Bauder Groendakpakketten

363 views
274 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
363
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Bauder Groendakpakketten

  1. 1. Groendak pakkettenExtensieve begroeningen voor kleinere dakvlakkenHellenddaksystemen Vlakdaksystemen Groendaksystemen
  2. 2. Standaard of lichtgewicht – – twee groendak pakketten die het allemaal in zich hebben Garages, carpoorten en andere kleine dakvlakken laten zich met Bauder Groendak pakketten eenvoudig voorzien van een extensieve dakbegroening. Bauder Groendak pakket – Bauder Groendak Pakket Light – 100 kg Standaard pakket 70 kg lichtgewicht variant 1 1 2 2 3 3 4 4 5 1 Bauder Plantenstekjes 1 Bauder Plantenstekjes 2 Bauder plantaarde 2 Bauder plantaarde 3 Bauder SDF mat 3 Filtervlies Beschermende- en drainerende filterlaag 4 Bauder water waterbufferend en 4 Worteldoorgroeibestendige drainerend dakbedekking BauderPLANT E 5 Worteldoorgroeibestendige dakbedekking BauderPLANT E Beide groendak pakketoplossingen zijn geschikt tot een Groendaken hebben vele voordelen dakhelling van 10°. De dakbedekking moet worteldoor- ■ Groendaken slaan regenwater op en vertragen de afvoer ervan. groeibestendig zijn conform de FLL richtlijnen. Aan de hand ■ Groendaken kunnen een bijdrage leveren aan een gescheiden van een checklist kan bekeken worden of het dakvlak aan waterafvoersysteem. alle voorwaarde voldoet die voor een dakbegroening ■ Groendaken voorkomen een snelle warmtetoename van het noodzakelijk zijn. De verwerkingsvoorschriften laten u stap binnenklimaat en bieden tevens een geluidsbescherming. voor stap zien hoe gemakkelijk de begroening met het ■ Groendaken beschermen de dakafdichting tegen grote Bauder groendak pakketten aangebracht kan worden. temperatuurswisselingen, ultra violette straling en mechanische beschadigingen waardoor de levensduur aanzienlijk verlengd word. ■ Groendaken verbeteren het microklimaat door fijnstofbinding. Daarnaast verbeteren groendaken temperatuursregulering en luchtvochtigheidsregulering. ■ Groendaken verschaffen een vervangend leefklimaat voor planten en dieren. ■ Groendaken zijn bijzonder attractief.4
  3. 3. Bauder Groendak pakket – 100 kg Standaard pakket Het Bauder Groendak pakket -100 kg Standaard pakket - is een ende water opgeslagen voor een gezonde plantontwikkeling. juiste oplossing voor alle daken waarbij extra gewicht op de Water dat niet opgeslagen kan worden, het zogenaamde over- onderconstructie kan worden aangebracht. De 80 mm dikke tollige water, wordt via de 20mm hoge Bauder SDF mat snel en substraatlaag bied veel gelegenheid voor wortelvorming en verantwoord afgevoerd. Bij een volledige waterverzadiging daardoor ontstaat een kleurrijke vegetatie. Tevens word voldo- weegt dit groendak pakket ca. 100 kg/m² Alles voor een begroening van 10 m² op slechts één pallet: Bauder SDF mat 20 zakken plantaarde Tegoedbon voor 120 plantstekjes Beschermende- en drainerende filterlaag inclusief bemesting Voorwaarde: Worteldoorgroeibestendige dakafdichting En zo eenvoudig wordt de dakbegroening op het dakvlak worden aangebracht: 1 2 3 Bauder SDF Mat op de worteldoorgro- Bauder SDF Mat op maat snijden en in Ter plaatse van hemelwaterafvoeren eibestendige dakbedekking, het gehele dakoppervlak met de naden een sparing in de Bauder SDF mat BauderPLANT E uitrollen. gestuikt verleggen. Overlappen van de maken. Als er geen mogelijkheid is een langsnaden eveneens sluitend en controleschacht aan te brengen moet gestuikt aanbrengen. rondom de hemelwaterafvoer grind aangebracht te worden. 4 5 6 Rechtstreeks op Bauder SDF mat twee Zorg voor een gelijkmatige verdeling De plantstekjes planten en licht zakken plantaarde per m² aanbrengen. van de plantaarde. Gemiddeld moet dit aandrukken. Belangrijk is dat de plan- Bauder SDF mat altijd direct ballasten. 80 mm bedragen. tenstekjes licht met substraat bedekt zijn. Aansluitend met water aangieten en bemesten.5
