Gruzia Nhaán space bar ñeå xem tieáp vaø môû loa nghe nhaïc
 
Gruzia-Kazbegi_023 Gruzia-Kazbegi
Gruzia-Kazbegi
Gruzia-Kazbegi
Gruzia-Kazbegi
Gruzia-Kazbegi_Mt. Kazbeg, Caucasus-032 Gruzia-Kazbegi
Gruzia-Kazbegi
Gruzia-Kazbegi
Gruzia-Kazbegi
Gruzia-Borjomi - Kharagauli national park 060 Gruzia-Borjomi - Kharagauli national park
Borjomi
Borjomi - Kharagauli national park
Borjomi - Kharagauli national park
Borjomi - Kharagauli national park
Borjomi - Kharagauli national park
Borjomi - Kharagauli national park
Borjomi - Kharagauli national park
GRUZIA-Mestia - typical svanetian towers Mestia - Ushguli – Svaneti - typical svanetian towers Mestia-Svaneti
 
Mestia - Ushguli -typical svanetian towers
Mestia - Ushguli -typical svanetian towers
Mestia - Eka's homestay
Ushguli, the highest permanently inhabited village in Europe
Ushguli - One Ushguli village in Svaneti historic province in Georgia
Ushguli - One Ushguli village in Svaneti historic province in Georgia
Mulakhi village,Ushguli- villages located at the head of the Enguri gorge Svaneti.
<ul><li>Gruzia -Shatili </li></ul>Gruzia- Shatili Gruzia-Shatili village Greater Caucasus mount, Khevsureti, near the bor...
 
Shatili village - Greater Caucasus mount, Khevsureti, near the border with Chechnya, Gruzia
Shatili village -Greater Caucasus mount, Khevsureti, near the border with Chechnya, Gruzia
Gruzia-Varadzia
Gruzia-Varadzia Pháo đài Varzia thời Trung Cổ
Gruzia-Varadzia
Gruzia-Varadzia
Gruzia-Varadzia
Gruzia-Vardzia countryside
Gruzia-Gori - Stalin´s museum Gruzia-Gori
Gruzia-Gori - Stalin´s museum
Gruzia-Gori
Gruzia-Gori
Gruzia-Gori
Gruzia-Tbilisi_042 Gruzia-Tbilisi
 
Gruzia- Tbilisi
Gruzia- Tbilisi
Gruzia- Tbilisi
Gruzia- Tbilisi
Gruzia- Tbilisi
GRUZIA-The Georgian Parliament Building
Gruzia- Tbilisi
Gruzia- Tbilisi
Gruzia- Tbilisi
Gruzia- Tbilisi
Gruzia- Tbilisi
Gruzia- Tbilisi
Gruzia- Tbilisi
Gruzia-Akhaltsike_010 Gruzia-Akhaltsike
 
Phuï nöõ Gruzia buoân baùn nhoû
Gruzia - Akhaltsike
Gruzia -Akhaltsike – Beán xe bus
Gruzia-in a village
Gruzia-Vale
 
Gruzia-Vale
Gruzia-Vale
Gruzia-shop in a village
Gruzia-Vale
Nhöõng ngöôøi ñaøn oâng vaø treû em Gruzia
Gruzia-Mtscheta
Gruzia - Mtscheta Caucasus
Gruzia - Mtscheta Caucasus
Batumi port GRUZIA - Batumi
Batumi port
Batumi port
Gruzia-Những vườn nho Gruzia nổi tiếng tại Kakheti Gruzia-Nhöõng vöôøn nho noåi tieáng taïi Kakheti
Gruzia - Nhaø thôø Ananuri theá kyû thöù 10
Sarpi, Gruzia -Turkish border
Gruzia – South Ossetia
GRUZIA - Narikala Fortress
Mt Caucasus Ñaây laø trang cuoái – Caùc baïn coù theå tieáp tuïc nghe nhaïc hay nhaán phím “ Esc “ñeå thoaùt ra You can k...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Gruzia

2,035 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,035
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
43
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Gruzia

