Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

K

241 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

K

  1. 1. MARI BELAJARTATABAHASA
  2. 2. • Aku • Awak • Dia• Saya • Anda • Beliau• Beta • Engkau/kau • Baginda• Patik • Kamu/mu/kalian • Mereka• Hamba (jamak) • Nya / ia• Kita ( jamak ) • Kamu (seorang)• Kami ( jamak ) • Encik / Cik • Tuan • Puan • Pak cik / mak cik
  3. 3. Kata Ganti Nama Tanya Digunakan untuk menanyakan sesuatuperkara yang berkaitan dengan manusia, haiwan, benda, dan tempat.Siapa Apa Bagaimana
  4. 4. Kata Ganti Nama Tempat Sana Sini Situ
  5. 5. KATA GANTI NAMA TUNJUK Digunakan untuk menunjukkan manusia, haiwan, tempat dan benda Subjek - yang terletak di hadapan kata nama ItuBerfungsisebagai : Penentu - di belakang kata nama Ini
  6. 6. Kata Ganti Nama Tak Tentu Digunakan untuk menggantikan manusia, haiwan, tempat dan benda atau sesuatu perkara secara umum dan tiada berkaitan dengan pertanyaan.
  7. 7. Latihan Lengkapkan ayat-ayat di bawah dengan perkataan yang sesuai. beliau Apa-apa tuanku patik dia Mana-mana kamu1. “ Segala titah perintah ____________ akan patik laksanakan,” kata Bendara Tun Perak .2. “ Pilihlah _________ buku yang kamu suka,” kata Encik Ahmad kepada anak perempuannya.
  8. 8. 3. Entah ___________ yang dibuatnya lama-lama di dalam bilik.4. “Bukan __________ yang mengambil buku kamu ,” kata Jalil kepada Ellen.5. “_____________ tidak seharusnya berada di sini pada waktu begini,” tegur Cikgu Rahman Kepada Ahmad dan kawan-kawannya.6. ____________ tidak boleh meninggikan suara apabila bercakap dengan Ibu bapa dan orng-orang tua.7. Nicole Ann David dianugerahkan pingat yang membawa gelaran datuk ketika____________ berusia 20 tahun.

×