Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Objektif Pembelajaran: 
O Di ahkir pembelajaran dan pengajaran pelajar 
dapat: 
O 1) Menyatakan definisi keperluan dan 
ke...
Bab 1: Asas kepada 
Perdagangan 
Disediakan oleh:Puan Zuraida Bt Zailan
Keperluan? 
O Perkara yang perlu oleh manusia untuk 
hidup. 
O Terdiri daripada : 
O i) Keperluan asas 
O Ii) Keperluan la...
Keperluan asas 
O Keperluan fisiologi manusia untuk terus 
hidup. 
O 3 Keperluan asas iaitu;
Keperluan lain 
O Perkara asas tambahan yang diperlukan 
untuk hidup sempurna dan selesa. 
O Merangkumi aspek sosial dan r...
Kehendak 
O Pelengkap atau lanjutan keperluan. 
O Kemewahan , kepuasan egodan sebagai 
petunjuk status. 
O Contohnya:
Sambungan 
O Kehendak manusia adalah banyak , tidak 
dapat dipenuhi dan tidak batasan. 
O Sentiasa meningkat mengikut kema...
1.1.1 Keperluan vs Kehendak 
KEPERLUAN KEHENDAK 
Diperlukan untuk hidup dalam masyarakat Tidak diperlukan untuk hidup 
Mer...
1.1.2 Hierarki Keperluan Maslow 
Keperluan sempurna kendiri 
Keperluan penghargaan 
Keperluan kasih sayang 
Keperluan kese...
Keperluan 
Fisiologi 
Keperluan 
asas 
Makanan,pakaian 
Tempat tinggal 
Keperluan 
keselamatan 
Perlindungan 
seperti jena...
Objektif Pembelajaran: 
O Di ahkir pembelajaran dan pengajaran 
pelajar dapat: 
O 1) Menjawab tiga pop kuiz yang diberikan...
Pop Kuiz 
O 1.Berikan tiga perbezaan antara keperluan dan 
kehendak 
O 2. Berapakah tahap Hierarki Keperluan Maslow? 
O 3....
1.2.1 Pengeluaran 
O Aktiviti @ proses untuk menghasilkan barang @ 
perkhidmatan yang dapat memenuhi kehendak 
manusia. 
O...
Sambungan.. 
O Penciptaan nilai hasil faedah iaitu 
menghasilkan barang untuk kegunaan 
manusia. 
O Contoh:
Jenis-Jenis Faedah 
BENTUK 
Mengubah bentuk keluaran menjadi lebih 
berguna 
Contoh:Tepung menjadi roti 
FAEDAH 
TEMPAT 
M...
1.2.2 Jenis Pengeluaran 
PENGELUARAN 
LANGSUNG 
PENGELUARAN TIDAK LANGSUNG 
1. Pengeluaran untuk 
keperluan dan kehendak 
...
1.2.3 Cabang Pengeluaran 
PENGELUARAN 
PERUSAHAAN 
EKSTRAKTIF 
PERKILANGAN 
PEMBINAAN 
PERDAGANGAN 
PERNIAGAAN 
BANTUAN 
P...
Perusahaan 
Semua aktiviti yang mengeluarkan bahan mentah dan menukarkan bahan mentah menjadi 
barang siap 
EKSTRAKTIF 
• ...
Perdagangan 
O Semua aktiviti yang terlibat dalam 
mengagihkan bahan mentah, barang 
separuh siap dan barang siap daripada...
Khidmat langsung 
O Meluputi semua perkhidmatan peribadi 
yang diberi kepada pengguna secara 
langsung untuk memenuhi kehe...
Pop kuiz 
Perusahaan 
Perkilangan Pembinaan x
soalan 
O Apakah contoh pekerjaan yang mewakili 
x? 
O A. Guru 
O B. Penternak ikan 
O C. Pemborong 
O D. Pengawal gudang
Pop kuiz 
O Nyatakan jenis nilai faedah yang dicipta 
bagi setiap kes berikut: 
O A) Buah jambu batu diawaet untuk jualan ...
Sambungan 
O 2. Apakah cabang pengeluaran bagi 
setiap aktiviti berikut: 
O A) Nelayan yang menangkap ikan untuk 
dijual 
...
1.3 & 1.3.1 Faktor Pengeluaran 
Tanah 
Sumber atau bahan 
mentah didapati dari alam 
semula jadi 
Contoh: tapak kilang, su...
