Gruzia
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Like this? Share it with your network

Share
 • Full Name Full Name Comment goes here.
  Are you sure you want to
  Your message goes here
  Be the first to comment
No Downloads

Views

Total Views
2,326
On Slideshare
2,326
From Embeds
0
Number of Embeds
0

Actions

Shares
Downloads
38
Comments
0
Likes
1

Embeds 0

No embeds

Report content

Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
  No notes for slide

Transcript

 • 1. Gruzia Nhaán space bar ñeå xem tieáp vaø môû loa nghe nhaïc
 • 2.  
 • 3. Gruzia-Kazbegi_023 Gruzia-Kazbegi
 • 4. Gruzia-Kazbegi
 • 5. Gruzia-Kazbegi
 • 6. Gruzia-Kazbegi
 • 7. Gruzia-Kazbegi_Mt. Kazbeg, Caucasus-032 Gruzia-Kazbegi
 • 8. Gruzia-Kazbegi
 • 9. Gruzia-Kazbegi
 • 10. Gruzia-Kazbegi
 • 11. Gruzia-Borjomi - Kharagauli national park 060 Gruzia-Borjomi - Kharagauli national park
 • 12. Borjomi
 • 13. Borjomi - Kharagauli national park
 • 14. Borjomi - Kharagauli national park
 • 15. Borjomi - Kharagauli national park
 • 16. Borjomi - Kharagauli national park
 • 17. Borjomi - Kharagauli national park
 • 18. Borjomi - Kharagauli national park
 • 19. GRUZIA-Mestia - typical svanetian towers Mestia - Ushguli – Svaneti - typical svanetian towers Mestia-Svaneti
 • 20.  
 • 21. Mestia - Ushguli -typical svanetian towers
 • 22. Mestia - Ushguli -typical svanetian towers
 • 23. Mestia - Eka's homestay
 • 24. Ushguli, the highest permanently inhabited village in Europe
 • 25. Ushguli - One Ushguli village in Svaneti historic province in Georgia
 • 26. Ushguli - One Ushguli village in Svaneti historic province in Georgia
 • 27. Mulakhi village,Ushguli- villages located at the head of the Enguri gorge Svaneti.
 • 28.
  • Gruzia -Shatili
  Gruzia- Shatili Gruzia-Shatili village Greater Caucasus mount, Khevsureti, near the border with Chechnya, Gruzia
 • 29.  
 • 30. Shatili village - Greater Caucasus mount, Khevsureti, near the border with Chechnya, Gruzia
 • 31. Shatili village -Greater Caucasus mount, Khevsureti, near the border with Chechnya, Gruzia
 • 32. Gruzia-Varadzia
 • 33. Gruzia-Varadzia Pháo đài Varzia thời Trung Cổ
 • 34. Gruzia-Varadzia
 • 35. Gruzia-Varadzia
 • 36. Gruzia-Varadzia
 • 37. Gruzia-Vardzia countryside
 • 38. Gruzia-Gori - Stalin´s museum Gruzia-Gori
 • 39. Gruzia-Gori - Stalin´s museum
 • 40. Gruzia-Gori
 • 41. Gruzia-Gori
 • 42. Gruzia-Gori
 • 43. Gruzia-Tbilisi_042 Gruzia-Tbilisi
 • 44.  
 • 45. Gruzia- Tbilisi
 • 46. Gruzia- Tbilisi
 • 47. Gruzia- Tbilisi
 • 48. Gruzia- Tbilisi
 • 49. Gruzia- Tbilisi
 • 50. GRUZIA-The Georgian Parliament Building
 • 51. Gruzia- Tbilisi
 • 52. Gruzia- Tbilisi
 • 53. Gruzia- Tbilisi
 • 54. Gruzia- Tbilisi
 • 55. Gruzia- Tbilisi
 • 56. Gruzia- Tbilisi
 • 57. Gruzia- Tbilisi
 • 58. Gruzia-Akhaltsike_010 Gruzia-Akhaltsike
 • 59.  
 • 60. Phuï nöõ Gruzia buoân baùn nhoû
 • 61. Gruzia - Akhaltsike
 • 62. Gruzia -Akhaltsike – Beán xe bus
 • 63. Gruzia-in a village
 • 64. Gruzia-Vale
 • 65.  
 • 66. Gruzia-Vale
 • 67. Gruzia-Vale
 • 68. Gruzia-shop in a village
 • 69. Gruzia-Vale
 • 70. Nhöõng ngöôøi ñaøn oâng vaø treû em Gruzia
 • 71. Gruzia-Mtscheta
 • 72. Gruzia - Mtscheta Caucasus
 • 73. Gruzia - Mtscheta Caucasus
 • 74. Batumi port GRUZIA - Batumi
 • 75. Batumi port
 • 76. Batumi port
 • 77. Gruzia-Những vườn nho Gruzia nổi tiếng tại Kakheti Gruzia-Nhöõng vöôøn nho noåi tieáng taïi Kakheti
 • 78. Gruzia - Nhaø thôø Ananuri theá kyû thöù 10
 • 79. Sarpi, Gruzia -Turkish border
 • 80. Gruzia – South Ossetia
 • 81. GRUZIA - Narikala Fortress
 • 82. Mt Caucasus Ñaây laø trang cuoái – Caùc baïn coù theå tieáp tuïc nghe nhaïc hay nhaán phím “ Esc “ñeå thoaùt ra You can keep listening to the Music or press “ Esc “to exit Hình aûnh : INTERNET www.picasaweb.google.com vaø caùc website khaùc. Xin caùm ôn caùc taùc giaû coù taùc phaåm goùp vaøo taäp pps naøy.Caùc taùc phaåm cuûa Quí vò giuùp cho ñôøi theâm ñeïp. vinhbinhpro