Plec sant cugat_161210

15,084 views

Published on

0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
15,084
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7
Actions
Shares
0
Downloads
30
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Plec sant cugat_161210

 1. 1. Pla Local d’Equipaments Culturals (PLEC)de Sant Cugat del VallèsDocument final16.12.2010
 2. 2. PLEC_SantCugat_161210 16/12/2010 2SUMARI1 Anàlisi bàsica del municipi 41.1 Context geogràfic 41.2 Variables sociodemogràfiques 61.2.1 Evolució de la població 61.2.2 Estructura de la població 71.2.3 Comparació moviment natural de la població (2008) 91.2.4 Població segons origen 101.2.5 Nivell dinstrucció: nivells d’estudis i coneixement del català 131.2.6 Ocupació: sectors d’activitat i taxes d’atur 151.2.7 Mobilitat espacial de la població 171.2.8 Població flotant 201.2.9 Habitatge 211.2.10 Activitat econòmica 221.2.11 Qualitat de vida 231.2.12 Hàbits i consum culturals 241.2.13 Projecció de la població de Sant Cugat, sota un Escenari Alt 261.3 Factors de singularitat 291.4 Plànol de situació del terme municipal 302 Anàlisi dels serveis culturals del municipi 312.1 Estat de la cultura a Sant Cugat 312.2 Mapa d’agents culturals locals 312.2.1 Agents públics 322.2.2 Iniciativa empresarial 342.2.3 Tercer sector 352.2.4 Comunicació 362.3 Estructures de regulació del sistema cultural local 362.4 Anàlisi dels equipaments culturals. Inventariat i descripció 382.4.1 Centres Culturals 382.4.2 Arxius 442.4.3 Biblioteques 472.4.4 Museus 482.4.5 Escenicomusicals 512.4.6 Arts audiovisuals 542.4.7 Arts visuals 552.5 Valoració dels equipaments actuals 59
 3. 3. PLEC_SantCugat_161210 16/12/2010 32.6 Consulta a notables 592.7 Altres infraestructures que acullen serveis culturals 602.8 Valoració de la situació actual 603 Identificació de necessitats en equipaments culturals 633.1 Dotació dequipaments culturals bàsics segons el PECCat 633.2 Altres propostes del marc estratègic general 653.3 Dotació d’equipaments culturals necessaris segons instruments de planificació local 653.3.1 El Pla de Cultura de Sant Cugat (2005) 653.3.2 El Pla d’equipaments de Sant Cugat (Informe del procés participatiu, desembre 2008) 663.3.3 El model de desenvolupament urbanístic de la ciutat 683.3.4 Les principals opcions estratègiques del municipi 684 Mapa Previsional d’Equipaments Culturals (MPEC) 694.1 Inventari dels equipaments culturals actuals 694.2 Proposta de Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals d’àmbit local 704.3 Proposta de Sistema Públic d’Equipaments Visuals d’àmbit local 734.4 Proposta de Sistema Públic de Centres Culturals Polivalents 744.5 Previsió dels equipaments que cal construir, reformar o ampliar 754.6 Actuacions previstes en el PECCAT 764.7 Proposta d’actuacions que ha de contemplar el PECCat 764.8 L’EMD de Valldoreix 785 Model de gestió 795.1 Consideracions sobre models de gestió per part del PECCat 796 Fonts Consultades 84
 4. 4. PLEC_SantCugat_161210 16/12/2010 41 Anàlisi bàsica del municipi11.1 Context geogràficSant Cugat del Vallès, situada en la comarca del Vallès Occidental i pertanyent a la província deBarcelona, té una latitud de 41º 28 29" Nord i una longitud de 2º 5 12" Est amb un extensió de48,32 km² i amb 76.312 habitants censats lany 20072. Es troba en una situació geogràficaestratègica destacant la proximitat que té respecte Barcelona i la situació entre la serra deCollserola i la de Galliners. La comarca del Vallès Occidental té una superfície de 583,3 km² ilimita amb el Bages al nord, a lest amb el Vallès Oriental, a loest amb el Baix Llobregat i al sudamb el Barcelonès. Les capitals de comarca són Sabadell i Terrassa.Lactual Sant Cugat neix a partir del Monestir i de la pagesia dels voltants agrupada en el llogaret dOctavià. El centre de la ciutat ha anat modificant-se durant els anys. Al seu inici el centre geogràfic no era el monestir sinó la plaça Major del Mercat, avui de Sant Pere. Cap al 1900 el centre es desplaça cap a les poblacions veïnes: Barcelona al sud-est, Cerdanyola al nord-est i Rubí cap al nord- oest, configurant una “Y” amb la plaça dels Quatre Cantons com a punt de trobada. A partir daquesta trajectòria, la població sestén seguint aquestes tres vies, situació que es va mantenir fins a finals del s. XIX. Al 1917 sinaugurà el tram de doble via de tren des de la plaça de Catalunya, Barcelona, finsa Sant Cugat, i uns anys més tard es connectaria per tren amb Terrassa i Sabadell. Aquestaconnexió per ferrocarril facilitaria a moltes famílies adinerades de Barcelona permetres unasegona residència a Sant Cugat i a partir daquest moment sanirien creant les colòniesdestiuejants a la Floresta, Mira-sol i Valldoreix.Lany 1960 fou nomenat alcalde Josep Barnils i Solà, amb qui, ateses les males comunicacions delmunicipi, no es va dur a terme el procés dindustrialització dels municipis veïns, amb la1 La informació d’aquest apartat prové majoritàriament del Pla de Cultura de Sant Cugat, 20052 Segons Padró continu de lAjuntament de Sant Cugat del Vallès
 5. 5. PLEC_SantCugat_161210 16/12/2010 5conseqüent absència de polígons industrials. Aquest desenvolupament seria el causant dunnivell baix dimmigració durant els anys 60 i 70 ja que no hi havia prou indústria per crear llocs detreball.Va ser a partir del Pla dActuació Metropolità de 1976 que es va començar a definir duna maneramés ordenada el futur de Sant Cugat. Ledificació creix de manera prèviament meditada isincrementa locupació de les parcel·les de sòl que quedaven dins la trama urbana.La construcció de les autopistes va crear un moviment migratori procedent de Barcelona queapostava per viure en un lloc una mica aïllat de la vida de la ciutat sense deixar destar llunydaquesta. És així com la Floresta, Mira-sol i Valldoreix, fins aleshores zones destiueig, van acollirnous residents metropolitans. Paral·lelament, una proporció destacable dels estiuejants o elsseus fills sinstal·laren a viure a les torres destiueig de Sant Cugat. Posteriorment, amb la creaciódels túnels de Vallvidrera, encara sincrementaria més el flux migratori ja existent, sobretot apartir dels anys 90. En conjunt, nha derivat un creixement urbà sostenible i respectuós amblentorn fins lactualitat.Sant Cugat del Vallès, actualment, està sotmès encara avui dia a un procés de renovacióurbanística important. Cal destacar el creixement urbanístic dedificació disgregada iniciada alsanys 60-70 amb larribada de nous residents, fet que ha desembocat en una xarxa urbana moltdispersa. Aquest model sha creat degut a una població que cerca laïllament que no trobava enel lloc dorigen. En el cas de Valldoreix aquest aïllament és realment destacable, barri que vaesdevenir una Entitat Municipal Descentralitzada a finals dels 50 per iniciativa dels veïns(burgesia procedent de Barcelona).Així, tal i com indiquen els resultats del Pla de Cultura de la ciutat, hi ha tres tipus de modelsurbanístics. Un representa la trama urbana tradicional, situada entre el Monestir i lestació delsFerrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), que conté la majoria dequipaments culturals iesdevé el punt de referència urbana per a tota la població, que la considera com “el centre” de laciutat. El segon model representa els districtes dexpansió urbana definits a partir dun modeldhabitatge unifamiliar aïllat amb jardí. Ocupen una gran extensió del municipi actual i sónrepresentants dun alt nivell de vida, amb una població que porta anys establerta i es considerapoblació local. Per últim, el tercer model representaria les zones de nova expansió de Sant Cugatamb un model urbanístic a mig camí entre lurbà propi del centre històric i el dispers propi delsdistrictes. La població és més recent, de fa entre 5-15 anys, i busquen en general un nivell de vidaelevat creant comunitats dhabitatges que comparteixen serveis comuns.
 6. 6. PLEC_SantCugat_161210 16/12/2010 61.2 Variables sociodemogràfiques1.2.1 Evolució de la poblacióEl fort creixement demogràfic de Sant Cugat en els darrers 15 anys ha suposat el salt del pobleque era abans a la ciutat que és ara. Hi ha una dualitat entre les persones de tota la vida de SantCugat amb aquelles que són nouvingudes, les quals representen un percentatge important deltotal. Aquest fet, més el no haver viscut una immigració espanyola tant elevada com va succeir aaltres municipis dels voltants durant els anys 60-70, ha creat una diferència sociodemogràficarespecte la majoria de municipis de la província de Barcelona.Gràfic 1. Evolució de la població a Sant Cugat (1996-2008)Font: Elaboració pròpia, dades extretes del Butlletí econòmic Sant Cugat 10, 2008 i de lObservatori Hermes, Diputacióde Barcelona, 2009.Taula 1. Evolució de la població a Catalunya i taxa de creixement interanual (2000-2008) Anys Població Taxa de creixement interanual 2000 6.261.999 2001 6.361.365 1,59% 2002 6.506.440 2,28% 2003 6.704.146 3,04% 2004 6.813.319 1,63% 2005 6.995.206 2,67% 2006 7.134.697 1,99% 2007 7.210.509 1,06% 2008 7.364.078 2,13%Font: elaboració pròpia a partir de dades de lIDESCAT.