1.3.2 Usahawan 
O Seorang yang : 
a)memulakan sesuatu (berinisiatif) 
b) Pandai menggunakan idea @kaedah 
baru (kreatif) 
...
Berinisiatif 
Berupaya mewujudkan 
sesuatu industri apabila 
mengabungkan semua FP 
dengan cekap 
Kreatif 
Membaut rekaan,...
sambungan 
O E) berpandangan jauh 
O F) rajin dan tekun 
O G) tabah dan tekun 
O H) mempunyai kebolehan mengurus yang 
tin...
Usahawan vs Peniaga 
Peniaga Usahawan 
Skop aktiviti terhad kepada 
membeli dan menjual shj 
Skop aktiviti meluas bukan 
s...
Peranan Usahawan 
Mewujudkan peluang 
pekerjaan 
Contoh: Industri kereta 
di Shah Alam 
Memenuhi keperluan 
dan kehendak 
...
Pop kuiz 
O Apakah faktor pengeluaran yang terlibat 
dalam situasi dibawah: 
O A) seorang pemburu menembak seekor 
burung ...
Objektif Pembelajaran: 
O Di ahkir pembelajaran dan pengajaran 
pelajar dapat: 
O 1) Menyatakan maksud pengkhususan 
O 2) ...
Pengkhususan 
O Penumpuan masa dan tenaga oleh 
seorang individu ke dalam suatu 
pekerjaan mengikut kebolehannya. 
O Dapat...
Faktor kewujudan 
pengkhususan 
Keperluan 
dan 
kehendak 
manusia kian 
bertambah 
Kemahiran 
dan 
kebolehan 
manusia 
ber...
Jenis pengkhususan 
Profesion 
• Mengkhusus satu pekerjaan mengikut kebolehannya 
• Contoh:guru,doktor,akauntan 
Proses 
D...
Kebaikan vs Keburukan 
Kebaikan Keburukan 
1. Mencapai kemahiran dan 
kecekapan 
-pengulangan kerja oleh itu 
kualiti bara...
Pop kuiz 
O 1) berikan definisi pengkhususan? 
O 2) Berikan dua faktor kewujudan 
pengkhususan 
O 3) Nyatakan empat jenis ...
Objektif Pembelajaran: 
O Di ahkir pembelajaran dan pengajaran 
pelajar dapat: 
O 1) Menyatakan definisi sistem barter 
O ...
Sistem barter 
Pertukaran barang dengan 
barang tanpa melibatkan 
wang 
Wujud apabila: 
a) Kehendak serentak-di 
mana kedu...
Kelemahan
sambungan
Latihan 
Nyatakan dua syarat 
membolehkan 
johhny dan mahir 
melakukan 
pertukaran?
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Bab 1 keperluan dan kehendak

Menerangkan secara ringkas bab 1.Diharap dapat membantu pelajar memahami bab 1 dengan mudah

 • Login to see the comments

Bab 1 keperluan dan kehendak

 1. 1. Objektif Pembelajaran: O Di ahkir pembelajaran dan pengajaran pelajar dapat: O 1) Menyatakan definisi keperluan dan kehendak O 2) Menyatakan tiga contoh keperluan dan kehendak O 3) Menyatakan perbezaan antara keperluan dan kehendak. O 4) Menyatakan tiga peringkat di dalam Hierarki Maslow
 2. 2. Bab 1: Asas kepada Perdagangan Disediakan oleh:Puan Zuraida Bt Zailan
 3. 3. Keperluan? O Perkara yang perlu oleh manusia untuk hidup. O Terdiri daripada : O i) Keperluan asas O Ii) Keperluan lain
 4. 4. Keperluan asas O Keperluan fisiologi manusia untuk terus hidup. O 3 Keperluan asas iaitu;
 5. 5. Keperluan lain O Perkara asas tambahan yang diperlukan untuk hidup sempurna dan selesa. O Merangkumi aspek sosial dan rohani seperti berkasih sayang, berkawan , bekerjasama, agama .
 6. 6. Kehendak O Pelengkap atau lanjutan keperluan. O Kemewahan , kepuasan egodan sebagai petunjuk status. O Contohnya:
 7. 7. Sambungan O Kehendak manusia adalah banyak , tidak dapat dipenuhi dan tidak batasan. O Sentiasa meningkat mengikut kemajuan teknologi, peningkatan taraf hidup. O Berubah mengikut citarasa , umur dan pendapatan.