  4. 4. Bauder Groendak Pakket Light –70 kg lichtgewicht variantHet Bauder Groendak Pakket light is speciaal ontwikkeld minder ruimte voor de ontwikkeling van de wortels waardoorvoor lichtgewicht bouwconstructies. De wateropslagelemen- een minder kleurrijke beplanting zal ontstaan in vergelijkingten kunnen ca. 10 liter/m² opslaan. Deze extra waterbuffer met het Bauder Groendak pakket – 100 kg Standaard pakketgeeft een reductie van 50 mm op de dikte van het substraat. Voor dakvlakken met voldoende draagkracht in de ondercon-Het gewicht van het totale verzadigde groendaksysteem is structie adviseren wij altijd het Bauder Groendak pakket –ca. 70 kg/m². Door de reductie van de substraatlaag is er 100 kg Standaard pakketAlles voor de begroening van 18 m²20 Wateropslag platen1) en 25 m² 23 Zakken plantaarde Tegoedbon voor 220 plantstekjesfiltervlies inclusief bemestingVoorwaarde: Worteldoorgroeibestendige dakafdichting1) Twee platen van de geleverde 20 platen zijn voor onder de ballastlaag ter plaatse van de hemelwaterafvoer en/of een compensatie van het eventuele snijverlies.En zo eenvoudig brengen we het Bauder Groendak Pakket Light aan: 1 2 3Wateropslagelementen aanbrengen. Bij De wateropslagelementen kunnen een- Filtervlies aanbrengen met een overlaplagere dakranden dient een ballastlaag in voudig met een mes op maat worden van minimaal 100 mm.een strook langs de dakrand aangebracht gesneden en dienen versprongen tenworden. In het geval van een hogere opzichte van elkaar worden aangebracht.dakrand wateropslagelementen tot dedakrand aanbrengen. 4 5 6Wateropslagelementen en filtervlies ter Direct op het filtervlies één zak plantaar- De plantstekjes planten en lichtplaatse van de hemelwaterafvoer uits- de per m² aanbrengen met een gemid- aandrukken. Belangrijk is dat de platen-nijden. Een controleschacht aanbren- delde dikte van 50 mm. stekjes licht met substraat bedekt zijn.gen of een ballastlaag aanbrengen. Wateropslagelementen en filtervlies altijd Aansluitend met water aangieten en direct ballasten. bemesten. 6
  5. 5. Eerst checken – dan starten Checklist Aanvullende belangrijke verwijzingen Aan de hand van de checklist kan worden vastgesteld of Tegoedbon het dak aan alle voorwaarde voldoet om een dakbegroe- Een tegoedbon voor de plantstekjes inclusief bemesting is in ningspakket aan te brengen. het pakket opgenomen De tegoedbon dient volledig inge- vuld per post of per fax verstuurd te worden. De levering zal✗o Statica uiterlijk de eerstvolgende verzendag, maandag of woensdag Is de dakconstructie bestand tegen het extra gewicht? Het worden verstuurd. De plantstekjes worden met behulp van standaard pakket weegt, verzadigd en beplant ca. 100 kg/ een pakketdienst binnen 48 uur aangeleverd. Een verzending m² en de light varriant 70 kg/m². in het weekend is niet mogelijk.✗o Worteldoorgroeibestendigheid Uitvoeringstijd De onderliggende dakbedekking moet worteldoorgroeibe- Ideaal zijn het voorjaar en de herfst. Dan is de groei van de stendig zijn conform de FLL richtlijnen of er moet een nieu- plantstekjes het beste. Bij een beplanting in de zomer moet we dakbedekking worden aangebracht. Bauder Groen dak- het groendak gedurende het wortelen van de plantstekjes, pakketten bevatten geen wortelwerende dakbedekking. Bij ca. 3 – 4 weken bij droogte 2 of 3 keer volledig worden een PVC dakbedekking moet onder de wateropslagelemen- besproeid zodanig dat het hele pakket verzadigd is van ten nog een scheidingslaag worden aangebracht. Ter water. Wij adviseren u geen beplanting aan te brengen in de bescherming maar ook om weekmaken migratie te voorko- winterperiode, ook niet bij milde temperaturen. Bovendien men. zijn de plantstekjes bij normale weersomstandigheden niet voor maart leverbaar.