 7. 7. PLEC_SantCugat_161210 16/12/2010 7 Les dades que s’extreuen del gràfic anterior, Sant Cugat parteix d’un índex de creixement molt alt, amb uns paràmetres de creixement que superen de molt la mitjana catalana, de l’ordre de 4 punts percentuals l’any 2000. Tot i que la tendència de creixement d’aquests darrers 10 anys apunta cap a una moderació el 2003, a partir del 2005 el creixement es recupera i arriba a unes taxes de creixement molt semblant a la catalana, als anys 2006 i 20073. Taula 2. Evolució de la població segons gènere, edat i nacionalitat (2004-2008) Variació 2006-2008 2004 2006 2008 Absoluts % Homes 32.063 36.199 37.345 1.146 3,17% Dones 32.998 37.575 38.929 1.354 3,6% 0-15 13.427 16.234 17.232 998 6,15% 16-64 45.006 50.233 51.282 1.049 2,09% 65 i més 6.628 7.307 7.760 453 6,2% Espanyols 58.048 64.890 66.481 1.591 2,45% Estrangers 7.013 8.884 9.793 909 10,23% TOTAL 65.061 73.774 76.274 2.500 3,39% Font: Observatori Hermes, Diputació de Barcelona, 2009. 1.2.2 Estructura de la població Taula 3. Comparació de l’estructura de la població de Sant Cugat, Vallès Occidental i Catalunya (2008)2008 Sant Cugat % Vallès Occidental% Catalunya %< 15 16.352 21,44 144.443 16,75 1.083.951 14,7215-64 52.162 68,39 602.323 69,85 5.084.172 69,04> 65 7.760 10,17 115.603 13,41 1.195.955 16,24 Font: IDESCAT 3 Les dades poblacionals de les quals s’han partit, extretes del Butlletí Econòmic de Sant Cugat 2008 (que es corresponen amb l’Anuari Estadístic de Sant Cugat 2008), només aporta les xifres fins l’any 2007; lintent d’equiparació d’aquestes xifres amb d’altres estadístiques com l’IDESCAT o INE, ens porten a distorsions que arriben a fer pensar que Sant Cugat perd població l’any 2008. Per aquest motiu, s’ha escollit el 2007 com a últim any per veure la població en xifres. En d’altres casos, les dades de població en xifres datades en 2008, han estat extretes de l’Observatori Hermes de la Diputació de Barcelona i de l’IDESCAT, ja que permeten xifres comparatives amb d’altres municipis a banda de Sant Cugat.
 8. 8. PLEC_SantCugat_161210 16/12/2010 8 Com es pot comprovar, lany 2008 la població menor de 15 anys és considerablement més elevada a Sant Cugat que a la comarca del Vallès Occidental i a Catalunya, un 6 % i un 5 % superior respectivament. Les causes a destacar poden ser lalt índex de natalitat de la ciutat i lestabliment de nous residents amb fills. En canvi linterval comprès entre els 15 i 64 anys, en termes relatius, es troba pràcticament equiparat en les altres tres situacions destudi. Sha de tenir en compte que la darrera onada migratòria lhan feta parelles joves amb fills petits que encara no han arribat a una edat adolescent. És a partir dels 65 anys que Sant Cugat destaca per un percentatge potencialment menor respecte el Vallès i Catalunya, cosa que ens porta a parlar duna població més jove tot presentant un índex denvelliment de la població del 47,46 % front el 80 % i un 110 % del Vallès i Catalunya respectivament. Per altra banda, és important anotar que, en termes relatius, del 2006 al 2008 la població estrangera va créixer 4 vegades més que la població procedent de lestat espanyol. Sant Cugat és un dels municipis del Vallès Occidental que creixen per sobre de la mitjana comarcal (segons la taxa de variació 2000-2006)4. Taula 4. Evolució de la distribució de població de Sant Cugat per barris (2003-2007) 2003 2004 2005 2006 2007Nucli 49.620 50.868 51.191 52.393 53.892Valldoreix 6.679 6.885 7.010 7.160 7.297La Floresta 3.714 3.823 3.937 4.056 4.186Mira-sol 7.899 8.273 8.917 9.437 9.471Les Planes 1.085 1.110 1.138 1.193 1.196Total 68.997 70.959 72.193 74.239 76.312 Font: Butlletí econòmic Sant Cugat 10, 2008. Gràfic 2. Distribució de la població per barris (2007) Font: Butlletí econòmic Sant Cugat 10, 2008. 4 Dades extretes del Recull de dades socioeconòmiques del Vallès Occidental del 2006
 9. 9. PLEC_SantCugat_161210 16/12/2010 9A partir daquestes dades és fàcil deduir que el gruix poblacional de Sant Cugat es troba en elcentre històric de la ciutat i els barris més propers al centre són els més poblats també, fet quecomporta un distanciament no només físic sinó també psicològic a lhora de desenvolupar elsafers diaris. En aquest punt, s’hauria d’assenyalar el cas de Valldoreix, que està constituït com aentitat municipal descentralitzada i això fa que gaudeixi de certa autonomia dins del municipi.El creixement a destacar des dels anys 90 és el del districte de Mira-sol; no per casualitat el mésproper al centre històric, mentre que el de les Planes, el més allunyat, és el que actualment mésdecreixement presenta.Gràfic 3. Creixement de la població per barris (%)**Creixement mitjà al municipi els anys 2006 i 2007: 2,38 % i 2,79 %, respectivament.Font: Butlletí econòmic Sant Cugat 10, 2008, a partir de dades del padró de lAjuntament.1.2.3 Comparació moviment natural de la població (2008)Taula 5. Moviment natural de la població (2006) Sant Cugat Barcelona Taxa bruta de mortalitat 5,04 9,79 Taxa bruta de natalitat 12,95 9,28 Taxa general de fecunditat 47,65 37,44Font: Diputació de Barcelona. Elaboració a partir de dades de l’IDESCAT i padró continu (INE).
 10. 10. PLEC_SantCugat_161210 16/12/2010 10Gràfic 4. Composició del creixement de la població de Sant CugatFont: Butlletí econòmic Sant Cugat 10, 2008, a partir de dades del padró de lAjuntament de Sant Cugat.Sant Cugat és un dels municipis catalans que més destaca per l’alta taxa de natalitat, com shaapuntat anteriorment. Veiem com, per exemple al 2006, la taxa bruta de natalitat era del 12,95%, força superior a la de Barcelona, en què era del 9,28 %.Diferenciant el creixement de la població segons si ha estat causada per un saldo migratori o unsaldo natural, sobserva que en el període entre el 2004 i el 2007 la major part de laugment haestat provocada pel saldo migratori (diferència entre immigracions i emigracions). Al final delcicle comparat veiem, però, que al 2007 l’aportació al creixement de saldo natural és superiorque la que va suposar al 2006.1.2.4 Població segons origenLa població actual de Sant Cugat prové, a grans trets, de diferents onades migratòries de perfilmolt diferenciat. Com a població originària, relativament petita en comparació amb la posterior,trobem una societat dorigen pagès o doficis similars, que senten Sant Cugat com el seu “poble”.Se situen al centre de la ciutat i participen molt en les entitats culturals i socials. La poblacióposterior, aquells que consideraven Sant Cugat com a segona residència i finalment s’hi vanestablir, estan avui dia molt integrats a la vida de la ciutat. Trobem també la població provinentde la resta de l’estat espanyol que va arribar els 60-70, escassa en comparació amb la resta demunicipis del voltant. La població bàsicament procedent de Barcelona els 70-80 és un col·lectiumolt nombrós i totalment arrelat a Sant Cugat. Cal tenir en compte també la població darribadarecent de Barcelona, fa menys de 5-10 anys. Aquests no estan tan integrats a lactivitat de laciutat, almenys de moment, i mantenen els seus hàbits culturals i socials a la ciutat dorigen. Val adir, però, que el valor percentual daquest col·lectiu creixerà a curt/mig termini.
 11. 11. PLEC_SantCugat_161210 16/12/2010 11 Per altra banda, hi ha la població de lEuropa comunitària o països desenvolupats, que normalment representen gent amb càrrecs executius alts i un alt nivell de vida, contràriament a aquells procedents de països econòmicament poc desenvolupats, col·lectiu relativament minoritari si el comparem amb la resta de municipis del voltant, i que es caracteritza per un nivell de convivència amb la ciutat força reduït. Amb el temps és molt probable que sarribi a una convergència entre els diferents col·lectius que integren la ciutat, però segurament lligada a una línia dactuació específica en les polítiques públiques i d’entitats i/o associacions de la ciutat. Taula 6. Comparació de la població de Sant Cugat, Vallès Occidental i Catalunya, segons procedència Sant Cugat Vallès Occidental Catalunya Estrangers % Estrangers % Estrangers % Europa 4.060 41,46 19.946 20,78 331.478 30,03 Àfrica 580 5,92 28.818 30,03 278.129 25,2 Amèrica 4.562 46,58 42.520 44,3 393.105 35,61 Amèrica del Nord 202 2,06 446 0,46 5.598 0,51 Amèrica Central 530 5,41 4.769 4,97 51.829 4,7 Amèrica del Sud 3.830 39,11 37.305 38,87 335.678 30,41 Àsia 579 5,91 4.660 4,86 100.528 9,11 Oceania 10 0,1 26 0,03 497 0,05 Font: Ajuntament de Sant Cugat, Observatori de la ciutadania i la immigració, 2009. Informació extreta del Padró Municipal dHabitants IDESCAT. Taula 7. Estructura de la població de Sant Cugat segons nacionalitat (2008) % Variació p. Estrangers Espanyols % estrangers % espanyols percentualsHomes 4579 32766 46.76% 49.29% 2.53Dones 5214 33715 53.24% 50.71% -2.530-15 1743 15489 17.8% 23.3% 5.516-64 7784 43498 79.49% 65.43% -14.0665 i més 266 7494 2.72% 11.27% 8.56TOTAL 9793 66481 100% 100% 0 Font: Observatori Hermes, Diputació de Barcelona 2008.
