Příklad správného aplikování Logoterapie                  Co je to Logoterapie   Směr vychází z koncep...
Příklad, kdy je vhodné využít Logoterapii   Klientkou je paní, které budeme říkat třeba Evelína. Ten den, kdy rodina vy...
Návrh postupu řešení případu   Při prvních třech sezeních musíme velmi vhodně volit slova, jak s klientkou mluvit, jetu...
1. Argumentace:   Toto téma jsem si vybrala, protože jsem na něj nedávno dělala seminární práci. Byl to úkol dopředmětu...
100%   90%   80%   70%   60%   50%   40%   30%   20%   10%   0%       Před zahájením  Během L...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Příklad správného aplikování logoterapie

308 views

Published on

Závěrečný úkol KPI

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Příklad správného aplikování logoterapie

 1. 1. Příklad správného aplikování Logoterapie Co je to Logoterapie Směr vychází z koncepce Viktora Emanuela Frankla. Narodil se ve Vídni 26. 3. 1905,vystudoval lékařství, věnoval se neurologii a poté psychiatrii. Během 2. světové války byldeportován do koncentračního tábora, kde strávil více než dva roky a ztratil zde členy svérodiny. Právě z těchto zážitků se zrodilo mnoho jeho myšlenek prezentovaných logoterapií.1 „Zásadním charakteristickým prvkem Franklovy logoterapie, jak sám nazývá formupsychoterapie, kterou vytvořil, je jasné oddělení osudových faktorů na jedné straně asvobodného postoje a jednání na straně druhé: obojí pak vystupuje do logoterapeutickétaktiky a argumentace. „ „ Frankl mluví v této souvislosti o realizaci speciálních hodnot postoje k nezměnitelnýmskutečnostem, se kterými je nutno nadále žít, i když je postižený kvůli tomu velice nešťasten.Také vlastní vina může mít následky, které se nedají napravit a nevyhnutelně připomínajíhrozný skutek. Mnozí se domnívají, že za těchto okolností nemohou již nadále žít, protože touž nemá smysl, protože je vše ztraceno, a jejich myšlenkami se táhne jen beznaděj. To je alenezdravý duchovní postoj, který jen rozhojňuje neštěstí a dělá vše ještě horší než dosud.“ „Zde přichází logoterapie s účinnou pomocí a toho, který potřebuje radu, vedek názoru, že ačkoliv jsou všechny okolnosti jeho neštěstí nezměnitelné, on může volit, jakýpostoj k situaci zaujme: může ji trpělivě akceptovat, nebo sebe a okolí proklínat, může jihrdinně snášet, nebo se pod jejím břemenem zhroutit. Může mít odvahu a důvěruv budoucnost nebo si může ze své neblahé současnosti zoufat. Rozhodnutí o tom, jak sezachová, je třeba přenechat jemu samotnému, protože i ten nekrutější osud nemá takovoumoc, aby určil, jak se má člověk vůči němu zachovat. Jedno je ale jisté: kdo se umí probojovatk pozitivnímu hrdinskému postoji i vzhledem k negativním a tísnivým osudovým okolnostem,ten najde velkou útěchu v tom, že při vší bídě nemusí ztratit úctu sám před sebou, ale naopakmůže být dokonce hrdý na to, že svoje utrpení důstojně snáší. 2„1 - http://terapie.zdrave.cz/logoterapie-nalezeni-smyslu/2 - Lukasová Elisabeth, I tvoje utrpení má smysl, překlad Jarmila Vašíčková z německého originálu AUCH DEINLEIDEN HAT SINN, Brno:Cesta, 2006, 191 s., ISBN 80-85319-79-9
 2. 2. Příklad, kdy je vhodné využít Logoterapii Klientkou je paní, které budeme říkat třeba Evelína. Ten den, kdy rodina vyjela nadlouho plánovaný výlet, byla ještě tma a zrovna tento den byla velká mlha, po cestě tatínek ařidič protijedoucího traktoru nezvládli řízení a obě vozidla se čelně střetla. K velkému neštěstíměl traktor čelní nakladač s vidlemi na balíky a malý Tomášek, který seděl uprostřed, jakmaminka řekla, byl těmito vidlemi smrtelně zraněn. To je ten moment, kdy se Evelíně změnilživot a ne jen ji. Když bylo Evelíně 18 let matka jí řekla: „Tomáškovi by dnes bylo už 13 let, tehdá jsitam měla umřít TY! a né můj synáček..