Renomatic Brochure (DANISH)

261 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
261
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Renomatic Brochure (DANISH)

  1. 1. RENOMATIC Affaldsadministration
  2. 2. RENOMATIC Effektiv styring af Affaldsadministration RENOMATIC anvendes af kommuner, affaldsselska- ber og renovatører til administration og styring af affaldsindsamlingen. Afregningen af kunderne for- tages også i RENOMATIC på baggrund af de ord- ninger den enkelte husstand eller virksomhed har valgt. RENOMATIC giver overblik over den enkelte kunde, men er samtidigt et stærkt værktøj til planlægning og styring af renovatøropgaverne. Ejendomsdata, adresser ol. opdateres automatisk fra Ejendoms- & Miljødatabasen eller OIS-data. Afregningen dækker både indsamlingsordninger, bo- ligbidrag og andre afgifter. Opkrævningen sker ty- pisk via ejendomsskatten, FAS, Navision eller Son- Win, men giver også mulighed for afregning direkte via PBS. Borgerne kan via web-løsningen nemt bestille af- hentninger og indmelde reklamationer, og samti- dig få et godt overblik over sine ordninger og tøm- ningsdage.
  3. 3. C RENOMATIC - et sikkert valg! RENOMATIC har været på markedet i snart 10 år og anvendes i ca. 20% af dagrenovationsind- samlingen i Danmark. De største installationer omfatter administration af mere end 15.000 tømninger pr. dag. RENOMATIC leveres som en samlet pakke, der dækker alle aktiviteter lige fra registrering af kunder til afhentning af affald samt afregning og kommunikation med kunder og renovatører. Alle data er samlet i én database, hvilket gør at forudsætningerne for at skabe det nødvendige overblik, rapporteringer, statistikker og analy- ser umiddelbart er let tilgængelige.
  4. 4. “ “”Vi sætter pris på at have styr på tingene”. Diver- sitet er vigtigt og det giver borgeren en stor grad af valgfrihed, det vil vi simpelthen have” Hardy Mikkelsen, Miljøchef Reno Djurs I/S Let administrationen RENOMATIC er et meget fleksibelt system som giver plads til stor diversitet i forhold til de enkelte borgeres forskellige behov. I RENOMATIC kan man let håndtere tradi- tionelle tømningsfrekvenser sammen med tømningsordninger med forskellig frekvens hen over året. Med RENOMATIC kan bru- gerne selv definere tømningsfrekvenserne. RENOMATIC indeholder en række velaf- prøvede moduler til overskuelig og fleksi- bel administration og indsamling af affald. Herunder bl.a. følgende moduler: • Kundestyring • Afregning • Webadgang for kunder • Meddelelseskort • Distriktsplanlægning • Renovatøradgang og entreprisestyring • Statistik og dataudtræk • Storskrald
  5. 5. Kundestyring RENOMATIC har et effektivt kundestyr- ingsmodul, som giver et godt overblik og har en komplet kronologisk oversigt over hvilken aktivitet, der har været på den enkelte adresse. Ligeledes kan der til den enkelte adresse registreres ejer, admini- strator, betaler og kontaktperson. RENOMATIC kan også administrere kar- réløsninger eller andre fællesopstillinger med delt afregning. Afregning Korrekt afregning af kunder er et centralt element i affaldsadministrationen. RE- NOMATIC har interface til en række øko- nomi- og afregningssystemer, således at affaldet kan sam-faktureres, bl.a. ejen- domsskat (ESR), Navision, FAS og Son- Win. Webadgang Webadgang giver borgere og virksomhe- der mulighed for at søge oplysning om tømningsordninger og -tidspunkter samt sende reklamationer og andre henven- delser direkte til RENOMATIC. Efterfølgende er det muligt at se statistik på antallet af reklamationer/henvendel- ser, som er foretaget via internettet. Storskrald RENOMATIC’s storskaldsmodul gør det muligt for borgeren at bestille afhentnin- ger via internettet. Afhentningsdatoerne er afhængige af, hvilket distrikt kunden bor i. Meddelelseskort Meddelelseskort er et fleksibelt modul, som administrerer de beskeder som reno- vatøren/skraldemanden har til borgerne. Det kan f.eks. være en bemærkning om, at beholderen ikke kan tømmes, fordi ad- gangsvejen er spærret el.lign. Statistikmulighederne giver et hurtigt over- blik over hvilke problemområder, der gør, at renovatørerne ikke tømmer.
  6. 6. “ “Vi yder fuld service til vores borgere hele året uan- set de behov for affaldshåndtering, de måtte have brug for. Vi foretager de ændringer, som den en- kelte borger måtte ønske fra uge-til-uge. Britta Knudsen, Reno Djurs I/S Distriktsplanlægning I RENOMATIC’s planlægningsmodul kan man registrere flytning af tømningsdage for hele veje, samt flytning af tømninger fra et distrikt til et andet, samtidig med at tømningsdagene flyttes. Derved er det hurtigt og effektivt for bru- geren at behandle et stort antal opstil- linger samtidig. Renovatøradgang og entreprisestyring RENOMATIC gør det muligt at give reno- vatørerne adgang til dele af systemet, dels for at sikre en høj datakvalitet og dels for at effektivisere opdateringspro- cedurerne. På den måde får kommunen/affaldssel- skabet mulighed for altid at være opdate- ret med de nyeste tømningsinformationer. RENOMATIC giver renovatørerne mu- lighed for at tilbagemelde manglende tømninger og trække produktionstal på distriktsniveau til lønberegning hos reno- vatørerne. Pris pr. tømning administreres for hvert geografiske område, hvilket gør det muligt at håndtere forskellige entre- priser til én eller flere renovatører. RENOMATIC giver mulighed for at danne afregningsgrundlag for renovatører. Der- med sikres korrekt afregning, og arbejdet med optælling af tømninger og kontrol af renovatørfakturaer minimeres.
  7. 7. Statistik og dataudtræk Alle brugere af RENOMATIC kan på en enkel og brugervenlig måde foretage da- taudtræk fra systemet. Brugeren kan selv vælge, hvilke kriterier som skal anvendes. Data kan eksporters til Microsoft Excel, og systemet opretter automatisk pivot- tabeller og grafer. Både søgninger og Ex- cel skabeloner kan gemmes, således at grafer og tabeller automatisk kan opda- teres eksempelvis på månedsbasis. Dette modul anvendes og videreudvikles i forhold til flere af Logimatic standard- systemer.
  8. 8. Logimatic Logimatic er en dansk software og konsulent virksomhed med mere end 25 års global erfaring indenfor kun- detilpassede IT-baserede løsninger til virksomheder og institutioner over hele verden. Vores hovedaktiviteter er fokuseret på salg, implementering og support af egen udviklede software løsninger. Vi ønsker at betragte os selv som en loyal partner ved at tilbyde vores kun- der et højt service niveau. Logimatic Sofiendalsvej 5B 9200 Aalborg SV Tel: +45 96 34 70 00 e-mail: lmc@logimatic.dk www.renomatic.dk

×