Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Самостоятелна работа – Съществително имеИме___________________________________,№ ___, Клас ___, Дата ____________________1...
Самостоятелна работа – Съществително имеИме___________________________________,№ ___, Клас ___, Дата ____________________ ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

същ.име 3клас

  • Be the first to comment

същ.име 3клас

  1. 1. Самостоятелна работа – Съществително имеИме___________________________________,№ ___, Клас ___, Дата ____________________1 упр. Диктовка (5 т.) __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________2 упр. Извадете от текста съществителните имена и ги запишете в колонките. (3,5 т.) Малчуганът намери под дървото паднало птиче. Занесе го при братчето си.Момчетата направиха хубава къщичка на своя нов другар. Членувани същ. имена Нечленувани същ. имена ____________________ _____________________ ____________________ _____________________ ____________________ _____________________ ____________________ _____________________3 упр. Попълнете вярната буква в съществителните имена. (6 т.) а–ъ д–т з–с спис__к жени__ба __делка бух__л гра__че зале__ кам__к сва__ба ра__каз подар__к о__бор __бирка4 упр. Редактирайте изреченията. (2,5 т.)Свеща угасна и се спънах в тъмния гараш.Дядо димитар не вижда с лявото уко.5 упр. В кой ред всички съществителни имена са членувани правилно. (1 т.)а) староста, мостта, учителътб) гордостта, госта, лекарятв) ноща, учитела, гостта Скала за оценка: оценка 6 5 4 3 2 16 – 18 т. (6) Максимален брой точки: 18 брой ученици 13 – 15 т. (5) 9 – 12 т. (4) Брой точки за верни отговори: 5 – 8 т. (3) Уважаеми родители, 0 – 4 т. (2) Оценка: Таблицата ще Ви информир за мястото на Вашето дете в момента.Проверил: _____________ Родител: __________
  2. 2. Самостоятелна работа – Съществително имеИме___________________________________,№ ___, Клас ___, Дата ____________________ Вълкът и щъркелът Диктовка На един вълк се забила кост в гърлото и търсел кой да му помогне. Срещнал единщъркел и го помолил да му извади костта срещу отплата. Щъркелът заврял главата си вгърлото на вълка и извадил костта. Поискал да му плати обещаното. Вълкът се засмял и катозаострил зъбите си, казал: – Стига ти, че успя да извадиш главата си здрава и читава от моята уста. Езоп

×