“ Evelínu to velmi poznamenalo, ale nedávala to na sobě znát, je totiž introvert. Kdyžbylo Evelíně 21 let, potkala mladého muže a poprvé v životě se zamilovala a po dvouletémvztahu se vzali. Čím byla starší, a měla matky slova považovat za absurdní, začala sama sebev mysli obviňovat. Začala upadat do depresí, které ale navenek nedávala znát. Sama v soběale měla hrozné pocity, pocity zklamání, neschopnosti. Evelína to již déle psychicky nemohla unést, s pocity, že ji někdo trestá za to, že kdysizabila svého malého bratříčka, se pokusila o sebevraždu. Naštěstí ji její manžel našel včas apodařilo se Evelínu zachránit. Nechtěla nikomu přiznat, že se o sebevraždu vlastně pokusila,začala si vymýšlet, že si myslela, že si bere prášky na bolest hlavy, nikoliv že se chtělapředávkovat. Proč je vhodné zvolit jako přístup Logoterapii? V případě Evelíny se jedná o životní krizi, o ztrátu jakéhokoli smyslu jejího života,není ale ve stavu, kdy by se mohla svěřovat se svými problémy, není schopná o nich mluvit arozebírat je, protože upadá do depresí a každé slovo, špatně řečené, v ní může vyvolat dalšísklony k sebevraždě. V tomto případě tedy bude velmi vhodné jako přístup zvolit logoterapii.
 3. 3. Návrh postupu řešení případu Při prvních třech sezeních musíme velmi vhodně volit slova, jak s klientkou mluvit, jetu totiž velká pravděpodobnost hyperreflexe. Jako první cíl si stanovíme, abychom klientkudostaly do takové roviny, kdy už o sebevraždě přemýšlet nebude. Logoterapie řeší věci dobudoucnosti a minulost vysvětluje jako stav, který nastal na základě určitého utrpení a člověkho jen špatně pochopil. Ve fázi 2-5 sezení, kdy klientka toto pochopila, nemusíme mít strach, že sebevražduspáchá a můžeme začít řešit problémy, které si přivodila sama. Ukážeme jí smysl životav tom, co dříve měla ráda. Postupem času, 5-7 sezení, se Evelína znovu začala stýkat se svými známými akamarády. Pochopila, že za své osudové utrpení a tedy i utrpení její matky nenese žádnouvinu, nemohla tomu nijak zabránit. Jak tohle člověk může vůbec pochopit? Sociálnípracovnoce se jí zeptala, pokud by si mohla vybrat, zda by si vybrala pokoj a klid na úkortoho, že její bratříček by musel nést s sebou tíhu utrpení, a nebo by to chtěla naopak.Odpověděla zcela jasně, chci, aby můj bratříček měl pokoj a klid a utrpení raději ponesu já.Odpověděla si tedy sama na to, proč se to takto stalo, proč umřel bratříček a ona je ta která tuzůstala. Po osmi sezeních se z Evelíny stal úplně jiný člověk. Její život se změnil a začalapomáhat druhým.
 4. 4. 1. Argumentace: Toto téma jsem si vybrala, protože jsem na něj nedávno dělala seminární práci. Byl to úkol dopředmětu Sociální práce, kde jsme probírali různé přístupy, jak pomoci klientovi. Logoterapie měvelmi zaujala hlavní myšlenkou - Logoterapie řeší věci do budoucnosti a minulost vysvětlujejako stav, který nastal na základě určitého utrpení a člověk ho jen špatně pochopil.-,a protojsem si vybrala právě tento přístup. Záleží na každém z nás, jaký postoj k utrpení zaujmeme. Chtělajsem tedy ukázat na příkladu, kdy je vhodné využít logoterapii. (85 slov)Anotace: Jedná se o příběh mladé ženy, která se nedokázala vypořádat s tím, co jí osud přinesl. Došloto tak daleko, že se pokusila o sebevraždu. V tomto článku je uvedeno, jak ženě nejlépe pomoci, kdyžnení schopná o svém utrpení mluvit. Jaký vhodný přístup zvolit, abychom klientce ještě více neublížili.Klíčová slova:Logoterapie, utrpení, smysl života, klientka, přístup, život,Zdroje: 1) -Lukasová Elisabeth, I tvoje utrpení má smysl, překlad Jarmila Vašíčková z německého originálu AUCH DEIN LEIDEN HAT SINN, Brno:Cesta, 2006, 191 s., ISBN 80-85319-79-9 Jedná se o knihu napsanou odborníkem Čerpá z knihy od zakladatele přístupu Je odborná Jsou zde příklady z praxe pro lepší pochopení aplikování logoterapie Přehledně a výstižně vysvětluje hlavní myšlenky logoterapie2) - MUDr. Margaréta Černáková, Terapie:Logoterapie – Lékařská péče o duši (online), prosinec 2009-únor2010, Svět Grálu: Copyright © 2010 –2011, Integrál Brno s.r.o., 1.12.2009, č.22/2009, Dostupné nahttp://www.svetgralu.cz/clanky/Sv%C4%9Bt_Gr%C3%A1lu_%C4%8D._22/2009, Odborný článek Poučný Zaujal mě obsahem Doplnil mi informace k monografii Jedná se o rozhovor přímo se zakladatelem Logoterapie 2) - http://terapie.zdrave.cz/logoterapie-nalezeni-smyslu/, Stručné shrnutí co je to logoterapie Kdo to byl Frankl Kde se narodil Ujasnění si podstaty logoterapie Úvod se mi hodil jako úvod do mé práce
 5. 5. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Před zahájením Během Léčby Konec léčby léčbyTmavě modrá znázorňuje pozitivní myšlení, tak jak by se v průběhu léčby mělo zvyšovat, kdyse člověk učí pochopit své utrpení.

×