Moderni technologie prez

245 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Moderni technologie prez

 1. 1. Využití moderních technologií<br />v zařízení pro poskytování sociálních služeb pro mentálně postižené uživatele<br />
 2. 2. Program <br />Zajištění nových osobních počítačů a příslušenství v zařízení pro poskytování sociálních služeb pro mentálně postižené uživatele<br />Následná dobrovolná výuka základů práce na PC u postižených klientů<br />
 3. 3. Jak by vše probíhalo?<br />V našem zařízení jsou klienti rozděleni do tří skupin ( A, B, C )<br /> rozdělení je podle úrovně mentálního postižení ( kde „A“ je skupina s nejslabší úrovní). Obdobně by byli klienti rozděleni podle schopnosti pracovat s PC. Jen názvy skupin by byly rozdílný.<br />Skupina A = Červená skupina<br />Skupina B = Zelená skupina<br />Skupina C = Modrá skupina<br />
 4. 4. Jak by vše probíhalo?<br />Každá skupina by měla rozdílnou výuku<br />Podle schopností můžou klienti postoupit do lepší skupiny či naopak sestoupit<br />Výuka je zcela dobrovolná<br />
 5. 5. Červená skupina <br />Skupina s největšími schopnostmi výuky<br />Klienti kteří projdou úspěšně touto skupinou mohou poté sami využívat PC k vlastním účelům<br />Cíle skupiny: <br />Ovládání programu Malování <br />Jednoduchá editace obrázků v programu Gimp<br />Využití internetu <br />Práce v OS Windows popřípadě Linux<br />
 6. 6. Zelená skupina <br />Je to bod mezi červenou a zelenou skupinou<br />Bude zde probíhat výuka, ale pouze individuálně<br />Každý klient bude využívat ve větším rozsahu pouze to, co ho bude bavit<br />
 7. 7. Modrá skupina <br />Nejslabší skupina<br />Klienti zde budou využívat PC jen s přímým dohledem a to za účelem zábavy (např. Malování)<br />
 8. 8. Podmínky pro využívání pc v zařízení pro poskytování sociálních služeb pro mentálně postižené uživatele<br />Zdravotní způsobilost uživatele<br />Používání zařízení, která splňují bezpečnostní předpisy<br />Odborný dohled<br />Každý klient musí být seznámen s podmínkami využívání PC v zařízení soc. služeb<br />
 9. 9. Vhodná alternativní řešení ovládání počítače <br />Dotykové obrazovky<br />Tablet k ovládání PC dotykovým perem<br />Optické hlavové ukazovátko (a jiné hlavové systémy, zastupující myš a umožňující ovládat počítač pohybem hlavy)<br />Hlasová ovládání (Jet Voice, WinVoice..)<br />
 10. 10. Závěr<br />Celý projekt je pouze hypotetický, nicméně věřím, že by byl v budoucnu uskutečnitelný<br />Kompletní vybudování jedné učebny pro osoby se speciálními potřebami je z finančního hlediska v současné době pro naše zařízení nereálné<br />

×