Wiski Precision Agriculture

 • 1,154 views
Uploaded on

Current situation, results, questions and challenges

Current situation, results, questions and challenges

More in: Technology
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
  Be the first to like this
No Downloads

Views

Total Views
1,154
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2

Actions

Shares
Downloads
0
Comments
0
Likes
0

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Precisielandbouw anno 2009
  Mogelijkheden
   
   
  en
  Onmogelijkheden
 • 2. Werkbezoek LNV/LTO
  Bedrijfspresentatie Mts. Zondag-Smit
  Wiski (samenwerken met isobus)
  Optimaal bemesten
  Variabel poten
  Duurzaam toepassen gewasbescherming
  Mogelijkheden  Beperkingen
  Discussie
  Rondgang bedrijf
 • 3. Agrarische onderneming
  1998: ”Start” sorteerbedrijf
  1999: Overname Akkerbouwbedrijf
  Start Koel en Sorteerbedrijf
  2001: Huren aardappelland
  2006: Introductie GPS
  Werkgemak
  Toepassingsgericht
  2008: Kennisuitwisseling Presicielandbouw
  2009: Promotie agr.sector “de beleving van”
  Flevo Food Festival / Flevowortelbos
 • 4. Bouwplan 2009
  Totaal: 157.7 ha
  (6 locaties)
 • 5. GPS-introductie:
  2005/2006:
  Winteractie Opticrop (Trimble EZGuide+)
  Geen vlaggetjes meer (gemak / rust)
  Percelen inmeten (opp. Bepaling)
  Isobus strooier => strooien taken (registratie)
  2007:
  CHD veldspuit met sectiecontrole
  Geen vlaggetjes (gemak / rust)
  Gerende percelen
  Kopakker effectief spuiten
  2008:
  Grimme snarenbedpootmachine
  “Meer aardappelen in de maat”
  2009:
  Vicon strooier => taakgericht
  “Bemesten op maat”
 • 6. Wiski (Wetenschap Intelligentie Samen Kennis Isobus) is een groep enthousiaste ondernemers in Flevoland die op hun bedrijven actief bezig zijn binnen de Geo-landbouw met behulp van gps, isobus en het bedrijfsmanagementsysteem.
   