 12. 12. PLEC_SantCugat_161210 16/12/2010 12Aquesta darrera taula, que divideix la població santcugatenca segons les variables sexe i edat, inacionalitat de procedència, permet esbrinar quin tipus de població té la ciutat: més o menysequitativa per sexes i amb una major concentració de població en edat activa.Si comparem les dades segons la nacionalitat de procedència, es pot afirmar que el valorpercentual de dones, tot i ser major en els dos casos, és més de dos punts percentuals superiorentre les d’origen estranger. El nombre de població en edat activa també és molt superior entreels d’origen estranger (prop del 80 % front el 65 %).Aquesta lògica de població estrangera, amb major concentració en edat activa, respon al motiuprincipal pel qual ha decidit instal·lar-se al municipi: raons laborals.La taula 6, comparativa de la població estrangera per continents de procedència, marca unadinàmica de Sant Cugat diferent a la lògica que segueix la comarca i Catalunya. Tot i que el majorpes de població estrangera és d’origen sud-americà, el volum d’estrangers d’origen europeusupera de molt la mitjana comarcal i catalana. Entre població d’origen europeu i americà s’arribaa superar el 75 % de la població estrangera de Sant Cugat. En canvi, el tant per cent de poblaciód’origen Africà és superior al Vallès Occidental (que supera en 10 punts percentuals els d’origeneuropeu), mentre que a Sant Cugat és molt reduïda i s’equipara a la de procedència asiàtica(5,9%).Terrassa, Sabadell, Rubí, Cerdanyola del Vallès i Sant Cugat aglutinen el 70 % de la població detota la comarca, i en concentren la major part de la població estrangera5.Taula 8. Població de Sant Cugat segons lloc de naixement (%/total població) Variació p. percentuals 2004 2006 2008 2004 - 2006 2006 -2008Província de Barcelona 66,84% 66,7% 66,47% -0,14 -0,23Catalunya 70,21% 69,99% 69,66% -0,22 -0,34Nascuts a Espanya 86,85% 85,37% 84,17% -1,48 -1,2Nascuts a lestranger 13,15% 14,63% 15,83% 1,48 1,2Font: Observatori Hermes, Diputació de Barcelona 2008.A Sant Cugat, prop de tres quartes parts de la població ha nascut dins les fronteres catalanes, ipresenten un major gruix entre aquells que ho fan a la mateixa província de Barcelona on, tot i lapetita variació en aquests anys assenyalats, el nombre de naixements a la mateixa província sesitua en el 66 %.5 Ajuntament de Sant Cugat, Observatori de la ciutadania i la immigració, 2009.
 13. 13. PLEC_SantCugat_161210 16/12/2010 13 Per altra banda, si observem per separat les variacions percentuals de l’estructura de naixements del municipi vallesà, les majors les trobem entre aquells que ho fan a la resta de l’estat espanyol (a la baixa) i els que ho fan a l’estranger (a l’alça). Aquesta variació fa que la lògica que se seguia el 2004 i 2006 canviï a partir del 2008 ja que, a partir d’aquesta última data, el percentatge de nascuts a l’estranger supera els que ho han fet a la resta de l’estat espanyol (en 1,35 punts percentuals). 1.2.5 Nivell dinstrucció: nivells d’estudis i coneixement del català Taula 9. Població per nivell dinstrucció. Població de 10 anys i més Sense Ensenyament % Primer grau % Segon grau % % Total titulació universitariSant Cugat del Vallès2001 3.704 7,2% 8.453 16,5% 21.941 42,7% 17.259 33,6% 51.3571996 4.453 10,7% 15.266 36,7% 10.502 25,3% 11.334 27,3% 41.555Catalunya2001 786.653 13,7% 1.500.961 26,2% 2.703.693 47,2% 733.113 12,8% 5.724.4201996 981.001 17,7% 2.855.511 51,6% 1.147.727 20,7% 554.773 10,0% 5.539.012Vallès Occidental2001 94.018 14,3% 167.576 25,5% 314.632 48,0% 79.880 12,2% 656.1061996 117.352 19,1% 316.671 51,5% 125.892 20,5% 55.055 9,0% 614.970 Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’IDESCAT. Taula 10. Comparativa Sant Cugat - Barcelona en indicadors d’educació (2006) Sant Cugat Barcelona Variació percentual alumnes 10,95% 0,72% Taxa docupació centres educatius 203,74 157,05% Taxa docupació daules 23,5 22,68% Font: Observatori Hermes, Diputació de Barcelona 2009. Els indicadors de nivell dinstrucció a Sant Cugat són molt positius respecte Catalunya i el Vallès, sobretot a partir del percentatge destudis universitaris, tendència que es manté en el temps. A més, Sant Cugat també destaca pel gran nombre de centres educatius dalt prestigi i reconeixement que té. Si comparem el nombre de centres públics i privats de Sant Cugat amb els de la província de Barcelona i amb els de Catalunya, podem constatar que hi ha més centres
 14. 14. PLEC_SantCugat_161210 16/12/2010 14privats quan es tracta deducació infantil, primària, ESO, batxillerat i cicles formatius6. A més, lavariació percentual dalumnes entre els anys 2002 i 2006 va créixer un 10%, percentatgenotablement alt comparat amb el de Barcelona, un 0,7 %. És important afegir que loferta deplaces és similar a la població escolar.Per altra banda, Sant Cugat presenta un índex inferior de biblioteques al de la província deBarcelona i al de Catalunya. De cara a un futur a curt termini, i gràcies al Pla de biblioteques, quepreveu millorar i ampliar el servei.Taula 11. Comparació de la població segons nivell d’instrucció: coneixement del català Sant Cugat, VallèsOccidental, Catalunya (1996 i 2001) El sap Població de 2 Lentén El sap parlar El sap llegir No lentén escriure anys i mésSant Cugat del Vallès2001 96,6% 82,5% 81,6% 58,5% 3,4% 57.9651996 97% 83,3% 80,2% 54,9% 3% 46.061Vallès Occidental2001 94,2% 71,3% 72,1% 48,4% 5,8% 715.9131996 93,6% 69,8% 67,7% 43,4% 6,4% 672.336Catalunya2001 94,5% 74,5% 74,3% 49,8% 5,5% 6.176.7511996 95% 75,3% 72,4% 45,8% 5% 5.984.334Fonts : IDESCAT. Cens de població 2001 i Estadística de població 1996.Pel que fa al coneixement del català, en linterval de temps que va del 1996 al 2001, Sant Cugatha experimentat, de forma generalitzada, una tendència positiva en tots els àmbits de la llenguai, comparativament amb la comarca i Catalunya, el domini del català és més estès.6 Butlletí econòmic de Sant Cugat, 2008. Apartat “Ensenyament i Cultura”
 15. 15. PLEC_SantCugat_161210 16/12/2010 15 1.2.6 Ocupació: sectors d’activitat i taxes d’atur Taula 12. Evolució de latur registrat i la taxa datur (2005-2007) Sant Cugat Catalunya Espanya Creixement Creixement Creixement Taxa Taxa Taxa anual de latur anual de latur anual de latur datur datur datur registrat registrat registrat2005 -0,5% 4,96% -1,8% 7,0% -2,1% 9,2%2006 5,0% 4,51% -1,7% 6,6% -1,5% 8,5%2007 3,6% 4,31% -1,7% 6,5% -0,1% 8,3% Font: Butlletí econòmic de Sant Cugat,10 a partir de dades del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya, de lIDESCAT i de lInstitut Nacional dOcupació En aquesta taula, el 2006 i el 2007, Sant Cugat presenta unes dades díndex datur favorables respecte Catalunya i lEstat espanyol, amb un decreixement de líndex. No obstant això, les dades de la taula anterior no assenyalen el creixement de les taxes d’atur que s’ha viscut en aquests darrers dos anys, moment en què ha sorgit la crisi econòmica global. Tot i això, la taxa d’aturats a Sant Cugat és una de les més baixes de la comarca. Segons l’informe relatiu a la taxa d’atur, registrada pel Consorci per la Promoció Econòmica del Vallès Occidental7, en l’agost de 2009, al Vallès Occidental i els seus municipis, Sant Cugat es va situar en una taxa del 9 % d’aturats, per sota de la taxa comarcal (15,3 %) i la catalana (13,2 %). Això és degut al tipus de població de la ciutat, caracteritzada per un alt nivell educatiu, adquisitiu i de qualitat de vida. 7 Consorci per la Promoció Econòmica del Vallès Occidental. Informe Atur agost 2009: Taxa d’atur del Vallès Occidental i els seus municipis http://www.consorciocupaciovalles.cat/copevoc/recursos/recursos/info_atur_agost_2009.pdf>
 16. 16. PLEC_SantCugat_161210 16/12/2010 16Taula 13. Comparació de la població ocupada per sectors: Sant Cugat, Vallès Occidental i Catalunya (%) Agricultura Indústria Construcció Serveis TotalSant Cugat del Vallès2001 0,6% 21,1% 5,7% 72,6% 28.9121996 0,7% 26,4% 4,5% 68,4% 19.095Vallès Occidental2001 0,5% 31,7% 10,1% 57,8% 337.6671996 0,6% 40,3% 6,9% 52,2% 249.627Catalunya2001 2,5% 25,2% 10,4% 62% 2.815.1261996 3,2% 32,1% 7% 57,7% 2.204.652Fonts : IDESCAT. Estadística de població 1996 i Cens de població 2001.Per grans branques de sectors d’activitat el de serveis és el principal motor econòmic de SantCugat, que supera el 70 % del total, molt per damunt del Vallès i Catalunya. D’altra banda, lesdades comparatives de la taula constaten com, en aquest període, el sector de la construcció esrevoluciona i va a l’alça amb augments molt significatius a nivell del Vallès i de Catalunya(representa un 10 % en els dos casos), però no tant destacable en el cas de Sant Cugat (5,7 %).Aquest tret distintiu, junt amb els altres esmentats, podria ajudar a explicar la lògica de les taxesd’atur del municipi, ja que un dels sectors que més s’ha ressentit en la crisi econòmica actual ésel de la construcció, i aquest no és gaire representatiu al municipi.
