Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Slide2 milikan

568 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Slide2 milikan

 1. 1. MILIKAN PERNIAGAAN KURSUS ORIENTASI MODUL KEUSAHAWANAN UNTUK GURU-GURU ALIRAN VOKASIONAL 2007MODUL KEUSAHAWANAN MERENTASI KURIKULUM VOKASIONAL Penyediaan slide: Dr. Ismail, MEDEC UiTM 2005
 2. 2. MILIKAN PERNIAGAANMODUL KEUSAHAWANAN MERENTASI KURIKULUM VOKASIONAL Penyediaan slide: Dr. Ismail, MEDEC UiTM 2005
 3. 3. MILIKAN PERNIAGAAN Terdapat tiga bentuk perniagaan yang sesuai dipilihMODUL KEUSAHAWANAN MERENTASI KURIKULUM VOKASIONAL Penyediaan slide: Dr. Ismail, MEDEC UiTM 2005
 4. 4. MILIKAN PERNIAGAAN Dimiliki oleh seorang usahawan sahaja. Usahawan tersebut bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pengurusan perniagaan. Pemilik perniagaan juga bertanggung jawab terhadap tanggungan atau liabiliti perniagaan secara bersendirian.MODUL KEUSAHAWANAN MERENTASI KURIKULUM VOKASIONAL Penyediaan slide: Dr. Ismail, MEDEC UiTM 2005
 5. 5. MILIKAN PERNIAGAAN Kelebihan Milikan Tunggal  Mudah ditubuhkan  Mudah untuk mengurusnya kerana perniagaan diuruskan sendiri oleh pemiliknya.  Keuntungan diperolehi dari kendalian perniagaan adalah milik tuan punya perniagaan sepenuhnya.  Pemilik perniagaan tidak perlu melaporkan prestasi perniagaan kepada umum atau pihak berkuasa.  Tidak banyak perundangan yang perlu dipatuhi.MODUL KEUSAHAWANAN MERENTASI KURIKULUM VOKASIONAL Penyediaan slide: Dr. Ismail, MEDEC UiTM 2005
 6. 6. MILIKAN PERNIAGAAN Kelemahan Milikan Tunggal  Pemilik bertanggung jawab sepenuhnya terhadap tanggungan atau hutang perniagaan.  Mempunyai sumber perniagaan yang terbatas.  Pemilik menanggung beban kerja yang banyak dari segi masa dan tenaga.  Perniagaan banyak bergantung kepada kecekapan pemilik untuk kendalian perniagaan yang berterusan.  Oleh kerana dimiliki oleh seorang pemilik sahaja, sumber untuk mengembangkan perniagaan adalah terhad.MODUL KEUSAHAWANAN MERENTASI KURIKULUM VOKASIONAL Penyediaan slide: Dr. Ismail, MEDEC UiTM 2005
 7. 7. MILIKAN PERNIAGAAN Dua orang usahawan atau lebih berkongsi untuk menjalankan sebuah perniagaan dengan matlamat untuk mendapat keuntungan dari perniagaan yang dikongsi itu. Syarikat perkongsian boleh dikongsi oleh rakan kongsi tidak melebihi 20 orang. Walau bagaimana pun perniagaan yang berbentuk perkhidmatan profesional seperti bidang guaman, arkitek, akauntan, kejuruteraan dan perubatan boleh di kongsi sehingga 50 orang.MODUL KEUSAHAWANAN MERENTASI KURIKULUM VOKASIONAL Penyediaan slide: Dr. Ismail, MEDEC UiTM 2005
 8. 8. MILIKAN PERNIAGAAN Syarikat perkongsian adalah tertakluk kepada Akta Perkongsian 1961. Sekiranya rakan kongsi tidak membuat Perjanjian Perkongsian atau Surat Ikatan Perkongsian, peraturan Akta perkongsian mestilah dipatuhi.MODUL KEUSAHAWANAN MERENTASI KURIKULUM VOKASIONAL Penyediaan slide: Dr. Ismail, MEDEC UiTM 2005
 9. 9. MILIKAN PERNIAGAAN Antara peraturan yang terdapat dalam Akta Perkongsian 1961: • Keuntungan dan kerugian mesti dibahagi sama rata. • Rakan kongsi tidak boleh dibayar faedah atas modal yang telah disumbangan. • Setiap rakan kongsi berhak melibatkan diri dalam menguruskan syarikat. • Rakan kongsi tidak boleh dibayar gaji. • Mana-mana rakan kongsi yang hendak disingkirkan dari syarikat mestilah mendapat persetujuan dari lain-lain rakan kongsi dan pengambilan rakan kongsi baru perlu mendapat persetujuan sebulat suara daripada rakan kongsi sedia ada.MODUL KEUSAHAWANAN MERENTASI KURIKULUM VOKASIONAL Penyediaan slide: Dr. Ismail, MEDEC UiTM 2005