   
  Speerpunt:
  Duurzaam ontsluiten en gebruiken van geo-informatie.
  Doel:
  • Kennis vergaren tbv de GeoLandbouw in de breedste zin van het woord.
  • 7. Kennis delen met relevante partijen, zowel intern als extern.
  • 8. Relevante bedrijven zoeken en betrekken bij deze kennisvergaring
 • En wat gaan we nu in 2008 daadwerkelijk doen: (*)
  Allemaal variabel bemesten
  TerraSphere/Basfood/Yara-N sensor
  over-/onderdoseren tov veel/weinig biomassa
  Variabel poten bij Harold (tafelaardappels)
  op lutum, bulkdichtheid of water
  afhankelijk van kennisvouchers PPO-proefrooiing
  Geodata verzamelen
  satellietbeelden CropLook en MijnAkker
  penetrologdata verzamelen en vergelijken met bodemscans (door BLGG)
  aardappelmonitoring vergelijken met satellietbeelden
  Brandstofgebruik loggen bij grondbewerkingen
  Opbrengstmeting in WT, evt proefrooien in CA
  Variabele loofdoding mbv Yara-N sensor
  Gegevens uitwisselen met deelnemende bedrijven
  (*): zoals in winter 07-08 opgesteld
 • 9. Optimaal bemesten
  Activiteiten 2009
  3 percelen aardappelen basis voor optimalisatie
  Vergelijking Yara N Sensor / Satelietbeelden
  Koppeling Aardappelmonitoring => biomassameting
  (nul-veld ter controle)
  Variabel strooien basis satelietbeelden / Yara N
  Koppeling bemesting & vocht
  Bodemvochtsensor Dacom
 • 10. Optimaal bemesten
  Doelstelling: optimaliseren bemesting!
  Afhankelijk van biomassa en stadium van het gewas variabel bemesten.
  Aardappelmonitoring Plus
  Bladsteeltjes
  Loofgewicht
  Yara N-sensor
  Biomassa-meting
  N-bemesting
  Satellietbeelden
  Bodemvochtsensor & N-planner
 • 11. Altic: lokaties
  Op 3 aardappel-percelen en 2 peen-percelen zijn proeven neergelegd. Verschillen in basisbemesting zijn hierbij het uitgangspunt, met daarbij een aanzienlijk nul-veld ter controle.
 • 12. Altic: Aardappelmonitoring Plus
  Aardappelmonitoring analyseerd bladsteeltjes op nitraat-gehalte. Deze waarden worden afgezet tegen een lang-jarige rasspecifieke ijklijn en aan de hand daarvan krijgt de teler advies. De Plus is de combinatie met satellietbeelden en dat gaf de mogelijkheid om een strooikaart te maken voor het perceel, waarbij de gift varieerd met de stand van het gewas.
 • 13. Biomassa N-sensor
  Meer biomassa
  Minder biomassa
  Nul veld
  Bij iedere bewerking in het perceel werd met behulp van de Yara N-sensor de biomassa gemeten.
 • 14. N-advies kaart (uit N-sensor)
  Meer biomassa
  = minder N
  Minder biomassa
  = meer N
  De N-sensor kan ook een N-advies kaart maken, voor granen is deze module al werkend, echter voor aardappelen is deze lijn nog in ontwikkeling, Yara gebruikt onze resultaten hiervoor
 • 15. N-advies kaart (uit N-sensor)
  De N-sensor kan ook een N-advies kaart maken, voor granen is deze module al werkend, echter voor aardappelen is deze lijn nog in ontwikkeling, Yara gebruikt onze resultaten hiervoor
 • 16. Strooitaak in kg KAS/ha
  Handmatig intekenen
  Via Crop
  De strooitaak die is gebaseerd op de N-advies kaart van A-Plus. Deze moet nog handmatig ingetekend worden omdat de verschillende systemen en soorten data nog niet uitwisselbaar zijn. (zowel tussen data-leverancier en bedrijfsmanagementsysteem als ook tussen bedrijfmanagementsysteem en machines)
 • 17. N-advies kaart (Aard.mon.Plus)
  De N-advies kaart waarbij de monsterwaarden gecombineerd worden met een recente satellietopname die de variatie in biomassa weergeeft.
 • 18. Optimaal bemesten
  Bijbemesting zonder vocht heeft geen zin.
  Werken met verlaagde basisbemesting kan,
  mits vocht voor handen.
  Bijbemesten op basis gewasparameter
  actie met reactie !! / geen vocht = geen reactie
  • Bodemvochtsensor geeft antwoord op reactie
 • Dacom: Vochtsensor & N-planner
  Meststoffen kunnen alleen door de plant opgenomen worden als de vochttoestand goed is. Door continue het boedemvocht te meten op verschillende dieptes in de bouwvoor kan op het moment van een bij-strooi-advies de juiste aktie ondernomen worden:
  • Het is te droog, dus eerst beregenen
  • 19. Er is voldoende vocht, dus bij-bemesten.
  De N-planner laat aan de hand van de perceelshistorie de verwachte stikstof beschikbaarheid en opname zien.
  Verlaging van de startgift geeft aan waar de kritieke punten voor bijbemesting liggen.
 • 20. Variabel poten
