Wiski Precision Agriculture

1,644 views

Published on

Current situation, results, questions and challenges

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,644
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
15
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Wiski Precision Agriculture

 1. 1. Precisielandbouw anno 2009<br />Mogelijkheden<br /> <br /> <br />en<br />Onmogelijkheden<br />
 2. 2. Werkbezoek LNV/LTO<br />Bedrijfspresentatie Mts. Zondag-Smit<br />Wiski (samenwerken met isobus)<br />Optimaal bemesten<br />Variabel poten<br />Duurzaam toepassen gewasbescherming<br />Mogelijkheden  Beperkingen<br />Discussie<br />Rondgang bedrijf<br />
 3. 3. Agrarische onderneming<br />1998: ”Start” sorteerbedrijf<br />1999: Overname Akkerbouwbedrijf<br />Start Koel en Sorteerbedrijf<br />2001: Huren aardappelland<br />2006: Introductie GPS<br />Werkgemak<br />Toepassingsgericht<br />2008: Kennisuitwisseling Presicielandbouw<br />2009: Promotie agr.sector “de beleving van”<br />Flevo Food Festival / Flevowortelbos<br />
 4. 4. Bouwplan 2009<br />Totaal: 157.7 ha <br /> (6 locaties)<br />
 5. 5. GPS-introductie:<br />2005/2006:<br />Winteractie Opticrop (Trimble EZGuide+)<br />Geen vlaggetjes meer (gemak / rust)<br />Percelen inmeten (opp. Bepaling)<br />Isobus strooier =&gt; strooien taken (registratie)<br />2007:<br />CHD veldspuit met sectiecontrole<br />Geen vlaggetjes (gemak / rust)<br />Gerende percelen<br />Kopakker effectief spuiten<br />2008:<br />Grimme snarenbedpootmachine<br />“Meer aardappelen in de maat”<br />2009:<br />Vicon strooier =&gt; taakgericht<br />“Bemesten op maat”<br />
 6. 6. Wiski (Wetenschap Intelligentie Samen Kennis Isobus) is een groep enthousiaste ondernemers in Flevoland die op hun bedrijven actief bezig zijn binnen de Geo-landbouw met behulp van gps, isobus en het bedrijfsmanagementsysteem.<br /> <br /> <br />Speerpunt:<br /> Duurzaam ontsluiten en gebruiken van geo-informatie.<br />Doel:<br /><ul><li> Kennis vergaren tbv de GeoLandbouw in de breedste zin van het woord.
 7. 7. Kennis delen met relevante partijen, zowel intern als extern.
 8. 8. Relevante bedrijven zoeken en betrekken bij deze kennisvergaring</li></li></ul><li>En wat gaan we nu in 2008 daadwerkelijk doen: (*)<br />Allemaal variabel bemesten<br />TerraSphere/Basfood/Yara-N sensor<br />over-/onderdoseren tov veel/weinig biomassa<br /> Variabel poten bij Harold (tafelaardappels)<br /> op lutum, bulkdichtheid of water<br /> afhankelijk van kennisvouchers PPO-proefrooiing<br /> Geodata verzamelen<br /> satellietbeelden CropLook en MijnAkker<br /> penetrologdata verzamelen en vergelijken met bodemscans (door BLGG)<br /> aardappelmonitoring vergelijken met satellietbeelden<br /> Brandstofgebruik loggen bij grondbewerkingen<br />Opbrengstmeting in WT, evt proefrooien in CA<br />Variabele loofdoding mbv Yara-N sensor<br />Gegevens uitwisselen met deelnemende bedrijven<br />(*): zoals in winter 07-08 opgesteld<br />
 9. 9. Optimaal bemesten<br />Activiteiten 2009<br />3 percelen aardappelen basis voor optimalisatie<br />Vergelijking Yara N Sensor / Satelietbeelden<br />Koppeling Aardappelmonitoring =&gt; biomassameting<br />(nul-veld ter controle)<br />Variabel strooien basis satelietbeelden / Yara N<br />Koppeling bemesting & vocht<br />Bodemvochtsensor Dacom<br />
 10. 10. Optimaal bemesten<br />Doelstelling: optimaliseren bemesting!<br />Afhankelijk van biomassa en stadium van het gewas variabel bemesten.<br />Aardappelmonitoring Plus<br />Bladsteeltjes<br />Loofgewicht<br />Yara N-sensor<br />Biomassa-meting<br />N-bemesting<br />Satellietbeelden<br />Bodemvochtsensor & N-planner<br />
 11. 11. Altic: lokaties<br />Op 3 aardappel-percelen en 2 peen-percelen zijn proeven neergelegd. Verschillen in basisbemesting zijn hierbij het uitgangspunt, met daarbij een aanzienlijk nul-veld ter controle. <br />