 1. 1. Gruzia Nhaán space bar ñeå xem tieáp vaø môû loa nghe nhaïc
 2. 3. Gruzia-Kazbegi_023 Gruzia-Kazbegi
 3. 4. Gruzia-Kazbegi
 4. 5. Gruzia-Kazbegi
 5. 6. Gruzia-Kazbegi
 6. 7. Gruzia-Kazbegi_Mt. Kazbeg, Caucasus-032 Gruzia-Kazbegi
 7. 8. Gruzia-Kazbegi
 8. 9. Gruzia-Kazbegi
 9. 10. Gruzia-Kazbegi
 10. 11. Gruzia-Borjomi - Kharagauli national park 060 Gruzia-Borjomi - Kharagauli national park
 11. 12. Borjomi
 12. 13. Borjomi - Kharagauli national park
 13. 14. Borjomi - Kharagauli national park
 14. 15. Borjomi - Kharagauli national park
 15. 16. Borjomi - Kharagauli national park
 16. 17. Borjomi - Kharagauli national park
 17. 18. Borjomi - Kharagauli national park
 18. 19. GRUZIA-Mestia - typical svanetian towers Mestia - Ushguli – Svaneti - typical svanetian towers Mestia-Svaneti
 19. 21. Mestia - Ushguli -typical svanetian towers
 20. 22. Mestia - Ushguli -typical svanetian towers
 21. 23. Mestia - Eka's homestay
 22. 24. Ushguli, the highest permanently inhabited village in Europe
 23. 25. Ushguli - One Ushguli village in Svaneti historic province in Georgia
 24. 26. Ushguli - One Ushguli village in Svaneti historic province in Georgia
 25. 27. Mulakhi village,Ushguli- villages located at the head of the Enguri gorge Svaneti.
 26. 28. <ul><li>Gruzia -Shatili </li></ul>Gruzia- Shatili Gruzia-Shatili village Greater Caucasus mount, Khevsureti, near the border with Chechnya, Gruzia
 27. 30. Shatili village - Greater Caucasus mount, Khevsureti, near the border with Chechnya, Gruzia
 28. 31. Shatili village -Greater Caucasus mount, Khevsureti, near the border with Chechnya, Gruzia
 29. 32. Gruzia-Varadzia
 30. 33. Gruzia-Varadzia Pháo đài Varzia thời Trung Cổ
 31. 34. Gruzia-Varadzia
 32. 35. Gruzia-Varadzia
 33. 36. Gruzia-Varadzia
 34. 37. Gruzia-Vardzia countryside
 35. 38. Gruzia-Gori - Stalin´s museum Gruzia-Gori
 36. 39. Gruzia-Gori - Stalin´s museum
 37. 40. Gruzia-Gori
 38. 41. Gruzia-Gori
 39. 42. Gruzia-Gori
 40. 43. Gruzia-Tbilisi_042 Gruzia-Tbilisi
 41. 45. Gruzia- Tbilisi
 42. 46. Gruzia- Tbilisi
 43. 47. Gruzia- Tbilisi
 44. 48. Gruzia- Tbilisi
 45. 49. Gruzia- Tbilisi
 46. 50. GRUZIA-The Georgian Parliament Building
 47. 51. Gruzia- Tbilisi
 48. 52. Gruzia- Tbilisi
 49. 53. Gruzia- Tbilisi
 50. 54. Gruzia- Tbilisi
 51. 55. Gruzia- Tbilisi
 52. 56. Gruzia- Tbilisi
 53. 57. Gruzia- Tbilisi
 54. 58. Gruzia-Akhaltsike_010 Gruzia-Akhaltsike
 55. 60. Phuï nöõ Gruzia buoân baùn nhoû
 56. 61. Gruzia - Akhaltsike
 57. 62. Gruzia -Akhaltsike – Beán xe bus
 58. 63. Gruzia-in a village
 59. 64. Gruzia-Vale
 60. 66. Gruzia-Vale
 61. 67. Gruzia-Vale
 62. 68. Gruzia-shop in a village
 63. 69. Gruzia-Vale
 64. 70. Nhöõng ngöôøi ñaøn oâng vaø treû em Gruzia
 65. 71. Gruzia-Mtscheta
 66. 72. Gruzia - Mtscheta Caucasus
 67. 73. Gruzia - Mtscheta Caucasus
 68. 74. Batumi port GRUZIA - Batumi
 69. 75. Batumi port
 70. 76. Batumi port
 71. 77. Gruzia-Những vườn nho Gruzia nổi tiếng tại Kakheti Gruzia-Nhöõng vöôøn nho noåi tieáng taïi Kakheti
 72. 78. Gruzia - Nhaø thôø Ananuri theá kyû thöù 10
 73. 79. Sarpi, Gruzia -Turkish border
 74. 80. Gruzia – South Ossetia
 75. 81. GRUZIA - Narikala Fortress
 76. 82. Mt Caucasus Ñaây laø trang cuoái – Caùc baïn coù theå tieáp tuïc nghe nhaïc hay nhaán phím “ Esc “ñeå thoaùt ra You can keep listening to the Music or press “ Esc “to exit Hình aûnh : INTERNET www.picasaweb.google.com vaø caùc website khaùc. Xin caùm ôn caùc taùc giaû coù taùc phaåm goùp vaøo taäp pps naøy.Caùc taùc phaåm cuûa Quí vò giuùp cho ñôøi theâm ñeïp. vinhbinhpro

×