Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Akti̇Vi̇Te Bazli Mali̇Yetlendi̇Rme

3,529 views

Published on

Published in: Travel, Business
 • Be the first to comment

Akti̇Vi̇Te Bazli Mali̇Yetlendi̇Rme

 1. 1. Hoşgeldiniz Bienvenue Willkommen Benvenuto Bienvenida yôkoso tervetuloa welkom Welcome
 2. 2. AKTİVİTE BAZLI MALİYETLENDİRME
 3. 3. Maliyet Nedir ve Maliyet Yöntemleri <ul><li>Bir iktisadi kıymeti elde etmek için yapılan harcama ya da katlanılan fedakarlıklar toplamı “maliyet” kavramını ifade etmektedir.Maliyet, işletmenin hedeflerine ulaşmak için kullandığı ve / veya tükettiği kaynakların bir ölçüsüdür. </li></ul>
 4. 4. AKTİVİTE BAZLI MALİYETLENDİRME (ABM) <ul><li>Genel anlamda aktiviteye dayalı maliyet sistemi, bir işletme bünyesindeki faaliyetlerin maliyetini hesaplayan ve bu maliyetleri mamullere ve müşterilere yansıtan bir muhasebe teknolojisi olarak tanımlanabilir. </li></ul>
 5. 5. ABM ve ANA BİLEŞENLERİ Faaliyetleri tanımlar. Dağıtım anahtarları kullanır. Mamüllere faaliyet tüketimleri yansıtır.
 6. 6. KAYNAKLAR <ul><li>Kaynaklar, faaliyetlerin yapılabilmesi için başvurulan veya yönetilen ekonomik unsurlardır. Yani maliyetlerin asıl kaynağını oluşturan unsurlardır.Bir üretim işletmesinde kaynaklar direkt işçilik ve malzemeyi, üretim desteğini, üretimin dolaylı maliyetlerini ve üretim dışındaki maliyetleri kapsamaktadır. Kaynaklar, aktiviteye dayalı maliyet sisteminin ilk finansal girdilerini sağlayan unsurlardır. </li></ul>
 7. 7. FAALİYETLER <ul><li>Faaliyet kavramının genel anlamı, yapılan iş veya etkinlikte bulunma demektir.Ancak işletme açısından faaliyet kavramına çeşitli anlamlar yüklemek mümkündür. Buna göre faaliyet, bir işletmenin mamul ve hizmet üretimi sırasında yapılan eylemler olarak tanımlanabilir. Faaliyetler istemin özüdür. </li></ul>Aktiviteye dayalı maliyet sisteminin bir işletme uygulanabilmesi için yapılması gereken ilk iş, bütün işletme faaliyetlerinin faaliyet gruplarına ayrılmasıdır.
 8. 8. FAALİYET MERKEZLERİ <ul><li>Birbiriyle ilişkili faaliyetler grubudur. Faaliyet merkezi, yönetim tarafından, kapsadığı faaliyetlerin maliyetinin ayrı olarak raporlanması istenen üretim sürecinin bölümüdür.10 İşletmede çok sayıda faaliyet yapıldığından her faaliyetin ayrı izlenmesi detayı ve kayıtlama maliyetlerini artırdığından birbiriyle yakın ilişkili bir kaç faaliyet bir faaliyet merkezinde toplanır. Hammaddelerin kaydı ve hareketi çok faaliyeti içerebilir. Bu faaliyetler malzeme yönetimi faaliyet merkezinde toplanabilir. </li></ul>
 9. 9. MALİYET HAVUZU <ul><li>Faaliyetlerin tükettiği kaynakların toplam tutarının faaliyetler itibariyle belirlenmesi işlemine “maliyet havuzu” oluşturma adı verilir. Faaliyetlerin belirlenmesi işlemi tamamlandıktan sonra sıra bu faaliyetlerin maliyetlendirmesine gelir. Maliyet havuzunun sağlıklı oluşturulabilmesi için temel şart işletmenin faaliyetlerinin, alt faaliyetlerinin ve bunların tükettiği kaynakların neler olduğunun iyi belirlenmesidir. </li></ul>
