Your SlideShare is downloading. ×
Revista Lanbide 2009
Revista Lanbide 2009
Revista Lanbide 2009
Revista Lanbide 2009
Revista Lanbide 2009
Revista Lanbide 2009
Revista Lanbide 2009
Revista Lanbide 2009
Revista Lanbide 2009
Revista Lanbide 2009
Revista Lanbide 2009
Revista Lanbide 2009
Revista Lanbide 2009
Revista Lanbide 2009
Revista Lanbide 2009
Revista Lanbide 2009
Revista Lanbide 2009
Revista Lanbide 2009
Revista Lanbide 2009
Revista Lanbide 2009
Revista Lanbide 2009
Revista Lanbide 2009
Revista Lanbide 2009
Revista Lanbide 2009
Revista Lanbide 2009
Revista Lanbide 2009
Revista Lanbide 2009
Revista Lanbide 2009
Revista Lanbide 2009
Revista Lanbide 2009
Revista Lanbide 2009
Revista Lanbide 2009
Revista Lanbide 2009
Revista Lanbide 2009
Revista Lanbide 2009
Revista Lanbide 2009
Revista Lanbide 2009
Revista Lanbide 2009
Revista Lanbide 2009
Revista Lanbide 2009
Revista Lanbide 2009
Revista Lanbide 2009
Revista Lanbide 2009
Revista Lanbide 2009
Revista Lanbide 2009
Revista Lanbide 2009
Revista Lanbide 2009
Revista Lanbide 2009
Revista Lanbide 2009
Revista Lanbide 2009
Revista Lanbide 2009
Revista Lanbide 2009
Revista Lanbide 2009
Revista Lanbide 2009
Revista Lanbide 2009
Revista Lanbide 2009
Revista Lanbide 2009
Revista Lanbide 2009
Revista Lanbide 2009
Revista Lanbide 2009
Revista Lanbide 2009
Revista Lanbide 2009
Revista Lanbide 2009
Revista Lanbide 2009
Upcoming SlideShare
Loading in...5
×

Thanks for flagging this SlideShare!

Oops! An error has occurred.

×
Saving this for later? Get the SlideShare app to save on your phone or tablet. Read anywhere, anytime – even offline.
Text the download link to your phone
Standard text messaging rates apply

Revista Lanbide 2009

1,014

Published on

Revista Lanbide 2009

Revista Lanbide 2009

Published in: Education, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total Views
1,014
On Slideshare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
0
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

Report content
Flagged as inappropriate Flag as inappropriate
Flag as inappropriate

Select your reason for flagging this presentation as inappropriate.

