Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Изобразително изкуство_Димитров_2клас

1,446 views

Published on

Published in: Education
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Изобразително изкуство_Димитров_2клас

  1. 1. Седм.№ Програмно съдържание Учебен проблем Тема Методическа единица Часове Бележки Дата1. І Обект и среда Картина разказ Случка от ваканцията Входяща диагностика 1 Упражнение2. Материали и техники Конструиране Чаша за моливи Усвояване на нови 2 знания Рисуване върху мокра Упражнение3. Материали и техники Бои и цветове основа 1 Усвояване на нови4. Материали и техники Бои и цветове Светли и тъмни цветове 1 знания Усвояване на нови5. Обект и среда Пейзаж Природна среда 1 знания Усвояване на нови6. Обект и среда Пейзаж Архитектурна среда 1 знания Релеф Усвояване на нови7. Материали и техники Моделиране 2 знания Усвояване на нови8. Материали и техники Моделиране Медальон 2 знания Рисувани и отпечатани Украсяване на букви Усвояване на нови9. Обект и образ 1 образи знания Рисувани и отпечатани Усвояване на нови10. Обект и образ Игра с букви и цифри 1 образи знания Живописен, графичен и Усвояване на нови11. Зрител и творба Видове изкуства 2 скулптурен портрет знания Фигурална Усвояване на нови12. Зрител и творба Музиката изобразена 1 композиция знания Картина от различни Упражнение13. Зрител и творба материали Необикновени картини 1 Картина от различни Картини върху различни Усвояване на нови14. Зрител и творба материали предмети знания 1 Писмо и пощенска Усвояване на нови15. Визуална комуникация Общуване и знаци марка знания 1 Усвояване на нови16. Визуална комуникация Общуване и знаци Пътят на писмото знания 117. Обект и среда Колективна картина Новогодишна елха от Упражнение 2 картон Усвояване на нови
  2. 2. знания Рисуване чрез Усвояване на нови18. Материали и техники Графични техники издраскване знания 2 Природа, човешки Усвояване на нови19. Визуална комуникация дейности и знаци Опасности и забрани знания 2 Илюстрация по любима Междинна20. Обект и среда Илюстрация приказка 2 диагностика Натюрморт от Усвояване на нови21. Зрител и творба Натюрморт пластилин знания 2 Усвояване на нови22. Материали и техники Смесена техника Фантастични образи знания 2 Монети, гербове и Усвояване на нови23. Визуална комуникация Държавни знаци знамена знания 2 Упражнение Декоративни образи на24. Обект и образ Апликация растения и животни Усвояване на нови 2 знания Упражнение25. Обект и среда Интериор Детска стая Усвояване на нови 2 знания Упражнение26. Визуална комуникация Символи и знаци Емблема Усвояване на нови 2 знания Усвояване на нови27. Обект и образ Облекло Дрехата като картина знания 2 Картина в природна Усвояване на нови28. Зрител и творба среда Замърсената природа знания 2 Картина в природна Усвояване на нови29 Зрител и творба среда Красивата природа знания 2 Упражнение30. Обект и образ Образи по асоциация Картина от случайни петна Усвояване на нови 1 знания Упражнение31. Обект и образ Рисуване по образец Кирил и Методий Изходяща диагностика 1

×