 10. 10. MILIKAN PERNIAGAAN Antara perkara-perkara penting yang perlu dijelaskan dalam Surat Ikatan Perkongsian: • Nama syarikat sama ada menggunakan nama perniagaan atau nama rakan kongsi. • Tempoh perkongsian bagi mengelakkan pembubaran pada bila-bila masa yang boleh menggugat kelancaran perniagaan. • Pengurusan perniagaan sama ada dilantik dari kalangan rakan kongsi atau melalui perlantikan dan di bayar gaji. • Akaun dan modal perkongsian yang menunjukkan sumbangan ahli dan hak rakan kongsi terhadap modal. • Menjelaskan harta perkongsian dan harta bukan-perkongsianMODUL KEUSAHAWANAN MERENTASI KURIKULUM VOKASIONAL Penyediaan slide: Dr. Ismail, MEDEC UiTM 2005
 11. 11. MILIKAN PERNIAGAAN Kebaikan Syarikat Perkongsian • Mudah mendapat kemudahan kredit. • Sumber modal yang lebih kukuh kerana di kongsi oleh lebih daripada dua orang. • Tanggungjawab terbahagi antara rakan- rakan kongsi. • Mudah untuk ditubuhkan • Syarikat perkongsian tidak perlu melaporkan prestai tahunan syarikat kepada Suruhanjaya Syarikat Malaysia. • Sumbangan modal boleh dipertingkatkan dengan menambah rakan kongsi baru.MODUL KEUSAHAWANAN MERENTASI KURIKULUM VOKASIONAL Penyediaan slide: Dr. Ismail, MEDEC UiTM 2005
 12. 12. MILIKAN PERNIAGAAN Kebaikan Syarikat Perkongsian • Tiap-tiap rakan kongsi bertanggung jawab kepada keuntungan dan kerugian syarikat. Oleh itu risiko individu dapat dikurangkan. • Mempunyai pengurusan yang lebih baik kerana rakan-rakan kongsi boleh menyumbang kemahiran, pengetahuan, dan pengalaman dalam menguruskan perniagaanMODUL KEUSAHAWANAN MERENTASI KURIKULUM VOKASIONAL Penyediaan slide: Dr. Ismail, MEDEC UiTM 2005
 13. 13. MILIKAN PERNIAGAAN Kelemahan Syarikat Perkongsian • Keuntungan perniagaan terpaksa dibahagikan di kalangan rakan kongsi. • Potensi untuk mengembangkan perniagaan terhad. • Tanggungan perniagaan tidak terhad kepada aset perniagaan, malah pemiutang boleh menuntut aset peribadi rakan kongsi. • Kesinambungan perniagaan terhad; perniagaan akan terbubar jika salah seorang rakan kongsi meninggal dunia atau bankrap.MODUL KEUSAHAWANAN MERENTASI KURIKULUM VOKASIONAL Penyediaan slide: Dr. Ismail, MEDEC UiTM 2005
 14. 14. MILIKAN PERNIAGAAN Prosidur penubuhan milikan tunggal dan perkongsian Mengikut Seksyen 5, Akta Pendaftaran Perniagaan 1956, butir-butir mengenai nama, tarikh mula berniaga, jenis perniagaan dan pemilik-pemilik hendaklah dikemukakan bagi pendaftaran di Unit Perniagaan, Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) atau mana-mana pejabat cawangannya.MODUL KEUSAHAWANAN MERENTASI KURIKULUM VOKASIONAL Penyediaan slide: Dr. Ismail, MEDEC UiTM 2005
 15. 15. MILIKAN PERNIAGAAN Proses penubuhan milikan tunggal dan perkongsian • Borang yang digunakan bagi mendaftarkan perniagaan ialah Borang ‘A’. Borang ini dikeluarkan dengan percuma oleh Pejabat SSM atau mana- mana pejabat cawangannya. • Hanya satu salinan borang ini yang perlu dilengkapkan. • Butir-butir perniagaan perlu dicatatkan dalam borang ini dan menanda- tanganinya di hadapan seorang Pegawai Pengesahan yang dinamakan dalam Borang ‘A’ iaitu Hakim, Ahli Parlimen, Majistret, Peguam, Pegawai Daerah dan Penghulu.MODUL KEUSAHAWANAN MERENTASI KURIKULUM VOKASIONAL Penyediaan slide: Dr. Ismail, MEDEC UiTM 2005