✗o Dakhelling Bauder dakbegroening pakketten zijn uitermate geschikt voor Oppervlakte voorbereiding kleinere dakvlakken met een maximale dakhelling van 10°. Voordat het groendaksysteem kan worden aangebracht dient de ondergrond schoon te zijn en dient de worteldoor-✗o Dakrand / Afwatering groeibestendige dakbedekking en andere gebreken optisch De opbouwhoogte van een groendak pakket is ca. 100 mm. gecontroleerd te worden op eventuele lekkages. Bij twijfel De dakrand zal dus minimaal 100 mm hoog moeten zijn. dient het dakvlak vooraf onder water gezet te worden.✗o Afwatering Het planten De opbouwhoogte van een groendak pakket bedraagt 100 De aanplanting geeft het beste resultaat wanneer gelijke mm. Wij adviseren u echter een dakrandhoogte van 120 soorten in groepen worden aangeplant (grassen en kruiden: mm boven het plantendek aan te houden of de geldende 3-5 stuks, sedumplanten 8-15 stuks) Gemiddeld worden 12 richtlijnen. plantstekjes per m² aangebracht in een onderlinge afstand van 25-30 cm. Na het aanplanten regelmatig water geven✗o Standplaatsvoorwaarde en de meststof gelijkmatig verdelen. Zonnige plaatsen zijn voor het groendakpakket het best. Maar ook voor schaduwrijke plaatsen is een speciaal plant- Verzorging Assortiment leverbaar. Belangrijk is dat op de tegoed-Bon Extensieve begroeningen zijn onderhoudsarm echter niet onder- voor de plantstekjes duidelijk word aangegeven waar de houdsvrij! Lees de onderhoudsvoorschriften op de achterzijde. plantjes geplant worden.✗o Watervoorziening Onder dakoverstekken of in schaduw van aangrenzende gevels moet ook een extensieve begroening regelmatig bewaterd worden. Op deze plaatsen kan ook gekozen wor- den voor het aanbrengen van enkel een ballastlaag in plaats van beplanting. 1
  6. 6. OnderhoudsvoorschriftenTijdens de eerste twee bloeiperioden moet het groendak Voedingsstoffenregelmatig onderhouden worden. Na twee bloeiperioden De bijgeleverde bemesting, direct na het aanplanten aange-heeft de vegetatie zich in de regel zodanig ontwikkeld dat bracht, is voldoende voor het eerste jaar. Daarna moet één-het gehele dakvlak met vegetatie bedekt is. Dan is twee maal per jaar met een voedingsrijke meststof worden bijge-keer per jaar onderhoud veelal voldoende. mest. Zonder meststoffen zullen de planten afsterven. Voor de bemesting zal uitsluitend een meststof mogen wordenBewatering toegepast die gedurende langere periode meststof afgeeft.De plantstekjes moeten alleen bij aanhoudende droogte De beste tijd om te bemesten is het voorjaar. 30 gram/m² isdirect na het planten 2 tot 3 maal per week besproeid wor- veelal toereikend.den. Nadat de plantjes goed geworteld zijn is de extensievebegroening bestand tegen langere droge perioden. Wij advi- Kale plekkenseren u echter wel bij aanhoudende droogte de beplanting Kale plekken in de vegetatie kunnen eenvoudig worden bij-éénmaal per week te bewateren, om de plantontwikkeling te gezaaid door van de bestaande planten plantstekjes tebespoedigen. Overvloedig bewateren word niet aanbevolen knippen en deze op de kale plekken uit te strooien.omdat de planten dan teveel worden verwent waardoor ze Vervolgens licht bedekken met substraat en aanwateren.op kunstmatige voeding zijn ingesteld. OnderhoudVreemde begroeiing (wildgroei) Onderhoud bestaat grotendeels uit het controleren van deBijzonder sterk wortelend onkruid of sterk wortelende strui- afwatering van het dak en de controle op de waterdichtheid.ken moeten direct worden verwijderd. Onkruid of vervuiling moeten tijdens onderhoud altijd wor- den verwijderd.KAB NV Bauder B.V.Hannekenshoek 34 Ambrachtsweg 5B-2200 Herentals 3953 BZ Maarsbergen Alle gegevens in deze brochure berusten op de huidige Telefoon (0343) 59 14 78 stand der techniek. Wijzigingen voorbehouden. Win Telefax (0343) 59 75 96 eventueel inlichtingen in over de stand van de tech- nische kennis op het moment van uw bestelling. info@bauder.nlT: +32 (0) 14 21 33 56@: info @kab.be www.bauder.nl 0942/0509

×