Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

географски области тест 4 клас

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all
 • Be the first to comment

географски области тест 4 клас

 1. 1. ГЕОГРАФСКИ ОБЛАСТИ –ТЕСТ Име_______________________________________, Клас_____, № ____, Дата _________ 1. Отбележи на картата Дунавската равнина (1) и Рило-Родопската област (2). 2. Коя земеделска култура се отглежда на големи площи в Дунавската равнина? а) памук б) череши в) пшеница 3. Коя е „житницата” на България? а) Добруджа б) Горнотракийската низина в) Задбалканските котловини 4. Коя природна област се намира непосредствено на юг от Дунавската равнина? а) Старопланинска област б) Тракийско-Странджанска област в) Краищенско-Средногорска област 5. За коя област са характерни дърводобивът, ВЕЦ, овцевъдство, производство на мебели? а) Старопланинска област б) Тракийско-Странджанска област в) Черноморска област 6. В коя област са градовете Габрово, Ловеч и Велико Търново? а) Тракийско-Странджанска област б) Старопланинска област в) Черноморска област 7. За коя област е характерно отглеждането на маслодайна роза? а) Старопланинска област б) Краищенско-Средногорска област в) Тракийско-Странджанска област 8. В коя област се намира столицата ни? а) Рило-Родопската област б) Краищенско-Средногорска област в) Старопланинската област 9. В коя природна област има много планински езера? а) Рило-Родопската област б) Краищенско-Средногорска област . в) Тракийско-Странджанска област 10. Коя от посочените двойки „планина-връх” е вярна? а) Средна гора – Богдан б) Пирин – Ботев в) Стара планина – Черни връх
 2. 2. 11. В коя част на България се намира Пирин? а) североизточната б) северозападната в) югозападната 12. Боровец, Пампорово, Банско са зимни курорти съответно в планините: а) Рила, Родопите, Пирин б) Витоша, Родопите, Пирин в) Пирин, Родопите, Рила 13. „Централен Балкан”, „Рила”, „Пирин” са: а) национални паркове б) природни паркове в) резервати 14. Край кой от градовете има големи оранжерии? а) Стара Загора б) Пазарджик в) Пловдив 15. За коя природна област е характерно отглеждането на ориз, памук, зеленчуци? а) Старопланинска област б) Тракийско-Странджанска област в) Краищенско-Средногорска област 16. Коя голяма и пълноводна река напоява Горнотракийската низина? а) Марица б) Янтра в) Арда 17. Кой град е разположен на река Арда? а) Хасково б) Кърджали в) Асеновград 18. Коя река се влива в Черно море? а) Арда б) Искър в) Камчия 19. Река Искър е най-…………………българска река, извира от ………… и се влива в………………….…… 20. Най-високата българска планина е ……….……….., а нейният най-висок връх е ……………......., висок е...............м. Най-обширната планина е …….………., а нейният най-висок връх е …………………………….. 21. Напиши на картата имената на големи български градове. Скала за оценка 8–15 16–22 23–27 28–32 Среден (3) Добър (4) Мн. добър (5) Отличан (6) Общ брой точки: Оценка: _____________ Проверил: ___________ Родител: ____________ оценка брой у-ци 6 5 4 3 2

  Be the first to comment

  Login to see the comments

 • myrvakova

  Mar. 16, 2014
 • jullimarinova

  Nov. 3, 2014
 • ssuser1dc311

  Nov. 7, 2015
 • ssuser86323f

  Dec. 15, 2015
 • ssuserc0de32

  Nov. 14, 2016
 • NinaDimovaChelebieva

  Nov. 29, 2016
 • jeravna

  Dec. 3, 2016
 • SunnyPetrova

  Dec. 14, 2017
 • ssuser01f5c0

  Dec. 9, 2018
 • BerkOyunda

  May. 5, 2020

Views

Total views

24,607

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

977

Actions

Downloads

705

Shares

0

Comments

0

Likes

10

×