 17. 17. PLEC_SantCugat_161210 16/12/2010 171.2.7 Mobilitat espacial de la població Font: Web Ajuntament de Sant CugatTaula 14. Comparació dels desplaçaments a altres municipis de la població de Sant Cugat (2001 i 2006) Desplaçaments a altres Desplaçaments a altres municipis 2001 municipis 2006 Total 23.400 44.268 Barcelona 12.481 24.349 Rubí 1.333 ND Cerdanyola del Vallès 1.293 4.254 Sabadell 1.050 2.518 Terrassa 867 ND Resta del Vallès Occidental ND 5.942Font: Elaboració pròpia. 2001 a través de les dades d’IDESCAT. 2006, a través de les dades de l’Enquesta de MobilitatQuotidiana.Sense tenir en compte el nombre de desplaçaments interns diaris generats a Sant Cugat, el majorvolum de desplaçaments efectuats al municipi són, principalment, per motius laborals: de 23.400desplaçaments computats segons l’IDESCAT el 2001, 18.675 són generats per raons laborals(taula 15). Les dades de la taula mostren Barcelona com la principal destinació dels residents de
 18. 18. PLEC_SantCugat_161210 16/12/2010 18 Sant Cugat, que suposa pràcticament un 50 % dels viatges diaris efectuats. De lluny, els segueixen els pobles veïns de la mateixa comarca: Rubí i Cerdanyola, i en menor nombre, Sabadell i Terrassa. Quan és Sant Cugat la que rep efectius d’altres municipis, les proporcions de desplaçaments varien, tot i que tornen a ser aquestes 5 poblacions les que generen la major part dels desplaçaments. Barcelona torna a ser la principal font d’ells, però en una proporció molt inferior. De prop els segueixen els pobles de la mateixa comarca esmentats. Tant si es parla de desplaçaments a d’altres municipis, com des d’altres municipis, aquestes 5 grans destinacions aglutinen pràcticament les tres quarts parts dels desplaçaments diaris de Sant Cugat l’any 2001. Val a dir, però, que el nombre d’habitants del municipi s’ha vist incrementat des d’aquesta data. Comparant el nombre d’habitants del quinquenni 2001-2006, l’augment d’efectius ha estat superior als 10.000. Aquest augment de població guarda una estreta relació amb l’augment de desplaçament dels residents de Sant Cugat, que entre aquestes dates pràcticament s’ha doblat. Taula 15. Principals destinacions dels desplaçaments de connexió dels residents a Sant Cugat en un dia feiner (2001-2006) Desplaçaments a altres municipis Desplaçaments des daltres municipisTotal 18.675 16.852Barcelona 9.240 4.426Rubí 1.291 2.703Cerdanyola del Vallès 849 1.321Terrassa 702 1.237Sabadell 643 960 Font: Elaboració pròpia a partir dades IDESCAT. 2001. En aquest quinquenni, els desplaçaments a Barcelona s’han doblat, i Cerdanyola i Sabadell han guanyat terreny en ser ara les principals destinacions dels pobles de la comarca (Rubí i Terrassa tenen un percentatge menor que ha quedat exclòs de representació a la taula de 2006, i queden aglutinades en les dades de Resta del Vallès Occidental). Tot i això, Barcelona i el volum total del Vallès Occidental continuen representant les tres quartes parts dels desplaçaments dels residents de Sant Cugat. Com ja s’ha vist i, si donem un cop d’ull al mapa inicial, es pot comprovar la bona obertura cap a l’exterior que presenta Sant Cugat, tant en comunicació per carretera com ferroviària. Entre les vies comunicables per carretera principals trobem l’AP-7 i la E-9, que travessen el municipi longitudinal i transversalment, i comuniquen Sant Cugat amb els pobles veïns i la resta del país. En aquest punt cal destacar el fet que, en un dels diversos accessos de l’E-9 al seu pas pel municipi, hi ha els Túnels de Vallvidrera, que connecten de manera ràpida i còmoda Sant Cugat
 19. 19. PLEC_SantCugat_161210 16/12/2010 19amb Barcelona (la relació més representada en origen i destinació dels desplaçaments). Tot i elcost en peatges que suposa, és la principal opció que prenen els usuaris dels dos municipis, on,segons l’estudi Balanç i perspectives dels Túnels de Vallvidrera8, els trajectes de connexióBarcelona-Sant Cugat representen un 43,4 %.Des de la seva creació, el 1991, el túnels han suposat una obra bàsica i motor de lactivitaturbanística i de negocis pel municipi. Lany 2006 hi va haver un total de 12.629,94 milers detrànsits pels túnels de Vallvidrera. Un augment del 3 % respecte lany 20059.Gràfic 5 Comparació de l’evolució dels viatges en FGC, Túnels de Vallvidrera i nombre de població (2000-20007)Font: Anuari estadístic de Sant Cugat, 2008.Quant a vies ferroviàries, Sant Cugat disposa de 7 estacions de FGC: dues corresponen al tramque uneix Barcelona i Sant Cugat amb Rubí i Terrassa (Mira-sol, Hospital General de Catalunya),dues més entre Sant Cugat i Barcelona al tram cap a Sabadell (Volpelleres i Sant Joan) i les altrestres (Valldoreix, La Floresta i Les Planes). La nova estació de Volpelleres connecta amb l’estació deRENFE de la línia C7 que passa pel municipi, de moment poc utilitzada perquè queda allunyadadels nuclis urbans i tot plegat accentuat pels talls de la línia a causa de les obres de l’AVE.El nombre de viatges amb els Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya amb origen en alguna deles estacions de Sant Cugat foren 6.996.045 lany 2007, un augment del 5,2 % respecte el 2006,amb un increment de l’11,5 % en lestació de Mira-sol (la taxa més gran de totes les estacions).Tot i disposar d’aquestes diverses opcions ferroviàries, i que el 70 % dels desplaçaments entransport públic es fan amb FGC, segons les dades extretes de l’Enquesta de Mobilitat Quotidianade 200610, a Sant Cugat, en un dia feiner, la major proporció de desplaçaments es fa en transport8 INSTITUT CERDÀ (2009): Balanç i Perspectives dels Túnels de Vallvidrera. <http://www10.gencat.cat/ptop/binaris/EstudiVallvidrera_tcm32-47574.pdf>9 Butlletí econòmic de Sant Cugat 2008, apartat “Transport”.10 ATM; GENCAT. Enquesta de Mobilitat Quotidiana, 2006: La mobilitat a les grans ciutats.
 20. 20. PLEC_SantCugat_161210 16/12/2010 20 privat: un 53,8 % front al transport públic, que és d’un 18,1 %. Podem afegir que aquesta obertura exterior del municipi xoca amb la lògica interna de desplaçament, on el cotxe esdevé imprescindible en el conjunt duna ciutat amb nuclis urbans molt dispersos, problema especialment greu pel jovent que té dificultat de gaudir dautonomia. 1.2.8 Població flotant Si observem la següent taula de població estacional, equivalent a la població a temps complet any (ETCA) en el període de 2003, Sant Cugat perd un 3,86 % de població. Taula 16. Població estacional Població no residentPoblació resident Població Població total Població Padró % Dif. present no present ETCA Estacional ETCA ETCASant Cugat 8.166 10.599 -2,434 60.698 63.132 -3,86 Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’IDESCAT Cal assenyalar que aquestes dades no tenen en compte la mobilitat no obligada que no fa pernoctació al municipi. Com ja s’ha tractat en el punt anterior, municipis propers a Sant Cugat com són Rubí i Cerdanyola, amb desplaçaments de connexió destacables per motius de feina i estudis, també poden ser factors a considerar en aquest punt. < http://www.atm-gestor.org/docs/cat/EMQ/RMB/06_10_SANT%20CUGAT.pdf>
 21. 21. PLEC_SantCugat_161210 16/12/2010 211.2.9 HabitatgeGràfic 6 Comparació de l’evolució del lloguer mensual dels habitatges (en euros)Font: Butlletí econòmic de Sant Cugat a partir de dades de la DGHA i fiances de lloguer de lINCASOLEn l’evolució del preus comparatius de lloguers que ens mostren les taules anteriors, veurem queSant Cugat se situa molt per damunt de les mitjanes dels pobles veïns. Tot i que, en aquests anysassenyalats, es constata un increment a l’alça en els preus dels lloguers als 5 municipis, SantCugat lidera la llista quant a preus. Amb tot, Cerdanyola ha estat un dels escenaris on sha viscutun alt creixement en els preus dels lloguers que, tot i que no arriben a superar els 1.368 € deSant Cugat, se situen molt a prop (1.156 €).Taula 17. Creixement mig del lloguer mensual dels habitatges (%)Municipis 2003 2004 2005 2006 2007Sant Cugat 13,0% 14,8% -14,8% 4,2% 30,3%Sabadell 13,2% 3,2% 19,2% 21,7% 5,1%Rubí 3,5% 10,4% 25,0% 9,9% 20,2%Terrassa 12,8% 9,4% 16,6% 13,7% 13,6%Cerdanyola 8,2% 15,2% -2,5% 44,5% 24,6%Barcelona 10,4% 9,4% 11,4% 12,1% -3,3%Font: Butlletí econòmic de Sant Cugat a partir de dades de la DGHA i fiances de lloguer de lINCASOLEn el 2007, segons les dades de la Direcció General dArquitectura i Habitatges (DGAH), els preusdels habitatges nous al municipi de Sant Cugat es van situar en 4.685 €/m², el preu més elevat encomparació amb els municipis del voltant. El creixement del lloguer mensual dels habitatges del
 22. 22. PLEC_SantCugat_161210 16/12/2010 222006 al 2007 va experimentar una pujada de pràcticament 8 vegades el percentatge del 2006. Caldir que la tendència actual és destancament del preu dels lloguers, però shauria de compararamb dades recents que encara no tenim. Aquest és un dels problemes més greus a lhora demantenir la població més jove quan decideix independitzar-se, ja que el seu poder adquisitiu,amb el nivell de vida i lloguer, són clarament desproporcionats.1.2.10 Activitat econòmicaLa taula del nombre d’afiliats a la Seguretat Social, segons el règim de tinença el desembre de2007, assenyalen el lideratge de les activitats immobiliàries i de lloguer, seguides pel comerç,reparació de vehicles i art. personals i indústries manufactureres. Arribats en aquest punt, resultarellevant destacar la posició destacada que pren el règim altres activitats socials; serveispersonals, que ocupa la quarta posició.Del 7 % vers el total d’afiliats que representa, més de la meitat (58,2 %) està representat per lasubsecció dactivitats recreatives, culturals i esportives. Aquest elevat gruix fa patent la granquantitat dactivitats lúdiques i entitats/associacions destinades al foment de la cultura popular itradicional que existeixen a Sant Cugat.Taula 18. Afiliats a la Seguretat Social segons el règim. Nombre de persones. (2007) Seccions CNAE-93 General Autònoms Resta Total A,B Agricultura, ramaderia, caça, silvicultura i pesca 338 30 51 447 C Indústries extractives 33 2 35 D Industries manufactureres 6.505 575 7.080 E Producció i distribució denergia elèctrica 0 1 1 F Construcció 1.981 596 2.577 G Comerç, reparació de vehicles i art. personals 5.855 1.861 7.716 H Hoteleria 1.782 323 2.105 I Transport, emmagatzematge i comunicacions 592 262 859 J Mediació financera 982 153 1.135 K Act. Immobiliàries i de lloguer; serveis empreses 12.843 1.937 14.780 L Adm. pública, defensa i Seguretat Social 1.057 3 1.060 M Educació 1.529 183 1.712 N Act. sanitàries i veterinàries, serveis socials 1.851 341 2.192 O Altres act. Socials; serveis personals 2.659 564 3.223 P Llars que ocupen personal domèstic 21 0 1.298 1.319 Q Organismes extraterritorials 0 0 0 NC No classificats 0 0 0 Total 38.028 6.831 1.349 46.241Font: Butlletí econòmic de Sant Cugat a partir del Registre General de la Seguretat Social.