Cancel
No notes for slide

Transcript

 • 1. LANBIDE 20092009ko urria H E T E L - H E z I k E TA T E k N I k o k o E L k A r T E A asociación de centros de formación profesional de iniciativa social de euskadi 28 zkoctubre 2009October 2009 A s s o c i a t i o n o f Vo c a t i onal Training Centres of the Basque Country Nº 28Elkarrizketa David Urzainquiri, LanbideHeziketako eta Etengabeko PrestakuntzakoSailburuorde berriaEntrevista al nuevo Viceconsejero de FormaciónProfesional y Aprendizaje PermanenteDavid UrzainquiInterview with David Urzainqui, New RegionalVice-Minister for Vocational Training and Life-longLearning of the Basque CountryLanbide Heziketalo itunpeko zentroak etapublikoak: proiektu batuen balio erantsiaColaboración de centros de Formación Profesionalconcertados y públicos: el valor añadido de losproyectos conjuntosCo-operation between public and privateVocational Training schools: the added value ofjoint projectsNetwork of Networks: Hiru LH ikastetxeensarek sortutako nazioarteko lantaldeaNetwork of Networks: Una comunidadinternacional de tres redes de centros de FPNetwork of Networks: A International communityof three VET Schools´ NetworksHETELek Lanbide Heziketa zentroak bisitatu dituAlemanian, prestakuntza dualaren herrialdeanHETEL visita centros de Formación Profesional enAlemania, el país de la formación dualHETEL visits Vocational Training schools inGermany, the dual education countryLanbide Heziketako ikasgelen eta tailerrenjardunbide onetarako sariakPremios a Buenas prácticas en aulas y talleres deFormación ProfesionalBest Practice Awards for Vocational TrainingClassrooms and WorkshopsIkASTETxEEI BUrUzko BErrIAkNovedades eN los ceNtrosNews from the schools BErLIN-rEICHSTADT-Norman Foster 1
 • 2. LANBIDE 20092009ko urria Octubre 2009 october 2009 Aurkibidea Índice Index editoriala/ Editorial/editorial ........................3 Hezkuntzaren lana eta krisi larri larria Hetelek lanbide Heziketa zentroak El trabajo de la Educación y la gran crisis bisitatu ditu alemanian, prestakuntza the work of education and the big crisis dualaren herrialdeanekoizpena Alfonso Vázquez..........................................5 HETEL visita centros de Formación ProfesionalProduce en Alemania, el país de la formación dualProduced by Krisialdi garaia, transformazio garaia hetel visits Vocational training schools inHETEL euskadin: lanbide Heziketan eragina Germany, the dual education countrywww.hetel.org Tiempos de crisis, tiempos de transformación Jorge Urrutia .............................................32 en Euskadi: impacto en la FormaciónKoordinazioa Profesional Praktikak europako beste herrialdeCoordinación times of crisis, times of transformation in batean. Zeren zain zaude?coordinated by the Basque country: Impact on Vocational Prácticas en otro país europeo: ¡¿A qué estásAmaia Guijarro training esperando?! Carlos Peña..................................................9 work experience in another europeandiseinua eta country: what are you waiting for?!maketazioa elkarrizketa david Urzainquiri, Iraide Escobés...........................................36Diseño y maquetación lanbide Heziketako eta etengabekoDesigned by Prestakuntzako sailburuorde berria diseinua – Fabrikazioa proiektua: Heteldi-da Entrevista al nuevo Viceconsejero de zentroetako ikasleek taldean Ikasi, Formación Profesional y Aprendizaje arazoak ebatzi eta urrutiko lankidetzanInprimaketa Permanente David Urzainqui diharduteImpresión Interview with David Urzainqui, New regional El proyecto Diseinua – Fabrikazioa: alumnosPrinted by Vice-minister for Vocational training and life- de centros HETEL aprenden en equipo,Gráficas Lizarra long learning of the Basque country resuelven problemas y colaboran a distancia Ana Aizpiri .................................................13 the Diseinua – fabrikazio Project: students at hetel schools learn in teams, solve problems lanbide Heziketako itunpeko zentroak eta and cooperate at a distance publikoak: proiektu batuen balio erantsia Juan Jesús Capellán y Emilio Jurado ..41 Colaboración de centros de Formación Profesional concertados y públicos: el valor lanbide Heziketako ikasgelen eta añadido de los proyectos conjuntos tailerren jardunbide onetarako sariak co-operation between public and private Premios a Buenas prácticas en aulas y Vocational training schools: the added value talleres de Formación Profesional of joint projects Best Practice Awards for Vocational training Luis Alberto Aramburu.............................21 classrooms and workshops Begoña Arraiz............................................45 ceret zentro berria: Mondragon Goi eskola Politeknikoaren mikromekanizazio simulatutako enpresa Proiektua: PraktikaOndorengo hauen kidea: proiektua pedagogiko egokia Hetel hainbatAsociado a: Un nuevo centro CERET: El proyecto de ikastetxetanmember of: micromecanizado de Mondragón Goi Eskola El proyecto Empresa Simulada: una buena Politeknikoa práctica en varios centros HETEL A new ceret centre: the micro-milling the simulated company project: a best project of the mondragon Goi eskola practice in several hetel schools Politeknikoa school Natalia Gastón ..........................................48 Javier Aperribay .......................................24 Network of Networks: Hiru lH ikastetxeen sarek sortutako nazioarteko lantaldea Network of Networks: Una comunidad internacional de tres redes de centros de FP Network of Networks: An Internacional IKastetXeeI BUrUZKo BerrIaK community of three Vet schools´ Networks NOVEDADES EN LOS CENTROS Joke Schel .................................................28 News from the schools .......................52 2
 • 3. LANBIDE 2009Editoriala Editorial editorialHetelen beti pentsatu izan dugu En HETEL siempre In hetel we have always understood thatheziketa oinarri-oinarrizkoa hemos entendido education is the fundamental basis ofdela nork bere burua garatzeko, que la formación personal fulfilment, collective welfare andguztion ongizaterako eta es la base fun- social progress.gizartearen aurrerakuntzarako. damental para la realización perso- Because of this, working towards aBeraz, norberaren garapena eta nal, el bienestar comprehensive education model thathiritarren lanbide trebakuntza colectivo y el pro- guarantees the personal development andbermatuko dituen heziketa greso social. professional competences of citizens is theeredu integralaren alde lan best investment that society can make.egitea, gizarteak egin dezakeen Por ello, trabajarinbertsiorik onena da. por un modelo furthermore, at times of economic crises, de formación in- such as the present one, our responsibility asHorrezaz gain, lanbide tegral que garan- Vocational training schools is even greater,Heziketako ikastetxeon tice el desarrollo as harnessing the talent of individuals anderantzukizuna are handiagoa personal y la developing our human capital is the mainda egungoa bezalako krisialdi honetan, Eduardo Fernández capacitación pro- resource available to us to win the future. Inpertsonen gaitasunaz baliatzea eta gure fesional de los ciu- a knowledge society, what is truly strategicgiza kapitala garatzea etorkizuna irabazteko dadanos es la mejor inversión que puede realizar is to count on a top level system of educationbaliabide nagusiak direlako. ezagueraren una sociedad. and lifelong learning.gizartean lehen mailako hezkuntza etaetengabeko prestakuntza sistema iraunkorra Además, en una etapa de crisis como la presente, this context forces Vocational trainingizatea estrategikoa da. nuestra responsabilidad como centros de Forma- schools to behave as flexible, dynamic, ción Profesional es aún mayor porque el aprove- creative organisations; organisations thattestuinguru horretan, lanbide Heziketako chamiento del talento de las personas y el desa- learn, teach and co-operate; seeking toikastetxeoi nahitaezkoa zaigu ikasi, irakatsi rrollo de nuestro capital humano es el principal create value through shared work giveneta elkarrekin lan egiten duten erakunde recurso con el que contamos para ganar el futuro. that, in a changing environment, a staticbizi, dinamiko eta sortzaile modura jardutea. En una sociedad del conocimiento, lo realmente organisation will never be able to provideelkarrekin egindako lanaren bitartez, balioa estratégico es contar con un sistema educativo y adequate responses.sortzea bilatu behar da, erakunde estatiko de formación permanente de primer nivel.batek ez baitu inoiz erantzun egokirik emango At this point we would like to underscore ainguru aldakor batean. Este contexto nos obliga a los centros de For- trait that is shared by the majority of social mación Profesional, a comportarnos como orga- processes. Increasingly, political, functionalPuntu honetan, gizarte prozesu gehienei nizaciones ágiles, dinámicas y creativas, orga- and sectoral borders are crossed. this hasdagokien ezaugarri bat azpimarratu nahi nizaciones que aprenden, enseñan y cooperan. led to a situation in which, in many cases,dugu: geroz eta gehiago gainditzen dira Buscando la creación de valor a través del trabajo public service tasks are not carried outmuga politikoak nahiz muga funtzional edo compartido, ya que en un entorno cambiante, una within traditional institutional limits.sektorialak. Horrek, zerbitzu publikoari organización estática nunca podrá dar respuestasdagozkion zereginak ohiko erakundeetatik adecuadas. It is a question of developing Governmentkanpo garatzea ekarri du askotan. policies through co-operation. this co- En este punto queremos destacar un rasgo co- operation should take place in an atmosphereKontua da administrazioaren politikak mún en la mayoría de los procesos sociales: de of integration, trust and legitimacy in a newlankidetzaren bitartez garatzea. Integrazioa, manera creciente se sobrepasan los límites tanto playing field that allows us to implementkonfiantza eta legitimazioa biltzen dituen políticos, como funcionales o sectoriales. Esto ha policies that most efficiently focus onlankidetza sustatzea, hain zuzen, interes conducido a que, en muchos casos, las tareas de general interests.orokorrari zuzendutako politikak modu servicio público ya no se desarrollan dentro de loseraginkorragoan burutzeko aukera emango límites institucionales tradicionales. the administration of educational issues isdigun joko eremu berri batean. also subject to this reasoning, particularly Se trata de desarrollar las políticas de la Adminis- in the Basque country. At hetel, weHezkuntza gaien administrazioa ere logika tración a través de la cooperación. Cooperación view education as a public asset of socialhorren barruan murgilduta dago, eta are en clave de integración, confianza y legitimación, management and that is why we understandgehiago euskadin. Hetelen kideok heziketa en un nuevo espacio de juego que nos permite lle- that public-private collaboration is ofeta prestakuntza kudeaketa sozialeko var a cabo políticas orientadas al interés general strategic significance for our country.ondasun publikoa direla uste dugunez, de forma más eficaz.publikotasunaren eta pribatutasunaren arteko furthermore, with respect to Basquelankidetza hori gure herrirako estrategikoa La administración de los temas educativos y más Vocational training, these operationaldela irizten diogu. en el País Vasco, no escapa de esta lógica. Desde guidelines have proven that they contribute 3
 • 4. LANBIDE 2009Editoriala Editorial editorialeuskadiko lanbide Heziketari dagokionez, HETEL consideramos la formación como un Bien an added value which would be good togainera, funtzionamendu-eskema horrek público de gestión social y por ello entendemos maintain. It is a unique case in spain andbalio erantsia dakarrela erakutsi du, eta que esta colaboración público - privada es estra- in europe that has contributed to turningmesedegarri izango litzateke bere horretan tégica para nuestro País. Vocational training in the Basque countryeustea. Kasu bakarra da espainian eta into a benchmark.europan, eta horri esker euskadiko lanbide Además, en lo que respecta a la FormaciónHeziketako erreferentzia puntu bilakatu da. Profesional vasca, este esquema de funciona- that is the reason why we now understand miento ha demostrado aportar un valor añadido that the most important thing is toHori dela eta, une honetan garrantzitsuena que sería bueno mantener. Se trata de un caso consolidate what has been achieved to dateorain arte lortutakoa sendotzea eta único en España y Europa, que ha contribuido a and face the challenges of the future in theetorkizuneko erronkei ahalik eta egoera hacer de la Formación Profesional del País Vasco best possible conditions. In this reasoningonenean aurre egitea dela uste dugu. un referente. of co-operation, we believe that the schoolslankidetza logika horren barruan, diru that are sustained with public funds shouldpublikoez finantziatutako ikastetxeek eskubide Por ello, entendemos que ahora lo importante es have the same rights and obligations.berdinak eta betebehar berdinak izan behar consolidar lo alcanzado y afrontar los retos de fu-dituztela uste dugu. turo en las mejores condiciones. En esta lógica de If we wish to develop and implement cooperación, creemos que los centros sostenidos Vocational training as a strategiclanbide Heziketa apustu estrategiko modura con fondos públicos deben tener iguales derechos commitment, this should be based on agaratu eta abiarazi nahi badugu, kalitate e iguales obligaciones. proposal of quality and equity and in termseta berdintasun proposamena oinarritzat of innovation. to achieve this, we need toharturik egin behar da, eta berrikuntzaren Si queremos desarrollar e implementar una For- have the necessary means available, inesparrupean. eta horretarako nahitaezkoa mación Profesional con carácter de apuesta es- tune with its projection as a future strategicda behar-beharrezkoak diren baliabideak tratégica, ha de ser en base a una propuesta de axis for Basque society.izatea, euskal gizartearen etorkizuneko ardatz calidad y equidad y en términos de innovación. Yestrategiko modura duen hedadurarekin para ello es necesario contar con los medios ne- It is essential that we advance towardsbat etorriz. cesarios, en consonancia con su proyección como the organisation of the coming Integrated eje estratégico de futuro de la sociedad vasca. Vocational training system in terms ofezinbestekoa da etorkizuneko lanbide shared participation and responsibility of allHeziketaren sistema Integratua antolatzeko Es imprescindible avanzar hacia la organización stakeholders with regard to the main goalsbidean aurrera egitea, eragile guztien aldetik del futuro Sistema Integrado de Formación Pro- and challenges posed by the system. thissistemak mahaigaineratzen dituen helburu fesional en clave de coparticipación y correspon- can be achieved through specific formulaseta erronka handietan partaidetasuna eta sabilidad en los grandes objetivos y retos que el (special agreements, etc.) guaranteeingerantzukizuna partekatuz: formula espezifikoen Sistema plantea, por parte de todos los agentes. the transparency of management andbitartez (programa-kontratuak…), kudeaketa A través de fórmulas específicas (contratos pro- a culture of continuous assessment ofalorrean gardentasuna bermatuz eta emaitzak grama,...), con garantías de transparencia en la results. Because it would be irresponsibleetengabe ebaluatzeko kultura garatuz. Gure gestión y con una cultura de evaluación perma- on our part to forget the need for socialaldetik arduragabekeria izango litzateke diru nente de resultados. Porque sería irresponsable control and evaluation of the activities ofpublikoez mantendutako lanbide Heziketako por nuestra parte olvidar la necesidad de control Vocational training schools maintainedikastetxeen jarduera ebaluatu eta sozialki social y de evaluación de la actividad de los cen- with public funds.kontrolatu behar dela ahaztea. tros de Formación Profesional sostenidos con fondos públicos. In this sense, we assume that society hasZentzu horretan, gizarteak ikastetxeen esku the right to receive information on howipintzen diren baliabideen kudeaketari eta En este sentido, asumimos que la sociedad tiene the resources that it places in the handslortzen diren emaitzei buruzko informazioa derecho a conocer la información sobre la gestión of schools are managed and on the resultsizateko eskubidea duela onartzen dugu. de los recursos que pone en manos de los centros they obtain. y de los resultados que se obtienen.amaitzeko, Hezkuntza, Unibertsitatea eta to conclude, we would like to manifest toIkerkuntza saileko lantalde berriari, eta, Para finalizar, queremos trasmitir al nuevo equipo the Department of education, Universitiesbereziki, david Urzainqui lanbide Heziketako del Departamento de Educación, Universidades e and research, and, particularly, to thesailburuorde berriari jakinarazi nahi diegu, Investigación y en especial al nuevo Viceconse- new regional Vice-minister in charge ofHetelek Hezkuntza sailarekin izandako jero de Formación Profesional, David Urzainqui y Vocational training, David Urzainqui, andharremanetan ohikoa izan den bezala, a todo su equipo, que, como ha sido habitual en his team that, as usual in relations betweengure babesa eta lankidetza izango dituztela la relación de HETEL con el Departamento, cuen- hetel and the Department, they have oureuskadiko lanbide Heziketa sendotu eta ta con nuestro apoyo y colaboración en cuantas full support and co-operation in any stepshobetzeko hartu eta burutuko dituzten neurri medidas y actuaciones tome y que redunden en or actions they may take that improveeta jarduera guztietan. la mejora y el fortalecimiento de la Formación and strengthen Vocational training in the Profesional en el País Vasco. Basque country.Eduardo Fernández Eduardo Fernández Eduardo FernándezHETELen presidentea Presidente de HETEL President of HETELefernandez@hetel.org efernandez@hetel.org efernandez@hetel.org 4
 • 5. LANBIDE 2009Hezkuntzaren lana eta krisi larri larriaEl trabajo de la Educación y la gran crisisthe work of education and the big crisisUdaldian barrena heldu balitzaigu bezala, Casi por sorpresa, deslizándose por el estío, Almost as a surprise, sliding through theia ezustean etorrita, guztiok espazioan el espectro que todos veíamos vagar por el summer, the spectre that we all saw won-noraezean ikusten genuen mamua, krisi espacio, la gran crisis, la mayor desde hace dering through space, the great crisis, thehandia, hamarkadetan handiena -mundu decenas de años –si excluimos las guerras greatest in many decades —if we excludegerrak kontuan hartu gabe- gauzatu egin mundiales- se ha corporeizado. Y nosotros, the world wars— has become corporeal.da. eta gu, berrikuntzaren espiritua ausarki pobres mortales que estábamos trabajando And we, poor mortals, who were workinglantzen ari ginen mortal gaixook, muturreko denodadamente el espíritu de la innovación, so industriously on the spirit of innovation,egoera “arrotz” batekin egin dugu topo, nos vemos abocados a una situación “ajena”, now find ourselves subject to an extreme,esaten eta egiten ari ginen oro zalantzan extrema, que pone en cuestión lo que está- “alien” situation that questions everythingjarriz. Baina ez da komeni nahastea, bamos diciendo y haciendo. Pero no debemos that we were saying and doing. But weegungoa ez da ohiko ekonomia krisia, krisi equivocarnos, esta no es una crisis económi- should not be mistaken, this is not just an-sistemikoa da, zibilizazio osoari eragiten ca más, es una crisis sistémica, civilizatoria. other economic crisis, it is a systemic crisis,diona, zibilizatorioa. absurduaren mugara Sencillamente, hemos llegado al límite del a civilatory crisis. to put it simply, we haveiritsi gara, besterik gabe. absurdo. reached the limit of the absurd.eta orain, zer? Krisiak gizarte sistema ¿Y ahora? Ha quebrado el sistema social, un And now? the social system has brokenhautsi du, “kanpoan” ezer ez duen sistema sistema que ya no tiene “afuera”, que todo lo down, a system that has no “outside”, thatda, dena du barnean, eta beraz, ez dago contiene, con lo que ya no existen referencias contains everything, for which there are nokanpoko erreferentziarik, ez dago gure externas, modelos que nos iluminen en nues- external references, models that will light 5
 • 6. LANBIDE 2009Hezkuntzaren lana El trabajo de la Educación the work of educationeta krisi larri larria y la gran crisis and the big crisisibilbidean eredu izango den eredurik. Zer tro caminar. ¿Qué nos queda? La posibilidad our path. what do we have left? the pos-daukagu, orain? Kritika inmanentea egiteko de la crítica inmanente, de descifrar en las sibility of immanent criticism, of decipher-aukera, sistemaren erraietan eragile izan entrañas del sistema las dinámicas subya- ing of the subjacent dynamics that havediren -eta egun ere eragile diren- dinamikak centes que han operado –y están operando- been —and continue to be— operating inargitzea, horiek irauliz, gizartea eraikitzeko para, revirtiéndolas, abrir nuevos espacios the entrails of the system, to reverse themeremu berriak, planeta ezezik gizarte de construcción social, vías, no sólo hacia un and open new spaces of social constructioniraunkorrerako bideak sortzeko. planeta sostenible, sino hacia una sociedad that will form ways, not only towards a sus- sostenible. tainable planet, but also towards a sustain-Krisiaren sustraiak azaltzeko hainbat able society.ikuspegi daude, eta interesgarriak dira Hay múltiples enfoques explicativos de lasgehienak. Baina horietako bat ez da ia raíces de la crisis, la mayoría interesantes. there are numerous approaches explain-kontuan hartzen, eta nire ustez, funtsezkoa Pero, sin embargo, hay uno de ellos que ape- ing the roots of the crisis, most of whichda krisi handi honi aurre egiteko, eta hura nas se contempla y que, en mi opinión, es are interesting. however, there is one thatgainditzeko: azken mende erdian lanaren fundamental para afrontarla y superarla: Se is barely contemplated and which, in myesentzia aldatu da, eta horrek eragina izan du trata de la mutación de la esencia del traba- opinion, is fundamental in order to face andgizarte, ekonomia eta politika baldintzetan1. jo en el último medio siglo y de su impacto overcome the crisis. It is the mutation of the sobre las condiciones sociales, económicas y essence of work in the last half century andGure ekonomien kontraesan nagusia bi políticas.1 its impact on social, economic and politicalfaktoreren arteko harremanean datza: conditions.1batetik, lan kognitiboa ekoizpen eragile La contradicción fundamental en nuestrasmasibo gisa zabaltzen dugu; eta bestetik, formas económicas se está ubicando en la the fundamental condition in our economicsisteman nagusi diren ekoizpen harremanak relación entre el despliegue del trabajo cog- forms is located in the relation between thedaude, balioari eta ondorioz, lan denborari nitivo como factor masivo de producción y deployment of cognitive work as a massivedagozkionak. las relaciones de producción imperantes en production factor and the production rela- el Sistema, referidas a la forma valor y, por tionships that rule the system, referring toazken hiru hamarkadetan berrikuntzak tanto, al tiempo de trabajo. Las repetidas “lla- the value form and, therefore, to workingabiadura ikaragarria ezagutu duela ahaztu madas” a innovar olvidan que en las últimas time. the repeated “calls” for innovation for-dute Berrikuntza bultzatzeko etengabe tres décadas se ha “innovado” a velocidad get that, in the last three decades, we haveeginiko “deiek”, baina berrikuntzak ez du exponencial, pero esto no ha evitado la catás- been “innovating” at an exponential speed,zibilizazioaren halabeharrezko gaur egungo trofe civilizatoria a la que nos estamos viendo but this has not avoided the civilisational ca-hondamendia saihestu. Hondamendi honen abocados. No es la solución. Tenemos que tastrophe to which we are condemned. It isirtenbidea ez da Berrikuntza. ekoizpen innovar –y, por qué no, subvertir- las bases not the solution. we have to innovate —and,harremanen oinarri artifizial abstraktuak artificialmente abstractas de las relaciones why not, subvert— the artificially abstractberritu behar ditugu -eta noski, irauli ere de producción, y, por derivación, de las rela- bases of production relations and, by anal-bai-, eta ondorioz, baita gizarte harremanen ciones sociales, que subsumen en un pozo sin ogy, of social relations, which subsume in aoinarriak ere, hondorik gabeko putzuan fondo cualquier atisbo de desarrollo de rique- bottomless well any hint of developing oursartzen baitute aberastasun material, sozial za material, social o cultural. material, social and cultural wealth.edo kulturala garatzeko ekimen oro.Hain zuzen ere, sistematik modu The repeated “calls” for innovation forget that, ininmanentean zabaltzen da guztiz fisikoaden lana erabat kognitiboa den lanarekin the last three decades, we have been “innovating”azkar ordezkatzea, lana erreproduzitzekobaldintza gisa, baita antagonismo berri at an exponential speed, but this has not avoided thebat sortzeko eta haren figura izateko ere. civilisational catastrophe to which we are condemned.Izan ere, duen izaeragatik, lan kognitiboakezin du lan fisikorako sortutako egituretan“harrapatuta” egon, baina aldi berean,kapitalismoaren oinarria lan fisikoaren balio Pues, en efecto, lo que se despliega de for- In fact, what is deployed immanently fromlehiakorra bilatzean datza, eta ez du lan ma inmanente desde el propio sistema es la the system itself is the rapid replacementkognitiborako lekurik. veloz sustitución del trabajo masivamente of massively physical work with massively físico por el trabajo masivamente cognitivo, cognitive work, as a condition of its repro-Hori horrela, aipaturiko argudio hori beste como condición de reproducción del mismo duction and as a generator and figure oferemu batera garamatza: Hezkuntzaren eta al tiempo que como generador y figura de un a new antagonism. Because of its nature,1 Honen gaia sakonago ezagutzeko, begi- 1 for a more thorough essay on this sub-ratu a.vázquez en “Política de la riqueza, 1 Para un tratamiento más completo de ject, please consult A. Vázquez “Política deriqueza de la política” (aberastasunaren este tema, puede verse A. Vázquez “Polí- la riqueza, riqueza de la política (Politics ofpolitika, politikaren aberastasuna) tica de la riqueza, riqueza de la política” en wealth, wealth of politics)” inhttp://www.hobest.es/temasinteres1/temas.html http://www.hobest.es/temasinteres1/temas.html http://www.hobest.es/temasinteres1/temas.html 6
 • 7. LANBIDE 2009Hezkuntzaren lana El trabajo de la Educación the work of educationeta krisi larri larria y la gran crisis and the big crisisHezkuntzaren krisiaren arlora. elkarri estu nuevo antagonismo. Pues, por su naturaleza, cognitive work cannot be “trapped” in thelotuta dauden bi galdera egin nahi ditut, el trabajo cognitivo no puede quedar “atrapa- structures created to contain physical worklanbide Heziketari bereziki (baina ez soilik) do” en las estructuras creadas para contener but, at the same time, capitalism is baseddagozkionak: trabajo físico, pero a su vez el capitalismo se on competitive valuing of physical work and fundamenta en la valorización competitiva del does not find a space for cognitive work.• Nolako lanetarako hezten dira trabajo físico y no encuentra cabida para el ikasleak? Zereginetan, lanpostuaren trabajo cognitivo. And, projecting the argument, we find a con- betebeharretan, enplegagarritasunean nection with education and its proclaimed oinarrituriko lanetarako, balore, talde-lan Y, proyectando el argumento, surge la conexión crisis. I wish to pose two questions that are eta antzekoez apaindu arren? Halakoetan, con la Educación y su proclamada crisis. Quie- closely interrelated and very focused, albeit porrot egiten ari den lanerako prestatzen ro plantear dos interrogantes, altamente not exclusively, on Vocational training: ari gara etorkizuneko belaunaldiak. interconectados, muy centrados, aunque no exclusivos, en la Formación Profesional: • For what type of work are we educating• Baina, hori baino garrantzitsuagoa our students? for a work that is based on da beste galdera hau: nola egiten • ¿Para qué tipo de trabajo se está educando tasks, on performing a job, on employ- dute lan gaur egungo irakasleek? a los alumnos? ¿Para un trabajo basado en ability, even if it is seasoned with values, ezarritako ordutegietan, programatutako la tarea, en el desempeño del puesto de team work and the like? If this is the case, zereginetan, bizitzaren errealitatearekin trabajo, en la empleabilidad, aunque se we are preparing the future generations duen harremanarekin zerikusirik ez duten aderece con valores, trabajo en equipo, y for a type of work that is falling apart; programetan oinarrituta baldin badago cosas por el estilo? En este caso, estamos irakasleon lana, borondate ona izan arren, preparando a las generaciones futuras para • But, even more importantly, what form -eta orain krisian ere bai- ezarritako un trabajo que quiebra; of work are teachers deploying? If it is sistema heziketan erreproduzitu besterik based on established timetables, pro- ez dute egingo eta sistema hori da hain • Pero, más importante todavía, ¿qué forma grammed tasks, programmes that are zuzen krisi larrian dagoen sistema! Nik de trabajo despliegan los enseñantes? Pues alien to contacts with vital reality and izandako esperientzian oso adierazgarria si está basada en horarios establecidos, ta- so on, they cannot but reproduce the 7
 • 8. LANBIDE 2009 iruditu zait berrikuntza, kalitate, heziketa reas programadas, programas ajenos a su established system —which is now in bikaintasun eta bestelako batzordeak contacto con la realidad vital... ¡no pueden a crisis— in their education, no matter sortzen dira, baina lanaren gunea azaletik sino reproducir en su educación el sistema how well they mean! In my experience, aztertzen da, inoiz ere ez sakonduz! establecido –y ahora en crisis- por muy it is still significant that committees on buena voluntad que tengan! En mi expe- innovation, quality, educational excel-egoerak leher egin du, eta orain oinarri, riencia, no deja de ser significativo que se lence, etc are created always flutteringikuspegi eta kontzeptu berrietatik, gizartea creen comisiones de innovación, calidad, around the core of the work, withoutulertzeko modu berri batetik abiatuta eraiki excelencia educativa... ¡siempre sobrevo- ever entering it!behar dugu guztia. orain dela gutxi esan lando el núcleo del trabajo, sin penetrarlonuenez, berrikuntza gaur egun berrikuntza jamás! the scenario has exploded and now it is ourkontzeptua berritzean datza. Gertatzen ari turn to construct from new tenets, from newzena ezkutatzen zuten fikzioak desagertu El escenario ha hecho explosión, y ahora nos approaches, from new concepts and from aeta gero, errealitateari aurrez aurre begiratu toca construir desde nuevas premisas, desde different idea of society. As I already saidbehar diogu, eta geure buruari galdetu: Zer nuevos enfoques, desde nuevos conceptos, some time ago, innovating today is innovat-demontre egin behar dugu orain? desde una idea distinta de sociedad. Como ing the concept of innovation. And I believe dije hace algún tiempo, innovar hoy es innovar that, having swept away the fictions that el concepto de innovación. Y creo que, barri- have made us hide what was happening, it das las ficciones que nos han hecho ocultar lo is our turn to a face-to-face look at harsh que ocurría, nos toca mirar de cara a la dura reality and ask ourselves: what should we realidad y preguntarnos: ¿Ahora qué tenemos do now? que hacer?Alfonso Vázquez Alfonso Vázquez Alfonso VázquezHOBEST Consultores HOBEST Consultores HOBEST Consultoresavazquez@hobest.es avazquez@hobest.es avazquez@hobest.es 8
 • 9. LANBIDE 2009krisialdi garaia, transformazio garaiaEuskadin: Lanbide Heziketan eraginaTiempos de crisis, tiempos de transformación enEuskadi: Impacto en la Formación Profesionaltimes of crisis, times of transformation in theBasque country: Impact on Vocational trainingegungoa bezalako ziurgabetasun garaietan, En tiempos de incertidumbre como los actua- At times of uncertainty such as now, it islogikoa da atzeraldi honek gizartean eta les, es lógico preguntarse sobre el impacto que normal to ask oneself what the impact ofekonomian izango duen eragina zer-nolakoa la presente recesión tendrá en la sociedad y en the current recession will be on society andizango den galdetzea. Batik bat, krisialditik la economía. Nos preocupa, sobre todo, cómo the economy. we are particularly worriedahal bezain laster eta etorkizunera begira ondo podremos salir cuanto antes de la crisis y lo about how we will be able to come out ofprestatuta ateratzeak kezkatzen gaitu. artikulu mejor preparados posible de cara al futuro. En the crisis with the best preparation for thehonetan, lanbide Heziketaz hitz egingo dugu, este artículo y apoyados en las conclusiones future. In this article, we rely on the conclu-WoKa euskadi 20091 jardunaldietan ateratako obtenidas en los WOKA Euskadi 20091, nos sions of woKA euskadi 20091, to focus onondorioetan oinarrituta. centramos en la Formación Profesional. Vocational training.1- 5.000 pertsona baino gehiagok krisiarengaineko gogoeta egin zuten 113 partaidetza 1- Más de 5.000 personas reflexionaron so- 1- over 5,000 people reflected on the cri-World café moduko tailerretan. Jasotako bre la crisis en 113 talleres participativos el sis in 113 world café style workshopsneurrien % 19k hezkuntzaren arloari egin 18 de mayo de 2009. Un 19% de las medi- hold the 18th may 2009. 19% of the pro-zioten erreferentzia. Informazio gehiago- das recogidas se refirieron al ámbito de la posed measures had to do with education.rako, kontsulta ezazu honako webgune hau: educación. Para mayor información consultar for further information, please consult:http://wokaeuskadi.wordpress.com/ http://wokaeuskadi.wordpress.com/ http://wokaeuskadi.wordpress.com/ 9
