Successfully reported this slideshow.

2011 מזכר לממשלת ישראל בנושא סיבסוד החשמל הסולארי

0

Share

1 of 4
1 of 4

More Related Content

Related Books

Free with a 14 day trial from Scribd

See all

2011 מזכר לממשלת ישראל בנושא סיבסוד החשמל הסולארי

  1. 1. ‫תזכיר בנושא הצעה להחלטה: מדיניות הממשלה בתחום הפקת‬ ‫1‬ ‫אנרגיה ממקורות מתחדשים‬ ‫מאת: בועז ארד‬ ‫הבעיה: קבלת ההחלטה תפגע בשכבות החלשות.‬ ‫מטרת החוק: הצעת החוק אמורה לממש יעד של הסבת 5 אחוזים של משק החשמל לשימוש‬ ‫ב"אנרגיה מתחדשת" עד לתאריך 13 בדצמבר 4102, הגדלה ל-01 אחוזים עד ל-1 בינואר 5102, ול-‬ ‫51 אחוזים עד ל-1 בינואר 0202.‬ ‫כדי להשיג יעד זה, ההצעה קובעת למעשה, שהשכבות החלשות, חסרי הדיור ודיירי בניה רוויה,‬ ‫יסבסדו בעלי וילות וגופים תעשייתיים גדולים.‬ ‫סבסוד צולב – הצעת החוק יוצרת מצב המנוגד לחקיקה במשק החשמל האוסרת על סבסוד צולב‬ ‫של צרכנים. במצב שייווצר עם קבלת החוק יתקיים סבסוד צולב - ועלותו תיפול למעמסה על‬ ‫מיעוטי האמצעים. המצב שייווצר הוא שחסרי הגגות ישלמו סובסדיה לבעלי הגגות המפעלים‬ ‫והנחלות.‬ ‫משק החשמל הישראלי מוערך במחזור כספי של 02 מיליארדי ש"ח. 03 אחוזים מהצריכה היא של‬ ‫צרכנים ביתיים. על פי נתוני האוצר עלות קבלת ההצעות למימון אנרגיה חלופית )היקרה יותר(‬ ‫תוביל לעלייה הדרגתית של %02-%51 בתעריף החשמל. כלל צרכני החשמל יאלצו לשלם 40.4‬ ‫מיליארד ש"ח נוספים. החלק היחסי הגדול ישולם על ידי צרכנים ביתיים קטנים שאין בבעלותם‬ ‫שטחי אדמה או גגות המאפשרים להתקין מתקני הפקת חשמל מסובסדים. המשמעות הכספית‬ ‫של עליית תעריפי החשמל בכ-%02 הינה תוספת של 027 ש"ח בחשבון החשמל השנתי, בממוצע.‬ ‫העשירונים הנמוכים יפגעו פגיעה מרבית, שכן ההוצאה היחסית של משק בית בעשירון התחתון‬ ‫על חשמל גבוהה פי-3 מאשר ההוצאה על מים, וגבוה יחסית לעומת ההוצאה על חשמל בעשירונים‬ ‫הגבוהים )ראה תרשים(.‬ ‫אחוז הוצאה כוללת לתצרוכת‬ ‫%5.5‬ ‫%0.5‬ ‫%5.4‬ ‫%0.4‬ ‫%5.3‬ ‫%0.3‬ ‫%5.2‬ ‫%0.2‬ ‫%5.1‬ ‫%0.1‬ ‫%5.0‬ ‫%0.0‬ ‫1‬ ‫2‬ ‫3‬ ‫4‬ ‫5‬ ‫6‬ ‫7‬ ‫8‬ ‫9‬ ‫01‬ ‫עשירוני ם‬ ‫מים‬ ‫חשמל‬ ‫תקשורת קווי+ סלולר‬ ‫.‬ ‫1‬ ‫הערה: התזכיר נכתב לקראת ישיבת הממשלה שנערכה ביולי 1102, בה היתה הממשלה מתוכננת לקבוע מכסות‬ ‫מוגדלות לייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת ע"פ החלטת ממשלה 0544, הצעה להחלטה כאן.‬ ‫1256848-906/‪http://www.slideshare.net/Anochi‬‬ ‫1‬
