глобални библиотеки – България”. </li></ul><ul><ul><li>Одобрени библиотеки на І-ви етап – Троян, Борима, Дебнево, Черни Осъм и Шипково; През 2010 г. е доставено компютърно оборудване и отпуснати 4 допълнителни субсидирани бройки. </li></ul></ul><ul><ul><li>Одобрена библиотека на ІІ-ри етап – с. Орешак; </li></ul></ul><ul><ul><li>Одобрени библиотеки на ІІІ-ти етап – Врабево, Бели Осъм и Голяма Желязна. </li></ul></ul>
 53. 53. Културно развитие <ul><li>Ежегодно отделяне на средства за ремонтни дейности; </li></ul><ul><li>2010 г. – отремонтирани 11 читалища общо за 30 000 лв. </li></ul><ul><li>2010 г. – извършена реконструкция на сцена на НЧ “Наука”, Троян, за 10 000 лв. </li></ul>
 54. 54. Културно развитие <ul><li>Природонаучен музей в с. Черни Осъм </li></ul><ul><li>По програма “Обществен форум” е реализиран проект “Изграждане на мултимедийна система – електронен екскурзовод” на стойност 1 950 лв. </li></ul><ul><li>С цел проектиране на отопление е извършено геофизично проучване на подземни води около музея. </li></ul><ul><li>Монтирана е пожароизвестителна техника. </li></ul><ul><li>2010 г. – подменена дограма и извършен частичен ремонт на покрив на стойност 20 000 лв. </li></ul>
 55. 55. Културно развитие <ul><li>Музей на народните художествени занаяти и приложни изкуства – Троян </li></ul><ul><li>2008 г. – 40-годишнина от откриване на експозицията; </li></ul><ul><li>Изградена рампа за хора с двигателни увреждания; </li></ul><ul><li>Монтиране на стълбищна платформа до достъп до втория етаж; </li></ul><ul><li>Текущи ремонти на покривите на двете музейни сгради; </li></ul><ul><li>Извършена е профилактика на фондохранилищата; </li></ul><ul><li>Монтирано е насочено осветление; </li></ul><ul><li>Реставрирана е иконата на Николай Павлович “Богородица с младенеца” </li></ul>
 56. 56. Културно развитие <ul><li>Музей на народните художествени занаяти и приложни изкуства – Троян </li></ul><ul><li>Реализирани музейни инициативи – създаване на атракционен и детски кът със средства от туристическата такса и финансиран проект от общински форум; </li></ul><ul><li>Разработени проекти за изграждане на зала за временни изложи и реставрация на керамика, за финансиране пред Министерство на културата; </li></ul><ul><li>Проведени множество експозиционни изложби от регионално и национално значение; </li></ul>
 57. 57. Културно развитие <ul><li>Музей на народните художествени занаяти и приложни изкуства – Троян </li></ul><ul><li>2008 – 2011 г. продължи договора за сътрудничество между Община Троян, Националния исторически музей и Ротари клуб с цел реализиране на дългосрочната програма, свързана с проучването, консервацията и реставрацията на археологически обект “Состра” – паметник на културата от национално значение. </li></ul>
 58. 58. Културно развитие <ul><li>Национално изложение на художествените занаяти и изкуствата – Орешак </li></ul><ul><li>Организиране на множество изложби; </li></ul><ul><li>Възстановка на традиционни обичаи; </li></ul><ul><li>Провеждане на традиционен панаир през м. Август и Празник на сливата; </li></ul><ul><li>2010 г. проведен пленер за детска рисунка; </li></ul><ul><li>2011 г. – честване на 40 години от създаването си. </li></ul>
 59. 59. Културно развитие <ul><li>Национално изложение на художествените занаяти и изкуствата – Орешак </li></ul><ul><li>2011 г. реализиране на проект “Развитие на туристическите акракции в община Троян” по ОП “Регионално развитие” </li></ul><ul><li>Стойност 1 465 108,68 лв., в т.ч. съфинансиране 219 766,30 лв. </li></ul><ul><li>Дейности по проекта: </li></ul><ul><ul><li>Ремонт на зали №№1, 2, 3 и 7, обслужваща сграда, главен вход и двор; </li></ul></ul><ul><ul><li>Закупуване на ново оборудване; </li></ul></ul><ul><ul><li>Промоционални дейности; </li></ul></ul><ul><ul><li>Обучение на персонала по професия “Екскурзовод” </li></ul></ul>