 23. 23. PLEC_SantCugat_161210 16/12/2010 23Gràfic 7. Distribució dels afiliats del sector d’altres activitats socials i serveis personals a la S. S. Quarttrimestre 2007Font: Butlletí econòmic de Sant Cugat a partir del Registre General de la Seguretat Social.1.2.11 Qualitat de vidaTaula 19. Índex sintètic de qualitat de vida dels municipis de la província de Barcelona (1991 i 2004) 1991 2004 Creixement 1991-2004 Barcelona 104,8 104,6 18,6% Cerdanyola del Vallès 95,1 97,5 22,4% Rubí 93,9 95,6 22,4% Sabadell 95,6 99,8 26,7% Sant Cugat 104,1 105,8 20,6% Terrassa 95,5 95,4 22,5% Promig provincial 100,0 100,0 19,9%Font: Butlletí econòmic de Sant Cugat, 2008La taula comparativa dels índexs de qualitat de vida (que té en compte la capacitat de progrésindividual, lequilibri social i les condicions de vida de la comunitat), ens mostra unes dades moltsimilars entre Sant Cugat i Barcelona en el 1991, superant les dels municipis veïns de la mateixacomarca. Al 2004, l’índex s’ha vist incrementat en aquest període en un 20,6% que, tot i no ser elmés elevat dels municipis assenyalats, perquè partia duna base alta, se situa capdavantera(superant a Barcelona en més d’un punt percentual).
 24. 24. PLEC_SantCugat_161210 16/12/2010 241.2.12 Hàbits i consum culturalsLa informació següent ha estat extreta de l’estudi realitzat pel Centre dEstudi i Recerca Cultural(CERC) de la Diputació de Barcelona, entre el 22 de maig i el 16 de juliol del 2007. Aquest estudiva comptar amb un univers de 58.341 persones majors de 15 anys i una mostra de 600entrevistes amb lobjectiu dincidir en els aspectes més rellevants sobre les pràctiques i els hàbitsculturals de la població santcugatenca.Dentrada, el 44 % de les persones entrevistades van respondre que havien realitzat algunaactivitat cultural en els darrers 12 mesos. A continuació es mostren els resultats en els àmbitsculturals més rellevants:MuseusEl 52 % de la mostra ha anat a algun museu. La majoria, el 73 %, va optar per anar als museus deBarcelona, seguit per un 33% que va visitar museus estrangers, i en tercer lloc, amb el 24 %, hi haels museus de Sant Cugat.ExposicionsEl percentatge és el mateix que el de visites a museus, el 52 %, però en aquest cas el nombre devisites a les exposicions a Sant Cugat supera a les de l’estranger. El resultat queda de la següentmanera: en un 60,5 % les visites es van fer a Barcelona seguit del 43 % que van tenir lloc a SantCugat.Monuments artísticsEl 58 % diu haver visitat algun monument artístic.BibliotequesEl 47 % ha anat a biblioteques, cosa que significa un creixement de 10 punts entre el 2005 i el2007. En aquest cas, se’n destaca la freqüència de repetició de l’hàbit. En el cas de lesbiblioteques, al voltant del 40 % ha repetit fins a 12 vegades lassistència i en el propi municipi.En canvi la repetició en daltres àmbits és menys freqüent (al museu o a les exposicions estractava d’1 a 3 cops). La motivació principal dassistència a les biblioteques és loci o bé elsestudis.ArxiusNomés el 9 % de la població ha visitat algun arxiu o centre de documentació a Sant Cugat.ConcertsEn aquest cas la meitat de la mostra estudiada ha anat a algun concert. En la majoria de casos d’1a 3 cops, principalment a Barcelona, però seguida de prop pels concerts realitzats a Sant Cugat.Pel què fa al tipus música la més sol·licitada és la música clàssica, seguida pel pop/rock/hip hop il’electrònica, i en tercer lloc hi figura la cançó d’autor.
 25. 25. PLEC_SantCugat_161210 16/12/2010 25TeatreEn el 45 % dels casos els habitants de Sant Cugat confirmen haver anat al teatre. L’evoluciód’assistència entre el 2005 i el 2007 és notable, del 28 % al 45 % respectivament. Un 72 % afirmahaver assistit a un espectacle teatral d’1 a 3 cops. El destí preferent en el 71 % dels casos ésBarcelona, seguit del propi municipi amb un 41 % dels casos.DansaSegons l’estudi, el 17 % ha assistit a un espectacle de dansa respecte a un 83 % que no ho va fer.De la mateixa manera que el teatre, lassistència oscil·la entre 1 i 3 vegades. S’ha de subratllarque la dansa és l’únic cas en arts escèniques on la ciutadania escull quedar-se a Sant Cugat, un 61% respecte el 37 % que s’estima més anar a Barcelona.CircEquiparat amb la dansa, el 16 % ha vist un espectacles de circ en el període estudiat.CinemaEl 80 % dels santcugatencs han anat al cinema més de 12 cops en lúltim any. En aquest cas elsciutadans s’estimen més quedar-se al municipi en un 90 % dels casos.FestesEl 69 % dels entrevistats no han anat a cap festa popular. Daltra banda, destaca un fortcreixement d’assistència entre el 2005 i el 2007 en més de 30 punts percentuals. La principalcausa d’aquest fet és la popularització de la Festa Major de Sant Cugat.El gràfic següent mostra les dades descrites fins ara sobre les activitats culturals de la població:Gràfic 8 Activitats culturals a Sant CugatFont: Elaboració pròpia a partir de les dades de DEMOSCERC de Sant Cugat.