 12. 12. Altic: Aardappelmonitoring Plus<br />Aardappelmonitoring analyseerd bladsteeltjes op nitraat-gehalte. Deze waarden worden afgezet tegen een lang-jarige rasspecifieke ijklijn en aan de hand daarvan krijgt de teler advies. De Plus is de combinatie met satellietbeelden en dat gaf de mogelijkheid om een strooikaart te maken voor het perceel, waarbij de gift varieerd met de stand van het gewas.<br />
 13. 13. Biomassa N-sensor<br />Meer biomassa<br />Minder biomassa<br />Nul veld<br />Bij iedere bewerking in het perceel werd met behulp van de Yara N-sensor de biomassa gemeten.<br />
 14. 14. N-advies kaart (uit N-sensor)<br />Meer biomassa<br />= minder N<br />Minder biomassa<br />= meer N<br />De N-sensor kan ook een N-advies kaart maken, voor granen is deze module al werkend, echter voor aardappelen is deze lijn nog in ontwikkeling, Yara gebruikt onze resultaten hiervoor<br />
 15. 15. N-advies kaart (uit N-sensor)<br />De N-sensor kan ook een N-advies kaart maken, voor granen is deze module al werkend, echter voor aardappelen is deze lijn nog in ontwikkeling, Yara gebruikt onze resultaten hiervoor<br />
 16. 16. Strooitaak in kg KAS/ha<br />Handmatig intekenen<br />Via Crop<br />De strooitaak die is gebaseerd op de N-advies kaart van A-Plus. Deze moet nog handmatig ingetekend worden omdat de verschillende systemen en soorten data nog niet uitwisselbaar zijn. (zowel tussen data-leverancier en bedrijfsmanagementsysteem als ook tussen bedrijfmanagementsysteem en machines)<br />
 17. 17. N-advies kaart (Aard.mon.Plus)<br />De N-advies kaart waarbij de monsterwaarden gecombineerd worden met een recente satellietopname die de variatie in biomassa weergeeft.<br />
 18. 18. Optimaal bemesten<br />Bijbemesting zonder vocht heeft geen zin.<br />Werken met verlaagde basisbemesting kan,<br /> mits vocht voor handen.<br />Bijbemesten op basis gewasparameter<br /> actie met reactie !! / geen vocht = geen reactie<br /><ul><li>Bodemvochtsensor geeft antwoord op reactie </li></li></ul><li>Dacom: Vochtsensor & N-planner<br />Meststoffen kunnen alleen door de plant opgenomen worden als de vochttoestand goed is. Door continue het boedemvocht te meten op verschillende dieptes in de bouwvoor kan op het moment van een bij-strooi-advies de juiste aktie ondernomen worden:<br /><ul><li>Het is te droog, dus eerst beregenen
 19. 19. Er is voldoende vocht, dus bij-bemesten.</li></ul>De N-planner laat aan de hand van de perceelshistorie de verwachte stikstof beschikbaarheid en opname zien.<br />Verlaging van de startgift geeft aan waar de kritieke punten voor bijbemesting liggen.<br />
 20. 20. Variabel poten<br />Doelstelling: Meer knollen in de juiste maat<br />Tafelaardappelteelt =&gt; leverbaar 35/52<br />Uniforme maat =&gt; later doodspuiten<br />Sturen =&gt; Soil Company<br />Lutum<br />Waterretentie (% beschikbaar vocht)<br />Bulkdichtheid<br />
 21. 21. Variabel poten<br />Samenwerking: Grimme, Weevers, Agrico<br />Beoordeling van de gegevens PPO<br />Kennisvoucher<br />Praktijk: 4 kavels = ca. 40 ha<br />3 proefvelden (verwerking najaar 2008)<br />Apparatuur: Grimme GL 44T (snarenbed)<br />Tellus isobus terminal / Trimble EZ-guide 500<br />
 22. 22. Variabel poten<br />Bij de tafelaardappelteelt zoals die hier plaatvindt is de maatvoering cruciaal. Dus alle winst die te behalen is om deze te optimaliseren is welkom. Door variabel te poten op basis van lutum of organische stof of water retentie wordt geprobeerd inzicht te krijgen in de gevolgen hiervan.<br />
 23. 23. Variabel poten<br />Activiteiten 2009<br />Percelen in kaart brengen <br />Juiste plantafstand bepalen<br />Bodemparameter<br />Maat pootgoed<br />Poottaak maken<br />40 ha praktijk<br />Diverse rassen<br />Verschillende parameters<br />