 60. 60. Културно развитие <ul><li>Галерия “Серякова къща” </li></ul><ul><li>Осъществени редица изложби, в т.ч. традиционните Великденска и Есенна изложби; </li></ul><ul><li>2008 г. – ремонт на вътрешната част за 700 лв. </li></ul><ul><li>Реализиран проект по “Обществен форум” за осигуряване на нов реквизит за постоянни и временни експозиции на стойност 2 920 лв.; </li></ul><ul><li>2010 г. – Основен ремонт по проект “Красива България” на стойност 90 268 лв. </li></ul>
 61. 61. Културно развитие <ul><li>Представителен младежки духов оркестър с мажоретки </li></ul><ul><li>2010 г. – 30-годишен юбилей </li></ul><ul><li>Културен календар </li></ul><ul><li>2008 г. – 140-годишнина от обявяването на Троян за град; </li></ul><ul><li>Ежегодно отбелязване на празника на Троян; </li></ul><ul><li>Празник на сливата и троянската сливова ракия; </li></ul><ul><li>М. Август – Национален събор – надпяване; </li></ul><ul><li>2011 г. – спечелен проект “Провеждане на иновативно културно събитие в община Троян – бългаски фестивал на сливата” на стойност 352 956 лв. по ОП “Регионално развитие” </li></ul>
 62. 62. Туризъм <ul><li>Подобряване на туристическата и техническата инфраструктури </li></ul><ul><li>Изработване и поставяне на спирки по направление Троян – Черни Осъм и пред “Состра”; ремонтирани са при разклон с. Калейца, по пътя за Чифлик и Шипково. Рамонтирани са мостове по посоченото направление; </li></ul><ul><li>Поставени са нови пейки и отремонтирани стари; </li></ul><ul><li>Реализирани мероприятия по кметства при откриване на туристическия сезон; </li></ul><ul><li>Ремонт на път от центъра до вилната зона в Шипковски минерални бани; отремонтиране на обществена тоалетна и премахване на павилиони от центъра на курурта; </li></ul><ul><li>Рехабилитация на екопътека с възстановяване на чешма в местността “Жална” </li></ul>
 63. 63. Туризъм <ul><li>Информационно и маркетингово обезпечаване на туристическия продукт </li></ul><ul><li>Изготвянена указателни табели – пред Музей в Троян, туристически център, с. Орешак и др. </li></ul><ul><li>Изготвяне на билбордове, информационни табели, рекламни пана, брошури, справочници, карти и др. подобни; участие в туристически борси; изготвяне на филм; откриване на туристически сезони; изготвяне на нов туристически сайт </li></ul>
 64. 64. Туризъм <ul><li>Дейности за подобряване на туристическия потенциал </li></ul><ul><li>Празник на билките, планината и туризма; </li></ul><ul><li>Празник на сливата и троянската сливова ракия; </li></ul><ul><li>Празник Петковден; </li></ul><ul><li>Туристически мероприятия в галерия “Серякова къща”; </li></ul><ul><li>Мепроприятия за подпомагане на свещения туризъм. </li></ul>
 65. 65. Туризъм <ul><li>Провеждане на политика за стимулиране развитието на туристическия бизнес </li></ul><ul><li>25% от събраната туристическа такса се разпределя за кметството от територията на което е събрана. Това дава възможност кметствата да реализират собствени местни мероприятия; </li></ul><ul><li>2011 г. – спортна площадка в курорта Чифлик. </li></ul>
 66. 66. Спорт <ul><li>2008 г. - 300 000 лв. за завършване на СМР на Мотополигона; </li></ul><ul><li>2009 г. – ремонтирана спортна зала “Чавдар”, като са извършени енергоспестяващи дейности на стойност 100 000 лв. по МФ “Козлодуй”; </li></ul><ul><li>2010 г. – укрепване на стадион “Чавдар” по ОП “Регионално развитие”, на стойност 600 000 лв. като се спира свлачището и се възстановява пътя над стадиона; До м.септември ще се възстановят седалките </li></ul><ul><li>2011 г. – завършен е закрития спортен комплекс при мотополигона, на стойност 30 000 лв. </li></ul>