 26. 26. PLEC_SantCugat_161210 16/12/2010 26Pel que fa a les associacions culturals, socials o esportives, el 31 % de la mostra afirma pertànyera alguna d’aquestes, i amb el temps aquest nombre es veu augmentat, sobretot en el cas de lesassociacions esportives, amb el doble d’usuaris, que les culturals. Darrerament han pres força elsdenominats centres cívics, culturals, casals o ateneus, que compten amb un terç de la poblacióque els visita assíduament i que han experimentat una forta evolució del 2005 al 2007 (14 puntspercentuals). Les activitats principals que es realitzen en aquests centres són els tallers i cursos,conferències i xerrades, a part d’altres activitats multidisciplinàries.En general, i per finalitzar aquest punt, l’activitat cultural del municipi es valora positivament, 7punts sobre un màxim de 10. De fet, la mitjana entre la valoració de la Festa Major de Sant Cugat,el Festival de Poesia, la programació de teatre i música, els museus, biblioteques i centres cívics,és de 7 punts aproximadament.1.2.13 Projecció de la població de Sant Cugat, sota un Escenari AltSegons el PECCat, dels quatre escenaris de projecció poblacional comarcal disponibles, el mésindicat per tal de realitzar les projeccions dels municipis és l’Escenari Alt, per ser el que méss’acosta a la realitat dels creixements esperats de la població.L’horitzó de la projecció comarcal del Vallès Occidental (com la resta de projeccions comarcals) eslimita al 2015, donada la incertesa de l’evolució futura de la població comarcal. Només cal donarun cop d’ull a la taula següent per constatar com, el cens continu extret de l’IDESCAT encomparació amb la projecció de la comarca del Vallès Occidental, entre 2003-2006, presentaunes oscil·lacions que indiquen un major creixement del que s’esperava en la projecció.Per tal d’elaborar la projecció de Sant Cugat del Vallès fins l’horitzó del 2015, s’ha seguit lahipòtesi recomanada per l’IDESCAT i dissenyada per a municipis mitjans i petits: Projectar segonsels outputs de l’IDESCAT11, és a dir, traslladar el creixement comarcal al del municipi, tenint encompte el pes del municipi en la comarca. A més, i com s’ha assenyalat al paràgraf anterior, pertal d’evitar que la projecció de Sant Cugat tingui unes xifres baixes donada la projecció comarcal,s’ha corregit aquest “error” tot canviant les dades comarcals reals per les projectades entre 2003-2006; d’aquesta manera, el pes de Sant Cugat sobre la comarca presenta un percentatge més alt ipot ajustar-se millor la projecció futura de la població. Una altra dada que s’ha corregit pel càlculde la projecció de Sant Cugat han estat les dades del padró continu de Sant Cugat (extret delpadró continu del mateix ajuntament) i del padró continu del Vallès Occidental (extret del’IDESCAT). Aquestes dades són de l’1 de gener de 2006, i s’han modificat a 31 de desembre del’any anterior, per tal d’equiparar-se amb les projeccions de la comarca (que estan fetes en data31 de desembre).11 IDESCAT (2006): Obtenció de projecció de població municipals. A partir de les projeccions de l’IDESCAT. Document metodològic. Estadística demogràfica. http://www.idescat.cat/cat/poblacio/projeccions/oppm.pdf>
 27. 27. PLEC_SantCugat_161210 16/12/2010 27 Taula 20. Projecció de la població de Sant Cugat Padró Pes Pes Padró Projecció Projecció Escenari Altcontinu població variable Pes constantAny continu Ràtio població St població St Vallès Occ Sant Sant St Cugat St Cugat (2) Vallès Occ Cugat (1) Cugat (2) Cugat Cugat (1)2015 1.026.764 10,22% 104.911 8,92% 91.5952014 1.011.075 10,06% 101.761 8,92% 90.1962013 994.891 9,91% 98.634 8,92% 88.7522012 978.093 9,77% 95.517 8,92% 87.2532011 960.382 9,62% 92.384 8,92% 85.6732010 941.732 9,48% 89.234 8,92% 84.0102009 921.848 9,33% 86.042 8,92% 82.2362008 900.603 9,19% 82.801 8,92% 80.3412007 878.472 9,06% 79.557 8,92% 78.3662006 845.942 855.443 76.312 8,92% 0,9992005 836.077 831.545 74.238 8,93% 1,0092004 815.628 806.760 72.192 8,85% 0,9862003 790.432 782.014 70.959 8,98% 1,0072002 773.800 68.997 8,92% 1,0092001 751.049 66.379 8,84% 1,0232000 731.844 63.201 8,64% 1,0261999 717.181 60.390 8,42% 1,0391998 705.288 57.137 8,10% 1,0391997 695.910 54.269 7,80% Font: Elaboració pròpia D’altra banda, tot i partir de la projecció sota un Escenari Alt, s’han efectuat dues projeccions possibles: una primera (1), on el pes de Sant Cugat segueix un creixement continu sostingut, tot aplicant el ràtio promig obtingut entre els anys 1997-2006 (1,015) que, multiplicat pel percentatge del pes de l’any 2006 (8,92 %), dóna com a resultat el pes que Sant Cugat té el 2007 (9,06%), i així de forma successiva. Un cop calculat el pes del municipi en la projecció fins el 2015, es podrà obtenir la projecció de la població de Sant Cugat (multiplicant el percentatge de pes per la projecció comarcal). A la segona opció proposada (2), el pes del municipi no varia i s’ha obtingut traslladant el pes que tenia al 2006 a la resta d’anys projectats. Tant si parlem de la primera com de la segona projecció, aquestes situen Sant Cugat amb un població que oscil·la entre els 90.000-100.000 habitants el 2015. Dada equiparable segons el pla durbanisme actual, on lAjuntament estableix un límit de 90.000-100.000 habitants amb una perspectiva de creixement a mig termini. En general, la ciutat creixerà homogèniament pel que fa al tipus de població, el que farà que saccentuïn els indicadors positius del municipi però també les distorsions que shi creen, com ara lencariment del sòl que provocarà un desplaçament dels
 28. 28. PLEC_SantCugat_161210 16/12/2010 28joves cap a altres municipis.Cal afegir que la projecció del creixement dels 20.000 habitants se situa al nord de la ciutat. Seràamb l’acabament de la urbanització de Volpelleres i de Can Mates quan s’arribarà al sostredemogràfic, acordat per consens polític, de 90.000-100.000 habitants. També s’ha de tenirpresent que els experts indiquen en el Pla de Mobilitat un creixement per densificació de més de100.000 habitants.
 29. 29. PLEC_SantCugat_161210 16/12/2010 291.3 Factors de singularitatSant Cugat és un dels municipis més propers a Barcelona, fet que es viu com a positiu en lamajoria de casos. En daltres, però, la visió no és la mateixa, degut a un sentiment d’identificacióque postula una diferenciació i posicionament respecte Barcelona. En moltes ocasions es percepSant Cugat com a ciutat dormitori i no com a espai comú de convivència. Això afecta la sevaactivitat, en especial la cultural, que acostuma a ser viscuda i a consumir-se en la localitatdorigen. Es coexisteix amb una situació que, per una banda, es caracteritza per una societatassociada a les tradicions populars, i per laltra, per una societat que cerca un nou estil de vida,més tranquil i no necessàriament arrelat a les costums, activitats o tradicions de la ciutat.Per altra banda, sha de fer especial esment a la xarxa de comunicació intermunicipal amb la qualel municipi compta. Els Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i els Túnels de Vallvidrera sónleix neuràlgic dels moviments espacials de la ciutat, que any rere any veuen augmentada la sevaactivitat, ja que la xarxa interna de transport públic no es considera tan eficient.Cal subratllar, també, la construcció a Sant Cugat dequipaments culturals i empreses dàmbitsupramunicipal. Cada cop més institucions dedicades a lensenyament escullen Sant Cugat perinstal·lar els seus centres, sobretot les escoles privades. La població en general de la ciutat laformen persones amb un alt nivell formatiu i nivell de vida, i també un nombrós col·lectiudartistes que hi viuen. Les entitats esportives són els col·lectius més nombrosos i actius.Un altre aspecte destacable és lelevat índex de natalitat que es manté de fa anys, factor que,particularment en cultura, incideix en la programació oferta. També és una poblaciócaracteritzada pel nombre de joves.En general, Sant Cugat és una ciutat amb uns indicadors demogràfics clarament favorables.Sociològicament parlant sespera acollir un perfil socioeconòmic alt, més accentuat encara que elque ha anat arribant a Sant Cugat en els darrers anys. Una informació significativa deriva delestructura de treballadors de la ciutat: els santcugatencs i santcugatenques que treballen foradel municipi normalment tenen un alt nivell de responsabilitat professional: directius, tècnicsqualificats, professors duniversitat, artistes, etc. En canvi les persones que vénen a Sant Cugat atreballar tenen un nivell més modest professionalment parlant: venedors, operaris, etc.Es viu una situació ambigua on hi ha un percentatge alt de la societat benestant que troba un llocper viure a Sant Cugat, fora de la ciutat on treballa, i laltre sector de la societat que, tot itreballant a Sant Cugat, no hi pot viure, i ni s’ho planteja.I no només els santcugatencs i santcugatenques destaquen per lalt nivell professional que tenen,sinó que el seu Ajuntament també en destaca per la seva eficiència, com reflecteix larticlepublicat a El País el passat 23 de juliol12 conforme Sant Cugat comptava amb líndex més alt12 http://www.elpais.com/articulo/espana/Sant/Cugat/municipio/transparente/Torrevieja/opaco/elpepiesp/2009072 3elpepinac_14/Tes
 30. 30. PLEC_SantCugat_161210 16/12/2010 30dEspanya en Transparència dels Ajuntaments, segons un estudi presentat per l’ONGTransparència Internacional.Finalitzar aquest apartat amb una esmena a la trama urbanística establerta de la ciutat, la qualsuposa una limitació al creixement de la ciutat en uns 100.000 habitants aproximadament, és adir, en una previsió segurament a mig termini shaurà assolit un sostre.Pel que fa a lorganització urbanística sha de dir que la possibilitat de creació de locals dentitatsculturals sha vist limitada per la trama urbana dispersa que té la ciutat, per no citar lalt cost quesuposa la propietat o lloguer dun espai. Val a dir que fins a lactualitat no es tenia gaire presentels espais destinats als serveis culturals, però aquesta tendència sestà rectificant i en elsprocessos de planificació es contemplen nous equipaments culturals, com es mostra en elrecentment publicat Pla dEquipaments de Sant Cugat (2008-2018).1.4 Plànol de situació del terme municipalEn document annex s’adjunta el plànol del terme municipal.
 31. 31. PLEC_SantCugat_161210 16/12/2010 312 Anàlisi dels serveis culturals del municipi132.1 Estat de la cultura a Sant CugatA escala municipal, la dinàmica cultural a Sant Cugat està força institucionalitzada i en bona partés generada per lAjuntament, que actua especialment com a peça clau en algunes entitats i lesajuda a dinamitzar les seves activitats. Avui dia conviuen dues dinàmiques culturals que nosentrecreuen entre elles: una és la que es viu al voltant de les entitats socials i culturalssantcugatenques tradicionals; i laltre, és la que esdevé daquella nova població que no se sentatreta per la cultura amb arrels locals o tradicionals, i a més tenen la impressió que les entitats nofan res per obrir-se i fer altres tipus de proposta que els pugui satisfer més.Dins de lescala comarcal cal dir que Sant Cugat, en especial el Teatre-Auditori, és referent entreels municipis del voltant: Rubí, Cerdanyola (destaca pel Festival de blues), Sabadell (per laproducció d’òpera) o Terrassa (pel Festival de Jazz), mentre Sant Cugat ho fa pel Festival depoesia, la programació de dansa i de circ, com a Ciutat Amiga, a més d’una programació variada,extensa, estable i de qualitat. A la vegada però, l’oferta cultural de Barcelona és destinatàriaduna part important de santcugatencs/santcugatenques.2.2 Mapa d’agents culturals localsEls agents culturals són aquells que vehiculen i influeixen duna forma o altra en la vida culturalde la ciutat. La definició contempla totes aquelles organitzacions i persones lactivitat de les qualsestà estretament lligada amb la creació, el desenvolupament i la difusió de la cultura a la ciutat.La classificació d’agents al document es presenta en quatre grans grups:  Agents públics. Principalment les administracions, ens autònoms municipals i ens de titularitat pública.  Iniciatives empresarials. Organitzacions privades amb ànim de lucre.  Tercer sector. Organitzacions privades sense ànim de lucre, entitats i associacions majoritàriament.  Comunicació. Mitjans de comunicació d’abast local, comarcal i intercomarcal.13 Informació extreta principalment del Pla de Cultura de Sant Cugat, juny 2005.