 • 10. LANBIDE 2009krisialdi garaia, transformazio Tiempos de crisis, tiempos de transformación times of crisis, times of transformation ingaraia Euskadin en Euskadi the Basque countrydenak bat datoz krisialdiaren eztandaren Todos coinciden en que el principal detonante everyone agrees that the main cause of theeragile nagusitzat, batik bat, higiezinen de esta crisis fue la llamada crisis financiera, current crisis was the so-called financialburbuilak eta arrisku handiko hipoteken motivada principalmente por la burbuja inmo- crisis, mainly provoked by the real-estateesleipenak eragindako finantza krisia biliaria y la concesión de hipotecas de alto bubble and the awarding of sub-primehartzean. Izan ere, arriskuak gutxi ebaluatu riesgo, junto a una deficiente evaluación de loans, together with defective risk assess-eta gainbegiratu ziren. Finantza sistemaren riesgos y su falta de supervisión. El desmoro- ment and a lack of supervision. the col-lur jotzeak likidezia falta ekarri zuen, baita namiento del sistema financiero trajo consigo lapse of the financial system brought withkredituen esleipenean murrizketa zorrotza desconfianza, falta de liquidez y una reducción it mistrust, a lack of cashflow, and a drasticere. Horrek 1929az geroztik aurrekaririk drástica en la concesión de créditos, lo que reduction in the awarding of credits, whichizan ez duen atzeraldi globala eragin zuen terminó provocando una recesión global, sin resulted in a global recession without prec-(2009an aurreikusitako BPGren % -1,3). precedentes desde 1929 (-1,3% del PIB mun- edent since 1929 (-1,3% of worldwide GDP dial previsto en 2009). forecast for 2009).ekonomia analisi horren atzean, ordea,arrazoi sakonagoak daudela esaten da, Más allá de este análisis economicista, tam- Beyond the economicist analysis, there arehain zuzen ere, egitura eta sistema arazoak; bién se atribuye esta crisis a razones más also deeper reasons of a structural or sys-esaterako, balioen krisia, ezagutzaren profundas, de carácter estructural y sistémi- temic nature attributed to this crisis, havinggizartearen garapena eta baliabide natu- co, relacionadas por ejemplo con la crisis de to do with, for example, a value crisis, theralen eta energia baliabideen urritasuna. valores, el desarrollo de la sociedad del cono- development of the society of knowledge cimiento, y la escasez de recursos naturales y and a shortage of natural resources andGlobalizazioaren ondorioz, euskadik energéticos. energy.krisiaren ondorioak jasan ditu: gureekonomia jarduera asko murriztu da (2009an Como consecuencia de la globalización, Eus- As a consequence of globalisation, theaurreikusitako BPGren % -2,5), langabezia kadi también se ha visto afectada por esta Basque country has also been affected bytasak gorantz egin du eta kontsumoa eta crisis, reduciéndose fuertemente nuestra ac- this crisis, with a major recession in ourzerga bilketa era nabarmenean gutxitu dira. tividad económica (-2,5% del PIB previsto en economic activity (-2,5% of GDP forecast 2009), con aumento del desempleo y bajadas for 2009), with increased unemploymentegungo atzeraldiari aurre egiteko, drásticas del consumo y la recaudación fiscal. and sharp drops in consumption and taxgobernuek larrialdi ekintzak ezarri dituzte, collection.finantza sistemak orekatzeko, eskaria Frente a la recesión actual, los gobiernossuspertzeko eta kalte gehien jaso dituzten han establecido acciones de carácter más faced with the current recession, Govern-kolektiboak babesteko. epe laburreko urgente, que buscan estabilizar los sistemas ments have established measures of aneurri horiek beharrezkoak badira ere financieros y estimular la demanda, al tiempo more urgent nature that seek to stabilise(denbora irabazten laguntzen bait digute), que proteger a los colectivos más impactados. financial systems and stimulate demand,ez dira nahikoa. Ziklo ekonomiko berriarekin Pero este tipo de medidas de corto plazo, aun- at the same time that they attempt to pro-lotutako etorkizuneko erronkei aurre egiteko que necesarias (nos permiten ganar tiempo), tect the most affected groups. But suchprestatu behar dugu, susperraldi eutsia eta no son suficientes. Debemos prepararnos para short-term measures, although necessaryiraunkorra bermatzeko. afrontar los retos de futuro ligados al nuevo (they allow us to play for time), are not 10
 • 11. LANBIDE 2009krisialdi garaia, transformazio Tiempos de crisis, tiempos de transformación times of crisis, times of transformation ingaraia Euskadin en Euskadi the Basque countryerronka horiek sortzen ari diren eta ciclo económico, para garantizar una recupe-XXI. mendean garrantzia hartuko duten ración sostenida y duradera.paradigmekin dute zerikusia: Estos retos tienen que ver con una serie de paradigmas emergentes, que cobrarán mayor • Teknologiaren eta komunikazio sareen importancia a lo largo de este siglo XXI: nagusitasuna •La preponderancia de la tecnología y las • Ezagutzaren gizartea eta antolaketa redes de comunicaciones eredu berriak •La sociedad del conocimiento y sus nuevos • Mundu mailako lehengaien eta energia modelos organizativos iturrien urritasuna •La escasez de materias primas y fuentes • Mugimendu migratzaile sendoak eta energéticas a nivel mundial zahartzea •Los fuertes movimientos migratorios y el • Maila guztietan geroz eta handiagoa envejecimiento izango den emakumearen protagonismoa •El creciente protagonismo de la mujer a todos los nivelesetorkizuneko erronka horiek guztiek epe Estos retos de futuro precisan actuaciones enough. we need to prepare to face futureertaineko eta luzeko jarduerak izan behar con una perspectiva de medio y largo plazo, challenges tied to the new economic cycledira, gure hazte eredua aldatzeko eta que ayuden a cambiar nuestro modelo de cre- in order to guarantee a sustained, long-ezagutzan eta berrikuntzan oinarritutako cimiento, hacia una sociedad más sostenible lasting recovery.gizarte iraunkorragoa lortzeko. Horrek, basada en el conocimiento y la innovación.ezinbestean, kultura eta balioen aldaketa Ello pasará, necesariamente, por un cambio these challenges have to do with a seriesekarriko du. cultural y de valores. of emerging paradigms that will become increasingly important throughout the 21st century: •The preponderance of technology and communications networks •The society of knowledge and its new organisational models •The worldwide shortage of raw materials and energy sources •The major migrations and ageing •The growing leading role of women at all levels these future challenges require actions with a mid- and long-term perspective that will help to change our model of growth towards a more sustainable society based on knowledge and innovation. this will nec- essarily have to involve a change in culture and values. Based on all of the above, we would like to underscore the major role that Vocational training can and should play in this process of transformation. In co-ordination with the other agents, Vet should become involved in the change of 11
 • 12. LANBIDE 2009krisialdi garaia, transformazio Tiempos de crisis, tiempos de transformación times of crisis, times of transformation ingaraia Euskadin en Euskadi the Basque countryaurrez esandakotik abiatuta, lanbide A partir de todo lo anterior, queremos resaltar values, as the main driver. thus, valuesHeziketak bilakaera prozesu honetan el importante papel que la Formación Profe- such as sustainability, creativity, entrepre-izan dezakeen eta eduki beharko lukeen sional puede y debe jugar en este proceso de neurship, internationalisation, the value ofeginkizun garrantzitsua nabarmendu nahi transformación. work and personal effort, long-term vision,dugu. ... should be integrated in educational proc- En coordinación con el resto de agentes, la esses in order to make students more com-Gainerako eragileekin koordinatuta, lHk FP debe implicarse en el cambio de valores, petent, responsible and innovative.balioen aldaketan inplikatu behar du, como cadena transmisora principal. Así valo-kate igorle nagusi gisa. Hala, hezkuntza res como la sostenibilidad, la creatividad, el Vocational training schools should also turnprozesuan iraunkortasuna, sormena, emprendizaje, la internacionalización, el valor into active drivers of innovation in theirikaskuntza, nazioartekotzea, lanaren del trabajo y el esfuerzo personal, la visión a respective spheres of influence in order tobalioa, ahalegin pertsonala eta epe luzeko largo plazo…, deben integrarse en los proce- bridge the existing gap between the scienceikuspegia bezalako balioak integratu behar sos educativos, con el objetivo de conseguir and technology system and companies, par-dira, ikasle lehiakorragoak, arduratsuagoak alumnas y alumnos más competentes, respon- ticularly smes and micro-smes. this willeta berritzaileagoak lortzeko. sables e innovadores. be helped by joint innovation projects that focus on results, which in turn requires alHko ikastetxeek berrikuntzarako eragile Los centros de FP también deben transformar- firm understanding of processes, productiveaktibo ere izan behar dute, eragina duten se en agentes activos de innovación en sus technologies and markets.inguruneetan zientzia eta teknologia respectivos entornos de influencia, para cubrirsistemen eta enpresen –bereziki eteak eta el ‘gap’ existente entre el sistema de ciencia y Vet schools should also be capable ofmikro eteak– arteko “gapa” estaltzeko. tecnología y las empresas, especialmente las adapting their education offering as fast asHorretarako, emaitzak lortzera bideraturiko Pymes y micropymes. A ello ayudará el desa- possible to the new, changing business re-baterako berrikuntza proiektuak garatu rrollo de proyectos de innovación conjuntos, quirements, that should therefore be identi-beharko dira; eta horrek, prozesuen, orientados a resultados, lo que requiere de un fied as soon as possible.ekoizpen teknologien eta merkatuen fuerte conocimiento de los procesos, de lasezagutza sakona edukitzea eskatuko du. tecnologías productivas y de los mercados. to conclude, Vet centres, like other play- ers, should modernise, applying new open innovation models which focus more on the stakeholders (students, local companiesLos centros de FP deberán ser capaces de adaptar su and institutions, teachers, parents …) cre- ating ways of learning that are closer to cur-oferta educativa, lo más rápido posible, a las nuevas y rent youths (learn by doing, social networks,cambiantes demandas empresariales, que deberán ser etc.) and fostering entrepreneurship among students.identificadas, por tanto, de forma temprana.Gainera, lHko ikastetxeak beren hezkuntza Además, los centros de FP deberán ser ca-eskaintza enpresen eskari berri eta paces de adaptar su oferta educativa, lo másaldakorretara ahal bezain laster egokitzeko rápido posible, a las nuevas y cambiantes de-gai izan beharko dute, eta eskari horiek goiz mandas empresariales, que deberán ser iden-identifikatu beharko dira. tificadas, por tanto, de forma temprana.amaitzeko, lHko ikastetxeek, gainerako Para finalizar, los centros de FP, como el restoeragileek bezala, modernizatu egin beharko de agentes, deberán modernizarse y aplicardute, eta berrikuntza eredu ireki eta berriak los nuevos modelos de innovación abierta,aplikatu beharko dituzte, beren interes-taldei orientándose más a sus grupos de interés(gurasoak, inguruko enpresa eta erakundeak, (alumnos, empresas e instituciones del en-irakasle eta ikasleak) are arreta handiagoa torno, docentes, padres y madres...), crean-eskaintzeko, egungo gazteriari hurbilagokoak do formas de aprendizaje más cercanas a lazaizkion ikaskuntza moduak sortzeko (eginez juventud actual (aprender haciendo, redesikastea, gizarte sareak, etab.) eta ikasleen sociales…) y promoviendo el emprendizajeartean ekintzaile izatea sustatzeko. entre sus alumnos y alumnas.Carlos Peña Carlos Peña Carlos PeñaEnpresa Bilakaera Saila Area de Transformación Empresarial Business Transformation AreaInnobasque, Berrikuntzaren Euskal Agentzia Innobasque, Agencia Vasca de la Innovación Innobasque, Basque Innovation Agencycpena@innobasque.com cpena@innobasque.com cpena@innobasque.com 12
 • 13. LANBIDE 2009Lanbide Heziketako eta Etengabeko IkaskuntzakoSailburuorde David Urzainquiri egindakoelkarrizketaEntrevista a David Urzainqui, Viceconsejero deFormación Profesional y Aprendizaje PermanenteInterview with David Urzainqui, regional Vice-ministerof Vocational training and lifelong learninglaNBIde david Urzainquirekin mintzatu LANBIDE conversó con David Urzainqui, lANBIDe chatted with David Urzainqui, inzen, lanbide Heziketako eta etengabeko en el despacho del Gobierno Vasco que his office at the Basque Government thatIkaskuntzako sailburuorde moduan ocupa desde mayo, como Viceconsejero he has been occupying since may 2009 as2009ko maiatzetik eusko Jaurlaritzan de Formación Profesional y Aprendizaje regional Vice-minister of Vocational trainingduen bulegoan. Historian lizentziatua, Permanente. Licenciado en Historia, and lifelong learning. Urzainqui holds aUrzainquik Irungo Plaiaundi BHI Urzainqui ha ejercido la docencia en el degree in history and taught at the Plaiaundiinstitutuan jardun du irakasle, 1973an IES Plaiaundi de Irún desde su fundación highschool in Irun since it was founded infundatu zenetik —batxilergoa ez ezik, en 1973- allí se imparte tanto bachillerato 1973. the Plaiaundi secondary school offerszerbitzuen sektoreko lanbide heziketa como formación profesional vinculada both Baccalaureate and Vocational trainingzikloak ere ematen dituzte han—. al sector servicios-. Fue el director del courses, the latter in the service sector. heHerri horretako Pedagogi aholkutegiko Centro de Orientación Pedagógica de was director of the Irun educational Guidancezuzendaria ere izan zen hiru urtez, la citada localidad durante tres años, centre for three years, and the first Director ofbai eta eusko Jaurlaritzako lanbide y el primer director de Formación Vocational training in the Basque Government,Heziketako lehen zuzendaria ere, Profesional del Gobierno Vasco, siendo when fernando Buesa was the regionalFernando Buesa Hezkuntza sailburu Consejero de Educación Fernando Buesa y minister of education and the regional Vice-eta Isabel celaá (gobernu sozialistako Viceconsejera Isabel Celaá, hoy titular del minister was Isabel celaá, who today headsegungo Hezkuntza saileko burua) Departamento de Educación del ejecutivo the Department of education under the Basquesailburuorde zirelarik. socialista vasco. socialist Government. 13
 • 14. LANBIDE 2009Entrevista a David Urzainqui, Viceconseje- Lanbide Heziketako eta Etengabeko Interview with David Urzainqui, regionalro de Formación Profesional y Aprendizaje Ikaskuntzako Sailburuorde David Urzainquiri Vice-minister of Vocational training andPermanente egindako elkarrizketa lifelong learningHezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa La Consejera de Educación, Universidades the regional minister of education,sailburuak legebiltzarraren aurrean esan e Investigación afirmó ante el Parlamento Universities and research said inzuenez, lanbide Heziketa modernizatu nahi que el nuevo gobierno pretende modernizar Parliament that the new Governmentdu gobernu berriak. Zer estrategia eta tresna la Formación Profesional ¿qué estrategias e wished to modernise Vocational training.erabiliko ditu? instrumentos va a utilizar? what strategies and instruments are going to be used?lanbide Heziketa berez modernizatzen da, La FP se moderniza ella misma diariamente.egunero. Konpetentzien aldaketa erritmoari Queremos seguir el ritmo del cambio de las Vocational training is being modernisedeutsi nahi diogu, gizartearen dinamismoari. competencias, el propio dinamismo de la so- daily. we wish to keep pace with thelanbide Heziketa sistema integratua ciedad. El principal instrumento va a ser el Sis- changes taking place in competences andizango da tresna nagusia. Heziketa Zikloak, tema integrado de formación. Los subsistemas the dynamic nature of society. the mainlangileentzako eta langabetuentzako lanbide de formación reglada, ocupacional y continua instrument will be the comprehensiveHeziketa azpisistemak bateratuz joan dira han ido confluyendo gradualmente, nosotros system for Vocational traininig. the initialarian-arian; guk, baina, erabateko konexiora queremos llegar a la conexión total. Vocational training and the continuousheldu nahi dugu. Vocational training, both for the employed La Formación Profesional va a ser única, es and the unemployed training subsystemslanbide Heziketa bakarra izango da, hau da, decir, el currículo será exactamente el mismo have gradually come closer and we wishcurriculum berbera izango dute bai hasierako para los alumnos de FP inicial, para los ocupa- to achieve a complete coalescence.lHko ikasleek bai langabeek baita langileok dos y para los desempleados. Programaremosere. azpisistema batetik bestera erraz samar un sistema integrado que permita, con relativa there will only be one type of Vocationalpasatzeko aukera emango duen sistema facilidad, pasar de un subsistema a otro. Para training. that is, the syllabus will beintegratua programatuko dugu. Horretarako, ello es necesaria la existencia de módulos for- exactly the same for initial Vt students,iraupen laburreko prestakuntza moduluak mativos de corta duración. for the jobless and for the employed. wetaxutu behar dira. will program a comprehensive system that will make it relatively easy to move from one field to the next. to do this, itLa Formación Profesional va a ser única, es decir, el will be necessary to have short training modules.currículo será exactamente el mismo para los alumnos deFP inicial, para los desocupados y para los desempleados. the number of hours required to earn a degree in initial Vocational training are about 2,000, 400 of which are in-companyHeziketa Zikloen tituluek 2.000 ikaskuntza Las horas de aprendizaje de un título vienen training. It is difficult for adults to attendordu inguru izan ohi dituzte, horietatik a ser 2.000, 400 de ellas de formación en 120-hour training courses. employees400 enpresan prestakuntzakoak. Helduei empresa; a un adulto le cuesta atender una prefer short modules —which we willzaila egiten zaie 120 orduko prestakuntzari formación de 120 horas seguidas, al empleado call ‘credits’— of about 40 to 50 hours.jarraitzea, eta langileentzat egokiagoak le vienen mejor pequeños módulos a los que Naturally, there will still be completeizaten dira kreditu izena emango diegun 40-50 llamaremos ‘créditos’, de unas 40 a 50 horas. training of high Degree and middleordu inguruko modulu txikiak. Prestakuntza Naturalmente, seguirá habiendo una formación Degree training courses, but there will beosoa ere emango da, jakina, Heziketa ziklo completa, de ciclos formativos, pero habrá a lot of credit-based training which willosokoa alegia; baina, kredituen bidezko mucha formación por créditos, a la que podrá be accessible for practically all adults. Itprestakuntzarako aukera handia egongo acceder prácticamente la totalidad de los will be lifelong learning.da, eta ia heldu guztiek egin ahal izango adultos. Será el aprendizaje para toda la vida.dute holako prestakuntza. Bizitza osorako Among the deficits of Vt in the Basqueikaskuntza izango da. Entre los déficits de la FP en Euskadi, figura country there is the paradoxical lack of la paradójica poca querencia por los ciclos interest in industrial training courses.euskadiko lHaren urritasunen artean, de formación industriales ¿qué harán al what will you do about this?industriaren alorreko Heziketa zikloetarako respecto?joera txikia dugu, nahiz eta paradoxikoa It is certainly curious. the current offeringdirudien. Zer egingo duzue horren harira? Es curioso ciertamente; la oferta en ese área de of industrial training courses is very wide la formación en ciclos industriales de nuestra in our region —more than enough toBitxia da, bai horixe! Prestakuntza arlo Comunidad es muy amplia, más que suficiente cover needs— but it is also true that,horretako eskaintza handia da gure para cubrir necesidades, pero es verdad que, until the economic crisis, they were noterkidegoan, beharrei erantzuteko adinakoa. de hecho, hasta la crisis no se satisfacían. met. Yes, we are an industrial country,Baina, krisialdia etorri artean, ez dira Sí, somos un país netamente industrial, la with an industrial labour force of aboutbeharrizanok ase. Funtsean, herri industriala población laboral industrial gira en torno al 35% —which is very high— but wegara (langileen % 35 inguruk industrian 35%, es muy alto, pero se obvia que cerca del forget that close to 60% is in the servicedihardu), baina ahaztu egiten zaigu batzutan 60% está en el sector servicios. Y además, sector. furthermore, the first group% 60 bat zerbitzuen sektorean ari dela. eta, lo cierto es que los primeros, los empleados —industrial employees— are closelygainera, industriako langileek harreman industriales están muy vinculados a los linked to services, among other things,handia izaten dute zerbitzuekin, besteak servicios, entre otras cosas, por la importancia because of the importance of commercialbeste, merkataritzaren garrantzia dela eta. de lo comercial. factors. 14
 • 15. LANBIDE 2009Entrevista a David Urzainqui, Viceconseje- Lanbide Heziketako eta Etengabeko Interview with David Urzainqui, regionalro de Formación Profesional y Aprendizaje Ikaskuntzako Sailburuorde David Urzainquiri Vice-minister of Vocational training andPermanente egindako elkarrizketa lifelong learningZerbitzuen sektoreko eskaria handiagoa da,gaur egun. alabaina, bi arloak, bi arlootakoikasleak alegia, uztartu egin behar dira; izanere, zerbitzuetako zikloa egiten dutenekindustria zerbitzuak saltzeko zer egin jakinbeharko dute, batzuetan. Ildo horretatik,ziklo osteko prestakuntza dugu. esatebaterako, goi mailako elektrizitate zikloaegin duen edonork zerbitzuen ingurukogaitasunak beharko ditu, ekipamenduaksaltzeko kasurako.Zertan nabarituko du lHaren sektoreakkrisia?esaldi zuzen eta argiaz esango dut:«Prestakuntza eskatzen duen oroprestatuta». erantzukizun handia dugukrisiaren aurrean; prestakuntzak lagundukodigu krisia atzera uzten. Hain zuzen ere,pertsona gehiago prestatu beharko dira,eta, gai bagara, egoera hobetzea lortukodugu.2008arekin alderatuz, 11.500 lagunekotaldean 3.500 matrikula gehiago izan diraaurten, Heziketa zikloetan. Kopuru horilehen ikasturtean matrikulatu direnenadenez, nabarmena izan da hazkundea.Zer garrantzi izango du enplegurakoprestakuntzaren konpetentzia transfe-ritzeak?lan sailari dagokio hori, eta enpleguarloaren helburu diren taldeak izango diraonuradunak. Hezkuntza sailak egungoHeziketa zikloen eskaerari erantzutekopolitikak jarriko ditu abian.enplegua erregulatzeko espedienteak tra-mitatzean, ikastaroak eskaini zaizkie lan- La demanda del sector servicios es mayor the demand of the service sector is largergabezia iragankorrean daudenei. enpresa hoy día; hay que vincular las dos áreas, a los today. the two areas and the students indexentetara heldu gara, baina gehiago izan alumnos de las dos áreas, pues quienes se these areas have to be linked, becausebehar dira. Irailean, Hobetuzen bidez egin formen en servicios han de saber que lo harán those who are trained in services shouldda etengabeko prestakuntzarako deialdia, para, a veces, vender servicios industriales. know that they will sometimes be sellingeta, 2010 urtearen hasieran, beste bat egin- En ese sentido hay una formación de post- industrial services. In this sense, there is ago da. ciclo, por ejemplo, alguien que ha cursado un post-cycle training. for example, someone ciclo de electricidad de grado superior, para that has done a high Degree trainingNoiz eskuratuko dugu euskadin enplegurako vender equipamientos necesita competencias course in electricity to sell equipment willprestakuntzaren konpetentzia? propias de servicios. need skills related to the service sector.dirudienez, transferentzia 2010ko urtarrilean how is the financial crisis going toeskuratuko dugu. ¿Cómo va a acusar la crisis el sector de la FP? affect Vt?Zer erronka du euskadik, etengabeko Quiero decirlo con una frase directa y I want to say it with a clear, directprestakuntzan europako herrialde batzuk clara: “Nadie que demande formación sin statement: “No-one who requestsbaino defizitarioa dela aintzat hartuta? formación”. Nuestra responsabilidad ante la training will be left without training”. crisis es grande, la formación nos va a ayudar our responsibility in the face of the crisiseuskadin, %13k hartzen du parte etengabeko a salir de la crisis. Precisamente habrá que is significant. we will have to train moreprestakuntzan. danimarkaren edo suediaren formar a más personas y, si somos capaces, people and, if we manage to achieve this,mailara heldu behar genuke, % 50 ingurura, eso hará que salgamos en mejores we will come out stronger. 15
 • 16. LANBIDE 2009Entrevista a David Urzainqui, Viceconseje- Lanbide Heziketako eta Etengabeko Interview with David Urzainqui, regionalro de Formación Profesional y Aprendizaje Ikaskuntzako Sailburuorde David Urzainquiri Vice-minister of Vocational training andPermanente egindako elkarrizketa lifelong learningalegia. Hemengo eragozpen bat hauxe da: Respecto a 2008 en el 2009 las matrículas In 2009 registration figures for Initialikastaroak luzeak izaten dira helduentzat, de Ciclos formativos se han incrementado en Vocational training rose by 3,500 peopleeta ez dago, apenas, lineako prestakuntzarik. 3.500 personas, sobre un colectivo de 11.500 y in a group of 11,500 new students. thislineako prestakuntza eta kredituen sistema hablamos de los que se matriculan por primera are first-time registrants and the growthosoa sustatu gura ditugu, nahi duenak aukera vez, es un incremento notable. rate from last year to this 2009-2010 yearizan dezan, eskuratu dituen konpetentziak is important.ziurtatzen dituen Hezkuntza sailaren edo ¿Qué importancia va a tener la transferencia deenplegu sailaren agiri bat erakusteko. la competencia de Formación para el empleo? how important is the transfer of the responsibility for continuous trainingNola egingo litzateke bide hori? Esto compete al Departamento de Trabajo; las for the jobless and the employed going personas beneficiarias serían los colectivos to be?Bi erakunde daude: Koalifikazioen euskal de los que se ocupa el área de empleo. EseInstitutua, tituluak, ziurtagiriak eta kredi- departamento pondrá en marcha políticas para this is the responsibility of the Departmenttuak diseinatu behar dituena, eta Kalitatea atender la demanda actual de formación. of employment. the beneficiaries will beeta Gaitasuna ebaluatzeko euskal agentzia, the groups normally targeted by the areaegiaztapenak egiten dituena eta egiten ja- Con la tramitación de EREs - expedientes de of employment. our education Departmentrraituko duena. Uztailean, gobernu zentrale- regulación de empleo- se han ofertado cursos will implement policies aimed at cateringko Ministro Kontseiluak ateak zabaldu zizkion para quienes están en desempleo transitorio. to the current demand for Initial Vocationalgaitasuna egiaztatzeko dispositiboari. He- Se ha llegado a bastantes empresas pero han training.men, 5 urte eman ditugu holako dispositibo de ser más. En septiembre se ha hecho labat erabiltzen. Guztira, 4.000 pertsona pasatu convocatoria de formación continua a través the current redundancies have includeddira (industriaren alorrekoak ia guztiak). Ka- de Hobetuz y a principios del 2010 habrá otra courses for those in transitionaldentziak gora egin beharko du, eta urtean de ampliación. unemployment. Quite a few companies4.000 pertsonara iristea nahi genuke. arlo have been reached but there should be ahorretan, itunpeko ikastetxeek ez ezik, pu- ¿Cuándo llegará esa competencia de Formación lot more. the call for further training hasblikoek ere hartu dute parte. para el empleo? been issued in september through hobetuz (Basque foundation for continuousagentzia lanbide Heziketako sailburuordet- Parece ser que está todo preparado para que training) and there will be another call inzaren menpe dago, nahiz eta enplegatu gu- se transfiera en enero. early 2010. 16
 • 17. LANBIDE 2009Entrevista a David Urzainqui, Viceconseje- Lanbide Heziketako eta Etengabeko Interview with David Urzainqui, regionalro de Formación Profesional y Aprendizaje Ikaskuntzako Sailburuorde David Urzainquiri Vice-minister of Vocational training andPermanente egindako elkarrizketa lifelong learningtxi izan. Ikastetxe pribatuei dei egin nahi diet, ¿Cual es el reto para Euskadi, más deficitaria when will the responsibility for continuousparte har dezaten; izan ere, aholkulari gisa que algunos países europeos en formación training for the jobless and the employeddiharduena ere prestatu egiten da, haren continua? arrive?ezagutzak handitu egiten ditu. lanean es-karmentua duen jendeari azterketak eginez En Euskadi un 13% de personas participa en esa It looks like everything is ready for theikaragarri ikasten dela ikusi dugu. laguntza formación, tendríamos que llegar a los niveles transfer to take place in January 2010.handia behar izango dugu. Gainerako lana de Dinamarca o Suecia que están en torno alda, jakina, eta irakasleek batzutan errezeloa 50%. Una de las trabas es que las formaciones what is the challenge for the Basqueizaten dute. dena den, aholkularien sare han- aquí son largas para el adulto y que no hay country, which has a greater deficit indi bat sortzea komeniko litzateke eta irakasle mucha formación on-line. Queremos potenciar continuous training than other europeanguztiek behin edo birritan, gutxienez, parte esta última y todo el sistema de créditos countries?hartzeko aukera izatea. para que, quien lo desee, pueda exhibir un documento emitido por el Departamento In the Basque country, 13% of peoplecelaá sailburuak esan duenez, hezkuntza de Educación o Empleo, acreditativo de la participate in this type of training. wesektore publikoa berpiztu nahi du. Zer posesión de ciertas competencias. should aim for the levels found in Denmarkgertatuko da lHko itunpeko ikastetxeekin? or sweden, which stand at about 50%. one ¿Cómo se desarrollaría este proceso? of the obstacles is that courses for adultssailburuak ikastetxe publikoak here are long and there is not much onlineerreferentziazko ikastetxe bihurtu nahi Hay dos entidades, el Instituto Vasco de training. we want to foster online trainingdituela esan du, bai; baina horiek beren Cualificaciones, que debe ir diseñando títulos, and the credit system so that people cankabuz lortu beharko dute erreferentziazko certificados y créditos y la Agencia Vasca de show a document issued by the Departmentizatea, ez tratamendu berezia jasoz. Ikastetxe Evaluación y Cualificación se dedica a acreditar of education or labour accrediting certainpribatuek ere egin beharko dute lan hori. y es la que va seguir haciéndolo. En julio, el competences. Consejo de ministros del gobierno centralPublikoei indarra eman behar zaie, baina dio vía libre al dispositivo de reconocimiento how would this process be developed?ez tratamendu berezia emanez; profil de la competencia. Aquí se aplicaba desdejakin batera heldu beharko dira. Ikastetxe hace 5 años. Han pasado un total de 4.000 there are two entities, the Basquepublikoek menpekotasun handiagoa dute personas, casi todas de ámbito industrial. Ha Qualifications Institute, which shouldadministrazioarekiko, baina horrek ez du de aumentar la cadencia, quisiéramos que design titles, certificates and credits andesan gura itunpeko ikastetxeak babesik gabe llegara a 4.000 personas anualmente. Ese es the Basque Assessment and Qualificationgeratuko direnik; Hezkuntza sailarekin lotura un área en la que han colaborado los centros Agency, which does the accreditation andoso zuzena dute. antzerako harremanak izan concertados y los públicos. will continue to do so. In July, the centralbehar dira. Government cabinet gave the green light to La Agencia depende de la Consejería, the competence assessment and recognitionZer rol bete behar du, zure ustez, Hetelek? aunque tiene pocos técnicos. Quiero hacer system. here, we had been applying it for una llamada a los centros privados para que five years. A total of 4,000 people haveBai Heteli bai IKaslaNi gauza bera esan participen, porque el que participa como passed through it, almost all from industrialdiet: beren ikastetxeen dinamizatzaile izan asesor también se está formando, crece su sectors. It is an area in which both publicbehar dute. sailburuordetzak ez du, hasieran conocimiento, hemos visto que se aprende and subsidised private Vet schools havebehintzat, bereizketarik egingo; Heziketa mucho al examinar a personas que tienen la participated.zikloak ematen dituzten ikastetxe guztiek experiencia concreta del trabajo profesional.aukera berberak izango dituzte deialdietan Vamos a necesitar mucho personal. Claro queparte hartzeko. Beraien ikastetxeekin es un trabajo sobrevenido, y los profesoresaitzindari izaten ahalegindu behar dute, baita suelen ser reticentes, pero sería importantehaien bilakaera sustatu ere. crear una red amplia de asesores y que, al menos una o dos veces, pudieran participarKudeaketaren kalitatearen sistema hazi todos los profesores.egin da, eta gehiago sustatu beharko luketehaien ikastetxeetan. Gu, geure aldetik, La consejera Celaá ha dicho que quiere hacerHeziketa zikloak ematen dituzten ikastetxe renacer el sector educativo público ¿qué va aguztiak bikaintasunera hel daitezen saiatuko ocurrir con los centros concertados de FP?gara, helburu zehatzak lortuz joan daitezen.antzeko tratamendua emango diegu lanbide Es verdad que la Consejera ha dicho queHeziketa eskola guztiei. quiere convertir a los centros públicos en centros de referencia, pero éstos tendránNolakoa izango da hurrengo lanbide que conseguirlo por sí mismos, no por lasHeziketako euskal Plana? diferencias de tratamiento. Esa es una labor que tiene que hacer también cada uno de losoinarrizko ildoak lanbide Heziketako euskal centros privados.Kontseiluak (lHeKek) eman ditu. organohorri garrantzi handiagoa eman nahi diogu, Los públicos hay que empoderarlos, pero nopartaidetzarako organo nagusia da eta. se trata de dar un tratamiento diferenciador, 17
