Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Седм.№   Дата            Тема на урока              Цели на урока              Бе...
Готованко –14.                      Обяснение на литературното понятие епизод. Разкриване на    ...
Кълвач - Михаил Пришвин   Възприемане и осмисляне на разказ и стихотворение и    Х   Горският барабан – Михаил  ра...
Коледа – Томислав Дяков       Да се формират първоначални умения за различаване на42.       Нехудожествен тек...
ХІХ   Мечо Пух –55.       Алън Милн            Да се запознаят с още един изключително популярен   ...
ХХІV   Дете и лястовичка –70.        Елисавета Багряна        Да се представи поетичният диалог в стихотв...
ХХІХ  Квакащата пощенска кутия –  Учениците да изразят отношението си към героите,85.       Доналд Бисет    ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Литература_2клас_Попов

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Литература_2клас_Попов

 1. 1. Седм.№ Дата Тема на урока Цели на урока Бележки І Де е България – Възприемане и осмисляне на стихотворение. Изграждане на1. Иван Вазов чувство на гордост, обич и преклонение пред родината. Отечество – Възприемане и осмисляне на разказ.2. Любен Каравелов Усъвършенстване на четивната техника. Старият щърк – Възприемане и осмисляне на разказ. Осъзнаване на3. Константин Константинов емоционалното съдържание на творбата – любов и ІІ Старият щърк – вярност към родната земя.4. Усъвършенстване на четивната техника. Константин Константинов Къде - Елин Пелин Възприемане и осмисляне на стихотворение. Разкриване на5. Повя горняка през полята – идейния замисъл – есента открива посоки за всички. П. Яворов Горнякът и долнякът – Възприемане и осмисляне на разказ; формиране на умения за6. Георги Мишев словесно рисуване. ІІІ Есен – Възприемане и осмисляне на стихотворение;7. Андрей Германов усъвършенстване на умения за словесно и четивната техника. Паничка мед – Да се разкрие идейния замисъл на произведението: постъпката8. Ангел Каралийчев на героя Димчо е достойна за уважение. Най скъпоценният плод –9. Да се разкрие, че знанието е най-ценно за младия човек; българска нар.приказка формиране на умения за изразяване на оценъчно отношение ІV Най скъпоценният плод – към героите.10. българска нар.приказка Утрин – Да се изгради усет към важните неща в живота на детето.11. Иван Давидков Усъвършенстване на четивната техника. Да се разкрие идейния замисъл – чрез описание на врабчетата Ние врабчетата –12. по-лесно ще опознаем себе си. Усъвършенстване на четивната Йордан Радичков техника. V Да се разкрие идейния замисъл - всеки трябва да е полезен с Малкият Нисе13. труда си и с дарбата си на другите. Знаят малки и големи
 2. 2. Готованко –14. Обяснение на литературното понятие епизод. Разкриване на Ран Босилек идейния замисъл – нищо не се получава наготово, всичко се Готованко – постига с труд.15. Ран Босилек VІ Под горица под зелена – Народна Въвеждане на литературното понятие народна песен;16. песен запознаване с особеностите на този жанр. У Недини слънце грее Формиране на умения за откриване на изразните средства,17. Момиче мъничко – характери за народната песен. народни песни Спящата хубавица –18. Възприемане и осмисляне на авторска приказка. Формиране на Братя Грим умения за изразяване на оценъчно отношение към доброто и VІІ Спящата хубавица – злото.19. Братя Грим Дете и калинка –20. Дора Габе Диалог Въвеждане на литературното понятие „диалог” . Дете и калинка – Възприемане и осмисляне на стихотворението.21. Дора Габе VІІІ Светулка – Разкриване на идейния замисъл – отзивчивост, готовност за22. Кръстьо Станишев оказване на помощ на всеки, изпаднал в беда. Добро за добро –23. Ран Босилек Да се разкрие идейния замисъл – на доброто се отвръща с Добро за добро – добро. Да се разкрие образът на момъка.24. Ран Босилек ІХ Деветият брат –25. Асен Разцветников Да се разкрие вечната борба между доброто и злото, Деветият брат – заключението, че добрите герои преминават през изпитания.26. Асен Разцветников Да се рисува словесно героя, за да могат учениците да оценят Песен за доброто – Н. Йорданов,27. своите постъпки. Да се открие идейния замисъл - най-хубава е Надежда – Джани Родари надеждата.