 32. 32. PLEC_SantCugat_161210 16/12/2010 322.2.1 Agents públicsL’Ajuntament, a través de la Regidoria de Cultura, és lagent, junt amb el tercer sector, amb mésrellevància en la política cultural santcugatenca. Les línies prioritàries de lAjuntament de SantCugat són: la qualitat i lexcel·lència, la cultura tradicional i popular i loferta per a infants.En Arts plàstiques destaquen els espais expositius del Museu de Sant Cugat: Claustre i SalaCapitular del Monestir, i la subseu de la Casa Aymat, així com la sala dexposicions de la CasaCultura, el vestíbul de la Biblioteca del Mil·lenari i la Sala Annexa de la Masia TorreBlanca.L’Ajuntament compta amb el Taller Triangle, tallers darts plàstiques per a infants a la Casa deCultura i, sobretot, lEscola dArt de Sant Cugat, d’ensenyament reglat de cicles formatius (FP) pera joves i adults, però ubicades en instal·lacions insuficients i obsoletes (Casa Mònaco).En Arts escèniques destaca el Teatre-Auditori, gestionat per l’Organisme Autònom MunicipalCentre Cultural Sant Cugat (OAMCCSC)14. És un dels equipaments culturals de referència ilequipament més important de la ciutat en arts escèniques. Destaca la seva variada programaciói el seu taller de disseny i construcció descenografies, d’alt rendiment i prestigi. La programaciódel Teatre-Auditori provoca una doble visió: en general sel considera un molt bon equipament,però alguns sectors més lligats a la cultura local li retreuen un cert elitisme, en contraposició a unsector que opina que es troba en segona línia després de Barcelona ja que la majoria dobres jashan vist allà.Lúnic inconvenient és que es tracta dun teatre amb 788 butaques i el cost per funció és forçaelevat si es tracta dun espectacle amb un públic objectiu més reduït. En aquest punt, sorgeix lanecessitat dun espai escènic de mitjà format per a espectacles i altres actes que necessitendaquesta escala. I en aquest espai de proximitat es podria fomentar la producció pròpia i unaprogramació més arriscada. En aquesta línia, l’Ajuntament fa alguns anys que es planteja diversessolucions, que serien crear un espai escènic adjacent al Teatre-Auditori o bé rehabilitar el teatreactual de la Unió. Aquest darrer camí comporta arribar a un acord consorciat amb l’entitat, fetque fins ara no ha estat possible.Música. Les arts escèniques i la música comparteixen el mateix escenari a Sant Cugat:principalment el del Teatre-Auditori (s’hi fan tots els concert de l’Orquestra Simfònica Sant Cugat,per exemple). L’Aula Magna de l’Escola de Música acull el cicle de música de Cambra, Una Horade Música, i altres iniciatives d’entitats de la ciutat, com la de Joventuts Musicals. El claustre delmonestir és també un espai excel·lent per la sonoritat. S’hi ha programat el Festival de Música deCambra i les Nits de Música al Claustre. D’altres iniciatives han estat la Música als Parcs,principalment al Ramon Barnils, etc.Tota aquesta oferta musical és ben valorada per la població, tot i que certs sectors demanden14 L’OAMCCSC gestiona el Teatre-Auditori Sant Cugat i el Servei de Biblioteques (el 2011, seran la Biblioteca de SantCugat Gabriel Ferrater i la Biblioteca de Mira-sol Marta Pessarrodona). L’Escola de Música Municipal Victòria delsÀngels (EMMVA) està gestiona pel Patronat Municipal d’Educació i els Cinemes Sant Cugat estan en règim de concessióa CINESA.
 33. 33. PLEC_SantCugat_161210 16/12/2010 33una programació més arriscada. La música dautor és bastant present al Teatre-Auditori i devegades en Festes Majors, dirigida a un públic objectiu dedat més adulta.La formació musical en escoles és un punt a destacar de Sant Cugat. Lexemple més clar és, pelque fa a l’oferta municipal, el de lEscola de Música Municipal Victòria dels Àngels (a partir del2011, també Conservatori). Pel que fa a locals dassaig per a grups musicals, però, hi ha unamancança, com en el cas de les arts escèniques de petit i mitjà format.En la política bibliotecària i de promoció de la lectura Sant Cugat tindria una nota no gairepositiva. El municipi de Sant Cugat té una biblioteca pública des de lany 1993 que es va integrarel 2001 a la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona. La població escaracteritza per una inquietud cultural que no es veu corresposta per loferta de lectura públicaque hi ha. La idea és pal·liar aquest dèficit i, com a mostra, a principis del 2011, la Biblioteca deMira-sol Marta Pessarrodona es posarà en marxa. A més, segons el Pla dEquipaments de laciutat, es preveu convertir la Biblioteca del Mil·lenari (properament Biblioteca de Sant CugatGabriel Ferrater) en biblioteca central, o bé fent-ne una de nova construcció o ampliant l’actual(consultar Pla de Biblioteques 2010 i estudi de la Diputació de Barcelona).LAudiovisual sempre ha estat un dels sector més deficitaris de les polítiques públiques locals isacostuma a delegar molta de la seva activitat a la Generalitat. El cinemes són pràcticament elsúnics espais dencontre relacionats amb aquest àmbit. El Cinema d’Autor a Sant Cugat,coorganitzat entre l’Ajuntament i CINESA des de fa 7 temporades, té una molt bona acollida entreel públic santcugatenc.En làmbit Patrimonial a Sant Cugat destaca el Monestir, i amb la creació i ubicació del Museu deSant Cugat al Claustre, el Monestir ha esdevingut un centre cultural de referència. A part de jugarel paper pròpiament de memòria històrica, recerca, conservació i difusió, es desenvolupen altresactivitats com exposicions dart, temporals i permanents, i concerts musicals, oferint tambéserveis de visites guiades. Cada primer diumenge de mes es pot fer una visita guiada al Museu deSant Cugat, i cada segon diumenge de mes a la Casa Aymat (antiga fàbrica de tapissosreconvertida en centre expositiu). Una proposta original és la visita guiada que es fa un dissabteal mes ja que és teatralitzada, intentant apropar els visitants a la vida monàstica. D’altres espaisde Patrimoni són la Casa Aymat, el Celler Cooperatiu, la Capella de Sant Adjutori, la vil·la romanade Can Cabanas, l’ermita de Can Domènech i totes les cases modernistes del municipi.Pel que fa al patrimoni documental, Sant Cugat compta amb lArxiu Històric municipal (AHSCV),ubicat a lArxiu Nacional de Catalunya (ANC), larxiu administratiu municipal de Sant Cugat(AMSCV) i el Centre Borja (privat). Cal destacar també el patrimoni gràfic històric quedarrerament s’ha incrementat amb el Fons Cabanas, la donació del fons fotogràfic del Tot SantCugat i les col·leccions particulars aconseguides per al llibre “L’Abans”.En referència al cicle festiu, a Sant Cugat encara romanen algunes de les festes de tipus agrícola ireligiós com Sant Medir, Sant Antoni i la Festa Major per Sant Pere. Lèxit de les Festes Majors fanpensar que és un moment on hi ha un gran nivell de participació i implicació, i això conflueix enuna unió entre els residents originaris i els de nova vinguda que cal valorar molt positivament.
 34. 34. PLEC_SantCugat_161210 16/12/2010 34Entre els altres equipaments de tipus polivalent que acullen activitats culturals a la ciutat,destaca la Casa de Cultura, un equipament a ple rendiment que acull entitats culturals i socials.Acabada la primera fase de reforma, la segona està previst començar-la a mitjà termini. També elCasal de Mira-sol o el Casino la Floresta, dins la Xarxa de Centre Culturals Polivalents (XCCP).Per acabar aquest apartat, un breu incís sobre la formació en làmbit artístic. Les dues escolesmunicipals, ja esmentades, són lEscola Municipal dArts Plàstiques i Disseny i l’Escola Municipalde Música Victòria dels Àngels. En la primera shi imparteixen estudis de cicles formatius dartsde la família del disseny gràfic i estudis propis. Els tallers dArts són espais oberts imultidisciplinaris que estan tutelats per professionals de les arts plàstiques on es desenvolupenactivitats relacionades amb la creació artística. La segona, l’EMMVA, gestionada pel PatronatMunicipal dEducació, va ser inaugurada el 1992 per la cèlebre soprano Victòria dels Àngels, iactualment té una superfície construïda de 2.033,3 m². Disposa de 19 aules condicionades iinsonoritzades per a treball individual i dun equip de 30 professors que imparteixen les diferentsmatèries als més de 500 alumnes matriculats per curs acadèmic. A curt termini, el setembre de2011, està prevista la posada en marxa de la important ampliació, fet que permetrà esdevenirConservatori de grau mitjà.La formació no artística en estudis superiors també hi és present: trobem la Universitat UPC,Gimbernat, UIC i més recentment ESADE (privades les dues últimes), les quals formen una xarxadestudis de formació avançada.2.2.2 Iniciativa empresarialSant Cugat no disposa de gaires iniciatives de caire privat que destaquin, amb excepció de lesnombroses galeries dart i dels dos cinemes, Yelmo i Cinesa, que estan gestionats per empresesprivades. Les galeries agremiades són, a data del 2005: Canals Galeria dArt, Espai Lluís Ribas ClubdArt, La Galeria i Sala Rusiñol. A més, Sant Cugat compta amb altres galeries o espais expositiusprivats com Artbubble, Espai Gorina, Estudi Ferran Martí i Pou dArt. Quant a difusió musical iarts escèniques, trobem un buit on només destaca algun bar musical com el Bebop, El Siglo i elTerra Dolça.També s’ha de subratllar la creació de l’Associació Llibreries Independents. Hi ha cinc llibreries atota la ciutat amb una oferta al nivell de la demanda, si bé l’obertura d’un local de la CooperativaAbacus ha trasbalsat un sector ja prou castigat per la crisi. És en el camp de la formació artísticaon més destaca la iniciativa privada. Sant Cugat ofereix nombroses, i de qualitat, escoles demúsica, dansa, arts plàstiques, etc. Com a exemple destaquem lAula de So, lescola Laura Esteve,lescola de Carme Talleda, lEscola Fusió o lescola Color Dansa, entre d’altres.