 • 18. LANBIDE 2009Entrevista a David Urzainqui, Viceconseje- Lanbide Heziketako eta Etengabeko Interview with David Urzainqui, regionalro de Formación Profesional y Aprendizaje Ikaskuntzako Sailburuorde David Urzainquiri Vice-minister of Vocational training andPermanente egindako elkarrizketa lifelong learningaurreko gobernuko arduradunek Innobas- deben llegar a tener un cierto perfil. La the Agency is part of the regionalquerekin bildu ziren, eta proposamen bat dependencia de los centros públicos de la Vice-ministry for Vocational training,helarazi zion lHeKi. Horrek oinarrizko ildoak Administración es superior, pero ésto no although it has few people working in.taxutu zituen. Guk ildook bildu ditugu eta significa que los centros concertados vayan a I want to make a call to private schoolsKontseiluari euskal Planaren proposamena quedar desamparados, tienen una vinculación to participate, because those whoaurkeztuko diogu, irakurketa sakona egin muy directa con el Departamento de Educación. participate as advisors are also learningdezan. 2010-2013 epealdirako Plana izango Las relaciones tienen que ser parecidas. and acquiring new knowledge. we havelitzateke. Hiruhileko honetan ekingo diogu seen that you learn a lot from testinglan horri, eta, asko jota, hurrengo urtearen ¿Qué papel atribuiría a HETEL? people with specific experience inerdi alderako izan nahi genuke. professional work. we are going to need A HETEL y a IKASLAN les he dicho lo mismo, a lot of personnel. It is an added task andeta lanbide Heziketaren euskal legea? que han de ser dinamizadores de sus propios teachers are sometimes reluctant but centros. Por parte de la Viceconsejería no va it would be important to create a wideIbilbide txikia duela ikusten dugu, lHari haber una discriminación de entrada; todos los network of advisors and for all teachersburuzko arautegiak oso mugatuta baitu, centros que impartan FP tendrán las mismas to be able to participate at least once ordagoeneko eginda dauden dekretu eta posibilidades de entrar en las convocatorias. twice.arauen bidez. etengabeko ikaskuntzaren Han de tratar de ser líderes con sus centrosalorrean, ostera, ikusten dugu legea promoviendo su evolución. the regional education minister celaá has said that she would like to see the rebirth of the public educational sector. what will happen to the private subsidised vocational training schools? It is true that the regional minister has said that she wants to turn the public schools into benchmarks but they will have to achieve this themselves and not because they are treated differently. this is also a task for each of the private schools. Public schools should be empowered but it is not a question of treating them differently. they have to attain a certain profile. the dependence of public schools on the Public Administration is greater, but this does not mean that the subsidised private schools will be left out on a cold limb. they are closely linked to the Department of education. relations have to be more or less the same. what role would you assign to hetel? I have said the same thing to hetel and to IKAslAN, that they should be the energisers of their own schools. my office is not going to discriminate against anyone. All schools providing for Vt will have the same opportunities of answering calls issued by the regional education ministry. they should try to become leaders with their schools, promoting their evolution and progress. the quality management system has grown independently and they should promote it even more in their schools. we will try to make sure that all schools in the Basque country achieve excellence in management, that they attain their goals. we will treat them all similarly. 18
 • 19. LANBIDE 2009Entrevista a David Urzainqui, Viceconseje- Lanbide Heziketako eta Etengabeko Interview with David Urzainqui, regionalro de Formación Profesional y Aprendizaje Ikaskuntzako Sailburuorde David Urzainquiri Vice-minister of Vocational training andPermanente egindako elkarrizketa lifelong learningsortzeko beharra. José luis elorza da El sistema de gestión de calidad ha crecido what is the next Basque Plan foretengabeko Ikaskuntzako Zuzendaritzaren independientemente, deberían promocionarlo Vocational training going to be like?arduradun berria. lanbide Heziketa da más aún en sus centros. Nosotros procuraremosguretzat etengabeko ikaskuntzaren horren que todos los centros lleguen a la excelencia, the basic lines have already been setmuina. Hain zuzen, lanbide Heziketaren que vayan consiguiendo objetivos. Nuestro by the Basque council for Vocationalsistema integratua litzateke etengabeko tratamiento será similar. training (consejo Vasco de formaciónIkaskuntzaren legearen oinarria. Profesional – cVfP-). we want to make ¿Cómo va a ser el próximo Plan Vasco de this entity more important, as it is theZer egingo duzue lHko titulazioak eta Formación Profesional? main participatory entity.unibertsitate kredituak homologatzearibegira? Las líneas básicas están trazadas por el the previous team in the government had Consejo Vasco de Formación Profesional sessions with Innobasque (Basque Agencyestatuan, prozesua kodetuko duen dekretua (CVFP). Queremos dar más importancia a for Innovation) and submitted a proposalagertuko da. Gero, erkidego bakoitzak bere este órgano, es el órgano de participación to the Basque council for Vocationalerreferentziazko unibertsitateekin egin principal. training that designed the basic lines.beharko du bidea. Heziketa Zikloen titulu we have picked this up and we are goingberriak arautzen dituzten dekretuek jada El equipo anterior hizo sesiones con to submit a plan to the council so that itjasotzen dute zenbat kreditu balio duten Innobasque y sometió una propuesta al CVFP, can study the new proposal in depth. theUnibertsitate mailako ikasketetan. que trazó una líneas básicas. Nosotros las Plan would cover the period 2010-2013. hemos recogido y vamos a presentar un Plan we are starting it this quarter and wouldZein izango da tKNIKaren zeregina? al propio Consejo para que haga una lectura like to have it in place no later than in en profundidad del nuevo Plan. Sería un Plan mid-2010.lanbide Heziketako euskal Planaren para el 2010-2013. Se inicia este trimestre, aoinarrietako bat berrikuntza izango da. más tardar quisiéramos tenerlo para mediados And the Basque Vocational training law?tKNIKaren sorrera oso garrantzitsua izan del año próximo.zen. Gure ustez, enpresetako berrikuntzei we think that it has little scope, becauseerreparatu behar die tKNIKak, gero ¿ Y la ley vasca de FP? there are already regulations forikastetxeetara transferitzeko. tKNIKaK Vocational training, with existing decreesahalegin handiena berrikuntza pedago- Vemos que tiene poco recorrido, pues está muy and standards. however, we will requiregikoan egitea eta berrikuntzak gelara cerrada por la normativa concerniente a la FP a law in the area of lifelong learning.heltzea da gure nahia. con decretos y normas ya existentes. Pero sí the new head of the Directorate of vemos necesidad de una Ley en el ámbito del lifelong learning is José luis elorza. theZer-nolako garrantzia emango zaie aprendizaje permanente. El nuevo responsable core of this lifelong learning is Vocationalinformazioaren eta komunikazioaren de la Dirección de Aprendizaje Permanente training. In fact, it is the integratedteknologiei (IKtei)? es José Luis Elorza. El núcleo central de ese Vocational training system that will aprendizaje permanente es la Formación provide the basis for the law.orain artean, ikastetxeak ekipatzeari Profesional. Precisamente el sistema integradoeta irakasleak prestatzeari eman zaio de FP sería la base de esa Ley. what are you going to do about validatinggarrantzia. Bigarren bide horri eutsi Vt degrees and University credits?egin behar zaio; izan ere, IKtak arrotz ¿Qué van a hacer respecto a la homologaciónsamar sentitzen dituen irakaslegoa dugu, de titulaciones de FP y de créditos there will be a national decree thateta segurtasun apur bat eman behar universitarios? will encode the process. then, eachdiogu, prestakuntzaren bidez. Bestalde, region will have to make inroads withikastetxeen arteko bideokonferentzien Aparecerá un decreto, a nivel estatal, que their universities of reference. eachbidezko harremanak sustatu behar dira. codificará el proceso; luego, cada Comunidad high Degree Vocational training coursesIkastetxe askok, dagoeneko, badituzte tendrá que hacer el camino con sus already has recognisable credits in thebitarteko teknikoak, eta gehiagotan erabili universidades de referencia. Cada ciclo tiene Decrees that regulate the new curriculabehar dira. eta lineako prestakuntza ere ya créditos reconocibles en los Decretos de for Vet titles.hedatu egin behar da. Gure erantzukizun los nuevos curricula.publikoa tarteko, ikastetxe publikoetan what role is tKNIKA (center for innovationhasiko gara lineako prestakuntza bultzaten. of Vocational training) going to play? ¿Qué papel va a jugar TKNIKA?lanbide Heziketan hirueletasuna one of the pillars of the Basque Plan forbultzatuko da? Una de las bases del Plan Vasco de Formación Vocational training will be innovation. the Profesional va a ser la innovación. Fue muy creation of tKNIKA was very important.egon badago programa eleanitz bat, baina, importante la creación de TKNIKA. Pensamos we think that tKNIKA should pay a lot ofmomentuz, ikastetxe publikoetan bakarrik. que TKNIKA debe estar muy atento a la attention to innovation, which basicallyIrakasleek programa horretan sartzea es- innovación que, fundamentalmente, se hace takes place in companies, to transferkatu ahal dute. eta, gero, atzerriko hizkuntza en las empresas, para transferirla a los it to schools. we want the accent to bebatean moduluren bat emateko oinarrizko centros. Queremos que se ponga el acento placed on pedagogical innovation and forezagutza linguistikoak eskuratzen dituzte, en la innovación pedagógica y que las innovations to reach the learning processbi urtetan. duela 3 urte ekin zitzaion progra- innovaciones lleguen al aula. in schools. 19
 • 20. LANBIDE 2009Entrevista a David Urzainqui, Viceconseje- Lanbide Heziketako eta Etengabeko Interview with David Urzainqui, regionalro de Formación Profesional y Aprendizaje Ikaskuntzako Sailburuorde David Urzainquiri Vice-minister of Vocational training andPermanente egindako elkarrizketa lifelong learningmari, eta aurten bada irakaskuntza eleanitza ¿Qué importancia se va a dar a las Tecno- what importance will be given toematen duen ikastetxerik. sistemak norantz logías de la información y la comunicación Information and communicationegin lezakeen erakusten duen adibide bikai- (TIC)? technologies (Icts)?na da hori. Hasta ahora se ha puesto el acento en las Until now, the accent was on equippinglHko ikasleek atzerriko enpresetan egiten dotaciones de equipamientos a los centros, schools and we have also worked ondituzten praktikak dira eleaniztasunari también se ha trabajado en la formación teacher training. we should continuelotutako beste alderdi inportante bat. del profesorado. Hay que persistir en este along this second line, because thereandaluzia bakarrik dugu euskadi aurretik, segundo camino, pues hay un profesorado are teachers who are somewhat alien toerasmus eta leonardo programen bidez un poco ajeno a las TIC y tenemos que Icts and we need to provide them with aatzerrian praktikak egiten dituzten ikasleen darles seguridad a través de la formación. sense of security through training. Also,kopuruari dagokionez. dena den, ratioari Por otro lado, hay que promocionar los we should promote contacts betweenbegira —8.200 ikasletik 1.500ek egin dituzte contactos entre los centros a través de la Vet schools through videoconferencing.praktikak atzerrian—, autonomia erkidego videoconferencia. Muchos centros tienen many schools have equipment thatguztien oso gainetik gaude. atzerrian equipamientos y hay que utilizarlos. Y should be used more often. And we havepraktika egokiak sustatzearen eredu moduan hay que extender la formación on-line; to expand online training. In view of oureuropako agentziak aukeratutako hamar por nuestra responsabilidad pública, public responsibility, we will begin doingikastetxeetatik bost gure erkidegokoak dira. empezaremos con ello en los centros this with public schools. públicos. Are you going to promote trilingualism in ¿Se va a promover el trilingüismo en la Vocational training? Formación Profesional? there is already a multilingual programme Ya hay un programa multilingüe por ahora in place, although it is only present sólo presente en centros públicos. El in public schools. teachers are asking profesorado solicita incorporarse a este to join this programme which allows programa que permite habilitarlo, en dos them to acquire the necessary language años, con los conocimientos lingüísticos skills to be able to teach a subject in a básicos para impartir alguno de los módulos foreign language. we began 3 years ago en una lengua extranjera. Se empezó hace and this year there are several schools 3 años y este año hay centros que ofrecen offering multilingual Vocational training. esta enseñanza multilingüe. Este puede ser this could be a good example of how the un buen ejemplo de cómo podría evolucionar system could evolve. el sistema. Another aspect related to multilingualism Otro aspecto relacionado con el is the in-company work experience for Vt multilingüismo es la realidad de las students in foreign countries. of spain’s prácticas en empresas del extranjero de regions, only Andalusia surpasses us the los alumnos de FP. Sólo Andalucía nos Basque country in number of students supera en el número de alumnos que hacen who have done their work placement prácticas en el extranjero, dentro de los period in foreign countries thanks to programas Erasmus y Leonardo, pero en the european erasmus and leonardo ratio – 1.500 de entre 8.200 alumnos han programmes. But we are a long way hecho prácticas en el extranjero- estamos above all other regions in percentage, as muy por encima de todas las Comunidades 1,500 of our 8,200 students have gone Autónomas. Entre los diez primeros centros abroad for work experience. Among seleccionados por la Agencia Europea como the ten top Vet schools chosen by the ejemplo de promoción de mejores prácticas european Agency as example of best en el extranjero figuran cinco centros de practices abroad, five are located in nuestra Comunidad. our region.Ana Aizpiri Ana Aizpiri Ana AizpiriETBko kazetaria Periodista de ETB Journalist with ETBanaizpiri@hotmail.com anaizpiri@hotmail.com anaizpiri@hotmail.com 20
 • 21. LANBIDE 2009Lanbide Heziketako itunpeko zentroak etapublikoak: proiektu batuen balio erantsiaColaboración de centros de Formación Profesionalconcertados y públicos: el valor añadido de losproyectos conjuntosco-operation between public and private Vocationaltraining schools: the added value of joint projectslerro hauek idazten ari naizela, nire Mientras escribo estas líneas suena el último while I am writing these lines, I am listen-eskuetara iritsi den azkeneko diskoak disco que ha llegado a mis manos. En su por- ing to the latest album that has reacheddihardu. azalean, bi pertsona oso tada, la foto de dos personas muy dispares. my hands. on its cover, the picture of twoezberdinen argazkia ageri da. Horietako bat Una de ellas menuda, mediterránea, de manos very different people. one of them —small,txikia da, mediterraneokoa, bere eskuak inesperadamente grandes para su tamaño y mediterranean, with unexpectedly largehandiegiak dira duen tamainarako eta ile apenas unos restos de pelo moreno, mira a hands for his size and a few remains ofbeltzaran bakanak ditu. Betaurrekoetan través de sus gafas a la otra. El otro músico dark hair— looks at the other through hiszehar besteari begiratzen dio. Beste es un auténtico ejemplar nórdico, arquetipo del glasses. the other musician is a true Nor-musikariak gorpuzkera nordikoa du: vikingo, alto, fuerte, de ojos claros y cabellera dic specimen, the archetypical Viking, tall,bikingoaren arketipoa, altua, indartsua, larga y rubia con una barba perfilada. Una está strong, with pale eyes and long, blonde hairbegi argiduna, ile hori luzeduna eta bizar sentada con sus manos sobre el teclado de un with a profiled beard. one is sitting with hisluzexkaduna. Bata eserita dago, eskuak piano; la otra, de pié, sujeta su contrabajo. hands on the keyboard of a piano and thepianoaren teklatuaren gainean dituela; other, standing, is holding a double bass.bestea, berriz, zutik, bere kontrabaxuari Podríamos encontrar tantas diferencias comoeusten diola. quisiéramos en estas dos personas, pero, si we could find as many differences as we nos fijamos en la reacción del público que les might want between these two people but,Nahi beste ezberdintasun aurki genezake escuchaba aquella noche de abril de 1994 en if we look at the reaction of the audiencebi pertsona horien artean, baina 1994ko un local de Copenhague, veremos que nadie that listened to them that night in April 1994 21
 • 22. LANBIDE 2009Lanbide Heziketako itunpeko Colaboración de centros de Formación co-operation between public and privatezentroak eta publikoak Profesional concertados y públicos Vocational training schools in a bar in copenhagen, we can see that nobody remarked upon them because they were enjoying the music that these two now gone masters, michel Petrucciani and Niels-henning orsted Pedersen, were of- fering them. After many years focusing on differences, several common projects have made it possible for public and subsidised private Vocational training schools in the Basque country to co-operate. In some cases, the schools have been the direct beneficiaries of the results of the projects (such as the hoBBIDe model or the Process manage- ment system in the area of quality). In other cases, the beneficiaries have been our cli- ents (company training needs diagnostics, basic curriculum design, etc.). But all these projects and services have significantly im- proved the services provided by the Basque Vocational training system to society.apirileko gau hartan, copenhagueko reparó en ellas, porque estaban entregadas al the experience has also been enrichinglokal batean, entzuten zituen publikoaren disfrute de la música que estos dos maestros for participating Vet schools. cooperationerantzunari adi bagaude, ikusiko dugu ya desaparecidos, Michel Petrucciani y Niels- such as that of the integration of qualityinork ez zituela ezberdintasun horiek Henning Ørsted Pedersen, les ofrecían. systems, environmental management andnabarmendu, Michel Petrucciani eta risk prevention project (Ims) has enabledNiels-Henning Ørsted Pedersen zendutako Tras muchos años de centrarnos en las diferen- us to create integrated solutions that re-bi maisuek eskaintzen zieten musika cias, diversos proyectos comunes han posibili- spond to the needs of both public schoolsgozatzen baitzeuden. tado que Centros de Formación Profesional del and subsidised private schools. this is only País Vasco públicos y concertados hayamos co- possible when the work team has internal-Urte askotan ezberdintasunetan arreta laborado. En algunos casos los centros hemos ised the characteristics of each networkjarri ondoren, hainbat proiektu komunek sido los destinatarios primarios del resultado (public or subsidised private) and eachahalbidetu dute euskadiko lanbide Heziketa del proyecto (es el caso del modelo HOBBIDE member has placed himself in the place ofitunpeko zentroek eta publikoek batera lan o del Sistema de Gestión por Procesos... en el the different schools, taking on their deter-egitea. Kasu batzuetan, zentroak izan gara ámbito de la calidad). En otros casos los des- mining factors.proiektuaren lehen hartzaileak (HoBBIde tinatarios han sido nuestros clientes (diagnós-modeloa edo kalitatearen eremuko ticos de necesidades formativas en empresas, But the benefit is not only beneficial for theProzesukako Kudeaketa sistema kasu). Beste Dispositivo de Reconocimiento de la Compe- players. from the perspective of the ben-kasu batzuetan, ostera, hartzaileak gure tencia, Desarrollos Curriculares Base...). Pero eficiary, the fact that all the schools havebezeroak izan dira (enpresetako prestakuntza todos estos proyectos y servicios han produci- jointly attended training and the recap ses-beharren diagnosiak, Gaitasuna aitortzeko do una mejora de las prestaciones del Sistema sions in projects such as hoBBIDe havedispositiboa, oinarrizko curriculum Vasco de Formación Profesional a la sociedad. helped to improve the model, enriched withGarapenak…). dena dela, proiektu eta everyone’s contributions.zerbitzu horiei guztiei esker hobetu dira La experiencia también ha sido enriquecedoralanbide Heziketako euskal sistemak para los centros participantes. Colaboracio- And in the Process management systemgizarteari ematen dizkion zerbitzuak. nes como la llevada a cabo en el proyecto de (Pms) project, or in the training in strategic integración de sistemas de calidad, gestión management (sm), participants found so-esperientzia aberasgarria izan da, baita ambiental y de prevención de riesgos (SIG) lutions that they can apply in their schoolsparte hartu duten zentroentzat ere. han permitido crear soluciones integradas que regardless of whether the team coordina-Kalitaterako, ingurumena kudeatzeko den respuesta a las necesidades tanto de los tors come from public or subsidised privateeta arriskuak prebenitzeko sistemak centros públicos como concertados. Esto sólo schools.txertatzeko proiektuan aurreraeramandakoaren moduko lankidetzeiesker, konponbide integratuak lortu dira, And in the Process Management System (PMS) project,itunpeko zentroen zein publikoen beharrei or in the training in Strategic Management (SM), par-erantzuteko. Horretarako, beharrezkoa izanda lan taldeek sare bakoitzaren (publikoa ticipants found solutions that they can apply in theiredo itunpekoa) ezaugarriak bereganatzea, schools regardless of whether the team coordinatorskideak zentroen egoeran jartzea etabertako eragileak ulertzea. come from public or subsidised private schools. 22
 • 23. LANBIDE 2009Lanbide Heziketako itunpeko Colaboración de centros de Formación co-operation between public and privatezentroak eta publikoak Profesional concertados y públicos Vocational training schoolsBaina hori agerikoa da soilik parte hartu ha sido posible cuando el equipo de trabajo ha But we will go further. when a companydutenentzat. Hartzailearen ikuspegitik, interiorizado las características propias de cada receives a team of technicians that diag-zentro guztiak prestakuntza eta bateratze red (pública o concertada) y cada miembro se ha nose the technological, production andsaioetara elkarrekin joan izanak, situado en el lugar de los distintos centros, asu- organisational needs of the company and,HoBBIderen moduko proiektuetan, eredua miendo sus condicionantes. as a result, is given a training plan adaptedhobetu du, guztion ekarpenekin aberastu to its needs, it does not stop to ascertaindugulako. Pero no sólo es evidente el beneficio para los whether these technicians come from a actuantes. Desde la perspectiva del destina- subsidised private or public school.eta Prozesukako Kudeaketa sistema edo tario, el hecho de que todos los centros haya-Kudeaketa estrategiko proiektuetan parte mos asistido conjuntamente a la formación y a the same could be said about the beneficiar-hartzen dutenek beren zentroetan aplikatu las sesiones de puesta en común en proyectos ies of the common projects developed withdaitezkeen konponbideak aurkitzen dituzte, como HOBBIDE ha redundado en la mejora del tKNIKA — centre for Innovation in Voca-taldeetako koordinatzaileak itunpeko modelo, enriqueciéndolo con las aportaciones tional training and lifelong learning— orzentroetakoak edo publikoetakoak diren de todos. about the students that have begun study-kontuan hartu gabe. ing under the new basic curriculum designs Y en el proyecto del Sistema de Gestión por Pro- in the 2009-2010 school year. these wereBaina urrunago ere badoa. enpresa cesos (SGP) o en la formación en Gestión Estra- developed by the IVAc — Basque Qualifi-batek teknikari talde bat hartzen duenean tégica (GE) los asistentes encuentran soluciones cations Institute— with the co-operationenpresak teknologia, ekoizpen eta que pueden aplicar en sus centros independien- of specialist teachers from both subsidisedantolakuntzan dituen beharren diagnosia temente de que los coordinadores de los equipos private and public schools.egin dezan, eta, horren ondorioz, behar procedan de centros públicos o concertados.horiei egokitutako prestakuntza plan bat I hear stella by starlight on the speakersjasotzen duenean, ez du denborarik ematen Pero va más allá. Cuando una empresa recibe and, for me, the conclusion is obvious.teknikari horiek itunpeko zentroetakoak a un equipo de técnicos que realizan un diag- when two masters such as these are of-edo publikoetakoak ote diren galdetzen. nóstico de las necesidades tecnológicas, pro- fered the right instruments and a common ductivas y organizativas de la empresa y, fruto project, they are capable of understandingBerdin gertatzen da tKNIKarekin –lanbide de ello, recibe un plan de formación adecuado each other perfectly, of enriching them-Heziketako eta etengabeko Ikaskuntzako a esas necesidades, no se detiene a comprobar selves with their dialogue and, as a result,Berrikuntza Zentroa– batera garatutako si estos técnicos vienen de centros concertados of producing creations that totally satisfyproiektuen hartzaileekin edo 2009-2010 o públicos. the beneficiaries of their work.ikasturtean oinarrizko curriculum garapenberrietan oinarritzen diren ikasketak hasiko Lo mismo cabría decir de los receptores de losdituzten ikasleekin. curriculum horiek proyectos en común desarrollados con TKNIKAIvacek –Kualifikazioen euskal Institutua– – Centro de innovación para la Formación Pro-garatu ditu, itunpeko zentroetako eta fesional y el Aprendizaje Permanente- o de laspublikoetako irakasleekin lankidetzari alumnas y alumnos que han comenzado en esteesker. curso 2009-2010 sus estudios basados en los nuevos desarrollos curriculares de base. EstosBozgorailuetatik stella by starlight abestia han sido desarrollados por el IVAC – Institutoentzuten dut, eta, bat-batean ondorioa argi Vasco de Cualificaciones- con la colaboración dedaukat. Horrelako bi maisuri tresna egokiak profesores especialistas tanto de centros con-eta proiektu komun bat ematen zaienean, certados como públicos.elkar ulertzeko gai dira, elkarrizketarekinaberasteko, eta, horri esker, beren lanaren Suena Stella by Starlight por los altavoces y ahartzaile direnak erabat asetzen dituzten mí la conclusión se me revela obvia. Cuandosorkuntzak egiteko. a dos maestros como éstos se les ofrecen los instrumentos adecuados y un proyecto común son capaces de entenderse perfectamente, de enriquecerse con su diálogo y fruto de ello, rea- lizar creaciones que satisfacen totalmente a los destinatarios de su trabajo.Luis Alberto Aramburu Luis Alberto Aramburu Luis Alberto AramburuGoierri Eskola Kalitate arduraduna Goierri Eskola Responsable de calidad Goierri Eskola Head of Quality SystemsZentro talde baten SGP koordinatzailea Coordinador SGP de un grupo de centros PMS Coordinator of a group of schoolslaaramburu@goierrieskola.org laaramburu@goierrieskola.org laaramburu@goierrieskola.org 23
 • 24. LANBIDE 2009CErET zentro berria: Mondragon Goi EskolaPoliteknikoaren mikromekanizazio proiektuaUn nuevo centro CERET: El proyecto demicromecanizado de Mondragon Goi EskolaPoliteknikoaA new ceret centre: the micro-milling project of themondragon Goi eskola Politeknikoa schoolMiniaturizatze teknologien garapenafenomeno globala da, eta teknologiahoriekin etengabeko aurrerapenak egindira hainbat erabilera eremutan, esaterako,telekomunikazioetan, elementu elektronikoeramangarrietan, arlo militarrean etabiomedikuntzan. Miniaturizatze teknologiengarapenean lortutako aurrerapenei esker,esan daiteke biomedikuntza dela onurahandiena jaso duen erabilera eremua.Izan ere, geroz eta behar handiagoa dago3 dimentsioko geometria konplexuakfabrikatzeko, askotariko materialakkonformatzeko eta serie txiki eta ertainenekoizpena errentagarria izateko; hori guztiadoitasun handiarekin.Baina, zer esan nahi du “mikrok”? raerenhiztegiaren hogeita bigarren edizioanjasotako adieren arabera, “oso txikia”da, batetik, eta bestetik, “10-6, milioirena”.scientific technical committee of thePhysical and chemical MachiningProcesses of cIrP-ek, berriz, mikro aurrizkia1-500 µm tartea adierazteko erabiltzen du (t.Masuzawa, 2000).aurreko definizioek ez dute “mikro” hitzaerabat mugatzen, nahiz eta bigarrendefinizioak eremua apur bat zedarritzenduen. oraindik zehazteke dago, ordea,1-500 µm tartea fabrikatu beharrekoelementuaren neurria den, fabrikatubeharreko elementuaren xehetasun batden, fabrikaziorako erabiliko den tresnarendimentsioa den edo zer den. Hori delaeta, gaur egun, mikrofresaketa “erraz 24
 • 25. LANBIDE 2009CErET zentro berria: Mondragon Un nuevo centro CERET: El proyecto de A new ceret centre: the micro-millingGoi Eskola Politeknikoaren micromecanizado de Mondragon Goi Eskola project of the mondragon Goi eskolamikromekanizazio proiektua Politeknikoa Politeknikoa schoolmekanizatzeko txikiegiak diren elementuen El desarrollo de las tecnologías de miniatu- the development of miniaturisation te-fresatzea” dela esaten da. rización es un fenómeno global en el que se chnologies is a global phenomenon that realizan continuos progresos en muy variados is constantly progressing in numerousMondragon Unibertsitateko Mekanika eta campos de aplicación. Los campos de aplica- fields of application. these range fromIndustria ekoizpena sailaren errendimendu ción pueden ser las telecomunicaciones, los telecommunications and portable electro-handiko Mekanizazioan sei ikerketa ildo elementos electrónicos portátiles, el ámbito nic components to military applicationsgaratzen dira: militar y la biomedicina. Este último es proba- and biomedicine. the latter is probably blemente el más beneficiado por los avances the greatest beneficiary of the technolo- • Txirbilaren eraketa eta mekanizazioaren obtenidos del desarrollo de las tecnologías de gical breakthroughs attained through the modelizazio prozesuaren ikerketa miniaturización. De hecho, cada vez es mayor development of miniaturisation techno- la necesidad de fabricar geometrías comple- logies. In fact, there is a growing need • Abiadura handiko mekanizazioa jas en 3D, conformar materiales muy diversos for manufacturing complex geometries in y ser rentables en la producción de pequeñas 3D, shape diverse materials and achieve • Mikromekanizazioa y medianas series, todo ello, con una preci- cost-effective small and medium produc- sión muy elevada. tion runs with the utmost precision. • Artezketa Pero ¿qué significa “micro”? Según la vigési- But what does “micro” actually mean? • Mekanizagarritasuna mo segunda edición del diccionario de la RAE, linguistically, it is something “very small” la primera acepción es “muy pequeño” y la and as an Is unit it means one millionth • CAD/CAM segunda “una millonesima10-6 parte”. Por su (10-6). the scientific technical committee parte el Scientific Technical Committee of the of the Physical and chemical machining Physical and Chemical Machining Processes Processes of cIrP opted for using the mi-2006an Mikromekanizazio laborategia of CIRP adoptó utilizar el prefijo micro para cro prefix to refer to the interval 1-500 µmsortu zen, eta teknologia horretan lan referirse al intervalo de 1-500µm (T. Masu- (t. masuzawa, 2000).egiten hasi zen, KerN-evo fresatzeko zawa, 2000).mikromakinarekin; hain zuzen ere, marka the previous definitions do not fully coverhorretako bigarrena izan zen estatu mailan. Las definiciones anteriores, no llegan al deli- the term “micro”. Although the second3 ardatzeko (5 arte hedagarria) fresatzeko mitar totalmente el término “micro”. Aunque one does limit its scope to a certain ex-mikromakina horrek haririk gabeko neurtze la segunda definición acote un poco más el tent, it still does not specify whether thezunda bat eta 30 µm-ko diametroko tresnak campo, queda por concretar si el intervalo interval 1-500 µm refers to the part to beaurredoitzeko laser sistema ditu. Horrez 1-500µm es la medida del elemento a fabricar, manufactured or to a detail of this partgain, Mikromekanizazio laborategiak o si es un detalle del elemento a fabricar o si or whether it is the size of the tool usedMinidyn mikrofresaketarako indar es la dimensión herramienta con la que se fa- to manufacture it. thus, today we usekaptadorea, tresnak eta piezak egiaztatzeko brica... Por lo tanto a fecha de hoy, en general the notion of micro-milling as “milling ofmakroskopio optikoa eta piezak eta tresnak decimos que el microfresado es “el fresado de parts that are too small to be easily proc-garbitzeko ultrasoinuen ekipoa ditu. elementos que son demasiado pequeños para essed.” ser mecanizados fácilmente”. within the line of high-performance ma- Dentro de la línea de Mecanizado de alto chining of the mechanics and Industrial rendimiento del Departamento de Mecánica y Production Department of the faculty of producción Industrial de la Facultad de Inge- engineering of mondragon Unibertsitatea, niería de Mondragon Unibertsitatea, existen there are six research branches: seis sublíneas de investigación: • Study of the chip forming process and • Estudio del proceso de formación de la modelling of machining viruta y modelización de mecanizado • High-speed machining • Mecanizado de alta velocidad • Micro-machining • Micromecanizado • Regrinding • Rectificado • Machinability • Maquinabilidad • CAD/CAM • CAD/CAM In 2006, the micro-milling laboratory was Hortzetako braket-ak egiteko moldea En el 2006 se creó el laboratorio de Micro- created and the school began to work on Molde para fabricación de brakets dentales mecanizado y se comenzó a trabajar en esta this technology with the acquisition of a mould for manufacturing dental braces tecnología con la incorporación de la microfre- KerN evo Ultra-precision machine, the sadora KERN-EVO, la segunda de esta marca second micro-mill of this brand to be used 25