 8. 8. 1.1.1 Keperluan vs Kehendak KEPERLUAN KEHENDAK Diperlukan untuk hidup dalam masyarakat Tidak diperlukan untuk hidup Meruapakan tuntutan semula jadi manusia Pelengkap kepada keperluan Wajib dipenuhi untuk terus hidup. Manusia sukar hidup sekiranya keperluan tidak dipenuhi Tidak semestinya dipenuhi untuk terus hidup Mempunyai batasan Tiada batasan. Lebih mudah dipenuhi kerana setiap manusia mempunyai paras keperluan yang sama Kehendak tidak dapat dipenuhi . Tidak berubah ikut pendapatan Berubah ikut pendapatan,status, mewah Contoh:makanan,pakaian ,tempat tinggal. Contoh:jam tangan Rolex,kereta mewah, rumah bungalow
 9. 9. 1.1.2 Hierarki Keperluan Maslow Keperluan sempurna kendiri Keperluan penghargaan Keperluan kasih sayang Keperluan keselamatan Keperluan asas Keperluan Rohani Keperluan sosial Keperluan Fisiologi
 10. 10. Keperluan Fisiologi Keperluan asas Makanan,pakaian Tempat tinggal Keperluan keselamatan Perlindungan seperti jenayah Sosial Kasih sayang Daripada ibu bapa,adik beradik,kawan Penghargaan Dan penghormatan daripada masyarakat atas kejayaan Rohani Keperluan sempurna kendiri Keperluan untuk pengertian dan kepuasan jiwa kejjiwaan, perasaa dalaman dan kesenia.
 11. 11. Objektif Pembelajaran: O Di ahkir pembelajaran dan pengajaran pelajar dapat: O 1) Menjawab tiga pop kuiz yang diberikan kehendak O 2) Menyatakan definisi pengeluaran dan jenis pengeluaran O 3) Menyatakan empat faedah pengeluaran O 4) Menyatakan cabang-cabang pengeluaran
 12. 12. Pop Kuiz O 1.Berikan tiga perbezaan antara keperluan dan kehendak O 2. Berapakah tahap Hierarki Keperluan Maslow? O 3. Huraikan ketiga-tiga tahap Hierarki Keperluan Maslow?
 13. 13. 1.2.1 Pengeluaran O Aktiviti @ proses untuk menghasilkan barang @ perkhidmatan yang dapat memenuhi kehendak manusia. O Termasuk penghasilkan perkhidmatan seperti hiburan,pendidikan dan persolekan. O Contohnya:seorang guru memberi pendidikan kepada pelajar. Manakala tukang kayu menghasilkan perabot.
 14. 14. Sambungan.. O Penciptaan nilai hasil faedah iaitu menghasilkan barang untuk kegunaan manusia. O Contoh:
 15. 15. Jenis-Jenis Faedah BENTUK Mengubah bentuk keluaran menjadi lebih berguna Contoh:Tepung menjadi roti FAEDAH TEMPAT Memindahkan barang ke tempat yang mempunyai permintaan Contoh: Roti dari kilang ke kedai runcit MASA Menyimpan barang sehingga diperlukan. Roti disimpan didalam gudang sehingga ada permintaan MILIKAN Pertukaran milik daripada orang yang tidak memerlukan kepada orang yang memerlukan Contoh:penjual kepada pembeli roti
 16. 16. 1.2.2 Jenis Pengeluaran PENGELUARAN LANGSUNG PENGELUARAN TIDAK LANGSUNG 1. Pengeluaran untuk keperluan dan kehendak sendiri tanpa bantuan orang lain 1. Pengeluaran dibantu oleh orang lain untuk memenuhi keperluan dan kehendak individu. 2. Berlaku pada zaman dahulu 2. Berlaku pada masa sekarang 3. Kedah pengeluaran kurang efisen kerana tiada pengkhususan. Pengeluaran berasaskan pengkhususan adalah cekap 4. Jumlah pengeluaran kecil dan kegunaan sendiri 4. Jumlah keluaran adalah skala besar dan untuk dijual 5. Contoh: seisi keluarga bercucuk tanam untuk kegunaan sendiri 5.Seorang petani mengkhususkan menanam padi sebahagian digunakan untuk kegunanya sebagai dijual
 17. 17. 1.2.3 Cabang Pengeluaran PENGELUARAN PERUSAHAAN EKSTRAKTIF PERKILANGAN PEMBINAAN PERDAGANGAN PERNIAGAAN BANTUAN PERNIAGAAN KHIDMAT LANGSUNG
 18. 18. Perusahaan Semua aktiviti yang mengeluarkan bahan mentah dan menukarkan bahan mentah menjadi barang siap EKSTRAKTIF • Semua aktiviti yang menghasilkan bahan mentah dari bumi dan laut. • Contoh:pertanian, perlombongan, perikanan,pembalakan. PERKILANGAN • Memproses dan menukar bahan mentah menjadi barang siap @ barang separuh siap. • Contoh : buku,pen,kereta. PEMBINAAN • Semua aktiviti yang menggunakan barang separuh siap dan barang siap untuk dipasanga dan dibina. • Contoh:pembinaan jambatan, kereta , kapal.