 35. 35. PLEC_SantCugat_161210 16/12/2010 352.2.3 Tercer sectorLes entitats i associacions són un motor cultural destacat a Sant Cugat, amb un nombrelleugerament superior (140) a la mitjana daltres municipis de referència (121) el 2004, segons elregistre de la Generalitat de Catalunya. És una ciutat rica a nivell social i cultural, i no només pelnombre dentitats, sinó també per la seva història i pel seu dinamisme, si bé la crisi n’ha fettrontollar més d’una. La ciutat combina la riquesa del patrimoni històric amb un ampli ventalldactivitats lúdiques i culturals que es duen a terme per a totes les edats i a tots els barris. A més,compta amb un alt grau de compromís ciutadà que es fa palès a través duna gran xarxaassociativa que participa activament en la vida de la ciutat. Hi ha més de 280 entitats dedicadesal lleure, la cultura, lesport, la cooperació, lassociacionisme, els joves, els infants, la gent gran,etc. Entre les quals 140 són entitats culturals que destaquen pel seu dinamisme i propostes a laciutadania. El públic objectiu és bàsicament la població autòctona del centre històric, peròmalgrat aquesta pertinença al centre, moltes de les entitats no es relacionen entre elles. Ladistància és encara més accentuada quan es parla de la relació entre entitats del centre i delsdistrictes. Als districtes existeixen propostes més centrades en l’àmbit local, amb menor visió deciutat, i lestructura urbanística tampoc afavoreix la implantació dentitats amb seu pròpia.Aquests centres perifèrics juguen el paper tant despais socials com despais per activitatsartístiques i culturals. Als centres situats al nucli de la ciutat passa el mateix degut a lainexistència de locals per activitats artístiques, atès el seu alt cost. Tal com sacaba de dir, ladinàmica cultural està molt centralitzada en el nucli històric, però és una centralitat bastantacceptada per la gent dels districtes, que entenen que els grans equipaments han destar enespais accessibles per a tothom.Les entitats que destaquen a Sant Cugat per la seva trajectòria, volum dactivitat, número desocis i en general per l’impacte social causat són: la Unió Santcugatenca, lAteneu Santcugatenc,lEsbart de Sant Cugat, el Club Muntanyenc Sant Cugat, lOrquestra Simfònica de Sant Cugat il’Òpera de Cambra de Sant Cugat. A més daquestes, altres entitats són Òmnium Cultural de SantCugat, els Amics de la UNESCO, Fundació Sant Cugat, Centre Borja, Aula dExtensió Universitàriaper a la Gent Gran, ProFesLo, FirArt, Entitat Sardanista de Sant Cugat, Castellers, Centro PopularAndaluz i Centro Manchego , entre d’altres.Cal tenir en compte que, en general, moltes entitats, sobretot les més històriques, tenen unajunta directiva amb una edat força avançada, que en certes ocasions provoca un desajust entre lademanda del jovent i loferta de lentitat. A banda que la majoria dentitats tenen dificultats perser visibles de cara als nous habitants de la ciutat. Un altre inconvenient que possiblement shagidafrontar deriva de la dificultat dels joves a l’hora de quedar-se a viure a la ciutat, ja que elspreus dels habitatges són més alts en comparació a municipis del voltant, i s’estableix així un límitde creixement de la població per al futur. A més, a part dels espais culturals formals, costa trobarespais com ara locals, fàbriques en desús o altres espais alternatius i polivalents. Aquestanecessitat se supleix amb el servei dels Centres Cívics de La Floresta, el de Les Planes, el CasalCultural Mira-sol, el Club Muntanyenc, lAteneu Santcugatenc, la Casa de Cultura i el recentinaugurat i rehabilitat Casino o Casal de La Floresta, els quals actuen com a hotel dentitatsoferint la seva infraestructura al servei de vàries i diverses entitats, actuant així com a plataformadinamitzadora dentitats i associacions.
 36. 36. PLEC_SantCugat_161210 16/12/2010 362.2.4 ComunicacióEn general es dediquen molts esforços i recursos en comunicar el dia a dia cultural de la ciutat. Laprogramació és molt extensa i la població exigent. Un dels canals privats més representatius de laciutat és la revista setmanal gratuïta Tot Sant Cugat. L”Agenda de Sant Cugat” es publicasetmanalment els divendres al Tot Sant Cugat i al Diari de Sant Cugat, i cada primer dijous demes al On? Sant Cugat. També es pot consultar al web de lajuntament www.santcugat.cat, webben adaptada a les demandes en comunicació de persones amb disminució sensorial. Caldestacar també la conversió de Ràdio Sant Cugat en el portal multimèdia Cugat.cat de ràpidapenetració i ús entre la ciutadania, i el canal de TV privat Televisió Sant Cugat.Equipaments com el Teatre-Auditori i el Museu de Sant Cugat tenen una política de comunicaciópotent i diferenciada. Daltres equipaments o entitats desenvolupen sistemes de comunicaciópropis en base a les seves activitats, amb fulletons, tríptics i altres materials. Lextensa iniciativaprivada de cursos, tallers i altres de caire privat o associatiu en el sector cultural fa que laciutadania rebi la informació sota multituds de formats diferents.2.3 Estructures de regulació del sistema cultural localLa política cultural de la ciutat, com a estructura de regulació del sistema cultural, ha destablir unmarc dacció per als agents culturals i mesures de foment. També ha de definir els serveisculturals que considera de responsabilitat municipal i les vies per prestar-los. La política culturalde Sant Cugat està en gran part sota la responsabilitat de lAjuntament. Com s’ha comentatanteriorment, hi ha una alta absència del sector privat i certes limitacions del sector associatiu.LAjuntament recolza les activitats del món associatiu via subvencions, tot i que rep crítiques pelseu repartiment. Aquestes crítiques deriven principalment de lenfrontament existent entreaquells sectors que reclamen a l’Ajuntament que faci costat a les entitats i la cultura tradicional, iels que demanen una programació més arriscada fugint de localismes. A més, les entitats acusenlAjuntament de massa discrecionalitat en ladjudicació de les subvencions, així com la feblesupervisió dels ajuts atorgats i manca o poc exhaustiva avaluació final. Per això el diàleg entre lesentitats i ajuntament és sempre força complex. És en aquesta línia on es parla del principi desubsidiarietat que impulsa les entitats a realitzar totes aquelles tasques que no haurien de serportades des de lAjuntament, pel qual, el suport a les entitats és un dels seus pilars en la sevapolítica dactuació.Per tal de minvar certes discrepàncies entre les pròpies entitats i vers lAjuntament, es va crear elConsell de Cultura. En aquest hi participen tant representants de lAjuntament com de lesentitats, però el Consell no acaba de ser un espai de reunió, de debat, de posada en comúdidees, ja que les entitats mostren una actitud més passiva vers un Ajuntament que semblautilitzar els encontres per exposar les seves idees i línies dactuació, i acaba sent un espai mésinstrumental que efectiu.Sant Cugat compta amb altres eines de participació com són les comissions específiques,centrades en festes de caràcter popular com ara la Festa major, la Comissió ciutadana Ramon
 37. 37. PLEC_SantCugat_161210 16/12/2010 37Barnils, la Comissió de les Arts, la Comissió de Música, la Comissió de Cultura Popular iTradicional, la Comissió dEscultures o la Comissió de Patrimoni constituïdes generalment ambpersones de perfil especialitzat en la matèria.
 38. 38. PLEC_SantCugat_161210 16/12/2010 382.4 Anàlisi dels equipaments culturals. Inventariat i descripció2.4.1 Centres CulturalsCentre Cívic de ValldoreixTitularitat PúblicaUbicació c/ Sant Albert 5 8197, 93 674 45 99Dades Anys de construcció 1980 Estat equipament Actiu Gestió PúblicaEspais Tipologies i instal·lacions Sala Exposicions Sala activitats Equip il·luminació i soCasal de joves TorreBlancaTitularitat Pública, municipalUbicació av. Pla del Vinyet 81, 08172, 93 674 51 95 casaldejoves@torreblanca.catDades Anys de construcció 2006 Reformes - Estat equipament Actiu Gestió Privada: Ateneu Santcugatenc (indirecta o concessionada)Ús Activitats Exposicions Horaris Dilluns a divendres 8-15h i de 17 h a 24 Dissabtes 10-14 i de 17 a 22 h
 39. 39. PLEC_SantCugat_161210 16/12/2010 39Centre Cívic de les PlanesDescripció Envoltat de natura al vell mig del Parc de Collserola ofereix un espai per a gaudir del teu temps doci. Compta amb un ampli ventall dactivitats i tallers per a tothomTitularitat Pública, municipalUbicació C/ Molí, 1, 08196, Les Planes, Sant Cugat del Vallès, 93 675 51 05 centreciviclesplanes@santcugat.catDades Estat equipament Actiu Gestió IndirectaÚs Serveis Formació adreçada a totes les edats Serveis a la infància: servei diari dactivitats de lleure als infants de 6 a 12 anys Servei a la joventut: servei de dinamització juvenil adreçat als joves i a les entitats juvenils del districte Punt daccés a la biblioteca Mil·lenari per apropar els serveis bàsics de la Biblioteca Punt Òmnia Les Planes Les sales del Centre Cívic de les Planes, estan a disposició dentitats, associacions i particulars per a fer-hi activitats Serveis a les entitats Sol·licitud d’infraestructures i demanda despais Activitats Cursos i tallers de Cultura Popular i Tradicional Festes Celebracions tradicionals Horaris Dill-Div. 17-20 h Públics Tot tipus de públicEntitats acollides Associació de les arts / Associació cultural i Musical de les Planes / Associació de veïns de Can Borrull / Associació de veïns i Propietaris de les Planes / Comissió de Festes de les Planes / Grup de dones de la Creu den Blau / Racó de lAmistat de les Planes

×