 • 26. LANBIDE 2009CErET zentro berria: Mondragon Un nuevo centro CERET: El proyecto de A new ceret centre: the micro-millingGoi Eskola Politeknikoaren micromecanizado de Mondragon Goi Eskola project of the mondragon Goi eskolamikromekanizazio proiektua Politeknikoa Politeknikoa schoolMondragon Goi eskola Politeknikoaren a nivel estatal. Esta microfresadora de 3 ejes in spain. this micro.-mill with three axesMikrofresak eta proiektuaren helburu nagu- (ampliables a 5) dispone de una sonda de me- (expandable to five) has a touch probesia I+G proiektuetan sortutako informazioa dición de pieza inalámbrica, sistema de prere- with wireless transmission and a lasermikromekanizazioko ikerketa ildora glaje láser de herramientas hasta un diámetro tool length non-contact measuring deviceegokitzea da. teknika hori mekanizazioaren de 30µm. Además el laboratorio de Microme- for tools with a diameter of up to 30 µm.bilakaera denez, mekanizazioarekin lotutako canizado dispone de un captador de fuerzas the micro-milling laboratory also has agoi mailako heziketa zikloetan erabili ahalko para microfresado Minidyn, un macroscopio minidyn micro-milling force sensor, anden dokumentazio didaktikoa sortuko da. óptico para verificación de herramientas y pie- optical low-power microscope for chec- zas y un equipo de ultrasonidos para limpieza king tooling and parts and an ultrasoundProiektu horrek mikrofresaketari eta de piezas y herramientas. equipment to clean parts and tools.mikrofabrikazioko laborategiko ekipoakbehar bezala erabiltzeko ezagutza El objetivo principal del proyecto Microfresado the main goal of the micro-millingbereganatzeko ahaleginari lotutako de Mondragón Goi Eskola Politeknikoa es ade- project at the mondragón Goi eskolajarduerak izango ditu ardatz. Horretarako, cuar la información que se genere en los distin- Politeknikoa is to adapt the informationhonako puntu hauek garatuko dira: tos proyectos de I+D en la sublínea de micro- generated by the various r&D projects mecanizado. Debido a que está técnica es una in the micro-milling subline. since this • Mikrofabrikatze teknologiaren egoera evolución muy reciente del mecanizado, se va technique is a very recent development a generar una documentación didáctica que se in machining, teaching materials will be • Doitasunezko mikrofresaketako elementu pueda utilizar en los Ciclos formativos de grado created for use in high Degree vocational garrantzitsuak (buruko tenperaturaren superior relacionados con el mecanizado. training courses dealing with machining. kontrola, giro tenperaturaren kontrola, tresnaren eszentrikotasuna, etab.) El objetivo principal del proyecto Microfresado de • Fresatzeko mikromakinan egin beharreko lanak: kopiatzea (fresatze Mondragón Goi Eskola Politeknikoa es adecuar la tradizionalarekin alderatuta), profilak inguratzea, mikroartekaketa eta información que se genere en los distintos proyectos de mikrozulaketa. I+D en la sublínea de micromecanizado. • Lan egiteko modu egokia doitasunezko mikrofresaketan. Este proyecto se centra en operaciones re- this project focuses on operations re- lacionadas con el microfresado y con la ad- lated to micro-milling and acquiringeskuratutako ezagutzetan oinarritutako quisición del conocimiento para la utilización knowledge to properly use micro-manu-material didaktiko eta dibulgatzailea correcta de los equipos del laboratorio de mi- facturing laboratory equipment. the fol- 26
 • 27. LANBIDE 2009CErET zentro berria: Mondragon Un nuevo centro CERET: El proyecto de A new ceret centre: the micro-millingGoi Eskola Politeknikoaren micromecanizado de Mondragon Goi Eskola project of the mondragon Goi eskolamikromekanizazio proiektua Politeknikoa Politeknikoa schoolsortzeko, ceret (esperimentazio eta crofabricación. Durante su realización se van lowing areas will be covered during itsBerrikuntza teknologikoko Zentroak) a desarrollar los siguientes puntos: implementation:proiektuaren metodologia erabiltzeaerabaki da. Hori dela eta, Mondragon Goi •Estado de la tecnología de microfabricación •Current state of micro-manufacturingeskola Politeknikoak proiektua Heteleko •Elementos relevantes en el microfresado technologyZuzendaritza Batzordeari aurkeztu dio, de precisión (control de temperatura del •Important elements of precision micro-eta beste teknologia batzuen ceret cabezal, control de temperatura ambiental, milling (spindle temperature control,proiektuekin batera, elkartearen ceret excentricidad de la herramienta, etc..) ambient temperature control, tool eccen-taldean integratu da. •Operaciones a analizar en la máquina de tricity, etc.) microfresado: Copiado (comparación con • Operations to be examined in the micro- el fresado tradicional), contorneado de milling machine: copying (compared perfiles, Micro-ranurado y Micro-taladra- to traditional milling), profile shaping, do. micro-grooving and micro-boring. •Modo de trabajo adecuado en el microfre- •Appropriate working methods in preci- sado de precisión. sion micro-milling. Para esta fase de generación del material for the stage of production of teaching ma- didáctico y divulgación de los conocimien- terials and dissemination of the knowledge tos adquiridos se ha decidido contar con la acquired in the process, it was decided to metodología del proyecto CERET (Centros use the methodology of the ceret project de Experimentación y Renovación Tecnoló- (technological renewal and experimenta- gica). Por ello Mondragón Goi Eskola Poli- tion centres). to this purpose, mondragón teknikoa ha decidido presentar el proyecto Goi eskola Politeknikoa submitted the a la Junta Directiva de HETEL y se ha inte- project to the Board of Directors of hetelKerN-evo doitasunez fresatzeko mikromakina grado en el equipo CERET de la Asociación, and joined the Association’s ceret team, to-Microfresadora de precisión KERN-EVO junto con otros proyectos CERET de otras gether with other ceret projects from otherKerN evo precision micro-machining centre tecnologías. technologies.Gaur egun, araba, Bizkaia eta Gipuzkoako Actualmente siete centros de Araba, Bizkaia there are currently seven schools in Araba,zazpi ikastetxek hartzen dute parte cereten y Guipuzkoa participan en el proyecto CERET Bizkaia and Guipuzkoa participating in the(esperimentazio eta Berrikuntza teknologikoko – Centros de Experimentación y Renovación ceret technological renewal and experi-Zentroen) proiektuan. Hori teknologiaren Tecnológica -, un plan de innovación y transfe- mentation centres project. this is an in-berrikuntzarako eta transferentziarako plana rencia de tecnología, cuya metodología ha sido novation and technology transfer plan thatda, eta haren metodologia Hetel elkarteak desarrollada por la Asociación HETEL. employs a methodology that was designedgaratu du. by the hetel association. Las últimas actividades que ha llevado aceret taldeak 2009an garatutako azken cabo el equipo CERET en el 2009 son las si- the latest activities carried out by thejarduerak honako hauek dira: guientes: ceret project in 2009 include: • Abiadura handiko Mekanizazioari buruzko •Reunión de Comunicación Participación CE- • CERET Communication Participation ceret Komunikazio eta Parte-hartze RET sobre Mecanizado de alta velocidad, meeting on high-speed machining or- bilera. Urtarrilaren 20an egin zen, Gasteizko organizada por Jesús Obrero de Vitoria el ganised by the Jesús obrero school in Jesus obrero ikastetxeak antolatuta. 20 de enero. Vitoria on 20 January, • Teknologia aeronautikoari buruzko • Jornada técnica sobre tecnología aeronaú- • Technical seminar on aeronautical tech- jardunaldi teknikoa. ekainaren 4an egin zen tica a cargo del Centro de Tecnología Aero- nology organised by the Aeronautical Miñanoko teknologia Parkean (araban), náutica (CTA) en el Parque Tecnológico de technology centre (ctA) in the miñano aeronautika teknologia Zentroaren Miñano, en Alava, el 4 de junio. technology Park in Araba on 4 June. eskutik.Javier Aperribay Javier Aperribay Javier AperribayMondragon Goi Eskola Politeknikoko mikrofre- Responsable del proyecto Microfresado de Head of the micro-milling project of thesaketa proiektuaren arduraduna Mondragon Goi Eskola Politeknikoa Mondragon Goi Eskola Politeknikoajaperribay@eps.mondragon.edu japerribay@eps.mondragon.edu japerribay@eps.mondragon.edu 27
 • 28. LANBIDE 2009Network of Networks: Hiru LH ikastetxeensarek sortutako nazioarteko lantaldeaNetwork of Networks: una comunidadinternacional de tres redes de centros de FPNetwork of Networks: an internationalcommunity of three Vet schools´ Networks2007ko azaroan, lanbide Heziketa En noviembre de 2007, los representantes In November 2007 representatives ofikastetxeen hiru sare nazionalen ordezkariok de tres redes nacionales de centros de FP se three national Networks of Vet schoolsBilbon elkartu ziren, europako “sareen reunieron en Bilbao para explorar la posibili- came together in Bilbao to explore thesarea” sortu ahal izateko aukerak aztertzeko. dad de crear una “red de redes” europea. La possibility of an european Network ofBiltzar emankorra izan zen eta hiru reunión fue productiva y los tres socios — Networks. the meeting was very success-biltzarkideok, euskadiko Heziketa teknikoko HETEL – Heziketa Teknikoko Elkartea del ful and the three partners; hetel fromelkarteak –Hetel–, Herbeheretako the País Vasco, The Dutch Alliance de los Paí- the Basque country, the Dutch Alliancedutch alliance elkarteak eta Finlandiako ses Bajos y Salpaus Further Education en from the Netherlands, and salpaus forFINN Net sarearen ordezkari gisa salpaus representación de la Red FINN NET de fINN Net from finland, expressed in aFurther education ikastetxeak, agiri bat Finlandia, firmamos un documento que ex- document, signed on the 27th of Novembersinatu genuen, lHko ikastetxe hiru sareon presaba nuestro propósito de establecer 2007 in Bilbao, their intention to establishartean lankidetza estrategikoa ezartzeko una cooperación estratégica entre las tres a strategic cooperation between the threegure asmoa adieraziz. redes de centros de FP. networks of Vet schools.Bilera horren ondoren, elkarlanerako Tras esta reunión se llevó a cabo la primera Directly after the meeting the first ac-asmoa gauzatzeko lehen ekimena burutu actividad para materializar esta intención de tivity to realize this intention was tozen. leonardo elkarteak edo leonardo colaboración. Elaboramos una solicitud de write an application for a Partnership 28
 • 29. LANBIDE 2009Network of Networks: Hiru LH ikastetxeen Network of Networks: una comunidad inter- Network of Networks: an internatio-sarek sortutako nazioarteko lantaldea nacional de tres redes de centros de FP nal community of three Vet schools´ NetworksPartnership delako eskaera landu eta HETEL from the Basque Country, The Dutch Alliance2008ko leonardo da vinci programaeuroparrerako aurkeztu genuen. the dutch from The Netherlands, and Salpaus for FINN NET fromalliance elkarteak prestatu zuen eskaeraeta hiru sareok beren agentzia nazionaletan Finland, expressed in a document, signed on the 27thaurkeztu zuten. Poz handia hartu genuen of November 2007 in Bilbao, their intention to establish“lHko ikastetxeen artean nazioartekolankidetza bultzatzeko sare lana” izendatu a strategic cooperation between the three networks ofdugun proiektua onartu zutela jakin VET Schools.genuenean.2007ko azaroaren amaierako biltzarrean, Asociaciones Leonardo o Leonardo Partner- under the leonardo da Vinci programme.Bilbon, zortzi esparru nagusi adierazi ship que se presentó al programa europeo the application was prepared by thegenituen lanbide Heziketa alorrean Leonardo da Vinci 2008. The Dutch Alliance Dutch Alliance and presented by thenazioarteko jarduerak bultzatzeko aztertzeko preparó la solicitud y las tres Redes la pre- three Networks to their own Nationalfaktore gisa: sentaron a sus agencias nacionales. Fue una Agencies. we were very happy when gran alegría conocer que se había aprobado the partnership called “Networking to • Europako politikak eta baliabideak el proyecto, al que denominamos “Trabajo en promote international cooperation in • Politika nazionalak red para promover la cooperación internacio- Vet schools” was approved. • Elkartekideen datu basea nal entre centros de FP”. • Ikasleen mugikortasuna eight key-issues were identified during • Langileen garapena En la reunión de finales de noviembre en Bil- the meeting in Bilbao in 2007 as suc- • Berrikuntza alorreko lankidetza bao identificamos ocho ámbitos clave como cess factors when promoting interna- • Proiektuen hedapena factores de éxito para la promoción de acti- tional activities in Vocational education • Lehentasunezko elkartekideak vidades internacionales en el ámbito de la and training: Formación Profesional:Une honetan, eremu horiek osatzen duteabian jarri dugun lankidetzaren muina. • Políticas e instrumentos europeos • European policy and instruments • Políticas a nivel nacional • Country based policiesHiru sareen sare horretan, gure nazioarteko • Base de datos de socios • Partner databasejardueren kalitatea hobetzeko lan egiten • Movilidad de estudiantes • Mobility of studentsdugu. eta hori, batzuek besteengandik • Desarrollo del personal • Staff developmenteta gure ikastetxeen bezeroengandik • Cooperación en innovación • Cooperation in innovationere ikasten ahaleginduz egiten dugu. • Diseminación de proyectos • Dissemination of projectsNazioarteko bilera bakoitzaren aurretik, • Socios preferentes • Preferred partnershipsare bakoitzak goian aipatutako zortziesparru nagusietatik bitan jardunbide onakbiltzen ditu. Gero, nazioarteko lan bileretan,gainerako sareen aurrean aurkeztuko dira.Jarraian, jardunbide egoki horiek nolaebaluatu edo horiei buruzko testak nolaegin erabakiko dugu, eta, bileren artekotartean, gure ikastetxe-sareen bitartezaztertu eta interesdunen iritziak bildukoditugu. Hurrengo bileran, berriz, ebaluazioenemaitzak aurkeztu eta horrek batzuekbesteengandik ikasteko eta ikuspuntuakikastetxe bakoitzari egokitzeko aukeraematen digu.Proiektuaren lehen biltzarra 2009kourtarrilean burutu zen amsterdam hirian(Herbehereak), eta bigarrena, berriz, lahti-n(Finlandian). Hirugarren bilera euskadinegingo dugu, 2009ko urrian, Hetelekgonbidatuta.esparru nagusiez gain, gonbidatzaile densozioak nazio mailako politikak ere aurkeztenditu. elkartekide finlandiarrek, esaterako,hiru gai nazional aurkeztu zituzten maiatzean:irakaskuntza modernoa, ekintzailetasuna eta 29
 • 30. LANBIDE 2009Network of Networks: Hiru LH ikastetxeen Network of Networks: una comunidad inter- Network of Networks: an internatio-sarek sortutako nazioarteko lantaldea nacional de tres redes de centros de FP nal community of three Vet schools´ NetworksIKten erabilera hezkuntzan. 2009ko urrian, Ahora, estas áreas constituyen el núcleo Now these areas form the core of theBilboko nazioarteko biltzarrean, Hetelek lH de la cooperación que hemos puesto en partnership.ikastetxeok tokiko garapen eragile modura marcha.egiten duten lana aurkeztuko du. Horrezaz In this partnership of three Networks wegain, beste bi esparru nagusi ere aztertuko En esta Red de tres Redes trabajamos para seek to improve the quality of our interna-dira: elkartekideen datu basea eta ikasleen mejorar la calidad de nuestras actividades tional activities. we do so by trying to learnmugikortasuna. internacionales. Lo hacemos tratando de from each other and from our stakeholders. aprender los unos de los otros y también Before each meeting partners collect BestHiru sareek orain arte aurkeztu dituzten de los grupos de interés de nuestros cen- Practices in two of the eight Key issues.ereduek begiak irekiarazi dizkigu oraindik tros. Antes de cada reunión, cada uno de During the meeting we present these bestaztertzeko ditugun aukerei dagokienez. los tres socios recopila buenas prácticas practices. we decide on how to test theHorregatik, dagoeneko etorkizunari begira en dos de los ocho ámbitos clave identi- practises and in between meetings weaztertzen ari gara ea nola sakon eta heda ficados. Luego se presentan a los demás arrange the cross-european testing of the-daitekeen gure sareen sareko lana, socios en las reuniones internacionales de se best practices within our own network ofnola hobe daitekeen gure ikastetxeetako trabajo. A continuación, decidimos cómo schools/colleges and moreover we look fornazioarteko jardueren kalitatea eta nola evaluar o hacer un test de estas prácticas the input of relevant stakeholders. the testbultza daitekeen gure ikastetxeetako hainbat y, en el espacio de tiempo entre reunio- results are presented during the next mee-esparrutako adituen elkarlana. azkenean, nes, organizamos un testeo a través de ting and lead to learning from each othergure lanaren eta elkarlanaren onuradunak nuestras redes de centros y recogemos and giving the opportunity to adaptation ofgure ikasleak eta irakasleak izango dira. las valoraciones de los interesados. En the approach in the individual schools.Ikasleek ondo prestaturik egon behar dute la siguiente reunión se presentan los re-nazioarte mailako lan merkaturako eta ahalik sultados de las evaluaciones, lo cual nos In January 2009 the kick off meeting tooketa prestakuntza onena eskaini nahi diegu. permite aprender los unos de los otros y place in Amsterdam, the Netherlands, andIrakasleek, aldiz, etengabe aldatzen ari den nos brinda la oportunidad de adaptar el was followed in may by a meeting in lahti,beren lanaren garapenean laguntza emango enfoque a cada centro. finland. the third meeting is being hosteddieten ideia berriak beregana ditzakete. in october 2009 in the Basque country En enero de 2009 se celebró la primera by hetel.Bi urteko ibilbidearen ondoren, 2010eko reunión en Ámsterdam (Países Bajos) a lauztailean “Network of Networks” proiektuak que siguió una segunda reunión en Lahti Apart from the key-issues the hosting part-sareko lan eredu berri bat sortuko du (Finlandia). La tercera reunión se celebra ner presents country based policies. ourlHko ikastetxeen nazioarteko jarduerak este mes de octubre en el País Vasco, con finnish colleagues e.g. presented in maybultzatzeko. Horrek ez du esanahi, ordea, HETEL como anfitriona. three national themes: modern teacher 30
 • 31. LANBIDE 2009Network of Networks: Hiru LH ikastetxeen Network of Networks: una comunidad inter- Network of Networks: an internatio-sarek sortutako nazioarteko lantaldea nacional de tres redes de centros de FP nal community of three Vet schools´ Networksgure lankidetza amaituko denik. Hiru sareok Además de los ámbitos clave, el socioItun bat (Memorandum of Understanding) anfitrión presenta también las políticas asinatu genuen amsterdam hirian, 2009ko nivel nacional. Por ejemplo nuestros cole-urtarrilaren 14an. Hitzarmen horretan, gure gas finlandeses presentaron en mayo tressareen sarea lankidetasunaren eremu sendo temas nacionales: la docencia moderna,bilakarazteko gure nahia azpimarkatzen el emprendizaje y la utilización de las TICda, eta horri esker elkarlanean jarraitzeko en la educación. En octubre de 2009, enasmoa dugu ikastetxeon nazioarteko la reunión internacional de Bilbao HETELjarduerak hobetzeko. va a presentar la labor de los centros de FP como motores de desarrollo local. Ade- más se tocarán dos ámbitos clave: la base de datos de socios y la movilidad de estu- diantes. Los ejemplos presentados hasta la fecha hood, entrepreneurship and the use of Icts por las tres Redes nos han abierto los ojos in education. In october 2009 hetel is pre- con respecto a las posibilidades que nos senting the country based policy on Vet quedan por explorar. Por ello ya estamos centres and local development. two key-is- mirando hacia el futuro y analizando cómo sues are being addressed in Bilbao: partner podemos profundizar y ampliar el trabajo database and mobility of students. de nuestra Red de Redes, cómo podemos optimizar la calidad de las actividades in- the examples presented so far by the three ternacionales de nuestros centros y cómo countries opened our eyes to possibilities podemos facilitar la colaboración de los that are waiting to be further explored. that expertos de distintos ámbitos de nuestros is why we already are looking into the future centros. Al final, los beneficiarios de nues- to see how we can deepen and broaden our tro trabajo y colaboración serán nuestros Network of Networks, how we can optimize alumnos y profesores. Los alumnos deben the quality of our international activities estar bien preparados para un mercado and how we can bring together the experts de trabajo internacional y queremos ofre- in our schools. In the end the students and cerles la mejor preparación posible. Los teachers are the ones who will benefit from profesores pueden conseguir nuevas ideas our cooperation. students have to be well que les pueden ayudar en el desarrollo de prepared for the international labour market su labor, que está en constante cambio. and we want to give them the best prepa- ration they can get. teachers can get new Tras dos años de andadura, en julio de ideas that can help them in their “always 2010, el proyecto “Network of Networks” changing job”. producirá un modelo de trabajo en Red para apoyar las actividades internaciona- After two years, in July 2010 the “Network les de centros de FP. Pero esto no signifi- of Networks” project will result in a model cará el fin de nuestra cooperación. Las tres on network building to support international Redes firmamos un Acuerdo (Memoran- activities in Vet schools, but that will not dum of Understanding) en Ámsterdam el be the end of our cooperation. our memo- 14 de enero de 2009. Este acuerdo subraya randum of Understanding, signed in Am- nuestra voluntad de hacer que nuestra red sterdam on the 14th of January 2009, under- de redes se convierta en un partenariado lines our willingness to make our Network fuerte gracias al cual tenemos intención of Networks a strong partnership that will de seguir cooperando para mejorar nues- keep on working together to improve their tras actividades internacionales. international activities.Joke Schel Joke Schel Joke SchelThe Dutch Alliance elkarteko kidea Miembro de The Dutch Alliance Member of The Dutch Alliance“Network of Networks” proiektuaren Coordinador del proyecto Coordinator for the Partnershipkoordinatzailea “Network of Networks” “Network of Networks”J.Schel@albeda.nl J.Schel@albeda.nl J.Schel@albeda.nl 31
 • 32. LANBIDE 2009HETELek Lanbide Heziketa zentroakbisitatu ditu Alemanian, prestakuntzadualaren herrialdeanHETEL visita centros de Formación Profesionalen Alemania, el país de la formación dualhetel visits Vocational training schools inGermany, the dual education countryMaiatzaren 4tik 9ra, Heteleko zentroenzuzendaritza taldeetako 25 zuzendarik 6lanbide Heziketa institutu eta unibertsitatebat bisitatu genituen, alemaniako länder edoestatu federatu hauetan: Hessen, Baden-Württenberg eta rheindland-Pfalz. Horienguztien berezitasuna da lanbide Heziketaduala ematen dutela, hau da, prestakuntzarenparte bat enpresan egiten da eta beste partebat ikastetxean.lanbide Heziketa sistema dual alemanakontratazioaren inguruan egituratzen da.enpresek 16 urte edo gehiagoko ikasleakkontratatzen dituzte, hiru urtetako lanpraktikak egin ditzaten. Kontratu hori eskuanduela, ikaslea lanbide Heziketa zentro bateanmatrikula daiteke, prestakuntza jasotzeko.Ikasleok astean 3 edo 4 egun ematen duteenpresan eta beste 1 edo 2 lanbide Heziketazentroan, land edo estatu federatuarenarabera. Hiru urteen ondoren, teknikarititulua jasotzeko, ikasleak gradu azterketagainditu behar izaten du. Del 4 al 9 de mayo 25 directores y miembros from 4 to 9 may, 25 headmasters andalemaniako sistema dualak ikasleari de Equipos directivos de los centros HETEL vi- board members of hetel schools visitedenpresako errealitatea ezagutzea ahalbidetzen sitamos 6 institutos de Formación Profesional 6 Vocational training schools and a uni-dio eta, aldi berean, prestakuntza tekniko y una universidad situados en los Länder o versity located in the länder of hessen, Baden-württemberg and rheinland-Pfalz, in Germany. the unique aspect of each isLanbide Heziketa sistema dual alemana kontratazioaren their dual Vocational training provision, so that part of the training takes place in com-inguruan egituratzen da. Enpresek 16 urte edo gehiagoko panies and part in schools.ikasleak kontratatzen dituzte, hiru urtetako lan praktikak the German dual Vocational training sys-egin ditzaten. tem is structured around apprenticeship 32
 • 33. LANBIDE 2009HETELek Lanbide Heziketa zentroak HETEL visita centros de Formación hetel visits Vocational training schools inbisitatu ditu Alemanian, prestakuntza Profesional en Alemania, el país de la Germany, the dual education countrydualaren herrialdean formación dualhandia jasotzen du. Hala ere, sistemak bere estados federados de Hessen, Baden - Würt- contracts for students aged 16 or over formugak ditu: tenberg y Rheinland-Pfalz, en Alemania. La a period of three years. with these con- peculiaridad de todos ellos era su oferta de tracts, students can register in a Vocation- • Ikasleek prestatzeko aukera dute, baldin Formación Profesional dual, donde parte de la al training school for their education. the eta ikasketa kontratu bat (“Praktikum”) formación se realiza en la empresa y parte en average stay is 3 or 4 days a week in the lortzen badute. Hori bideragarria da el centro educativo. company and 1 or 2 in the Vocational train- hedapenezko egoera ekonomikoetan, ing school, depending on the land. After baina, oraingoaren moduko krisi El sistema dual de formación profesional ale- the three years, students take an exam to garaietan, ez da horren erraza. Gainera, mán se estructura en torno a la contratación, attain their technical diploma. bazterkeria jasateko arriskuan dauden por parte de la empresa, de alumnos de 16 pertsonak sistematik at geratzen dira años o más en prácticas durante un período Although the German dual system allows maiz. Horrela, egun, formatu horrek de tres años. Con este contrato en la mano, students to gain an understanding of the lanbide Heziketa ikasleen % 45 hartzen el alumno puede matricularse en un centro de real world of business while achieving a du soilik. Gainerakoentzat, länderrek Formación Profesional para realizar la forma- high level of technical training, we also prestakuntza programak garatu dituzte ción. La estancia promedio es de 3 ó 4 días found some limits to the system, such as: eta horietan ikasketa osoa ikastetxean semanales en la empresa y 1 ó 2 en el centro egiten da. de Formación profesional, dependiendo de •Training opportunities for students de- cada Land o Estado federado. Al finalizar los pend on obtaining an apprenticeship • Lanbide Heziketa zentroen eta enpresen tres años, para recibir el título de Técnico, el contract (“Praktikum”). this is feasible arteko harremana espero genuena baino alumno debe superar un examen de grado. when the economy is expanding but in txikiagoa da. Izan ere, ikasleen edo beren recessive times, such as the present, it familien erantzukizuna da enpresa bilatu Si bien el sistema dual alemán permite un is not so easy. furthermore, people at eta kontratua formalizatzea. conocimiento de la realidad empresarial por risk of exclusion are often left out of parte del alumno y una formación técnica ele- the system. thus, today, this type of • Hezkuntza lan gehiena enpresaren gain vada, descubrimos también algunos límites al Vocational training only reaches 45% dago eta, hortaz, zaila da merkatuaz sistema, como son: of individuals taking Vocational train- kanpoko baloreetan heztea edo estatuak ing. for the rest, the länder are cur- edo hezkuntza zentroek hezkuntza • La posibilidad de formación de los alum- rently developing training programmes prestakuntza ildo berrietara edo nos está basada en lograr un contrato de in which all learning takes place at teknologia berrietara bideratzea. aprendizaje (“Praktikum”). Esto es viable the school. 33
 • 34. LANBIDE 2009HETELek Lanbide Heziketa zentroak HETEL visita centros de Formación hetel visits Vocational training schools inbisitatu ditu Alemanian, prestakuntza Profesional en Alemania, el país de la Germany, the dual education countrydualaren herrialdean formación dualBidaia probetxugarria izan da eta oso en situaciones económicas de expansión,positiboki ebaluatu dugu guztiok, hezkuntza pero en momentos de crisis como el actualsistema eta herrialde ezberdin bat no resulta tan sencillo. Además, las perso-ezagutzeak laguntzen gaituelako egoerak nas en riesgo de exclusión también que-alderatzen eta gure sisteman ditugun alde dan a menudo fuera del sistema. Así, a díaonak ezagutzen, baita zer hobekuntza egin de hoy, este formato de Formación profe-genezakeen jakiten ere. esaterako, ikusi sional sólo alcanza al 45% de las personasgenituen zentroetako batean, ikasleek que estudian Formación profesional. Paraunibertsitate irakasgaiak egin zitzaketen el resto, los Länder están desarrollandoazken urtean, eta, irakasgai horiek eginez actualmente programas formativos en loseta beste batzuk balioztatuz, azkarrago que la totalidad del aprendizaje se desa-burutu zitzaketen unibertsitateko ikasketak. rrolla en el centro educativo.Unibertsitate dual bat ere ikusi genuen.Bertan, ikasleek enpresa batean lan • La relación entre centro de Formación pro-egiten dute hilabete batzuez eta gainerako fesional y empresa es menor de lo que es-denboran ikasgelan eta unibertsitateko perábamos, ya que el alumno o su familia •The relations between Vocational Train-liburutegietan modu trinko baten ikasten son los responsables de la búsqueda de ing schools and companies is less sig-dute. Hala ere, bisitatutako zentroetako la empresa y la formalización del contrato nificant than we expected, as it is thebik bakarrik izateak Iso 9000 ziurtagiria de aprendizaje. students and their families who have toharritu gintuen, nahiz eta laster kudeaketa seek the company and sign the appren-kalitatearen gaineko ziurtagiria lortzeko • El grueso de la labor educativa recae en la ticeship agreement.bidea hartuko zutela adierazi ziguten. empresa, por lo que es muy difícil la edu- cación en valores distintos a los del mer- • Most of the training is done by theazkenik, ez dugu ahaztu behar bidaiak cado o la orientación, por parte del Estado company, so it is difficult to train theFrankfurt eta Heidelberg ezagutzeko aukera o de los centros educativos, de nuevas students in values other than marketeman digula. azken hiri hori ezaguna da líneas formativas o nuevas tecnologías. values or for the land or the schoolsbere gazteluarengatik, alde zaharrarengatik to provide them with guidance on neweta europako unibertsitate zaharrenetako El viaje ha resultado provechoso y ha sido training lines or new technologies.bat izateagatik. Halaber, gure artean oso evaluado muy positivamente por todos, yagiro ona izan dugu, eta lanaz eta aisialdiaz que conocer un sistema educativo y un país the visit was highly beneficial and earnedgozatu dugu. distinto siempre permite comparar y descu- very positive feedback from all participants 34
 • 35. LANBIDE 2009HETELek Lanbide Heziketa zentroak HETEL visita centros de Formación hetel visits Vocational training schools inbisitatu ditu Alemanian, prestakuntza Profesional en Alemania, el país de la Germany, the dual education countrydualaren herrialdean formación dualNabarmentzekoak dira alemaniako lanbide brir lo bueno que tenemos, pero también las as learning about a different educationalHeziketa zentroetako lankideek egin muchas mejoras que podemos realizar. Por system and country always allows us toziguten harrera ona eta horiekin sortutako ejemplo, vimos un centro donde alumnos de compare and discover both the good thingsharremanak. Ziur asko bidaia honek gure Formación profesional, en su último año, we have in our system and also the manyarteko estimua eta adiskidetasuna eta cursan asignaturas universitarias de forma improvements that we can implement. forzentroen arteko komunikazio sare informalak opcional que, junto con la convalidación de example, we saw a school where last-yearsendotuko ditu eta parte hartu duten lanbide otras, les permite una inserción más rápi- Vocational training students take universityHeziketa ikastetxeok hobetzen lagunduko du. da en el mundo universitario. O también subjects as an option so they can easily vali- un ejemplo de universidad dual, donde los date their studies and finish their university alumnos trabajan una serie de meses al año studies in a shorter period of time. there is en una empresa y otros aprenden de forma also a dual university, where students work intensiva en el aula y bibliotecas universi- for various months in a company and spend tarias. Si embargo, nos sorprendió que tan some other periods in the university class- sólo dos centros de los visitados poseían rooms and libraries. however, we were sur- una certificación ISO 9000, si bien nos indi- prised that only two of the schools we visited caron que seguirían en breve el camino de had Iso 9000 certification, although they did certificación de la calidad en la gestión. tell us that they would soon seek certification for the quality of their management. Finalmente no hay que olvidar que el via- je nos ha permitido descubrir Frankfurt y finally, we should not forget that the jour- Heildelberg, ciudad conocida por su casti- ney allowed us to discover frankfurt and llo, su casco histórico y por tener una de heidelberg, a city well-known for its castle, las universidades más antiguas de Europa. its historical quarter and its university, También hemos gozado de un ambiente muy which is one of the oldest in europe. we bueno entre nosotros, hemos compartido also enjoyed the atmosphere in the group, ratos de trabajo y ocio. pleasantly sharing both our work and lei- sure activities. Destacamos la buena acogida que nos han dispensado nuestros colegas de los centros we should mention the warm welcome we de Formación profesional alemanes y las received from our colleagues in the German relaciones establecidas con ellos. A buen Vocational training schools and the excel- seguro este viaje redundará en un mayor lent relations we maintained with them. aprecio y amistad entre nosotros, en la there is no doubt that this trip will result in consolidación de redes informales de co- greater appreciation and friendship among municación entre centros y, finalmente, en us, consolidating informal communication una mejora de cada uno de los centros de networks among schools and, ultimately, Formación profesional participantes. bringing improvements to each participat- ing Vocational training school.elkarteak txosten aberatsa idatzi du La Asociación ha realizado un informe detalla- The Association has drawn up a detailedalemaniako lanbide Heziketa zentroei do sobre la visita de estudio a los centros de report on the study-visit to German Vocatio-egindako ikasketa bisitari buruz. Informean Formación profesional alemanes, que recoge nal Training schools which includes specificzentro bakoitzaren berezitasunak eta las particularidades de cada centro y los as- information on each school and the mostaurkitutako alderdirik interesgarrienak pectos de mayor interés encontrados. interesting afeatures found.jasotzen dira. El informe está a disposición de cualquier in- The report is available for downloading fromtxostena interesa duen guztiarentzat dago teresado en la página web de HETEL: the HETEL website at:eskuragarri, Hetelen web orrian: http://www.hetel.org/documentos-es/ http://www.hetel.org/documentos-es/http://www.hetel.org/documentos-es/FP_ FP_en_alemania-es FP_en_alemania-esen_alemania-esJorge Urrutia Jorge Urrutia Jorge UrrutiaZikloen koordinatzailea, Jesús Obrero Coordinardor de Ciclos, Jesús Obrero Responsible for IVT, Jesús Obrerourrutia@jesusobrero.org urrutia@jesusobrero.org urrutia@jesusobrero.org 35