 3. 3. Кълвач - Михаил Пришвин Възприемане и осмисляне на разказ и стихотворение и Х Горският барабан – Михаил различието между тях. Да се формират умения за различие на28. Лъкатник Проза епическо от лирическо произведение. Сиромашко лято – Да се разкрият особеностите на текста описание.29. Елин Пелин Да се усъвършенства словесното рисуване. Карнавал - Николай Кънчев Да се разкрие авторското отношение, възприето чрез цветовете30. Гатанка - Веса Паспалеева на гората и песента на вятъра. Словесно рисуване. ХІ На куклен театър – Да се дадат знания за преработка на приказка или разказ в31. Леда Милева драматизация за сцена. Най голямото богатство – Да се разкрият образите и да се ориентират учениците в идеята32. Ран Босилек на автора. Да се формира оценъчно отношение към старите хора. Богатство и сиромашия –33. Разкриване на идейния замисъл: най-голямото богатство са Турска приказка младостта и здравето. ХІІ Силата на хляба – Да се формира оценъчно отношение към героя чрез диалога му34. Йосиф Нунев с Господ. Чичо Пейо - Елин Пелин Да се разкрие идейния замисъл на хумористичната приказка. Паун и лястовичка – Възприемане и осмисляне на басня, въвеждане на35. Стоян Михайловски Басня литературното понятие басня. Кон и магаре – Да се открият разликите между басня и приказка.36. Езоп Да се даде информация за първия известен баснописец. ХІІІ Гарван и лисица – Да се формира оценъчно отношение към героите.37. Езоп Да се възпроизведе устно авторовия текст. Звездна вечер –38. Йордан Йовков Да се подготвят учениците за наближаващия празник Звездна вечер – Рождество Христово.39. Йордан Йовков ХІV Коледна елха – Да се актуализират знанията за Коледа и Нова година –40. Елисавета Багряна традиции. Коледа – Дора Габе Да се разширят знанията на учениците за съдържанието на41. Художествен текст празника Коледа.
 4. 4. Коледа – Томислав Дяков Да се формират първоначални умения за различаване на42. Нехудожествен текст за обичаи художествен от нехудожествен (научнопопулярен) текст. ХV Новогодишни благопожелания .43. Изброяване Да се свърже празникът Нова година с обичая „сурваки”. Сурвакарска песен – Йордан Стубел Две сестри –44. Георги Райчев Да се формират умения за изразяване на оценъчно отношение Две сестри – към героите, диалог, портретна характеристика.45. Георги Райчев ХVІ Василица – Да се открия в текста елементи на художествената измислица и46. Йосиф Нунев на реално съществуващото. Да се актуализират знанията за зимните празници и труда на Дебел сняг – голям комат – Георги селскостопанските работници.47. Марковски Да се въведе литературния термин „епитет”, да се усъвършенства изразителния прочит и рецитирането. Зимен сън – Асен Разцветников Да се въведе литературния термин „епитет”, да се48. Епитети усъвършенства изразителния прочит и рецитирането. ХVІІ Мама се връща – Да се актуализират знанията за най близките хора -49. Владимир Попов родителите; изразителен прочит, рецитиране. Баща ми – Да се дадат знания за „повествование” в художествен текст;50. Йордан Радичков словесно рисуване. Чавдар през гора вървеше – Да се представят хайдутите като носители на храброст и51. Народна песен саможертва. ХVІІІ Хайдути – Да се открие близостта на стихотворението до народната52. Христо Ботев песен; рецитиране. Палавница –53. Емилиян Станев Да се насочи вниманието към сравненията, без да се въвежда Палавница – литературно понятие.54. Емилиян Станев
 5. 5. ХІХ Мечо Пух –55. Алън Милн Да се запознаят с още един изключително популярен Мечо Пух – литературен герой; да се потърси връзка с лудориите на Кики.56. Алън Милн Пътека – Да се покаже красотата на естествения природен живот чрез57. Велизар Николов движението на лисицата в снега. ХХ Зимен пейзаж – Въвеждане на литературното понятие „повторение”. Словесно58. Валери Петров Повторение рисуване, изразителен прочит, рецитиране. Снежният човек –59. Ханс Кристиан Андерсен Да се изрази оценъчно отношение към героите в авторската Снежният човек – приказка.60. Ханс Кристиан Андерсен ХХІ Две цени , Завист – Да се обогати речта на учениците чрез стилистичните функции61 Цветан Ангелов на думата и римата. Зимата ,пролетта и детето -62. Елисавета Багряна Да се усъвършенстват уменията за словесно рисуване, Зимата ,пролетта и детето - изразителен прочит, рецитация; диалог.63. Елисавета Багряна ХХІІ Пленени дървета –64. Да се представи очовечаване на природата. Михаил Пришвин Мартенска жалейка – Ив. Цанев Да се актуализират знания за промените през сезоните и65. Гатанка - Веса Паспалеева преплитането им в сюжета на стихотворението. Баба Марта бързала – Да се подчертае значението на мартеницата; да се66. Йордан Стубел усъвършенства изразителния прочит и рецитирането. ХХІІІ Врабчови закани –67. Карел Чапек Да се разкрият човешките характери чрез образите на птиците. Врабчови закани –68. Карел Чапек Братя – Да се разкрие идейния замисъл – силата на другарството и69. Марко Ганчев приятелството в живота.
 6. 6. ХХІV Дете и лястовичка –70. Елисавета Багряна Да се представи поетичният диалог в стихотворението Дете и лястовичка – Да се усъвършенства четенето по роли.71. Елисавета Багряна Чудната врата – Да се рисуват словесно картини от въображаемото72. Веселин Ханчев пътешествие. ХХV Земята - Енциклопедичен речник Да се разкрие разликата между художествен и нехудожествен73. Нехудожествен текст текст. Упоритото слонче –74. Африканска приказка Да се формират оценъчно отношение към героите, да се Упоритото слонче – отделят епизодите в приказката.75. Африканска приказка ХХVІ Дървено конче – Да се обясни понятието „монолог”. Да се усъвършенстват76. Леда Милева изразителния прочит. Златна рибка – Янаки Петров Да се формират първоначални представи за жанровете особено77. Медуза – Тома Бинчев на хумористичните стихотворения. Лили на морското дъно –78. Валери Петров Да се подчертае ролята на описанието. ХХVІІ Лили на морското дъно – Да се упражнява словесното рисуване.79. Валери Петров Лазарки – Да се ориентират в характерното за празника Лазаровден, да80. Георги Марковски открият изобразените обредни действия. На Цветница – Да се дадат знания за обредността на Цветница.81. Елисавета Багряна Изразителен прочит. ХХVІІІ Великденско яйце – Да се дадат знания за християнския празник и за българските82. Никола В. Ракитин обичаи, свързани с него. Свири, свирко върбова – Да се направи обобщение на пролетните празници ,83. Ран Босилек да се рисува словесно картината на промяната. Конфитюр – Да се разкрие авторското отношение към жабата.84. Красимир Дамянов Да се изрази оценъчно отношение към грешката й.
 7. 7. ХХІХ Квакащата пощенска кутия – Учениците да изразят отношението си към героите,85. Доналд Бисет да усъвършенства четивната техника. Да се намери връзка между неочакваното предложение на Предложение –86. лирическия герой със сходни желания от емоционалния живот Джани Родари на децата. Писмо на един дакел –87. Станка Пенчева Да се запознаят с друга форма на разказ – писмо, да се обърне ХХХ Писмо на един дакел – внимание на разговорния език на писмото.88. Станка Пенчева Апетит за череши – Да се покажат майчината обич и нехайството на героя към89. Марко Ганчев външния вид. Добрите и лошите думи – Да се анализират знанията на учениците за другарски90. Радой Киров взаимоотношения, приятелство, използване на добри думи. ХХХІ Бриф, бруф, браф – Да се разкрие отношенията на възрастните към детската игра,91. Джани Родари да се развие въображението и фантазията. Врабчето – Атанас Далчев, Да се потърси общото в двете произведения – обичта към92. Излет – Асен Разцветников природата. Цветя за учителя – Да се актуализират знанията за труда и усилията на учителя,93. Лиана Даскалова който показва пътя на малките деца към голямата наука. ХХХІІ Кой е създал нашите букви –94. Да се актуализират знанията за ролята на Кирил и Методий за Надежда Драгова развитието на българската просвета и култура, да се формира Кой е създал нашите букви – почит и признателност към тяхното дело.95. Надежда Драгова Родна реч – Да се подчертае силата на поетичното внушение, породено от96. Ран Босилек сърдечната и съдържателна изповед на детето.

  Be the first to comment

  Login to see the comments

Views

Total views

13,733

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

10

Actions

Downloads

26

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×