 19. 19. Perdagangan O Semua aktiviti yang terlibat dalam mengagihkan bahan mentah, barang separuh siap dan barang siap daripada pengeluar kepada pengguna terahkir tergolong dalam industri agihan @perdagangan O Melibatkan urusan bank, komunikasi, pengangkutan, insurans, pergudangan dan promosi
 20. 20. Khidmat langsung O Meluputi semua perkhidmatan peribadi yang diberi kepada pengguna secara langsung untuk memenuhi kehendaknya. O Contohnya perkhidmatanperubatan,perguruan, hiburan,perundingan,perundangan dan persolekan.
 21. 21. Pop kuiz Perusahaan Perkilangan Pembinaan x
 22. 22. soalan O Apakah contoh pekerjaan yang mewakili x? O A. Guru O B. Penternak ikan O C. Pemborong O D. Pengawal gudang
 23. 23. Pop kuiz O Nyatakan jenis nilai faedah yang dicipta bagi setiap kes berikut: O A) Buah jambu batu diawaet untuk jualan sepanjang tahun O B) Tanah liat diadun dan dibakar menjadi pasu bunga O C)Kayu dipotong dan dipasang menjadi almari O D) Durian diangkut dari dusun ke pasar
 24. 24. Sambungan O 2. Apakah cabang pengeluaran bagi setiap aktiviti berikut: O A) Nelayan yang menangkap ikan untuk dijual O B) Jururawat yang memberi ubat kepada pesakit. O C) Guru yang mengajar murid.
 25. 25. 1.3 & 1.3.1 Faktor Pengeluaran Tanah Sumber atau bahan mentah didapati dari alam semula jadi Contoh: tapak kilang, susu getah Buruh Pekerja @tenaga manusia yang terlibat dalam pengeluaran Contoh:guru, akauntan,juruteknik Modal Alat-alat,mesin dan jentera yang digunakan untuk membantu pengeluaran. Contoh:mesin, modal duit Usahawan Ejen yang menggabungkan faktor tanah, buruh dan modal untuk menghasilkan sesuatu keluaran.
 26. 26. 1.3.2 Usahawan O Seorang yang : a)memulakan sesuatu (berinisiatif) b) Pandai menggunakan idea @kaedah baru (kreatif) c)Sentiasa membuat pembaharuan dan pengubahsuaian (inovatif) d) Sanggup menghadapi risiko serta berusaha untuk menjayakan sesuatu (berorientasikan kejayaan)
 27. 27. Berinisiatif Berupaya mewujudkan sesuatu industri apabila mengabungkan semua FP dengan cekap Kreatif Membaut rekaan,ciptaan dan penemuan baru seiring dengan permintaan masyarakat. Contoh:telefon bimbit Inovatif Kebolehan melakukan pembaharuan atau pengubahsuaian Contoh: Note 3 ke note 4 Berani menangung risiko Menguruskan hutang,perubahaan permintaaan, kehabisan sumber. Gigih,rajin, tidak mudah putus asa .
