Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

E Pazar Sunum

 • Login to see the comments

E Pazar Sunum

 1. 1. PAZARLAMA<br />
 2. 2. PAZARLAMA NEDİR?<br />Müşterilerin gereksinimlerini ve beklentilerini anlama ve bu çerçevede hizmetlerin nasıl tasarlanıp sunulabileceğini planlama işlemidir<br />
 3. 3. Neler Pazarlanabilir?<br />Ürünler<br />Hizmetler<br />Tecrübeler<br />Olaylar<br />Kişiler<br />Mekânlar<br />Mülkiyet hakları<br />Kurumlar<br />Bilgi<br />Fikirler <br />
 4. 4. Pazarlama –Temel Kavramlar<br />Gereksinim, istek, talep<br />Ürünler<br />Değer, fiyat, tatmin<br />Takas<br />İlişkiler, ağlar<br />Pazar<br />Pazarlamacılar, müşteriler<br />
 5. 5. Pazarlama Öğeleri<br />
 6. 6. E-PAZARLAMA<br />
 7. 7.
 8. 8.
 9. 9.
 10. 10.
 11. 11.
 12. 12. İnternet Kullanıcı Sayısı<br />
 13. 13.
 14. 14. Neden E-Pazarlama<br />Değişim<br />Fonlardaki azalma<br />Rakip sayısındaki artış<br />Hedefleri gerçekleştirebilme<br />…<br />
 15. 15.
 16. 16. İnternet Üzerinden İş Yapmak<br />Çok daha büyük bir kitleye ulaşabilme imkanı, <br />Müşteriyle daha yakın ilişki kurabilme, <br />Diğer kanallarda olduğu gibi coğrafi sınırları yoktur<br />Hedef kitleye ulaşımı kolaylaştırır<br />E-Pazarlama’nın maliyetleri diğer kanallara göre çok daha azdır<br />
 17. 17. İnternet Üzerinden İş yapmak<br />Geleneksel satış kanallarına ek olarak İnternetten direk satış yapmak mümkündür<br />Zamandan kazanç sağlamak<br /> Firmaların dünya pazarlarına ulaşmalarına <br />Müşterilerin kişisel ihtiyaç ve zevkleri doğrultusunda hizmet sunmaya<br />
 18. 18. İnternet Üzerinde Bir İş Alanı Kendisini Duyurabilmek İçin Aşağıdaki Yöntemleri Kullanır<br />Banner gibi internet reklamları<br />Arama motorları <br />Web siteleri.<br />Bağlılık, referans ve üyelik programları <br />E-posta <br />
 19. 19. E-Posta ile Pazarlamanın Avantajları<br />Müşteri isteklerini anlayabilmek <br /> Mal veya servis hakkında müşteri memnuniyetini ve kaliteyi anlayabilmek.<br /> Müşteri davranışlarını anlayabilmek ve sınıflandırabilmek. <br /> Yeni stratejiler belirleyebilmek. <br />
 20. 20. E-Posta ile İş Alanını Kendisiyle İlgili yapacağı analizler<br />Müşterileri istek ve ilgilerine göre sınıflandırabilme. <br /> Ürünlerin değerini anlayabilme ve rakiplerle karşılaştırabilme. <br /> Ürünler hakkında karar verebilme. <br /> Ürünlerin özelliklerini değiştirebilme. <br />Geleceğe yönelik planlar yapabilme<br />
 21. 21.  ETKİLİ E-PAZARLAMA İÇİN 7 ÖNEMLİ BİLEŞEN<br />Hedef Kitle<br /> Asıl (esas) Mesaj<br />Sitenin Bünyesi (yapısı) <br />Harekete/Faaliyete Çağrı<br />Potansiyel Müşteri<br />Grafik Dizayn ile Destekleme<br />Site Promosyonu<br />
 22. 22. E-PAZARLAMA İÇİN İPUÇLARI VE TÜYOLAR<br />Kendi izinli pazarlama listenizi oluşturabilmeniz için ziyaretçiye her seferinde e-posta adresini sorun<br />Kayıt kutucuğunu ana sayfanızın görünen bir yerine koyun. <br />Hızlı ve zararsız yapın <br />Gizlilik politikasını ise en baştan belirlemeniz gerekli<br /> Teşvik Edici/Özendirici bir şeyler yaratın<br />

×