Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Komunikācijas stratēģiskais plānotājs: ne tikai arhitekts, bet arī galvenais inženieris

478 views

Published on

Atbalsta slaidi prezentācijas par komunikācijas stratēģa mainīgo lomu digitālo platformu laikmetā.

Published in: Business
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Komunikācijas stratēģiskais plānotājs: ne tikai arhitekts, bet arī galvenais inženieris

 1. 1. @zz_zigurds Komunikācijas stratēģis:
 ne tikai arhitekts, bet arī 
 galvenais inženieris Zigurds Zakis
 @zz_zigurds Digitālā Fabrika
 19/05/2016
 2. 2. @zz_zigurds Cilvēks
 un sabiedrība Customer and Society Komunikācijas/zīmola
 stratēģis: kompetences Radošais darbs,
 kultūra, mediji Creativity, Culture, Media Ekonomika 
 Economy & Business Tehnoloģijas
 Technologies and tools Komunikācijas
 stratēģis Zigurds Zakis, 2011
 3. 3. @zz_zigurds 1 2 3 4 Darba uzdevumi / Briefs Sistemātiska pieeja Efektivitāte Lielās atziņas / Insights 5 Zināšanu vadība &
 pielietojums
 4. 4. @zz_zigurds
 5. 5. @zz_zigurds Nepieciešams "lielāks plāns"
 6. 6. @zz_zigurds Informācijas un izvēles pārpilnība
 7. 7. @zz_zigurds Fragmentācija Decentralizācija
 8. 8. @zz_zigurds Ietekme un vara mainās
 (lēnām un pakāpeniski, bet fundamentāli) Komunikācijas
 loma pieaug
 9. 9. @zz_zigurds Neko. NEKO. PILNĪGI NEKO
 (paliekošu) nav iespējams panākt īstermiņā
 10. 10. @zz_zigurds StratēģijaKomunikācija Komunikācijas stratēģija + =
 11. 11. @zz_zigurds Stratēģiska komunikācija=
 12. 12. @zz_zigurds kādā "biznesā" mēs esam? Komunikācijas stratēģiskā plānošana: komunikācijas stratēģi! arodā
 13. 13. @zz_zigurds Arhitekts Komunikācijas stratēģis =
 14. 14. @zz_zigurds Zīmolvedība: zīmola arhitektūra
 15. 15. @zz_zigurds Kamapņas arhitektūra Integrēšana
 16. 16. @zz_zigurds Izvēles arhitektūra Choice architecture Rīcības maiņa Choice architecture is 
 the design of different ways 
 in which choices can be presented 
 to consumers, 
 and the impact of that presentation 
 on consumer decision-making.
 17. 17. @zz_zigurds Izvēles arhitektūra Choice architecture Rīcības maiņa A choice architect 
 is a person 
 who frames 
 the options
 18. 18. @zz_zigurds Great brands are like great buildings. Every room and design element has a reason. Long before the foundation gets poured or the first beam goes up, great architects develop blueprints, which provides guidance on key features with a particular purpose, philosophy or ethos at their core. campaigns
 19. 19. @zz_zigurds campaigns implementation
 20. 20. @zz_zigurds Vai ar to pietiek?
 21. 21. @zz_zigurds Vēstījumu nodošana Vēstījumu un vērtības apmaiņa Komunikācija šodien
 22. 22. @zz_zigurds Vēstījumu nodošana Adaptēšana Interpretēšana Atgriezeniskās saites Komunikācija šodien
 23. 23. @zz_zigurds Fiksētas
 kampaņas "Atvērtas 
 kampaņas" Atvērtas beigas
 Līdzdalības iespējas Mainās līdzi situācijai Komunikācija šodien
 24. 24. @zz_zigurds Idejas Ideju sistēmas Komunikācija šodien Vēstījumi Vēstījumu sistēmas Stāsti Stāstu sistēmas
 25. 25. @zz_zigurds Stāstniecība Transmedia Storytelling / decentralizētā stāstniecība Daudzi ieejas punkti Saites, interaktivitāte Līdzdalība Vairāki scenāriji Iespēja padziļināt Atvērtas beigas Dinamiska Decentralizēta
 26. 26. @zz_zigurds 24/7 + Dati + Ātrums Dati Informācija Zināšanas Lielās atziņas (insights)
 27. 27. @zz_zigurds Pārliecināšana Social Engineering Rīcības maiņa "Sociale Ingenieurs"
 J.C. Van Marken,1894
 28. 28. @zz_zigurds Kampaņas Dinamiskas komunikācijas 
 un pārliecināšanas
 sistēmas 
 ar atgriezeniskām saitēm Komunikācija šodien NO: UZ:
 29. 29. @zz_zigurds NO: UZ: a communication system
 30. 30. @zz_zigurds Pielieto zināšanas, analīzi un izdomu
 31. 31. @zz_zigurds veido sistēmu, ņemot vērā iekšējos un ārējos faktorus
 32. 32. @zz_zigurds pielieto 
 jaunākos (zinātnes)
 atklājumus, lai piepildītu
 cilvēku vajadzības
 un uzlabotu
 dzīves kvalitāti
 33. 33. @zz_zigurds Sistemātiska un sistēmiska pieeja
 34. 34. @zz_zigurds Sistēmiska pieeja Sistēma kopumā Saites, likumsakarības, mijiedarbības
 (Seeing connections and patterns) Prototipi. Testēšana. Attīstīšana. Pielāgošana un pielāgošanās Komunikācija + citi instrumenti Sistēmdinamiska (sistēmiska + dinamiska) pieeja
 35. 35. @zz_zigurds Kampaņas/zīmola/stāsta arhitekts un Komunikācijas sistēmas Sistēmu viedojošs, attīstošs inženieris Kampaņas Objekti. Struktūra, forma, funkcionalitāte. Sistēmas dizains
 36. 36. @zz_zigurds Stratēģija ● Komunikācija ● Zīmolvedība ● Dizains Dzeltenā Zemūdene STUDIJA tw: @zz_zigurds blogs: www.ZigurdsZakis.lv

×