  2. 2. ‫בעיות נוספות‬ ‫יעדים בלתי סבירים - החוק מציב יעדים בלתי סבירים ללא בדיקה מספקת של התחשיבים.‬ ‫לימוד של הנסיון הבינלאומי מראה שהיעדים שהוצבו בוועידת קופנהגן אינם ריאליים ולא הושגו‬ ‫על ידי אף מדינה. לדוגמא: דו"ח שהוזמן על ידי קרן ג'ון מויר בבריטניה מראה שתחנות הרוח‬ ‫מפיקות, באופן ממוצע, רק כ %52 מהיכולת הנומינלית שלהן כי הרוח לא תמיד נושבת, )והחשמל‬ ‫שהן מפיקות לרוב זמין בשעות שפל, כאשר הוא לא נחוץ(. במקרים רבים, בשעות שיא הן סיפקו‬ ‫רק %2-1 מהצריכה. הדבר אומר שלא ניתן לסמוך כלל על תחנות הרוח, אפילו לא עבור אחוז קטן‬ ‫2‬ ‫מהצריכה ושנדרשות תחנות גיבוי רגילות למלוא היקף הצריכה.‬ ‫פגיעה במקומות עבודה: על פי מחקר אקדמאי שנערך בספרד בה הושקעות משאבים רבים‬ ‫לקידום "אנרגיות מתחדשות" עולה כי ההשקעה מובילה לאבדן נטו של מקומות עבודה. המחקר‬ ‫שנערך על ידי ד"ר קאלדזה מגלה כי בניגוד להצהרות האופטימיות על יצירת מקומות עבודה, הרי‬ ‫שכל מגאווט חשמל ירוק מותקן גורם להרס של )בממוצע( כ- 82.5 מקומות עבודה בתעשיות‬ ‫אחרות המחיר אינו ייחודי לצורת היישום הספרדי, אלא הוא חלק מהמהות הטכנית של‬ ‫3‬ ‫האנרגיות הירוקות.‬ ‫תכנון לקוי של היקף ההשקעה הכספית - הנסיון מלמד כי ככל שננסה להתקרב ליעדים הלא‬ ‫ראליים נידרש להשקעה כספית הולכת וגדלה, שהיקפה אינו מחושב ואינו מצויין בתחשיבי‬ ‫החקיקה. הערכת תוספת העלות של 40.4 מילארד ש"ח של האוצר מתבססת על נתונים שאינם‬ ‫לוקחים בחשבון את הסיכונים הטמונים בהפקת חשמל ממקורות "מתחדשים" )אי יציבות‬ ‫האספקה ותלות בשיא האור או הרוח, ירידה ביעילות הציוד, גניבות ותחזוקה יקרה ועוד...(.‬ ‫עלות נוספת שאינה נלקחת בחשבון היא התשלומים שתאלץ חברת החשמל לשלם על מנת שלא‬ ‫יוזרם חשמל בשעות בהם יש עודף תפוקה. מקרים כאלו מתקיימים באירופה. בשעות השיא של‬ ‫פעילות רוח/ שמש יש לעיתים הפקת יתר של חשמל שהרשת אינה יכולה לקבל. לאחרונה‬ ‫התפרסם כי ממשלת סקוטלנד נאלצה לשלם מאות אלפי ליש"ט ליצרני חשמל "מתחדש" על מנת‬ ‫שלא להזרים את החשמל לרשת.‬ ‫2‬ ‫דו"ח מויר, ‪. http://www.jmt.org/assets/pdf/wind-report.pdf‬‬ ‫3‬ ‫‪Gabriel Calzada Alvares PhD, Study of the effects on employment of public aid to‬‬ ‫,9002 ‪renewable energy sources, University of Rey Juan Carlos, March‬‬ ‫. ‪http://www.juandemariana.org/pdf/090327-employment-public-aid-renewable.pdf‬‬ ‫2‬