  Doelstelling: Meer knollen in de juiste maat
  Tafelaardappelteelt => leverbaar 35/52
  Uniforme maat => later doodspuiten
  Sturen => Soil Company
  Lutum
  Waterretentie (% beschikbaar vocht)
  Bulkdichtheid
 • 21. Variabel poten
  Samenwerking: Grimme, Weevers, Agrico
  Beoordeling van de gegevens PPO
  Kennisvoucher
  Praktijk: 4 kavels = ca. 40 ha
  3 proefvelden (verwerking najaar 2008)
  Apparatuur: Grimme GL 44T (snarenbed)
  Tellus isobus terminal / Trimble EZ-guide 500
 • 22. Variabel poten
  Bij de tafelaardappelteelt zoals die hier plaatvindt is de maatvoering cruciaal. Dus alle winst die te behalen is om deze te optimaliseren is welkom. Door variabel te poten op basis van lutum of organische stof of water retentie wordt geprobeerd inzicht te krijgen in de gevolgen hiervan.
 • 23. Variabel poten
  Activiteiten 2009
  Percelen in kaart brengen
  Juiste plantafstand bepalen
  Bodemparameter
  Maat pootgoed
  Poottaak maken
  40 ha praktijk
  Diverse rassen
  Verschillende parameters
 • 24. In de praktijk duidelijk uniformere partij
 • 25. GPS en spuittechniek
  CHD veldspuit 45 m1
  Muller isobus electronica
  Sectiecontrol
  Parallel rijden / rechtrijden DGPS
  3 jaar ervaring (ca. 6500 ha)
  Koppeling Yara N-sensor
  Type ALS = Active Light Source (actieve lichtbron)
  Samenwerking Agrifirm / Altic
 • 26. GPS en spuittechniek
  Activiteiten 2009
  Sectiecontrole “standaard”
  Vastleggen biomassa voor optimaal bemesten
  Taakgericht / pleksgewijs toepassen GBM
  (week 44, 2007)
  Variabel loofdoding aardappelen
  Duurzaam toepassen gewasbescherming !
 • 27. Plaatsspecifieke onkruidbestrijding
  Met de PDA gemarkeerde onkruidplekken
  Door met de pda onkruidplekken te markeren kan een taak gemaakt worden waarbij de spuit deze met behulp van sectioncontrol uitvoerd. Op deze manier word alleen daar gespoten waar nodig, dus een besparing voor boer en milieu.
 • 28. Variabele loododing
  Hoeveelheid biomassa bepaald dosering !
  Instelparameters (Model WUR-PRI)
  Middelkeuze
  Aantal bespuitingen
  Real time koppeling
  Besparing: tot 40% middel
  Alert zijn op:
  Berekening tankinhoud
  Verontreiniging sensoren
 • 29. Variabele loododing
  De Yara N/sensor heeft een ´loofdood´-module voor aardappelen:
  • De dosering wordt geoptimaliseerd op basis van de biomassa-scan (MLHD PHK)
  • 30. Minimal Lethal Herbicide Dose for Potato Haulm Killing
 • Gerealiseerde bespuiting: aansturing spuit (Muller) door N-sensor (Yara)
  • Minimum dosering: 0.010 ltr/ha
  • 31. Maximum dosering: 2.159 ltr/ha
  • 32. Gemiddelde dosering: 0.914 ltr/ha
  Besparing: > 50% (tegen standaard 2.0 ltr/ha)
 • 33. Een mooie toekomst
  Eerst nog even een paar vlekjes weg werken
 • 34. Remote Sensing en Near Sensing
  Willen we op basis van sensingsystemen de bedrijfsvoering aanscherpen dan
  zal de data die hier uit voort komt betrouwbaar, betaalbaar en op het gewenste tijdstip voor handen moeten zijn.
  Problemen zoals we die nu ondervinden:
  • Yara N-sensor is te duur, maar geeft op gewenste moment de gewenste opname
  • 35. Satelliebeelden kunnen door bewolking niet de gewenste beelden leveren
  • 36. Tussen providers zitten grote verschillen
 • Vergelijk Remote Sensing
  Boven: TerraSphere (cropview) WDVI opnames
  16-7
  19-8
  29-5
  18-9
  14-7
  18-8
  29-5
  19-9
  Onder: Basfood (mijnakker) NDVI opnames
 • 37. Serie Near Sensing
  Yara N-sensor NDVI opnames
  12-8
  9-6
  23-7
  Wat zien we:
  • verschil TerraSphere – Basfood in soort opname en in resolutie
  • 38. overeenkomst TerraSphere – Basfood in beschikbaarheid
  • 39. overeenkomst TerraSphere – Yara N-sensor in details op perceelsniveau
 • Doodspuiten mbv N-sensor op 26-8
  Gezien de overeekomsten tussen de N-sensor en TerraSphere willen we proberen of doodspuiten aan de hand van satellietbeelden haalbaar is. Haalbaar zal dan afhangen van het tijdig voor handen zijn van goede opnames. Tov. de N-sensor zullen de kosten van satellietbeelden fors minder zijn en dus een besparing opleveren.
 • 40. Uitdagingen:
  • betrouwbare, beschikbare & betaalbare data
  • 41. basis van de variabele toepassingen
  • 42. dataprocessing (PC – Isobusterminal)
  • 43. communicatie tussen hardware componenten
  Satellietbeeld
  Opbrengstkaart
  Uitgevoerde taak
  Bodemmonsters
  Isobus-taak
 • 44. Discussie
  De beleving van …..