Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

11 бэлгийн үржил

7,181 views

Published on

11 бэлгийн үржил

  1. 1. 1.Митоз хуваагдлын үе шатуудыг зөв дараалалд оруул. Г А.А,Б,В,Г В Б.Б,А,В,Г А Б В.В,Б,А,Г2.Митоз хуваагдлын дүнд хромосомын ямар бүрдэлтэй хэдэн төл эсүүсдэг вэ? А.2N,2 төл эс б.N,2 төл эс в.И,4 төл эс3.Бэлгийн эсийн хуваагдлыг ол. А.Амитоз б.Митоз в.Мейоз4.Бэлгийн эсүүд хромосомын ямар бүрдэлтэй байдаг вэ? А.2N,2 төл эс б.N,2 төл эс в.И,4 төл эс
  2. 2. Бэлгийн эс Митоз Мейоз n Зигот Бэлгийн бус Бэлгийн n үржил үржил 2n 2n2n Бие гүйцсэн организм Митоз Митоз
  3. 3. Зөв
  4. 4. Буруу
  5. 5. ЗорилгоАмьтан,ургамал дээр явагдах бэлгийн үржлийн тухай мэдлэгээ гүнзгийрүүлэх Зорилт 1.Бэлгийн үржлийн хэлбэрүүдийг мэдэх 2.Бэлгийн эсийн үүсэл,хөгжлийг судлах Биологийн багш С.Алтанзул
  6. 6. Бэлгийн үржлийн хэлбэрүүд1.Коньюгаци үржил: Шаахай2.Копуляци:Нэг эстний бэлгийн үржил.Далайн дунт амёб,вольвоксын эр,эм бэлгийн эсүүд ижил байдаг учраас изогами гэнэ.Харин эволюцийн явцад гаметууд ялгаран хөгжиж эр бэлгийн эс жижиг хөдөлгөөнтэй,эм бэлгийн эс том хөдөлгөөнгүй болсон байна.Эдгээр эсүүдийг анизогами гэнэ.3.Гермафродит:Эр,эм бэлгийн эс нэг бодгаль дээр үүсч хөгжих /Хавтгай хорхой,зөөлөн биетэн,цагирагт хорхой4.Партеногенез:Үр тогтоогүй өндгөн эсээс бие махбод хөгжих / Зөгий,шоргоолж,хүр эрвээхэй /
  7. 7. 1.Гаметогенез: Эр,эм бэлгийн эс үүсэж хөгжих үзэгдэл а.Сперматогенез б.Овогенез2. Сперматогенез: Үржих үе- Сперматогони Өсөх үе- Анхдагч сперматоцит Боловсрох үе- 2догч сперматоцит Хэлбэржих үе- Сперматозоид3. Овогенез: Үржих үе- Овогони Өсөх үе- Анхдагч овоцит Боловсрох үе- Овотид,3 цөөрүүлэгч бие

×