KPI - Závěrečný úkol

248 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
248
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

KPI - Závěrečný úkol

  1. 1. Argumentace Téma drog jsem si vybrala nejen proto, že mě tato problematika zajímá a že jsem na tototéma zpracovávala svoji práci SOČ na střední škole, ale rovněž pro svoji použitelnost v rámci oboru,který studuji. Dle mého názoru je nezbytné, aby každý učitel dokázal rozeznávat příznaky závislostina svých žácích a stejně tak rodič na svých dětech. Téma jsem si proto zvolila sama a k jeho úpravě apodoby názvu práce docházelo v průběhu zpracovávání, jelikož se původní vymezení tématu stalopříliš rozsáhlým.Název práce Drogy a jejich vliv na člověkaAnotace V mojí práci SOČ se zabývám pro mě velmi zajímavým tématem – tématem drog. Cílemmojí práce je seznámit sebe i své okolí s účinky i vlivem drog, protože informovanost veřejnosti jepodle mého názoru nedostatečná, nikoliv však kvantitativně, ale kvalitativně. V teoretické části je vymezen pojem droga a závislost. Jsou zde také popsány jednotlivédrogy, a to z hlediska chemického složení, účinků a vlivu na člověka, popis závislosti i abstinenčníchpříznaků. Praktická část mojí práce se dělí na dvě části. V té první se zabývám vlastními zážitky drogovězávislého Martina S., se kterým jsem jeho zážitky s drogou probírala a srovnávala s všeobecněznámými fakty o účinkách a abstinenčních příznacích drog, také o léčbě a životě po ní. Druhá část jevymezena zpracováváním dotazníků, které jsem k tomuto tématu za pomocí svého konzultantavytvořila a nechala je reprezentativním vzorkem respondentů zpracovat. Následně jsem je porovnalas celorepublikovými výsledky na stejné nebo velmi podobné otázky ze stejného oboru.Klíčová slovaKokainPervitinDrogVýrobaÚčinkyPožitídávka
  2. 2. 1.2.2 Stimulancia1.2.2.1 Kokain(koks, cukr, cocaine, coke, blow, crack, snow) Kokainovník pravý (Erythroxylum coca) pochází z vlhkých pralesů na východě And. Největšímiproducenty jsou Bolívie, Brazílie, Paraguay, Kolumbie, Ekvádor a Venezuela. Pěstuje se na plantážích(„cocales“). Malá rostlinka je sem přesazována ze školek, podobně jako se u nás rozšiřují lesy. Po 1,5roku péče může přijít první sklizeň, plantáž má životnost asi 20 let. Poté se z ní vyrábí kokain. Jedná seo bílé krystalky, bez zápachu, ale s nahořklou chutí. Syntetická výroba je velmi drahá a nevýhodná. Vyrábí se tedy volná báze kokainu, tzv.„crack“. Jedná se opět o bílou krystalickou látku, která se aplikuje kouřením, většinou ve směsis marihuanou nebo tabákem. Účinky jsou prakticky stejné jako u kokainu. Obě látky jsou zařazenímezi nelegální. Povzbuzující účinky koky využívali již indiáni, při svých dlouhých přesunech v horách. Inkovéjej uctívali a používali při náboženských obřadech, např. při vstupu do dospělosti.Účinek je pozorovatelný za několik sekund až minut, závisí od způsobu aplikace. Odeznívá přibližněza půl hodiny. Kokain se může žvýkat, tato forma aplikace se ale od klasického kokainismu značně liší.Listy koky se totiž žvýkají ještě s vápnem nebo popelem, ty kokain zmýdelní a nepůsobí tedy takagresivně. Dalším způsobem užití je intravenózně nebo šňupání. Při prvním požití kokainu se příjemné pocity obvykle nedostavují, naopak se objevují pocitysrdeční slabosti, třes rukou, bledost a mrazení. Teprve opakované aplikování je zdrojem euforie,projevující se příjemným pocitem blaženosti a spokojenosti. Kokainista je veselý, družný a mápříjemné halucinace. Svojí družností často svádějí k toxikomanii i jiné osoby. Mezi další účinkyzařazujeme také povzbuzení, dobrou náladu, aktivitu, zvýšené sebevědomí, současně také poklesnebo ztrátu chuti k jídlu. Vysoké dávky způsobují úzkost, zkreslené vnímání, vztahovačnost. Toxikoman pociťuje pocitsvědění kůže, zapříčiněný „zvířátky“ nebo „krystalky“ v kůži. Může docházet také k poruchám vidění,vnímání záblesků, iluzím, paranoidně také k halucinogenním psychózám. Při těžké otravě uživatelumírá na obrnu dýchacího centra. Nezřídka se objevuje bušení srdce, nespavost nebo ztráta snů.Viditelnými znaky kokainisty jsou rozšířené zornice, výtok z nosu (při šňupání), chraplavý hlas, bledosta ztráta tělesné hmotnosti. Největším nebezpečím pro kokainistu jsou pocity pronásledování, tzv. „stihomam“, kdyuživatel často tento problém řeší sebevraždou.1.2.2.2 Pervitin(metamfetamin, péčko, piko, peří, pámo) Pervitin byl vynalezen v Číně pro vojenské účely. Jeho výroba a užívání zaznamenaly všaknejvětší rozmach v Československou. Měl působit na vojáky příznivě při válčení, měl jim zvýšit aktivitua otupět