 67. 67. Спорт <ul><li>Ученически игри – детски спортен празник “Пламъчета сини”; </li></ul><ul><li>Ежегодно разпределяне на 10 000 лв. за закупуване на спортни пособия и организиране на дейности; </li></ul><ul><li>Ежегодни спортни мероприятия с деца през лятото “Здравей ваканция без дрога” </li></ul><ul><li>2009 г. са възстановени мъжките отбори по футбол и баскетбол </li></ul>
 68. 68. Спорт <ul><li>Значими спортни събития </li></ul><ul><li>Световен и европейски шампионат по мотокрос “Гранд приз България”; </li></ul><ul><li>Етап от колоездачната обиколка на България; </li></ul><ul><li>Източноевропейски и републикански шампионат по мотокрос; </li></ul><ul><li>Пролетен турнир по футбол; </li></ul><ul><li>Новогодишен турник по футбол в зала; </li></ul><ul><li>Общински ученически игри; </li></ul><ul><li>Турнир по джудо за купа “Троян” </li></ul>
 69. 69. Спорт <ul><li>Най-често спечелили международни и републикански награди са възпитаниците на: </li></ul><ul><li>Спортен клуб “Троян мотор спорт”; </li></ul><ul><li>Колоездаче клуб “Хемус 1896 – Вивело”; </li></ul><ul><li>Спортен клуб по карате “Атнес”; </li></ul><ul><li>Спортен клуб “Джудо и самбо”; </li></ul><ul><li>Спортен клуб по биатлон “Аякс”; </li></ul><ul><li>Клуб по ориентиране “Хемус” </li></ul>
 70. 70. Общинска собственост <ul><li>Ръководни документи, очертаващи целите, принципите, приоритетите и намеренията в областта на общинската собственост </li></ul><ul><li>Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2009 – 2011 г. </li></ul><ul><li>Програма за управлание на общинската собственост по години 2009, 2010 и 2011 г. </li></ul>
 71. 71. Общинска собственост <ul><li>За периода от декември 2007 г. до настощия момент са съставени 293 акта за общинска собственост; </li></ul><ul><li>Продажба на имоти, които не са необходими за дейността на общината и има проявен реален инвестиционен интерес; продажби на съсобствени имоти или предаваеми места; </li></ul><ul><li>Отадаване под наем само на офиси на политическите партии; </li></ul><ul><li>Придобити новопостроени обекти (3 апартамента със складови помещения и гаражи); </li></ul><ul><li>След 5-годишни усилия са възстановени земеделски земи на кметство Балабанско, 36 бр. имоти с площ 1193 дка; </li></ul><ul><li>80 договора за отдаване под аренда на земеделски земи; </li></ul><ul><li>2008 г. завърши лесоустрояването на горите, общинска собственост, с обща площ 1420.9 ха </li></ul><ul><li>В края на 2008 г. Общината се снабди с решения и скици от ОС “ЗГ” и за останалите 5 235.837 дка гори на кметство Терзийско. </li></ul>
 72. 72. Общинска собственост <ul><li>Извършени структурни промени в общинските търговски дружества </li></ul><ul><li>“ Общински пазари”- ЕООД и “Стоково тържище – Троян”- ЕООД, бяха преобазувани чрез вливане, като приемащото дружество е “Общински пазари”- ЕООД; </li></ul><ul><li>“ Комунални услуги”- ЕООД е ликвидирано и създадено ново общинско предприятие “Комунални услуги – Троян” </li></ul>
 73. 73. Подобряване и усъвършенстване на системата за услуги на гражданите и бизнеса – повече доверие, минимална загуба на време и средства <ul><li>Основен приоритет – подоряване откритостта и качеството на административните услуги. </li></ul><ul><li>Създадена и поддържана работеща, гъвкава, открита към гражданите администрация, предлагаща бързо, точно и безкористно административни услуги. </li></ul>
 74. 74. <ul><li>ОБЩИНА ТРОЯН – </li></ul><ul><li>РЕГИОН, ДОСТОЕН ЗА ЕВРОПЕЙСКАТА СИ ПРИНАДЛЕЖНОСТ </li></ul>Отчет на кмета на община Троян за мандат 2007 – 2011 г.

×