 16. 16. MILIKAN PERNIAGAAN Yuran Pendaftaran Perniagaan • Untuk perniagaan yang menggunakan nama pemohon (sesuai untuk milikan tunggal sahaja) yuran yang dikenakan ialah RM 30.00. • Untuk perniagaan yang menggunakan nama lain dari nama pemohon (milikan tunggal atau perkongsian) yuran yang dikenakan ialah RM 60.00. • Yuran perkhidmatan sebanyak RM 5.00 akan dikenakan untuk proses pendaftaran. • Yuran RM 5.00 dikenakan untuk setiap cawangan perniagaan.MODUL KEUSAHAWANAN MERENTASI KURIKULUM VOKASIONAL Penyediaan slide: Dr. Ismail, MEDEC UiTM 2005
 17. 17. MILIKAN PERNIAGAAN Sijil pendaftaran Sijil Kelulusan Pendaftaran (Borang D) dikeluarkan kepada pemilik perniagaan dalam tempoh 3 (tiga) hari selepas permohonan dibuat. Sijil ini mestilah dipamerkan di premis perniagaan. Kegagalan mempamerkan sijil tersebut boleh didenda sehingga RM200.00.MODUL KEUSAHAWANAN MERENTASI KURIKULUM VOKASIONAL Penyediaan slide: Dr. Ismail, MEDEC UiTM 2005
 18. 18. MILIKAN PERNIAGAAN Cara memulakan perniagaan an cang Ran gaan ia PernMODUL KEUSAHAWANAN MERENTASI KURIKULUM VOKASIONAL Penyediaan slide: Dr. Ismail, MEDEC UiTM 2005
 19. 19. MILIKAN PERNIAGAAN an cang Ran gaan ia Pern Perniagaan baru diteroka berdasarkan potensi peluang perniagaan tersebut dari segi pulangan dan mempunyai risiko pelaburan yang boleh di atasi oleh usahawan.MODUL KEUSAHAWANAN MERENTASI KURIKULUM VOKASIONAL Penyediaan slide: Dr. Ismail, MEDEC UiTM 2005
 20. 20. MILIKAN PERNIAGAAN an cang Ran gaan ia Pern Antara ciri-ciri perniagaan baru ialah: • Dimulakan sendiri oleh usahawan. • Modal sendiri. • Usahawan mempunyai pengetahuan, kemahiran, pengalaman dan kecenderungan dalam bidang yang diteroka. • Ada kalanya perniagaan baru membabitkan ciptaan produk yang baru yang ingin dipelupori oleh usahawan.MODUL KEUSAHAWANAN MERENTASI KURIKULUM VOKASIONAL Penyediaan slide: Dr. Ismail, MEDEC UiTM 2005
 21. 21. MILIKAN PERNIAGAAN an cang Ran gaan ia Pern Kebaikan • Bebas membuat keputusan sendiri. • Berpeluang untuk mempraktikkan idea dan membina imej perniagaan sendiri. • Mempunyai kebebasan untuk memilih sendiri lokasi, kilang yang berpatutan, peralatan, barang atau perkhidmatan dan bank. • Boleh membina reputasi, dan reputasi perniagaan tidak akan terjejas teruk jika berlaku kesilapan dalam pengurusan.MODUL KEUSAHAWANAN MERENTASI KURIKULUM VOKASIONAL Penyediaan slide: Dr. Ismail, MEDEC UiTM 2005
 22. 22. MILIKAN PERNIAGAAN an cang Ran gaan ia Pern Kelemahan • Perlu mengambil masa yang lama, modal yang banyak dan usaha yang tinggi. • Menanggung kerugian atau keuntungan yang minimum di peringkat awal kerana kos permulaan perniagaan yang tinggi. • Tidak dapat membuat ramalan tentang jualan, kos dan keuntungan dengan tepat kerana ketiadaan rekod perniagaan.MODUL KEUSAHAWANAN MERENTASI KURIKULUM VOKASIONAL Penyediaan slide: Dr. Ismail, MEDEC UiTM 2005
 23. 23. MILIKAN PERNIAGAAN an cang Ran gaan ia Pern Kelemahan • Perlu berusaha dengan lebih keras untuk menarik minat bakal pelanggan dan meningkatkan kewujudan bilangan pelanggan. • Sukar untuk mendapat pinjaman kerana kurangnya keyakinan institusi kewangan terhadap perniagaan baru berbanding perniagaan sedia ada dan terbukti prestasinya.MODUL KEUSAHAWANAN MERENTASI KURIKULUM VOKASIONAL Penyediaan slide: Dr. Ismail, MEDEC UiTM 2005
 24. 24. MILIKAN PERNIAGAAN Mengambil alih perniagaan sedia ada bermaksud membeli sebuah perniagaan yang telah wujud atau mengambil alih sebahagian besar saham syarikat atau aset syarikat dengan tujuan untuk mengambil alih pengurusan syarikat tersebut.MODUL KEUSAHAWANAN MERENTASI KURIKULUM VOKASIONAL Penyediaan slide: Dr. Ismail, MEDEC UiTM 2005
