Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

KSSR PEND KHAS Tahap 1

14,381 views

Published on

Published in: Education

KSSR PEND KHAS Tahap 1

  1. 1. Akta Pendidikan 1996, Peraturan-peraturan Pendidikan (Pendidikan Khas) 1997 Bahagian II 3(2) yang menyatakan: “Seseorang murid dengan keperluan khas adalah boleh dididik jika dia mampu untuk mengurus diri sendiri tanpa bergantung kepada orang lain dan disahkan oleh panel yang terdiri daripada pengamal perubatan, pegawai Kementerian Pendidikan dan pegawai Jabatan Kebajikan Masyarakat, sebagai berupaya mengikuti program Pendidikan Kebangsaan layak untuk menghadiri Program Pendidikan Khas kecuali murid-murid yang berikut; a) murid yang cacat anggota tetapi mempunyai kebolehan mental untuk belajar seperti murid biasa; dan b) murid yang mempunyai pelbagai kecacatan atau yang sangat cacat anggotanya atau yang terencat akal yang berat.” Untuk memenuhi keperluan individu, program pengajaran dan pembelajaran yangdibentuk adalah fleksibel selaras dengan Peraturan-Peraturan Pendidikan (Pendidikan Khas) 1997, yang menyatakan “guru-guru boleh mengubahsuai kaedah atau teknikpengajaran atau pembelajaran, masa bagi aktiviti dan susunan aktiviti, mata pelajaran dan bahan bantu mengajar bagi mencapai tujuan dan matlamat Pendidikan Khas”.
  2. 2. TRANSFORMASI KURIKULUM
  3. 3. Peruntukan Waktu Tahap 1 KSSR - Pendidikan Khas (Masalah Pembelajaran) Contoh / cadangan agihan masa • boleh diubahsuai mengikut keperluan kumpulan murid (rujuk akta Pend. Khas 1996/ 1997) MASA DALAMBIL MATA PELAJARAN KOMPONEN SEMINGGU (MINIT)1. Pengurusan Kehidupan Pengurusan Diri 450 Pengurusan Tingkah Laku Kemahiran Manipulatif2 Asas 3M Bahasa Malaysia 360 Bahasa Inggeris Matematik Pendidikan Seni Kreatif Pendidikan Seni Visual 240 Pendidikan Muzik4. Pendidikan Islam / Moral 1805. Pendidikan Jasmani 1206. Perhimpunan 30 Jumlah Waktu Seminggu 1380
  4. 4. PERUBAHAN UTAMA DALAM KURIKULUM PENDIDIKAN KHASMASALAH PENGLIHATAN(Sekolah Rendah ) 1. Mata pelajaran baru- KAIMal Mata Pelajaran Suaian 2. Pendidikan Jasmani Suaian 3. Pendidikan Seni Visual Suaian
  5. 5. Peruntukan Waktu Tahap 1 KSSR - Pendidikan Khas (Masalah Penglihatan) MASA DALAMBIL MODUL SEMINGGU (MINIT) MODUL TERAS ASAS1. Bahasa Malaysia 3602. Bahasa Inggeris 300 Pendidikan Islam 1803. Pendidikan Moral 1804. Pendidikan Jasmani (Ubah suai ) 605. Pendidikan Kesihatan 306. Matematik 1807. Kemahiran Asas Individu Masalah Penglihatan 60 MODUL TERAS TEMA8. Dunia Kesenian Dunia Seni Visual (Ubah suai ) 30 Dunia Muzik Dunia Sains dan Teknolog 60 MODUL ELEKTIF9. BCSK/BTSK/B. Arab/B. Iban/B. Kadazandusun 90 Perhimpunan 30 Jumlah Waktu Seminggu 1380
  6. 6. PERUBAHAN UTAMA DALAM KURIKULUM PENDIDIKAN KHASMASALAH PENDENGARAN(Sekolah Rendah ) 1. Mata pelajaran baru- Bahasa Isyarat Komunikasi (BIK) Mata Pelajaran Modifikasi 1. Bahasa Malaysia 2. Bahasa Inggeris 3. Pendidikan Islam
  7. 7. Peruntukan waktu bagi Tahap 1 KSSR-Pendidikan Khas (Masalah Pendengaran) MASA DALAM SEMINGGUBIL MATA PELAJARAN (MINIT) MODUL TERAS TEMA1 Bahasa Malaysia 3002 English Language 2703 Bahasa Isyarat Komunikasi 1504 Pendidikan Islam/Moral 1805 Pendidikan Jasmani 606 Pendidikan Kesihatan 306 Matematik 210 MODUL TERAS TEMA Dunia Seni Visual 607 Dunia Sains dan Teknologi 60 Dunia Muzik 308 Perhimpunan 30 Jumlah 1380
  8. 8. LAMPIRAN
  9. 9. Akta dan PekelilingAkta Pendidikan Khas 1996/1997Pekeliling KSSRPeperiksaan AwamRancangan Pengajaran Harian (RPH)Masalah PembelajaranMasalah PendengaranMasalah Penglihatan

×