Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Studēt, nevis mācīties @ RSU

399 views

Published on

Dažas domas, piezīmes un atziņas 
RSU starptautiskā mārketinga un biznesa maģistra programmas 
studentiem studijas uzsākot.

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Studēt, nevis mācīties @ RSU

 1. 1. @zz_zigurds Dažas domas, piezīmes un atziņas 
 starptautiskā mārketinga un biznesa maģistra programmas 
 studentiem studijas uzsākot. Zigurds Zaķis 07/09/2017 Studēt, 
 nevis mācīties! tw: @zz_zigurds blogs: www.zigurdszakis.lv prezentācijas: slideshare.net/zz_zigurds
 2. 2. @zz_zigurds Maģistrs?
 3. 3. @zz_zigurds Maģistrs Master! Arods Nozare Meistars Meistarība
 4. 4. @zz_zigurds ARODS. Kā kļūt par aroda Meistaru?
 5. 5. @zz_zigurds 1. People 2. Society 3. Culture 4. Politics 5. Ethics 6. Economics & Logistics 7. Organization 8. Administration 9. Information and Intelligence 10. Strategic Theory and Doctrines 11. Technology 12. Operations 13. Command 14. Geography 15. Friction, Chance, Uncertainty 16. Adwersary 17. Time 17 Cilvēki Sabiedrība Kultūra Politika Ētika Ekonomika Organizācija Administrācija Informācija Stratēģijas teorija Tehnoloģijas Realizācija, ieviešana Vadība Ģeogrāfija Varbūtības & neskaidrība Pretinieks Laiks stratēģa kompetences via Lawrence Friedman "Strategy. The History"
 6. 6. @zz_zigurds Stratēģija Radošais darbs Cilvēks 
 un sab-ba Komunikācija Studēt- prasmes Teorētiskie modeļi un to pielietojums praksē Sistēmisks, starpdiciplinārs skatījums
 7. 7. @zz_zigurds
 8. 8. @zz_zigurds Meistarība Teorija Instrumenti Labākie piemēri un piemērzipētes (Cases), 
 aroda vēsture. Izpēte, analīze, apspriešana Teorētiskie modeļi, 
 multidisciplināritāte, 
 Sava pasaules modeļa (stance)
 veidošana Piemēri & vēsture Pielietošana un hipotēžu pārbaudīšana, 
 “mēģinājumu & kļūdu metode” Prasmes, iemaņas, procesi, efektivitiāte Prakse
 9. 9. @zz_zigurds (Mentālie) modeļi Teorija Instrumenti Sistemātiskas pieejas & tehnikas Kontrolsaraksti (check-lists) Instrumenti
 10. 10. @zz_zigurds All models are wrong, but some models are uselful.
 11. 11. @zz_zigurds Kā?
 12. 12. @zz_zigurds Studēt, nevis mācīties Mācīties studēt
 13. 13. @zz_zigurds Būt prasīgiem Pret sevi Pret savu laiku Pret kolēģiem Pret pasniedzējiem Pret augstskolu
 14. 14. @zz_zigurds Valoda
 15. 15. @zz_zigurds Zinātkāre Curiosity
 16. 16. @zz_zigurds Kāpēc? Kā? Divi 
 (komunikācijas) stratēģa
 svarīgākie jautājumi
 17. 17. @zz_zigurds Kāpēc tu uzskati, ka tas strādās? tieši šī teorija vislabāk izskaidro X? izvēlēties šo modeli/instrumentu? šī kampaņa bija veiksmīga/neveiksmīga? Apšaubīšana
 18. 18. @zz_zigurds jautājumu meklēšana atbilžu
 meklēšana > Jautājumu meklēšana
 19. 19. @zz_zigurds
 20. 20. Stratēģija ● Komunikācija ● Zīmolvedība ● Dizains Dzeltenā Zemūdene STUDIJA tw: @zz_zigurds blogs: www.ZigurdsZakis.lv

×