  3. 3. ‫על פי דיווח של סוכנות בלומברג, גם בצרפת נתקל הממשל בבעיות תקציביות לאחר שהובטחה‬ ‫סובסדיה להפקת חשמל סולארי. הממשל כבר הוריד את גובה הסובסידיה פעמיים על מנת למתן‬ ‫את הגרעונות התקציביים שנוצרו לאחר ש-3.1 מיליארד דולר שהוקצו לרכישת חשמל לא הספיקו‬ ‫וחברת החשמל הצרפתית נקלעה לחובות תופחים של כ-75 מיליארד דולר. 4 המצב הוביל לכך‬ ‫שצרפת הטילה הקפאה על הקמת מתקני הפקת אנרגיה סולרית עד לגיבוש תקנות חדשות בתחום.‬ ‫גם ספרד שניסתה לקדם את התחום נתקלה בבעיות, לאחר השקעות כבדות הסתבר כי העלות של‬ ‫חשמל ממקורות אנרגיה "מתחדשים" הינה כ-2 אחוזים ממקורות סולריים וכ-2 אחוזים‬ ‫מאנרגיית רוח הרי ש-21 אחוזים מכלל עלות הפקת האנרגיה בספרד מימנה את המגזר הסולרי‬ ‫5‬ ‫וכ-81 אחוזים את ההפקה מאנרגיית רוח, אלו כאמור תרמו יחד רק 4 אחוזים מהתפוקה.‬ ‫בספרד גם התגלתה הונאה של חיבור גנרטורים שהמשיכו את הזרמת החשמל הסולארי לרשת‬ ‫וגבו את המחיר היקר של חשמל ממקור "מתחדש" גם בלילה. ההונאה התגלתה רק משום‬ ‫שההזרמה נמשכה גם בשעות הלילה. אך לא נמצאה כל דרך למנוע הונאות אלו בשעות כאשר הן‬ ‫6‬ ‫מתרחשות בשעות היום.‬ ‫פגיעה בפיתוח משק האנרגיה – ההתפתחויות הטכנולוגיות בישראל ובעולם מאפשרות לנצל‬ ‫כמויות עצומות של גז ונפט שלא היו זמינות בעבר, מדובר על מקור אנרגיה מוכח ואמין שיש‬ ‫לפתחו וניתן לשכלל את אופן ניצולו על מנת לעמוד בתקנים המחמירים ביותר של ההגנה על‬ ‫4‬ ‫פצצת הזמן של החשמל הסולרי בצרפת, שירות בלומברג, 91 בינואר 1102,‬ ‫-‪http://www.bloomberg.com/news/2011-01-19/edf -s-solar-time-bomb-will-tick-on-after-france‬‬ ‫‪pops-renewables-bubble.html‬‬ ‫5‬ ‫חשמל סולרי בספרד על סף פשיטת רגל, בלומברג, -01-0102/‪http://www.bloomberg.com/news‬‬ ‫‪18/spanish-solar-projects-on-brink-of -bankruptcy-as-subsidy-policies-founder.html‬‬ ‫6‬ ‫דיווח של אל מונדו על הונאת החשמל הסולארי, אפריל 0102,‬ ‫‪http://www.elmundo.es/mundodinero/2010/04/12/economia/1271063308.html‬‬ ‫3‬
  4. 4. ‫הסביבה. החוק המקודם בישראל מסבסד השקעות ב"אנרגיה מתחדשת" על חשבון השקעות‬ ‫בפיתוח טכנולוגיות לשימושים יעילים באנרגיית גז הזמינה והיעילה יותר.‬ ‫עלויות לא מתוכננות הפוגעות בעסקים במשק בשעות משבר: החוק המחייב את חברת החשמל‬ ‫לרכוש כמות נתונה של חשמל ממקורות "מתחדשים" אינו מותאם למצב בו יורדת כמות צריכת‬ ‫החשמל. אירוע כזה התרחש בישראל בשנת 8002, אז בשל משבר כלכלי עולמי והאטה בצריכה‬ ‫ירדה הצריכה הכללית בחשמל אך הרכישה של החשמל ממקורות "מתחדשים" נותרה בעינה‬ ‫כאשר החלק היחסי שלה גדל ומוביל להעמסת עלויות גדולה מן המתוכנן על כלל צרכני החשמל.‬ ‫עומס שהגביר עוד יותר את הקשיים שנבעו מן המשבר.‬ ‫4‬

×