mozek, aby byl potlačen pud sebezáchovy. Vyrábí se chemickou cestou nejčastěji z efedrinu. V Československu ji začali vyrábět „domácícestou“ tzv. vařiči. Od této doby je v Česku velmi populární a rozšířená, zejména proto, že je nejlépecenově dostupná. V 80. letech se hromadně vyráběl ze Solutanu, což je lék proti kašli. Od doby, kdyse začal prodávat jen na lékařský předpis, se vyrábí z efedrinu, popřípadě z pseudoefedrinu, kterýobsahuje poměrně velké množství léků. Čistý pervitin má formu mikrokrystalického bílého hořkého prášku bez zápachu. Na černémtrhu je často zabarven, protože obsahuje zbytky látek z domácí výroby. Velkým rizikem pro jehouživatele jsou právě příměsi, které obsahuje. Z dávky, která se běžnému uživateli dostane do ruky, je
  3. 3. pouze 5% čistého pervitinu. Zbylých 95% jsou látky, které tam byly dodány uživatelem nebo dealerempřed ním, kvůli zachování množství. Jedná se především o křídu, mnohdy jsou to ale i látkynebezpečné, např. nadrcené sklo. Pervitin patří mezi silně stimulační drogy. Požadovaným účinkem je teda nějaká stimulace,obvykle fyzického rázu. Neplatí však, že čím větší množství drogy, tím povzbudivější účinek.Dávkování této drogy je zcela individuální (a to koneckonců u všech). Pokud to toxikoman s dávkoupřežene, dostavují se velmi nepříjemné stavy, zcela opačné, než bylo očekáváno. Uživatel se chcebavit, ale je tak silně unaven, že nemůže, a když by se mu spát chtělo, droga mu to zase naopaknedovolí. Pervitin se dá používat různě. Nejužívanějším způsobem aplikace je šňupání a intravenózníaplikace. Pervitin se dá i jíst, ale účinek není tak silný a trvá celkem dlouho, než se dostaví.Při první aplikaci se dostavují většinou příjemné účinky. Povzbuzení, zrychlení světa kolem, většízábava. Druhý den se uživatel cítí úplně naopak. Zcela vyčerpaný, bez chuti a bez nálady. Mohou seobjevit též depresivní stavy a agresivita. V konečném důsledku pervitin způsobuje vážné zdravotní komplikace. Při šňupání docházík leptání sliznice a nepříjemným výtokům z nosu. Vzhledem k tomu, že pervitin potlačuje chuť k jídlu,byl používán modelkami a anorektičkami. Jeho braní způsobuje též toxickou psychózu. Jedná seo stav, kdy si toxikoman myslí, že ho všichni pronásledují, že ho chtějí zabít nebo mu ukrást drogu.Mezi velká rizika též patří injekční požívání pervitinu a nesterilní jehly. Dochází tak často k přenosužloutenky a HIV. Velkým problémem pervitinu je také fakt, že se uživateli zrychlený život při jeho užívánízačíná zdát pomalý a přechází pak na tvrdší drogu, v tomto případě pouze na heroin.
  4. 4. ZdrojeOdborná monografie:SANANIM, Kolektiv autorů sdružení. Drogy: otázky a odpovědi: [příručka pro rodinnépříslušníky a pomáhající profese]. Vyd. 1. Praha: Portál, 2007. ISBN 80-736-7223-5.Dle mého názoru se jedná o zdroj kvalitní, jelikož autory knihy jsou odborníci v oboru drog,kteří celou svou kariéru věnovali studiu drog a drogově závislým. Zdroj nabízí širokéspektrum zaměření, jelikož se na jeho vytvoření podíleli rodiče, učitelé i doktoři. Nabízí takucelený pohled na drogovou závislost i její oběti.  Autoři jsou odborníci  Dobrá pověst (zejména přihlédneme-li k tomu, že je kniha vydána v Portálu)  Aktuálnost (datum vydání 2007)  Přesnost a bezchybnost v jazyku  Objektivita  Hluboké zpracování tématuOdborný článek:HOLÁ, Michaela. Jak poznat, že dítě bere drogy. [online]. [cit. 2013-01-02]. Dostupné z:http://drogy.zdrave.cz/jak-poznat-ze-dite-bere-drogy/Můj názor na tento zdroj není tak úplně pozitivní. Informace v článku jsou po porovnánís jinými zdroji pravdivé a kvalitní. Nicméně autorka se, jak jsem zjistila, věnuje psaní narůzná témata, nedá se tedy považovat za odborníka ve studiu drog a drogově závislých.  Autorka není odborník  Pouze rámcové vymezení tématu (jen záchytné body)  Aktuálnost (2009)  Bezchybnost jazyka  Objektivita a správnost informacíWebová stránka:Stimulační drogy: Historie. [online]. [cit. 2013-01-02]. Dostupné z:http://www.drogovaporadna.cz/stimulacni-drogy/stimulacni-drogy-historie.htmlTento zdroj je dle mého posouzení odborně kvalitní. Jedná se totiž o článek od autorů, kteřídanou problematiku studují a věnují se jí. U samotného článku není sice autor jako takovýuvedený, článek zaštituje celá organizace, nicméně i tak se jedná o kvalitní a prověřený zdroj(mimo jiné též pro své generální partnerství s Českou spořitelnou).  Není uveden autor, pouze organizace  Dobré jméno, prestižnost (partner Česká spořitelna)  Aktuálnost (2009)  Bezchybnost a korektnost jazyka  Objektivní informace, dostatečná hloubka a i šířka

×