 24. 24. In de praktijk duidelijk uniformere partij<br />
 25. 25. GPS en spuittechniek<br />CHD veldspuit 45 m1<br />Muller isobus electronica<br />Sectiecontrol<br />Parallel rijden / rechtrijden DGPS<br />3 jaar ervaring (ca. 6500 ha)<br />Koppeling Yara N-sensor<br />Type ALS = Active Light Source (actieve lichtbron) <br />Samenwerking Agrifirm / Altic<br />
 26. 26. GPS en spuittechniek<br />Activiteiten 2009<br />Sectiecontrole “standaard”<br />Vastleggen biomassa voor optimaal bemesten<br />Taakgericht / pleksgewijs toepassen GBM<br /> (week 44, 2007)<br />Variabel loofdoding aardappelen<br />Duurzaam toepassen gewasbescherming !<br />
 27. 27. Plaatsspecifieke onkruidbestrijding<br />Met de PDA gemarkeerde onkruidplekken<br />Door met de pda onkruidplekken te markeren kan een taak gemaakt worden waarbij de spuit deze met behulp van sectioncontrol uitvoerd. Op deze manier word alleen daar gespoten waar nodig, dus een besparing voor boer en milieu.<br />
 28. 28. Variabele loododing<br />Hoeveelheid biomassa bepaald dosering !<br />Instelparameters (Model WUR-PRI)<br />Middelkeuze<br />Aantal bespuitingen<br />Real time koppeling<br />Besparing: tot 40% middel<br />Alert zijn op:<br />Berekening tankinhoud<br />Verontreiniging sensoren<br />
 29. 29. Variabele loododing<br />De Yara N/sensor heeft een ´loofdood´-module voor aardappelen:<br /><ul><li>De dosering wordt geoptimaliseerd op basis van de biomassa-scan (MLHD PHK)
 30. 30. Minimal Lethal Herbicide Dose for Potato Haulm Killing</li></li></ul><li>Gerealiseerde bespuiting: aansturing spuit (Muller) door N-sensor (Yara)<br /><ul><li> Minimum dosering: 0.010 ltr/ha
 31. 31. Maximum dosering: 2.159 ltr/ha
 32. 32. Gemiddelde dosering: 0.914 ltr/ha</li></ul>Besparing: &gt; 50% (tegen standaard 2.0 ltr/ha)<br />
 33. 33. Een mooie toekomst<br />Eerst nog even een paar vlekjes weg werken<br />
 34. 34. Remote Sensing en Near Sensing<br />Willen we op basis van sensingsystemen de bedrijfsvoering aanscherpen dan <br />zal de data die hier uit voort komt betrouwbaar, betaalbaar en op het gewenste tijdstip voor handen moeten zijn.<br />Problemen zoals we die nu ondervinden:<br /><ul><li> Yara N-sensor is te duur, maar geeft op gewenste moment de gewenste opname
 35. 35. Satelliebeelden kunnen door bewolking niet de gewenste beelden leveren
 36. 36. Tussen providers zitten grote verschillen</li></li></ul><li>Vergelijk Remote Sensing<br />Boven: TerraSphere (cropview) WDVI opnames<br />16-7<br />19-8<br />29-5<br />18-9<br />14-7<br />18-8<br />29-5<br />19-9<br />Onder: Basfood (mijnakker) NDVI opnames<br />
 37. 37. Serie Near Sensing<br />Yara N-sensor NDVI opnames<br />12-8<br />9-6<br />23-7<br />Wat zien we:<br /><ul><li> verschil TerraSphere – Basfood in soort opname en in resolutie
 38. 38. overeenkomst TerraSphere – Basfood in beschikbaarheid
 39. 39. overeenkomst TerraSphere – Yara N-sensor in details op perceelsniveau</li></li></ul><li>Doodspuiten mbv N-sensor op 26-8<br />Gezien de overeekomsten tussen de N-sensor en TerraSphere willen we proberen of doodspuiten aan de hand van satellietbeelden haalbaar is. Haalbaar zal dan afhangen van het tijdig voor handen zijn van goede opnames. Tov. de N-sensor zullen de kosten van satellietbeelden fors minder zijn en dus een besparing opleveren.<br />
 40. 40. Uitdagingen:<br /><ul><li> betrouwbare, beschikbare & betaalbare data
 41. 41. basis van de variabele toepassingen
 42. 42. dataprocessing (PC – Isobusterminal)
 43. 43. communicatie tussen hardware componenten</li></ul>Satellietbeeld<br />Opbrengstkaart<br />Uitgevoerde taak<br />Bodemmonsters<br />Isobus-taak<br />
 44. 44. Discussie<br />De beleving van …..<br />

×