 25. 25. MILIKAN PERNIAGAAN Langkah-langkah untuk membeli perniagaan sedia ada: • Kenal pasti keutamaan peribadi dalam perniagaan yang akan diceburi. • Kenal pasti peluang atau potensi yang wujud dalam perniagaan sedia ada. • Buat penilaian terhadap prestasi dan rekod syarikat sebelum membuat keputusan mengambil alih sesebuah syarikat.MODUL KEUSAHAWANAN MERENTASI KURIKULUM VOKASIONAL Penyediaan slide: Dr. Ismail, MEDEC UiTM 2005
 26. 26. MILIKAN PERNIAGAAN Langkah-langkah untuk membeli perniagaan sedia ada: • Aturkan kemudahan pembiayaan perniagaan dari institusi kewangan. • Lakukan siasatan, penyelidikan dan penilaian terhadap nilai sebenar dan tanggungan terhadap perniagaan yang akan diambil alih. • Sediakan perjanjian yang saksama untuk kedua belah pihak; pembeli dan penjual.MODUL KEUSAHAWANAN MERENTASI KURIKULUM VOKASIONAL Penyediaan slide: Dr. Ismail, MEDEC UiTM 2005
 27. 27. MILIKAN PERNIAGAAN Kelebihan Operasi perniagaan boleh dimulakan secepat mungkin. Mudah mendapat pembiayaan. Mendapat aliran wang tunai dengan segera. Pasaran produk atau perkhidmatan telah sedia wujud. Pelanggan telah sedia wujud.MODUL KEUSAHAWANAN MERENTASI KURIKULUM VOKASIONAL Penyediaan slide: Dr. Ismail, MEDEC UiTM 2005
 28. 28. MILIKAN PERNIAGAAN Kelemahan • Memerlukan pelaburan pra-operasi yang tinggi. • Usaha dan modal yang tinggi diperlukan jika perniagaan sedia ada bermasalah dan tidak diuruskan dengan baik. • Perlu menghormati perjanjian yang telah dibuat oleh pengurusan atau pengusaha sebelum ini.MODUL KEUSAHAWANAN MERENTASI KURIKULUM VOKASIONAL Penyediaan slide: Dr. Ismail, MEDEC UiTM 2005
 29. 29. MILIKAN PERNIAGAAN Kelemahan • Perniagaan sedia ada mungkin bermasalah dan masalah tersebut adalah sebab utama perniagaan dijual. • Mungkin akan wujud konflik peribadi antara usahawan, pengurus sedia ada dan pekerja,MODUL KEUSAHAWANAN MERENTASI KURIKULUM VOKASIONAL Penyediaan slide: Dr. Ismail, MEDEC UiTM 2005
 30. 30. MILIKAN PERNIAGAAN Satu bentuk perniagaan yang diasaskan kepada perjanjian perdagangan di mana tuan punya sesebuah perniagaan telah memberi lesen kepada peniaga lain untuk menjual barang atau perkhidmatannya dengan menggunakan cap dagang, nama perniagaan (trade name), atau hak cipta perniagaan tersebut.MODUL KEUSAHAWANAN MERENTASI KURIKULUM VOKASIONAL Penyediaan slide: Dr. Ismail, MEDEC UiTM 2005
 31. 31. MILIKAN PERNIAGAAN Francaisi – pembeli perniagaan francais. Francaisor – penjual francais. Lazimnya, dari segi undang-undang francaisi adalah entiti yang bebas tetapi dari segi perniagaan ianya bergantung kepada sistem perniagaan yang diatur secara bersepadu oleh pihak francaisor.MODUL KEUSAHAWANAN MERENTASI KURIKULUM VOKASIONAL Penyediaan slide: Dr. Ismail, MEDEC UiTM 2005
 32. 32. MILIKAN PERNIAGAAN Kebaikan • Latihan dan khidmat nasihat • Menggunakan pengaruh jenama francais • Mempunyai rekod perniagaan yang teruji • Bantuan kewangan dari francaisorMODUL KEUSAHAWANAN MERENTASI KURIKULUM VOKASIONAL Penyediaan slide: Dr. Ismail, MEDEC UiTM 2005
 33. 33. MILIKAN PERNIAGAAN Kelemahan • Yuran francais yang tinggi. • Amalan kawalan yang ketat oleh francaisor • Sesetengah francaisor tidak menepati apa yang telah dijanjikan kepada francaisiMODUL KEUSAHAWANAN MERENTASI KURIKULUM VOKASIONAL Penyediaan slide: Dr. Ismail, MEDEC UiTM 2005
 34. 34. MILIKAN PERNIAGAAN TAMAT BAHAGIAN 2MODUL KEUSAHAWANAN MERENTASI KURIKULUM VOKASIONAL Penyediaan slide: Dr. Ismail, MEDEC UiTM 2005

×