 • 36. LANBIDE 2009Praktikak Europako beste herrialde batean.zeren zain zaude?Prácticas en otro país europeo:¡¡¿A qué estás esperando?!!work experience in another european country:what are you waiting for?!!Iraide dut izena eta analisi eta Kontrolerako Me llamo Iraide y he estudiado el Ciclo for- my name is Iraide and I studied a high De-goi mailako Heziketa Zikloa egin dut, Bilbon, mativo de grado superior de Análisis y con- gree vocational training course at the Je-Indautxuko Jesuiten Kimika eta elektronika trol en la escuela de Química y Electrónica suitas de Indautxu chemistry and electron-eskolan. dakizuenez, Heziketa Zikloaren de Jesuitas de Indautxu, en Bilbao. Como ya ics school in Bilbao. As you well know, weamaieran, hiru hilabeteko praktikaldia egin ohi sabéis al final del ciclo formativo se hacen las have a three-month company work place-dugu ikasleok enpresaren batean. Nik neuk prácticas en una empresa durante unos tres ment stage at the end of our schooling. Ibekaldia europako, eta zehazki, eskoziako meses. Yo me animé a hacerlas en una em- decided to do mine in a european company,enpresa batean egitea erabaki nuen. presa europea, en Escocia concretamente. more specifically in scotland.lehenengo urtearen amaieran, erasMUseko Al final del primer año en la escuela nos At the end of first year we were told aboutpraktiken berri eman ziguten eskolan. oso hablaron de las prácticas de ERASMUS y the erAsmUs programme and it lookedinteresgarria zirudien, baina ikasturtea parecía muy interesante, aunque piensas very interesting, although you think “well,amaitzeko asko falta zitzaidala pentsatu nuen, eso de “bueno todavía me queda mucho, ya there’s still a long way to go, so I’ll think 36
 • 37. LANBIDE 2009Praktikak Europako beste herrialde Prácticas en otro país europeo: work experience in another europeanbatean. zeren zain zaude? ¡¡¿A qué estás esperando?!! country: what are you waiting for?!!eta unea iristerakoan erabakiko nuela zer lo pensaré cuando llegue el momento” ¡Ese about it when the time comes.” that mo-egin. eta noski, berehala iritsi zen erabakia momento llega enseguida! ment arrives very soon!hartzeko unea! Al principio del segundo año nos volvieron a At the beginning of the second year theBigarren ikasturtearen hasieran, europako plantear la posibilidad de ir a otro país eu- school again mentioned the possibility ofbeste herrialde batera joateko proposamena ropeo a hacer las prácticas en empresa con going to another european country to gainegin ziguten berriro, erasMUs bekarekin una beca ERASMUS. No tenía muy claro lo in-company work experience with an erAs-enpresetan praktikak egiteko. ez neukan que quería hacer, me presenté a las pruebas a mUs grant. I was not sure what I wanted toargi zer egin nahi nuen, baina badaezpada ver que tal, total si no las pasaba ya no tenía do but I took the tests to see how I wouldprobak egin nituen. Hala, gainditu ezean, ez que pensar más. Como os podéis imaginar las do. After all, if I didn’t pass, I wouldn’t neednuen erabakirik hartu beharko. Baina ikusten pasé, y a partir de ahí todo fue muy rápido. to think about it anymore. As you may imag-duzuenez gainditu egin nituen, eta ordutik oso ine, I passed and, from then on, everythingazkar joan da dena. Te dejas llevar un poco por la situación, entre went really fast. nervios e ilusión con tus compañeros. Toda-egoerak eraman egin gintuen, ikaskideen vía recuerdo cuando me dijeron eso de “se- You let the situation lead you, sharing ner-urduritasun eta ilusio artean. Gogoan dut hau guro que vais, no? Porque no vamos a hacer vousness and excitement with your schoolesan zigutela: “Joango zarete ezta? ez ditugu- el papeleo para nada. Si os comprometéis es mates. I still remember when they askedeta paperak alferrik prestatuko. Konpromisoa que vais”. Recuerdo que pensé, que no sabía us “Are you sure you are going? Becausehartuz gero, joan egin behar duzue”. Zoratuta si estaba loca, marchándome por ahí a saber we are not going to do all the paperworknengoela ere pentsatu nuen, nora eta norekin dónde y con quién. Pero también pensé ¿Y for nothing. If you make the commitment,jakin gabe atzerrira joatekoa nintzelako. Hala porqué no? Esto ya lo conozco, son sólo doce you really have to go.” I remember that Iere, beste hau ere pentsatu nuen: zergatik semanas, con gente nueva, sitios nuevos, no thought “why not? I already know my townez? Hau ezagutzen dut, hamabi aste baino ez voy sola, un curso de inglés, allí hay gente que and environment and it’s only twelve weeksdira, jende berria ezagutuko dut, leku berriak, te ayuda si hay algún problema, ¿a qué estoy with new people, new places. I’m not goingez naiz bakarrik joango, ingeles ikastaro bat esperando? alone, there is an english language courseegingo dut, arazorik izanez gero han ere bada and there are people there that will help melaguntzeko jendea. Zeren zain nago? Decidido, me iba fuera y sólo el pensarlo me if I encounter any problems, so, what am I daba vértigo. Pero antes había que hacer los waiting for?”eta hala, kanpora joatea erabaki nuen. exámenes...Pentsatze hutsak ikaratu egiten ninduen. It was decided. I was going abroad and onlyaurretik, ordea, azterketak egin behar Llegó el día, hicimos la maleta y a Escocia. to think of it I got dizzy. But first I had to takenituen... El resto os recomiendo que lo experimentéis my exams... 37
 • 38. LANBIDE 2009Praktikak Europako beste herrialde Prácticas en otro país europeo: work experience in another europeanbatean. zeren zain zaude? ¡¡¿A qué estás esperando?!! country: what are you waiting for?!!eguna iritsi zen, maletak prestatu eta eskoziara vosotros: amigos nuevos, cuidad nueva, vida the day arrived. we packed our suitcasesabiatu nintzen. Gainerakoa hobe zuek bizitzea: nueva. El primer día igual piensas eso de and went off to scotland. the rest, I recom-lagun berriak, hiri berria, bizimodu berria. dónde me he metido, pero a medida que te mend that you experience it for yourselveslehen egunean denok ikaratzen gara pixka vas moviendo por la cuidad y la vas cono- first hand —new friends, a new city, a newbat, baina hirian barrena murgildu eta ingurua ciendo todo va mejor. Y empiezas a disfrutar, way of life. the first day maybe you thinkezagutu ahala, egoerak hobera egiten du. a hacer excursiones, a salir por ahí... ¡Venid “what did I get myself into!” but, as youorduan gozatzen hasten gara, txangoak egiten, y lo sabréis! begin to move around the city and come toirteten... etorri eta probatu! know it a bit, everything gets better. And Yo he hecho las prácticas en una compañía you begin to enjoy your stay, go on trips,Nik kimika konpainia batean egin ditut praktikak química (S.A.L: Scientific Analysis Laborato- go out... come, and you will know what I(s.a.l: scientific analysis laboratories ltd.), ries Ltd.) en la población escocesa de East mean!eskoziako east Kilbride herrialdean eta Kilbride y he trabajado con análisis de com-konposatu kimiko organikoen azterketan puestos químicos orgánicos, con hidrocarbu- I had my work experience at a chemicalaritu naiz lanean, zehazki, hidrokarburoekin. ros concretamente. Extraía los compuestos company (s.A.l: scientific Analysis labo-Konposatuak ur eta lur laginetatik ateratzen de muestras de agua y de suelos (un proceso ratories ltd.) in the scottish town of eastnituen (nahiko prozesu luzea zen), bialak algo largo), preparaba los viales que se in- Kilbride and I worked on testing organicprestatzen, makina batean sartzen, eta troducían en una máquina y sacaba gráficas chemicals; hydrocarbons, to be precise. Igrafikoak ateratzen, ondoren interpretatzeko. que luego se interpretan. Con estos elemen- extracted the compounds from water andelementu horiekin azken txostenak prestatu tos, se preparaban los informes finales y se soil samples (a longish process), preparedeta zerbitzua eskatu zuen enpresari bidaltzen enviaban a la empresa que había solicitado the vials that were inserted into a machinegenizkion. el servicio. and got graphs that were then interpreted. with these, they prepared the final reports which were then sent to the company that had requested the service. It is a great company, with young people who are very friendly, who even brought typical scottish food to work so I could taste it. they always helped me if I needed a hand in my work. I was delighted and the day I left I felt very sad. I would have liked to stay longer. what I learnt from the experience was very positive. I saw that I was capable of doing many things that used to scare me. I feel stronger and more independent. I have lived great moments here and I am afraid that I left part of my heart in scotland. I have made good friends of all nationalities. I think that you should come and live the same experience I had! What I learnt from the experience was very positive. I saw that I was capable of doing many things that used to scare me. I feel stronger and more independent. I was very fortunate in getting this oppor- tunity. Don’t miss it. come, and don’t think it twice. You have nothing to lose. You can gain many experiences and you can grow a lot personally! 38
 • 39. LANBIDE 2009Praktikak Europako beste herrialde Prácticas en otro país europeo: work experience in another europeanbatean. zeren zain zaude? ¡¡¿A qué estás esperando?!! country: what are you waiting for?!!enpresako giroa bikaina zen, jende gaztea En la empresa genial, gente jóven, todos muyzegoen, oso adeitsuak ziren guztiak, eskoziako amables, incluso me han llevado al trabajojaki tipikoak ere eraman izan dizkidate lanera comida típica escocesa para que la pruebeproba ditzadan. Behar izanez gero, beti zeuden Siempre ayudándome si necesitaba que melanean laguntzeko prest. oso pozik nengoen, echaran una mano en el trabajo. Estaba en-eta joateko eguna iritsi zenean pena handia cantada, el día que me marché me dio muchaeman zidan, pozik geratuko nintzatekeen pena, me hubiera gustado quedarme más.denbora gehiago. Lo que he aprendido de esta experiencia esesperientzia horretatik oso gauza positiboak muy positivo, he visto que soy capaz de hacerikasi ditut, lehen beldurra ematen zidaten gauza muchas cosas que antes me daban miedo, measko egiteko gai naizela ikusi dut, indartsuago siento más fuerte e independiente, aquí heeta beregainago ikusten dut neure burua. oso vivido momentos muy buenos y me temo quemomentu onak bizi izan ditut eta nire bihotzaren una parte de mi corazón se queda en Escocia.zati bat eskozian geratu da. oso lagun onak He hecho muy buenos amigos de todas las na-egin ditut, nazionalitate guztietakoak. Zatoz nik cionalidades. ¡Creo que deberíais venir a vivirbizi izan dudana bizitzera! lo mismo que yo!Zorte handia izan dut aukera hau He sido muy afortunada por tener esta oportu-izan dudalako. aprobetxatu, ez pentsatu nidad, no la desperdicies tú, vente no lo pien-gehiago, ez duzu ezer galduko: esperientzia ses más, no tienes nada que perder: ¡puedesugari izan dezakezu, eta pertsona gisa asko ganar muchas experiencias y puedes creceraberastuko zara! mucho personalmente!Iraide Escobés Iraide Escobés Iraide EscobésAnalisi eta Kontrolerako Heziketa Zikloa Ciclo formativo superior de Análisis y Control High Degree Vocational Training in AnalysisKimika eta Elektronika Eskola - Escuela de Química y Electronica – and ControlBilboko Jesuitak Jesuitas Bilbao Chemistry and Electronics School – Jesuits Bilbaomanganosa2@yahoo.es manganosa2@yahoo.es manganosa2@yahoo.es 39
 • 40. LANBIDE 2009HETELek Lanbide Heziketa zentroak HETEL visita centros de Formación hetel visits Vocational training schools inbisitatu ditu Alemanian, prestakuntza Profesional en Alemania, el país de la Germany, the dual education countrydualaren herrialdean formación dual2008-2009 ikasturtean, Hetel - Heziketa En el curso 2008- 2009 HETEL - Heziketa Tek- In the 2008- 2009 school year hetel -teknikoko elkarteak laguntzari esker, nikoko Elkartea ha facilitado que 170 alumnos heziketa teknikoko elkartea made it possi-europako beste herrialde batzuetako de sus centros de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa ble for 170 pupils from its schools in Araba,enpresetan egin dituzte praktikak arabako, realicen prácticas en empresas de otros paí- Bizkaia and Gipuzkoa to participate in workBizkaiko eta Gipuzkoako Hetel zentruetako ses europeos. Esta iniciativa se enmarca den- experience programmes with companies of170 ikaslek. ekimen hori erasmus (goi tro de los programas europeos de movilidad other european countries. this initiative ismailako heziketa zikloetako ikasleentzat) eta Erasmus (para alumnos de ciclos formativos carried out within the framework of the eu-leonardo (erdi mailako heziketa zikloetako de grado superior) y Leonardo (para alumnos ropean mobility programmes: erasmus (forikasleentzat) mugikortasunaren europar de ciclos formativos de grado medio). high Degree vocational training students)programen barnean antolatu da. and leonardo (for middle Degree vocation- Desde el año 1997 la cifra de alumnos de HE- al training students).1997tik, lantokiko Prestakuntza (lP) beste TEL que realizan la Formación en Centro deherrialde batzuetan egiten duten Heteleko Trabajo (FCT) en otro país se ha multiplicado since 1997, the number of hetel studentsikasle kopurua azkar biderkatu da eta rápidamente y el número de países al que via- that participate in on-the-Job trainingurtetik urtera gero eta herrialde gehiagotara jan se ha ido incrementando anualmente. El (oJt) programmes in other countries hasjoaten dira. Joan zen ikasturtean, pasado curso los alumnos de centros HETEL multiplied and the number of countries hasHetelen zentroetako ikasleak 12 herrialde se desplazaron a 12 países diferentes. also increased every year. last school year,ezberdinetara joan ziren. students from hetel schools went to 12 HETEL lleva doce años participando en este different countries.Hetelek hamabi urte daramatza ikasleen tipo de programas de movilidad de estudian-mugikortasun programetan parte hartzen. tes, que permiten a sus alumnos realizar hetel has been participating in these mo-Horien bidez, ikasleek aukera dute hiru prácticas en empresas de otros países duran- bility programmes for twelve years. theyhilabetez praktikak atzerriko beste enpresa te tres meses, y que cuenta con el apoyo del offer students the opportunity of gainingbatzuetan egiteko. Programa horiek eusko Gobierno Vasco, de las Diputaciones Forales work experience in companies in otherJaurlaritzaren eta Foru aldundien babesa y con la colaboración de CONFEBASK, IKAS- countries for three months with the supportdute, eta coNFeBasK, IKaslaN eta BBKren LAN y BBK. of the Basque Government, the Provinciallankidetza. Governments and with the collaboration of Las becas de estos programas contribuyen al coNfeBAsK, IKAslAN and BBK.Programa horien bekek ikasleen gaitasun desarrollo de competencias lingüísticas delinguistikoak garatzen eta ikasleen los alumnos y a adecuar su formación a las the grants for these programmes contrib-prestakuntza enpresen beharretara necesidades de las empresas, en un mercado ute to the development of the students’egokitzen laguntzen dute, gero eta merkatu cada vez más globalizado. Además, se trata language skills and help adapt their train-globalizatuago honetan. Horrez gain, de una experiencia inolvidable para los alum- ing to the needs of companies in an in-esperientzia ahaztezina da ikasleentzat. nos, que les permite desarrollar capacidades creasingly globalised market. In addition,Beren gaitasun osagarriak garatzen, profil adicionales y mejorar su perfil profesional y they provide an unforgettable experienceprofesionalak hobetzen eta lan munduan su oportunidad de acceso al mundo laboral. for the students, who develop additionalsartzeko aukerak hobetzen laguntzen Hasta el momento, la inserción laboral de es- skills and improve their professional profiledie. euskadira itzultzean ikasle hauen tos alumnos al volver a sus lugares de origen and their opportunities of accessing the joblaneratzerako arrakasta oso handia izan da ha sido muy alta. market. to date, the job placement figuresorain arte. of these students when they return home has been very high. 40
 • 41. LANBIDE 2009Diseinua – Fabrikazioa proiektua: HETELzentroetako ikasleek taldean ikasi, arazoakebatzi eta urrutiko lankidetzan diharduteEl proyecto Diseinua – Fabrikazioa: Alumnos decentros HETEL aprenden en equipo, resuelvenproblemas y colaboran a distanciathe Diseinua – fabrikazioa project: students athetel schools learn in teams, solve problemsand cooperate at a distanceHiru urte iragan dira dagoeneko HetelekoIKt (Informazio eta Komunikazioarenteknologiak) talde dinamizatzaileakideia original bat izan zuenetik, IKtak etametodologia pedagogiko berriak aplikatzealanbide Heziketa zenbait zentroren arteangaratutako kasu praktikoetan.lehen hazi hori zentro talde bateko FabrikazioMekanikoko sailek jaso zuten. ez zutenoso argi emaitzak zein izango ziren, bainabazekiten, IKtak eta lan-metodologia berriakerabiltzekotan, norabide berri batean lanegin beharra zegoela.denboraldi baten ondoren, haziak zentroenarteko proiektu bati eman zion bidea.Proiektuak bi lan-arlo ditu: diseinua etaFabrikazioa. Urtero bi proiektu burutzendira, bana esparru bakoitzeko. Horiekaurrera eramateko, ikasleek IKt tresnaezberdinak erabiltzen dituzte, hala nola, Ya han pasado tres años desde que el equipo three years have gone by since a teambideokonferentzia, Moodle plataforma, de dinamizadores TIC (Tecnologías de la Infor- of facilitators in Icts (Information andposta elektronikoa, Netmeetinga... Ikuspegi mación y la Comunicación) de HETEL tuvieron communication technologies) at hetelmetodologikoaren aldetik PBl (Problem la original idea de aplicar las TIC y nuevas had the original idea of applying Icts andBased learning / arazoak Bideratuz Ikasi) metodologías pedagógicas a casos prácticos new teaching methods to practical casesmetodologiaz baliatzen dira, non irakaslearen desarrollados entre varios centros de Forma- developed by several Vocational trainingeta ikaslearen rola erabat aldatzen diren. ción Profesional. schools.diseinua proiektuko ikasleak (Proiektu Esta primera semilla fue recogida por los De- the first seed was collected by the depart-Mekanikoen Garapeneko Goi Zikloko partamentos de Fabricación mecánica de un ments of mechanical manufacturing in a 41
 • 42. LANBIDE 2009Diseinua – Fabrikazioa proiektua: HETEL El proyecto Diseinua – Fabrikazioa: Alumnos the Diseinua – fabrikazioa project: stu-zentroetako ikasleek taldean ikasi, de centros HETEL aprenden en equipo, dents at hetel schools learn in teams, sol-arazoak ebatzi eta urrutiko lankidetzan resuelven problemas y colaboran a distancia ve problems and cooperate at a distancediharduteikasleak) lan taldetan banatzen dira, eta grupo de centros. No se tenían muy claros set of schools. they were not very clearbeste zentroetako ikasleekin taldeak los resultados que se obtendrían, pero sí que about what results they would obtain butosatzen dituzte. PBlen eta IKtetan el uso de las TIC y de nuevas metodologías they did know that the use of Icts and newtrebakuntza bat jaso ondoren ebatzi behar de trabajo nos obligaban a trabajar en una working methodologies force us to work induten kasu bat aurkezten zaie. emandako nueva dirección. new directions.ebazpenarekin proiektu bat osatzen dute etaFabrikazioa proiektuko hurrengo kurtsoko Después de este pequeño recorrido en el After this short period of time, the seed hasikasleei ematen zaie (Mekanizazio bidezko tiempo, la semilla ha dado paso a un proyecto led to an inter-school project in two work-Produkzioko Goi Zikloko ikasleak). Ikasle intercentros con dos áreas de trabajo deno- ing areas called Diseinua and fabrikazioa.horiek, beren zentro arteko lan taldeak minadas Diseinua y Fabrikazioa. Se realizan two projects are implemented every year,osatu eta antzeko trebakuntza jaso ondoren, cada año dos proyectos, uno en cada área. one in each area. to carry them out, theaurreko urteko diseinua Proiektuak definitu Para llevarlos a cabo, los alumnos recurren students resort to several tools providedduena fabrikatzen dute. a diversas herramientas que les proporcio- by the Icts, such as videoconferencing, the nan las TIC, como son la videoconferencia, la moodle platform, e-mail, and Netmeeting.lan egiteko modu hau industriaren plataforma Moddle, el correo electrónico, Ne- from a methodological perspective, the PBlmunduan erabiltzen denaren antzekoa da, tmeeting… Desde el punto de vista metodo- (Problem Based learning) method is used,eta ikasgelan laneko errealitatearekiko lógico se utiliza la metodología PBL (Problem which drastically changes both teacher andhurbilpen bat egitea suposatzen du. Based Learning, siglas en inglés de Aprendi- student roles.diseinatu egiten da eta ondoren fabrikatu, zaje basado en la resolución de problemas),diseinuak ez dira paperean geratzen, baizik en la cual cambia completamente el rol tanto the students in Diseinua (students takingeta erreala eta ukigarria den zerbaitetan del profesor como del alumno. the high Degree mechanical Project De-zehaztuko da hurrengo urtean. Horrek, velopment course) are divided into work-dudarik gabe, ikasleengan motibazio itzela Los alumnos de Diseinua (alumnos del Ciclo groups that constitute teams with studentssortzen du, beren prestakuntzaren barnean de grado superior de Desarrollo de Proyectos from other schools. After training in PBlzerbait erreala ekoizten baitute. Gainera, Mecánicos) se reparten en grupos de traba- and Icts, they are presented with a casebeste gauza interesgarri bat ere badu: jo que forman equipos con alumnos de otros that they have to solve. they then employikasleek beraiek zuzentzen dute proiektua centros. Después de una formación en PBL y their solution to set up a project that iseta haiek dira pieza egiten dutenak, bere en TIC se les presenta un caso que tienen que delivered the following school year to theaurreko prestakuntza denbora osoan zehar resolver. Con la solución adoptada elaboran students in fabrikazioa (students takingerabili ez dituzten tresnekin. un proyecto que se entrega al curso siguiente the high Degree machining Production a los alumnos del proyecto Fabrikazioa (alum- course). these students also set up theirParte hartzen duten ikasle eta irakasleen nos del Ciclo de grado superior de Producción inter-school work groups and receive simi-motibazioa oso handia da. Ikasleak por Mecanizado). Estos alumnos, después de lar training before going on to manufactureThis way of working is similar to that of the industrialworld and brings the real world closer to the classroom.First a product is designed and then it is manufactured.The designs are not merely something on paper butbecome something real and tangible. 42
 • 43. LANBIDE 2009Diseinua – Fabrikazioa proiektua: HETEL El proyecto Diseinua – Fabrikazioa: Alumnos the Diseinua – fabrikazioa project: stu-zentroetako ikasleek taldean ikasi, de centros HETEL aprenden en equipo, dents at hetel schools learn in teams, sol-arazoak ebatzi eta urrutiko lankidetzan resuelven problemas y colaboran a distancia ve problems and cooperate at a distancedihardute formar también sus grupos de trabajo inter- what had been defined in the previous year’s centros y de recibir una formación similar, fa- Diseinua project. brican lo que define el proyecto Diseinua del año anterior. this way of working is similar to that of the industrial world and brings the real world Esta forma de trabajo es similar a la del mun- closer to the classroom. first a product is do industrial y constituye un acercamiento designed and then it is manufactured. the de la realidad laboral al aula. Se diseña y designs are not merely something on paper posteriormente se fabrica, los diseños no se but become something real and tangible. quedan en el papel sino que se concretan en this obviously greatly motivates students algo real y tangible. Esto, sin duda, provoca who are producing something real as part una gran motivación en los alumnos que pro- of their training, with the added attraction ducen algo real dentro de su formación, con el that they are the ones to direct the project atractivo añadido de ser ellos los que dirigen and make the part with tools that are differ- el proyecto y de realizar la pieza con unas he- ent from everything they have used in their rramientas distintas a las utilizadas en toda previous learning. su etapa formativa anterior. the level of motivation of participating La motivación del alumnado y del profesorado students and teachers is very high. the stu- participantes es muy alta. Se consigue una dents become deeply involved in the projectproiektuarekin asko konprometitzea lortzen gran implicación de los alumnos en el proyec- and they apply a methodology that stimu-da, eta parte-hartzea suspertzen duen to, y la aplicación de una metodología que es- lates participation and contributes to fos-metodologia bat aplikatzeak partekatutako timula la participación contribuye al fomento tering shared responsibility. furthermore,erantzukizuna sustatzen du. Gainera, ikasleek de la responsabilidad compartida. Además el the students develop their autonomy andautonomia eta taldean lan egiteko ahalmena alumnado desarrolla su autonomía y una ca- improve teamwork skills.garatzen dute. pacidad para el trabajo en equipo mayor. A total of 179 students participated in the2008-2009 ikasturtean 179 ikaslek hartu En el curso 2008-2009 han participado 179 2008-2009 school year (82 in the Diseinuadute parte proiektuan (82k diseinua alumnos (82 en el proyecto Diseinua y 97 project and 97 in the fabrikazioa project) di-proiektuan eta 97k Fabrikazioa proiektuan), en el proyecto Fabrikazioa), repartidos en un vided into 33 work teams. this large number33 lan-taldetan banatuta. Ikasle kopuru total de 33 equipos de trabajo. Este número of students required the involvement andgarrantzitsu horrek elkarteko 12 zentrotako tan importante de alumnos ha requerido la co-operation of a score of teachers fromhogei bat irakasleren inplikazioa eta implicación y colaboración de una veintena de 12 different schools belonging to the As-laguntza eskatu du. Hauxek dira parte hartu profesores pertenecientes a 12 centros de la sociation: Diocesanas and Jesús obreroduten ikastetxeak: Gasteizko diocesanas Asociación: Diocesanas y Jesús Obrero de Vi- in Vitoria; Politeknika Ikastegia txorrierrieta Jesús obrero, derioko txorierri Ikastegi toria, Politeknika Ikastegia Txorrierri de Derio, in Derio; maristak in Durango; salesianosPoliteknikoa, durangoko Maristak, deustoko Maristak de Durango, Salesianos de Deusto, in Deusto; Zulaibar in Zeanuri; mondragónsalesiarrak, Zeanuriko Zulaibar, arrasateko Zulaibar de Zeanuri, Mondragón Goi Eskola Goi eskola Politeknikoa in mondragón; UrolaMondragón Goi eskola Politeknikoa, Politeknikoa de Mondragón, Urola Garaiko Garaiko lanbide eskola in Zumárraga; Irungo 43
 • 44. LANBIDE 2009Diseinua – Fabrikazioa proiektua: HETEL El proyecto Diseinua – Fabrikazioa: Alumnos the Diseinua – fabrikazioa project: stu-zentroetako ikasleek taldean ikasi, de centros HETEL aprenden en equipo, dents at hetel schools learn in teams, sol-arazoak ebatzi eta urrutiko lankidetzan resuelven problemas y colaboran a distancia ve problems and cooperate at a distancediharduteZumarragako Urola Garaiko lanbide eskola, Lanbide Eskola de Zumárraga, Irungo la Salle, la salle in Irun; Goierri eskola in ordizia; laIrungo la salle, ordiziako Goierri eskola, Goierri Eskola de Ordizia, La Salle Berrozpe de salle Berrozpe in Andoain and the miguelandoaingo la salle Berrozpe eta Bergarako Andoain y el Instituto de FP superior Miguel Altuna higher Vocational training school inlHko Miguel altuna Institutua. Altuna de Bergara. Bergara.aurreko kurtsoetan zehar sortutako El atractivo y las expectativas generadas a lo the attraction and expectations created inerakargarritasunak eta arrakastak, azken largo de los cursos anteriores, ha permitido previous years has provided the projectskurtso honetan enpresa munduaren laguntza en este último curso contar con el apoyo del with support from businesses this year. topizatea ahalbidetu dute. Bi enpresek hartu mundo empresarial. Dos empresas, ETXETAR companies, etXetAr and the DANoBAtdute parte babesle gisa, etXetar enpresak y el Grupo DANOBAT, han participado como Group, participated as sponsors and weeta daNoBat taldeak, eta etorkizunean patrocinadores y se espera contar con más hope to obtain further support in the future.laguntza gehiago lortzea espero dugu. apoyos en el futuro.2009ko apirilaren 1ean Hetelek Gasteizen El 1 de abril de 2009 HETEL organizó en Vi- on 1 April 2009, hetel organised in VitoriaBerrikuntza pedagogikoko jardunaldi bat toria una jornada de Innovación pedagógica a Pedagogical Innovation conference underantolatu zuen, “diseinua – Fabrikazioa “Proyecto Diseinua – Fabrikazioa: aprendo the title “Diseinua – fabrikazioa Project:proiektua: taldean ikasi, arazoak konpondu, en equipo, resuelvo problemas, colaboro a I learn in a team, solve problems and co-urrutiko lankidetza” izenekoa, proiektua distancia” con objeto de difundir el proyecto operate at a distance” in order to dissemi-elkartearen barruan eta bertatik kanpo dentro y fuera de la Asociación. nate the project both inside and outside theezaguterazteko helburuaz. Association. En la Jornada participaron cerca de 80 perso-Jardunaldian 80 pertsona inguruk hartu nas de diversos centros de Formación profe- close to 80 people from several Vocationalzuten parte, lanbide Heziketa hainbat sional y del mundo empresarial. En el acto se training schools and the business world at-zentrotako pertsonek eta enpresa- contó, entre otras, con la participación de los tended the conference. Among the speak-mundukoek. ekitaldian, besteak beste, representantes del Grupo DANOBAT y ETXE- ers were representatives of the DANoBAtdaNoBat taldearen eta etXetar TAR, empresas que han patrocinado el proyec- Group and etXetAr, two companies thatenpresaren ordezkariak izan ziren, 2008an to en el año 2008. sponsored the project in 2008.proiektuan parte hartu duten enpresak, hainzuzen.Juan Jesús Capellán eta Emilio Jurado Juan Jesús Capellán y Emilio Jurado Juan Jesús Capellán and Emilio JuradoGasteizko Diocesanas eta Jesús Obrero Diocesanas de Vitoria y Jesús Obrero Diocesanas de Vitoria and Jesús ObreroDiseinua eta Fabrikazioa proiektuen Coordinadores de los proyectos Diseinua y Coordinators of the Diseinua and Fabrikazioakoordinatzaileak Fabrikazioa projectsjjcapellan@diocesanas.org jjcapellan@diocesanas.org jjcapellan@diocesanas.orgjurado@jesusobrero.org jurado@jesusobrero.org jurado@jesusobrero.org 44
 • 45. LANBIDE 2009Lanbide Heziketako ikasgelen eta tailerrenjardunbide onetarako sariakPremios a Buenas prácticas en aulas y talleresde Formación ProfesionalBest Practice Awards for Vocational trainingclassrooms and workshops “Si he logrado ver más lejos ha sido porque he “If I have seen further it is only by standing subido a hombros de gigantes” on the shoulders of giants” Isaac Newton Isaac Newton Uno de los factores clave del que depende la one of the key factors underlying the com- competitividad y la supervivencia de las orga- petitiveness and survival of organisations nizaciones es la capacidad de sus personas is the capacity of their people to combine, para combinar, barajar y transmitir sus cono- shuffle and transmit their knowledge. cimientos. Knowledge and attitudes constitute a Los conocimientos y actitudes constituyen el strategic resource. to foster attitudes and recurso estratégico. Potenciar en el alumnado values tied to best practices and continu- de Formación Profesional actitudes y valores ous improvement in Vocational training ligados al buen hacer y a la mejora continua, students and to promote life-long learning promover aptitudes de aprendizaje a lo largo aptitudes that will help them follow the de toda la vida que les ayuden a seguir el rit- pace of changes in society and have the mo de los cambios de la sociedad y a tener los necessary knowledge to be competitive conocimientos necesarios para ser competiti- and work in a qualified way in the profes- vos y trabajar de una forma cualificada en la sion that they choose is something that profesión que elijan, se convierten en realidad will come true thanks to a chain of giants gracias a la cadena de gigantes formada por consisting of the “know-how” of each el “saber hacer” de cada una de las personas person in our Vocational training schools“Urrunago ikustea lortu badut, erraldoien de nuestros Centros de Formación Profesional that serve and have served in the past as asorbaldetara igo naizelako da” que sirven y nos han servido de referencia a reference arising from the contributions ofIsaac Newton partir de las contribuciones de sus predece- their predecessors. soras.erakundeen lehiakortasuna eta biziraupenabertako pertsonek ezagutzak konbinatu,erabili eta transmititzeko duten gaitasunaren Uno de los factores clave del que depende la competi-mende dago hein handi batean. tividad y la supervivencia de las organizaciones es laezagutzak eta jarrerak baliabideestrategikoak dira. lanbide Heziketako capacidad de sus personas para combinar, barajar yikasleengan jardunbide onen eta etengabe transmitir sus conocimientos.hobetzearen gaineko balioak sustatu beharditugu eta ikasketa jarrera jakin batzuk Los conocimientos y actitudes constituyen el recursobultzatu, gizartearen aldaketen erritmoeijarrai diezaieten eta aukeratzen duten estratégico. 45