 28. 28. sambungan O E) berpandangan jauh O F) rajin dan tekun O G) tabah dan tekun O H) mempunyai kebolehan mengurus yang tinggi O I) Bertanggungjawab dan berakauntabiliti O J) Berkeyakinan tinggi
 29. 29. Usahawan vs Peniaga Peniaga Usahawan Skop aktiviti terhad kepada membeli dan menjual shj Skop aktiviti meluas bukan setakat membeli dan menjual sebaliknya inovasi, kreatif dan mencipta Mengutamakan keuntungan Selain untung untuk memberi sumbangan kepada masyarakat Skala operasi kecil dan statik Skala operasi besar dan sentiasa berubah Tidak kreatif dan tidak membuat pembaharuan Menpunyai daya cipta dan inovasi yang tinggi Contoh: Pak Abu menjual nasi ayam . Selepas 10 tahun Pak Abu tidak mengembangkan perniagaan nasi ayamnya. Contoh: KFC yang mengembangkan perniagaannya ke seluruh negara
 30. 30. Peranan Usahawan Mewujudkan peluang pekerjaan Contoh: Industri kereta di Shah Alam Memenuhi keperluan dan kehendak masyarakat Contoh: tv, perubatan,pendidikan Menghasilkan penemuan dan ciptaan baru Contoh: perakam video, hp, internet, kad atm Menyumbangkan terhadap pembangunan ekonomi Meningkatkan taraf hidup masyarakat
 31. 31. Pop kuiz O Apakah faktor pengeluaran yang terlibat dalam situasi dibawah: O A) seorang pemburu menembak seekor burung dengan senapang O Seorang nelayan menangkap ikan dengan jala O 2.Siapakah usahawan O 3) Berikan tiga peranan usahawan
 32. 32. Objektif Pembelajaran: O Di ahkir pembelajaran dan pengajaran pelajar dapat: O 1) Menyatakan maksud pengkhususan O 2) Menyenaraikan faktor kewujudan pengkhususan dalam pengeluaran O 3) Menyatakan empat jenis pengkhususan O 4) Menyatakan kesan pengkhususan dalam pengeluaran O 4)Menjawab soalan pop kuiz
 33. 33. Pengkhususan O Penumpuan masa dan tenaga oleh seorang individu ke dalam suatu pekerjaan mengikut kebolehannya. O Dapat meningkatkan kecekapan individu.
 34. 34. Faktor kewujudan pengkhususan Keperluan dan kehendak manusia kian bertambah Kemahiran dan kebolehan manusia berbeza Wujudnya pembahagian kerja di kilang moden Perbezaan iklim dan bentuk muka bumi
 35. 35. Jenis pengkhususan Profesion • Mengkhusus satu pekerjaan mengikut kebolehannya • Contoh:guru,doktor,akauntan Proses Dibahagikan kepada beberapa kendalian dan setiap kendalian dilakukan oleh pekerja. Antarabangsa Di mana sebauh negara mengkhususkan dalam bidang pengeluaran berdasarkan faktor geografi,iklim ,teknologi,buruh Kawasan Berdasarkan kesuburan kawasan,iklim, bentuk muka bumi.
 36. 36. Kebaikan vs Keburukan Kebaikan Keburukan 1. Mencapai kemahiran dan kecekapan -pengulangan kerja oleh itu kualiti barang tinggi 1.Membosankan -Melakukan kerja yang sama menyebabkan pekerja bosan 2. Meningkatkan pengeluaran -pekerja lebih produktif 2. Kehilangan daya cipta, seni,pertukangan. 3.Menjimatkan masa dan kos -Masa melatih dapat dijimatkan dan kos dapat dikurangkan 3. Hasil standard -seragam tiada perbezaan keluaran 4.Membolehkan penggunaan mesin -mengurangkan kos buruh Risiko pengangguran -mesin digunakan Menjimatkan penggunaan mesin dan alatan Saling bergantungan yang keterlaluan -mesin rosak operasi akan dihentikan
 37. 37. Pop kuiz O 1) berikan definisi pengkhususan? O 2) Berikan dua faktor kewujudan pengkhususan O 3) Nyatakan empat jenis pengkhususan O 4) Berikan dua kebaikan dan keburukan pengkhususan?
 38. 38. Objektif Pembelajaran: O Di ahkir pembelajaran dan pengajaran pelajar dapat: O 1) Menyatakan definisi sistem barter O 2) Menghuraikan lima kelemahan sistem barter O 3) Menjawab pop kuiz.
 39. 39. Sistem barter Pertukaran barang dengan barang tanpa melibatkan wang Wujud apabila: a) Kehendak serentak-di mana kedua dua pihak mahukan benda yang sama. b) Mempunyai lebihan utk ditukarkan.
 40. 40. Kelemahan
 41. 41. sambungan
 42. 42. Latihan Nyatakan dua syarat membolehkan johhny dan mahir melakukan pertukaran?

×