Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Слънчева система-Маги-4в

3,158 views

Published on

Published in: Education
 • Login to see the comments

Слънчева система-Маги-4в

 1. 1. Човешките същества живеят на една малка планета в една зона на Вселената, наречена Слънчева система. Тя е част от галактиката Млечен път.
 2. 2. При ясна нощ в небето се виждат хиляди звезди. Те са малка част от нашата галактика - Млечен път. Той има формата на спирала и съдържа около 200 милиарда звезди.
 3. 3. Слъчневата система  Зародила се е преди 5 милиарда години след експлозия.  В центъра й се намира Слънцето.
 4. 4. Планетите в Слънчевата система са осем на брой. Слънцето притежава мощно притегляне, с което ги привлича към себе си.
 5. 5. Слънцето  То е център на Слънчевата система.  Огромната звезда доставя светлината и топлината, от които имаме нужда.  Слънцето свети в небето от 5 милиарда години.  Намира се на разстояние 150 млн км от Земята.
 6. 6. Нептун Земя Уран Марс Венера Меркурий е найблизката планета до Слънцето Юпитер е най-голямата Планета.Тежи 300 пъти повече от Земята и два пъти повече от всички взети заедно. Сатурн е опасан от пръстени, които ясно се забелязват със съвременните телескопи.
 7. 7. Планетата Земя • • • • Земята е третата планета. Единственото място в Слънчевата система, на което има живот,тъй като само тук има вода в течно състояние и кислород. Представлява цветно кълбо. Обикаля около Слънцето и едновременно прави завъртане около своята ос за едно денонощие.
 8. 8.  Земята извършва една пълна обиколка около Слънцето за една година = 365 денонощия и 6 часа.  При това движение се сменят сезоните.  Смяната на деня и нощта се дължи на въртенето около собствената й ос = 24 часа.
 9. 9. Луната  Намира се между Земята и Слънцето.  Движи се по орбита около Земята – неин спътник е.  Прави обиколка около Земята за 28 дни.
 10. 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. “Червената планета”. 2. Спътник на Земята. 3. Планета от Слънчевата система, на която има живот. 4. Мерна единица за време. 5. Един от сезоните. 6. Най-ярката звезда, Зорница. 7. Планета, носеща името на римски господар на моретата. 8. Огромна звезда, излъчваща светлина и топлина. 9. Планета гигант. При правилно решение ще получите названието на нашата галактика.
 11. 11. 1 М 2 3 4 5 6 7 8 9 а р с 1. “Червената планета”. 2. Спътник на Земята. 3. Планета от Слънчевата система, на която има живот. 4. Мерна единица за време. 5. Един от сезоните. 6. Най-ярката звезда, Зорница. 7. Планета, носеща името на римски господар на моретата. 8. Огромна звезда, излъчваща светлина и топлина. 9. Планета гигант. При правилно решение ще получите названието на нашата галактика.
 12. 12. 1 М 2 Л 3 4 5 6 7 8 9 а у р н с а 1. “Червената планета”. 2. Спътник на Земята. 3. Планета от Слънчевата система, на която има живот. 4. Мерна единица за време. 5. Един от сезоните. 6. Най-ярката звезда, Зорница. 7. Планета, носеща името на римски господар на моретата. 8. Огромна звезда, излъчваща светлина и топлина. 9. Планета гигант. При правилно решение ще получите названието на нашата галактика.
 13. 13. 1 М а р с 2 Л у н а м я 3 З 4 5 6 7 8 9 е 1. “Червената планета”. 2. Спътник на Земята. 3. Планета от Слънчевата система, на която има живот. 4. Мерна единица за време. 5. Един от сезоните. 6. Най-ярката звезда, Зорница. 7. Планета, носеща името на римски господар на моретата. 8. Огромна звезда, излъчваща светлина и топлина. 9. Планета гигант. При правилно решение ще получите названието на нашата галактика.
 14. 14. 1 М а р с 2 Л у н а е м я ч а с 3 З 4 5 6 7 8 9 1. “Червената планета”. 2. Спътник на Земята. 3. Планета от Слънчевата система, на която има живот. 4. Мерна единица за време. 5. Един от сезоните. 6. Най-ярката звезда, Зорница. 7. Планета, носеща името на римски господар на моретата. 8. Огромна звезда, излъчваща светлина и топлина. 9. Планета гигант. При правилно решение ще получите названието на нашата галактика.
 15. 15. 1 М а р с 2 Л у н а е м я ч а с 5 е с е 3 З 4 6 7 8 9 н 1. “Червената планета”. 2. Спътник на Земята. 3. Планета от Слънчевата система, на която има живот. 4. Мерна единица за време. 5. Един от сезоните. 6. Най-ярката звезда, Зорница. 7. Планета, носеща името на римски господар на моретата. 8. Огромна звезда, излъчваща светлина и топлина. 9. Планета гигант. При правилно решение ще получите названието на нашата галактика.
 16. 16. 1 М а р с 2 Л у н а е м я ч а с 5 е с е н е р а 3 З 4 6 В 7 8 9 е н 1. “Червената планета”. 2. Спътник на Земята. 3. Планета от Слънчевата система, на която има живот. 4. Мерна единица за време. 5. Един от сезоните. 6. Най-ярката звезда, Зорница. 7. Планета, носеща името на римски господар на моретата. 8. Огромна звезда, излъчваща светлина и топлина. 9. Планета гигант. При правилно решение ще получите названието на нашата галактика.
 17. 17. 1 М а р с 2 Л у н а е м я ч а с 5 е с е н 3 З 4 6 В е н е р а 7 Н е п т у н 8 9 1. “Червената планета”. 2. Спътник на Земята. 3. Планета от Слънчевата система, на която има живот. 4. Мерна единица за време. 5. Един от сезоните. 6. Най-ярката звезда, Зорница. 7. Планета, носеща името на римски господар на моретата. 8. Огромна звезда, излъчваща светлина и топлина. 9. Планета гигант. При правилно решение ще получите названието на нашата галактика.
 18. 18. 1 М а р с 2 Л у н а е м я ч а с 5 е с е н 3 З 4 6 В н е р а 7 Н е п т у н 8 С 9 е л ъ н ц е 1. “Червената планета”. 2. Спътник на Земята. 3. Планета от Слънчевата система, на която има живот. 4. Мерна единица за време. 5. Един от сезоните. 6. Най-ярката звезда, Зорница. 7. Планета, носеща името на римски господар на моретата. 8. Огромна звезда, излъчваща светлина и топлина. 9. Планета гигант. При правилно решение ще получите названието на нашата галактика.
 19. 19. 1 М а р с 2 Л у н а е м я ч а с 5 е с е н 3 З 4 6 В е н е р а 7 Н е п т у н 8 С л ъ н ц е 9Ю п и т е р 1. “Червената планета”. 2. Спътник на Земята. 3. Планета от Слънчевата система, на която има живот. 4. Мерна единица за време. 5. Един от сезоните. 6. Най-ярката звезда, Зорница. 7. Планета, носеща името на римски господар на моретата. 8. Огромна звезда, излъчваща светлина и топлина. 9. Планета гигант. При правилно решение ще получите названието на нашата галактика.
 20. 20. Благодаря за вниманието!
 21. 21. Вие гледахте една презентация на Магдалена Николова от ІV *в* клас ОУ “Шандор Петьофи” Хасково

×