 10. 10. MALİYET SÜRÜCÜSÜ (ETKENLER) <ul><li>Bu kavram aktivite maliyetlerini maliyet objelerine yani mamullere aktarmak için kullanılır. Yani maliyet sürücüleri, bir aktivite gerçekleştirmek için ihtiyaç duyulan çaba ya da iş yükünü belirleyen faktörlere verilen isimdir. </li></ul><ul><li>Aktiviteye dayalı maliyet sisteminde, maliyet sürücüsü, geleneksel sistemdeki dağıtım anahtarları yerine kullanılmaktadır. Maliyet sürücüleri, maliyetlerle mamuller arasında sebep – sonuç ilişkisine dayanan gerçek, objektif bir köprü kurmaktadır. Dağıtım anahtarları ise, genellikle sübjektif bir maliyet dağıtımı için kullanırlar. </li></ul>
 11. 11. ABM SİSTEMİNİN AMAÇLARI <ul><li>Düşük katma değere sahip, diğer bir ifadeyle de mamul ve hizmet üretiminde değer yaratmayan aktivitelere ait maliyetleri ortadan kaldırmak ya da en düşük düzeye indirmek, </li></ul><ul><li>Karlılığı artırmak üzere gerçekleştirilen katma değeri yüksek aktivitelerin kolaylaştırılmasında, etkin ve verimli bir bilgi tabanı sağlamak, </li></ul><ul><li>Problemlerin temel nedenlerinin saptanmasını ve bu etkenlerin düzeltilmesini sağlamak, </li></ul><ul><li>Zayıf varsayımları ve yetersiz maliyet dağıtımından kaynaklanan yanlışlıkları ortadan kaldırmak, </li></ul><ul><li>Yöneticilerin kararlarını doğru verebilmeleri için doğru maliyet bilgileri sağlayabilmek. </li></ul>
 12. 12. ABM ’nin UYGULANMASI <ul><li>ADMS uygulamaları 6 aşamadan oluşturulabilir. </li></ul>6. Aktivite Maliyetlerinin Ürünlere Yüklenmesi 5. Aktiviteler ile Ürünler Arasındaki İlişkilerin Kurulması <ul><li>Aktivitelerin Belirlenmesi ve Tanımlanması </li></ul>3. Maliyetlerin Aktivitelere Yüklenmesi 4. Maliyet Havuzlarının 0luşturulması 2. Aktiviteler ile Maliyetler Arasındaki İlişkilerin Kurulması ABM SİSTEMİNİN UYGULANMASI
 13. 13. ÖRNEK UYGULAMA BİRİM DÜZEYLİ FAAALİYET MERKEZİ İŞÇİLİK FAALİYET MERKEZİ -direkt işçilik faaliyetleri MAKİNA FAALİYET MERKEZİ - makine faaliyetleri -makine bakım faaliyetleri KALİTE KONTROL VE PAKETLEME FAALİYET MERKEZİ -kalite kontrol faaliyetleri -paketleme faaliyetleri PARTİ DÜZEYLİ FAALİYET MERKEZİ TEDARİK FAALİYET MERKEZİ -tedarikçi bulma -numune inceleme -sipariş verme - sipariş inceleme MAKİNA HAZIRLIK MALİYET MERKEZİ -makine faaliyeti -işçilik faaliyeti   MAMUL DÜZEYLİ FAALİYET MERKEZİ <ul><li>MAMUL DİZAYN FAAALİYET MERKEZİ </li></ul><ul><li>mamul tasarımı </li></ul><ul><li>- numune çıkartma </li></ul>MÜŞTERİ FAAALİYET MERKEZİ -sipariş alma - bilgi verme -müşteri ilişkileri -rapor hazırlama   TESİS DÜZEYLİ FAALİYET MERKEZİ DEPOLAMA FAALİYET MERKEZİ -taşıma -depolama GENEL FABRİKA FAALİYET MERKEZİ -yemekhane faaliyetleri -denetim faaliyetleri -temizlik faaliyetleri  
 14. 14. Maliyetler Belirlenir direkt işçilik giderleri işletme malzemesi giderleri yedek parça giderleri diğer endirekt malzeme giderleri yemekhane ve mutfak giderleri personel ilaç giderleri elektrik gideri su gideri yakıt giderleri tamir bakım ve işçilik giderleri fabrika kirası taşıt araçları giderleri haberleşme giderleri işletme bölümü demirbaş amortismanı kırtasiye malzeme giderleri temizlik malzemesi giderleri fotokopi giderleri bilgisayar malzemesi giderleri fotokopi malzemesi giderleri fax malzemesi giderler içme suyu giderleri geniş kapsamlı işyeri giderleri işletme müdürü maaşı işletme müdür yardımcısı maaşı