 • 46. LANBIDE 2009Lanbide Heziketako ikasgelen eta Premios a Buenas prácticas en aulas y Best Practice Awards for Vocational trai-tailerren jardunbide onetarako sariak talleres de Formación Profesional ning classrooms and workshopslanean era kualifikatuan lan egin dezaten.Balio horiek egia bihurtzen dira gurelanbide Heziketako Zentroetako pertsonabakoitzaren “egiten jakite” horrek osatutakoerraldoi kateari esker, eta pertsona horiekerreferentzia dira eta izan dira, berenaurrekoek egindako ekarpenei esker.Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerkuntzasailaren lanbide Heziketa eta etengabekoIkaskuntza sailburuordetzak lanbideHeziketako ikasgelen eta tailerren jardunbideonentzako sarien bigarren edizioa antolatudu, irakasleen lana aitortu eta saritzeko.Jardunbide onak bi modalitateren araberaidentifikatu eta hautatzen dira: ikasleenganikasketa autonomo eta kolaboratiboanoinarritutako jarrerekin lotutako gaitasunaklortzeko jardunbidea izatea, eta/edokomunikazio eta informazio teknologiaberriak (IKtak) erabiltzea eta horiek ikasketametodoak eta prozesuak eguneratzekoaplikatzea sustatzen duen jardunbidea.Sariei buruz La Viceconsejería de Formación Profesional y the regional ministry of Vocational training Aprendizaje Permanente del Departamento de and lifelong learning of the Department oflehen edizioan, 2008an, 23 proiektu Educación, Universidades e Investigación, ha education, Universities and research hasaurkeztu ziren. Honako sari hauek izan convocado, en su segunda edición, los premios called for proposals to the second awardsziren, bi modalitateetan: irabazleentzat, a las “Buenas prácticas en aulas y talleres de for ‘Best Practices for Vocational trainingFinlandiarako bidai bat, esperientzia Formación Profesional”, para reconocer y pre- classrooms and workshops’ aimed at rec-berritzaileak ezagutzeko, eta bigarrenentzat, miar la labor del profesorado. La identificación ognising and rewarding the work of teach-ordenagailu eramangarriak. y selección de la Buenas prácticas se hace en ing staff. Best practices are chosen in terms función de la modalid elegida: la que promue- of two modalities: fostering learning activi-2009ko edizioan, 35 proiektu aurkeztu va en el alumnado actividades de aprendizaje ties for students aimed at acquiring skillsdira, eta sari hauek izango dira modalitate orientadas a la adquisición de competencias related to behaviours and attitudes basedbakoitzeko: 3.000€ irabazleentzat eta 1.500€ relacionadas con comportamientos y actitu- on autonomous and collaborative learningbigarrenentzat. aurreko edizioan bezala, des basados en el aprendizaje autónomo y and/or using the new information and com-sariak aitorpen ekitaldi batean banatuko colaborativo, y/o por la de utilizar las nuevas munications technologies (Icts) and theirdira, eta bertan, irakasleen lana aitortzeaz tecnologías de la información y comunicación application in updating methods and ingain, banakako ezagutza eta jardunbide (TIC) y su aplicación en la actualización de los learning processes.onak lanbide Heziketa ikastetxe guztien métodos y en los procesos de aprendizaje.ondare bihurtzea sustatu nahi da. sobre los premios On the awards En su primera edición, en el año 2008, se pre- 23 projects were submitted for the first edi- sentaron 23 proyectos. Los premios consis- tion of the awards in 2008. the awards con- tieron, por cada modalidad, en un viaje a Fin- sisted of a trip to finland for the winners landia para conocer experiencias innovadoras in each modality to learn about innovative para las personas ganadoras y ordenadores experiences and a laptop computer for the portátiles para las segundas premiadas. runners up. En su edición 2009, se han presentado 35 35 projects have been submitted for the proyectos, y los premios van a consistir, por 2009 awards. the prizes consist of €3,000 cada modalidad, en 3.000€ para las personas for the winners in each modality and €1,500 ganadoras y 1.500€ para las segundas. Para for the runners up. As with the previous edi- su entrega, al igual que en la edición anterior, tion, the awards ceremony will be part of se organizará un acto de reconocimiento, con an event that not only recognises the work el que además de reconocer la labor del profe- of the teachers but also seeks to make sorado, se propicia que el conocimiento indivi- individual knowledge and best practices dual y las buenas prácticas sean patrimonio de part of the assets of all Vocational training todos los centros de Formación Profesional. schools. 46
 • 47. LANBIDE 2009Lanbide Heziketako ikasgelen eta Premios a Buenas prácticas en aulas y Best Practice Awards for Vocational trai-tailerren jardunbide onetarako sariak talleres de Formación Profesional ning classrooms and workshopslanbide Heziketako ikasgelen eta tailerren En la primera edición de los Premios a las Bue- In the first edition of the awards for Bestjardunbide onetarako sarien lehen edizioan, nas prácticas en aulas y talleres de Formación Practices for Vocational Training Classro-2008an, Hetel bi zentro hauek lortu zuten profesional en 2008, dos centros HETEL fueron oms and Workshops in 2008, two HETELsaria, “IKten erabilera esperientziak premiados en la modalidad “Experiencias de uti- schools received a prize in the modality ‘Ex-ikasketa prozesuetan” modalitatean: lización de las TIC en procesos de aprendizaje”: periences with the use of ICTs in learning processes’: • lehen saria “Eginez ikasi” proiektuak •el primer premio fue para el proyecto lortu zuen, txorierri Ikastegi Politeknikoa “Aprender haciendo” del profesor Josu •the first prize went to the project ‘Apren- (derio) Josu orbe irakaslearena. Orbe de Politeknika Ikastegia Txorierri der haciendo’ (‘Learning by doing’) by (Derio) the teacher Josu Orbe of the Politeknika • bigarren saria “Ikasketa inguru birtualak Ikastegia Txorierri (Derio) bereganatzea” proiektuak lortu zuen, •el segundo premio para el proyecto “Fa- diocesanaseko (Gasteiz) enrique corres miliarización con entornos virtuales de •the second prize was for the project irakaslearena. aprendizaje” del profesor Enrique Corres ‘Familiarización con entornos virtuales de Diocesanas (Vitoria – Gasteiz). de aprendizaje’ (‘Familiarization withGainera, Hetel zentroetako beste hiru virtual learning environments’) by theirakaslek aipu bereziak jaso zituzten, Además otros tres proyectos de profesores de teacher Enrique Corres from Diocesanasberrikuntza teknologikoarengatik eta lan centros HETEL recibieron menciones especia- (Vitoria – Gasteiz).kolaboratiboa garatzeagatik. les a la innovaciópn tecnológica y al desarrollo del trabajo colaborativo. In addition, three other projects submitted by teachers in HETEL schools received spe- cial mentions for technological innovation and developing collaborative work.Begoña Arraiz Begoña Arraiz Begoña ArraizLanbide Heziketako Zuzendaritza Dirección de Formación Profesional Vocational Training Directoratehuisfpr5@ej-gv.es huisfpr5@ej-gv.es huisfpr5@ej-gv.es 47
 • 48. LANBIDE 2009Simulatutako Enpresa proiektua: Praktikapedagogiko egokia HETEL hainbat ikastetxetanEl proyecto Empresa Simulada: una buenapráctica en varios centros HETELthe simulated company project: a best practicein several hetel schoolsIkasgela konbentzionalean zaila da En el aula convencional resulta difícil repro-administrazio- eta merkataritza-kudeaketaren ducir algunos aspectos relacionados con eleremu espezifikoarekin zerikusia duten campo específico de la gestión administrati-zenbait alderdi birsortzea. Bestalde, zaila da va y comercial. Por otro lado, también resultaadministrarientzat funtsezkoak diren zenbait difícil desarrollar ciertos hábitos y actitudesaztura eta jarrera garatzea ere. enpresen esenciales para un administrativo. La simula-simulazioak eta zehazki seFed programak ción de empresas y en concreto el Programa(Hezkuntza Helburuak dituzten enpresen SEFED (Simulación de Empresas con Finessimulazioa) lanbide Heziketa ikastetxeentzako Educativos), responde a esta necesidad evi-premia nabarmenari erantzuten dio eta gure dente para los centros de Formación profe-hezkuntza lana errazten dute. sional y facilita nuestra labor educativa.enpresen simulazioaren metodologiaren La metodología de la simulación de empre-oinarrizko tresna simulatutako enpresa sas tiene como herramienta fundamentalda. enpresa ikastetxean sortzen da. una empresa simulada, que se crea dentroHorretarako, errealitatean existitzen ez den del centro educativo, donde se reproduce eleta bere produktuak espainiako (gaur egun escenario de una oficina administrativa de200dik gora) edo europako simulatutako una empresa inexistente y que comercializagainerako enpresekin merkaturatzen dituen sus productos con el resto de empresas si-administrazio-bulego baten eszenategia muladas de España (alrededor de 200 en labirsortzen da. azken batean, simulatutako actualidad) o Europa. Se trata, en definitiva, It is not easy to reproduce some aspectsenpresen artean merkataritza-harremanak de generar relaciones comerciales, compras of administrative and commercial manage-sortzea da kontua, erosketak eta/edo y/o ventas, entre las empresas simuladas ment in the classroom. furthermore, it issalmentak, enpresa bakoitzak sortzen diren para que cada empresa pueda reproducir also difficult to instil in students certainadministrazio prozesu eta zirkuituak irudika los procesos y circuitos administrativos que habits and attitudes that are essential forditzan (kobrantzak, ordainketak, langileen se generan (cobros, pagos, contratación de administrative personnel. company simu-kontratazioa, kontabilitatea, zerga-aitorpenak, trabajadores, contabilidad, declaraciones de lation and, more specifically, the sefeDetab.). impuestos, etc.) Programme of company simulations for educational Purposes, meets this clear need of Vocational training schools andEnpresen simulazioaren metodologiaren oinarrizko enhances our teaching work.tresna simulatutako enpresa da. Enpresa ikastetxean the company simulation methodologysortzen da. Horretarako, errealitatean existitzen ez employs a simulated company as its mainden eta bere produktuak Espainiako (gaur egun 200dik tool. this simulated company is set up within the school by creating the admin-gora) edo Europako simulatutako gainerako enpresekin istration office of a non-existent company. the simulated company sells its productsmerkaturatzen dituen administrazio-bulego baten to the other simulated companies in spaineszenategia birsortzen da. (currently numbering 200) and europe. the 48
 • 49. LANBIDE 2009Simulatutako Enpresa proiektua: Praktika El proyecto Empresa Simulada: una buena the simulated company project: a bestpedagogiko egokia HETEL hainbat práctica en varios centros HETEL practice in several hetel schoolsikastetxetanHorrela, laneko giroa arnasteko balio duen De este modo, los alumnos aprenden en un idea is to generate business relations, pur-eta laneko ohiko erlazio bateko baldintzak contexto donde se respira un ambiente de chases and/or sales with other simulatedbirsortzen dituen testuinguruan ikasten dute trabajo y donde se reproducen las condiciones companies so each can reproduce normalikasleek. Ikasleak etorkizunean aurkituko de una relación laboral normal. Este contex- administrative processes (collection, pay-dituen egoera eta funtzioen ikaskuntza to facilita un aprendizaje mucho más real de ments, hiring, accounting, tax forms, etc.).askoz errealagoa izatea ahalbidetzen du las situaciones y funciones que encontrará eltestuinguru horrek. alumno en el futuro. this allows the students to learn within the context of a professional atmosphere that“eszenaratze” hori errealitatetik ahalik eta Para que esta “puesta en escena” sea lo más reproduces normal working conditions. thishurbilena izan dadin, honako elementu hauek cercana a la realidad posible contamos con context makes it much easier for the stu-ditugu: los siguientes elementos: dents to learn how to handle the real situ- ations and functions they will encounter in • Zentro bakoitzak sortzen duen bulegoa. • La oficina que cada centro educativo insta- their future employments. Gure iritziz oso garrantzitsua da bulegoak la. En nuestra opinión, es muy importante ematen duen irudia. simulazioa kokatuko la imagen que muestra la oficina. El espacio the following aspects will ensure that this den espazio fisikoak bulego erreal baten físico donde se ubicará la simulación debe “staging” is as close as possible to the ahalik eta irudi fidagarriena izan behar ser el reflejo más fidedigno posible de una real world: du lanpostu-banaketari, bulego, baliabide oficina real, en cuanto se refiere a distri- informatiko, bulegoko material, antolaketa bución de puestos de trabajo, despachos, • The office set up in each school. In our eta beste hainbat gauzari dagokionez. recursos informáticos, material de oficina, opinion, the aspect of the office is essen- organización, etc. tial. the physical setting of the simula- • Euskal Autonomia Erkidegoko eta tion should resemble as much as pos- Nafarroako ikastetxeen kasuan GeslaN • El apoyo de la Central de Simulación, GES- sible a real office in terms of workstation sl simulazio Zentralaren babesa. LAN SL en el caso de los centros de Euskadi distribution, offices, computer resources, Guretzat oso garrantzitsuak diren y Nafarroa, que se encarga de simular para office material, organisation, etc. alderdien simulazioaz arduratzen da, nosotros aspectos tan esenciales como la esaterako, banka, enplegu-zerbitzu banca, el Servicio público de empleo, Ha- • The support of the Simulation Centre. In publikoa, ogasuna, beste enpresa batzuek cienda, prestaciones de servicios que no the case of schools in the Basque country simulatzen ez dituzten enpresak, etab. simulen otras empresas,…etc. and Navarre, GeslAN sl is the company 49
 • 50. LANBIDE 2009Simulatutako Enpresa proiektua: Praktika El proyecto Empresa Simulada: una buena the simulated company project: a bestpedagogiko egokia HETEL hainbat práctica en varios centros HETEL practice in several hetel schoolsikastetxetan • Batik bat hasieran, merkaturatuko • El apoyo de empresas de nuestro entorno in charge of simulating essential servic- ditugun produktuen ezaugarriak que nos ayudan, sobre todo al principio, es, such as banking, public employment, zehazten eta errealitatetik hurbil a determinar las características de los taxes, provision of services not currently dauden administrazio-prozedurak productos que vamos a comercializar y a simulated by other companies, etc. ezartzen laguntzen diguten inguruko establecer procedimientos administrati- enpresen babesa. vos cercanos a la realidad. • The support of local companies. These help us to initially determine the charac-la salle-Berrozpe ikastetxean geure En La Salle-Berrozpe ikastetxea pusimos en teristics of the products we plan to sellenpresa simulatua (salle-lan Biltegiak, marcha nuestra empresa simulada (Salle- and establish administrative proceduressls) 2003-2004 ikasturtean jarri Lan Biltegiak, SLS) en el curso 2003-2004. that are close to reality.genuen martxan. azkenekoa seigarren Por lo tanto, éste ha sido el sexto curso, yikasturtea izan da eta orain arte izandako la experiencia acumulada no ha hecho más In la salle-Berrozpe ikastetxea we set upesperientziak gure hasierako irudipena que confirmar nuestra intuición inicial: me- our simulated company (salle-lan Biltegiak,baieztatu baino ez du egin: merezi duela rece la pena, y ¡mucho!. sls) in the 2003-2004 school year. the com-eta asko, gainera! pany is now in its sixth year and the accu- El primer año fue especialmente intenso por mulated experience has confirmed our initiallehenengo urtea oso trinkoa izan zen lo que supone crear un proyecto, la oficina intuition: it is definitely worth the effort!proiektu bat sortzeak, kasu honetan simulada en este caso, partiendo de cero.simulatutako bulego bat hutsetik abiatuta Según han pasado los cursos, el funciona- the first year was particularly intense,sortzeak, berekin duen guztiagatik. miento de la empresa ha ido mejorando. as can be expected from implementing aIkasturteak igaro ahala, enpresaren Hemos ido depurando los procesos y los de- project —a simulated office, in this case—funtzionamendua hobetuz joan da. talles, por supuesto, con la colaboración del from scratch. over the years, the companyProzesuak eta xehetasunak hobetzen joan resto de empresas simuladas y de la central has gradually improved. we have stream-gara, simulatutako gainerako enpresen de simulación, GESLAN SL. lined processes and details with the co-eta GeslaN sl simulazio-zentralaren operation of other simulated companies andlaguntzari esker. Tanto el profesorado como los alumnos the simulation centre, GeslAN sl. hacemos una valoración muy positiva delIkasle eta irakasleok, denok, simulatutako trabajo que llevamos a cabo en la oficina Both teachers and students have providedbulegoan egiten dugun lanaren balorazio simulada. Los profesores, porque nos per- very positive feedback on the work carriedpositiboa egin dugu. Irakasleok, lehen mite trabajar con los alumnos aspectos out in the simulated office. we teachersnekez lantzen genituen alderdiak lantzen que antes difícilmente conseguíamos; y los are happy because it allows us to work onditugulako ikasleekin; eta ikasleok, berriz, alumnos, porque tienen un espacio que les aspects that we could not handle before,euren lanpostua izango denaren erreali- acerca a la realidad de lo que será su pues- and the students because they have a spacetatera hurbiltzen dituen eta segurtasun to de trabajo y les ayuda a afrontarlo con available that brings them closer to whathandiagoaz aurre egiten laguntzen dien mayor seguridad. a real job is like, making them much moreespazioa dutelako. confident in their abilities. 50
 • 51. LANBIDE 2009Simulatutako Enpresa proiektua: Praktika El proyecto Empresa Simulada: una buena the simulated company project: a bestpedagogiko egokia HETEL hainbat práctica en varios centros HETEL practice in several hetel schoolsikastetxetanHETEL hainbat ikastetxek jarri dute martxan Varios centros HETEL han puesto en marcha several hetel schools have implementedHezkuntza Helburuak dituen Enpresen simulazio el proyecto de Simulación de empresas con the company simulations for educationalproiektua edo “Simulatutako enpresa” eta fines educativos, o “Empresa simulada” y Purposes “simulated company” project andhainbat urteko esperientzia pilatu dute acumulan ya una experiencia de varios años have acquired several years’ experience inproiektuarekin. Gehienak Administrazioa eta con el proyecto. En general son centros que the project. In general, they are schools thatFinantzak Goi Heziketa Zikloa ematen duten imparten el Ciclo formativo de grado superior teach the high Degree Vocational trainingzentroak dira. Administración y finanzas. course in administration and finance.Gaur egun honako zentro hauek hartzen dute Actualmente los siguientes centros HETEL the following hetel schools are cur-parte proiektuan: Gasteizko Diocesanas trabajan en este proyecto: Diocesanas y Je- rently working on this project: Diocesanaseta Jesús Obrero ikastetxeok, Bilboko sús Obrero de Vitoria, Zabálburu Ikastetxea and Jesús obrero in Vitoria, ZabálburuZabálburu Ikastetxeak, Durangoko Maristak, de Bilbao, Maristak de Durango, Lea Artibai Ikastetxea in Bilbao, maristak in Durango,Markinako Lea Artibai Ikastetxeak, Muskizko Ikastetxea de Markina, CF Somorrostro de lea Artibai Ikastetxea in markina, cf so-CF Somorrostro ikastetxeak, Andoaingo La Muskiz, La Salle Berrozpe en Andoáin, Irungo morrostro in muskiz, la salle Berrozpe inSalle Berrozpek, Irungo Lasallek, Donostiako Lasalle en Irún, Nazaret Zentroa de Donostia Andoáin, Irungo lasalle in Irún, NazaretNazaret Zentroak eta Iruneako Cuatrovientos e Instituto Cuatrovientos de Pamplona. Zentroa in san sebastian and Instituto cua-Institutuak. trovientos in Pamplona.Natalia Gastón Natalia Gastón Natalia GastónAndoaingo La Salle Berrozpeko irakaslea Profesora de La Salle Berrozpe, Andoain Teacher at La Salle Berrozpe, AndoainProiektuaren arduraduna Responsable del proyecto Project headngaston@lasalleberrozpe.com ngaston@lasalleberrozpe.com ngaston@lasalleberrozpe.com 51
 • 52. Ikastetxeei Novedadesburuzko en los Centrosberriak La Escuela de Química y Electrónica de Jesuitas Indautxu logra la Q de plata Maristak, Diocesanas, La Salle Berrozpe e Irungo La Salle organizan World Cafés en WOKA Euskadi 2009 Jesús Obrero obtiene el Premio Nacional EMAS de Medio Ambiente News from Premios Emprendizaje 2009 en la Formación profesional a centros HETEL the Schools La Fundación Goierri promueve el Polo de the Jesuitas Indautxu chemistry and Innovación del Goierri electronics school earns the silver QIndautxuko Jesuiten Kimika eta Salón de la creatividad: un servicio de Lea maristak, Diocesanas, la salle Berrozpeelektronika eskolak zilarrezko Q-a Artibai Ikastetxea y Azaro Fundazioa and Irungo la salle organise world caféseskuratu du within the woKA euskadi 2009 Politeknika Ikastegia Txorierri facilita aMaristak, diocesanas, la salle sus alumnos de Bachillerato la visita de Jesús obrero school National emAs PrizeBerrozpe eta Irungo la salle empresas industriales for eco-managementikastetxeok World Kafeak antolatudituzte WoKa euskadi 2009an La Salle-Berrozpe organiza con gran éxito 2009 entrepreneurship Awards in la Semana de Empleo Vocational training for hetel schoolsJesus obrero ikastetxeak eMasIngurumen sari Nazionala Maristak de Durango colabora the Goierri foundation promotes thebereganatu du con Panamá para crear un centro de “Goierri Innovation Pole” Formación Profesionallanbide Heziketako Ekintzailetza 2009 creativity workshop: a service of leasariak Hetel ikastetxeentzat Artibai Ikastetxea and Azaro fundazioaGoierri Fundazioak Goierri Berrikuntza secondary school students fromGunea sustatzen du Politeknika Ikastegia txorierri visit industrial companiessormen tailerra: lea artibaiIkastetxearen eta azaro Fundazioaren la salle-Berrozpezerbitzua employment week a successtxorierri Ikastegi Politeknikoak maristak of Durango cooperates withindustria-enpresak bisitatzeko aukera Panama to create a Vocationaleskaini die batxilergoko ikasleei training schoolla salle Berrozpek arrakasta handikolanaren astea antolatu dudurangoko Maristak Panamarekinlankidetzan ari da, han lanbideHeziketako ikastetxe bat sortzeko
 • 53. LANBIDE 2009Indautxuko Jesuiten La Escuela de Química y the Jesuitas Indautxukimika eta Elektronika Electrónica de Jesuitas chemistry andeskolak zilarrezko Q-a Indautxu logra la Q de electronics schooleskuratu du plata earns the silver QBost urte ondoren, Indautxuko Jesuiten Tras un recorrido After five years’ hardKimika eta elektronika eskolak kalitatearen de cinco años, la work, the Jesuitaszilarrezko Q-a lortu du europako eFQM Escuela de Química Indautxu chemistrykalitate ereduko 400 puntuak gainditu eta y Electrónica de and electronics schoolgero. Jesuitas Indautxu earned the silver Q, ha logrado la Q de after surpassing theeskola, 2003an egindako hausnarketa plata, al superar 400 point mark ofestrategikoaren ostean, kalitate arloa los 400 puntos del the european efQmlantzen hasi zen. Gero, 2005an bere modelo europeo de quality model.lehenengo auto-ebaluazioa burutu zuen. calidad EFQM.2006an bigarren auto-ebaluazioa egin the school began tozen. eta, 2008an, azaroaren 3an eta 4an, La Escuela comenzó work in the area ofeuskalitek egindako azterketa gainditzea a trabajar en el ámbito de la calidad tras la quality after its strategic reflection processlortu zuen. Reflexión estratégica que se realizó en el carried out in 2003. After two years’ hard 2003. Después de dos años de trabajo, en work, in June 2005, it carried out its firstHitz egiteko gogotsu zeuden bost pertsona junio de 2005 la Escuela realizó su primera self-assessment. In 2006, a second self-adeitsuk burutu zuten azterketa. aurrez autoevaluación. En el año 2006 se realizó assessment took place and, after muchesandakoa baino denbora gutxiagoan la segunda autoevaluación y tras mucho hard work, the school passed the externalbukatu zuten eginbeharrekoa. Hori zela eta, trabajo se logró pasar la evaluación externa assessment carried out by euskalit on 3 andberri onak iragarri genituen denok. de Euskalit, que tuvo lugar los días 3 y 4 de 4 November 2008. noviembre de 2008.azaroaren 18an, uratu genituela jakinarazi the assessment was carried out by a teamzigun euskalitek. lortutakoa, abenduaren La evaluación fue realizada por un equipo of five people who were very friendly and18an, euskalitek eta eusko Jaurlaritzak de cinco personas, cordiales y con ganas de willing to talk. they left half a day aheadBarakaldoko Bec jauregian antolatutako hablar. Se marcharon media jornada antes de of schedule and we all thought that theirekitaldian berretsi zen. 1000 pertsona inguru lo que nos habían comunicado al inicio y todos leaving early was a good sign.izan ziren bertan. egun horretan bertan, pensamos que el irse antes de tiempo teníalehendakariaren bostekoarekin batera que suponer “buenas noticias”. finally, on 18 November, euskalit notifiedQ ziurtagiria jaso genuen. the school that it had earned “between Por fin, el 18 de noviembre, Euskalit comunicó 400 and 450 points.” the achievementIkastetxeak etengabeko hobekuntza landuz al centro textualmente “habéis obtenido entre was ratified during an event organised byjarraituko du bikaintasunean aurrera egiteko 400 y 450 puntos”. El logro fue ratificado en euskalit and the Basque Government in thehelburuaz. un acto organizado por Euskalit y el Gobierno Bilbao exhibition centre in Baracaldo on 18 Vasco en el BEC de Baracaldo el 18 de December, which was attended by about a diciembre, en el que participaron un millar thousand people. the story concluded that de personas. La historia terminaba ese día very day, when the lehendakari gave us the cuando el Lehendakari nos dio la acreditación Q accreditation, invited us to a snack and de la Q, un piscolabis y la mano, quizá en otro shook hands with us, although perhaps in a orden. different order. El centro sigue en la dinámica de la mejora the school will follow a policy of continuous continua y se marca como objetivo seguir improvement and is dedicated to continuous avanzando en el camino de la excelencia. advancement along the road to excellence. 53
 • 54. LANBIDE 2009Maristak, Diocesanas, La Maristak, Diocesanas, La maristak, Diocesanas,Salle Berrozpe eta Irungo Salle Berrozpe e Irungo la salle Berrozpe andLa Salle ikastetxeok World La Salle organizan World Irungo la salle organiseKafeak antolatu dituzte Cafés en WOKA Euskadi world cafés within theWokA Euskadi 2009an 2009 woKA euskadi 2009durangoko Maristak Maristak en Du- maristak in Durango, Diocesanas in Vito-ikastetxeak, Gasteizko rango, Diocesa- ria, la salle Berrozpe in Andoain and Irun-diocesanas eskolak, nas en Vitoria, La go la salle in Irún organised a world caféandoaingo la salle Salle Berrozpe en on 18 may as part of the woKA euskadiBerrozpek eta Irungo la Andoain e Irungo project, fostered by Innobasque (the Bas-sallek, maiatzaren 18an, La Salle en Irún que Agency for Innovation) as part of theWorld Kafe bat antolatu organizaron un activities of the european Year of creativi-zuten. WoKa euskadi 2009 World Café el 18 ty and Innovation.(2009ko europako sormen de mayo, dentroeta Berrikuntza urtearen del proyecto the goal of the project —which included ainguruan Innobasquek WOKA Euska- total of 115 simultaneous meetings in di-antolatutako proiektua) di, impulsado fferent settings across the Basque coun-izan zen egitasmoaren por Innobasque try and the participation of over 5,000elkargunea. en el marco people— was to discuss what should be del año Europeo de la Creatividad y la our personal and collective contributionaldi berean, 5.000 pertsonatik gora bildu Innovación 2009. to advance towards the second Basquezituzten beste 115 topaketa egin ziren transformation in the context of the cu-zenbait tokitan. elkartze horien helburua, Su objetivo, junto con un total de otros 115 en- rrent economic crisis.egungo krisiaren testuinguruan, Bigarren cuentros simultáneos en entornos diferenteseuskal eraldaketa eman ahal izateko en todo el País Vasco y la participación de más the idea was to think simultaneouslyegin beharreko ekarpen pertsonalak zein de 5.000 personas: debatir sobre cual debe ser through two questions related to thetaldekakoak eztabaidatzea zen. nuestra aportación personal y colectiva, para current situation: avanzar hacia la Segunda Transformación Vas-Momentuko egoerarekin zerikusia zuten 2 ca, en el contexto actual de crisis. •cause of the economic crisisgalderaren inguruan gogoeta egitea zuen •possible alternatives from axede World kafeak: Se trataba de pensar simultáneamente a tra- stand-point of cooperation and vés de dos preguntas relacionadas con las innovation • krisiaren jatorria situación actual: • lankidetzak eta berrikuntzak eskaini the conclusions from all the world cafés, ditzaketen aukerak •causas de la crisis synthesised into five strength ideas, have •posibles alternativas desde la cooperación contributed to the exercise launched byWorld Kafeetan ateratako ondorioen y la innovación Innobasque, whose results were presen-emaitzak Innobasqueren ekainaren 18ko ted at its General Assembly on 18 June inBatzar Nagusian aurkeztu ziren Bilbon Las conclusiones derivadas de todos los World Bilbao.eta garatutako lana indartu eta aberaztu Cafés, sintetizadas en cinco ideas fuerza handu Innobasquek sortu eta zabaldutako venido a contribuir al ejercicio lanzado desde the four hetel schools provided very po-gogoeta. Innobasque, cuyo resultado fue presentado a sitive feedback on the four world cafés in su Asamblea General el 18 de junio en Bilbao. which they bought together, people fromantolatutako World Kafeen inguruan the educational community, from variousoso iritzi positiboa izan zuten 4 Hetel Los cuatro centros HETEL hicieron una valora- fields in the district and from companies toikastetxeok. topaketa horietan hezkuntza ción muy positiva de los World Cafés organiza- discuss on the subject and exchange ideasarloko pertsonek, enpresetakoek eta dos, en los cuales confluyeron, se conocieron on possible ways forward.eskualdeko hainbat eremutakoek bildu, y se trataron personas de la comunidad edu-elkar ezagutu zuten eta gogoeta eta ideiak cativa, de empresas y de diversos ámbitos departekatu zituzten. la comarca. 54
 • 55. LANBIDE 2009Jesus obrero Jesús Obrero obtiene el Jesús obrero schoolikastetxeak EMAS Premio Nacional EMAS National emAs PrizeIngurumen de Medio Ambiente for eco-managementSari Nazionalabereganatu duGasteizko Jesus obrero En el 2008 Jesús In 2008, Jesús obrero school in Vitoriaikastetxeak, 2008an, tamaina Obrero de Vitoria ha earned the National emAs Prize in theertaineko (50 eta 250 langile obtenido el Premio category of medium-sized organisationsbitartean) organizazioen Nacional EMAS de (between 50 and 250 employees). Itsailean, ingurumenaren Medio Ambiente, was also a finalist in the european eco-eMas sari nazionala dentro de la catego- management and Audit scheme (emAs).irabazi du. Gainera, europa ría de organizacio- the european commission placed particu-mailan ekokudeaketako eta nes de tamaño me- lar value upon the contribution of Jesúsekoauditoriako europako dio (organizaciones obrero to the reduction of greenhouseerkidegoko sisteman ere que tienen entre 50 gases and its energy efficiency.finalista izan da. europako y 250 empleados).Batzordeak, batez ere, Además ha sido this achievement took place after 17berotegi-efektua eragiten Finalista en el Sis- years’ activities in the area of environ-duten gaiak gutxitzeko eta energien tema Europeo de Ecogestión y Ecoauditorías. mental education and management.eraginkortasuna lortzeko egindako lanagatik La Comisión Europea ha valorado en particular the school’s history includes numeroussaritu du ikastetxea. la contribución de Jesús Obrero a la reducción landmarks, the most recent being as fo- de gases de efecto invernadero y su eficiencia llows: in 2001, Jesús obrero earned theIngurumen Kudeaketan eta Heziketan 17 energética. National Prize for Innovative education;urtez lan egin ondoren heldu zaio Jesus in 2005, it attained Iso 14001:2004 cer-obrerori saria. tarte horretan, beste Este logro se produce tras más de 17 años de tification; in 2006, the emAs registryhainbat gertaera gogoangarri ere izan desarrollo de actividades en el ámbito de la (registry of european regulations underdira: 2001ean Heziketaren Berrikuntza Educación y Gestión Ambiental. Esta trayecto- the eco-management and Audit scheme);saria, 2005ean Iso 14001:2004 ziurtagiria, ria ha estado jalonada de numerosos hitos. Esta in 2007, the National Prize for Innovation2006an eMas erregistroa (ekokudeaketako es la referencia a los más recientes: en el 2001 and the environment with the eKo-sPIN-eta ekoauditoriako europako erkidegoko Jesús Obrero obtuvo el Premio Nacional de In- NING project and the sustainable schoolaraudiaren erregistroa), 2007an eKo- novación educativa, en el 2005 la Certificación certification from the Basque GovernmentsPINNING proiektuarekin Ingurumen ISO 14001:2004, en el 2006 el Registro EMAS in 2008.eta Berrikuntza saria eta 2008an eusko (Registro del Reglamento Europeo de GestiónJaurlaritzaren Garapen Iraunkorrerako y Auditoría Ambiental), en el 2007 el Premio the school has also made a major efforteskola ziurtagiria. Nacional de Innovación y Medioambiente con to transmit its sustainable development el proyecto EKO-SPINNING así como el certi- concerns to the young compulsory se-Horrez gain, ikastetxeak ahalegin handiak ficado de Escuela Sostenible por el Gobierno condary education, baccalaureate andegin ditu garapen iraunkorrarekiko Vasco en el 2008. vocational training students as well assentsibilitatea transmititzeko, bai dBHko, to the adult students who attend all theBatxilergoko eta heziketa zikloetako ikasle El Centro ha realizado además esfuerzos impor- continuous training courses provided bygazteei, baita ikastetxeak eskaintzen dituen tantes para la transmisión de su sensibilidad en the school.langile eta langabetuentzako ikastaro términos de desarrollo sostenible tanto a susugarietako batean trebatu diren ikasle alumnos jóvenes de ESO, Bachillerato y Ciclos from here we would like to congratulatehelduei ere. formativos como a sus alumnos adultos que se the school and, in particular, the team forman en alguno de los numerosos cursos de in charge of excellence in environmentalZorionak ikastetxeari eta, batez ere, Formación profesional para el Empleo que im- management!Ingurumen-kudeaketarako Bikaintasun parte el centro.taldeari! ¡Enhorabuena al centro y en especial al equi- po responsable de la Excelencia en la Gestión Medioambiental! 55