 15. 15. Maliyet Havuzlarını Oluşturma İŞÇİLİK MALİYET HAVUZU MAKİNA MALİYET HAVUZU KALİTE KONTROL VE PAKETLEME HAVUZU TEDARİK MALİYET HAVUZU işçilik saati başına yükleme oranı= toplam işçilik gideri / işletmede çalışılan toplam işçilik saati makina başına yükleme oranı= makina bakım maliyeti + makine elektrik gideri + amortisman + yedek parça / makine çalışma süresi kalite kontrol ve paketleme maliyet havuzu= yönetici ücreti + işçilik ücreti tedarik maliyet havuzu= yönetici maaşı + büro malzemeleri maliyeti + taşıt giderleri 9.895.668.272 YTL 3.340.245.433 YTL 1.000.655.712 YTL 556.222.359 YTL MAKİNA HAZIRLIK MALİYETİ HAVUZU MAMUL DİZAYN MALİYET HAVUZU MÜŞTERİ MALİYET HAVUZU DEPOLAMA MALİYETİ makine hazırlık maliyet havuzu= işçilik maliyeti + makine maliyeti mamul dizayn maliyet havuzu= yönetici maliyeti + büro malzemesi maliyeti + işçilik maliyeti müşteri maliyet havuzu= yönetici maliyeti + büro malzemesi maliyeti + haberleşme maliyeti + taşıt araçları maliyeti depolama maliyet havuzu = deponun kapladığı alan* kira bedeli + saat başı işçilik maliyeti * çalışma süresi 175.604.186 YTL 297.161.543 YTL 1.480.274.007 YTL 836.526.396 YTL
 16. 16. Etkenleri Belirleme ve Oran Hesabı İŞÇİLİK MALİYET HAVUZU MAKİNA MALİYET HAVUZU KALİTE KONTROL VE PAKETLEME HAVUZU TEDARİK MALİYET HAVUZU MAMUL DİZAYN MALİYET HAVUZU MÜŞTERİ MALİYET HAVUZU MAKİNA HAZIRLIK MALİYETİ HAVUZU DEPOLAMA MALİYETİ etkenler direkt işçilik saati makine saatleri harcanan işçilik süresi fatura sayısı hazırlık süresi mamullerin müşteri sayısı numunenin çıkartılması için gerekli süre deponun kullanım gün sayısı yükleme oranları 6.531.794 YTL 4.501.678 YTL 7.467.580 YTL 5.734.251 YTL 99.053.848 YTL 52.866.929 YTL 99.053.848 YTL 9.294.738 YTL direkt işçilik saati 1515 makine çalışma saati 742 fatura sayısı 97 makine hazırlık süresi(dk) 3 müşteri sayısı 28 numune için gerekli süre(gün) 3 kalite kontrol işçilik saati 134 depo kullanım gün sayısı 90 maliyet havuzu yükleme oranı toplam maliyet havuzu = maliyeti / maliyet etkeni miktarı mamule maliyet havuzundan yüklenen maliyet maliyet havuzu yükleme = oranı * maliyet etkeni kullanım miktarı
 17. 17. Maliyetleri Ürüne Yükleme (yatak örtüsü) İŞLEMLER SÜRELER (saat) İŞÇİ SAYISI DİREKT İŞÇİLİK SÜRESİ MAKİNA SAYISI MAKİNA SÜRESİ Kapitone İşlemi toplam üretim süresinin %30 u kadardır. 3,49 2 6,99 1 3,49 Kesim İşlemi toplam üretim süresinin %20 u kadardır. 2,3 2 4,7 1 2,3 Konfeksiyon İşlemi toplam üretim süresinin %35 u kadardır. 4,1 3 12,2 3 12,2 TOPLAM 23,87 TOPLAM 18,05 Kalite Kontrol paketleme toplam üretim süresinin % 15 i kadardır. 1,7 4 7,0 DİREKT İŞÇİLİK MALİYETİ 155.928.619 YTL MAKİNA MALİYETİ 81.254.171 YTL KALİTE KONTROL VE PAKETLEME MALİYETİ 52.175.981 YTL MAKİNA HAZIRLIK MALİYETİ 21.950.523 YTL MAMUL DİZAYN MALİYETİ 74.290.386 YTL MÜŞTERİ MALİYETİ 52.866.929 YTL DEPOLAMA MALİYETİ 18.589.474 YTL TEDARİK MALİYETİ 9.748.227 YTL TOPLAM MALİYET 466.804.310 YTL yatak örtüsü üretim süresi 11,645 makine hazırlık süresi 75 numune çıkartma süresi 0,75 müşteri sayısı 1 depo işgal süresi 2 fatura katsayısı 1,7
 18. 18. İlginize Teşekkürler! Sorunuz Var mı?

×