 • 56. LANBIDE 2009Lanbide Heziketako Premios Emprendizaje 2009 entrepreneurshipEkintzailetza 2009 2009 en la Formación Awards in Vocationalsariak HETEL profesional a centros training for hetelikastetxeentzat HETEL schoolsJoan den maiatzaren 6an, lanbide on 6 may, the price-giving ceremony ofHeziketako ekintzailetza sarien hirugarren the third ‘Premios emprendizaje’ entre-ekitaldia antolatu zuen tKNIKak, Hezkuntza preneurship Awards in Vocational train-sailaren lanbide Heziketako eta etengabeko ing was held. the awards are organisedIkaskuntzako sailburuordetzaren laguntzaz by tKNIKA, with the help of the regionaleta euskadiko Kutxak, BBK-k eta vital Kutxak Viceministry of Vocational training andbabestuta. lifelong learning of the Department of education, and the sponsorship of threedonostiako Kursaal Jauregian oso ekitaldi banking institutions —caja laboral, BBKdinamikoa egin zen, eta lanbide Heziketako and caja Vital.ehunka ikaslek eta Hezkuntza saileko,aurrezki Kutxetako eta lH elkarteetako It was an exciting event held at the Kur-ordezkariek hartu zuten parte. saal in Donostia attended by hundreds of El pasado 6 de mayo se celebró la terce- Vocational training students and repre-Hamaihiru sari hauek banatu dira aurten, ra edición de los Premios Emprendizaje en sentatives of the Department of educa-hainbat espezialitatetan: la Formación Profesional, organizado por tion, the savings Banks and Vet Associa- TKNIKA, con la ayuda de la Viceconseje- tions. • URRATS BAT saileko bi sari, programa ría de Formación Profesional y Aprendizaje honen barneko bi enpresa onenei Permanente del Departamento de Educa- this year, the following thirteen awards ción y el patrocinio de Caja Laboral, BBK y were given in different modalities: • EJE (Europar Enpresa Gaztea) saileko Caja Vital. hiru sari, eJe proiektuei, bat lurralde •two URRATS BAT awards for the best bakoitzean Fue un acto dinámico en el Palacio Kursaal companies in the programme de Donostia, en el que participaron cente- nares de alumnos de Formación Profesio- •three EJE (Young European Enterprise) nal y representantes del Departamento de awards for eJe projects, one in each Educación, de las Cajas de Ahorros y de las territory Asociaciones de FP. •three awards for videos explaining Este año se entregaron los siguientes trece what entrepreneurship is Premios, en varias modalidades: •five emprende awards for Administra- •dos premios URRATS BAT, a las mejores tion and finance students. empresas en el seno de este programa seven of the thirteen awards were given •tres premios EJE (Empresa Jóven Eu- to hetel schools: ropea) a proyectos EJE, uno en cada Territorio •EJE Bizkaia Award for Lea Artibai Ikastetxea, for the txispart s.coop. •tres premios a vídeos que explicaban project created by a group of students qué es el Emprendizaje from regulation and control systems (lamps made with construction mate- •cinco premios Emprende a alumnos de rials); Administración y Finanzas •EJE Gipuzkoa Award for La Salle Ber- Siete de los trece premios fueron otorgados rozpe in Andoain for the tik tak team a centros HETEL: project, created by a student group from electromechanical Installation •Premio EJE Bizkaia a Lea Artibai Ikaste- and maintenance and eteo in oñati txea, al proyecto Txispart S.Coop. crea- for the Zexaun s. coop. project; 56
 • 57. LANBIDE 2009 • the award for videos on Entrepreneur- • Hiru sari, Ekintzailetza zer den azaltzen ship in Araba was given to a group duten bideoei from Diocesanas school in Vitoria and in Gipuzkoa to a group from la salle • Ekintzaile saileko bost sari, Administrazio Berrozpe school in Andoain; eta Finantza arloko ikasleei • two of the five emprende AwardsHamahiru sarietatik zazpi Hetelen zentroek went to hetel schools: the 3rd Prizejaso dituzte: for la salle Berrozpe in Andoain and the 5th prize for the students of Irungo • Bizkaia EJE saria, Lea Artibai ikastetxearen la salle in Irun. txispart, Koop. e. proiektuak jaso du. erregulazio eta Kontrol sistemen ikasle congratulations to all the prize winners talde batek sortu du proiektua (eraikuntza do por un grupo de Sistemas de Regula- and a warm thank you for the Department materialekin eginiko lanparak); ción y Control (lámparas con material de of education and the sponsors of this construcción); initiative! • Gipuzkoa EJE saria, Andoaingo La Salle Berrozperen tik tak team proiektuak • Premio EJE Gipuzkoa a La Salle Berroz- (Instalazio eta elektromekanika pe de Andoain por el proyecto Tik Tak mantenimenduko talde batek sortutakoa) Team, creado por un grupo de Instala- eta oñatiko eteo ikastetxearen Zexaun ción y mantenimiento electromecánico y Koop. e. proiektuak jaso dute saria; a ETEO de Oñati por el proyecto Zexaun S. Coop.; • Ekintzailetzari buruzko bideoen saria Gasteizko diocesanas ikastetxeko talde • el premio de vídeos sobre Emprendizaje batek jaso du araban. Gipuzkoan, berriz, en Araba a un grupo de Diocesanas de andoaingo la salle Berrozpe ikastetxeko Vitoria y en Gipuzkoa a un grupo de La talde batek; Salle Berrozpe de Andoain; • Bost “Ekin” Sarietatik (emprende) bi • dos de los cinco Premios Emprende fue- Hetelen zentroek jaso zuten: 3. saria ron para Centros de HETEL: el 3er Pre- andoaingo la salle Berrozpek jaso zuen, mio para La Salle Berrozpe de Andoain eta 5. saria Irungo la salle ikastetxeko y el 5º Premio para alumnos de Irungo ikasleei eman zieten. La Salle.Zorionak saridun guztiei eta eskerrik asko ¡Enhorabuena a todos los premiados y gra-sailburuordetzari eta babesleei, ekimen hau cias a la Viceconsejería y a los patrocinado-gauzatzeagatik! res por esta iniciativa! 57
 • 58. LANBIDE 2009Goierri Fundazioak La Fundación Goierri the Goierri foundationGoierri Berrikuntza promueve el Polo de promotes the “GoierriGunea sustatzen du Innovación del Goierri Innovation Pole” La Fundación Goierri, de la cual forma parte Goierri Eskola, promueve desde hace más de un año un proyecto ambicioso de investigación, desarrollo e innovación: el Polo de Innovación del Goierri. El Polo de Innovación del Goierri, en fase de the Goierri foundation, to which the Goie- construcción ya avanzada, abarca fundamen- rri school belongs, has been promoting an talmente dos áreas. Por una parte el Campus ambitious project of research, development compuesto por Goierri Eskola, la Escuela de and innovation for over a year. It is called ingeniería mecánica (inaugurada en el año the ‘Polo de Innovación del Goierri’ or Goie-azken urtean, Goierri Fundazioak, Goierri 2001 de la mano de Mondragón Unibertsita- rri Innovation Pole.eskola barne duenak, ikerketa-, garapen- tea en Ordizia) y el centro tecnológico LORTEKeta berrikuntza-proiektua sustatu du: Goierri de investigación en tecnologías de unión. La the (GIP) Goierri Innovation Pole, currentlyBerrikuntza Gunea. segunda área será el área de Empresas, com- at an advanced stage in its construction, puesta por unidades de I+D, empresas de base focuses primarily on two areas. the firstGoierri Berrikuntza Gunea eraikuntza-fase tecnológica y un semillero de empresas. En to- area encompasses the campus, consis-aurreratuan dago eta funtsean bi eremu hartzen tal 100.000 m2, de los cuales casi 40.000 m2 ting of the Goierri school, the Universityditu barne. Batetik, Goierri eskolak, Ingeniaritza estarán edificados y una inversión de más de of mechanical engineering (inaugurated inMekanikoko eskolak –2001ean Mondragon 50 millones €. 2001 by mondragón Unibertsitatea in or-Unibertsitateak ordizian inauguratua– eta dizia) and the lorteK technology centrebategite-teknologiak ikertzen dituen lorteK El Polo de Innovación del Goierri constituye for research in joining technologies. theteknologia-zentroak osaturiko campusa; eta un paso de envergadura en el empeño a favor second area focuses on business, withbestetik, I+G atalak, oinarri teknologikodun de la comarca del Goierri, para que siga sien- r&D units, technology-based companiesenpresek eta enpresa-haztegiak osaturiko do una zona de vocación industrial, continúe and a company crèche. with a total surfaceenpresen eremua. Guztira 100.000 m2 dira, albergando empresas punteras en el ámbito area of 100.000 m2, and buildings cove-eta horietatik ia 40.000 m2 eraikita daude. internacional y atraiga y genere empresas de ring 40.000 m2, the project will representProiektuan 50 milioi € inguru inbertituko dira. base tecnológica. a total investment of over €50 million. the GIP is a major step in the developmentGoierriko eskualdearen aldeko lanean garrantzi El 16 de diciembre de 2008, se realizó un acto of the Goierri district, allowing it to conti-handiko urratsa da Goierri Berrikuntza Gunea, público de presentación del proyecto que contó nue to be an industrial area, with cutting-industria-bokazioa duen eskualdea izaten, con la participación del ex Lehendakari Ibarre- edge companies of international scope thatnazioarteko puntako enpresak hartzen eta txe y el diputado general de Gipuzkoa. Al acto will attract and create technology-basedoinarri teknologikoko enpresak erakartzen eta asistieron numerosas empresas y ayuntamien- companies.sortzen jarrai dezan. tos de la comarca, entidades financieras y organismos oficiales. El director general de la on 16 December 2008, a public event was2008ko abenduaren 16an, ekitaldi publikoa egin Fundación indicó que el Polo de Innovación del held with the presence of the former Bas-zen proiektua aurkezteko, Ibarretxe lehendakari Goierri pretende “hacer el futuro de la comarca, que president, Juan José Ibarretxe and theohia eta Gipuzkoako diputatu nagusia bertan en lugar de padecerlo y tratar de salir reforzados chief member of the Gipuzkoa territoryzirela. ekitaldian hainbat enpresetako, de la crisis”. El Diputado General Markel Olano Government. representatives of numerouseskualdeko udaletako, finantza-erakundeetako se refirió al proyecto como “un paso importante local companies, town councils, financialeta erakunde ofizialetako ordezkariek hartu a favor de la competitividad del Goierri, una co- institutions and official institutions attendedzuten parte. Fundazioaren zuzendari nagusiak marca y un territorio que han encontrado en la the event. the general director of the foun-honako hau adierazi zuen, “etorriko zaigunaren estrecha colaboración entre el ámbito privado y dation said that the GIP aims to “create a fu-zain egon beharrean etorkizuna guk geuk el sector público, la fórmula del éxito”. ture for the district, rather than suffer fromeraikitzea eta krisitik indartuta irtetea du it, in an effort to come out of the economichelburu Goierriko Berrikuntza Guneak”. Markel crisis holding a stronger position.” the chiefolano diputatu nagusiak proiektuari buruz hitz member of the Gipuzkoa territory Govern-egiterakoan honako hau esan zuen, “Goierri ment markel olano referred to the projectlehiakorragoa izateko urrats garrantzitsua as “an important step towards the compe-da Goierri Berrikuntza Gunea. eskualde titiveness of the Goierri, a district and terri-eta lurralde horrek sektore pribatuaren eta tory that have found the formula to successpublikoaren arteko lankidetza hertsiari esker through close co-operation between privateaurkitu du arrakasta”. organizations and the public sector.” 58
 • 59. LANBIDE 2009Sormen Tailerra: Lea Salón de la creatividad: creativity workshop: aArtibai Ikastetxearen un servicio de Lea Artibai service of lea Artibaieta Azaro Fundazioaren Ikastetxea y Azaro Ikastetxea and Azarozerbitzua Fundazioa fundazioa El Salón de the creativity workshop is a tool that has creatividad es been implemented in 2009. It is one of the una herramien- work dynamics that aim to attain the goals ta de trabajo of the esPerANZA 2013 (hoPe 2013) pro- que se ha pues- ject. the mission of the esPerANZA 2013 to en marcha el project is to contribute to the technologi- año 2009. Se cal development and competitiveness of trata de una de the companies in the lea-Artibai district las dinámicas through the assimilation and in-house de- de trabajo para velopment of technologies, skills-building la consecución for professionals and the creation of newsormen tailerra 2009an abian jarri den lan de los objetivos del proyecto ESPERANZA companies that will help consolidate a newtresna da, esPeraNZa 2013 proiektuaren 2013. La misión del proyecto ESPERANZA industrial fabric. to do this, the project isbaitan antolatutako dinamika bat. Proiektu 2013 es contribuir al desarrollo tecnológico y supported by three strategic areas:horren eginkizuna, teknologia eskuratzearen competitividad de las empresas de la comarcaeta garatzearen bidez, ondo trebatutako de Lea-Artibai, mediante la asimilación y de- •Training through the Lea Artibai Ikaste-profesionalen laguntzaz eta industria gune sarrollo propio de tecnologías, la capacitación txea school and college and its provi-berri baten sendotzea eragingo duten enpresa de profesionales contrastados y la creación sion of middle and high Degree trainingberriak sortuz, lea-artibai eskualdeko enpresen de nuevas empresas que contribuyan a la courses, Design and Innovation enginee-desarroilo teknologikoa eta lehiakortasuna consolidación de un nuevo tejido industrial. ring, taylor made courses and the jobgaratzea da. Horretarako, proiektuak 3 Para ello el proyecto se apoya en tres áreas placement serviceestrategia gune ditu oinarritzat: estratégicas: •R&D&I: through Leartiker •Entrepreneurship and Business promo- • Lea Artibai Ikastetxearen prestakuntza •La formación mediante Lea Artibai Ikaste- tion through Azaro fundazioa eskaintza: erdi eta goi-mailako heziketa txea y su oferta de ciclos de grado medio y zikloak, diseinu eta berrikuntzarako superior, la Ingeniería de Diseño e Innova- the creativity workshop aims to promote ingeniaritza, eskaeraren araberako ción, cursos bajo demanda y el servicio de innovation and identify new business areas. ikastaroak eta lan munduan sartzeko inserción laboral It is a service that aims to generate ideas zerbitzua •I+D+i: mediante Leartiker that will be turned into innovative products • Leiartiker-en I+G+b •La promoción empresarial mediante Azaro or services. to do this, it employs methods • Azaro Fundazioaren bidez enpresa Fundazioa that break away from preconceived con- sustapena cepts and mental frameworks that limit La puesta en marcha del Salón de creatividad creative thinking.sormen tailerrarekin lortu nahi dena negozio- trata de promover la innovación y la identifi-gune berriak identifikatzea eta berrikuntza cación de nuevas áreas de negocio. Se trata the creativity workshop faces both deep-bultzatzea da. enpresentzako produktu edo de un servicio para empresas, que pretende rooted problems and innovative projectszerbitzu berritzaileak asmatuko dituzten ideiak generar ideas que se conviertan en productos that seek to diversify markets, technologies,sortzeko zerbitzua da. Horretarako, sormenaren o servicios innovadores. Para ello se vale de business models, etc. the work dynamicsmugatzaileak diren aldez aurretik sortutako métodos que persiguen la ruptura de concep- includes a prior exhaustive analysis of pro-kontzeptu eta eskemak baztertzen dituzten tos preconcebidos y de esquemas mentales jects, creating mixed teams to launch newmetodoak erabiltzen dira. que limitan el pensamiento creativo. ideas and specific actions to be carried out by the relevant technical departments.sormen tailerrera konpondu gabeko arazoak Al Salón de creatividad llegan desde proble-nahiz merkatuak, teknologiak edo negozio- mas enquistados hasta proyectos de innova-ereduak dibertsifikatzea nahi duten berrikuntza ción que buscan diversificar mercados, tecno-proiektuak heltzen dira. Horrelako egoeren logías, modelos de negocio... La dinámica deaurrean, lehenengo eta behin proiektuaren trabajo incluye un análisis previo y exhaustivoazterketa zehatza egiten da. eta gero, ideia de los proyectos, la creación de equipos mix-berriak eta dagokien talde teknikoek burutu tos que lanzan nuevas ideas y las accionesbeharko lituzketen ekintzak proposatzen concretas a llevar a cabo por los departamen-dituzten talde mistoak sortzen dira. tos técnicos correspondientes. 59
 • 60. LANBIDE 2009Txorierri Ikastegi Politeknika Ikastegia secondary school stu-Politeknikoak industria- Txorierri facilita a sus dents from Politeknikaenpresak bisitatzeko alumnos de Bachillerato Ikastegia txorierri visitaukera eskaini die la visita de empresas industrial companiesbatxilergoko ikasleei industriales Politeknika Politeknika Ikastegia txorierri school hastxorierri Ikastegi Politeknikoak, Ikastegia Txo- carried out a pilot project in co-operationcoNFeBasKen laguntzaz, rierri ha lle- with the Basque Business federation coN-“conoce para elegir – vado a cabo, feBAsK entitled “Get to know to be ableacercamiento a la empresa sin con la co- to choose – An approach to business wi-sesgo de género” esperientzia operación de thout a gender bias” in the 2008-2009pilotua burutu du 2008-2009 CONFEBASK, school year.ikasturtean. una expe- riencia piloto It has brought together the concerns of bothIkastetxeak BerdINtasUNa llamada “Conoce para elegir – Acercamiento a the school itself, which is committed to its(Bizkaiko Foru aldundiaren PareKatUZ la empresa sin sesgo de genéro” en el curso BerDINtAsUNA project (PAreKAtUZ Net-sarekoa) proiektuaz duen konpromisoaren 2008-2009. work of the Bizkaia Provincial Government)eta euskal enpresak ordezkatzen dituen and coNfeBAsK, which represents Basqueerakundearen arduren arteko bat egitea da Se trata de la confluencia de las inquietudes companies. the project has made it pos-esperientzia. Proiektuaren bidez, txorierriko tanto del propio centro, comprometido con su sible for the students of txorierri to comeikasleak industria-enpresetara gerturatzea proyecto BERDINTASUNA (Red PAREKATUZ de a little closer to the industrial companiesnahi izan da. eta, nesken kasuan, gainera, la Diputación Foral de Bizkaia) como del orga- in the txorierri district and, in the case ofgenero aurreiritziak gaindituz lanbide- nismo de representación de las empresas vas- girls, to improve their academic and careerorientazio akademikoa hobetzea. cas. El proyecto ha posibilitado al alumnado de guidance, avoiding gender prejudice. Txorierri el acercamiento a las empresas indus-Proiektuak 5 jardunaldi izan ditu: triales de la comarca de Txorierri, y en el caso the project included 5 stages: de las chicas mejorar su orientación académico • Azaroan, ikasleei proiektua aurkeztu profesional evitando los prejuicios de género. • Presentation of the project to the stu- • Abendua eta urtarrila bitartean dents in November sektorearen inguruko informazioa El proyecto ha tenido 5 fases de actuación: •Organisation of industrial sector infor- eskaintzeko tailerrak antolatu. Horren mation workshops, including a round baitan, lHko irakasleak eta txorierriko •Presentación del proyecto al alumnado, que table with vocational training teachers enpresetako (onapres, Ingeteam, ondoan se realizó en noviembre and representatives of companies from e Instal telecom) pertsonak biltzen zituen •Organización de talleres de información the txorierri district (onapres, Ingeteam, mahai-ingurua ere egon zen sectorial, que incluyó una mesa redonda ondoan and Install telecom) between • Otsailean, Mecatez eta Install Telecom con profesores de FP y personas de em- December and January enpresetara bisitaldiak presas del Txorierri (Onapres, Ingeteam, • Visits to companies (Mecatez and Ins- • Martxoan eta apirilean, goiz bateko Ondoan e Install Telecom), entre diciembre tall telecom) in february egonaldiak Intro design, onapres, y enero • Half-day stays in companies (Intro De- Mecatez, ondoan e Install telecom •Visitas a empresas (Mecatez e Install Tele- sign, onapres, mecatez, ondoan and enpresetan com) en febrero Install telecom) in march and April • Maiatzean esperientziaren ebaluazioa •Estancias en empresas de una mañana • Evaluation of the experience in May (Intro Design, Onapres, Mecatez, Ondoan eBalantze orokorra, bai ikasleentzat eta Install Telecom) en marzo y abril feedback was generally very positive, bothbai parte hartu duten enpresentzat, oso •Evaluación de la expereriencia en mayo from students and companies. the studentspositiboa izan da. era horretara, ikasleek had the opportunity of getting to know theberaien esperientziaz baliatu dira lan-mundua El balance global ha sido positivo tanto por par- working world better through their own ex-ezagutzeko. Bestalde, proiektuak, txorierri te del alumnado participante como por parte de perience and the project has allowed theIkastegi Politeknikoari orientazioan eta las empresas. Los alumnos han podido conocer Politeknika Ikastegia txorierri to approachtutoretzetan genero ikuspegia lantzeko eta, mejor el mundo laboral desde su propia vivencia student guidance and tutorials from a gen-bide batez, industria munduko lanbideei buruz y el proyecto ha permitido a Politeknika Ikaste- der perspective, in an attempt to underminedauden estereotipoei aurre egiteko aukera gia Txorierri abordar la orientación y la tutoría the existing stereotypes about professionsere eskaini dio. desde una perspectiva de género, tratando de in the industrial world. socavar los esterotipos que existen en relación a las profesiones del mundo industrial. 60
 • 61. LANBIDE 2009La Salle Berrozpek La Salle-Berrozpe la salle-Berrozpearrakasta handiko organiza con gran éxito la employment week aLanaren Astea Semana de Empleo successantolatu duapirilaren 27an, 28an, 29an, Más de un cente- over one hundred alumni participatedeta 30ean, andoaingo la nar de ex alumnos in the event organised by the la sallesalle Berrozpe ikastetxeak participaron en las Berrozpe school in Andoain on 27, 28, 29antolatutako jardunaldiek jornadas organiza- and 30 April.100 ikasle ohi baino das por el centrogehiago bildu zuten. La Salle Berrozpe the goal of the employment week de Andoain los —mainly aimed at the school’s formerIkastetxeko ikasle ohiei días 27, 28, 29 y students— is to offer them useful toolszuzendutako jardunaldien 30 de abril to face the current economic crisis. Par-helburua egungo krisi ticipation was extensive; particularly onekonomikoari aurre El objetivo de la thursday 30 April, when meetings wereegiteko baliabideak semana de em- held between representatives of com-eskaintzea zen. Batez pleo, orientada a panies from several sectors and alumni.ere, hilaren 30ean egin zen jardunaldiak los ex alumnos del centro: ofrecerles herra- Participating companies held over 200izan zuen partaidetzarik handiena; ikasle mientas útiles para hacer frente a la crisis interviews that had been arranged du-ohiak eta zenbait sektoretako enpresak económica actual. La participación fue muy ring the previous days.bildu ziren bertan. aurrez hitzartutako numerosa, en particular el jueves 30, día en200 elkarrizketatik gora gauzatu zituzten que el centro organizó un encuentro entre the employment week began on mon-enpresek. empresas de varios sectores y ex alumnos. day 27 April with workshops on how to Las empresas realizaron más de 200 entre- prepare a proper curriculum vitae, advicelehenengo ekitaldia apirilaren 27an izan vistas concertadas con los participantes en on how to successfully participate in azen eta, bertan, ondorengo gaiak jorratu las jornadas previas. job interview and preparation to take theziren: curriculuma nola antolatu, lan sort of tests that many companies andelkarrizketei nola aurre egin eta erakunde La Semana del Empleo comenzó el lunes 27 institutions administer to job applicants.eta enpresa askok jartzen dituzten probak con talleres sobre cómo preparar un buen cu- the core of the second day was a lectu-nola prestatu. Bigarren jardunaldiko gai rriculum vitae, consejos para enfrentarse con re on the options available to overcomenagusia krisiari aurre egiteko irtenbideen éxito a una entrevista de trabajo y la prepa- the crisis. on that day, there was alsoinguruan antolatutako hitzaldia izan zen. ración de las pruebas que muchas empresas a presentation of the Urrats bat pro-egun horretan, Urrats bat, auto-enplegua e instituciones hacen pasar a los aspirantes gramme to foster self-employment. lasortzeko programa, ere aurkeztu zen. 3 urte a un puesto de trabajo. El núcleo de la se- salle-Berrozpe has been working on thisdaramatza la salle Berrozpek programa gunda jornada fue una conferencia en torno project for three years and it has alreadyhorretan lanean; horri esker, ikasle ohi a las salidas que se plantean a la crisis. Este helped several alumni create their ownbatzuek beren enpresak sortu dituzte. día también se presentó el programa Urrats companies. bat, que impulsa el autoempleo. La Salle-Be-dena dela, egun aipagarriena apirilaren 30a rrozpe trabaja desde hace tres años con este Undoubtedly, thursday 30 April was theizan zen. Ikasle ohiek zein bertaratutako proyecto, gracias al cual varios exalumnos most outstanding day. Both participantsenpresek oso positibotzat jo zuten egindako han podido crear su propia empresa. and groups provided very positive fee-topaketa, baita antolaketa ere eta la salle dback on the organisation and on theBerrozpe Ikastetxeak izandako iniziatiba Sin duda, el jueves 30 de abril fue el día más possibility of holding job interviews wi-hau eskertu zuten. destacado, Tanto los participantes como thin the framework of this initiative of la las agrupaciones presentes valoraron muy salle Berrozpe. positivamente tanto la organización como la posibilidad de “encontrarse” en el mar- co de esta iniciativa impulsada por La Salle Berrozpe. 61
 • 62. LANBIDE 2009Durangoko Maristak Maristak de Durango maristak of DurangoPanamarekin colabora con Panamá cooperates withlankidetzan ari da, han para crear un centro de Panama to create aLanbide Heziketako Formación Profesional Vocational trainingikastetxe bat sortzeko school2008an, durangoko En el año 2008 el In 2008, the maristak school in DurangoMaristak, Panamako centro Maristak began participating in the Arrupe projecterakunde batzuekin de Durango ha in collaboration with various institutionsbatera, arrupe iniciado su parti- in Panama and with the funding of theproiektuan hasi zen cipación en el pro- Bizkaia Provincial Government. the goallankidetzan. Proiektua yecto Arrupe en of the Arrupe project is twofold —toBizkaiko Foru aldundiak colaboración con cooperate in the commissioning of a newfinantzatzen du. diversas institu- Vocational training school in el chorri-egitasmoaren helburua ciones de Panamá llo, Panama city —an underprivilegedbikoitza da: batetik, y contando con la quarter on which a specific action hasPanama Hiriko charrillo financiación de been planned through the creation of aauzo marjinalean la Diputación Fo- Vt school— and to start off a pilot expe-lanbide Heziketarako ral de Bizkaia. El rience based on a new, long-term modelikastetxe bat egitea, objetivo del pro- of Vocational training that will help tobereziki, marjinazio arazo yecto Arrupe es develop the model currently used in Pa-horri aurre egiteko. eta, bestetik, iraupen doble: colaborar en la puesta en marcha de nama.luzeko lanbide Heziketa egitasmoaren un nuevo centro de Formación Profesionalbidez, gaur egun Panaman dagoen lanbide en el barrio de El Chorrillo de la ciudad de two institutions from Panama are acti-eredua garatuko duen esperientzia pilotua Panamá, un barrio marginal sobre el que se vely participating in the start-up of theabiaraztea. quiere actuar mediante la puesta en marcha project, the Instituto Nacional de capa- de un centro de FP, e iniciar una experiencia citación para el Desarrollo humano (Na-Proiektua aktiboki martxan jartzen ari piloto sobre un nuevo modelo de Formación tional Institute for empowering humandirenak Panamako bi erakunde dira: Profesional de larga duración, que ayude a Development - INADeh) and the ciudadInstituto Nacional de capacitación para el evolucionar al actual modelo profesional de del saber (city of Knowledge).desarrollo Humano (INadeH) eta ciudad Panamá.del saber. staff members of the maristak school in En esta puesta en marcha participan de ma- Durango have made several visits to Pa-durangoko ikastetxeko langileek, nera activa dos instituciones panameñas, nama to discuss and develop the Arrupedagoeneko, hainbat bidaia egin du el Instituto Nacional de Capacitación para project with various Panamanian institu-Panamara, hango erakundeetako el Desarrollo Humano (INADEH) y la Ciudad tions. At the end of the 2008-2009 schoolarduradunekin, proiektua zehazteko eta del Saber. year, the school —soon to be incorpora-garatzeko. 2008-2009 ikasturte bukaerarako, ted as a foundation— had already beenikastetxe berrian, espezialitate elektrikoa Personal del centro Maristak de Durango provided with equipment to teach elec-burutzeko ekipamendua jarrita zegoen. ha realizado diversos viajes a Panamá para tricity and the school’s headmistress hadordurako, Fundazio bihurtuko den concretar y desarrollar el proyecto Arrupe been appointed. the headmistress visi-ikastetxeko zuzendaria ere izendatua zuten. con los responsables de los diversos entes ted the Basque country and the maristak2009ko ekainean, zuzendariak euskal Herrira panameños. A finales del curso 2008-2009 school in Durango in June 2009.egindako bisitaldian Maristak ikastetxea se había ya dotado al centro de FP pana-bisitatu zuen. meño con equipamientos de la especialidad eléctrica y se había producido el nombra- miento de la Directora del nuevo centro de FP en Panamá, que se iba a constituir en Fundación. La nueva directora panameña visitó el País Vasco y el centro Maristak de Durango en junio de 2009. 62
 • 63. LANBIDE 2009HETEL zentruak Centros HETEL hetel centresArABADIoCESANAS SALESIANoS DEUSTo oTEITzA LIzEo PoLITEkNIkoANieves Cano, 10 01006 – VITorIA Avda Lehendakari Aguirre, 75 Gipuzkoa Kalea, 5 20800 - zArAUTzTfno.: (34) 945.01.01.30., Fax : 945.01.01.39 48014 - BILBAo Tfno.: (34) 943.11.10.00info@diocesanas.org Tfno.: (34) 94.447.26.50 ; Fax : 94.447.26.58 Fax : 943.11.09.90www.diocesanas.org salesianos@salesianosdeusto.com info@oteitzalp.org www.salesianosdeusto.com www.oteitzalp.orgINSTITUTo PoLITÉCNICo JESÚS oBrEro CENTro SAN VIATor IrUNGo LA SALLEFrancia, 32, 01002 – VITorIA Bº San Cristóbal, 2 48190 –SoPUErTA Elizatxoko Hiribidea, 14 20303 – IrUNTfno.:(34) 945.00.03.33 ; Fax : 945.00.03.34 Tfno.: (34) 94.610.48.00 ; Fax : 94.610.47.20 Tfno.: (34) 943.62.84.11 ; Fax : 943.62.84.32info@jesusobrero.org secretaria@sanviator.com irungolasalle@ilsalle.orgwww.jesusobrero.es www.sanviator.com www.irungolasalle.orgCENTro MUNICIPAL DE FP CENTro ForMACIÓN SoMorroSTro GoIErrI ESkoLAVirgen del Carmen, 17 01400 – LLoDIo San Juan, 10 48550 –MUSkIz Bº La Granja, s/n 20240 – orDIzIATfno.: (34) 94.672.05.05 ; Fax : 94.672.10.57 Tfno.: (34) 94.670.60.45; Fax : 94.670.60.52 Tfno.: (34) 943.88.00.62 ;secretaria@cmfp-llodio.com cfs@somorrostro.com Fax : 943.88. 83.51www.cmfp-llodio.com www.somorrostro.com bulegoa@goierrieskola.org www.goierrieskola.orgBIzkAIA ESCUELA DE QUÍMICA Y ELECTrÓNICA Doctor Areilza, 32 48010 –BILBAo LA SALLE BErrozPECoLEGIo zABÁLBUrU Tfno.: (34) 94.441.59.78; Fax : 94.427.35.59 La Salle Etorbidea, 5 20140 – ANDoAINLa Esperanza, 12, 48005 – BILBAo equimica@jesuitasindautxu.com Tfno.: (34) 943.59.05.57 ; Fax : 943.30.05.63Tfno.: (34) 94.416.31.95 ; Fax : 94.415.38.55 www.jesuitasindautxu.com lsbandoain@lasalleberrozpe.cominfo@zabalburu.net www.lasalleberrozpe.comwww.zabalburu.net SALESIANoS UrNIETAPoLITEkNIkA IkASTEGIA TxorIErrI GIPUzkoA Ergoien, 6 20130 - UrNIETAUntzaga Ibaia Kalea, 1 48160 – DErIo Tfno.: (34) 943.55.17.89 ; Fax : 943.33.10.59Tfno.: (34) 94.403.40.60 ; Fax : 94.403.40.61 MoNDrAGoN GoI ESkoLA salesianos@salesianosurnieta.cominfo@txorierri.net PoLITEkNIkoA www.salesianosurnieta.comwww.txorierri.net Loramendi, 4 20500 – MoNDrAGoN Tfno.: (34) 943.79.47.00 ; Fax : 943.79.15.36 NAzArET zENTroASAN JoSÉ – MArISTAk L. H. IkASTEGIA info@eps.mondragon.edu Aldakoenea, 36-Bº EgiaAbasolo, 6 48200 – DUrANGo www.eps.mondragon.edu 20012 – DoNoSTIATfno.: (34) 94.681.00.58 ; Fax : 94.620.06.38 Tfno.:(34) 943.32.66.66 ; Fax : 943.32.63.84idazkaritza@maristak.com ETEo ESCUELA CoMArCAL DE F.P. nazaret@nazaretzentroa.comwww.maristak.com C/Larraña, 16 20560 – oÑATI www.nazaretzentroa.com Tfno.:(34) 943.71.80.09 ; Fax : 943.71.81.62LEA-ArTIBAI IkASTETxEA eteo@eteo.mondragon.eduXemein Etorbidea, 19 48270 –MArkINA-xEMEIN www.eteo.mondragon.eduTfno.: (34) 94.616.90.02 ; Fax : 94.616.91.60 NAFArroAinfo@leartik.com UroLA GArAIko LANBIDE ESkoLAwww.leartik.com Beloki Hiribidea, s/n INSTITUTo CUATroVIENToS 20700 – zUMArrAGA Avda. San Jorge, 2 31012 – PAMPLoNAzULAIBAr ArrATIAko LANBIDE IkASTEGIA Tfno.: (34) 943.72.54.77 ; Fax : 943.72.60.03 Tfno.: (34) 948.12.41.29 ; Fax : 948.13.28.39Bº. Zulaibar, 17 48144 - zEANUrI ugle@ugleskola.org info@cuatrovientos.orgTfno.: (34) 94.673.91.16 ; Fax: 94.631.70.66 www.ugleskola.org www.cuatrovientos.orginfo@zulaibar.orgwww.zulaibar.org 63
 • 64. HETEL 22 Gizarte-ekimenezko lanbide HETEL es una Asociación de 22 centros de hetel is an Association of 22heziketako ikastetxeen Elkartea da Formación Profesional de iniciativa social con Vocational training centres created byeta Euskal Herriko eskualde guztietan presencia y arraigo en todas las comarcas del social initiative which are present indago sustraiturik. País Vasco. all regions of the Basque country.HETELen elkarturiko zentroek gazte- Los centros de HETEL imparten formación hetel centres provide vocationalentzako, langileentzako eta langabe- profesional a jóvenes, trabajadores y training to young people, workers andentzako Lanbide Heziketa eskaintzen desempleados. Además, los centros de HETEL unemployed people. In addition to it,dute. Honez gain, HETELeko zentroek ofrecen diversos servicios a las empresas, hetel centres offer different servicesera askotako zerbitzuak eskaintzen desde el diseño e impartición de formación to enterprises, from taylor-made-dizkiete enpresei, bai neurrira egi- a medida hasta la prestación de servicios training to various kinds of technicalniko formazioa bai bestelako zerbitzu técnicos de diversa índole. services.teknikoak.

×